MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 412/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 412         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 31 mai 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

127. - Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste

 

510. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste

 

528. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

529. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

530. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

532. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Romāniei īn grad de Comandor

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

48. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

381. - Hotărāre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Romāniei īn calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

536. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale īn vederea īnscrierii imobilelor īn cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

39. - Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 12 din 25 aprilie 2017 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 14 mai Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste.

Art. 2. - Sărbătorirea anuală a zilei prevăzute la art. 1 poate fi marcată de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară prin organizarea de comemorări oficiale, depuneri de coroane şi alte manifestări menite să cinstească memoria acestor martiri, īn limita alocaţiilor bugetare aprobate.

Art. 3. - Īn ziua de 14 mai, Societatea Romānă de Televiziune, Societatea Romānă de Radiodifuziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES vor difuza, cu prioritate, emisiuni şi materiale informative despre evenimentele petrecute īn perioada prigoanei comuniste, īn ziua de 14 mai 1948.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 127.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 510.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 615/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2017, doamna Veronica Iacob, judecător la Judecătoria Roman, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 528.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 609/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2017, doamna Aurora Paraschiv, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 529.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 614/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2017, doamna Octavia-Marcela Dincă, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 530.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua Romāniei īn grad de Comandor

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional Steaua Romāniei, republicată, cu modificările ulterioare, cu prilejul aniversării a 20 de ani de Parteneriat Strategic īntre Romānia şi Statele Unite ale Americii, īn semn de īnaltă apreciere pentru implicarea personală avută īn direcţia excelentei cooperări bilaterale īn plan politic, militar şi economic,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romāniei īn grad de Comandor:

- domnului Orrin Hatch, preşedinte pro-tempore al Senatului;

- domnului Ben Cardin, ranking member al Comitetului pentru Relaţii Externe din Senat;

- domnului Ron Johnson, preşedinte al Subcomitetului pentru Europa şi cooperare īn domeniul securităţii regionale şi preşedinte al Comitetului pentru securitate internă şi afaceri guvernamentale din Senat;

- domnului Marco Rubio, preşedinte al Subcomitetului pentru emisfera vestică, crime transnaţionale, securitate civilă, democraţie, drepturile omului şi problematica globală a femeilor din Senat;

- domnului Devin Nunes, preşedinte al Comitetului pentru informaţii din Camera Reprezentanţilor;

- domnului Mike Rogers, preşedinte al Subcomitetului pentru forţe strategice din Camera Reprezentanţilor;

- doamnei Jackie Walorski, membru īn Grupul de prietenie pentru Romānia din Camera Reprezentanţilor;

- domnului Robert Aderholt, membru īn Grupul de prietenie pentru Romānia din Camera Reprezentanţilor.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 532.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin, aparţinānd Grupului parlamentar al USR, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, īn calitate de membru.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 30 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 30 mai 2017.

Nr. 48.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Romāniei īn calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. I alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Romāniei īn calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care Romānia este parte, aprobată prin Legea nr. 127/2016,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a Romāniei īn calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA), pentru anul 2017, reprezentānd echivalentul īn lei al sumei de 38.250 franci elveţieni/an.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Bogdan Mănoiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 31 mai 2017.

Nr. 381.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale īn vederea īnscrierii imobilelor īn cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 9 alin. (341) şi (342) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale īn vederea īnscrierii imobilelor īn cartea funciară, finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 636 şi 636 bis din 18 august 2016, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 24 mai 2017.

Nr. 536.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 412 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015

 

Avānd īn vedere prevederile art. 76 alin. (3), art. 79 alin. (7) lit. b) şi art. 177 alin. (33) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 22 din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 267 din 21 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după abrevierea PZU se introduce o nouă abreviere, abrevierea PI, cu următorul cuprins:

 

„PI

Piaţă intrazilnică de energie electrică”

 

2. La articolul 4 alineatul (2), definiţia „producător nou” se abrogă.

3. La articolul 7, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) anul de aplicare a schemei de sprijin, n (-);”

4. La articolul 12, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) īncepānd cu trimestrul IV al anului 2017, īn considerarea prevederilor art. 7 din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, valorile se publică şi se aplică pe perioada (anul «n» anul de aplicare a schemei ÷ anul 2023).”

5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Costurile cu combustibilul includ, după caz, şi costurile cu transportul/distribuţia/fumizarea acestuia, precum şi cele cu rezervare capacitate. Īn cazul combustibilului gazos nu se includ costurile cu accizele şi dezechilibrele.”

