MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 448/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 448         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 15 iunie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

543. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

 

544. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

 

545. - Decret privind acordarea gradului de general-maior cu două stele, la trecerea īn rezervă, unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

546. - Decret privind īncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

547. - Decret privind īncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

548. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea īn rezervă, unui colonel din Serviciul Romān de Informaţii

 

549. - Decret privind trecerea īn rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

550. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

551. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

552. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

553. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

554. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

555. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

556. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

450. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

451. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Miilea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

452. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii

 

453. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

440. - Ordin al ministrului energiei pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

 

3.930. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de īnvăţămānt, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat evaluate īn perioada 30 mai 2016-10 martie 2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 54 din 11 mai 2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti. 15 iunie 2017.

Nr. 543.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale ari. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 55 din 11 mai 2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre adoptare Parlamentului acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposfsric, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, īncheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial ăl Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 544.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general-maior cu două stele, la trecerea īn rezervă, unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei,

republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 48/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului general de brigadă cu o stea Pop Ioan Radu-Marius i se acordă gradul de general-maior cu două stele şi trece īn rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 545.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind īncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei,

republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele Romāniei decretează;

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Roşan Cornel Călin-Lucian īi īncetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 546.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind īncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei,

republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Bălteanu Teodor Laurenţiu-Cristian īi īncetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti. 15 iunie 2017.

Nr. 547.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea īn rezervă, unui colonel din Serviciul Romān de Informaţii

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informaţii şi Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 49/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Anghel Ion Petre i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece īn rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicata, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 548.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind trecerea īn rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Cioc Gheorghe Cristian trece īn rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 549.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin, (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale art. 65 alin, (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 608/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 iunie 2017, doamna Mariana Nicolae, judecător la Tribunalul Prahova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 550.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 610/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 iunie 2017, domnul Georgel Ciurea, judecător la Tribunalul Ialomiţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 551.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 612/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2017, domnul Marinei Santa, judecător la Tribunalul Specializat Mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti. 15 iunie 2017.

Nr. 552.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 611/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2017, doamna Anuţa Grozăvescu, judecător la Tribunalul Hunedoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 553.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 613/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2017, doamna Paraschiva Dumitru, judecător la Judecătoria Buzău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 554.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 606/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 iunie 2017, domnul Mitică-Nicuşor Miu, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul teritorial Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 555.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei,

republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 607/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 iunie 2017, domnul Demian Moca, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul teritorial Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 556.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne nr. 257.999 din

12.06.2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.168 din 12.06.2017, precum şi Avizul favorabil nr. 32.839/32.838/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica, a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Geani-Cătălin Nica exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 450.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Miilea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Afacerilor Interne nr. 257.998 din

12.06.2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.167 din 12.06.2017, precum şi Avizul favorabil nr. 32.839/32.838/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Miilea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Paul-Virgil Miilea exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar generai adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 451.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii

 

Avānd īn vedere cererea domnului Gabriel Florin Puşcău, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 4.172 din 13 iunie 2017,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii, se suspendă, la cerere, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti. 15 iunie 2017.

Nr. 452.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

 

Avānd īn vedere propunerea Ministerului Sănătăţii formulată prin Adresa nr. FB5.534 din 13 iunie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 34.508/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul Ion Constantin,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Constantin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică temporar vacantă din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 453.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Avānd īn vedere art. 5 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 614/2016*), cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, precum şi entităţile aflate sub autoritatea acestuia vor lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

 

Bucureşti, 25 mai 2017.

Nr. 440.


*) Ordinul ministrului energiei nr. 614/2016 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

 

ARTICOLUL 1

Aparatul de control.

 

Competenţa de exercitare a acţiunilor de control

(1) Activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei va fi verificată de Corpul de control al ministrului energiei īn conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului energiei.

(2) Corpul de control al ministrului energiei are competenţă īn efectuarea activităţii de control la aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei.

