MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 611/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 611         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 iulie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

65. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

66. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A.

 

67. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

68. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

69. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

70. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

71. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea CORDUN GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea CORDUN GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 63/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 65.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

10,73%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017 pentru Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

78.791

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

24,97

Venit total unitar

Lei/MWh

20,35

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

21.852

Venit unitar

Lei/MWh

5,09

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

21,96

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

21,21

B 3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

20,29

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

19,51

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizata de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

104,62

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,87

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ VEST - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea GAZ VEST - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3,

Art. 4. -> (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea GAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea GAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T V A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 70/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 66.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

6,89%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017 pentru Societatea GAZ VEST - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

442.705

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

26,85

Venit total unitar

Lei/MWh

31,95

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea GAZ VEST - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

214.033

Venit unitar

Lei/MWh

3,22

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ VEST - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

33,65

B 2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,69

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

30,84

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

30,16

B.5. Cu un consum anual īntre 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

29,65

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea GAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

117,24

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,28

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,43

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5 - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 89/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 67.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

4,90%

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017, pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

95.217

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

23,68

Venit total unitar

Lei/MWh

35,14

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

48.499

Venit unitar

Lei/MWh

9,80

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B 1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

36,18

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

34,68

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

34,18

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

33,37

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

136,41

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

134,91

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

134,40

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin, (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 64/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 68.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

3,10%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017 pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

17.338

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

29,48

Venit total unitar

Lei/MWh

35,57

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

14.126

Venit unitar

Lei/MWh

5,06

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

35,92

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,37

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

34,88

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

120,96

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,42

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilita pentru a treia perioada de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea M.M, DATA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale,

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea M.M. DATA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 56/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 762 din 29 septembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 69.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

1,48%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017 pentru Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

17.780

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

29,04

Venit total unitar

Lei/MWh

26,02

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

12.100

Venit unitar

Lei/MWh

7,03

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

26,47

B 2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

26,17

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,09

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

24,36

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

114,42

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

114,12

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea OLIGOPOL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 65/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 850 din 26 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

- 0,80%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017 pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

13.074

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

25,14

Venit total unitar

Lei/MWh

30,55

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

5.080

Venit unitar

Lei/MWh

5,44

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OLIGOPOL - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

31,64

B.2, Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

30,34

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

29,75

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

29,71

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

111,94

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,63

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilita pentru a treia perioada de reglementare este prevăzută īn anexa nr. 1,

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru anul 2017, conform anexei nr. 3

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale,

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale Īn regim reglementat, prevăzute īn anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate īn localităţile pentru care Societatea GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 82/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A., publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi intră īn vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 26 iulie 2017.

Nr. 71.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

0,74%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru anul 2017 pentru Societatea GAZ NORD EST – S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită īn 2017

MWh

34.965

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

12,99

Venit total unitar

Lei/MWh

20,27

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar pentru anul 2017 pentru Societatea GAZ NORD EST - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale īn regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată īn 2017

MWh

23.960

Venit unitar

Lei/MWh

11,84

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ NORD EST - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

21,58

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

19,63

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

18,66

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

15,74

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale īn regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi īn sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum pānă la 23,25 MWh

114,90

B.2. Cu un consum anual īntre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,96

B.3. Cu un consum anual īntre 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,98

B.4. Cu un consum anual īntre 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,06

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.