6. La articolul 21, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) anul de aplicare a schemei de sprijin, n (-);”,

7. La articolul 30, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) īncepānd cu trimestrul IV al anului 2017, īn considerarea prevederilor art. 7 din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, valorile se publică şi se aplică pe perioada (anul «n» anul de aplicare a schemei ÷ anul 2023),

8. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Costurile cu combustibilul includ, după caz, şi costurile cu transportul/distribuţia/furnizarea acestuia, precum şi cele cu rezervare capacitate. Īn cazul combustibilului gazos nu se includ costurile cu accizele şi dezechilibrele.”

9. La articolul 39, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) īncepānd cu trimestrul IV al anului 2017, īn considerarea prevederilor art. 7 din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, CU modificările şi completările ulterioare, valorile se publică şi se aplică pe perioada (anul «n» anul de aplicare a schemei ÷ anul 2023),”

10. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru capacităţile de cogenerare care au fost puse īn funcţiune după 31.12.2016, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

  (lei/MWh)

 

şi se aplică īncepānd cu trimestrul IV al anului 2017.”

11. La articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), pentru capacităţile de cogenerare care au fost puse īn funcţiune după 31.12.2016, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

  (lei/MWh)

şi se aplică īncepānd cu trimestrul IV al anului 2017.”

12. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Anual, pānă la data de 31 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu anual al combustibilului, a preţului mediu anual al certificatului de CO2 şi a preţului mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU şi PI faţă de valorile luate īn calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţului de referinţă al energiei termice, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) īn cazul īn care, īn urma analizei menţionate la alin, (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referinţă, ale preţului de referinţă pentru energia electrică şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de ± 2,5%, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, pānă la data de 1 noiembrie, aceste valori ajustate ale preţului de referinţă al energiei electrice, ale preţurilor de referinţă ale energiei termice corespunzătoare celor 3 tipuri de combustibil şi ale bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.

(3) Preţul mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU şi PI luat īn considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel determinat ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate īn rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale - «Opcom» - S.A. pe o perioadă de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.

(4) īn cazul īn care, pe perioada de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent, au intervenit condiţii de forţă majoră sau modificări legislative care au influenţat semnificativ preţul de tranzacţionare al gazelor naturale sau al energiei electrice pe PZU şi PI, ANRE poate lua īn considerare la analiza prevăzută la alin. (1) altă perioadă relevantă din anul precedent sau din anul curent.

(5) Preţul mediu anual al combustibilului luat īn considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a combustibililor solizi raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare care accesează schema de sprijin şi pe baza valorilor minime dintre preţurile medii rezultate din monitorizarea pieţei de gaze şi cele raportate de producători, pentru aceeaşi perioadă, īn cazul combustibilului gazos asigurat din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie, cuprinzānd, după caz, costurile prevăzute la art. 12 alin. (3).

(6) īn trimestrul IV al anului 2017 preţul mediu al combustibilului luat īn considerare la analiza precizată la alin. (1), īn cazul combustibilului solid, este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a combustibililor solizi raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare care accesează schema de sprijin, iar īn cazul combustibilului gazos asigurat din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie sunt valorile minime dintre preţurile medii rezultate din monitorizarea de către ANRE a pieţei de gaze şi cele raportate de producători pentru trimestrul II al anului 2017, cuprinzānd, după caz, costurile prevăzute la art. 12 alin. (3).

(7) īn cazul īn care valoarea minimă sau cea maximă dintre preţurile de achiziţie raportate de producători prezintă o variaţie mai mare de 50% faţă de preţul mediu anual al combustibilului determinat īn conformitate cu prevederile alin. (5) şi (6), aceste valori nu sunt luate īn considerare īn calcul.

(8) Preţul mediu anual al certificatului de CO2 luat īn considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă īntre data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare care accesează schema de sprijin.

(9) Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul recalculării bonusului de referinţă este cel īnregistrat īn perioada cuprinsă īntre datele de 1 iulie a anului precedent şi 30 iunie a anului curent.”

13. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art. 55. - Īn cazul producătorilor de energie electrică şi termică īn cogenerare care au īnlocuit, pe acelaşi amplasament, capacităţi de cogenerare existente care au beneficiat de bonus pentru energia electrică cu capacităţi de cogenerare de īnaltă eficienţă, ulterior datei de 31 decembrie 2016, īn limita capacităţii electrice instalate īnscrise la data de 31 decembrie 2016 īn lista prevăzută la art. 9 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE aprobă preţurile reglementate pentru energia termică, respectiv bonusul, īn termen de două luni de la data transmiterii solicitării, īn continuarea anului de schemă de sprijin valabil pentru capacităţile īnlocuite, cu menţinerea lor pānă la sfārşitul anului calendaristic respectiv.”