 

ARTICOLUL 2

Definirea acţiunii de control

 

Acţiunea de control reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se verifică activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei sau de către personalul din cadrul acestora īn exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, īn vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

 

ARTICOLUL 3

Definirea aparatului propriu şi a entităţilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

 

(1) īn sensul prezentei proceduri, prin sintagma aparat propriu al Ministerului Energiei se īnţelege: direcţiile generale/direcţiile/serviciile/birourile/compartimentele din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei.

(2) īn sensul prezentei proceduri, prin sintagma entităţi aflate sub autoritatea Ministerului Energiei se īnţelege: companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile pentru care ministerul īndeplineşte atribuţiile de instituţie publică implicată īn domeniul privatizării, precum şi regiile autonome aflate sub autoritatea acestuia.

 

ARTICOLUL 4

Factori generatori ai activităţii de control

 

Activitatea de control poate fi generată de următorii factori:

a) planul de activitate al corpului de control, aprobat de ministrul energiei:

b) solicitări ale ministrului energiei;

c) dispoziţii ale ministrului energiei, īn baza informaţiilor sau sesizărilor din mass-media;

d) autosesizări ale Corpului de control cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea unei acţiuni de control, cu aprobarea ministrului energiei;

e) solicitări formulate de autorităţi şi/sau instituţii publice, la nivelul conducerii Ministerului Energiei;

f) petiţii/sesizări care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfăşurarea de activităţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, săvārşite la nivelul aparatului propriu şi entităţilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei;

g) dispusă īn condiţiile legii de organele judiciare.

 

ARTICOLUL 5

Atribuţiile corpului de control

 

Corpul de control are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează acţiuni de control prin care verifică activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei sau de personalul din cadrul acestora, īn exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, īn vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora;

b) propune măsuri operative pe durata acţiunilor de control şi/sau măsuri corective şi de prevenire la finalizarea acţiunilor de control, conform prevederilor legale;

c) īntocmeşte acte de control, ca urmare a finalizării acţiunilor de control;

d) monitorizează modul de ducere la īndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control īncheiate, īn termenele prevăzute.

 

ARTICOLUL 6

Drepturile organelor de control

 

Īn īndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de control din cadrul corpului de control prevăzut la art. 1 au dreptul:

a) să solicite de la reprezentanţii structurii controlate, verbal şi/sau īn scris, transmiterea cu celeritate a datelor, informaţiilor, situaţiilor, documentelor şi copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activităţii de control;

b) să solicite transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la alte structuri din cadrul Ministerului Energiei, īn scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor de control şi care intră īn atribuţiile acestora;

c) să solicite informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, īn măsura īn care consideră că aspectele care fac obiectul acţiunii de control necesită informaţii suplimentare;

d) să solicite note explicative, īn orice etapă a acţiunii de control, īn vederea clarificării şi definitivării constatărilor privind īmprejurările şi cauzele care au condus la apariţia abaterilor şi deficienţelor;

e) să sesizeze, cu aprobarea ministrului energiei, structurile sau organele competente, abilitate de lege, atunci cānd, ca urmare a acţiunii de control, constată fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare sau au luat cunoştinţă de săvārşirea unei infracţiuni, īn condiţiile prevăzute de legea penală;

f) să utilizeze aplicaţii informatice specifice, conform competenţelor legale, īn vederea obţinerii de informaţii relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de contrai;

g) să colaboreze cu reprezentanţii altor instituţii ale statului īn limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit, īn vederea desfăşurării operative a acţiunii de control.

 

ARTICOLUL 7

Obligaţiile aparatului propriu şi entităţilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, care fac obiectul acţiunilor de control

 

Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul aparatului propriu şi entităţilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei are următoarele obligaţii:

a) să pună la dispoziţia organelor de control documentele şi informaţiile solicitate, īn termenele stabilite;

b) să dea note explicative, īn condiţiile stabilite de organul de control, īn situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind īmprejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe;

c) să pună la dispoziţia organelor de control un birou dotat cu logistica necesară, separat de personalul propriu, īn care să īşi desfăşoare activitatea pe parcursul acţiunii de control;

d) să ofere tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea īn bune condiţii a acţiunii de control;

e) să ducă la īndeplinire şi să aplice măsurile dispuse īn sarcina acestora, īn termenele stabilite, şi să informeze structura de control asupra modului de implementare a acestora.

