MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 610/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 610         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 27 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

778. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

779. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

781. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele şi trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

782. - Decret privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

520. - Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

569. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Miilea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

570. - Decizie privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”

 

571. - Decizie pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 iulie 2017, doamnei chestor de poliţie Dragomir Vasile Alina îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 778.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 iulie 2017, domnului chestor de poliţie Mirescu Ion Ion îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 779.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele şi trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 74/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Constantin Mihai Gabriel se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 781.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de contraamiral cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 75/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul contraamiral de flotilă cu o stea Ciorobea Petre Constantin se înaintează în gradul de contraamiral cu două stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 782.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 596/2015 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare a Sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iulie 2015

Art. 4. - Măsurile adoptate în baza actului normativ prevăzut la art. 3, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, are ca atribuţii principale aplicarea măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât din bugetul Uniunii Europene prin Fondul european pentru garantare în agricultură - FEGA şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - FEADR, cât şi de la bugetul de stat.

În perioada 2006-2012, A.P.I.A. a dezvoltat un sistem informatic specific activităţilor pe care le-a desfăşurat în direcţia gestionării fondurilor europene şi naţionale destinate sprijinirii agriculturii.

Ca urmare a adoptării noii politici agricole comune (P.A.C.), în perioada 2013-2016, A.P.I.A. a adaptat sistemul informatic specific activităţilor pe care le desfăşoară în direcţia gestionării fondurilor europene şi naţionale destinate sprijinirii agriculturii la noile cerinţe.

Noua P.A.C. a adus modificări pentru îndeplinirea celor trei funcţii ale A.P.I.A.: de autorizare, de contabilizare şi de plată a subvenţiilor, dar şi în modul de raportare către Comisia Europeană, fiind incluse noi reglementări, politici, iniţiative şi plafoane bugetare şi financiare.

Conform noii politici agricole comune plata subvenţiilor agricole din fonduri comunitare, atât pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă, cât şi a măsurilor de sprijin pentru animale, se realizează după criterii noi, diferite de cele aplicate în perioada 2006-2012, ceea ce a determinat adaptarea sistemului informatic al A.P.I.A. la prevederile regulamentelor europene şi ale legislaţiei naţionale, fiind totodată necesară dezvoltarea de subsisteme/componente/module şi funcţionalităţi noi, precum şi extinderea celor existente în cadrul sistemului informatic.

Deoarece tehnologia utilizată în perioada 2006-2012 pentru dezvoltarea sistemului informatic al A.P.I.A nu mai era de actualitate, pentru eficientizarea activităţii a fost necesară adaptarea sistemului informatic la noile tehnologii, care oferă un timp de răspuns mai scurt şi permit optimizarea accesării acestuia şi a prelucrării automate a datelor.

Sistemul informatic al A.P.I.A, dezvoltat în perioada 2013- 2016 trebuie adaptat modificării regulamentelor europene, legislaţiei naţionale şi respectiv schimbărilor organizaţionale, ceea ce presupune dezvoltarea componentelor existente, dezvoltarea de componente noi şi menţinerea funcţionalităţilor sistemului informatic al A.P.I.A.

Realizarea proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură” este absolut necesară pentru ca România să poată gestiona în continuare cererile de plată depuse de fermieri pentru plata ajutorului acordat de Uniunea Europeană în domeniul agriculturii.

Toate operaţiunile impuse de legislaţia europeană şi naţională presupun efectuarea unei trasabilităţi de către APIA prin implementarea celor mai adecvate măsuri în vederea protejării intereselor financiare ale U.E. prin crearea unui sistem integrat de administrare şi control care cuprinde, potrivit art. 68 din Regulamentul (UE) nr. 1,306/2013, respectiv o bază de date electronică, un sistem de identificare a parcelelor agricole, un sistem de identificare şi de înregistrare a drepturilor la plată, cereri de ajutor şi cereri de plată, un sistem integrat de control şi un sistem unic pentru înregistrarea identităţii fiecărui beneficiar al sprijinului.

Cadrul legal care impune dezvoltarea şi extinderea Sistemului informatic al APIA în raport cu noile cerinţe în materia schemelor de plăti directe, măsurilor de piaţă şi intervenţie, comerţ exterior este reprezentat de următoarele acte normative europene şi naţionale:

Regulamentul (UE) nr. 1.305 din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare; Regulamentul delegat (UE) nr. 1.001/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 234/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate; Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020; Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de cerere 2015, cu modificările ulterioare; Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 726/2015 privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Caracteristicile principale ale proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”

 

Titular: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Beneficiar: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Amplasament: bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, Bucureşti

Caracteristici principale:

 

- Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA

mii lei

79.883

 

- Eşalonarea proiectului

 

 

 

 

- Anul I

INV mii lei

20.000

 

 

- Anul II

INV mii lei

20.000

 

 

- Anul III

INV mii lei

39.883

 

Capacităţi:

 

 

 

- Centre judeţene, locale şi aparatul central ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru care este implementat sistemul informatic

nr.

