MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 585/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 585         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 21 iulie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

497. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 şi 620 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman”, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1.091, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 7, vecini: est - alee, vest-teren primărie (biserică), sud - Strada Dunării, Nord - teren primărie, imobilul este compus din:

- C1 - construcţie P + 1E, suprafaţă totală construită = 1.608 mp şi suprafaţă construită desfăşurată = 3.216 mp;

- C2-construcţie parter, suprafaţă totală construită = 57 mp;

- C3- construcţie parter, suprafaţă totală construită = 12 mp;

- C4- construcţie parter, suprafaţă totală construită = 18 mp;

- suprafaţa totală teren = 5.567 mp

carte funciară nr. 24536 a UAT Alexandria”;

- la poziţia nr. 1.106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:

A 65.229.290,76

B. 961.766

C. 139.100

D. 2.135.670”;

- la poziţia nr. 1.107, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Municipiul Alexandria, Strada Libertăţii nr. 1, vecini: nord - pădurea Vedea, est - strada Oituz, sud - Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alexandria, vest - Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; C1 - staţie salvare, construită din cărămidă BCA, cu acoperiş şarpantă tablă, suprafaţă construită = 470,00 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 940 mp, C2 - clădire atelier, construită din cărămidă BCA cu acoperiş şarpantă din tablă, suprafaţă construită = 168,00 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 326 mp, C3 - clădire garaj, construită din cărămidă BCA cu acoperiş şarpantă tablă, suprafaţă construită = 205,00 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 205 mp, C4 - cabină poartă, suprafaţa construită = 9,00 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 9 mp, teren în suprafaţă de 4.272 mp înscris în cartea funciară nr. 24121 a UAT Alexandria”;

- la poziţia nr. 1.128, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Trivalea Moşteni, vecini: nord - Muzica Atanasiu, sud - drum sătesc, est - râul Teleorman, vest - drum sătesc; C1 - pavilion central, medicină internă + obstetrică ginecologie - Sc = 1.013 mp, S desfăşurată = 1.320 mp, C2 - pavilion pediatrie - Sc = 348 mp, C3 - pavilion boli interne - Sc = 448 mp, C4 - pavilion radiologie + laborator clinic - Sc = 156 mp, C5 - pavilion administrativ, farmacie, salvare - Sc = 279 mp, C6 - instalaţie alimentare cu apă, fântână - Sc = 32 mp, C7 - pavilion morgă - Sc = 27 mp, C8 - bloc alimentar + spălătorie - Sc = 238 mp, C9 - cameră dezinsecţie – Sc - 34 mp, C10 - padocuri porci - Sc = 26 mp, C11 - grajd - Sc = 10 mp, C12 - garaje - Sc = 195 mp, C13 - Wc - Sc = 4 mp, C14 - bazin semiîngropat - Sc = 9 mp, suprafaţă totală construită S = 2.819 mp, C15 - gard împrejmuire Spital = 653,25 ml, suprafaţă teren = 25.634 mp, CF nr. 20375 UAT Trivalea Moşteni”;

- la poziţia nr. 1.129, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Comuna Furculeşti, vecini; nord - teren Consiliul Local al Comunei Furculeşti, S.C. BOBOC & CO, est - DN 52, sud - DN - 65E, vest - DN - 65E; C1 - clădire pavilion administrativ, suprafaţa construită = 113,00 mp, C2 - clădire pavilion spital, suprafaţa construită = 785,00 mp, C3 - clădire bucătărie, suprafaţa construită = 139,00 mp, C4 - clădire cabinet consultaţii şi spălătorie, suprafaţa construită = 122.00 mp, C5 - magazie, suprafaţa construită = 56,00 mp, C6 - castel apă, suprafaţa construită = 10,00 mp, C7 - castel apă, suprafaţa construită = 8,00 mp, C8 - clădire morgă, suprafaţa construită = 96,00 mp, C9 - bazin apă, suprafaţa construită = 161,00 mp, C10 - clădire puţ apă, suprafaţa construită = 2rQ0 mp, C11 - magazie, suprafaţa construită = 61.00 mp, C12 - clădire wc, suprafaţa construită = 14,00 mp, C13 - cabină poartă, suprafaţa construită = 12,00 mp, teren în suprafaţă de 16.714 mp înscris în cartea funciară nr. 20776 a UAT Furculeşti”;

b) după poziţia nr. 1.200 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1.201, prevăzută în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria”, secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 2351 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 2352 şi 2353, prevăzute în anexa nr. 2.

3. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „adresa - Strada Republicii nr. 2, suprafaţă totală teren = 4.817 mp, C1 - clădire consiliu local, regim înălţime (parţial) - S + P + 3 - suprafaţă construită/suprafaţă desfăşurată = 1.045/2.877 mp, elemente constructive: fundaţie-beton armat pe pernă de loeus; cadre din beton armat şi zidărie cărămidă, învelitoare-terasă circulabilă; C2 - clădire garaj - regim înălţime - P - suprafaţă construită/desfăşurată = 142/142 mp, elemente constructive: zidărie cărămidă, învelitoare - terasă circulabilă; C3 - rampă auto - suprafaţă construită/desfăşurată = 27 mp, construcţie beton; vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Turnu Măgurele-trotuar aferent Străzii Republicii, S - imobil domeniul public al municipiului Turnu Măgurele şi trotuar aferent Străzii Pompierilor, E-domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - trotuar aferent străzii Calea Dunării, V - teren domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cartea funciară nr. 23043”;

- la poziţia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa cu program prelungit nr. 1” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „adresa - Strada Oborului nr. 1, suprafaţă totală incintă = 3.617 mp, C1-P + 1 - local grădiniţă - suprafaţă construită/suprafaţă desfăşurată = 1.014/2.028 mp, vecinătăţi: N - teren domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - strada Fraţii Goleşti, S, E - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, V - teren domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - Strada Oborului, cartea funciară nr. 22955”;

- la poziţia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„- adresa - Strada Oltului nr. 140, suprafaţa totală incintă = 2.341 mp, C1 - construcţie din cărămidă, clădire şcoală, suprafaţa construită/suprafaţă desfăşurată = 168 mp, regim de înălţime: parter, C2 - construcţie din cărămidă, clădire şcoală, suprafaţa construită/suprafaţă desfăşurată = 151 mp, regim de înălţime: parter, C3 - construcţie din cărămidă, clădire administrativă - grup sanitar, suprafaţa construită/suprafaţa desfăşurată = 78 mp, regim de înălţime: parter, vecinătăţi: N - proprietate privată, S - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - Strada 22 Decembrie, E - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - strada Călugăreni,V - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - Strada Oltului, cartea funciară nr. 22961;

- adresa - strada Ghica Vodă nr. 104, suprafaţă totală incintă = 8.700 mp, C1 - construcţie din cărămidă, local şcoală cu suprafaţa construită/suprafaţă desfăşurată = 660 mp, regim de înălţime: parter, C2 - construcţie din cărămidă, grup sanitar cu suprafaţa construită/suprafaţă desfăşurată = 75 mp, regim de înălţime: parter, vecinătăţi: N, S - proprietăţi particulare, E - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - drum exploatare, V - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - strada Ghica Vodă, cartea funciară nr. 23020.”;