 

ARTICOLUL 8

Desemnarea echipei de control

 

(1) Desemnarea echipei de control se face de către şeful Serviciului Corp control, īn funcţie de obiectul şi complexitatea acţiunii da control.

(2) Desemnarea echipei de control şi īndeplinirea dispoziţiei de către persoanele desemnate īn echipa de control se fac cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese, stabilit potrivit legii.

(3) Atunci cānd se impune, īn acţiunile de control care se efectuează de Corpul de control al ministrului energiei se pot atrage specialişti, din cadrul aparatului propriu şi entităţilor aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, īntr-o echipă de control mixtă, cu aprobarea ministrului energiei.

 

ARTICOLUL 9

Pregătirea acţiunilor de control

 

(1) īnaintea desfăşurării unei acţiuni de control se va efectua o documentare, care constă īn analiza elementelor esenţiale şi specifice ale activităţii care urmează a se controla, pe baza cărora se identifică obiectivele acţiunii de control.

(2) Obiectivele acţiunii de control se vor cuprinde īntr-o tematică de control, care va sta la baza acţiunii de control.

(3) īn vederea efectuării unei acţiuni de control se īntocmeşte un ordin de control, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(4) Ordinul de control cuprinde următoarele elemente:

a) numărul şi data de īnregistrare;

b) denumirea structurii de control care efectuează acţiunea de control;

c) temeiul legal īn baza căruia se efectuează acţiunea de control;

d) perioada de desfăşurare a acţiunii de control la sediul structurii verificate;

e) scopul acţiunii de control;

f) obiectivele acţiunii de control;

g) numele, prenumele şi funcţiile membrilor echipei de control şi ale coordonatorului acesteia, după caz.

(5) Pentru acţiunile de control care se efectuează de Corpul de control, ordinul de control se aprobă de ministrul energiei.

 

ARTICOLUL 10

Desfăşurarea acţiunilor de control

 

(1) La īnceperea unei acţiuni de control, care se desfăşoară la sediul structurii verificate, organele de control se vor prezenta la conducătorul acesteia, se vor legitima şi vor prezenta ordinul de control.

(2) Pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control se vor solicita structurii verificate date, informaţii, situaţii şi documente care au legătură cu obiectivele de control şi se va proceda la verificarea şi analizarea cu obiectivitate a acestora, īn raport cu reglementările legale aplicabile,

(3) Echipa de control poate solicita puncte de vedere de la alte structuri din cadrul Ministerului Energiei, īn cazul īn care aspectele care fac obiectul acţiunii de control intră īn atribuţiile acestor structuri.

(4) īn situaţia īn care aspectele care fac obiectul acţiunii de control necesită informaţii suplimentare, se pot solicita informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată.

(5) Membrii echipei de control pot utiliza baze de date informatice specifice, la care au drepturi de acces, īn vederea obţinerii de informaţii relevante, care sunt necesare pe parcursul derulării acţiunilor de control.

(6) īn cazurile īn care se constată abateri sau deficienţe, se vor solicita de la persoanele responsabile explicaţii scrise, sub forma notelor explicative, conform modelului prezentat īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(7) īn situaţiile īn care se impune, se va proceda la colaborarea cu reprezentanţii altor instituţii ale statului, īn limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit.

(8) Pentru deficienţele constatate pe durata acţiunilor de control, care necesită a fi remediate īntr-un termen scurt, se vor propune măsuri corespunzătoare cu operativitate. Măsurile propuse de Corpul de control se vor transmite spre aprobare ministrului energiei.

 

ARTICOLUL 11

Forme, metode şi procedee de control

 

Organele de control pot aplica pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, īn realizarea atribuţiilor, următoarele forme, metode şi procedee de control, separat sau combinat:

1. Forme:

a) control general, care constă īn acţiunea de verificare a tuturor activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/sau personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului;

b) controlul parţial, care constă īn activitatea de verificare a uneia sau a mai multor activităţi şi/sau operaţiuni specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului.