14. Īn cuprinsul metodologiei următoarele sintagme se īnlocuiesc după cum urmează:

a) sintagma „” cu sintagma „”

b) sintagma „PPZU” cu sintagma „PPZU+PI”.

Art. II. - (1) īn trimestrul II al anului 2017, ca urmare a liberalizării pieţei gazelor naturale, ANRE reanalizează bonusurile de referinţă şi preţurile de referinţă pentru energia termică pentru funcţionarea cu combustibilul gazos, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă īn cogenerare de īnaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă īn cogenerare, aplicabile īn anul 2017, īn baza prevederilor prezentei metodologii, luānd īn considerare următoarele:

a) preţurile medii ale gazelor naturale asigurate din reţeaua de transport şi din reţeaua de distribuţie, estimate de ANRE pe baza analizelor de piaţă pentru aprilie 2017, cu considerarea unui procent mediu de asigurare a gazelor naturale din īnmagazinare raportat de producători pentru semestrul II al anului 2016;

b) preţul mediu al certificatului de CO2, cantităţile de energie termică estimate a fi produse şi livrate din centralele care accesează schema de sprijin de tip bonus, raportate de producători şi care au fost luate īn considerare la emiterea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 78/2016;

c) coeficientul de indexare a preţului combustibilului şi cel al preţului de vānzare a energiei electrice şi coeficientul de variaţie a inflaţiei, precum şi preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU, date luate īn considerare la emiterea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 78/2016.

(2) īn cazul īn care, īn urma analizei menţionate la alin. (1), se constată modificarea valorilor aprobate preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de ± 2,5%, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, pānă la data de 15 iunie 2017, aceste valori ajustate ale preţurilor de referinţă ale energiei termice corespunzătoare combustibilului gazos.

(3) Preţul reglementat,   (lei/MWh), pentru energia termică produsă şi livrată dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se stabileşte, pentru trimestrele III şi IV ale anului 2017, īn conformitate cu prevederile art. 49 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu păstrarea nivelului costului unitar aferent energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare şi al costului unitar al reţelei termice de transport aşa cum au fost considerate la emiterea deciziilor pentru anul 2017 şi va fi valabil pānă la 31.12.2017.

(4) La analiza menţionată la alin. (1) se va determina şi actualizarea preţului energiei termice aferentă trimestrului II al anului 2017, după cum urmează:

a) se determină preţul mediu reglementat,   , energia termică produsă şi livrată din centrale īn trimestrul II al anului 2017, astfel:

  (lei/MWh),

unde:

pcasnic, pnoncasnic - preţurile reglementate pentru energia termică pentru populaţie, respectiv consumatori noncasnici īn vigoare īn anul 2017 (lei/MWh);

ETtrim. II - cantitatea de energie termică estimată a fi produsă şi livrată īn trimestrul II al anului 2017, determinată la nivelul realizărilor din trimestrul II al anului 2016 sau din ultima perioadă similară, īn cazul īn care nu s-a funcţionat īn trimestrul II al anului 2016, comunicate de producători conform solicitării ANRE; din estimarea cantităţii de energie termică produse şi livrate īn trimestrul II al anului 2017, pentru luna aprilie 2017 se consideră doar cantităţile de energie termică pentru producerea cărora au fost achiziţionate gaze naturale la preţ liberalizat (MWh);

,  - cantităţile de energie termică estimate a fi livrate din centralele de cogenerare īn trimestrul II al anului 2017 consumatorilor casnici, respectiv noncasnici, determinate la nivelul realizărilor din trimestrul II al anului 2016, comunicate de producători conform solicitării ANRE; din estimarea cantităţilor de energie termică produse şi livrate īn trimestrul II al anului 2017, pentru luna aprilie 2017 se consideră doar cantităţile de energie termică pentru producerea cărora au fost achiziţionate gaze naturale la preţ liberalizat (MWh);

b) se determină actualizarea. Atrim. II, după cum urmează:

  (lei/MWh)

