MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 96/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 96         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 2 februarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

5. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

7. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

8. - Hotărâre pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

149. - Decizie pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Şandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la departamentul CENTENAR

 

150. - Decizie pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 

151. - Decizie privind eliberarea domnului Petre Guran din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.145/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

84. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale

 

147. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 27 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Bădălău Niculae - Grupul parlamentar al PSD

2. Manda Iulian-Claudiu - Grupul parlamentar al PSD

3. Scântei Laura-Iuliana - Grupul parlamentar al PNL

4. Goţiu Remus Mihai - Grupul parlamentar al USR

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Ţuţuianu Adrian - Grupul parlamentar al PSD

2. Pavel Marian - Grupul parlamentar al PSD

3. Vela Ion-Marcel - Grupul parlamentar al PNL

4. Talpoş Ioan-Iustin - Grupul parlamentar al PMP

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Biroului permanent al Senatului următorii senatori:

1. Federovici Doina-Elena - Grupul parlamentar al PSD

2. Stănescu Paul - Grupul parlamentar al PSD

3. Pereş Alexandru - Grupul parlamentar al PNL

4. Tánczos Barna - Grupul parlamentar al UDMR

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 5.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

- domnul deputat Ursu Răzvan-Ion, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;

- domnul deputat Suciu Matei, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură;

- doamna deputat Radu Anişoara, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic;

- doamna deputat Cosma Andreea, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;

- domnul deputat Socotar Gheroghe-Dinu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- domnul deputat Cupă Ion, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- domnul deputat Anton Anton, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

- domnul deputat Văcaru Alin Vasile, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor la Comisia pentru politică externă;

- domnul deputat Simonis Alfred-Robert, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

- doamna deputat Vasilescu Lia-Olguţa, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională la Comisia pentru muncă şi protecţie socială;

- domnul deputat Mărgărit Mitică-Marius, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

- domnul deputat Stroe Ionuţ-Marian, aparţinând Grupului parlamentar PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- domnul deputat Borza Remus-Adrian, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic;

- domnul deputat Petcu Toma-Florin, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru industrii şi servicii;

- domnul deputat Cîtea Vasile, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în locul domnului deputat Axinte Vasile;

- domnului deputat Cucşa Marian-Gheorghe, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- domnului deputat Babuş Radu, aparţinând Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru industrii şi servicii;

- domnului deputat Nasra Gabriel-Horia, aparţinând Grupului parlamentar PSD, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;

- domnului deputat Preda Cezar-Florin, aparţinând Grupului parlamentar PNL, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor În şedinţa din 1 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 şi 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Petru-Gabriel Vlase Grupul parlamentar al PSD

Rovana Plumb Grupul parlamentar al PSD

Carmen-Ileana Mihălcescu Grupul parlamentar al PSD

Marian-Cătălin Predoiu Grupul parlamentar al PNL

Art. 2. - Se aleg în funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Georgian Pop Grupul parlamentar al PSD

Ioana Bran Grupul parlamentar al PSD

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Grupul parlamentar al PNL

Cristian Ghinea Grupul parlamentar al USR

Art. 3. - Se aleg în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor următorii deputaţi:

Mircea-Gheorghe Drăghici Grupul parlamentar al PSD

Seres Denes Grupul parlamentar al UDMR

Andrei-Dominic Gerea Grupul parlamentar ALDE

Valeriu-Andrei Steriu Grupul parlamentar al PMP

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 februarie 2017.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 2. - (1) Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, după cum urmează:

a) masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare, înregistrată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şi spaţiu adecvat de servire a mesei;

b) masă caldă, în regim catering, pentru unităţile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop;

c) pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei.

(2) La solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie, ordonatorul principal de credite supune aprobării consiliului local diferenţierea tipului de suport alimentar pe niveluri de învăţământ, în funcţie de specificul unităţii de învăţământ dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor sau de alţi factori obiectivi.

(3) în sensul prezentului act normativ, documentele-suport, prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, pot fi următoarele:

a) documente medicale care să ateste intoleranţe alimentare sau afecţiuni cronice, după caz, care să îl determine pe părinte/reprezentant legal să formuleze o altă opţiune alimentară;

b) declaraţie pe propria răspundere a părintelui/ reprezentantului legal cu privire la apartenenţa la o religie/cult/comunitate culturală care restricţionează consumul anumitor alimente, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Produsele menţionate la alin. (1) trebuie să respecte prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.