2. Metode:

a) control secvenţial, care constă īn acţiunea de verificare a documentelor, cronologic şi/sau sistematic, rezultate īn urma activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării;

b) controlul prin sondaj, care constă īn activitatea de verificare selectivă a unor activităţi efectuate, operaţiuni semnificative şi documente justificative, pe perioada supusă controlului;

c) controlul electronic, care constă īn activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, stocate īn mediu electronic, precum şi de verificare a informaţiilor relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control, stocate īn programele informatice specifice la care are drepturi de acces, conform competenţelor legale;

d) control documentar, care constă īn activitatea de documentare a uneia sau a mai multor activităţi şi/sau operaţiuni specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului.

3. Procedee:

a) controlul īncrucişat, care constă īn activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, īn corelaţie cu cele deţinute de alte structuri şi/sau persoane;

b) controlul faptic, care constă īn activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de structura verificată, īn corelare cu situaţiile faptice. Controlul faptic se desfăşoară la faţa locului, pe terenuri, īn īncăperi, īn depozite şi īn orice alte incinte, doar īn măsura īn care acest lucru este necesar pentru a face constatări īn legătură cu obiectivele de control.

 

ARTICOLUL 12

Finalizarea acţiunilor de control

 

(1) La finalizarea acţiunilor de control care s-au desfăşurat la structura verificată se vor restitui, după caz, toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de reprezentanţii acesteia şi se vor păstra, dacă este cazul, copiile documentelor certificate conform cu originalul, īn vederea anexării la actele de control.

(2) Reprezentantul structurii verificate va da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de

echipa de control, iar acestea au fost restituite la finalizarea acţiunii de control.

(3) Organul de control īntocmeşte, la finalizarea acţiunilor de control, acte īn care consemnează aspectele constatate ca urmare a verificării obiectivelor de control stabilite şi care cuprind concluzii şi propuneri de măsuri, formulate cu obiectivitate.

(4) Pentru abaterile şi deficienţele constatate se vor stabili persoanele responsabile şi se vor propune măsuri corective īn vederea remedierii acestora şi/sau de prevenire, conform prevederilor legale, īn sarcina structurilor sau persoanelor verificate.

(5) Pentru faptele constatate, prevăzute de lege ca abateri disciplinare, se va propune sesizarea comisiei de disciplină competente, īn vederea analizării acestora sau īn vederea sesizării organelor abilitate, īn situaţiile īn care sunt indicii că faptele săvārşite de personalul de conducere şi/sau de execuţie pot angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală.

(6) īn cazul īn care, ca urmare a acţiunii de control, organele de control au luat cunoştinţă de săvārşirea unei infracţiuni, īn condiţiile prevăzute de legea penală, se va propune sesizarea organelor de urmărire penală, abilitate de lege,

 

ARTICOLUL 13

Valorificarea acţiunilor de control

 

(1) După aprobarea actelor de control prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), măsurile dispuse prin acestea se vor comunica structurilor verificate, īn vederea implementării acestora, īn termenele prevăzute.

(2) Corpul de control al ministrului energiei va monitoriza modul de ducere la īndeplinire şi de aplicare a măsurilor dispuse prin actele de control, īn termenele prevăzute.

 

ARTICOLUL 14

Acte de control

 

(1) Organele de control īntocmesc următoarele tipuri de acte de control:

a) raport de control, īn cazul īn care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri şi deficienţe cu privire la activitatea structurii ori a persoanelor verificate sau īn cazul īn care cel puţin unul dintre aspectele sesizate printr-o petiţie se confirmă, fiind necesară stabilirea persoanelor responsabile şi formularea de propuneri de măsuri īn vederea remedierii abaterilor şi deficienţelor;

b) notă de control, īn cazul īn care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri şi/sau deficienţe ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică īntocmirea unui raport de control;

c) notă de clasare a petiţiei, īn cazurile īn care petiţia este anonimă, lipsită de datele de identificare a petentului sau cānd petiţia este repetată şi are acelaşi conţinut;

d) notă de soluţionare a petiţiei, īn cazurile īn care petiţia este lipsii de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori cānd niciunul dintre aspectele sesizate de petent nu se confirmă;

e) alte acte de control, īn funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control.