ETtrim. III+IV estimare - cantitatea de energie termică determinată pe baza cantităţii de energie termice prognozate de producători a fi produsă şi livrată īn anul 2017, a cantităţii de energie termică produse şi livrate īn trimestrul I al anului 2017 şi a cantităţii de energie termică prognozate a fi produsă şi livrată īn trimestrul II al anului 2017;

c) actualizarea se aplică doar producătorilor care raportează livrări de energie termică īn trimestrul II al anului 2017;

d) preţul reglementat aplicabil īn perioada iulie - decembrie 2017 este suma dintre preţul reglementat, determinat conform alin. (3), şi actualizarea determinată conform lit. b);

e) preţurile energiei termice care se vor lua īn considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice īn cogenerare de īnaltă eficienţă din anul 2017 vor fi:

- pentru trimestrele I şi II ale anului 2017 - cele aprobate prin decizie ANRE pentru anul 2017, emisă īn trimestrul IV al anului 2016;

- pentru trimestrele III şi IV ale anului 2017:

 cele determinate conform prevederilor alin. (1) şi (2), pentru producătorii pentru care nu se determină actualizare, conform prevederilor lit. b);

 cele determinate conform prevederilor alin. (1) şi (2), la care se adăugă o actualizare determinată ca medie ponderată a actualizărilor aprobate pentru producători, pe tip de combustibil.

(5) Valoarea bonusului acordat fiecărui producător, cu funcţionare pe gaze naturale din reţeaua de transport sau din reţeaua de distribuţie şi care livrează energie termică īn SACET, pentru perioada iulie-decembrie 2017 se aprobă la nivelul valorii bonusului de referinţă determinat pentru aceeaşi perioadă. Regularizarea veniturilor se realizează la analiza de supracompensare pentru perioada de evaluare a supracompensării 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 29 mai 2017.

Nr. 39.

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ĪNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ĪN MATERIE PENALĂ

 

DECIZIA Nr. 12

din 25 aprilie 2017

 

Dosar nr. 389/1/2017

Completul compus din:

Mirela Sorina Popescu - preşedintele Secţiei penale a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Simona Elena Cīrnaru - judecător la Secţia penală

Anca Mădălina Alexandrescu - judecător la Secţia penală

Marius Dan Foitoş - judecător la Secţia penală

Ioana Alina Ilie - judecător la Secţia penală

Săndel Lucian Macavei - judecător la Secţia penală

Valentin Horia Şelaru - judecător la Secţia penală

Leontina Şerban - judecător la Secţia penală

Ionuţ Mihai Matei - judecător la Secţia penală

 

S-a luat īn examinare sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa prin īncheierea de şedinţă din data de 18 ianuarie 2017, pronunţată īn Dosarul nr. 4.953/312/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărāri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept:

„Dacă īn aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īntr-o infracţiune pentru care. potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 86t din Codul penal anterior, şi, respectiv, o infracţiune pentru care, potrivit noului Cod penal, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 din Codul penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 865 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform art. 97 din Codul penal raportat la art. 583 din Codul de procedură penală, cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată īn cursul executării

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală este legal constituit, conform dispoziţiilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală şi ale art. 27* alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele Secţiei penale a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Mirela Sorina Popescu.

La şedinţa de judecată a participat doamna Elena Larisa Pavel, magistrat-asistent īn cadrul Secţiei penale, desemnat īn conformitate cu dispoziţiile art. 276 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost reprezentat de doamna procuror Marinela Mincă, procuror īn cadrul Secţiei judiciare.

Magistratul-asistent a prezentat referatul cauzei, īnvederānd obiectul Dosarului nr. 389/1/2017, aflat pe rolul Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală.

A menţionat că la dosar au fost transmise puncte de vedere asupra problemei de drept īn discuţie de către curţile de apel: Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj. Galaţi, Oradea, precum şi unele instanţe arondate acestora, iar răspunsurile curţilor de apel Alba Iulia, Constanţa, Craiova, Ploieşti,, Suceava cuprind doar menţiunea neidentificării, īn jurisprudenţa acestora ori, după caz, a instanţelor din circumscripţie, a unor hotărāri relevante pentru problema de drept ce face obiectul sesizării.

Totodată, īn conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, a fost solicitată opinia scrisă a specialiştilor din domeniul juridic cu privire la chestiunea de drept ce formează obiectul sesizării, fiind exprimat un punct de vedere de către specialiştii Catedrei de drept din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Īn continuare, s-a arătat că raportul īntocmit de judecătorul-raportor a fost depus la dosarul cauzei la data de 24 martie 2017, fiind comunicat părţilor la data de 27 martie 2017, respectiv 31 martie 2017, conform dovezilor ataşate la dosar, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 476 alin. (9) din Codul de procedură penală.