(5) Produsele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) provin din unităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, aflate pe teritoriul României, şi se distribuie sub formă ambalată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la condiţiile igienico-sanitare şi la etichetare, conform prevederilor pct. 8 din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(6) Transportul produselor menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează cu vehicule autorizate/înregistrate sanitar-veterinar.

Art. 3. - (1) Atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de furnizare/servicii se va face conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016.

(2) Specificaţiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare/servicii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, suportul alimentar prevăzut la art. 2 îl au numai elevii prezenţi la cursuri. Suportul alimentar nu se acorda pe perioada vacanţelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

(2) Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti este responsabil de comunicarea către Ministerul Educaţiei Naţionale a oricăror modificări apărute la nivelul unităţilor de învăţământ, în ceea ce priveşte numărul beneficiarilor sau schimbarea denumirii, comasarea sau desfiinţarea unor niveluri de învăţământ.

(3) Unităţile de învăţământ răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi distribuţie a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza plăţii produselor alimentare.

(4) Programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activităţi sunt stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în funcţie de numărul de elevi, de orarul şcolii şi de particularităţile specifice fiecărei unităţi de învăţământ.

(5) Principiile care trebuie respectate în pregătirea mesei pentru preşcolari şi elevi, conform recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică, precum şi posibile variante de meniu se regăsesc în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Sumele alocate conform art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 se reflectă în bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului 11.02.02, „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti”.

(2) La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punctul de vedere al clasificaţiei funcţionale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se vor reflecta la capitolul 65.02 „învăţământ”, subcapitolul 65.02.11 „Servicii auxiliare pentru educaţie”, paragraful 65.02.11.30 „Alte servicii auxiliare”, în bugetul propriu al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificaţiei economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se vor reflecta la titlul 57 „Asistenţă socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.05 „Suport alimentar”, inclusiv în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016.

(3) Sumele acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Pentru respectarea principiilor de hrană sănătoasă, produsele alimentare vor fi livrate zilnic din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi vor fi depozitate în condiţii de siguranţă alimentară, stabilite de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

(2) Pentru asigurarea condiţiilor igienico-sanitare, produsele care fac obiectul suportului alimentar trebuie însoţite de accesorii sigilate, care permit consumul în condiţii optime de igienă.

(3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 7. - (1) Inspectoratul şcolar va desemna un inspector responsabil cu monitorizarea desfăşurării programului în unitatea/unităţile de învăţământ din judeţ/municipiu, de regulă inspectorul cu atribuţii pentru educaţie incluzivă.

(2) Monitorizarea se realizează, la decizia fiecărui inspectorat şcolar, prin diverse tipuri de activităţi: colectare şi interpretare de date, vizite în unităţile de învăţământ, inspecţii tematice, rapoarte transmise lunar de către unitatea de învăţământ către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va desemna un coordonator local de program care poate fi din categoria personal didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. În unităţile de învăţământ care funcţionează cu structuri şcolare arondate se va desemna câte un responsabil la nivelul fiecărei structuri.

(4) în situaţia unităţilor de învăţământ care nu au personal suficient, coordonatorul de program poate fi inspectorul şcolar responsabil cu monitorizarea.

(5) Coordonarea programului la nivel de unitate de învăţământ constă în diverse tipuri de activităţi, ca de exemplu: recepţie de produse-servicii, evidenţa zilnică a livrării mesei calde/pachetului alimentar, completarea formularelor de raportare periodică.

(6) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează un raport lunar cu privire la derularea programului, după modelul prevăzut în anexa nr. 4.

(7) La nivel judeţean/la nivelul municipiului Bucureşti, coordonarea programului-pilot este asigurată de către inspectoratul şcolar, care elaborează şi transmite rapoarte trimestriale, respectiv raportul final privind implementarea programului-pilot, către Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia generală învăţământ preuniversitar - Direcţia pentru incluziune socială şi parteneriate instituţionale.