- la poziţia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare; suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 3.588 mp; lungime = 310 m (231 + 79); lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.116 mp: situat între strada Dobrogeanu Gherea şi Strada Primăverii şi târg săptămânal; balastată; cartea funciară nr. 23428 a UAT Turnu Măgurele.;

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 3.391 mp; lungime = 302 m (225 + 77); lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.925 mp; situat între strada Dobrogeanu Gherea, Strada Caişilor şi târg săptămânal; balastat; carte funciară nr. 23452 a UAT Turnu Măgurele, Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 8.064 mp; lungime = 618 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construita desfăşurată = 4.348 mp; situat între strada Dobrogeanu Gherea şi strada Ioan Slavici; balastat; carte funciară nr. 23426 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 48, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 901 mp; lungime = 84 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 612 mp; situat între strada General David Praporgescu şi strada Piaţa Municipală; asfaltat; carte funciară nr. 23400a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 4.647 mp; lungime = 358 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.720 mp; situat între strada General David Praporgescu şi strada Fraţii Goleşti; asfaltat; carte funciară nr. 23397 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 2.818 mp; lungime = 211 m; lăţime carosabil = 9 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.980 mp; situat între strada General David Praporgescu şi strada Memoriile 2 Mai (DJ 546); asfaltat; carte funciară nr. 23403 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 1.439 mp; lungime = 132 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 946 mp; situat între strada Memoriile 2 Mai (DJ 546) şi Strada Primăverii; asfaltat; carte funciară nr. 23396 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 50, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson f, imobil împrejmuit parţial prin limite categorii de folosinţă sau clădiri, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 3.737 mp; lungime = 184 m; lăţime carosabil = 12 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.478 mp; situat între Bulevardul Independenţei şi strada General David Praporgescu; asfaltat; carte funciară nr. 23401 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 890 mp; lungime = 91 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 639 mp; situat între strada General David Praporgescu şi strada Nicolae Bălcescu; asfaltat; carte funciară nr. 23398 a UAT Turnu Măgurele. Tronson III, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 884 mp; lungime = 92 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 623 mp; situat între strada Nicolae Bălcescu şi Strada Griviţei (DJ 546); asfaltat; carte funciară nr. 23407 a UAT Turnu Măgurele. Tronson IV, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 317 mp; lungime = 87 m; lăţime carosabil = 2,50 m; suprafaţă construită desfăşurată = 220 mp; situat între Strada Griviţei (DJ 546) şi Strada Primăverii; balastat; carte funciară nr. 23395 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 63, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri din zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 20.887 mp; suprafaţă construită desfăşurată = 12.749 mp; lungime = 1.275 m; lăţime carosabil = 10 m; situat între bulevardul Republicii şi Strada Stadionului; asfaltat; cartea funciară nr. 23406 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 64, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri din zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 19.840 mp; lungime = 749 m; lăţime carosabil = 12 m; suprafaţă construită desfăşurată = 12.725 mp; situat între Bulevardul Republicii şi Şoseaua Alexandriei; asfaltat; cartea funciară nr. 23399 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 66, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gărduleţ metalic pentru delimitarea spaţiilor verzi, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 3.452 mp; lungime = 292 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.219 mp; situat între Bulevardul Independenţei şi strada General David Praporgescu; asfaltat; cartea funciară nr. 23411 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 67, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri din zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 4.536 mp; lungime = 339 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.768 mp; situat între Bulevardul Independenţei şi strada General David Praporgescu; asfaltat; cartea funciară nr. 23414 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 83, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri din zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, acostament, zonă verde) = 26.878 mp; lungime = 1.983 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 12.589 mp; situată între strada Călăraşi şi D.N. 52; betonată; cărţi funciare nr. 23341 şi nr. 23339 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 89, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 3.658 mp; lungime = 357 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.191 mp; situat între Strada Zorilor şi Strada 1848; balastată; carte funciară nr. 23415 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 1,735 mp; lungime = 170 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.045 mp; situat între strada Ana Ipătescu şi Strada Zorilor; balastată; carte funciară nr. 23410 a UAT Turnu Măgurele. Tronson III, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 4.092 mp; lungime = 429 m; lăţime carosabil =6m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.566 mp; situat între Strada Scânteii şi strada Ana Ipătescu; balastată; carte funciară nr. 23413 a UAT Turnu Măgurele. Tronson IV, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 1.638 mp; lungime = 171 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.034 mp; situat între Strada 22 Decembrie şi Strada Scânteii; balastat; carte funciară nr. 23416 a UAT Turnu Măgurele. Tronson V, imobil împrejmuit parţial prin gard sau Clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 2.825 mp; lungime = 291 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.756 mp; situat între Strada Frumoasă şi Strada 22 Decembrie; balastat; carte funciară nr. 23417 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 111, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 1.041 mp; lungime = 117 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 693 mp; situat între strada Ghica Vodă şi strada Călugăreni; balastată; carte funciară nr. 23429 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 579 mp; lungime = 63 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 356 mp; situat între strada Călugăreni şi Strada Oltului (DJ 546); balastată; carte funciară nr. 23425 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 112, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 1.116 mp; lungime = 119 m; lăţime carosabil = 6m; suprafaţă construită desfăşurată = 708 mp; situat între strada Ghica Vodă şi strada Călugăreni; balastată; carte funciară nr. 23482 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuar, zonă verde) = 495 mp; lungime = 56 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 287 mp; situat între strada Călugăreni şi Strada bitului (DJ 546); balastată; carte funciară nr. 23462 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 120, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 2.662 mp; lungime = 268 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.639 mp; situat între Strada 1848 şi strada I.H. Rădulescu; balastat; carte funciară nr. 23427 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 133, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 16.565 mp; lungime = 1.247 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 7.292 mp; situată între strada Ion Creangă şi proprietăţi particulare din strada Căpitan Nicolae Pleşoianu; pietruită; carte funciară nr. 23343 a UAT Turnu Măgurele.”;

- la poziţia nr. 147, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 541 mp; lungime = 40 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 338 mp; situat între Şoseaua Alexandriei şi zona C.F.R.; pavat cu bolovani de râu; carte funciară nr. 23348 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 5.331 mp; lungime = 435 m; lăţime carosabil = 7 m; suprafaţă construită desfăşurată = 3.423 mp; situat între strada Rampa Gării şi Strada Panselelor; pavat cu bolovani de râu; carte funciară nr. 23340 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 156, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 11.842 mp; suprafaţă construită desfăşurată = 6.025 mp; tronson cuprins între Strada Libertăţii şi strada Călăraşi; lungime = 724 m; lăţime carosabil = 7 m; pavat cu pavele; tronson cuprins între Strada Moşilor şi Strada Micşunelelor; lungime = 463 m; lăţime carosabil = 3,50 m; balastat; carte funciară nr. 23345 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 159, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 3.998 mp; lungime = 348 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 2.123 mp; situată între strada Mihai Viteazu şi Strada Libertăţii; pavată cu bolovani de râu; carte funciară nr. 23338 a UAT Turnu Măgurele “;

- la poziţia nr. 162, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 2.832 mp; lungime = 292 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.695 mp; situată între strada Călăraşi şi strada Mihai Viteazu; balastată; carte funciară nr. 23349 a UAT Turnu Măgurele .”;

