MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 363/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 mai 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

473. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Afacerilor Interne

 

474. - Decret privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

475. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

476. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

477. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

478. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

479. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

480. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

481. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

482. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 187 din 21 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

400. - Decizie privind eliberarea domnului Cătălin Cosmin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

401. - Decizie privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

402. - Decizie privind eliberarea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

 

403. - Decizie privind numirea domnului Florian Udrea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

404. - Decizie privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 

405. - Decizie privind unele măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

428. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017- 14 mai 2018

 

448. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, Dinu Ion Stelian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 473.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de război, Didulescu Ion Constantin se înaintează în gradul de general cu patru stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 474.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, Leru Alexandru Octavian se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 475.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război, Vasilache Simion Romu-Dumitru se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 476.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, Dimofte Gheorghe Ştefan se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 477.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, Ionescu-Quintus Ion Mircea se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 478.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, Mihalcea Petre Constantin se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 479.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război, Popa Maria Ionel se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 480.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel, în retragere, veteran de război, Djuvara Marcel Neagu-Bunea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 481.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 41/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel, în retragere, veteran de război, Filip Gheorghe Mihai i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 15 mai 2017.

Nr. 482.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 187

din 21 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Jăniţa Ioniţă în Dosarul nr. 31/45/2015/a1 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 784D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 10 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 31/45/2015/a1, Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia a fost invocată de Jăniţa Ioniţă cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar privind asigurarea apărării printr-un avocat ales.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că „art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 contravine art. 21 şi art. 24 din Constituţie prin faptul că îi îngrădeşte accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare, deoarece solicitantului de ajutor public judiciar nu i se comunică odată cu admiterea cererii de ajutor public judiciar şi cuantumul privind onorariul către avocat pentru procesele în curs de judecată.” în acest context, face referire la faptul că „legiuitorul nu a prevăzut în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sancţiunea decăderii din drepturi pentru lipsa declaraţiei pe propria răspundere”, cu consecinţa respingerii cererii de acordare a ajutorului public judiciar.

6. Curtea de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale apreciază că prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu intră în conflict cu normele constituţională invocate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 881 din 15 decembrie 2015. Raportat la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (exemplu fiind Hotărârea din 29 iunie 2006, pronunţată în Cauza Caracas împotriva României), instanţa de judecată reţine că prevederile criticate instituie o obligaţie formală în sarcina titularului cererii de ajutor public judiciar, obligaţie stabilită de instanţă pentru asigurarea mijloacelor necesare instanţei de verificare a încadrării în plafonul maximal prevăzut de art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Fiind un beneficiu legal, acordarea ajutorului public judiciar este supusă condiţionărilor legale ce intră în marja de apreciere a statului.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, exemplu fiind, în acest sens, Decizia nr. 1.077 din 13 decembrie 2012, prin care Curtea a reţinut că, întrucât ajutorul public judiciar în materie civilă este acordat de către stat, este firesc ca acesta să stabilească anumite condiţii, precum şi o procedură de urmat pentru acordarea acestui ajutor, astfel încât furnizarea datelor şi a documentelor prevăzute de reglementarea criticată a fost impusă în scopul asigurării accesului unei sfere cât mai largi de persoane la ajutorul public judiciar şi a unei transparenţe ridicate în acordarea acestui ajutor, precum şi pentru o bună administrare a fondurilor ce au această destinaţie.

9. Avocatul Poporului menţionează că şi-a mai exprimat punctul de vedere asupra prevederilor legale criticate în sensul constituţionalităţii art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, punct de vedere ce a fost reţinut de Curtea Constituţională în Decizia nr. 374 din 26 iunie 2014. Cu acel prilej, Curtea a constatat, în esenţă, că prin reglementarea cadrului legal al ajutorului public judiciar se urmăreşte asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, art. 3, art. 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, care prevăd că „Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.”

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 24 privind dreptul la apărare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă a mai fost supus controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 297 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 6 iulie 2016, Decizia nr. 881 din 15 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 14 martie 2016, sau Decizia nr. 1,077 din 13 decembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 4 februarie 2013, decizii prin care Curtea a constatat că prevederile legale criticate sunt constituţionale.

