MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 962/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 962         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.962/1.743/389/1.522. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al ministrului transporturilor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Nr. 389 din 29 noiembrie 2017

Nr. 6.962 din 29 noiembrie 2017

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. 1.743 din 29 noiembrie 2017

Nr. 1.522 din 28 noiembrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea Listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale, cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, ministrul transporturilor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Paul Stănescu

Dumitru Daniel Botănoiu,

 

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Felix Stroe

Radu Codruţ Ştefănescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional 2014-2020

 

Nr. crt.

SIRUTA

JUDEŢ

UAT

Suprafaţa UAT (ha)

1

1071

ALBA

CIUGUD

4,390

2

5309

ALBA

LUNCA MUREŞULUI

3,149

3

5336

ALBA

LUPŞA

12,140

4

5700

ALBA

MIHALŢ

6,514

5

5755

ALBA

MIRĂSLĂU

6,666

6

6547

ALBA

RĂDEŞTI

3,305

7

7384

ALBA

SÂNTIMBRU

4,485

8

8158

ALBA

UNIREA

9,853

9

11058

ARAD

HĂLMAGIU

9,707

10

11398

ARAD

MACEA

7,282

11

12206

ARAD

ŞEITIN

6,593

12

12340

ARAD

ŞIMAND

10,069

13

12643

ARAD

VINGA

14,143

14

12812

ARAD

ZĂRAND

7,522

15

14165

ARGEŞ

BÂICULEŞTI

7,603

16

13187

ARGEŞ

BASCOV

4,095

17

14673

ARGEŞ

BOTENI

2,447

18

13276

ARGEŞ

BRADU

4,166

19

14851

ARGEŞ

BUDEASA

4,132

20

14940

ARGEŞ

BUZOEŞTI

14,002

21

15313

ARGEŞ

CEPARI

3,726

22

16329

ARGEŞ

DÂMBOVICIOARA

6,283

23

16285

ARGEŞ

DAVIDEŞTI

4,169

24

16472

ARGEŞ

DRAGOSLAVELE

11,154

25

16659

ARGEŞ

HÂRTIEŞTI

4,833

26

16757

ARGEŞ

LEORDENI

6,292

27

16908

ARGEŞ

LEREŞTI

14,180

28

13365

ARGEŞ

MĂRĂCINENI

2,174

29

17101

ARGEŞ

MERIŞANI

6,428

30

17209

ARGEŞ

MICEŞTI

4,351

31

17334

ARGEŞ

MIOARELE

3,296

32

17824

ARGEŞ

OARJA

3,764

33

18527

ARGEŞ

RUCĂR

28,324

34

18554

ARGEŞ

SĂLĂTRUCU

13,562

35

18858

ARGEŞ

STOENEŞTI

12,827

36

19141

ARGEŞ

ŞUICi

3,417

37

19007

ARGEŞ

SUSENI

5,211

38

19249

ARGEŞ

TIGVENI

4,941

39

13524

ARGEŞ

VALEA MARE PRAVĂŢ

6,068

40

20055

ARGEŞ

VULTUREŞTI

4,874

41

21123

BACĂU

ASĂU

30,748

42

21454

BACĂU

BÂRSĂNEŞTI

7,016

43

21249

BACĂU

BEREŞTI-BISTRIŢA

3,766

44

21338

BACĂU

BEREŞTI-TAZLĂU

6,674

45

21506

BACĂU

BLĂGEŞTI

9,663

46

21560

BACĂU

BOGDĂNEŞTI

3,202

47

21855

BACĂU

CLEJA

5,473

48

22460

BACĂU

FARAOANI

3,868

49

22576

BACĂU

FILIPEŞTI

7,154

 

