MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 23/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 23         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

9. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

10. - Decret privind trecerea īn rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

29. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 

30. - Decizie pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

31. - Decizie privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

32. - Decizie privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

33. - Decizie pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

34. - Decizie pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

35. - Decizie pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

36. - Decizie pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

37. - Decizie pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

38. - Decizie privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

39. - Decizie privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Andreea Păstārnac se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Statul Israel.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 9.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind trecerea īn rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 ianuarie 2017, domnul general de brigadă cu o stea Stroea Gheorghe Adrian trece īn rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 10.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Justiţiei formulată prin Adresa nr. 1.175 din 6 ianuarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 1.381/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporari a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ion-Claudiu Teodorescu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Daniela Giurcă, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Avānd īn vedere cererea doamnei Daniela Giurcă, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/57 din 6 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Giurcă se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 30.

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Erika Staneiu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor

 

Avānd īn vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi cererea doamnei Erika Stanciu, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/64 din 6 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 11 ianuarie 2017, doamna Erika Stanciu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi cererea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/56 din 6 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Horaţiu Silviu Anghelescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 32.

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Gheorghe Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Pătraşcu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Avānd Īn vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Cezar-Radu Soare se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 34.

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Avānd īn vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Vrabete se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

Avānd īn vedere prevederile art. 12 alin, (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Mihaiu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 36.

 

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

Avānd īn vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri īn domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Seghedi se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Radu Roatiş Cheţan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Īn temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu Roatiş Cheţan se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 38.

 

 

 

DECIZIE

privind numirea domnului Geronimo Răducu Brănescu īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Īn temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Geronimo Răducu Brănescu se numeşte īn funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 39.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.