309

 

- Utilizatori ai sistemului

nr.

5.000

 

- Blocuri fizice digitizate pentru identificarea parcelelor agricole utilizate de

nr.

1.200.000

 

beneficiarii de fonduri de sprijin

 

 

 

- Parcele agricole gestionate de sistem

nr.

6.000.000

 

- Suprafaţa agricolă eligibilă gestionată în cadrul blocurilor fizice digitizate pentru identificarea parcelelor agricole

ha

13.200.000

 

 

 

 

 

- Durata de realizare a investiţiei

luni

36

 

 

Capacităţile pentru care este implementat sistemul informatic rămân neschimbate indiferent de extinderea şi dezvoltarea modulelor informatice. Prin modificarea sau completarea Politicii agricole comune sistemul informatic care deserveşte aceste capacităţi se modifică astfel încât să poată răspunde cerinţelor regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Miilea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

Având În vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne formulată prin Adresa nr. 241.326 din 26 iulie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.191 din 26 iulie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 8 august 2017 încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Miilea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 569.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”

 

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, denumit în continuare Comitetul.

(2) Comitetul este condus de ministrul sănătăţii, care are calitatea de preşedinte.

(3) Componenţa Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. La lucrările Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii publice.

(4) Ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau secretar de stat, iar autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice, de către conducătorii sau de înlocuitorii de drept ai acestora.

Art. 2. - (1) Comitetul are ca obiectiv demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”, instituţie de interes strategic în domeniul asigurării producţiei şi siguranţei stării de sănătate a populaţiei, şi implicit operaţionalizarea producţiei de vaccinuri.

(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigurarea cadrului legal pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino” în vederea garantării unui management eficient;

b) definirea clară a misiunii Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino” şi a activităţilor sale, în concordanţă cu statutul de instituţie publică care desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei;

c) elaborarea strategiei de relansare şi dezvoltare multianuală;

d) Identificarea modalităţilor concrete pentru asigurarea finanţării;

e) stabilirea cadrului legal şi funcţionai pentru îndeplinirea relansării activităţilor.

(3) Comitetul stabileşte graficul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (2) şi prezintă prim-ministrului o informare săptămânală cu privire la stadiul realizării obiectivului stabilit la alin. (1).

Art. 3. - (1) Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare săptămânale sau ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare.

(2) Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărui minister, respectiv a oricărei autorităţi a administraţiei publice centrale sau instituţii publice care fac parte din Comitet.

(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Ministerul Sănătăţii.

Art. 4. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin, Comitetul poate coopta experţi tehnici din cadrul instituţiilor publice.

(2) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima reuniune de lucru.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 570.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”

 

1. Ministerul Sănătăţii

2. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

3. Ministerul Finanţelor Publice

4. Ministerul Educaţiei Naţionale

5. Ministerul Cercetării şi Inovării

6. Ministerul Justiţiei

7. Ministerul Apărării Naţionale

8. Secretariatul General al Guvernului

9. Consiliul Concurenţei

10. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

11. Academia Română

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru aprobarea componenţei nominale a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

 

Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 92.782 din 27 iulie 2017, Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 9.783 din 26 iulie 2017, Adresa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1.058/D.M. din 27 iulie 2017, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 43.274 din 25 iulie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă componenţa nominală a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 iulie 2017.

Nr. 571.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALA

a Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală

 

1. Prim-ministru - preşedinte

2. Secretariatul General al Guvernului

– Dl. Mihai Busuioc, secretar general al Guvernului - membru titular

- Dl. Ciprian Pandea, secretar de stat - membru supleant

3. Ministerul Finanţelor Publice

- Dl. Ionuţ Mişa, ministrul finanţelor publice - membru titular

- Dl. Attila Gyorgy, secretar de stat - membru supleant

4. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

- Dna Lia-Olguţa Vasilescu, ministrul muncii şi justiţiei sociale - membru titular

- Dna Gheorghiţa-Daniela Barbu, secretar de stat - membru supleant

5. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

- Dna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene - membru titular

- Dna Sirma Caraman, secretar de stat - membru supleant

6. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

- Dl. Leonid-Augustin Moisiu, preşedinte - membru titular

- Dna Andreea-Maria Arcan-Apostol, vicepreşedinte - membru supleant

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.