MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 76/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.607/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

1.641/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.642/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vālcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.643/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.644/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.645/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.646/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dāmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.647/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a Imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică sunt prevăzute īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 2-7*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 1.607.


*) Anexele nr. 2-7 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care īncep lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor

1

Gorbăneşti

Botoşani

1, 31, 32, 35 şi 105

2

Prăjeni

Botoşani

5, 21, 31, 39 şi 41

3

Romāneşti

Botoşani

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 31, 33 şi 34

4

Santa Mare

Botoşani

4, 9, 50, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82 şi 83

5

Ştefăneşti

Botoşani

7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 30, 40, 41, 42, 43,47, 48, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 90, 91,100, 102, 104 şi 107

6

Vārfu Cāmpului

Botoşani

24, 25, 29, 33, 34, 74 şi 79

 

ANEXA Nr. 2

 

ANEXA Nr. 3

 

ANEXA Nr. 4

 

ANEXA Nr. 5

 

ANEXA Nr. 6

 

ANEXA Nr. 7

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.641.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1.

Belin

Covasna

1

2.

Ilieni

Covasna

1

3.

Sfāntu Gheorghe

Covasna

1

4.

Vālcele

Covasna

1

5.

Zagon

Covasna

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vālcea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vālcea.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.642.

 

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1.

Drăgăşani

Vālcea

2

2.

Lăcusteni

Vālcea

2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cārtitor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.643.

 

ANEXĂ

 

Lista

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Beica de Jos

Mureş

1

2

Nadeş

Mureş

2, 3

3

Pănet

Mureş

1, 2, 3

4

Sānpetru de Cāmpie

Mureş

1, 2, 4

5

Valea Largă

Mureş

4

6

Zagăr

Mureş

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.644.

 

ANEXĂ

 

Lista

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se dedare īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Crişcior

Hunedoara

1

2

Mărtineşti

Hunedoara

1852 şi 2256

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu pianul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.645.

 

Lista

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Belciugatele

Călăraşi

1, 2, 3

2

Căscioarele

Călăraşi

1

3

Chirnogi

Călăraşi

1, 2, 3, 4

4

Lehliu-Gară

Călăraşi

1, 2, 3, 4, 5

5

Radovanu

Călăraşi

1

6

Săruleşti

Călăraşi

1, 2

7

Sohatu

Călăraşi

1

8

Valea Argovei

Călăraşi

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dāmboviţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dāmboviţa.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.646.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Brezoaele

Dāmboviţa

1, 2

2

Dragodana

Dāmboviţa

1

3

Morteni

Dāmboviţa

1

4

Nucet

Dāmboviţa

1, 2

5

Poiana

Dāmboviţa

1

6

Potlogi

Dāmboviţa

l

7

Produleşti

Dāmboviţa

1

8

Raciu

Dāmboviţa

1

9

Răscăieţi

Dāmboviţa

1, 2, 3

10

Titu

Dāmboviţa

1

11

Văcăreşti

Dāmboviţa

1

12

Valea Mare

Dāmboviţa

1

13

Vişina

Dāmboviţa

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru īnchiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate īn 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu Orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se īnlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, cu pianul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează īn arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse īn titlurile de proprietate emise īn baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute īn anexa la prezentul ordin, īşi pierd valabilitatea,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.647.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale īn care se declară īnchise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Arsura

Vaslui

4

2

Băcani

Vaslui

1, 2, 3, 4

3

Băceşti

Vaslui

1, 2

4

Blăgeşti

Vaslui

9

5

Bogdăneşti

Vaslui

1, 2, 3, 4

6

Boteşti

Vaslui

1, 2

7

Codăeşti

Vaslui

1, 2

8

Costeşti

Vaslui

1, 2, 3

9

Deleşti

Vaslui

1

10

Drānceni

Vaslui

1, 2, 3

11

Duda Epureni

Vaslui

14, 24

12

Griviţa

Vaslui

1

13

Olteneşti

Vaslui

1

14

Pogana

Vaslui

1

15

Rebricea

Vaslui

1, 2, 3

16

Roşieşti

Vaslui

1, 2

17

Stănileşti

Vaslui

1

18

Tătărani

Vaslui

1

19

Văleni

Vaslui

2, 3, 4

20

Viişoara

Vaslui

11

21

Vinderei

Vaslui

1

22

Zăpodeni

Vaslui

1, 2

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.