15. Prin deciziile precitate, Curtea a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă reprezintă transpunerea în planul legislaţiei interne a Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii. Scopul acestei reglementări este prevăzut la art. 1 şi constă în „asigurarea dreptului la un proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii”. În vederea realizării acestui deziderat, legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca formă de asistenţă acordată de stat, în condiţiile legii, oricărei persoane fizice, în situaţia în care aceasta nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale. Prin această reglementare s-a urmărit asigurarea efectivităţii dreptului de acces la justiţie, prin stabilirea unor minime şi rezonabile condiţii.

16. Referitor la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, Curtea a statuat că stabilirea unei sume maxime echivalente cu 12 salarii minime brute pe ţară, la nivelul anului în care a fost formulată cererea, până la care se poate acorda, cumulat, în cursul unei perioade de un an, ajutorul public judiciar, nu este de natură a împiedica accesul liber la justiţie sau exercitarea dreptului la un proces echitabil Stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului, în formele prevăzute la art. 6 din această ordonanţă de urgenţă, de prevenirea exercitării abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar avea nevoie de susţinere din partea statului, fără a se îngrădi însă, în acest mod, accesul efectiv la justiţie.

17. Totodată, Curtea a reţinut că, întrucât ajutorul public judiciar în materie civilă este acordat de către stat, este firesc ca acesta să stabilească anumite condiţii, precum şi o procedură de urmat pentru acordarea acestui ajutor. Aşadar, Curtea a constatat că furnizarea datelor şi a documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din actul normativ criticat a fost impusă în scopul asigurării accesului unei sfere cât mai largi de persoane la ajutorul public judiciar şi a unei transparenţe ridicate în acordarea acestui ajutor, precum şi pentru o bună administrare a fondurilor ce au această destinaţie.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât considerentele, cât şi soluţia pronunţată în decizia menţionată îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Jăniţa Ioniţă în Dosarul nr. 31/45/2015/a1 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale şi constată că prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Iaşi - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

praf. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cătălin Cosmin Olteanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Cosmin Olteanu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 400.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Cosmin se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 401.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vicenţiu-Mircea Irimie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vicenţiu-Mircea Irimie se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 402.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Florian Udrea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florian Udrea se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea Deciziei prim-ministrului nr. 349/2017 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 19 aprilie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 403.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin Adresa nr. 60.641 din 10 mai 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.431 din 10 mai 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu-Emanuel Simion se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Claudiu-Emanuel Simion, vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuţiile preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie până la numirea conducătorului instituţiei publice, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 404.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Nica, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, este desemnat să monitorizeze realizarea acţiunilor asumate de instituţiile responsabile pentru îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de parteneriat, în scopul utilizării eficace şi eficiente a fondurilor europene structurale şi de investiţii.

Art. 2. - Stadiul şi progresele înregistrate în realizarea acţiunilor prevăzute la art. 1 sunt raportate lunar prim-ministrului de către domnul Marius Nica, consilier de stat.

 

PR1M-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 mai 2017.

Nr. 405.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 16.540/IS din 12.04.2017, Avizul nr. 4.002/GLG din 12.05.2017 al Ministerului Mediului, precum şi Avizul nr. 3/2017 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi al art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018, prevăzute în anexele nr. 1-6.

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) în situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

(3) Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi maximum 50 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis), maximum 50 de exemplare din specia prepeliţă (Coturnix coturnix) şi maximum 15 exemplare pentru fiecare din speciile gâscă-de-vară (Anser anser rubirostris), gârliţă mare (Anser albifrons), raţă mare (Anas platyrhynchos), raţă mică (Anas crecca), raţa-cu-cap-castaniu (Aythya ferina), raţa moţată (Aythya fuligula), raţa pestriţă (Anas strepera), raţa sunătoare (Bucephala clangula), raţa lingurar (Anas clypeata), raţa suliţar (Anas acuta), raţa cârâitoare (Anas querquedula) şi raţă-cu-cap-negru (Aythya marila).

Art. 3. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii,

Art. 4. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi al mişcărilor naturale de efective, în cursul perioadei de vânătoare mai 2017-14 mai 2018, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) în cazul efectuării, în cursul perioadei de vânătoare mai 2017-14 mai 2018, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.