50

22781

BACĂU

GĂRLENI

3,575

51

22898

BACĂU

HELEGIU

7,854

52

20313

BACĂU

HEMEIUŞ

2,795

53

20359

BACĂU

LETEA VECHE

4,236

54

23289

BACĂU

LIVEZI

5,802

55

23350

BACĂU

LUIZI-CĂLUGĂRA

3,167

56

20411

BACĂU

MĂGURA

2,371

57

20466

BACĂU

MĂRGINENI

8,378

58

23715

BACĂU

NICOLAE BĂLCESCU

5,802

59

23797

BACĂU

OITUZ

20,289

60

23948

BACĂU

ORBENI

5,711

61

24034

BACĂU

PARAVA

4,537

62

24766

BACĂU

RĂCĂCIUNI

8,201

63

24711

BACĂU

RACOVA

3,411

64

25148

BACĂU

SĂNDULENI

4,324

65

25068

BACĂU

SASCUT

10,820

66

25228

BACĂU

SĂUCEŞTI

5,345

67

25629

BACĂU

STRUGARI

5,932

68

26083

BACĂU

VALEA SEACĂ

4,668

69

27070

BIHOR

ABRAM

6,766

70

27329

BIHOR

BALC

7,810

71

27436

BIHOR

BIHARIA

5,853

72

27686

BIHOR

BRATCA

13,419

73

27846

BIHOR

BUDUREASA

31,819

74

28139

BIHOR

CĂPÂLNA

5,430

75

28530

BIHOR

CH ISLAZ

7,830

76

28665

BIHOR

CIUMEGHIU

10,993

77

29573

BIHOR

HOLOD

6,720

78

30871

BIHOR

SĂCĂDAT

4,339

79

31011

BIHOR

SĂLARD

7,050

80

31128

BIHOR

SÂRBI

6,308

81

31208

BIHOR

SPINUŞ

2,998

82

31262

BIHOR

SUPLACU DE BARCĂU

4,359

83

32153

BIHOR

TĂMĂŞEU

4,836

84

31654

BIHOR

TĂUTEU

6,451

85

31716

BIHOR

TILEAGD

6,951

86

32633

BISTRIŢA-NĂSĂUD

BISTRIŢĂ BÂRGĂULUI

20,007

87

32704

BISTRIŢA-NĂSĂUD

BUDACU DE JOS

6,058

88

32768

BISTRIŢA-NĂSĂUD

BUDEŞTI

5,241

89

179953

BISTRIŢA-NĂSĂUD

CICEU-MIHĂIEŞTI

3,480

90

32955

BISTRIŢA-NĂSĂUD

CICEU-GIURGEŞTI

5,379

91

33202

BISTRIŢA-NĂSĂUD

DUMITRA

8,534

92

179686

BISTRIŢA-NĂSĂUD

DUMITRIŢA

10,524

93

33248

BISTRIŢA-NĂSĂUD

FELDRU

12,303

94

33435

BISTRIŢA-NĂSĂUD

LECHINŢA

13,360

95

33765

BISTRIŢA-NĂSĂUD

MĂRIŞELU

7,764

96

179659

BISTRIŢA-NĂSĂUD

NEGRILEŞTI

6,060

97

33989

BISTRIŢA-NĂSĂUD

NIMIGEA

9,912

98

34173

BISTRIŢA-NĂSĂUD

PETRU RAREŞ

2,924

99

34280

BISTRIŢA-NĂSĂUD

REBRIŞOARA

14,786

 

100

34397

BISTRIŢA-NĂSĂUD

SALVA

2,632

101

34903

BISTRIŢA-NĂSĂUD

ŞINTEREAG

7,273

102

35152

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TÂRLIŞUA

15,808

103

34985

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TEACA

13,981

104

35090

BISTRIŢA-NĂSĂUD

TI HA BÂRGĂULUI

23,991

105

35269

BISTRIŢA-NĂSĂUD

URIU

4,883

106

35429

BISTRIŢA-NĂSĂUD

ZAGRA

15,124

107

38063

BOTOŞANI

MIHAI EMINESCU

8,701

108

39738

BOTOŞANI

VLĂDENI

6,141

109

42842

BRĂILA

BERTEŞTII DE JOS

13,543

110

42708

BRĂILA

CHIŞCANI

10,185

111

42968

BRĂILA

CIOCILE

7,733

112

43019

BRĂILA

CIREŞU

10,910

113

43073

BRĂILA

DUDEŞTI

11,757

114

43117

BRĂILA

FRECĂŢEI

42,977

115

43313

BRĂILA

GROPENI

11,847

116

43466

BRĂILA

JIRLĂU

5,223

117

43493

BRĂILA

MĂRAŞU

37,152

118

43563

BRĂILA

MĂXINENI

13,417

119

43625

BRĂILA

MIRCEA VODĂ

10,644

120

43652

BRĂILA

MOVILA MIRESII

8,591

121

43787

BRĂILA

ROMANU

7,090

122

43812

BRĂILA

ROŞIORI

7,333

123

43867

BRĂILA

SALCIATUDOR

10,708

124

43929

BRĂILA

SCORŢARU NOU

9,815

125

43992

BRĂILA

SILIŞTEA

11,919

126

44060

BRĂILA

STĂNCUŢA

21,708

127

44113

BRĂILA

SURDILA-GĂISEANCA

6,164

128

42771

BRĂILA

SURDILA-GRECI

9,000

129

44140

BRĂILA

ŞUŢEŞTI

6,798

130

44177

BRĂILA

TICHJLEŞTI

6,348

131

44202

BRĂILA

TRAIAN

16,419

132

44257

BRĂILA

TUDOR VLADIMIRESCU

7,889

133

44328

BRĂILA

ULMU

10,151

134

44391

BRĂILA

VĂDENI

15,582

135

44435

BRĂILA

VICTORIA

7,524

136

44462

BRĂILA

VIŞANI

7,678

137

44532

BRĂILA

ZĂVOAIA

8,856

138

40544

BRAŞOV

BECLEAN

7,300

139

40633

BRAŞOV

BRAN

7,917

140

40704

BRAŞOV

BUNEŞTI

14,345

141

40900

BRAŞOV

CRISTIAN

2,417

142

40928

BRAŞOV

DUMBRĂVIŢA

10,280

143

40991

BRAŞOV

FUNDATA

3,266

144

41088

BRAŞOV

HĂRMAN

5,492

145

41177

BRAŞOV

HOGHIZ

17,830

146

41248

BRAŞOV

HOMOROD

11,839

147

41417

BRAŞOV

MÂNDRA

8,801

148

41471

BRAŞOV

MOIECIU

11,000

149

41578

BRAŞOV

PĂRĂU

11,652

 

