MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 85/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 85         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Hotărâre privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

141. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

142. - Decizie pentru eliberarea domnului Ionel Dancă din funcţia de consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

143. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ani Cornelia Hurduc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

144. - Decizie pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

145. - Decizie privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

146. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pentru anul 2017 se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, după cum urmează:

a) lucrători permanenţi - 3.000;

b) lucrători detaşaţi - 700;

c) persoane transferate în cadrul aceleiaşi companii - 700;

d) lucrători înalt calificaţi - 500;

e) lucrători sezonieri - 400;

f) lucrători stagiari -100;

g) lucrători transfrontalieri -100.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 35.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere Cererea domnului Emanuel Victor Picu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/678 din 26 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 februarie 2017 încetează, la cerere, exercitarea cu caracter temporar de către domnul Emanuel Victor Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 141.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ionel Dancă din funcţia de consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere dispoziţiile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Dancă se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ani Cornelia Hurduc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere propunerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, formulată prin Adresa nr. 194 din 11 ianuarie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/320 din 13 ianuarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 4.951/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii

Naţionale de către doamna Ani Cornelia Hurduc,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ani Cornelia Hurduc exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 143.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

În temeiul art. 15 lit. b) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 144.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Mlădinoiu în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Mlădinoiu se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 145.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

Având în vedere Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 98/G.B. din 30 ianuarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.712/M.B. din 30 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 8 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„8. Dumitru Daniel Botănoiu - secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 146.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte cadrul general de pregătire şi desfăşurare a pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

Art. 2. - (1) Paza cuprinde ansamblul măsurilor permanente adoptate în timp şi spaţiu, prin procedee specifice de acţiune, cu forţele şi mijloacele la dispoziţie, în scopul asigurării securităţii obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând MAI.

(2) Obiectivele, bunurile şi valorile aparţinând MAI. sunt cele aflate în patrimoniul unităţilor aparatului central al M.A.I., al instituţiilor şi structurilor din subordinea ministerului şi al unităţilor subordonate acestora, denumite în continuare structuri M.Â.I.

(3) Transportul special aparţinând M.A.I. reprezintă acel transport de bunuri, valori şi produse cu caracter special, realizat potrivit art. 24 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Conducătorii structurilor MAI. emit ordine/dispoziţii prin care stabilesc la nivel propriu obiectivele, bunurile şi valorile a căror pază se realizează în condiţiile prezentului ordin.

(5) Exceptând situaţiile în care în cuprinsul prezentului ordin se prevede altfel sau se face referire expresă la termenii „obiectiv”, „valori” sau „transporturi speciale”, orice referire la termenul „bunuri” se va considera ca făcută şi la termenii enumeraţi.

Art. 3. - (1) în funcţie de specificul, valoarea şi importanţa bunurilor, paza se execută, după caz, cu efective de jandarmi, cu personal propriu, cu poliţişti locali sau prin societăţi specializate de pază.

(2) Obiectivele, bunurile şi valorile aparţinând M.A.I., la care se execută paza cu efective de jandarmi, se stabilesc prin ordin al ministrului.

(3) Fiecare unitate poate organiza paza bunurilor aflate în patrimoniu cu personal propriu anume destinat executării pazei, precum şi cu personal din serviciul de permanenţă, în conformitate cu reglementările specifice acestui serviciu.

(4) Paza bunurilor aparţinând MAL, cu poliţişti locali sau prin societăţi specializate de pază, se execută în conformitate cu Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) La nivelul fiecărei structuri M.A.I. care are organizat sau beneficiază de serviciu de pază se numeşte personal cu atribuţii pe linia planificării, organizării şi executării pazei.

Art. 4. - În cazul structurilor care îşi desfăşoară activitatea printr-o reţea formată din subunităţi, puncte de lucru ori alte structuri organizatorice, distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării pazei în întreaga reţea revine conducătorului structurii MAI. care are în administrare bunul.