- la poziţia nr. 163, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 1.444 mp; lungime = 134 m; lăţime carosabil = 5,50 m; suprafaţă construită desfăşurată = 541 mp; situat între strada Călăraşi şi strada Avram Iancu; balastat; carte funciară nr. 23305 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 1.658 mp; lungime = 149 m; lăţime carosabil = 5,50 m; suprafaţă construită desfăşurată = 686 mp; situat între strada Avram Iancu şi strada Mihai Viteazu; balastat; carte funciară nr. 23316 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 164, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 1.420 mp; lungime = 142 m; lăţime carosabil = 5,50 m; suprafaţă construită desfăşurată = 715 mp; situat între strada Călăraşi şi strada Avram Iancu; balastat; carte funciară nr. 23347 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 1.521 mp; lungime = 140 m; lăţime carosabil = 5,50 m; suprafaţă construită desfăşurată = 581 mp; situat între strada Avram Iancu şi strada Mihai Viteazu; balastat; carte funciară nr. 23311 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 165, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 2.482 mp; lungime = 223 m; lăţime carosabil = 5,50 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.117 mp; situat între strada Cloşca şi Strada Panselelor; balastat; carte funciară nr. 23342 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 176, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Tronson I, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 18.928 mp; lungime = 1.520 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 8.241 mp, situat între Strada Nucilor şi Strada Libertăţii; balastat; carte funciară nr. 23350 a UAT Turnu Măgurele. Tronson II, imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 3.451 mp; lungime = 281 m; lăţime carosabil = 4 m; suprafaţă construită desfăşurată = 1.064 mp; situat Intre Strada Libertăţii şi limită intravilan; balastat; carte funciară nr. 23326 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 177, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil împrejmuit parţial prin gard sau clădiri în zonele limitrofe proprietăţilor particulare, suprafaţă totală (carosabil, trotuare, zonă verde) = 17.100 mp; suprafaţă construită desfăşurată = 8.499 mp; situat între strada Rampa Gării şi Strada Libertăţii; tronson cuprins între strada Rampa Gării şi Strada Nucilor; lungime - 125 m; lăţime carosabil = 3,50 m; balastat; tronson cuprins între Strada Nucilor şi Strada Libertăţii; lungime = 1.611 m; lăţime carosabil = 6 m; balastat; carte funciară nr. 23346 a UAT Turnu Măgurele”;

- la poziţia nr. 248, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Adresa - Strada Pompierilor nr. 2, suprafaţă totală teren = 659 mp, C1 - post de transformare, clădire din cărămidă, regim înălţime - P. suprafaţă construită/suprafaţă desfăşurată = 35 mp; C2 - punct termic, regim de înălţime - P, suprafaţă construită/suprafaţă desfăşurată = 256 mp, elemente constructive: fundaţie beton, zidărie cărămidă, acoperiş hidroizolaţie; C3 - centrală termică - construcţie din panouri termoizolante, acoperiş hidroizolaţie, regim de înălţime - P, suprafaţă construită/suprafaţă desfăşurată = 147 mp; C4 - baracă metalică, regim înălţime - P, suprafaţă construită/ suprafaţă desfăşurată = 8 mp; vecinătăţi: N, E, V - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, S - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - trotuar aferent Străzii Pompierilor, cartea funciară nr. 23336”;

- la poziţia nr. 325, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Imobil - clădire şi teren aferent, adresa - Strada Taberei nr. 2, împrejmuit cu gard din plasă de sârmă; suprafaţă totală teren = 1.849 mp; corp clădire C1 cu suprafaţa construită = 724 mp, suprafaţă desfăşurată = 2.896 mp; regim de înălţime P + 3E, construcţie din cărămidă; cartea funciară nr. 23498”

b) după poziţia nr. 489 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 490 şi 491, prevăzute în anexa nr. 3.

4. Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roşiorii de Vede”, secţiunea I „Bunuri Imobile”, litera h) „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădiniţe, cămine, spitale, policlinici, cămine pentru copii, bătrâni şi persoane cu handicap şi alte instituţii asemenea” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Cinematograful Modem” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „amplasament str. Carpaţi nr. 10, vecini: nord - proprietate particulară, est-proprietate particulară blocuri, sud - alee blocuri acces, vest - str. Carpaţi, Sc = 742,40 mp, St = 1.778 mp; construcţie din cărămidă cu fundaţie de beton şi acoperiş terasă. Utilităţi: apă, canal, energie electrică. Carte funciari nr. 22001 a UAT Roşiorii de Vede”.

5. Anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zimnicea” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifica următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 80, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa numărul 3 în corpul Şcolii Primare numărul 4”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cetăţii nr. 68 A. Total suprafaţă teren din măsurători Grădiniţa numărul 3, St = 1.740 mp, din care suprafaţa construită Sc = 334 mp, fundaţie din beton, zidărie cărămidă. Structura de rezistenţă - pereţi portanţi, învelitoare din ţiglă. Utilităţi - apă, canal, energie electrică, telefonie, gaze naturale. Regim de înălţime: parter. Carte funciară nr. 22205” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „710.000”;

- la poziţia nr. 83, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Corp C1, Clubul elevilor, Strada Primăverii nr. 5 bis. Suprafaţa terenului = 731 mp, din care suprafaţa construită C1 = 275 mp, suprafaţă desfăşurată = 1.100 mp, regim de înălţime S + P + 3. Vecinătăţi: N - teren CL Zimnicea, S - Şcoala «M.R. Paraschivescu», E - Şcoala «M.R. Paraschivescu», V - alee acces. Fundaţie din beton, zidărie din cărămidă, stâlpi şi planşee din beton armat, şarpantă din azbociment. Utilităţi - apă, canal, energie electrică, gaze naturale, telefon. Carte funciară nr. 22209” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „920.000”;

- la poziţia nr. 84, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gimnazială «Miron Radu Paraschivescu» şi Grădiniţa numărul 1 în clădirea Şcolii Gimnaziale «M.R. Paraschivescu»“, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Primăverii numărul 5. Total suprafaţă teren din măsurători Şcoala Gimnazială «Miron Radu Paraschivescu» şi Grădiniţa numărul 1 S teren = 6.149 mp, din care suprafaţa construită CI (S + P + 2) corp şcoală + grădiniţă = 1.277 mp, S desf. = 4.158 mp. Vecinătăţi Şcoala Gimnazială «Miron Radu Paraschivescu» şi Grădiniţa numărul 1: N - teren CL Zimnicea, S - Grădiniţa nr. 5, E - Strada Primăverii, V - alee acces + Clubul elevilor, regimul de înălţime S + P + 2. Fundaţie din beton armat, zidărie din cărămidă, stâlpi şi planşee din beton armat, şarpantă cu ţiglă pe terasa existentă. Utilităţi - apă, canal, energie electrică, gaze naturale, telefon. Carte funciară nr. 22207” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.381.755”;