(2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 5 zile calendaristice anterioare acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.

(4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.

Art. 6. - (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători în prezenţa şi sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă, la locul de producere a pagubelor, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) Aprobările prevăzute la alin (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche, gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza şi vor desfăşura lunar, în perioada legală de vânare, acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite.

(2) Rezultatele acţiunilor prevăzute la alin. (1) se transmit centralizat, pe judeţ, fond cinegetic şi specie, la structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare pentru acţiunile desfăşurate în luna anterioară.

Art. 8. - (1) în scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua următoarele măsuri:

a) asigură prezenţa paznicilor de vânătoare şi a întregului personal tehnic de specialitate angajat pentru a fi instruiţi cu privire la prelevarea de probe biologice de la mistreţii şi vulpile recoltate cu ocazia acţiunilor de vânătoare;

b) ambalează şi expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa  alimentelor judeţeană, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu materiale necesare asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, vulpile găsite moarte sau vânate pentru care vor primi recompense financiare conform legii;

c) prelevează şi ambalează, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu materiale necesare asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, probe biologice în vederea diagnosticului de laborator în cazul mistreţilor vânaţi, pe care le expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.

(2) Pentru supravegherea, prevenirea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua următoarele măsuri:

a) anunţă, de îndată, medicul veterinar oficial cu privire la depistarea în fondul cinegetic a cadavrelor de animale sălbatice sau a exemplarelor cu simptome certe de boală;

b) asigură sprijinul în vederea neutralizării în condiţii de securitate şi de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare a exemplarelor de porci mistreţi şi de vulpi găsite moarte, de la care personalul sanitar-veterinar a recoltat probe biologice în vederea diagnosticului de laborator;

c) ia măsurile necesare neutralizării în condiţii de securitate şi de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare a masei gastro-intestinale şi a altor resturi biologice rezultate după eviscerarea mistreţilor vânaţi.

Art. 9. - (1) Pentru prevenirea introducerii şi răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, administratorul modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreţ prin referat de aprobare, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu Strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene (Working Document SANTE/7113/2015 - Rev4)si cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/EU.

(2) Pe fondurile cinegetice din judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila şi Tulcea aflate pe frontiera de stat cu Republica Moldova şi Republica Ucraina, precum şi în zone încadrate la categoria „mare risc”, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează obligatoriu din animalele de ambele sexe, în proporţie de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât şi din cele subadulte.

(3) Pe suprafaţa de teren cuprinsă de la fâşia de protecţie a frontierei de stat spre interior, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează în acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, prin metoda „la pândă”.

(4) Gestionarii fondurilor cinegetice din judeţele prevăzute la alin. (2) completează şi transmit structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic situaţia recoltării exemplarelor de mistreţ conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

(5) La solicitarea scrisă a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cota de recoltă se poate suplimenta, în funcţie de politica strategică de control şi de situaţia epidemiologică.

Art. 10. - Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data 31 decembrie 2017.

Art. 11. - Prin excepţie de la art. 16 din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare, şi de la anexa nr. 4 la acesta, în perioada 1.02.2018-14.05.2018 exemplarele de mistreţ, mascul, se recoltează doar prin metodele „la pândă”, şi „la dibuit în baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi colective tip A.

Art. 12. - (1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.

(2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic şi se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărui rază de activitate are sediul gestionarul, sau pe a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.

Art. 13. - Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cotele de recoltă au fost realizate şi/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă şi/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 14.05.2018, la propunerea gărzilor forestiere care verifică în acest scop solicitările primite.

Art. 14. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatată în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 16. - Nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 17. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Pateu

 

Bucureşti, 12 mai 2017.

Nr. 428.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 27 aprilie 2017.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice au ca obiect reglementarea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 777/2016 privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumită în continuare Hotărâre.

Art. 2. - Nomenclatura stradală este definită la art. 2 lit. b) din Hotărâre.

Art. 3. - Adresa administrativă este definită la art. 2 lit. a) din Hotărâre.

Art. 4. - Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumit în continuare Registru, este definit la art. 1 alin. (1)d în Hotărâre.

Art. 5. - Sistemul informatic aferent Registrului este realizat, actualizat şi administrat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, informaţiile cuprinse în acesta fiind de interes public.