(2) Raportul de control conţine, īn principal, următoarele elemente:

a) date privind acţiunea de control;

b) aspecte semnalate;

c) scopul şi obiectivele controlului;

d) date privind structura/persoana verificată;

e) constatări - acestea trebuie să fie precise, explicitate faptic, bazate pe date şi documente expuse clar, elimināndu-se orice elemente şi descrieri inutile şi neconcludente, care īncarcă nejustificat conţinutul raportului de control. Constatările se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor şi/sau a deficienţelor, stabilirea persoanelor responsabile şi a reglementărilor incidente;

f) concluziile pentru fiecare obiectiv de control al acţiunii de control; se va prezenta o sinteză a deficienţelor constatate;

g) propunerile de măsuri. Acestea pot fi: corective, īn vederea remedierii deficienţelor constatate, şi/sau de prevenire, după caz, şi se vor dispune, conform prevederilor legale, īn sarcina structurilor şi persoanelor verificate;

h) propunerile de sesizare a structurilor competente, īn condiţiile art. 12 alin. (5) şi (6), dacă este cazul;

i) propunerile de informare a unor autorităţi publice, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Energiei, dacă este căzui.

(3) La toate actele de control īntocmite se vor anexa documente justificative, informaţii şi situaţii relevante, care au făcut obiectul analizei şi verificării.

(4) Circuitul de avizare şi aprobare a actelor de control este următorul: rapoartele de control, notele de control, notele de clasare şi notele de soluţionare a petiţiilor, precum şi alte acte de control. Īn funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control, īntocmite la nivelul Corpului de control, se avizează de şeful serviciului şi se īnaintează spre aprobare ministrului energiei.

 

ARTICOLUL 15

Abateri disciplinare

 

(1) Constituie abateri disciplinare, īn condiţiile art. 45 alin. (1) şi art. 77 alin. (2) lit. j) prima teză din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte:

a) refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi īn activitatea verificată, de a transmite informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia efectuării acţiunilor de control, cu referire la prevederile art. 7 lit. a);

b) refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi īn activitatea verificată, de a da note explicative, īn condiţiile stabilite de organul de control, īn situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind īmprejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe, cu referire la prevederile art. 7 lit. b).

(2) Constituie abateri disciplinare, īn condiţiile art. 241 şi următoarelor, inclusiv art. 252, din titlul XI al Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte:

a) refuzul nejustificat al personalului contractual de execuţie sau de conducere, implicat īn activitatea verificată, de a transmite informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia efectuării acţiunilor de control, cu referire la prevederile art. 7 lit. a);

b) refuzul nejustificat al personalului contractual de execuţie sau de conducere, implicat īn activitatea verificată, de a da note explicative, īn condiţiile stabilite de organul de control, īn situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind īmprejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe, cu referire la prevederile art. 7 lit. b).

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

- Model –

 

MINISTERUL ENERGIEI

Serviciul Corp control

Nr. ..................../CCM/ ........................

 

ORDIN DE CONTROL

la  ............................................

 

Avānd īn vedere:

- prevederile art. 5 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 614/2016;

- planul de control pe anul ........................

Īn temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul energiei emite prezentul ordin de control.

 

Art. 1. - Corpul de control al ministrului energiei va efectua o acţiune de control la ..........................................., īn perioada ...............................

Art. 2. - Obiectivele controlului sunt următoarele:

1. ...............................................

2. ...............................................

Art. 3. - Perioada supusă controlului

Art. 4. - Controlul se va efectua de către o echipă de control formată din:

1. numele şi prenumele - funcţia;

2. numele şi prenumele - funcţia;

3. numele şi prenumele - funcţia.

Misiunea de control va fi coordonată de ............................................... numele şi prenumele - funcţia ...............................................