- la poziţia nr. 85, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Gimnazială numărul 2 şi Grădiniţa numărul 4”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada 1 Mai numărul 11. Total suprafaţă din măsurători teren Şcoala Gimnazială numărul 2 şi Grădiniţa numărul 4 Steren = 15.587 mp, din care suprafaţa construită: C1 (P +1) corp 1 şcoală+grădiniţă = 833 mp, C2 (P +1) corp 2 şcoală = 616 mp, C3 grup sanitar = 56 mp, C4 hol trecere = 64 mp, total Sc= 1.569 mp, S desf. = 2.837 mp. Vecinătăţi Şcoala Gimnazială nr. 2 şi Grădiniţa numărul 4: N - Strada Cetăţii, S - strada Cuza Vodă, E - strada Mircea Vodă, V - Strada 1 Mai. Patru corpuri de clădiri. Regimul de înălţime P + 1. Construcţie din zidărie de cărămidă, structură zidărie portantă, stâlpi şi planşee din beton armat, fundaţie din beton armat, acoperiş din azbociment. Utilităţi - apă, canal, energie electrică, telefon, gaze naturale. Carte funciară nr. 22208” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.266.435”;

- la poziţia nr. 87, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Şcoala Primară nr. 4”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Turnu Măgurele nr. 38. Total suprafaţă din măsurători teren Şcoala Primară nr. 4 = 6.034 mp, din care suprafaţa construită: C1 Şcoală = 534 mp, C2 magazie = 125 mp, C3 grup sanitar = 29 mp, Total Sc = 688 mp fundaţie din beton, zidărie cărămidă. Structură de rezistenţă - pereţi portanţi, învelitoare din ţiglă. Utilităţi - apă, canal, energie electrică, telefon, gaze naturale. Regim de înălţime: parter. Carte funciară nr. 22206” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „498.270”;

- la poziţia nr. 89, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Spital şi policlinică”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada împăratul Traian numărul 68-72, suprafaţa terenului = 10.835 mp; număr cadastral 21897, din care suprafaţa construită la sol 2.689,00 mp, compusă din: C1 - număr cadastral 21897- C1, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 1.661,00 mp/8.799,00 mp, regim de înălţime S + P + 5; C2 - număr cadastral 21897-C2, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 391,00 mp/782,00 mp, regim de înălţime S + P, C3 - număr cadastral 21897-C3, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 49,00 mp/49,00 mp, C4 - număr cadastral 21897-C4, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 342,00 mp/684,00 mp, regim de înălţime S + P, C5 - număr cadastral 21897-C5, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 107,00 mp/107,00 mp, C6- număr cadastral 21897-C6, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 34,00 mp/34,00 mp, C7 - număr cadastral 21897-C7, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 90,00 mp/90,00 mp, C8 - număr cadastral 21897-C8, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 15,00 mp/15,00 mp; vecinătăţi: nord - strada împăratul Traian; sud - proprietăţi private; est - Strada Trandafirilor + Dascălu Iuliana; vest - strada Mihail Kogălniceanu. Zidărie beton armat, fundaţie beton, structură cadre din beton armat. Utilităţi - apă, canal, energie electrică, telefonie, gaze naturale”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1984” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.065.088”;

b) se abrogă poziţiile nr. 78 şi 81;

c) după poziţia nr. 110 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 111, prevăzută în anexa nr. 4,

6. Anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călmăţuiu de Sus” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 199, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire fără etaj, supr. constr. = 305 mp, fundaţie din beton, pereţii din cărămidă, acoperiş şarpantă lemn, învelitoare ţiglă, cu teren aferent de 931 mp evidenţiat în registrul cadastral, cvartal 33, parcela 1165. Vecini: la est - Oficiul PTTR, la vest - DJ 679, la sud - drum sătesc, la nord - Cooperativa de Credit. Cartea funciară nr. 20076. Nr. topografic 20076”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2015”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „456.754,57 lei” şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998. Proces-verbal de recepţie nr. 2.931/30.10.2015”.

7. Anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciuperceni” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „LOT.1. - Şcoala Gimnazială Ciuperceni,

LOT.2. - Teren intravilan”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„LOT.1. - Localitate: Ciuperceni, suprafaţă teren intravilan - 4.567 mp, vecinătăţi: N - drum, S - Primăria Ciuperceni şi Cămin Cultural, E - Gîdea Ion şi Tonea Vergina, V - drum şi teren intravilan primărie. C1 - Şcoala: suprafaţa construită - 701 mp, structura de rezistenţă - fundaţii beton, sistem constructiv: din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment. C2 - anexă: suprafaţa construită - 101 mp, C3 - anexă: suprafaţă construită: 58 mp, CF - 20361.

LOT.2. Localitate: Ciuperceni, suprafaţă teren - 1.042 mp, vecinătăţi: N - Şcoala Gimnazială Ciuperceni, S - Şcoala Gimnazială Ciuperceni, E - Şcoala Gimnazială Ciuperceni, V - drum, CF-20362” si coloana nr. 5 va avea următorul cuprins;

„LOT.1 -719.000 lei,

LOT.2. - 40.600 lei”.

8. Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 1, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Câlniştea (Ds 872), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la moştenitori Popescu Constantin la Găleteanu Oprea; lungime 807 m; suprafaţa teren 10.786 mp, suprafaţa construită drum 3.611 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21194”;

- la poziţia nr. 9, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Câlniştea (Ds 384), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Biţică Marin la Constantin Iulian, lungime 338 m; suprafaţa teren 4.114 mp, suprafaţa construită drum 1.385 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21194”;

- la poziţia nr. 11, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Mihai Eminescu (Ds 982), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Drumul Naţional 6 la Pălălău M, Ion, lungime 230 m; suprafaţa teren 3.340 mp, suprafaţa construită drum 1.300 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21206”;

- la poziţia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cărămizii (Ds 733), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la moştenitori Geantă Mircea la Mitrea St. Gheorghe; lungime 200 m; suprafaţa teren 2.294 mp, suprafaţa construită drum 987 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03,2015. Cartea funciară nr. 21181”;

- la poziţia nr. 17, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Avocat Nicolae Dăscălescu (Ds 1004), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Popescu Ioachim la Chelu Valentin; lungime 172 m; suprafaţa teren 2.167 mp, suprafaţa construită drum 938 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21250”;

- la poziţia nr. 20, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Avocat Nicolae Dăscălescu (Ds 692/1), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Sandu C. Ilie la Gheorghe Ilinca; lungime 108m; suprafaţa teren 1.145 mp, suprafaţa construită drum 595 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21250”;

- la poziţia nr. 23, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Avocat Nicolae Dăscălescu (Ds 580), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Dobre Paul la Gâgiu Aurel; lungime 48 m; suprafaţa teren 517 mp, suprafaţa construită drum 273 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21250”;

- la poziţia nr. 26, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Fania (Ds 460), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Iscru Radu la Biţică Maria; lungime 70 m; suprafaţa teren 393 mp, suprafaţa construită drum 192 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015 şi Hotărârea Consiliului local nr. 15 din 27.04.2016. Cartea funciară nr. 21193”;

- la poziţia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Doctor Lister (Ds 629), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Catrina Ion la Avram Ştefan; lungime 328 m; suprafaţa teren 3.007 mp, suprafaţa construită drum 1.137 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21189”;

- la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Avocat Nicolae Dăscălescu (Ds 581), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Rîciu P. Ancu la Şovei Lina; lungime 77 m; suprafaţa teren 716 mp, suprafaţa construită drum 331 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13 03.2015 Cartea funciară nr. 21250”;

