MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 90/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 90         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

38. - Hotărāre pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

147. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Miron Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

148. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Cătălin Marinov a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi al punctului 11 din articolul unic al Legii nr. 250/2016,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - (1) īncepānd cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din īnvăţămānt, prevăzute īn anexa nr. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice īn anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează īn medie cu 15%.

(2) Salariile de bază majorate conform alin. (1) sunt cuprinse īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 38.

 

ANEXĂ

 

A. Īnvăţămānt preuniversitar

a1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere, de īndrumare şi control din īnvăţămāntul preuniversitar

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

1

Inspector şcolar general*)

S

5.964

6.100

2

Inspector şcolar generai adjunct*)

S

5.608

5.735

3

Director casa corpului didactic*)

S

5.608

5.735

4

Director unitate de īnvăţămānt*) - nivel maxim**)

S

4.722

4.803

5

Director adjunct unitate de īnvăţămānt*) - nivel maxim**)

S

4.385

4.496

6

Inspector şcolar*)

S

5.069

4.980


*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) Categoriile de diferenţiate pe gradul I şi II a unităţii angajatoare sunt prevăzute la litera D.

 

a2. Salariile de bază pentru funcţiile didactice de predare din īnvăţămāntul preuniversitar

 

Nr. crt.

Funcţia didactică şi gradul didactic*)

Nivelul studiilor

Vechimea īn īnvăţămānt

Salarii de bază - lei - Gradaţia

0

1

2

3

4

5

1

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.948

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.779

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

3.613

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

3.497

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

3.365

S

18-22 ani

 

 

 

 

3.159

3.250

S

14-18 ani

 

 

 

2.953

3.040

3.128

S

10-14 ani

 

 

 

2.848

2.931

3.015

S

6-10 ani

 

 

2.508

2.609

2.684

2.759

S

1-6 ani

2.242

2.358

2.454

2.552

2.625

2698

2

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.324

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.208

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

3.087

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.997

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.871

S

18-22 ani

 

 

 

 

2.700

2,776

S

14-18 ani

 

 

 

2.539

2.612

2.685

S

10-14 ani

 

 

 

2.513

2.585

2.657

S

6-10 ani

 

 

2.389

2.484

2.554

2.626

S

1-6 ani

2.149

2.259

2.350

2.443

2.512

2.582

3

Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.179

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.064

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.948

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.825

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.756

S

18-22 ani

 

 

 

 

2.560

2.631

S

14-18 ani

 

 

 

2.415

2.484

2.552

S

10-14 ani

 

 

 

2.391

2.459

2.527

S

6-10 ani

 

 

2.282

2.372

2.438

2.506

S

1-6 ani

2.055

2.159

2.245

2.333

2.398

2.465

4

Profesor studii superioare de lungă durată debutant

S

pānă la 1 an

2.045

2.149

2.234

2.322

2.387

2,453

5

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.319

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.167

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

3.037

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.928

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.782

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2.613

2.689

SSD

14-18 ani

 

 

 

2.467

2.539

2.612

SSD

10-14 ani

 

 

 

2.394

2.464

2.534

SSD

6-10 ani

 

 

2.174

2.261

2.326

2.391

6

Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.092

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.982

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.862

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.743

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.633

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2.451

2.520

SSD

14-18 ani

 

 

 

2.314

2.381

2.448

SSD

10-14 ani

 

 

 

2.261

2.326

2.391

SSD

6-10 ani

 

 

2.162

2.248

2.313

2.377

SSD

1-6 ani

1.943

2.043

2.126

2.211

2.274

2.337

7

Profesor studii superioare de scurtă

durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.831

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.686

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.624

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.504

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.454

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2.347

2.413

SSD

14-18 ani

 

 

 

2.252

2.316

2.381

SSD

10-14 ani

 

 

 

2.228

2.292

2.356

SSD

6-10 ani

 

 

2.132

2.216

2.279

2.344

SSD

1-6 ani

1.932

2.031

2.114

2.198

2.260

2.324

8

Profesor studii superioare de scurtă durată debutant

SSD

pānă la 1 an

1.915

2.014

2.095

2.179

2.241

2.303

9

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic I

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.280

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.132

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.996

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.891

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.743

S

18-22 ani

 

 

 

 

2.578

2.652

S

14-18 ani

 

 

 

2.430

2.501

2.573

S

10-14 ani

 

 

 

2.347

2.415

2.483

S

6-10 ani

 

 

2.145

2.231

2.295

2.359

 

10

Institutor studii superioare lungă durata grad didactic II

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.954

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.848

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.727

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.622

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.512

S

18-22 ani

 