Art. 5 - La finalizarea controlului se va īntocmi un raport de control care va fi prezentat spre aprobare ministrului energiei.

 

Ministrul energiei,

...............................................

Şeful Serviciului Corp control,

...............................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedura

 

- Model -

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul(a), ..............................................., avānd funcţia de ............................................... īn cadrul ..............................................., de la data de ......./......./......., telefon..............................................., la īntrebările puse de ..............................................., avānd funcţia/funcţiile de ...............................................,

īn cadrul Ministerului Energiei - Serviciul Corp control ..............................................., dau următoarele explicaţii:

1. Īntrebare: ...............................................

1. Răspuns: ...............................................

2. Īntrebare: ...............................................

2. Răspuns: ...............................................

3. Mai aveţi ceva de adăugat ?

................................................................

 

Data şi semnătura

Dată īn faţa noastră, echipa de control intern,

...............................................

...............................................

 

...............................................

 

...............................................

 

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de īnvăţămānt, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat evaluate īn perioada 30 mai 2016-10 martie 2017

 

Avānd īn vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinānd cont de dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Romāne de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luānd īn considerare dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională īn vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar,

ţinānd cont de dispoziţiile Hotărārii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin īnvăţămāntul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere prevederile Hotărārii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luānd īn considerare Hotărārea Consiliului Agenţiei Romāne de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar nr. 2 din 27.03.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat şi particular evaluate īn perioada 30 mai 2016-10 martie 2017,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de īnvăţămānt, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat evaluate īn perioada 30 mai 2016-10 martie 2017, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, īncepānd cu anul şcolar 2017- 2018.

Art. 2. - Unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Romānă de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar, īn colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, īn vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică īn termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai tārziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4, - Direcţia generală evaluare şi monitorizare īnvăţămānt preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de īnvăţămānt preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Romānă de Asigurare a Calităţii īn īnvăţămāntul Preuniversitar vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră īn vigoare la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 23 mai 2017.

Nr. 3.930.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de īnvăţămānt, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat evaluate īn perioada 30 mai 2016-10 martie 2017

 

Judeţul Covasna

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de īnvăţămānt

Hotărārea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de īnvăţămānt, tel./fax, e-mail

Nivelul de īnvăţămānt/ Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată de şcolarizare

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

1

Liceul Tehnologic „Puskįs Trvadar”

1/28.02.2017

-

Municipiul Sfāntu Gheorghe,

Str. Pescarilor nr. 41,

tel.: 0267313771

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărārii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărārii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Mecanică

Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

Maghiară

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de īnvăţămānt

Hotărārea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de īnvăţămānt, tel./fax, e-mail

Nivelul de īnvăţămānt/ Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

1

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări

30/14.12.2016

-

Municipiul Iaşi,

str. Mitropolit Varlaam nr. 54,

tel.: 0232/237710

Liceal Nivel 3

(conform Hotărārii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărārii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist

auto

Romānă

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Sălaj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de īnvăţămānt

Hotărārea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de īnvăţămānt, tel ./fax, e-mail

Nivelul de īnvăţămānt/ Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

1

Liceul Tehnologic nr. 1

1/28.02.2017

-

Comuna Gālgău, nr. 28,

tel.: 0260/647057

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărārii Guvernului ir. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărārii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Servicii

Comerţ

Tehnician īn activităţi de comerţ

Romānă

Cu frecvenţă/ zi

 

Judeţul Suceava

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de īnvăţămānt

Hotărārea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de īnvăţămānt, tel./fax. e-mail

Nivelul de īnvăţămānt/ Nivelul de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de īnvăţămānt

1

Colegiul Silvic „Bucovina”

11/30.05.2016

-

Municipiul Cāmpulung Moldovenesc,

Calea Bucovinei nr. 56,

tel.: 0230/314093, fax: 0230/314094

Şcoală profesională/Nivel 2

(conform Hotărārii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărārii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare)

Turism şi alimentaţie

-

Ospătar (chelner), vānzător īn unităţi de alimentaţie

Romānă

Cu frecvenţă/ zi

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.