- la poziţia nr. 29, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Fania (Ds 549), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Rîciu P. Ancu la moştenitori Mititica Gheorghe; lungime 560 m; suprafaţa teren 7.152 mp, suprafaţa construită drum 2.193 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21193”;

- la poziţia nr. 31, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Haiducul Grozea (Ds 497), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Dan Floarea la Taranca Andreiana; lungime 432 m; suprafaţa teren 5.688 mp, suprafaţa construită drum 2.070 mp, din pământ”, iar la coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21185”;

- la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Haiducul Grozea (Ds 497), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Barbu Iulian la Dinu Gheorghe; lungime 628 m; suprafaţa teren 7.471 mp, suprafaţa construită drum 2.948 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21185”;

- la poziţia nr. 53, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Aviator Petre Oanţă (Ds 1415), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Sandu C. Gheorghe la moştenitori Rădulescu Ion; lungime 710 m; suprafaţa teren 9.225 mp, suprafaţa construită drum 3.099 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21188”;

- la poziţia nr. 56, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Voinicului (Ds 1525), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Vochiţă Gheorghe la moştenitori Ştefan Ilie; lungime 194 m; suprafaţa teren 2.963 mp, suprafaţa construită drum 734 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21179”;

- la poziţia nr. 57, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Voinicului (Ds 1525), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Mărgărit A. Marin la Ristea St. Ion; lungime 266 m; suprafaţa teren 3.124 mp, suprafaţa construită drum 1.252 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21179”;

- la poziţia nr. 60, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Uranus (Ds 1634; Ds 1685), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Lincan Ion la Păunică Andrei; lungime 288 m; suprafaţa teren 3.038 mp, suprafaţa construită drum 1.231 mp, din macadam”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21172”;

- la poziţia nr. 61, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Alexandru cel Mare (Ds 1634), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Dragomir Maria la Găină Gheorghe; lungime 126 m; suprafaţa teren 1.198 mp, suprafaţa construită drum 502 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21170”;

- la poziţia nr. 63, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Brâncoveanu (Ds 1200), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Pietriş Ion la Bucur Gheorghe; lungime 689 m; suprafaţa teren 9.523 mp, suprafaţa construită drum 4.138 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21186”;

- la poziţia nr. 64, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Constantin Brâncoveanu (Ds 1200), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Păunică Marin la Bucur Iancu; lungime 446 m; suprafaţa teren 4.402 mp, suprafaţa construită drum 1.840 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21186”;

- la poziţia nr. 65, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada General Gheorghe Catană (Ds 1245), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Bucur Gheorghe la Niculescu M. Stan; lungime 270 m; suprafaţa teren 2.916 mp, suprafaţa construită drum 917 mp, din macadam”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21180”;

- la poziţia nr. 66, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Poeni (Ds 1106), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Chiriţă Nicolae la Glăvan St. Alexandru; lungime 255 m; suprafaţa teren 3.151 mp, suprafaţa construită drum 1.368 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21243”;

- la poziţia nr. 67, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Poeni (Ds 1106), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Glăvan Constantin la Tălpeanu Florea; lungime 270 m; suprafaţa teren 5.073 mp, suprafaţa construită drum 1.349 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21243”;

- la poziţia nr. 69, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Viilor (Ds 1897), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la moştenitori Ciuplea Alexandru la Berechet Ioana; lungime 300 m; suprafaţa teren 3.264 mp, suprafaţa construită drum 1.388 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21169”;

- la poziţia nr. 76, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Gării (Ds 2078), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Dumitru Marin la Stănoaia Petre; lungime 405 m; suprafaţa teren 5.690 mp, suprafaţa construită 2.110 mp, din bolovani de râu”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21201”;

- la poziţia nr. 77, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Gării (Ds 2078), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Stănoaia Petre la Bucur Marin; lungime 265 m; suprafaţa teren 3.850 mp, suprafaţa construită drum 981 mp, din pământ, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21201”;

- la poziţia nr. 86, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Cartianu, sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la moştenitori Dragomir Petre la Dinu Constantin; lungime 195 m; suprafaţa teren 1.135 mp, suprafaţa construită drum 697 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21177”;

- la poziţia nr. 107, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Malul cu Flori (Ds 2615), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Mareş Ştefan la Dinu Florea; lungime 148 m; suprafaţa teren 950 mp, suprafaţa construită drum 483 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21176”;

- la poziţia nr. 108, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Strada Valea Mică (Ds 2643), sat Drăgăneşti-Vlaşca, de la Dorobanţu Nicolae la Olteanu Ştefan; lungime 210 m;suprafaţa teren 1.378 mp, suprafaţa construită drum 709 mp, din pământ”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21182”;

- la poziţia nr. 129, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Puţuri forate - 2 bucăţi;

Adâncimea - 60 m, fiecare;

Diametru - 453 mm, fiecare;

Debit - 5 l/s, fiecare;

Captare apă teren extravilan aferent puţurilor forate nr. 2, nr. 3 şi culoarul conductei de apă, situat pe stânga D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca-Videle; vecini: nord - comuna Drăgăneşti-Vlaşca, est - D.J. 503, sud - drum exploatare 570, vest - comuna Drăgăneşti-Vlaşca; T 54; P 573/1, comuna Drăgăneşti-Vlaşca, lungime 363 m; suprafaţa teren 4.151 mp; suprafaţa construită puţ nr. 2 = 6 mp, suprafaţa construită puţ nr. 3 = 6 mp”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13.03.2015. Cartea funciară nr. 21173”;

- la poziţia nr. 164, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafaţa 9.606 mp, din care: 5.530 mp având categoria de folosinţă «curţi construcţii» şi 4.076 mp având categoria de folosinţă «arabil»; vecini: N - Consiliul Local Drăgăneşti-Vlaşca DN 6 (DE 70) şi Consiliul Local Drăgăneşti-Vlaşca (canal); S - drum stradal; E - drum stradal, nr. cadastral 514 şi nr. cadastral 490; V - drum stradal; suprafaţa construită 785 mp, din care: C1 = 616 mp - alei pietonale cu pavele din piatră, C2 = 151 mp - loc dejoacă pentru copii şi C3 = 18 mp - platformă de gunoi şi toalete ecologice; număr cadastral 20056; tarlaua 70; sat Drăgăneşti-Vlaşca; comuna Drăgăneşti-Vlaşca; judeţul Teleorman”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 13,03.2015, cartea funciară nr. 20056”;

- la poziţia nr. 174, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Remiză Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Drăgăneşti-Vlaşca”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Clădire parter, fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş din tablă; suprafaţa construită 135 mp ; suprafaţă teren 836 mp; vecini: N - comuna Drăgăneşti-Vlaşca, S - comuna Drăgăneşti-Vlaşca, E - drum, V - drum; cvartal 34, parcela 1003/1; sat Drăgăneşti-Vlaşca, comuna Drăgăneşti-Vlaşca, judeţul Teleorman”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „75.387 lei” şi coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului local nr. 46 din 15.12.2016 “;

b) după poziţia nr. 371 se introduc 19 noi poziţii, poziţiile 312-390, prevăzute în anexa nr. 5.

9. Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mereni” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Varzariei (Ds 932), sat Merenii de Jos” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „de la casa lui Croitoru Eleonora la intersecţia cu drum stradal 804; lungime 1.038 m; suprafaţa teren intravilan = 13.168 mp, suprafaţă construită drum = 5.856 mp; carte funciară nr. 20671 a UAT Mereni”;

- la poziţia nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „strada Linia Mică (Ds 932), sat Merenii de Jos” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „de la intersecţia cu drum stradal 804 la Tapardel Marin, lungime 698 m; suprafaţa teren intravilan = 8.957 mp, suprafaţă construită drum = 3.959 mp; carte funciară nr. 20676 a UAT Mereni”;

- la poziţia nr. 11, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „strada Linia Mare (Ds 721), sat Merenii de Jos” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „de la Dogaru Marin la podul peste pârâul Glavacioc, lungime 1.136 m; suprafaţa teren intravilan = 15.785 mp, suprafaţă construită drum = 6.513 mp; carte funciară nr. 20677 a UAT Mereni”;

- la poziţia nr. 24, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Ghizurului (Ds 453/1), sat Merenii de Jos” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „de la intersecţia cu drum stradal 401 la podul peste pârâul Glavacioc, lungime 706 m; suprafaţa teren intravilan = 9.402 mp, suprafaţă construită drum = 4.023 mp; carte funciară nr. 20672 a UAT Mereni”;

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Şcolii (Ds 404), sat Merenii de Sus” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „de la Pirlog Ion la limită intravilan, lungime 1.038 m; suprafaţa teren intravilan = 11.376 mp, suprafaţă construită drum = 5.343 mp; carte funciară nr. 20673 a UAT Mereni”;

- la poziţia nr. 44, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii (Ds 694), sat Merenii de Sus” şi coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „de la Parohia Merenii de Sus (nr. cadastral 20217), la Taiatu Stan, lungime 440 m; suprafaţa teren intravilan = 3.934 mp, suprafaţă construită drum =2.215 mp; carte funciară nr. 20670 a UAT Mereni”;

- la poziţia nr. 60, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teren cu destinaţie bază sportivă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Teren pe o suprafaţă de 9.894 mp împrejmuit cu gard din plăci de beton latura de nord, gard din sârmă latura de vest şi fără împrejmuire laturile de est, sud, cu vecinii: nord - DJ 612, sud - pârâul Glavacioc, est - pârâul Glavacioc, vest - Muica Ştefan, carte funciară nr. 20417” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „191.053,14 lei”.

10. Anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Năsturelu” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 131, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2015” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „198.590,90 lei”.

11. Anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Segarcea-Vale” se modifică după cum urmează:

a) Se abrogă poziţiile nr. 89-91.

b) la poziţia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Gării”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Bălosu Ştefana până la Chiţu Dumitru, în suprafaţă măsurată de 17.704 mp, nr. de carte funciară 20867, cu o lungime de 1.329 ml şi o lăţime de 14-19 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „107.266 lei”;

- la poziţia nr. 15, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rusca Mare”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la intersecţia cu DJ 546 la Dispensarul Veterinar, în suprafaţă de 3.953 mp, nr. de carte funciară 20854, cu o lungime de 227 ml şi o lăţime de 12-17 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.469 lei”;

- la poziţia nr. 16, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Căprioarei”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Lupu Silvia până la Defta Mariana, în suprafaţă măsurată de 3.621 mp, nr. de carte funciară 20869 şi lungime de 322 ml şi o lăţime de 9-15 mi” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.800 lei”;

- la poziţia nr. 17, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Biserica Sfânta Cuvioasa Paraschiva”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Chiriac Fane până la Stochirlea Gheorghe, în suprafaţă măsurată de 2.253 mp, nr. de carte funciară 20866, o lungime de 219 ml şi lăţime de 7-20 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.945 lei”;

- la poziţia nr. 29, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Sâiului”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la intersecţia DJ546 până la Vornicu Constantin, în suprafaţă de 2.540 mp, o lungime de 284 ml şi o lăţime de 8-13 ml, nr. de carte funciară 20892” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.072 lei”;

- la poziţia nr. 37, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Dimitrie Stelaru”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Gâtstrâmb Gheorghe până la Velica Vasile, în suprafaţă măsurată de 5.561 mp, nr. de carte funciară 20868, o lungime de 615 ml şi o lăţime de 8-12 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „34.500 lei”;

- la poziţia nr. 59, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Rusca Mare”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Dinu Vasile până la S.C. IAGĂR - S.R.L., în suprafaţă măsurată de 4.300 mp, nr. de carte funciară 20853, cu o lungime de 584 ml şi o lăţime de 7-12 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:„14.465 lei”;

- la poziţia nr. 63, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Veteranilor”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la intersecţia cu Strada Principală la intersecţia cu Strada Rusca Mare, în suprafaţă de 6.268 mp, nr. de carte funciară 20881, cu o lungime de 550 ml şi o lăţime de 7-19 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.350 lei”;

- la poziţia nr. 88, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Lungă”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Pencea Minus până la Ţugurel Marin, în suprafaţă măsurată de 8.548 mp, nr. de carte funciară 20873, cu o lungime de 853 ml şi o lăţime de 11-12 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „46.701 lei”;

- la poziţia nr. 100, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „strada Cămin Cultural”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la Boboc Mitrică până la intersecţia cu strada Linia Mare (Dincă Aurelia), în suprafaţă măsurată de 3.706 mp, nr. de carte fandară 20872, cu o lungime de 327 ml şi o lăţime de 12- 15 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „98.875 lei”;

- la poziţia nr. 101, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Strada Margaretelor”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „De la intersecţia cu Strada Principală până la intersecţia cu Strada Viilor, în suprafaţă de 1.838 mp, nr. de carte funciară 20888, cu o lungime de 187 ml şi o lăţime de 9-12 ml” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.125 lei”.

12. Anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sârbeni” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 32, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „uliţa 345, cu denumirea Strada Şcolii, amplasată în intravilanul comunei Sârbeni, sat Sârbeni, parcela 345, între DJ 611 (Şoseaua Piteşti) şi drumul comunal 82 (strada Hanul lui Pală)”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungimea de 409,31 m, lăţimea medie de 16,00 m, având o suprafaţă de teren aferentă uliţei (ampriză+zonă de siguranţă) de 6.549 mp şi o construcţie drum pietruit cu balastru (parte carosabilă) în suprafaţă de 2.559 mp”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Carte funciară nr. 20.280/2016”;

- la poziţia nr. 78, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

„I. - drum comunal 82 amplasat în extravilanul comunei Sârbeni, parcela 212 de la DC 82 sector situat în judeţul Dâmboviţa - U.A.T. Vişina la DC 82 sector situat în intravilanul satului Sârbeni; II. - drum comunal 82, cu denumirea strada Hanul lui Pală, amplasat în intravilanul comunei Sârbeni, sat Sârbeni, parcela 577/1, între DC 82 (sector situat în extravilanul comunei Sârbeni) şi pârâul Jimov; III. - drum comunal 82, cu denumirea strada Hanul lui Pală, amplasat în intravilanul comunei Sârbeni, sat Sârbeni, parcela 577/1, între pârâul Jimov şi DJ 611 (Şoseaua Piteşti)”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: 