150

41667

BRAŞOV

PREJMER

5,862

151

41925

BRAŞOV

SÂNPETRU

2,843

152

41818

BRAŞOV

ŞERCAIA

9,248

153

42101

BRAŞOV

UCEA

10,300

154

42183

BRAŞOV

VAMA BUZĂULUI

16,104

155

42236

BRAŞOV

VIŞTEA

10,002

156

42307

BRAŞOV

VOILA

8,410

157

45361

BUZĂU

BOLDU

7,178

158

45815

BUZĂU

C.A. ROSETTI

11,135

159

46251

BUZĂU

CILIBIA

4,972

160

46377

BUZĂU

COCHIRLEANCA

7,847

161

46769

BUZĂU

GĂLBINAŞI

7,685

162

47006

BUZĂU

GREBĂNU

5,752

163

47453

BUZĂU

MEREI

9,915

164

48487

BUZĂU

PIETROASELE

5,586

165

48771

BUZĂU

POŞTA CÂLNĂU

8,127

166

49153

BUZĂU

SĂHĂTENI

7,046

167

49545

BUZĂU

SMEENl

10,477

168

49625

BUZĂU

STÂLPU

4,238

169

49849

BUZĂU

ŢINTEŞTI

7,179

170

49894

BUZĂU

ULMENI

3,653

171

49956

BUZĂU

VADU PAŞII

8,190

172

50022

BUZĂU

VALEA RÂMNICULUI

5,625

173

50415

BUZĂU

ZĂRNEŞTI

7,819

174

50479

BUZĂU

ZIDURI

8,615

175

101804

CĂLĂRAŞI

CHIRNOGI

19,764

176

101822

CĂLĂRAŞI

CHISELET

8,557

177

93085

CĂLĂRAŞI

CIOCĂNEŞTI

13,239

178

102419

CĂLĂRAŞI

CURCANI

5,362

179

93370

CĂLĂRAŞI

DOR MĂRUNT

15,850

180

93441

CĂLĂRAŞI

DOROBANŢU

10,265

181

93487

CĂLĂRAŞI

DRAGALINA

17,877

182

93539

CĂLĂRAŞI

DRAGOŞ VODĂ

12,732

183

93664

CĂLĂRAŞI

GRĂDIŞTEA

18,244

184

104181

CĂLĂRAŞI

MĂNĂSTIREA

12,241

185

92587

CĂLĂRAŞI

MODELU

11,140

186

94223

călăraşT

PERIŞORU

21,355

187

104886

CĂLĂRAŞI

SĂRULEŞTI

6,836

188

105384

călăraşi

ŞOLDANU

4,222

189

105259

CĂLĂRAŞI

SPANŢOV

6,497

190

105605

CĂLĂRAŞI

ULMENI

5,554

191

51243

CARAŞ-SEVERIN

ARMENIŞ

14,273

192

51332

CARAŞ-SEVERIN

BĂUŢAR

18,894

193

51573

CARAŞ-SEVERIN

BOZOVICI

19,505

194

51699

CARAŞ-SEVERIN

BUCHIN

8,845

195

51751

CARAŞ-SEVERIN

BUCOŞNIŢA

9,769

196

51877

CARAŞ-SEVERIN

CONSTANTIN DAICOVICIU

10,515

197

52115

CARAŞ-SEVERIN

CORNEA

4,395

198

52160

CARAŞ-SEVERIN

CORNEREVA

26,023

199

52721

CARAŞ-SEVERIN

DOMAŞNEA

5,180

 