 

CAPITOLUL II

Instituirea şi ridicarea pazei

 

SECŢIUNEA 1

Instituirea pazei

 

Art. 5. - La instituirea pazei se desfăşoară, succesiv, următoarele etape:

a) etapa I - efectuarea analizei de risc la securitatea fizică;

b) etapa II - încheierea convenţiei sau, după caz, a contractului de pază;

c) etapa III - planificarea pazei, prin întocmirea planului de pază şi a pianului de cooperare;

d) etapa IV - emiterea ordinului/dispoziţiei/documentului specific de instituire a pazei, după caz;

Art. 6. - Analiza de risc pentru bunurile aparţinând M.A.I. şi raportul aferent acesteia se efectuează, respectiv se întocmeşte potrivit normelor interne, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne. Prin excepţie, atunci când paza se execută cu poliţişti locali sau prin societăţi specializate de pază, analiza de risc se efectuează în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Contractul de prestări servicii pază se încheie, în condiţiile legii, între unitatea beneficiară şi societatea specializată de pază sau, după caz, poliţia locală.

(2) Contractul prevăzut la alin. (1) se încheie la nivelul structurii MAI. care are organ financiar propriu, după obţinerea vizei pentru control financiar preventiv şi a avizului pentru legalitate.

Art. 8. - (1) Convenţia de pază se încheie, cu titlu gratuit, între structura M.A.I. beneficiară şi unitatea de jandarmi prestatoare.

(2) Structura M.A.I. beneficiară este obligată să pună la dispoziţia unităţii de jandarmi prestatoare, la solicitarea acesteia, toate informaţiile solicitate pentru întocmirea documentelor de instituire a pazei.

Art. 9. - Contractul de prestări servicii pază/convenţia de pază trebuie să cuprindă clauze privind asigurarea condiţiilor necesare organizării şi executării misiunii.

Art. 10. - (1) Planul de pază se aprobă, după caz, de către:

a) comandanţii/şefii structurilor M.A.I. beneficiare de pază, împreună cu comandantul/şeful unităţii de jandarmi prestatoare;

b) comandanţii/şefii structurilor M.A.I., în cazul în care paza se asigură de către personalul propriu;

c) comandanţii/şefii structurilor M.A.I. beneficiare de pază, împreună cu şeful societăţii/unităţii de poliţie locală care execută paza.

(2) Planul de pază a obiectivului, bunurilor şi valorilor cuprinde:

a) importanţa şi caracteristicile obiectivului, bunurilor şi valorilor, nivelul de risc;

b) misiunea;

c) ameninţări şi vulnerabilităţi;

d) elementele de dispozitiv;

e) instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare, instalarea şi modalitatea de funcţionare a acestora:

f) legătura şi cooperarea cu alte forţe cu atribuţii de pază;

g) anexe: consemnul posturilor, reguli de acces şi circulaţie, schema generală cu dispozitivul de pază, amenajări, instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

(3) Planul de pază a transporturilor speciale cuprinde:

a) obiectul transportului;

b) misiunea;

c) efectivele destinate executării misiunii;

d) dispozitivul de paza;

e) variantele de transport, cu referire la căile rutiere, ferate ori navigabile utilizate;

f) logistica misiunii;

g) anexe: consemnul posturilor; ameninţările şi vulnerabilităţile; traseele, cu variante: de bază, de rezervă şi cele care fac legătura între acestea; adresele sediilor la/de la care se preda/preia obiectul transportului.

(4) în situaţia în care paza se execută cu efective de jandarmi, prin societăţi specializate de pază sau, după caz, de către poliţia locală, planul de pază se întocmeşte în două exemplare, unul pentru unitatea prestatoare şi unul pentru beneficiar.

(5) Planul de pază nu se întocmeşte în situaţia în care măsurile de pază adoptate de conducerea unităţii ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică prevăd utilizarea exclusivă a mijloacelor mecanofizice şi a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie.

Art. 11. - Actualizarea pianului de pază se face în situaţia modificării elementelor prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3),

Art. 12. - (1) Consemnul postului reprezintă prevederea din planul de pază în baza căruia un element de dispozitiv execută misiunea.

(2) Consemnul posturilor privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor cuprinde:

a) denumirea postului şi locul de dispunere a acestuia;

b) zona de responsabilitate;

c) ameninţări şi vulnerabilităţi specifice;

d) atribuţii specifice;

e) modul de acţiune în diferite situaţii;

f) durata serviciului;

g) mijloace de legătură;

h) zone şi sectoare interzise;

i) restricţii;

j) probleme specifice de cooperare cu alte forţe implicate în executarea misiunii;

k) dotarea cu armament, muniţie şi alte materiale pe timpul executării serviciului;

l) alte elemente specifice postului.