Art. 6. - Sistemul informatic care gestionează Registrul respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.

Art. 7. - Toate datele din Registru trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice în vigoare, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.

Art. 8. - Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale oferă posibilitatea:

a) căutării după diverse criterii intuitive care să faciliteze identificarea drumurilor şi adreselor pe întreg teritoriul României;

b) actualizării informaţiilor la nivel centralizat în funcţie de modificările şi completările efectuate de către autorităţile publice locale;

c) gestiunii în mod unitar şi utilizării informaţiilor de nomenclatură stradală de către toate instituţiile publice, atât în documente, cât şi în sistemele informatice proprii.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 9. - În înţelesul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) unitate administrativ-teritorială - comună, oraş, municipiu;

b) localitate - denumire generică pentru aşezare omenească stabilă, parte componentă a unei unităţi administrativ-teritoriale;

c) drum - cale de comunicaţie terestră special amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi a pietonilor;

d) imobil - terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale;

e) codul unic al adresei - CU A, generat în mod automat de RENNS, pentru fiecare adresă administrativă - este constituit din cod SI RUTA, cod stradă, cod adresă, în vederea identificării/localizării mai facile a adresei;

f) cod adresă format din nr. administrativ, bloc, scară, etaj, apartament, după caz;

g) număr administrativ - cifră, succesiune de cifre sau succesiune de cifre şi litere, care identifică în mod unic locaţia unui imobil în raport cu imobilele localizate pe acelaşi drum;

h) clădire - orice construcţie, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul;

i) construcţie - structură fixată în sau pe pământ.

Art. 10. - În sensul prezentelor norme, sintagma „număr administrativ” este similară cu:

a) „număr poştal”, utilizat în majoritatea procedurilor şi a documentelor administrative, formularelor etc.

b) „număr de identificare”, utilizat în cuprinsul art. 453 lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

c) „număr de ordine”, utilizat în cuprinsul pct. 10 alin. (1) al titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Reguli de acordare a denumirilor de drumuri

 

Art. 11. - Fiecărui drum i se atribuie o denumire.

Art. 12. - O denumire nouă de drum nu poate fi atribuită atunci când aceeaşi denumire ori una aproape identică sau care se pronunţă la fel a fost deja atribuită altui drum din cadrul aceleiaşi localităţi.

Art. 13. - Două nume de drumuri sunt considerate identice în cazul în care acestea diferă doar prin:

a) diferenţele de ortografie, care nu corespund diferenţelor în pronunţie;

b) prezenţa sau absenţa genitivelor:

c) articularea cu articol hotărât sau nehotărât;

d) scrierea aceluiaşi nume într-un singur cuvânt sau în mai multe cuvinte:

e) scrierea completă sau abreviată a numelui;

f) scrierea diferită a aceluiaşi cuvânt sau variante asemănătoare ori derivate ale aceluiaşi cuvânt.

Art. 14. - Fiecărui drum dintr-o localitate care are o denumire îi este atribuit un cod stradă unic în sistemul informatic.

Art. 15. - În cazul în care se modifică denumirea drumului, codul stradă atribuit iniţial se păstrează. În cazul în care se schimbă denumirea drumului pentru o parte a acestuia, se alocă câte un cod pentru fiecare parte nou-creată a drumului.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de atribuire a numărul administrativ

 

SECŢIUNEA 1

Reguli generale

 

Art. 16. - Fiecărui imobil din intravilanul localităţii i se atribuie un număr administrativ.

Art. 17. - Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa administrativă a acestuia.

Art. 18. - Pentru imobilele cu clădiri/construcţii situate în extravilan adresa administrativă se identifică prin denumirea drumului şi numărul administrativ atribuit de autoritatea publică locală competentă, care reprezintă poziţia kilometrică faţă de originea drumului. Denumirea drumului este alcătuită din categoria şi indicativul drumului pe care sunt situate imobilele respective, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Art. 19. - Numărul administrativ se atribuie de către autoritatea publică locală.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Codificarea numerelor administrative

 

Art. 20. - Un număr administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr care poate fi suplimentat cu o literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele I, O şi Q nu vor fi folosite.