 

 

 

2.382

2.450

S

14-18 ani

 

 

 

2.242

2.306

2.371

S

10-14 ani

 

 

 

2.223

2.287

2.351

S

6-10 ani

 

 

2.118

2.201

2.264

2.328

S

1-6 ani

1.919

2.018

2.100

2.183

2.245

2.308

11

Institutor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.782

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.660

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.542

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.459

S

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.421

S

18-22 ani

 

 

 

 

2.282

2.347

S

14-18 ani

 

 

 

2.185

2.247

2.310

S

10-14 ani

 

 

 

2.158

2.219

2.281

S

6-10 ani

 

 

2.038

2.119

2.178

2.238

S

1-6 ani

1.849

1.944

2.021

2.102

2.160

2.220

12

Institutor studii superioare lungă durată debutant

S

pānă la 1 an

1.826

1.919

1.996

2.075

2.133

2.192

13

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic I

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.207

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.057

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.951

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.816

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.681

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2.506

2.578

SSD

14-18 ani

 

 

 

2.344

2.412

2.480

SSD

10-14 ani

 

 

 

2.290

2.356

2.422

SSD

6-10 ani

 

 

2.056

2.138

2.199

2.260

14

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic II

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.863

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.760

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.622

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.531

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.421

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2.294

2.359

SSD

14-18 ani

 

 

 

2.158

2.220

2.282

SSD

10-14 ani

 

 

 

2.138

2.199

2.260

SSD

6-10 ani

 

 

2.034

2.114

2.174

2.235

SSD

1-€ ani

1.845

1.940

2.017

2.097

2.156

2.216

15

Institutor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv

SSD

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.706

SSD

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.633

SSD

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.491

SSD

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.398

SSD

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.375

SSD

18-22 ani

 

 

 

 

2.238

2.301

SSD

14-18 ani

 

 

 

2.138

2.199

2.260

SSD

10-14 ani

 

 

 

2.119

2.180

2.240

SSD

6-10 ani

 

 

2.004

2.083

2.142

2.200

SSD

1-6 ani

1.819

1.912

1.988

2,066

2.124

2.182

16

Institutor studii Superioare scurtă durată debutant

SSD

pānă la 1 an

1.789

1.880

1.955

2.032

2.089

2.146

17

īnvăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

3.157

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.045

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.924

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.786

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.658

M

18-22 ani

 

 

 

 

2.417

2.485

M

14-18 ani

 

 

 

2.287

2.353

2.420

M

10-14 ani

 

 

 

2.206

2.270

2.333

M

6-10 ani

 

 

2.062

2.144

2.204

2.265

18

Īnvăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.775

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.646

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.541

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.454

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.353

M

18-22 ani

 

 

 

 

2.258

2.322

M

14-18 ani

 

 

 

2.171

2.232

2.295

M

10-14 ani

 

 

 

2.155

2.216

2.278

M

6-10 ani

 

 

2.054

2136

2.196

2.257

M

1-6 ani

1.849

1.943

2.021

2.101

2.160

2.220

19

Īnvăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.627

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.524

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.406

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

2.330

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.303

M

18-22 ani

 

 

 

 

2.201

2.262

M

14-18 ani

 

 

 

2.104

2.163

2.223

M

10-14 ani

 

 

 

2.088

2.147

2.206

M

6-10 ani

 

 

1.982

2.060

2.119

2.176

M

1-6 ani

1.799

1.891

1.966

2.043

2.101

2.158

20

Īnvăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal) debutant

M

pānă la 1 an

1.778

1.868

1.942

2.018

2.075

2.131

21

Profesor, īnvăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

M

peste 40 ani

 

 

 

 

 

2.143

M

35-40 ani

 

 

 

 

 

2.124

M

30-35 ani

 

 

 

 

 

2.107

M

25-30 ani

 

 

 

 

 

2,088

M

22-25 ani

 

 

 

 

 

2.077

M

18-22 ani

 

 

 

 

2.007

2.063

M

14-18 ani

 

 

 

1.940

1.995

2.050

M

10-Hani

 

 

 

1.922

1.977

2.032

M

6-10 ani

 

 

1.833

1.907

1.961

2.015

M

1-6 ani

1.663

1.749

1.820

1.893

1.946

1.999

M

pānă la 1 an

1.658

1.738

1.808

1.881

1.933

1.987


*) Funcţiile se ocupa potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

B. Īnvăţămānt superior/universitar

b1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere din īnvăţămāntul superior/ universitar

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul

studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază - lei -

1

Rector*)

S

8,402

9.505

2

Prorector*)

S

7,486

8,486

3

Decan*)

S

6.799

7.928

4

Prodecan*)

S

6.228

7.484

5

Director de departament*)

S

6.328

7.584

6

Director general administrativ al universităţii*)

S

6.799

7.928

7

Director general adjunct administrativ al universităţii**)

S

5.942

6.615


*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie, conform prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se utilizează numai īn instituţiile de īnvăţămānt superior care au fuzionat.

