MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 992/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 992         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 decembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.170. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

1.171. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

1.172. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa În funcţia de judecător

 

1.173. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.174. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

151. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

4. - Hotărâre pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012

 

5. - Hotărâre pentru acordarea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

13. - Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.067/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aurelia Mirela Enache se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale şi se numeşte în funcţia de judecător la judecătoria Videle.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.170.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.069/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Cătălin Croitoru se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.171,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.066/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anemari Iorgulescu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.172.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.061/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabriela Simion, judecător la Tribunalul Dolj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.173.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.144/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Scriminţi, judecător la Curtea de Apel Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.174.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificării© şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 187 se introduce un nou punct, punctul 188, cu următorul cuprins:

„188. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău “.

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a coroanei de pe capul acvilei, a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica, hampa şi flamura drapelelor distinctive şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-188.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Anexele nr. 1-188 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

4. Anexele nr. 14, 41,63,107,119,139 şi 163 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 187 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 188, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 151.


*) Însemnele heraldice şi drapelele din anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Imigrări va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perie mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut, asemănător cu primul, dar de dimensiuni mai mici, albastru, cu o bandă de aur, încărcată cu trei rândunele zburând, negre. În cartierul din partea stângă superioară, o spadă de argint, înzestrată de aur, poziţionată în pal şi cu vârful în jos, iar în cartierul din partea dreaptă inferioară, o roată cu opt spiţe de aur; cu şeful de argint, încărcat cu credinţa de carnaţie, cu mânecile scurte, roşii.

Sub coada acvilei, deviza scrisă cu litere majuscule roşii, pe o eşarfă de aur: SCUTUM IN ANGUSTIIS (ADĂPOST LA STRÂMTORARE).

Deasupra scutului mare, între două arce de cerc şnurate, de aur, pe fond albastru, este scris cu litere majuscule de acelaşi metal: I. G. I.

Drapelul distinctiv al Inspectoratului General pentru Imigrări va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 100 de centimetri şi lăţimea de 66 de centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, însă fără arcele de cerc şnurate, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.

În exteriorul însemnului, pe flancuri şi în partea de sus, este scrisă, cu litere majuscule şi sub formă de semicerc, denumirea structurii: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, iar sub scut sunt scrise, în acelaşi mod, literele M.A.I.

Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.

Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 de centimetri.

La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil pe care se montează drapelul.

Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 cm.

Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.

La partea inferioară hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) spada - justiţie, dreptate; capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă;

b) banda - apărare, protecţie, ordine;

c) rândunele zburând - străinii; singurătate, emigrare, separare;

d) roata - baza de date a structurii;

e) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare;

f) literele I.G.I. - sigla Inspectoratului General pentru Imigrări;

g) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BRĂILA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un Cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, cuprinzând în partea de sus, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în partea de jos, pe albastru, o navă cu pânze, dotată la pupa şi în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, plutind peste valuri, totul de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BRĂILA.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) nava cu pânze pe valuri - elemente preluate de la stema judeţului Brăila pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 63 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut, albastru, despicat de un pal subţire, ondulat, de argint, având, în cartierul din dreapta, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din stânga, un turn cu cinci creneluri, de argint, rostuit şi deschis negru, cu trei ferestre, dispuse 2:1, ajurate de aceeaşi culoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * OLT.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar-forţa, puterea, autoritate veche;

d) palul ondulat - râul Olt care trece prin judeţul cu acelaşi nume;

e) turnul crenelat - protecţie; element preluat de la stema judeţului Olt pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 107 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SATU MARE

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul

căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut împărţit în furcă: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un ciorchine de strugure de aur, cu trei frunze de viţă-de-vie verzi; 3) pe verde, un turn de argint, rostuit negru, cu cinci creneluri, cu o poartă ajurată negru, având deasupra trei ferestre, dispuse 2:1, toate ajurate de aceeaşi culoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SATU MARE.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) ciorchinele de strugure şi turnul - elemente preluate de la stema judeţului Satu Mare pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 119 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GORJ

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia

broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având, în cartierul 1, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul 2, pe albastru, un cerb de aur stând pe o câmpie îngustă, verde.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * GORJ.

Drapelul distinctiv al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 100 de centimetri şi lăţimea de 66 de centimetri şi ornamentaţie identică pe ambele feţe. Compoziţia heraldică de mai sus, cu diametrul de 38 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, la o distanţă de câte 14 centimetri, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului, la o distanţă de câte 31 centimetri.

Flamura are ataşaţi, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colţurile libere are prinse, cu şnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri.

Hampa drapelului este confecţionată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro închis), cu diametrul de 3,5 centimetri şi cu lungimea de 240 de centimetri.

La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil pe care se montează drapelul.

Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN GORJ, iar la partea superioară de un manşon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lăţimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri şi distanţa dintre ele de 0,75 cm.

Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălţimea de 12 cm, realizat din alamă aurită şi plasat peste ultimul inel al cilindrului.

