MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 69/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 69         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

133. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

134. - Decizie privind īnlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.601/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară r. 1.202/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

 

1.602/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale

 

1.603/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

1.604/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

1.660/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.661/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.662/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

Avānd īn vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 43/G.B. din 13 ianuarie 2017, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/666/MB din 13 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. ā) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, īn natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate īn mod abuziv īn perioada regimului comunist īn Romānia, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 10 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„10. Ion-Claudiu Teodorescu - secretar general, Ministerul Justiţiei”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2017.

Nr. 133.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īnlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Avānd īn vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 43/G.B. din 13 ianuarie 2017, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/666/MB din 13 ianuarie 2017,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărārea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Romānia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ion-Claudiu Teodorescu, secretar general al Ministerului Justiţiei, se numeşte īn calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare īn locul domnului Constantin-Cătălin Radu.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2017.

Nr. 134.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.202/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 787 din 6 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 6 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 3*) la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 1.601.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Bumbeşti-Piţic

Gorj

27

2

Căpreni

Gorj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3

Cruşeţ

Gorj

1

4

Leleşti

Gorj

1

5

Teleşti

Gorj

1

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 21a Ordinul nr. 1.202/2016)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.202/2016)


*) Anexele nr. 2-3 sunt reproduse īn facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 750 din 27 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 8 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 1.602.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.112/2016)

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Criştioru de Jos

Bihor

3

2

Curăţele

Bihor

1, 2

3

Drăgăneşti

Bihor

1, 2

4

Scutelnici

Buzău

1

5

Stālpu

Buzău

1, 2

6

Unguriu

Buzău

1

7

Vālcelele

Buzău

1

8

Zărneşti

Buzău

1, 2, 3

9

Aiton

Cluj

1, 2, 3, 4

10

Fārtăneşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

11

Piscu

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

12

Tuluceşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

13

Vlădeşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

14

Alexandru cel Bun

Neamţ

1, 2, 3, 4

15

Ştefan cel Mare

Neamţ

27, 28, 33

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 81a Ordinul nr. 1.112/2016)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2 şi 3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 1.603.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Bolvaşniţa

Caraş-Severin

1

2

Obreja

Caraş-Severin

1

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA Nr. 3


*) Anexele nr. 2 şi 3 sunt reproduse īn facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 752 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin,

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 1.604.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.094/2016)

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Breaza

Buzău

1, 2, 3, 4

2

Florica

Buzău

1

3

Măgura

Buzău

1

4

Săhăteni

Buzău

4, 6

5

Săpoca

Buzău

1

6

Ţinteşti

Buzău

1

7

Verneşti

Buzău

1

8

Boldu

Buzău

1

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.094/2016)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.660.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Afumaţi

Ilfov

1

2

Berce ni

Ilfov

1

3

Brăneşti

Ilfov

1

4

Buftea

Ilfov

1

5

Cernica

Ilfov

1

6

Ciorogārla

Ilfov

1

7

Glina

Ilfov

1

8

Moara Vlăsiei

Ilfov

1

9

Petrăchioaia

Ilfov

1

10

Snagov

Ilfov

1

11

Tunari

Ilfov

1

12

Vidra

Ilfov

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare,

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.661.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declara īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Balta Doamnei

Prahova

1

2

Băicoi

Prahova

1

3

Berceni

Prahova

1

4

Boldeşti Scăeni

Prahova

1

5

Bucov

Prahova

1, 2

6

Ceptura

Prahova

1

7

Colceag

Prahova

1

8

Dumbrăveşti

Prahova

1

9

Gherghiţa

Prahova

1

10

Gornet

Prahova

1

11

Măgurele

Prahova

1

12

Măneciu

Prahova

1

13

Măneşti

Prahova

5

14

Mizil

Prahova

1, 2

15

Puchenii Mari

Prahova

1

16

Tinosu

Prahova

1

17

Tārgşoru Vechi

Prahova

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.662.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale Īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Ceatalchioi

Tulcea

5

2

Cerna

Tulcea

2, 28

3

Dăeni

Tulcea

17

4

Horia

Tulcea

5, 22

5

Izvoarele

Tulcea

19

6

Mihai Bravu

Tulcea

11

7

Ostrov

Tulcea

5, 12

8

Pardina

Tulcea

23

9

Sarichioi

Tulcea

22

10

Topolog

Tulcea

54

11

Turcoaia

Tulcea

3

12

Valea Nucarilor

Tulcea

21

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.