 

b.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice din īnvăţămāntul superior/universitar

 

Nr. crt.

Funcţia*)

Nivelul

studiilor

Vechimea īn īnvăţămānt/ cercetare

Salarii da bază - lei - Gradaţia

1

Profesor universitar/cercetător ştiinţific I

 

0

1

2

3

4

5

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

7.401

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

6.921

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

6.470

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

6.049

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

5.730

S

15-20 ani

 

 

 

 

5.299

5.419

S

10-15 ani

 

 

 

4.858

4.967

5.079

S

6-10 ani

 

3.672

3.831

3.998

4.085

4.175

2

Conferenţiar universitar/cercetător ştiinţific II

S

peste 40 ani

 

 

 

 

 

5.073

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

4.994

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

4.749

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

4.626

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

4.423

S

15-20 ani

 

 

 

 

4.173

4.259

S

10-15 ani

 

 

 

3.827

3.905

3.984

S

6-10 ani

 

 

3.355

3.486

3.555

3.626

S

3-6 ani

 

3.195

3.319

3.449

3.517

3.587

3

Şef lucrări (lector universitar)/cercetător ştiinţific III

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.792

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

3.657

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

3.463

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

3.494

S

15-20 ani

 

 

 

 

3.282

3.352

S

10-15 ani

 

 

 

3.163

3.230

3.298

S

6-10 ani

 

 

3.020

3.146

3.212

3.280

S

3-6 ani

 

2.871

2.990

3.115

3.180

3.247

4

Asistent universitar/cercetător ştiinţific

S

35-40 ani

 

 

 

 

 

3.115

S

30-35 ani

 

 

 

 

 

3.099

S

25-30 ani

 

 

 

 

 

3.033

S

20-25 ani

 

 

 

 

 

3.067

S

15-20 ani

 

 

 

 

2.985

3.050

S

10-15 ani

 

 

 

2.909

2.972

3.036

S

6-10 ani

 

 

2.686

2.800

2.860

2.922

S

3-6 ani

 

2.549

2.656

2.769

2.828

2.889

S

pānă la 3 ani

2.378

2.526

2.632

2.744

2.803

2.863


*) Funcţiile se ocupă potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

C. Funcţii didactice auxiliare din īnvăţămāntul superior/universitar şi preuniversitar

c1. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din īnvăţămānt

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

Salariul de bază - lei -

Salariul de bază - lei -

 

Īnvăţămānt superior/universitar*)

 

 

 

1

Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

 

6.947

2

Director, contabil-şef (administrator financiar) al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

6.092

 

3

Secretar-şef al universităţii cu cel puţin 10.000 de studenţi*)

S

 

6.297

4

Secretar-şef al universităţii cu un nr. mai mic de 10.000 de studenţi*)

S

5.014

 

5

Secretar-şef facultate*)

S

3.636

3.955

6

Şef serviciu (administrator financiar/patrimoniu)*)

S

4.047

4.557

7

Şef birou (administrator financiar/patrimoniu)*)

S

3.527

3.650

 

īnvăţămānt preuniversitar**)

 

 

 

1

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

S

3.850

4.000

2

Secretar-şef unitate de īnvăţămānt*) - nivel maxim

S

3.550

3,650

3

Contabil-şef (administrator financiar)*) - nivel maxim

M

2.850

2.950

4

Secretar-şef unitate de īnvăţămānt*) - nivel maxim

M

2.650

2.750


*) Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

**) Categoriile de unităţi din īnvăţămāntul preuniversitar de stat şi nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct sunt prevăzute la lit. D

 

c.2. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare din īnvăţămānt

 

Nr. crt.