„I. - km 9+750-km 14+052,62, cu o lungime de 4.302,62 m,

o lăţime de 13 m, având o suprafaţă de teren aferent drumului (ampriză+zonă de siguranţă) de 55.934 mp şi o construcţie drum pietruit cu balastru (parte carosabilă) cu lăţimea de 5,5 m, în suprafaţă de 23.977 mp;

II. - km 14+052,62-km 14+901,55,cu o lungime de 848,93 m, o lăţime medie de 15,45 m, având o suprafaţă de teren aferentă drumului (ampriză+zonă de siguranţă) de 13.116 mp şi o construcţie drum pietruit cu balastru (parte carosabilă) în suprafaţă de 5.586 mp;

III. - km 14+901,55-km 15+675,55, cu o lungime de 774 m, o lăţime medie de 16,30 m, având o suprafaţă de teren aferentă drumului (ampriză+zonă de siguranţă) de 12.616 mp şi o construcţie drum pietruit cu balastru (parte carosabilă) în suprafaţă de 4.756 mp;”r iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:

„I. - carte funciară nr. 20292/2016;

II. - carte funciară nr. 20288/2016;

III. - carte funciară nr. 20279/2016;”;

- la poziţia nr. 79, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 82 amplasat în extravilanul comunei Sârbeni, parcela 252, între DJ 611 (şoseaua Piteşti) şi DC 82 (sector situat în UAT Poeni)”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „km 15+675,55-km 16+568,78 cu o lungime de 893,23 m, o lăţime de 13 m, având o suprafaţă de teren aferentă drumului (ampriză+zonă de siguranţă) de 11.612 mp şi o construcţie drum pietruit cu balastru (parte carosabilă) în suprafaţă de 4.920 mp”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins; „carte funciară nr. 20283/2016”.

13. Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suhaia” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 139, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Cadastru funciar nr. 285/10; suprafaţa de teren totală ocupată - 1.899 mp, din care suprafaţa construită - 760 mp fundaţie de beton, pereţii din cărămidă arsă, acoperiş din placă de beton. Regim de înălţime P+1. Vecini: E - uliţă, V - teren şcoală, S - CEC şi dispensarul uman, N - grădiniţa cu 3 grupe, conform Cărţii funciare nr. 20328 a unităţii administrativ-teritoriale Suhaia”;

- la poziţia nr. 228, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2015” şi coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „230.703,70 lei”.

14. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştorobăneasa”, secţiunea 1 „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 167 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 168 şi 169, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. II. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 497.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Teleorman

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1201

1.6.2.

- Centrul de îngrijire şi asistentă

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihică

- Centrul de îngrijire şi recuperare de zi a copilului cu nevoi speciale Videle

Oralul Videle, Intrarea Spitalului

Construcţii: S + P + 3E

Suprafaţa construită = 726,00 mp

Suprafaţa desfăşurată = 3.630,00 mp

Suprafaţa teren = 6.042,00 mp

2001

Val. construcţie 2.917.498,09

Val. teren 635.042,00

Domeniul public al judeţului Teleorman, conform hotărârilor Consiliului judeţean nr. 28/2011 şi nr. 4/2016

Cartea funciară nr. 23256 a UAT Videle

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Alexandria

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul

de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dăm în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire aci proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

 

 

h) „terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Consiliul local şi Primăria, precum şi instituţiile publice de interes local

 

 

 

 

2352

1.6.2.

Centru multifuncţional pentru tineri

- Strada Confederaţiei nr. 1

- N - municipiul Alexandria;

- S - municipiul Alexandria;

- V - municipiul Alexandria (Strada Dunării);

- E - municipiul Alexandria (Strada Confederaţiei);

- suprafaţa totală de teren = 1.286 mp din care:

suprafaţa totală construită la nivelul solului = 776 mp;

- suprafaţa totală construită desfăşurată = 1.417 mp;

- construcţia C1 - Centru multifuncţional pentru tineri

- suprafaţa construită la nivelul solului/suprafaţa construită desfăşurată = 776 mp/1.417 mp,

regim de înălţime P + 1, construită din cărămidă, acoperită cu tablă;

- număr cadastral 23487

1938

Valoare construcţie C1 = 487.000

Valoare teren = 409.884

Domeniul public al municipiului Alexandria, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 106/ 2015

2353

 

Imobil

- Strada Confederaţiei, zona Centrul multifuncţional pentru tineri;

- N - municipiul Alexandria;

- S - municipiul Alexandria;

- V - domeniul public al municipiului Alexandria (Strada Dunării);

- E - municipiul Alexandria;

- suprafaţă teren intravilan = 398,00 mp;

- categoria de folosinţă curţi construcţii;

- număr cadastral 23522.

2014

126,854

Domeniul public al municipiului Alexandria, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 106/ 2015

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

 

SECŢIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

490

1.37.1.

Drum exploatare situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele

Drum exploatare 160 (Drum acces Cetatea arheologică Turris), imobil neîmprejmuit, suprafaţă totală (carosabil, acostament, zonă verde) = 18.751 mp; lungime = 910 m; lăţime carosabil = 6 m; suprafaţă construită desfăşurată = 5.520 mp;

situat între drum pietruit nr. cadastral 20934 şi Cetatea arheologică Turris, nr. cadastral 22395 - Sit arheologic de la Turnu Măgurele, punct „Turnu”, cod LMI, TR-l-s-A-14229; balastat

2012

20.626,10

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului local nr. 3/2016 CF 23306 a UAT Turnu Măgurele

491

1.6.2.

Imobil - Casa de cultură şi teren aferent

adresă: Strada Republicii nr. 1

suprafaţă teren = 1.911 mp; suprafaţă construită = 1.568 mp; suprafaţă desfăşurată = 3.400 mp; vecinătăţi:

N; E - domeniul public al municipiului Turnu Măgurele - alee;

S - domeniu public al municipiului Turnu Măgurele - alee auto;

V - domeniu public al municipiului Turnu Măgurele - alee şi zonă verde

2015

1.172.852,78

Domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, conform Hotărârii Consiliului local nr. 30/2016 CF 23191 a UAT Turnu Măgurele

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Zimnicea

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

111

1.6.2.

Cinematograf - complex cu două săli - „Unirea”

Strada Mihai Viteazul numărul 1, suprafaţa terenului = 1.031 mp, număr cadastral 21752, din care suprafaţa construită la sol 715,00 mp, compusă din: C1 - număr cadastral 21752 - C1, suprafaţa construită la sol/suprafaţa construită desfăşurată 715,00 mp/845,00 mp Regim de înălţime - P +1

Vecinătăţi:

- nord - Consiliul Local Zimnicea;

- sud - strada 1907;

- est-strada Mihai Viteazul

- vest - Consiliul Local Zimnicea

Zidărie beton armat, fundaţie beton, structura cadre din beton armat.