(3) Consemnul postului pentru transporturile speciale cuprinde:

a) denumirea postului;

b) ameninţări şi vulnerabilităţi specifice;

c) dispunerea elementelor de dispozitiv, în timpul mersului şi în staţionare;

d) durata serviciului;

e) atribuţii specifice;

f) modul de acţiune în diferite situaţii;

g) mijloace de legătură;

h) restricţii;

i) probleme specifice de cooperare şi intervenţie cu alte forţe implicate în executarea misiunii;

j) dotarea cu armament, muniţie şi alte materiale pe timpul executării serviciului.

Art. 13. - (1) Planul de cooperare se întocmeşte, la nivel central/local, după caz, la iniţiativa comandantului/şefului structurii M.A.I. sau, după caz, a comandantului/şefului unităţii de jandarmi prestatoare, şi are ca scop coordonarea eforturilor şi acţiunilor tuturor forţelor care contribuie la asigurarea pazei, precum şi pentru acordarea sprijinului reciproc.

(2) La întocmirea planului de cooperare se ţine cont de situaţia operativă, concluziile rezultate din analiza de risc, misiunile specifice fiecărei structuri, caracteristicile bunului, dispunerea structurilor participante, posibilităţile acestora, timpul la dispoziţie şi succesiunea activităţilor desfăşurate.

(3) Planul de cooperare se întocmeşte de către personalul nominalizat prin ordin/dispoziţie zilnică a comandantului/şefului structurii M.A.I. sau, după caz, a comandantului/şefului unităţii de jandarmi prestatoare a serviciului de pază.

Art. 14. - Planul de cooperare se întocmeşte după executarea unei şedinţe de cooperare, cu participarea reprezentanţilor tuturor forţelor care contribuie la asigurarea pazei, potrivit competenţelor legale.

Art. 15. - (1) Planul de cooperare cuprinde, de regulă, următoarele: bunurile; misiunile/activităţile concrete ale forţelor care cooperează; organizarea legăturilor; organizarea conducerii şi dispoziţii finale.

(2) După semnare, un extras din planul de cooperare, cuprinzând proceduri specifice pentru fiecare dintre bunurile păzite, se transmite comandantului/şefului structurii subordonate care execută misiunea.

Art. 16. - (1) Comandantul/şeful structurii M.A.I. care asigură paza transporturilor cu caracter special informează din timp toate structurile judeţene/ale municipiului Bucureşti/ teritoriale de jandarmi, poliţie, poliţie de frontieră şi pentru situaţii de urgenţă, după caz, aflate pe itinerarul de deplasare, specificând data când transportul tranzitează zona de responsabilitate a acestora, mijloacele de deplasare şi compunerea transportului, indicativele şi canalele de lucru radio.

(2) în cazul producerii unor evenimente deosebite, structurile de jandarmi, poliţie, poliţie de frontieră şi pentru situaţii de urgenţă competente teritorial asigură sau sprijină, după caz, potrivit competenţelor legale, intervenţia pentru echipajul care execută paza transporturilor cu caracter special.

Art. 17. - Pentru asigurarea pazei, comandanţii/şefii structurilor M.A.I. realizează, potrivit competenţelor, schimbul reciproc de informaţii.

Art. 18. - Instituirea pazei se face prin:

a) ordin al comandantului efectivelor de jandarmi care execută paza;

b) ordin/dispoziţie al/a comandantului/şefului unităţii/structurii care execută paza cu personal propriu.

Art. 19. - Ordinul/dispoziţia de instituire a pazei prevăzut/prevăzută la art. 18 se emite o singură dată, la începerea misiunii, pentru fiecare obiectiv şi transport cu caracter special şi se completează/modifică ori de câte ori situaţia o impune. Ordinul/dispoziţia cuprinde baza legală care reglementează instituirea pazei, modalităţile/procedeele de pază, subunitatea şi/sau personalul destinat, precum şi data începerii misiunii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Ridicarea pazei

 

Art. 20. - (1) Ridicarea pazei se dispune printr-un document de acelaşi tip cu cel prin care s-a instituit paza, cu excepţia situaţiilor în care, prin acte normative, se dispune altfel.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă baza legală care reglementează ridicarea pazei, precum şi data încetării misiunii.

 

CAPITOLUL III

Organizarea, executarea şi controlul pazei

 

Art. 21. - Procedeele specifice de acţiune pentru executarea pazei se stabilesc şi se adoptă în funcţie de nivelul de risc, importanţa, particularităţile şi caracteristicile bunurilor:

a) de către comandantul/şeful unităţii de jandarmi prestatoare, de comun acord cu comandantul/şeful structurii M.A.I. beneficiare;

b) de către comandantul/şeful structurii M.A.I., în cazul în care paza se asigură cu personal propriu, societăţi specializate de pază sau, după caz, cu poliţia locală.