(8) La nivel naţional, coordonarea programului-pilot este asigurată de către Direcţia pentru incluziune socială şi parteneriate instituţionale din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Declaraţie pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul(a), ..................................................,

născut(ă) la data de ........................................, legitimat(ă) cu ...., seria ...., şi numărul ...................................,

părinte/reprezentant legal al minorului ...................................,

născut la data de ..................................., declar pe propria răspundere că:

- fiul/fiica mea suferă de .................................................................................,

- fiul/fiica mea aparţine unei/unui religii/cult care restricţionează consumul de ..........................................,

- altă situaţie: .................................................................................................,

Ataşez acestei declaraţii următoarele documente doveditoare:

- ....................................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................................

 

Data:

Semnătura:

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologica

 

SPECIFICAŢII TEHNICE

pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor alimentare pentru preşcolari şi elevi

 

Specificaţii tehnice:

1. Caracteristici generale

Se vor furniza:

a) masă caldă preparată conform principiilor ce trebuie respectate în pregătirea mâncării pentru copii prevăzute în anexa nr. 3 la normele metodologice;

b) pachet alimentar: produse de panificaţie (pâine feliată sau batoane/chifle) 80 g - maximum 50% din greutatea totală a pachetului, produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte 40 g - minimum 25% din greutatea totală a pachetului şi legume (roşii, castraveţi, salată sau alte produse similare) 40 g - maximum 25% din greutatea totală a pachetului. La acestea se va adăuga un fruct.

Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic la destinatar - unitatea de învăţământ, conform art. 6 alin. (1) şi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

2. Evidenţa cantităţilor solicitate, distribuite şi consumate

Fiecare unitate de învăţământ beneficiară a programului-pilot va ţine evidenţa cantităţii de produse consumate, menţionând categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/porţie, numărul de porţii şi numărul de zile de şcoală, precum şi evidenţa numărului de copii.

Furnizorul/Prestatorul autorizat/înregistrat sanitar-veterinar de pe teritoriul României va păstra şi va prezenta organismelor de control competente documentele comerciale şi tehnice privind produsele alimentare distribuite în unităţile şcolare, precum şi documentele care să ateste calitatea şi siguranţa acestora, după caz; unităţile de învăţământ au obligaţia de a păstra avizele de expediţie aferente fiecărei distribuţii.

Lunar, autoritatea contractantă va realiza centralizarea cantităţii de produse consumate per categorie de produs, în funcţie de situaţia numărului de copii şcolarizaţi în luna precedentă, pe care o va corela cu situaţia existentă la furnizor. Toate părţile implicate în procesul de distribuţie a produselor alimentare menţionate la pct. 1 către unităţile de învăţământ vor păstra documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 3 ani, începând de la sfârşitul anului întocmirii acestora.

3. Calitatea produselor

Produsele alimentare trebuie să se încadreze în parametrii stabiliţi de Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele lactate (unt, brânzeturi) trebuie să se încadreze în prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; SR 1286/A1/1997 - Brânzeturi cu pastă opărită (caşcaval).

Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranţă la lactoză sau alte probleme de natură medicală - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim şi cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru fiecare şcoală şi elev.

4. Siguranţă şi perisabilitate microbiologică

Data-limită de consum al produselor transportate de la furnizor către unităţile şcolare va fi de:

a) în ziua producerii pentru masa caldă;

b) 24 de ore pentru sandviciuri,

Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea produselor alimentare în condiţii de igienă legal prevăzute, asigurate de către beneficiar-unitatea de învăţământ.

Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de producător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5. Condiţii pentru transport şi distribuţie

Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor către unităţile şcolare numai cu mijloace auto speciale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

6. Metode de testare şi control

Analiza produselor alimentare distribuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 se efectuează doar în laboratoare acreditate.

Produsele alimentare distribuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 se analizează doar în laboratoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care au metodele de analiză acreditate.

7. Distribuţia alimentelor se va face numai de către persoane care deţin certificat de absolvire a unui curs de Noţiuni fundamentale de igienă, conform Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare, şi fişă de aptitudini specifice activităţii desfăşurate, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

8. Ambalare, etichetare, marcare

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, produsele alimentare preambalate prezintă înscrise prin etichetare următoarele elemente obligatorii:

a) denumirea produsului; de exemplu: sandvici cu şuncă şi roşii, sandvici cu unt, caşcaval şi salată;

b) lista ingredientelor;

c) substanţe care provoacă alergii sau intoleranţe;

d) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente: şuncă x%; caşcaval y%;

e) cantitatea netă;

f) data-limită de consum, sub forma: „Expiră la data de “, cu înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului;

g) condiţii de depozitare;

h) denumirea şi adresa responsabilului cu informarea consumatorilor;

i) o declaraţie nutriţională:

Etichetarea nutriţională trebuie să conţină următoarele elemente: valoare energetică, grăsimi, acizi graşi saturaţi, glucide, zaharuri, proteine, sare, în această ordine:

 

Declaraţie nutriţională

100 g

Valoare energetică Kj/kcal

 

Grăsimi g, din care

 

Acizi graşi saturaţi g

 

Glucide g, din care

 

Zaharuri g

 

Proteine g

 

Sare g

 

 

Menţiunile nutriţionale se prezintă, în funcţie de spaţiul disponibil, sub formă de tabel cu numele aliniate, iar în cazul în care spaţiul nu permite declaraţia este prezentată în format liniar;

j) menţiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, lună, an, nu este necesară înscrierea lotului;

k) având în vedere destinaţia acestor produse, este necesară inscripţionarea unor elemente de avertizare, astfel: „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT”.

În cazul produselor distribuite de unităţile de alimentaţie publică şi care nu se supun prevederilor definiţiei „produs alimentar preambalat” se va indica la livrare, printr-un document scris care însoţeşte produsele: denumirea produsului, substanţe care provoacă alergii sau intoleranţe, o menţiune privind lotul - data producerii şi sintagma „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT;

l) pentru masa caldă, preparată în regim propriu, lista-meniu afişată la loc vizibil va conţine denumirea produsului, ingredientele componente şi substanţele care provoacă alergii sau intoleranţe.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

PRINCIPII

care trebuie respectate în pregătirea mâncării pentru copii

 

1. Nu se adaugă aditivi alimentari, conservanţi sau orice alt tip de potenţiatori de arome şi gust.

2. Uleiul necesar preparării se utilizează o singură dată, fiind un ulei de calitate superioară.

3. Ceapa pregătită în prima fază a etapei de gătire nu se prăjeşte, ci se înăbuşă cu apă.

4. Sarea iodată utilizată nu trebuie să conţină antiaglomeranţi sau orice alt aditiv.

5. Evitarea asocierii alimentelor din aceeaşi grupă la felurile de mâncare servite (de exemplu, la micul dejun nu se va servi ceai cu pâine cu gem, ci cu preparate din came sau cu derivate lactate; în schimb se poate folosi lapte cu pâine cu gem sau cu biscuiţi; la masa de prânz nu se vor servi felul 1 şi felul 2 preponderente cu glucide - cereale, ca de exemplu, supa cu găluşte şi friptura cu garnitură din paste făinoase, ci din legume).

6. Evitarea mâncărurilor care solicită un efort digestiv puternic sau care au efect excitant ori a căror combinaţie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de fasole cu iaurt sau cu compot).

7. Nu se vor permite mâncărurile gen tocături prăjite. Ouăle se recomandă a fi servite ca omletă la cuptor, şi nu ca ochiuri româneşti sau prăjite.

8. Se recomandă îmbogăţirea raţiei în vitamine şi săruri minerale prin folosire de salate din crudităţi şi adăugare de legume-frunze în supe şi ciorbe.

9. Interdicţia folosirii cremelor cu ouă şi frişcă, a maionezelor, indiferent de anotimp, precum şi a ouălor fierte (nesecţionate după fierbere).

10. Mâncarea livrată trebuie gătită în dimineaţa zilei în care se serveşte, păstrându-se în condiţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în condiţii igienico-sanitare şi la temperaturi corespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare.

11. Unităţile de învăţământ în care se desfăşoară programul au obligativitatea de a păstra 48 de ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislaţiei în vigoare.

 

NOTĂ:

Variante orientative de meniu care includ sugestiile Institutului Naţional de Sănătate Publică

