MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 373/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 373         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 mai 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

486. - Decret privind conferirea Ordinului naţional Steaua Romāniei

 

487. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

 

488. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultura

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

411. - Decizie privind eliberarea domnului Aron Szele din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

412. - Decizie pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

413. - Decizie pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

414. - Decizie pentru eliberarea domnului Claudel Şelaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tārgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

415. - Decizie pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tārgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

416. - Decizie privind eliberarea domnului Ioan Sabo din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

417. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu Īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

418. - Decizia pentru eliberarea domnului Marius Coturbaş din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

419. - Decizie pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului naţional Steaua Romāniei

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua Romāniei, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului afacerilor externe, īn semn de īnaltă apreciere pentru contribuţia personală avută la dezvoltarea şi promovarea relaţiilor bilaterale franco-romāne pe multiple planuri,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul naţional Steaua Romāniei īn grad de Comandor Excelenţei Sale, domnului Frangois Saint-Paul, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Franceze la Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 486.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, precum şi ale Legii nr. 392/2004 privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la īnfiinţare, īn semn de īnaltă apreciere pentru asigurarea unui mediu concurenţial modern, care are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei, īn vederea promovării intereselor consumatorilor,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial īn grad de Ofiţer Consiliului Concurenţei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 487.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, precum şi ale Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul īmplinirii a 70 de ani de la īnfiinţare, īn semn de apreciere a īnaltului profesionalism şi a rezultatelor meritorii obţinute īn crearea, menţinerea şi dezvoltarea unui ambient cultural modern, flexibil şi operaţional, pe baza cunoaşterii şi preţuirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale, īn strānsă legătură cu domeniul militar, contribuind astfel la īmbunătăţirea imaginii Armatei Romāniei,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural īn grad de Cavaler, categoria F „Promovarea Culturii”, Ansamblului Artistic al Armatei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 17 mai 2017.

Nr. 488.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Aron Szele din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Īn temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Aron Szele se eliberează din funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 411.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Dinulescu se eliberează din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 412.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Marius Zamfiroiu se numeşte īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanţa - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 413.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Claudel Şelaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tārgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din data de 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Claudel Şelaru se eliberează din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tārgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 414.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tārgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1,697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din data de 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu Adrian Balan se numeşte īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Tārgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 415.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ioan Sabo din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Sabo se eliberează din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 416.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Silviu Mărgineanu īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin, (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Silviu Mărgineanu se numeşte īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 417.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Marius Coturbaş din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Coturbaş se eliberează din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 418.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Avānd īn vedere Adresa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. APRS 1.697 din 2 mai 2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.185 din 3 mai 2017,

īn temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romānişi şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru īmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin, (2) din Hotărārea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Ioan Igna se numeşte īn funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 mai 2017.

Nr. 419.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.