200

52936

CARAŞ-SEVERIN

GLIMBOCA

4,711

201

53023

CARAŞ-SEVERIN

IABLANIŢA

11,882

202

53130

CARAŞ-SEVERIN

LUNCAVIŢA

5,149

203

53210

CARAŞ-SEVERIN

MARGA

5,416

204

53274

CARAŞ-SEVERIN

MEHADIA

20,323

205

53372

CARAŞ-SEVERIN

OBREJA

12,305

206

53425

CARAŞ-SEVERIN

PĂLTINIŞ

10,076

207

53755

CARAŞ-SEVERIN

SACU

6,081

208

54056

CARAŞ-SEVERIN

SLATINA-TIMIŞ

14,967

209

54270

CARAŞ-SEVERIN

TEREGOVA

33,632

210

54387

CARAŞ-SEVERIN

TOPLEŢ

9,309

211

54617

CARAŞ-SEVERIN

ZĂVOI

39,130

212

55687

CLUJ

APAHIDA

10,602

213

56210

CLUJ

BONŢIDA

8,137

214

56425

CLUJ

CĂLĂRAŞI

3,782

215

56666

CLUJ

CĂŞEIU

8,327

216

57314

CLUJ

CÂŢCĂU

3,757

217

57083

CLUJ

CHIUIEŞTI

11,236

218

57225

CLUJ

CIURILA

7,233

219

57350

CLUJ

COJOCNA

13,859

220

55062

CLUJ

CUZDRIOARA

2,388

221

57582

CLUJ

FELEACU

6,194

222

57948

CLUJ

GÂRBĂU

7,210

223

57902

CLUJ

GILĂU

11,722

224

58008

CLUJ

IARA

14,374

225

58311

CLUJ

LUNA

5,318

226

58464

CLUJ

MĂRGĂU

21,193

227

55277

CLUJ

MIHAI VITEAZU

4,762

228

58552

CLUJ

MINTIU GHERLII

7,850

229

58721

CLUJ

MOLDOVENEŞTI

13,902

230

58918

CLUJ

PETREŞTII DE JOS

7,270

231

58990

CLUJ

PLOSCOŞ

4,165

232

59041

CLUJ

POIENI

18,639

233

55311

CLUJ

SĂNDULEŞTI

2,232

234

59586

CLUJ

SÂNPAUL

9,321

235

59327

CLUJ

SĂVĂDISLA

11,005

236

59764

CLUJ

TURENI

7,397

237

59942

CLUJ

VAD

7,722

238

60598

CONSTANŢĂ

23 AUGUST

7,795

239

60570

CONSTANŢA

AGJGEA

5,381

240

63198

CONSTANŢA

AMZACEA

10,912

241

61121

CONSTANŢA

CASTELU

5,844

242

61318

CONSTANŢA

COBADIN

18,577

243

61372

CONSTANŢA

COGEALAC

16,939

244

63300

CONSTANŢA

CUZA VODĂ

4,664

245

61675

CONSTANŢA

DELENI

17,070

246

62020

CONSTANŢA

ISTRIA

17,476

247

63152

CONSTANŢA

LUMINA

4,160

248

62253

CONSTANŢA

MIHAIVITEAZU

20,170

249

62191

CONSTANŢA

MIHAIL KOGÂLNICEANU

16,142

 

250

62280

CONSTANŢA

mirceavodA

7,084

251

62538

CONSTANŢA

OSTROV

17,708

252

62707

CONSTANŢA

PEŞTERA

21,055

253

62878

CONSTANŢA

SĂCELE

14,412

254

63318

CONSTANŢA

SALIGNY

3,760

255

62949

CONSTANŢA

SILIŞTEA

7,696

256

63072

CONSTANŢA

TOPRAISAR

14,700

257

60721

CONSTANŢA

TUZLA

5,080

258

63125

CONSTANŢA

VALU LUI TRAIAN

6,449

259

63802

COVASNA

BĂŢANI

22,165

260

63937

COVASNA

BOROŞNEU MARE

6,479

261

64096

COVASNA

BREŢCU

11,275

262

64130

COVASNA

CĂTĂLINĂ

5,505

263

64194

COVASNA

CERNAT

11,461

264

65147

COVASNA

DALNIC

5,407

265

64390

COVASNA

HĂGHIG

4,686

266

64568

COVASNA

MOACŞA

3,333

267

64602

COVASNA

OJDULA

11,273

268

64639

COVASNA

OZUN

8,450

269

64773

COVASNA

RECI

5,561

270

64826

COVASNA

SÂNZIENI

9,986

271

64871

COVASNA

TURIA

14,717

272

66474

DÂMBOVIŢA

BUCŞANI

5,796

273

67256

DÂMBOVIŢA

DĂRMĂNEŞTI

2,841

274

67327

DÂMBOVIŢA

DRAGODANA

6,567

275

67595

DÂMBOVIŢA

GURA OCNIŢEI

4,608

276

67737

DÂMBOVIŢA

I. L. CARAGIALE

6,192

277

67773

DÂMBOVIŢA

LUCIENI

4,444

278

67906

DÂMBOVIŢA

LUNGULEŢU

3,751

279

68048

DÂMBOVIŢA

MĂTĂSARU

5,213

280

68128

DÂMBOVIŢA

MOGOŞANI

3,251

281

68182

DÂMBOVIŢA

MOROENI

28,939

282

65752

DÂMBOVIŢA

PETREŞTI

7,065

283

179891

DÂMBOVIŢA

RAC IU

2,495

284

65431

DÂMBOVIŢA

RĂZVAD

4,033

285

65501

DÂMBOVIŢA

ULMI

3,327

286

179711

DÂMBOVIŢA

vladeni

2,887

287

70520

DOLJ

AFUMAŢI

6,953

288

70566

DOLJ

ALMĂJ

2,750

289

70637

DOLJ

AMĂRĂŞTII de jos

6,221

290

70897

DOLJ

BISTREŢ

12,220

291

71055

DOLJ

BRĂDEŞTI

6,339

292

71457

DOLJ

CALOPĂR

9,217

293

74859

DOLJ

CÂRCEA

3,252

294

71698

DOLJ

CERAT

4,193

295

71787

DOLJ

CETATE

8,677

296

71885

DOLJ

COŞOVENI

4,395

297

74875

DOLJ

COŢOFENII DIN FAŢĂ

2,439

298

72052

DOLJ

DIOŞTI

6,283

299

72409

DOLJ

GHERCEŞTI

5,006

 