1. Ciorbă de legume

2. Supă de pui cu legume

3. Ciorbă de văcuţă cu legume

4. Legume cu piept de pui la grătar

5. Mâncare de mazăre cu piept de pui

6. Pilaf cu legume şi ficăţei de pui

7. Piure de morcov cu grătar de pui

8. Piure de cartofi cu piept de curcan

9. Mâncare de varză dulce cu friptură la cuptor

10. Ghiveci de legume cu pui

11. Orez cu legume şi pui la tavă

12. Sufleu de broccoli cu brânză

13. Cartofi gratinaţi cu piept de pui la grătar

14. Tocană de legume cu orez brun

15. Piure de cartofi cu sfeclă şi chifteluţe de legume

16. Omletă cu legume (ardei, ciuperci, ceapă verde) şi brânză telemea

17. Sufleu de conopidă, broccoli şi brânză la cuptor

18. Dovlecel umplut cu brânză la cuptor

19. Ciuperci la cuptor umplute cu brânză (pentru copiii cu vârsta mai mare de 7 ani)

20. Macaroane cu brânză

21. Cartofi franţuzeşti (la cuptor cu brânză şi ou)

22. Quinoa cu legume

23. Sandvici cu unt, şuncă, caşcaval şi legume (roşii, castravete, salată)

24. Sandvici cu piept de pui la grătar sau pulpă de pui dezosată la grătar cu legume crude (gogoşar, varză, morcov).

25. Salată de fructe (măr, pară, caisă, piersică, banană, portocală)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Model raport lunar

 

RAPORT LUNAR

privind derularea programului-pilot

 

Nume unitate de învăţământ

 

Nivel de învăţământ

 

Perioada monitorizată

 

Coordonator program

 

Număr total elevi

 

Număr elevi prezenţi

 

Număr elevi cu meniu special

 

Alte informaţii/observaţii

 

 

 

 

Apreciaţi, pe o scală de la 1 la 5, calitatea serviciilor din cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

1 - Total nesatisfăcător

2 - Nesatisfăcător

3 - Satisfăcător

4 - Foarte bine

4 – Excelent

 

 

1

2

3

4

5

Observaţii

Capacitatea spaţiului de servire

 

 

 

 

 

 

Condicile de păstrare a produselor

 

 

 

 

 

 

Resurse umane (personal)

 

 

 

 

 

 

Termenele de livrare

 

 

 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor de siguranţă şi confort în servirea mesei

 

 

 

 

 

 

Respectarea principiilor unei alimentaţii sănătoase în prepararea suportului alimentar

 

 

 

 

 

 

Calitatea zilnică a suportului alimentar

 

 

 

 

 

 

Programul de servire a mesei

 

 

 

 

 

 

Respectarea termenelor de livrare

 

 

 

 

 

 

Gradul de satisfacţie a beneficiarilor direcţi

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEME ÎNTÂMPINATE PE PARCURSUL DERULĂRII PROGRAMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE/RECOMANDĂRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator program,

Vizat.

............................................

Director,

 

............................................

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Şandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR, cu modificările ulterioare, şi Cererea domnului Florin-Daniel Şandru înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/823 din 1 februarie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin-Daniel Şandru se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 2 februarie 2017.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian-Ioan Videscu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 2 februarie 2017.

Nr. 150.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

                                                                                                                                               DECIZIE

privind eliberarea domnului Petre Guran din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre Guran se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 2 februarie 2017.

Nr. 151.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

Având în vedere prevederile art. 216-220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.693/2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012.

Art. 3. - Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 6.145.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior

 

Art. 1. - Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, denumit în continuare CNSPIS, este un organism consultativ de nivel naţional, fără personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) CNSPIS are ca atribuţii principale elaborarea şi actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia, în raport cu dinamica pieţei muncii.

(2) CNSPIS solicită instituţiilor de învăţământ superior, prin intermediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ), datele oficiale corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, date ce privesc, fără a fi limitate la, programele de studii, evoluţia efectivelor de studenţi, absolvenţi, cadre didactice, date financiare şi politici instituţionale.

(3) CNSPIS elaborează studii, analize şi prognoze privind evoluţia sistemului de învăţământ superior şi corelarea acestuia cu dinamica pieţei muncii, precum şi cu tendinţele generale ale evoluţiei sociale.

(4) CNSPIS coordonează implementarea instrumentelor electronice referitoare la învăţământul superior din cadrul Sistemului Integrat Naţional Educaţional (SINED).

(5) CNSPIS colaborează cu Institutul Naţional de Statistică pentru elaborarea indicatorilor de monitorizare a învăţământului superior la nivel sistemic, precum şi cu Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (CNFIS) şi Consiliul Naţional al Cercetării ştiinţifice (CNCS) pentru elaborarea indicatorilor de calitate pentru evaluarea performanţelor instituţiilor de învăţământ superior.