Art. 21. - Într-o serie de numere administrative, un număr administrativ fără literă este considerat mai mic decât acelaşi număr care are o literă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli de numerotare

 

Art. 22. - Numerele administrative sunt atribuite consecutiv în ordine crescătoare astfel încât numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre centrul localităţii, iar numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului.

Art. 23. - Pentru drumurile care se înfundă, atribuirea numerelor administrative trebuie să înceapă la capătul drumului care este conectat la reţeaua stradală.

Art. 24. - În cazul pieţelor, imobilele se numerotează începând de la drumul principal şi se continuă în sensul invers al mişcării acelor de ceasornic.

Art. 25. - Imobilul situat pe colţ, la intersecţia a două drumuri, primeşte un singur număr, şi anume la drumul spre care este situată intrarea principală.

Art. 26. - În cazul în care un imobil se modifică prin dezmembrare şi următorul număr administrativ este alocat, imobilele nou-create primesc acelaşi număr administrativ la care se adaugă o literă majusculă diferită de cea existentă în cuprinsul numărului, în ordine alfabetică, începând cu litera Aşi cu partea stângă a acestuia, în sensul invers mişcării acelor de ceasornic.

Art. 27. - În cazul în care un imobil se modifică prin comasare, numărul administrativ atribuit acestui nou imobil este cel constituit din numărul administrativ cel mai mic înainte de alipire. În cazul în care sunt supuse alipirii imobile având numere administrative care cuprind şi litere se va păstra numărul administrativ cel mai mic care nu conţine şi litere.

Art. 28. - Atribuirea numerelor administrative poate fi făcută cu întreruperi în numerotare, astfel încât în cazul unor dezvoltări, concentrări viitoare de a lungul străzii, numere administrative să poată fi adăugate fără a disturba numerele deja atribuite.

Art. 29. - În situaţia în care regulile de numerotare prevăzute în acest capitol nu pot fi aplicate din cauza complexităţii situaţiei existente, se va proceda la renumerotarea imobilelor pe respectivul drum.

 

CAPITOLUL V

Localizarea geospaţială a adresei administrative

 

Art. 30. - Fiecare adresă administrativă este legată de un punct-adresă, poziţionat geografic, localizat prin coordonate în sistemul naţional de referinţă.

Art. 31. - Dacă adresa administrativă este atribuită unei clădiri, punctul-adresă trebuie poziţionat la intrarea acesteia.

Art. 32. - Pentru clădiri cu mai multe intrări, care comunică între ele, punctul-adresă trebuie poziţionat astfel încât acesta să corespundă locaţiei intrării principale în clădire.

Art. 33. - Pentru clădiri cu mai multe intrări care nu comunică între ele, punctul se poziţionează la fiecare intrare.

Art. 34. - Dacă adresa administrativă este atribuită unui imobil - teren fără construcţii, punctul-adresă trebuie poziţionat în interiorul imobilului, cât mai aproape de drumul principal de acces.

 

CAPITOLUL VI

Înregistrarea şi actualizarea adresei administrative în Registru

 

Art. 35. - Persoana desemnată de către primar înregistrează denumirea drumurilor.

Art. 36. - Sunt înregistrate şi actualizate în Registru informaţii cu privire la localizarea geospaţială a drumurilor şi a numerelor administrative într-o localitate.

Art. 37. - Înregistrarea denumirii drumurilor se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii consiliului local.

Art. 38. - Persoana desemnată de către primar înregistrează şi actualizează toate adresele administrative în Registru, prin verificarea, completarea, validarea şi actualizarea datelor existente în sistem sau prin introducerea datelor din evidenţele proprii.

Art. 39. - Pentru fiecare adresă administrativă se înregistrează: UAT-ul, localitatea, numele drumului de care aparţine adresa, numărul administrativ atribuit, blocul şi scara, după caz, precum şi istoricul adresei administrative.

Art. 40. - Pentru fiecare adresă administrativă persoana desemnată de către primar marchează în sistemul informatic poziţia punctului-adresă pe suportul grafic disponibil în aplicaţie.

Art. 41. - Pentru fiecare drum, persoana desemnată de către primar trasează în sistemul informatic, pe suportul grafic disponibil în aplicaţie, axul drumului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.