La partea inferioară hampa este prevăzută, pentru protecţie, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri şi înălţimea, de asemenea, de 4 centimetri.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) cerbul - element preluat de la stema judeţului Gorj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 139 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN SUCEAVA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având, în partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în partea de jos, pe roşu, doi lei de aur, armaţi negru, afrontaţi, susţinând, cel din dextra cu laba dreaptă anterioară, cel din senestra cu laba stângă anterioară, de sub braţul orizontal, o cruce latină de argint, iar cu celelalte labe anterioare susţin, deasupra crucii, o coroană deschisă, cu cinci fleuroane, de aur, încrustată cu pietre preţioase.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SUCEAVA.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) cei doi lei care susţin crucea şi coroana deschisă - elemente preluate de la stema judeţului Suceava pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 163 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ALBA

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle, care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut, despicat, având, la dextra, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar la senestra, pe roşu, un legionar roman de argint, redat în întregime din faţă şi privind spre dreapta, ţinând în mâna dreaptă o lance, de asemenea, de argint, poziţionată puţin oblic spre dextra, iar în stânga un scut negru având în câmp literele VRR scrise cu argint, dispuse V în registrul de sus, iar RR în cel de jos.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * ALBA.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) legionarul roman - element preluat din vechea stemă a judeţului Alba pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 188 la Ordinul nr. 490/2008)

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BACĂU

 

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre dreapta, încoronată, cu ciocul şi ghearele roşii, cu aripile deschise, ţinând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde. Conform anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subţiri sus şi jos, împodobit, în faţă, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) şi două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea şi al cincilea mai mari şi decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus şi jos şi alte două linii verticale pe flancuri, aşezată în pal, înconjurată de trei perle mici poziţionate în triunghi şi, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea şi al patrulea mai mici şi încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru şi cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din faţă sunt intercalate de două vârfuri ascuţite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din faţă sunt vizibile, de formă arcuită şi ornate cu perle,

care se reunesc şi se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroşată, din mijlocul căreia se înalţă un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broşează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale şi perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut tăiat, având în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, un munte de sare de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * BACĂU.

 

Semnificaţia elementelor însumate:

a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;

b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;

c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;

d) muntele de sare - element preluat de la stema judeţului Bacău pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012

 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012,

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Articolul 22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România nr. 4/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1.06.2012, cu modificările ulterioare, se completează şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Persoana care a exercitat funcţia de preşedinte al filialei nu mai poate candida pentru un nou mandat de vicepreşedinte al filialei decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la încheierea mandatului de fost preşedinte.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 4.

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru acordarea calităţii de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

 

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se acordă calitatea de membru de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România domnului J. Scott Robinson, preşedinte al Appraisal Institute în anul 2016.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Daniel Manaţe

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 5.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 28.11.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (5), litera a) se modifică şi va cu următorul cuprins:

„a) au absolvit un curs de specializare organizat de instituţii de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naţionale sau internaţionale, care atestă dobândirea unor cunoştinţe în domeniul administrării investiţiilor sau administrării riscului şi care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente funcţiei ocupate;”.

2. La articolul 13 alineatul (10), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) dovada obţinerii certificării prevăzute la art. 8 alin. (5) lit. a);”.

3. La articolul 13, după alineatul (12) se introduc opt noi alineate, alineatele (13)-(20), cu următorul cuprins:

„(13) În situaţia în care A.F.I.A. este autorizată şi în calitate de S.A.I., iar departamentul de administrare a riscului este format din mai multe persoane, cerinţele de eligibilitate şi de înregistrare în Registrul A.S.F. prevăzute în prezentul regulament pentru persoana responsabilă cu administrarea riscurilor sunt aplicabile doar persoanelor care vor deţine exclusiv această calitate în cadrul A.F.I.A.

(14) Retragerea autorizaţiei ofiţerului de conformitate al A.F.I.A. se realizează în mod corespunzător cu retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern al S.A.I. prevăzută de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi art. 39 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările ulterioare.

(15) Retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015.

(16) A.F.I.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(17) în cazul în care A.F.I.A. nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (16), persoana responsabilă cu administrarea riscului este în drept să solicite retragerea autorizaţiei sale, toate taxele şi comisioanele aferente fiind suportate de către A.F.I.A.

(18) Retragerea la cerere a autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului se decide de către A.S.F. În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoţită de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(19) în situaţia în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de ofiţer de conformitate sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre membrii departamentului de conformitate al A.F.I.A. va prelua provizoriu atribuţiile persoanei autorizate. În cazul în care departamentul este format dintr-un singur membru, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, şi funcţia de ofiţer de conformitate. Persoana care îndeplineşte provizoriu funcţia de ofiţer de conformitate este notificată A.S.F.

(20) în situaţia în care A.F.I.A. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de administrator de risc sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului A.F.I.A. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, şi funcţia de administrator de risc. Directorul din cadrul A.F.I.A. care are în atribuţie coordonarea şi supravegherea funcţiei de administrare a portofoliului în cadrul A.F.I.A. nu poate prelua temporar atribuţiile funcţiei de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplineşte provizoriu această funcţie este notificată A.S.F.”

4. La articolul 17, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) şi (8) şi cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. e) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, ARIA autorizat/înregistrat de/la A.S.F. notifică A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare şi, ulterior, ori de câte ori intervin modificări, cu privire la modalitatea în care este asigurată funcţia de evaluare.

Notificarea conţine şi informaţii şi date care atestă îndeplinirea de către evaluatorul intern sau, după caz, de evaluatorul extern a condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. a) şi a celor prevăzute la art. 18 alin. (9) din Legea nr. 74/2015, în cazul evaluatorilor externi, respectiv a celor prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. b) din aceeaşi lege, în cazul evaluatorilor interni, precum şi a dispoziţiilor art. 67-74 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013. Funcţia de evaluare a activelor F.I.A. este cea care calculează valoarea activului net pe acţiune, conform metodelor de evaluare stabilite prin legislaţia naţională.”

5. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.

6. La articolul 44, alineatul (11) se abrogă.

Art. II. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Documentul prevăzut la art. I pct. 2 va fi depus de persoanele care au solicitat până la data intrării în vigoare a prezentului regulament autorizarea în calitate de administrator de risc în cadrul A.F.I.A. până cel târziu la data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 13.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.