(6) MENCŞ publică anual sistemul de indicatori, la propunerea CNSPIS.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea CNSPIS

 

Art. 3. - CNSPIS este format din 17 membri, cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific li ori titluri echivalente obţinute în străinătate, experţi în cadrul unor instituţii de statistică şi prognoză, selectaţi pe baza performanţelor lor ştiinţifice cu relevanţă internaţională şi numiţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Art. 4. - Mandatul membrilor CNSPIS este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Art. 5. - (1) Mandatul de membru poate înceta, înainte de termen:

a) prin revocare de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru încălcarea normelor etice şi de deontologie sau dacă nu se implică, în mod sistematic, în activităţile CNSPIS;

b) prin demisie.

(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activităţile CNSPIS, în următoarele cazuri:

a) absentează nemotivat la 3 şedinţe consecutive sau la oricare 50% din şedinţele CNSPIS în decursul unui an;

b) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcţionare.

(3) Revocarea poate fi solicitată ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice de către unul sau mai mulţi dintre membrii CNSPIS.

Art. 6. - (1) în cazul existenţei unui loc vacant în componenţa CNSPIS se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Mandatul noului membru continuă, în ceea ce priveşte durata, mandatul aferent locului rămas vacant.

Art. 7. - (1) CNSPIS are un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar general. Odată cu numirea componenţei CNSPIS, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice desemnează preşedintele şi vicepreşedinţii.

(2) Secretarul general este numit de către preşedintele CNSPIS. Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general constituie Biroul operativ al CNSPIS, care rezolvă problemele administrative ale CNSPIS.

(3) O persoană nu poate ocupa funcţia de preşedinte al CNSPIS pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost preşedinte şi de eventualele întreruperi.

(4) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi din respectivele funcţii de conducere de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau prin votul secret a cel puţin două treimi din membrii CNSPIS, la cererea unuia ori mai multor membri ai CNSPIS. Revocarea se aprobă de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 8. - Preşedintele CNSPIS are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte mandatul atribuit explicit prin hotărârea membrilor CNSPIS;

b) conduce şedinţele de lucru ale CNSPIS;

c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CNSPIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin hotărâre a membrilor CNSPIS, la cererea oricărui membru al CNSPIS;

d) asigură legătura operativă a CNSPIS cu ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice în vederea informării acestuia despre activitatea CNSPIS;

e) reprezintă CNSPIS în relaţia cu terţii.

Art. 9. - În absenţa preşedintelui sau atunci când acesta este în imposibilitate de a-şi exercita funcţia, atribuţiile şi competenţele sale sunt preluate de un vicepreşedinte.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea diferitelor activităţi, membrii CNSPIS se pot constitui în grupuri de lucru, temporare ori permanente.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale şi în anumite situaţii, CNSPIS poate consulta experţi în domeniul legislaţiei educaţiei, prognoză şi statistică, care îşi vor desfăşura activitatea pe bâza unui mandat acordat de către CNSPIS.

(3) Experţii consultaţi sunt nominalizaţi prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 11. - Pentru a adopta o hotărâre, membrii CNSPIS pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcţionare.

Art. 12. - Hotărârile CNSPIS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, în cazul votului în cadrul şedinţelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanţi, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 13. - (1) Pentru luarea hotărârilor în cadrul şedinţelor CNSPIS este necesară prezenţa a cel puţin 9 dintre membri.

(2) Participarea la şedinţele CNSPIS poate fi asigurată şi prin videoconferinţă.

(3) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, hotărârile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit pentru vot, conform regulamentului intern de funcţionare.

(4) în vederea asigurării posibilităţii de vot electronic, documentele supuse aprobării sunt transmise membrilor cu cel puţin două zile înaintea termenului-limită pentru exprimarea votului.

Art. 14. - CNSPIS adoptă un regulament intern de funcţionare, în termen de 60 de zile de la numirea membrilor CNSPIS.

Art. 15. - Şedinţele CNSPIS se convoacă de către preşedintele CNSPIS, de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau la cererea a cel puţin o treime din membrii CNSPIS.

Art. 16. - Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau un reprezentant al acestuia poate participa la şedinţele CNSPIS, în calitate de observator.

Art. 17. - CNSPIS poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori şi/sau de consultanţi.

 

CAPITOLUL III

Finanţarea CNSPIS

 

Art. 18. - Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNSPIS şi grupurilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MENCŞ, prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) sau prin alte mijloace legal constituite.