300

72533

DOLJ

GIURGIŢA

7,316

301

70094

DOLJ

IŞALNIŢA

3,182

302

72926

DOLJ

LEU

11,342

303

73031

DOLJ

MAGLAVIT

9,894

304

73068

DOLJ

MALU MARE

3,091

305

73335

DOLJ

MOŢĂŢEI

12,858

306

73460

DOLJ

NEGOI

5,051

307

73629

DOLJ

PIELEŞTI

6,569

308

70110

DOLJ

PODARI

6,713

309

73736

DOLJ

POIANA MARE

16,435

310

73852

DOLJ

RADOVAN

4,914

311

73905

DOLJ

RAST

8,157

312

73923

DOLJ

ROBĂNEŞTI

5,959

313

74224

DOLJ

SILIŞTEA CRUCII

3,479

314

74411

DOLJ

TESLUI

7,427

315

74509

DOLJ

ŢUGLUI

3,823

316

74554

DOLJ

URZICUŢA

6,094

317

74581

DOLJ

VALEA STANCIULUI

11,073

318

75515

GALAŢI

BARCEA

6,127

319

75356

GALAŢI

BEREŞTI-MERIA

10,812

320

76317

GALAŢI

FRUMUŞIŢA

10,855

321

76585

GALAŢI

INDEPENDENŢA

6,903

322

76601

GALAŢI

IVEŞTI

9,026

323

76674

GALAŢI

UEŞTI

8,883

324

75258

GALAŢI

MUNTENI

9,708

325

75114

GALAŢI

ŞENDRENI

4,732

326

75150

GALAŢI

VÂNĂTORI

4,399

327

101001

GIURGIU

BĂNEASA

11,251

328

101378

GIURGIU

BUCŞANI

8,711

329

101984

GIURGIU

CLEJANI

7,703

330

102071

GIURGIU

COLIBAŞI

2,846

331

102106

GIURGIU

COMANA

10,475

332

102446

GIURGIU

DAIA

5,937

333

102909

GIURGIU

FRĂŢEŞTI

9,140

334

103238

GIURGIU

GHIMPAŢI

12,325

335

103372

GIURGIU

GOSTINARI

3,409

336

103407

GIURGIU

GRĂDINARI

3,231

337

103693

GIURGIU

IEPUREŞTI

5,448

338

104047

GIURGIU

LETCA NOUĂ

8,670

339

104118

GIURGIU

MIHAI BRAVU

6,550

340

104519

GIURGIU

OINACU

4,880

341

104680

GIURGIU

PRUNDU

18,745

342

105106

GIURGIU

SINGURENI

5,937

343

100549

GIURGIU

SLOBOZIA

5,783

344

105295

GIURGIU

STĂNEŞTI

10,035

345

79834

GORJ

CRASNA

20,905

346

83981

HARGHITA

CIUCSÂNGEORGIU

24,223

347

84825

HARGHITA

LUPENI

12,535

348

84923

HARGHITA

MĂRTINIŞ

14,162

349

85289

HARGHITA

PLĂIEŞII DE JOS

29,569

 