Utilităţi - apă, canal, energie electrică, telefonie, gaze naturale

1980

203.880,00

Domeniul public al oraşului Zimnicea, conform Hotărârii Consiliului local nr. 54/2016

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

372

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nord - strada învăţător Ioan R. Dăscălescu, est - proprietăţi private, sud - D.N. 6, vest - D.J. 503; lungime 58 m; suprafaţa 245 mp

 

4.410

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21253

373

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nord - strada Mareşal Averescu, est - proprietăţi private, sud - strada învăţător Ioan R. Dăscălescu, vest - D.J. 503; lungime 232 m; suprafaţa 860 mp

 

15.480

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21140

374

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nord - strada Mihai Viteazul, est - proprietăţi private, sud - strada Mareşal Averescu, vest - D.J. 503; lungime 84 m; suprafaţa 254 mp

 

4.572

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca. conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21195

375

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nord - strada Haiducul Grozea, est - proprietăţi private, sud - strada Mihai Viteazul, vest -

D.J. 503; lungime 122 m; suprafaţa 299 mp

 

5.382

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21171

376

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nord - limita intravilan, est - proprietăţi private, sud - strada Haiducul Grozea, vest - D.J. 503; lungime 697 m; suprafaţa 1.965 mp

 

35.370

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016 Carte funciară nr. 21207

377

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nora - strada Corneliu Coposu, est - D.J. 503, sud - strada Aviator Petre Oanţă, vest - proprietăţi private;lungime 140 m; suprafaţa 327 mp

 

5.886

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21241

378

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.J. 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nora - DS 217, est - D.J. 503, sud - strada Corneliu Coposu, vest - proprietăţi private; lungime 135 m; suprafaţa 309 mp

 

5.562

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21191

379

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.J. 503 (şoseaua

Videle) m sensul de mers

Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini; nord - strada Favel Voinea, est - D.J. 503, sud - DS 217, vest - proprietăţi private; lungime 100 m; suprafaţa 422 mp

 

7.596

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21242

380

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.J, 503 (şoseaua  Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca -Videle; vecini: nord - strada Fetru Cercel, est - D.J. 503, sud - strada Pavel Voinea, vest - proprietăţi private; lungime 33 m; suprafaţa 79 mp

 

1.422

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21139

381

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.J, 503 (şoseaua Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Videle; vecini: nord - strada Izvorul Rece, est - D.J. 503, sud - strada Petru Cercel, vest - proprietăţi private; lungime 83 m; suprafaţa 293 mp

 

5.274

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21244

382

 

Captare apă compusă din teren intravilan şi puţ forat

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.J. 503 (şoseaua  Videle) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Videle; vecini: nord - (imită intravilan, est - D.J. 503, sud - strada Izvorul Rece, vest - proprietăţi private; lungime 493 m; suprafaţa teren 2.435 mp, suprafaţă construită puţ forat nr. 1 = 6 mp

 

43.938

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21251

383

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.N. 6 (Şoseaua Alexandriei) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Alexandria; vecini: nord - proprietăţi private, est - calea ferată (Videle - Giurgiu), sud - D.N. 6, vest - Strada Apusului; lungime 40 m; suprafaţa 162 mp

 

2.916

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21174

384

 

Teren intravilan + alee pietonală

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.N. 6 (Şoseaua Alexandriei) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Alexandria; vecini: nord - proprietăţi private, est - Strada Apusului, sud - D.N. 6, vest - drum comunal 18; lungime 290 m; suprafaţa teren 1.390 mp; suprafaţă construită alee pietonală 421 mp

 

39.625

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21141

385

 

Teren intravilan

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.N. 6 (Şoseaua Alexandriei) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Alexandria; vecini: nord - proprietăţi private, est - drum comunal 18, sud - D.N. 6, vest - limită intravilan; lungime 388 m; suprafaţa 2.186 mp

 

39.348

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21187

386

 

Teren intravilan + alee pietonală

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.N. 6 (Şoseaua Alexandriei) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Alexandria; vecini: nord - D.N. 6, est - calea ferată (Videle - Giurgiu), sud - proprietăţi private, vest - Strada Sudului; lungime 68 m; suprafaţa teren 280 mp; suprafaţă construită alee pietonală 102 mp

 

8.578

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21175

387

 

Teren intravilan + alee pietonală

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.N. 6 (Şoseaua Alexandriei) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Alexandria; vecini: nord - D.N, 6, est - Strada Sudului, sud - proprietăţi private, vest - Strada Mecanizatorilor; lungime 260 m; suprafaţa teren 1.048 mp; suprafaţă construită alee pietonală 390 mp

 

32.393

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21184

388

 

Teren intravilan + alee pietonală

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe stânga D.N. 6 (Şoseaua Alexandriei) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Alexandria; vecini: nord - D.N. 6, est - Strada Mecanizatorilor, sud - proprietăţi private, vest - limită intravilan; lungime 380 m; suprafaţa teren 2.054 mp; suprafaţă construită alee pietonală 506 mp

 

54.525

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21178

389

 

Teren intravilan + alee pietonală

Situat în satul Drăgăneşti-Vlaşca pe dreapta D.N. 6 (şoseaua Bucureşti) în sensul de mers Drăgăneşti-Vlaşca - Bucureşti; vecini: nord - D.N. 6, est - comuna Drăgăneşti-Vlaşca, sud - comuna Drăgăneşti-Vlaşca (parc), vest - comuna Drăgăneşti-Vlaşca; lungime 29 m; suprafaţa teren 117 mp; suprafaţă construită alee pietonală 54 mp

 

3.979

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L nr. 13/2015 şi nr. 6/2016

Carte funciară nr. 21183

390

 

Teren intravilan

Suprafaţa: 872 mp, situat în intravilanul comunei Drăgăneşti-Vlaşca, T 65, P 2976/1, vecini la N - comuna Drăgăneşti-Vlaşca, la S - DN6, la E - comuna Drăgăneşti-Vlaşca, la V-Şerban Gheorghe

2015

3.072

Domeniul public al comunei Drăgăneşti-Vlaşca, conform H.C.L. nr. 33/2015 şi nr. 20/2016

Carte funciară nr. 21331

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ştorobăneasa

 

SECŢIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

168

1.6.2.

Teren pentru construcţie 21.300 mp

- captare 3 puţuri

- gospodăria de apă

- drum de acces

Extravilanul comunei Ştorobăneasa tarlaua 36, parcela 116/1, număr cadastral 20523,

vecinătăţi: N - teren proprietatea comunei Ştorobăneasa,

S - drum de exploatare,

E - teren proprietatea comunei Ştorobăneasa,

V - teren proprietatea comunei Ştorobăneasa

2014

7.265,43

Domeniul public al comunei Ştorobăneasa, conform hotărârilor Consiliului local nr. 38/2014 şi nr.32/ 2015

Carte funciară nr. 20523 a UAT Ştorobăneasa

169

13.7.1.

Drum agricol de exploataţie din pământ

Număr de identificare în plănui cadastral - 20555 Suprafaţa - 44.589 mp Tronsoane;

DE 122 - 1 = 2.879 ml DE 391 - L = 104 ml DE 391/1 - L = 623 ml DE 393 - L = 1.119 ml DE 393/1 - L = 832 ml DE 400 - L = 813 ml

2015

38.373,29

Domeniul public al comunei Ştorobăneasa, conform hotărârilor Consiliului local nr. 35/2015 şi nr. 30/2017

Carte funciară nr. 20555 a UAT Ştorobăneasa

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.