Funcţia, gradul sau treapta profesională

Nivelul studiilor

Salarii de bază - lei -

Gradaţia

Funcţii de execuţie

 

0

1

2

3

4

5

1

Administrator financiar, economist, referent, consilier juridic grad I

S

2.425

2.565

2.681

2.799

2.887

2 976

grad II

S

2.024

2.139

2.234

2.331

2.403

2.475

grad III

S

1.905

2.013

2.102

2.193

2.260

2327

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1 793

2

Informatician gradul I A

S

2.458

2.600

2.717

2.837

2.926

3.017

grad I

S

2.344

2.478

2.589

2.703

2.788

2375

grad II

S

2.245

2.373

2.479

2.587

2.669

2.751

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1 793

3

Secretar instituţie/unitate de īnvăţămānt grad I

S

2.391

2.528

2.642

2.759

2.845

2.933

grad II

S

2.290

2.421

2.530

2.641

2.724

2.807

grad III

S

1.824

1.926

2.011

2.097

2.161

2.226

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1.793

4

Pedagog şcolar, laborant; grad IA

S

2.142

2.264

2.365

2.469

2.545

2.623

grad I

S

1.951

2.061

2.152

2.245

2.314

2.384

grad II

S

1.791

1.891

1.974

2.059

2.122

2.185

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1.793

5

Instructor-animator, corepetitor; instructor de educaţie extraşcolară grad I

S

1.763

1.862

1.943

2.026

2.088

2.150

grad II

S

1.637

1.729

1.803

1.880

1.936

1.993

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1.793

6

Administrator patrimoniu grad I

S

2.425

2.565

2.680

2.799

2.887

2.975

grad II

S

1.980

2.092

2.185

2.279

2.350

2.421

grad III

S

1.841

1.944

2.029

2.117

2.181

2.247

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1.793

7

Administrator financiar, economist, referent grad I

SSD

1.935

2.044

2.134

2.226

2.295

2.364

grad II

SSD

1.813

1.914

1.998

2.084

2.148

2.212

grad III

SSD

1.633

1.723

1.797

1.874

1.930

1.988

debutant

SSD

1.554

1.608

1 646

1.687

1.708

1 730

8

Informatician gradul I

SSD

2.014

2.128

2.222

2.319

2.391

2 463

gradul II

SSD

1.842

1.945

2.030

2.117

2.182

2.248

gradul III

SSD

1.662

1.754

1.830

1.908

1.966

2.024

debutant

SSD

1.554

1.608

1.646

1.687

1.708

1 730

9

Secretar instituţie/unitate de īnvăţămānt grad I

SSD

2.069

2.186

2,283

2.382

2.457

2531

grad II

SSD

1.870

1.975

2.061

2.150

2.217

2284

grad III

SSD

1.690

1.783

1.861

1.940

1.999

2059

debutant

SSD

1.554

1.608

1.646

1.687

1.708

1 730

10

Pedagog şcolar, laborant grad I

SSD

1.894

2.000

2.088

2.178

2.245

2.313

grad II

SSD

1.777

1.876

1.958

2.042

2.105

2.168

grad III

SSD

1.605

1.693

1.766

1.841

1.896

1.952

debutant

SSD

1.554

1.608

1,646

1,687

1.708

1 730

11

Instructor-animator, corepetitor, instructor de educaţie extraşcolară grad I

SSD

1.639

1.729

1.804

1.881

1.937

1.995

grad II

SSD

1.564

1.650

1.721

1.794

1.847

1 901

debutant

SSD

1.554

1.608

1.646

1.687

1.708

1 730

12

Administrator patrimoniu grad I

SSD

1.706

1.800

1.877

1.956

2.014

2.074

grad II

SSD

1.611

1.700

1.773

1.848

1.904

1.960

grad III

SSD

1.559

1.645

1.716

1.788

1.841

1 395

debutant

SSD

1.554

1.608

1,646

1.687

1.708

1 730

13

Administrator financiar, referent şi contabil treapta 1

M

1.686

1.780

1 857

1.936

1.994

2.054

treapta II

M

1.602

1.690

1.763

1.838

1.893

1 950

treapta III

M

1.534

1.618

1,687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1 699

14

Informatician treapta 1A

PL/M

1.802

1.902

1.985

2.070

2.134

2.198

treapta I

PL/M

1.681

1.774

1.851

1.930

1.988

2.047

treapta II

PL/M

1.546

1.631

1.700

1.772

1.825

1.879

treapta III

PL/M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

PL/M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1.699

15

Secretar instituţie/unitate de īnvăţămānt treapta IA

M

1.802

1.902

1.985

2.070

2.134

2.198

treapta I

M

1.681

1.774

1.851

1.930

1.988

2.047

treapta II

M

1.546

1.631

1.700

1.772

1.825

1.879

treapta III

M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1.699

16

Pedagog şcolar treapta IA

M

1.541

1.626

1.696

1.767

1.820

1.873

treapta I

M

1.539

1.623

1.693

1.764

1.817

1.870

treapta II

M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1.699

17

Instructor-animator, instructor educaţie extraşcolară treapta IA

M

1.541

1.626

1.696

1.767

1.820

1.873

treapta I

M

1.539

1.623

1.693

1.764

1.817

1.870

treapta II

M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1.699

18

Corepetitor treapta I

M

1.539

1.623

1.693

1.764

1.817

1.870

treapta II

M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1 581

1.618

1.657

1.678

1 699

19

Şef atelier-şcoală, administrator patrimoniu treapta I

M

1.686

1.780

1.857

1.936

1.994

2.054

treapta II

M

1.602

1.690

1.763

1.838

1.893

1.950

treapta III

M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1 699

 