350

85341

HARGHITA

PRAID

18,046

351

86501

HARGHITA

SATU MARE

4,113

352

86366

HARGHITA

ZETEA

18,966

353

88546

HUNEDOARA

BRĂNIŞCA

7,704

354

89428

HUNEDOARA

DOBRA

11,966

355

89687

HUNEDOARA

GURASADA

9,356

356

89856

HUNEDOARA

ILIA

9,176

357

89954

HUNEDOARA

LĂPUGIU DE JOS

10,242

358

90538

HUNEDOARA

PUI

22,467

359

90663

HUNEDOARA

RAPOLTU MARE

8,095

360

90878

HUNEDOARA

RÂU DE MORI

38.599

361

91116

HUNEDOARA

SĂLAŞU DE SUS

22,207

362

91232

HUNEDOARA

SÂNTĂMĂRIA-ORLEA

6,874

363

91054

HUNEDOARA

SARMIZEGETUSA

7,245

364

91330

HUNEDOARA

ŞOIMUŞ

7,008

365

91624

HUNEDOARA

TOT EŞTI

2,292

366

91795

HUNEDOARA

VAŢA DE JOS

20,210

367

101056

IALOMIŢA

BĂRCĂNEŞTI

11,214

368

92989

IALOMIŢA

BORDUŞANI

22,353

369

93575

IALOMIŢA

FĂCĂENI

23,860

370

179819

IALOMIŢA

OGRADA

6,246

371

94376

IALOMIŢA

SĂVENI

9,364

372

179702

IALOMIŢA

TRAI AN

4,695

373

95747

IAŞI

ARONEANU

3,929

374

95792

IAŞI

BĂLŢAŢI

4,623

375

96110

IAŞI

BUTEA

3,715

376

96940

IAŞI

DUMEŞTI

7,182

377

97009

IAŞI

ERBICENI

8,144

378

97090

IAŞI

GOLĂIEŞTI

5,397

379

97438

IAŞI

HĂLĂUCEŞTI

4,703

380

97465

IAŞI

HELEŞTENI

3,408

381

97606

IAŞI

LESPEZI

5,123

382

97679

IAŞI

LEŢCANI

5,863

383

97919

IAŞI

MIROSLAVA

8,300

384

98051

IAŞI

MIROSLOVEŞTI

5,460

385

98168

IAŞI

MOGOŞEŞTI-SIRET

3,843

386

98220

IAŞI

MOŢCA

3,597

387

98505

IAŞI

POPRICANI

6,983

388

95239

IAŞI

REDIU

4,508

389

98774

IAŞI

RUGINOASA

5,785

390

99165

IAŞI

STOLNICENI-PRĂJESCU

6,300

391

99209

IAŞI

STRUNGA

7,156

392

99673

IAŞI

ŢIBANA

7,318

393

96003

IAŞI

UNGHENI

4,614

394

99968

IAŞI

VALEA SEACĂ

3,585

395

100004

IAŞI

VICTORIA

6,154

396

107001

MARAMUREŞ

ARDUSAT

3,129

397

107868

MARAMUREŞ

COROIENI

6,697

398

107920

MARAMUREŞ

CUPŞENI

8,210

399

108106

MARAMUREŞ

FĂRCAŞA

4,913

 

400

179855

MARAMUREŞ

GÂRDANI

1,795

401

108268

MARAMUREŞ

MIREŞU MARE

7,328

402

108473

MARAMUREŞ

POIENILE DE SUB MUNTE

28,968

403

106407

MARAMUREŞ

RECEA

4,380

404

108918

MARAMUREŞ

SĂLSIG

2,005

405

108712

MARAMUREŞ

SATULUNG

6,893

406

109041

MARAMUREŞ

SUCIU DE SUS

11,166

407

109354

MARAMUREŞ

VALEA CHIOARULUI

7,903

408

110946

MEHEDINŢI

BURILAMARE

12,381

409

111006

MEHEDINŢI

BUTOIEŞTI

6,808

410

112245

MEHEDINŢI

EŞELNIŢA

18,073

411

111863

MEHEDINŢI

GOGOŞU

12,125

412

112076

MEHEDINŢI

HINOVA

7,058

413

112334

MEHEDINŢI

ILOVIŢA

7,418

414

112548

MEHEDINŢI

JIANA

10,073

415

113233

MEHEDINŢI

PRUNIŞOR

12,254

416

109826

MEHEDINŢI

SIMIAN

6,445

417

113518

MEHEDINŢI

STÂNGĂCEAUA

3,992

418

113732

MEHEDINŢI

TÂMNA

9,584

419

113974

MEHEDINŢI

VOLOIAC

4,805

420

115389

MUREŞ

BÂND

8,991

421

115824

MUREŞ

BOGATA

3,052

422

116046

MUREŞ

CHEŢANI

5,783

423

116288

MUREŞ

CRĂCIUNEŞTI

4,839

424

114355

MUREŞ

CRISTEŞTI

1,324

425

116439

MUREŞ

CUCI

4,213

426

116590

MUREŞ

EREMITU

8,292

427

116652

MUREŞ

ERNEI

6,730

428

116983

MUREŞ

GHEORGHE DOJA

3,744

429

117550

MUREŞ

IBĂNEŞTI

31,280

430

118575

MUREŞ

OGRA

5,037

431

119386

MUREŞ

SÂNGER

5,145

432

119466

MUREŞ

SÂNPAUL

5,539

433

120138

MUREŞ

VÂTAVA

16,880

434

121108

NEAMŢ

AGAPIA

6,037

435

121652

NEAMŢ

BORCA

20,422

436

121732

NEAMŢ

BORLEŞTI

10,736

437

122061

NEAMŢ

CÂNDEŞTI

3,800

438

120888

NEAMŢ

CORDUN

4,175

439

122132

NEAMŢ

COSTIŞA

2,739

440

122249

NEAMŢ

DĂMUC

18,069

441

120771

NEAMŢ

DUMBRAVA ROŞIE

5,257

442

122668

NEAMŢ

GHERÂEŞTI

2,906

443

120922

NEAMŢ

HORIA

3,976

444

123228

NEAMŢ

MOLDOVENI

4,076

445

123371

NEAMŢ

PĂSTRĂVENI

3,758

446

123424

NEAMŢ

PETRICANI

7,558

447

123521

NEAMŢ

PIPIRIG

19,452

448

124028

NEAMŢ

REDIU

3,611

449

124206

NEAMŢ

SĂBĂOANI

3,341

450

120824

NEAMŢ

SĂVINEŞTI

2,014

451

124233

NEAMŢ

SECUIENI

7,403

452

124493”