Art. 19. - Administrarea şi gestionarea resurselor destinate activităţilor CNSPIS sunt asigurate de UEFISCDI, în conformitate cu hotărârile CNSPIS, în condiţiile legii.

Art. 20, - Pentru activitatea desfăşurată în afara activităţii de bază, participarea la şedinţe sau grupuri de lucru, membrii CNSPIS şi membrii grupurilor de lucru sunt remuneraţi, la nivelul de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria tranşei de vechime în învăţământ peste 40 de ani, cu o retribuţie egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază al acestuia.

Art. 21. - Membrilor CNSPIS şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 22. - Remunerarea activităţii desfăşurate în afara activităţii de bază de către membrii CNSPIS sau a grupurilor de lucru ale CNSPIS şi decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare ale acestora pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru se fac în condiţiile legii şi în limitele bugetului alocat.

 

CAPITOLUL IV

Relaţia instituţională CNSPIS – UEFISCDI

 

Art. 23. - UEFISCDI asigură sprijinul tehnic şi executiv pentru activitatea CNSPIS, conform solicitărilor CNSPIS şi normelor legale în vigoare.

Art. 24. - UEFISCDI, prin departamentele sale şi conform prevederilor legale, are următoarele atribuţii:

a) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor CNSPIS, în condiţiile legii şi în conformitate cu hotărârile CNSPIS;

b) asigură secretariatul tehnic al CNSPIS;

c) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a CNSPIS în relaţiile cu MENCS, instituţiile de învăţământ superior, cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare şi cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private.

Art. 25. - (1) Secretariatul tehnic pune la dispoziţia membrilor şi a Direcţiei generale învăţământ superior din MENCS, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic.

(2) Minuta consemnează lista tuturor participanţilor, subiectele discutate şi hotărârile adoptate.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrată din prezentul ordin, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2017.

Nr. 84.

 

ANEXA

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară - etapa I

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

1.

Glodeanu Sărat

Buzău

2.

Luciu

Buzău

3.

Luncaviţa

Tulcea

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

                                                                                                                                            ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin, (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 26 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2017.

Nr. 147.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 6 /a Ordinul nr. 1.096/2016)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI

 

LISTA

cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei/fundaţiei Titlul proiectului

Judeţul/Municipiul

Nr. beneficiari

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2017

1.

Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” - Centrul rezidenţial de fete

Municipiul Galaţi

30 de persoane

281 070,00 lei

2.

Asociaţia Filantropică Creştin Ortodoxă „Sf. Vasile cel Mare” - Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”

Municipiul Galaţi

50 de persoane

319.445,00 lei

3.

Fundaţia „Familia” Galaţi, Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate

Municipiul Galaţi

50 de persoane

87.850,00 lei

4.

Fundaţia „Familia” Galaţi, Centrul de recuperare pentru victimele violenţei domestice

Municipiul Galaţi

10 persoane

105.110,00 lei

5.

Fundaţia „Cuvântul întrupat”, Centrul comunitar „La Vale” - centru comunitar pentru copii aflaţi în dificultate

Municipiul Galaţi

40 de persoane

91.365,00 lei

6.

Fundaţia „împreună” - Clubul Seniorilor, complex de servicii sociale

Municipiul Galaţi

36 de persoane

50.592,00 lei

7.

Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” - Centrul de zi şi sănătate „ACCES pentru TOŢI” - recuperare, reabilitare, incluziune socială şi îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap fizic şi asociat din municipiul Galaţi

Municipiul Galaţi

100 de persoane

101.200,00 lei

8.

Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi - Centrul de sprijin social pentru romi din Galaţi

Municipiul Galaţi

40 de persoane

29.670,00 lei

9.

Asociaţia Filantropică Sf. Antonie cel Mare - Centrul de zi pentru copii „Sf. Antonie cel Mare”

Municipiul Galaţi

50 de persoane

164.090,00 lei

10.

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor - Centrul de zi destinat persoanelor vârstnice „Speranţa”

Municipiul Galaţi

20 de persoane

39.008,00 lei

11.

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Municipiul Galaţi

100 de persoane

89.444,00 lei

12.

Asociaţia Multifuncţională Filantropică „Sf. Spiridon” - Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon”

Municipiul Galaţi

70 de persoane

301.055,00 lei

 

TOTAL

 

 

1.659.899,00 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.