20

Laborant treapta I

PL/M

1.555

1.640

1.710

1.783

1.836

1 890

treapta II

PL/M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

PL/M

1.529

1.581

1.618

1.657

1.678

1 699

21

Instructor, model treapta I

M

1.539

1.623

1.693

1.764

1.817

1 870

treapta II

M

1.534

1.618

1.687

1.758

1.811

1.864

debutant

M

1.529

1.581

1 618

1.657

1.678

1 699

22

Mediator şcolar treapta I

M/G

1.531

1.615

1.684

1.755

1.808

1.861

treapta II

M/G

1.526

1.610

1.679

1.749

1.802

1 854

debutant

M/G

1.521

1.573

1.610

1.648

1.669

1.690

23

īngrijitor grupa īnv. preşcolar

M/G

1.521

1.573

1.610

1.648

1.669

1 690

debutant

M/G

1.516

1.567

1.604

1.643

1.663

1.683

24

Supraveghetor noapte I

G

1.521

1.573

1.610

1.648

1.669

1.690

II

G

1.516

1.567

1.604

1.643

1.663

1 683

25

Bibliotecar, documentarist, redactor grad IA - din instituţii de īnvăţămānt superior şi biblioteci centrale universitare*)

S

2.407

2.539

2.648

2.760

2.844

2928

grad I

S

2.287

2.418

2.526

2.637

2.719

2803

grad II

S

2.208

2.334

2.437

2.544

2.624

2705

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1 793

26

Bibliotecar, documentarist, redactor grad I

SSD

2.013

2.126

2.220

2.317

2.389

2.461

grad II

SSD

1.827

1.929

2.014

2.100

2.165

2 230

grad III

SSD

1.632

1.721

1.796

1.872

1.929

1.986

debutant

SSD

1.554

1.608

1,646

1.687

1.708

1 730

27

Bibliotecar, documentarist, redactor I A

PL/M

1.755

1.852

1.933

2.016

2.078

2.140

treapta I

PL/M

1.618

1.707

1.781

1.856

1.913

1.969

treapta II

PL/M

1.554

1.639

1.709

1.781

1.835

1.889

debutant

PL/M

1.516

1.567

1.604

1.643

1.663

1.683

28

Mānuitor carte

M/G

1.516

1.599

1.668

1.738

1.790

1.842

29

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

2.677

2.833

2.961

3.094

3.191

3.290

grad I

S

2.478

2.621

2.739

2.860

2.951

3.042

grad II

S

2.219

2.345

2.450

2.558

2.638

2.718

debutant

S

1.604

1.662

1.703

1.747

1.770

1.793

30

Analist (programator) ajutor; IA

M

1.798

1.898

1.981

2.066

2.130

2.194

treapta I

M

1.657

1.748

1.824

1.901

1.959

2.018

treapta II

M

1.526

1.609

1.678

1.749

1.801

1.854

debutant

M

1.516

1.567

1.604

1.643

1.663

1.683

31

Operator, controlor date; I

M

1.681

1.774

1.850

1.929

1.988

2.048

treapta II

M

1.618

1.707

1.781

1.856

1.913

1.969

treapta III

M

1.554

1.639

1.709

1.781

1.835

1.889

debutant

M

1.516

1.567

1.604

1.643

1.663

1.683

32

Inginer gradul IA

S

2.192

2.316

2.420

2.526

2.605

2.685

Inginer grad I

S

2.069

2.186

2.283

2.383

2.457

2.532

Inginer grad II

S

1.914

2.021

2.110

2.201

2.269

2.338

Inginer grad debutant

S

1.604

1.662

1.703

1,747

1.770

1 793

33

Subinginer gradul I

SSD

1.914

2.021

2.110

2.201

2.269

2338

grad II

SSD

1.786

1.885

1.967

2.052

2.115

2 179

grad III

SSD

1.617

1.706

1,780

1.855

1.911

1 968

debutant

SSD

1.554

1.608

1.646

1.687

1.708

1 730

34

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

2.567

2.715

2.838

2.964

3.058

3.153

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

2.265

2.394

2.501

2.611

2.693

2776

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S