NEAMŢ

TARCĂU

39,743

453

124661

NEAMŢ

TIMIŞEŞTI

4,885

454

124723

NEAMŢ

TRIFEŞTl

6,024

455

124849

NEAMŢ

URECHENl

3,057

456

125016

NEAMŢ

VÂNĂTORI-NEAMŢ

16,672

457

125061

NEAMŢ

2ĂNEŞTI

3,347

458

130286

OLT

BĂLTENI

3,332

459

125846

OLT

BARZA

2,317

460

125873

OLT

BOBICEŞTI

5,154

461

126102

OLT

CEZIENI

3,800

462

126148

OLT

CILIENI

5,737

463

126406

OLT

CRÂMPOIA

3,856

464

126585

OLT

DĂNEASA

5,780

465

126718

OLT

DOBROSLOVENI

5,675

466

125490

OLT

DRĂGHICENI

3,031

467

127019

OLT

FĂRCAŞELE

4,738

468

127064

OLT

GĂNEASA

5,724

469

127536

OLT

MIHĂEŞTI

5,436

470

127563

OLT

MILCOV

2,388

471

127901

OLT

OPTAŞI-MĂGURA

3,017

472

128436

OLT

PRISEACA

3,743

473

128472

OLT

RADOMIREŞTI

10,218

474

128613

OLT

SCĂRIŞOARA

4,495

475

125374

OLT

SLĂŢI OARA

2,133

476

129040

OLT

SPRÂNCENATA

6,361

477

129095

OLT

STOENEŞTI

3,523

478

129317

OLT

TĂTULEŞTI

4,492

479

129460

OLT

TIA MARE

5,816

480

131933

PRAHOVA

ALBEŞTI-PALEOLOGU

4,973

481

132075

PRAHOVA

ARICEŞTII RAHTIVANI

8,148

482

132164

PRAHOVA

BABA ANA

7,866

483

132315

PRAHOVA

BĂNEŞTI

2,140

484

130552

PRAHOVA

BĂRCĂNEŞTI

3,725

485

130614

PRAHOVA

BERCENI

3,101

486

130712

PRAHOVA

BRAZI

4,546

487

132510

PRAHOVA

CEPTURA

4,700

488

132752

PRAHOVA

COLCEAG

5,923

489

132805

PRAHOVA

CORNU

1,511

490

133090

PRAHOVA

DUMBRAVA

6,347

491

133278

PRAHOVA

FÂNTÂNELE

1,772

492

133330

PRAHOVA

FLOREŞTI

2,982

493

134050

PRAHOVA

MĂGURENI

4,814

494

134194

PRAHOVA

MĂNEŞTI

4,833

495

130847

PRAHOVA

PĂULEŞTI

5,132

496

131274

PRAHOVA

POIANA CÂMPINA

1,548

497

135020

PRAHOVA

RÂFOV

4,175

498

130892

PRAHOVA

TÂRGŞORU VECHI

4,848

499

135896

PRAHOVA

TOMŞANI

4,334

 