Art. 22. - Procedeele specifice de acţiune sunt:

a) protecţia fizică;

b) monitorizarea, supravegherea şi intervenţia;

c) controlul/supravegherea accesului;

d) măsurile de ordine şi siguranţă publică În zona de responsabilitate.

Art. 23. - (1) Procedeele specifice de acţiune se realizează prin intermediul:

a) sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie;

b) mijloacelor mecanofizice;

c) elementelor de dispozitiv;

d) sistemelor integrate.

(2) Mijloacele mecanofizice şi sistemele tehnice de alarmare, monitorizare şi intervenţie se conectează, în măsura posibilităţilor, la dispeceratele de monitorizare ale structurii care are în responsabilitate bunurile.

(3) Dispozitivele de pază realizate cu personal sunt:

a) dispozitive de pază perimetrală;

b) dispozitive de pază dispuse în zone funcţionale;

c) dispozitive de pază mixtă;

d) dispozitive de pază, supraveghere şi intervenţie;

e) dispozitive de pază, ordine şi siguranţă publică şi intervenţie;

(4) Sistemele integrate sunt realizate prin combinarea formelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), într-o entitate distinctă, care asigură raportul optim necesar pentru securitatea bunului.

Art. 24. - (1) în cazul structurilor a căror pregătire se face centralizat, ordinul/dispoziţia de pază se emite, în zilele lucrătoare, cu 24 de ore înaintea intrării în serviciu şi în ultima zi lucrătoare, pentru misiunile executate în zilele libere.

(2) Pentru celelalte unităţi/structuri, ordinul/dispoziţia de pază se emite pentru o perioadă de până la o lună de zile.

(3) Ordinul/dispoziţia de pază trebuie să cuprindă: concluziile rezultate în urma analizei situaţiei operative, situaţia efectivelor, indicativul de control, organizarea misiunii şi planificarea în serviciu a personalului, alte menţiuni privind executarea serviciului.

Art. 25. - (1) Elementele de dispozitiv şi dotarea personalului de pază, inclusiv cu armament şi muniţie, se stabilesc în funcţie de nivelul de risc evaluat, vulnerabilităţile identificate, situaţia operativă, mijloacele de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei existente, efectivele stabilite pentru executarea misiunii.

(2) Instruirea personalului pentru executarea pazei se realizează de către şeful dispozitivului de pază sau de persoane nominalizate prin ordin/dispoziţie zilnică a comandantului/şefului structurii M.A.I., înainte de intrarea în serviciu, în mod centralizat sau independent.

Art. 26. - Efectivele din dispozitivul de pază a transporturilor speciale au competenţă teritorială pe întreg itinerarul de deplasare a acestora, în condiţiile legii.

Art. 27. - (1) Controlul ierarhic privind modul de executare a pazei se realizează de către persoanele cu atribuţii pe linie de pază, nominalizate prin ordin/dispoziţie zilnică a comandantului/şefului structurii M.A.I.

(2) Normele de executare a controlului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de către comandantul/şeful structurii M.A.I.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Evenimentele deosebite şi alte aspecte de interes în domeniul pazei se raportează ierarhic conducerii ministerului, prin intermediul Direcţiei generale management operaţional, conform dispoziţiilor/ordinelor în vigoare.

Art. 29. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, inspectorii generali şi şefii structurilor cu competenţe în domeniu emit ordine/dispoziţii privind modul de executare a misiunii, forma şi conţinutul documentelor întocmite în acest sens.

(2) Documentele folosite până în prezent pentru executarea pazei şi protecţiei se înlocuiesc sau se actualizează, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 30. - (1) Conducătorii structurilor M.A.I. răspund de asigurarea pazei bunurilor, de întocmirea documentelor necesare pazei, precum şi de urmărirea modului de executare a misiunii.

(2) Conducătorii structurilor M.A.I. analizează, în şedinţele de comandă, semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune, modul de organizare şi executare a pazei, ţinând cont şi de constatările rezultate în urma controalelor.

Art. 31. - Direcţia generală management operaţional din cadrul M.A.I. verifică modul de aplicare a prezentului ordin.

Art. 32. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/281/2007*) privind paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa Ministerului Afacerilor Interne, declasificat, se abrogă.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 5.


*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/281/2007 privind paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competenţa Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificat potrivit legii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.