500

135949

PRAHOVA

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

5,217

501

136107

PRAHOVA

VALEA DOFTANEI

28,594

502

139982

sAlaj

ALMAŞU

16,153

503

140244

SĂLAJ

BENESAT

2,919

504

180037

SĂLAJ

BOGHIŞ

3,057

505

140547

SĂLAJ

CI2ER

7,013

506

140627

SĂLAJ

CRASNA

6,716

507

140869

SĂLAJ

CUZĂPLAC

10,803

508

141134

SĂLAJ

GÂLGĂU

7,659

509

141447

SĂLAJ

HI DA

10,781

510

141580

SĂLAJ

I LEANDA

8,733

511

141722

SĂLAJ

IP

5,989

512

141786

SĂLAJ

LETCA

6,067

513

141884

SĂLAJ

LOZNA

6,096

514

141946

SĂLAJ

MARCA

4,892

515

142079

SĂLAJ

MESEŞENII DE JOS

6,232

516

142177

SĂLAJ

NĂPRADEA

6,930

517

142239

SĂLAJ

NUŞFALĂU

5,184

518

142284

SĂLAJ

FERICEI

5,846

519

142426

SĂLAJ

ROMÂNAŞI

6,620

520

142499

SĂLAJ

RUS

5,062

52Î

142676

SĂLAJ

SĂNMIHÂIU ALMAŞULUI

6,492

522

143147

SĂLAJ

ZIMBOR

7,455

523

136802

SATU MARE

APA

4,452

524

136964

SATU MARE

BELTIUG

11,758

525

137443

SATU MARE

CRAIDOROLŢ

9,340

526

137611

SATU MARE

DOBA

7,068

527

137764

SATU MARE

HALMEU

5,265

528

138084

SATU MARE

MEDIEŞU AURIT

10,279

529

138618

SATU MARE

POMI

5,806

530

138663

SATU MARE

SANISLĂU

7,478

531

139214

SATU MARE

TURULUNG

5,765

532

143959

SIBIU

ARPAŞU DE JOS

11,128

533

144232

SIBIU

BÂRGHIŞ

9,979

534

144152

SIBIU

BAZNA

8,248

535

144198

SIBIU

BIERTAN

9,722

536

144508

SIBIU

CÂRŢA

2,880

537

144535

SIBIU

CÂRŢIŞOARA

8,568

538

144615

SIBIU

HOGHILAG

5,213

539

144713

SIBIU

JINA

32,523

540

144731

SIBIU

LASLEA

11,514

541

145293

SIBIU

PORUMBACU DE JOS

18,485

542

145408

SIBIU

ROŞIA

16,246

543

143557

SIBIU

ŞELIMBĂR

7,231

544

145934

SIBIU

TURNU ROŞU

7,799

545

145961

SIBIU

VALEA VIILOR

4,414

546

147786

SUCEAVA

CORNU LUNCII

8,428

547

148293

SUCEAVA

DORNEŞTI

3,201

548

148328

SUCEAVA

DRÂGOIEŞTI

3,226

549

148426

SUCEAVA

DUMBRĂVENI

4,716

 

550

148453

SUCEAVA

FÂNTÂNELE

4,105

551

148667

SUCEAVA

FRĂTĂUŢII NOI

5,479

552

148970

SUCEAVA

GRĂNICEŞTI

4,788

553

149138

SUCEAVA

IACOBENI

5,464

554

147660

SUCEAVA

ILIŞEŞTI

3,320

555

149753

SUCEAVA

PĂLTINOASA

3,627

556

149833

SUCEAVA

PĂTRÂUŢI

3,612

557

149851

SUCEAVA

POIANA STAMPEI

21,166

558

149931

SUCEAVA

POJORÂTA

13,439

559

150178

SUCEAVA

SADOVA

6,716

560

150196

SUCEAVA

SATU MARE

2,542

561

146432

SUCEAVA

ŞCHEIA

5,752

562

150310

SUCEAVA

STROIEŞTI

3,678

563

150356

SUCEAVA

STULPICANI

20,152

564

150418

SUCEAVA

SUCEVIŢA

9,281

565

150588

SUCEAVA

UDEŞTI

7,589

566

150935

SUCEAVA

VAMA

13,600

567

151022

SUCEAVA

VEREŞTI

3,634

568

152083

TELEORMAN

BLEJEŞTI

8,660

569

152172

TELEORMAN

BOTOROAGA

10,199

570

152252

TELEORMAN

BRÂNCENI

3,671

571

152270

TELEORMAN

BUJOREN!

3,645

572

152332

TELEORMAN

BUZESCU

3,505

573

152868

TELEORMAN

DRĂGĂNEŞTI DE VEDE

3,063

574

152902

TELEORMAN

DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA

10,490

575

153026

TELEORMAN

GĂLATENI

6,796

576

151736

TELEORMAN

ISLAZ

9,731

577

153151

TELEORMAN

LUNCA

2,956

578

153240

TELEORMAN

MĂGURA

6,742

579

153277

TELEORMAN

MĂLDĂENI

7,768

580

153204

TELEORMAN

MAVRODIN

5,188

581

151816

TELEORMAN

NANOV

6,532

582

154996

TELEORMAN

NENCIULEŞTI

4,116

583

153473

TELEORMAN

OLTENI

3,856

584

153543

TELEORMAN

PERETU

7,064

585

153865

TELEORMAN

RĂDOIEŞTI

3,919

586

154013

TELEORMAN

SCRIOAŞTEA

5,798

587

154139

TELEORMAN

SEACA

9,404

588

154184

TELEORMAN

SEGARCEA-VALE

7,296

589

154790

TELEORMAN

TROIANUL

7,041

590

154932

TELEORMAN

VÂRTOAPE

5,755

591

154852

TELEORMAN

VEDEA

4,870

592

155760

TIMIŞ

BECICHERECU MIC

4,683

593

155797

TIMIŞ

BELINŢ

6,312

594

156473

TIMIŞ

COŞTEIU

8,361

595

156669

TIMIŞ

DENTA

9,129

596

156767

TIMIŞ

DUMBRAVA

5,669

597

157031

TIMIŞ

GAVOJDIA

7,506

598

155289

TIMIŞ

GHIRODA

3,423

599

157246

TIMIŞ

G IAR MATA

7,169

 

600

155314

TIMIŞ

GIROC

5,200

601

157424

TIMIŞ

JEBEL

6,785

602

157497

TIMIŞ

LIEBLING

8,222

603

157585

TIMIŞ

MARGINA

13,307

604

157781

TIMIŞ

MORAVÎŢA

8,514

605

158396

TIMIŞ

REMETEA MARE

7,286

606

158779

TIMIŞ

ŞAG

3,495

607

158699

TIMIŞ

SÂNMIHAIU ROMÂN

7,531

608

158528

TIMIŞ

SATCHINEZ

9,985

609

158966

TIMIŞ

TOPOLOVĂŢU MARE

9,977

610

159339

TIMIŞ

VOITEG

7,063

611

159785

TULCEA

BAIA

21,410

612

159963

TULCEA

CASIMCEA

26,806

613

160092

TULCEA

CEAMURLIA DE JOS

16,000

614

160127

TULCEA

CERNA

22,303

615

160387

TULCEA

FRECĂŢEI

10,811

616

160617

TULCEA

JIJILA

10,250

617

160644