S-a mai arătat că la data de 4 aprilie 2017, prin Adresa nr. 436/C/406/II1-5/2017, Ministerul Public - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia judiciară, Serviciul judiciar penal a comunicat faptul că secţia judiciară a unităţii de parchet menţionate nu are Īn lucru vreo sesizare avānd ca obiect promovarea unui recurs īn interesul legii vizānd problema de drept supusă dezbaterii.

Prin aceeaşi adresă au fost comunicate concluziile formulate de Ministerul Public asupra chestiunii de drept īn discuţie, prin care se arată, īn esenţă, că nu sunt īndeplinite condiţiile de admisibilitate ale sesizării, īntrucāt raţionamentul juridic expus īn considerentele Deciziei nr. 7 din 2 martie 2016, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, oferă instanţei de trimitere soluţia la problema de drept concretă cu care a fost īnvestită, solicitānd astfel respingerea ca inadmisibilă a sesizării formulate de Tribunalul Ialomiţa.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală, doamna judecător Mirela Sorina Popescu, constatānd că nu sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat, a solicitat doamnei procuror Marinela Mincă să susţină punctul de vedere al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la problema de drept supusă dezbaterii īn Dosarul nr. 389/1/2017.

Reprezentantul Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat că, īn cauză, sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa este inadmisibilă, īntrucāt nu sunt īndeplinite condiţiile prevăzute de lege, respectiv de dispoziţiile art. 475 şi următoarele din Codul de procedură penală.

Astfel, s-a susţinut de către procuror că, deşi instanţa de trimitere a fost īnvestită cu soluţionarea cauzei īn ultimă instanţă, iar cauza se află īn cursul judecăţii, chestiunea de drept sesizată vizează interpretarea unor dispoziţii legale īn abstracto, şi anume o dezlegare cu valoare de principiu referitoare la tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni rezultate īn urma anularii suspendării sub supraveghere, īn ipoteza īn care īn structura pluralităţii intră infracţiuni comise atāt anterior, cāt şi ulterior datei de 1 februarie 2014, īn procedura de modificare ā pedepsei prevăzută de art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală.

Cu toate acestea, procurorul a apreciat că nu este īndeplinită condiţia de admisibilitate a sesizării sub aspectul noutăţii, īntrucāt problema de drept īşi găseşte lămurire īntr-o decizie anterioară a instanţei supreme, respectiv īn considerentele Deciziei nr. 7 din 2 martie 2016, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Raportat la cele menţionate, reprezentantul Ministerului Public a arătat că modul īn care trebuie aplicate dispoziţiile legale īn chestiunea de drept ce face obiectul prezentei sesizări reiese din considerentele Deciziei nr. 7 din 2 martie 2016, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care instanţa supremă a stabilit, īntre altele, că īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īn săvārşirea unor infracţiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea īn vigoare a noului Cod penal, pentru tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Astfel, procurorul a arătat că, potrivit dispoziţiei tranzitorii prevăzute de art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci cānd cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabile.

Reprezentantul Ministerului Public a precizat că, īn considerentele deciziei menţionate, s-a arătat că aceste dispoziţii tranzitorii oferă soluţii de aplicare a legii penale pentru toate formele pluralităţii de infracţiuni (concurs, recidivă, pluralitate intermediară), dacă cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub imperiul legii noi.

Prin urmare, procurorul a arătat că, īn cauză, nu sunt īndeplinite condiţiile de admisibilitate a sesizării, īntrucāt raţionamentul juridic expus īn considerentele Deciziei nr. 7 din 2 martie 2016, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, oferă instanţei de trimitere soluţia la problema de drept particulară cu care a fost īnvestită, solicitānd astfel respingerea ca inadmisibilă a sesizării formulate de Tribunalul Ialomiţa.

Preşedintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală, constatānd că nu sunt īntrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile īnchise, reţināndu-se dosarul īn pronunţare.

ĪNALTA CURTE,

asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul şi obiectul sesizării

Prin īncheierea de şedinţă din data de 18 ianuarie 2017, pronunţată īn Dosarul nr. 4.953/312/2016, Tribunalul Ialomiţa, īn baza art. 475 şi următoarelor din Codul de procedură penală, a sesizat Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie īn vederea pronunţării unei hotărāri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept:

„Dacă īn aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īntr-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penai anterior, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghem a executării pedepsei, conform art. 861 din Codul penal anterior, şi, respectiv, o infracţiune pentru care, potrivit noului Cod penal, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform ari. 91 din Codul penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 865 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform art. 97 din Codul penal raportat la art. 583 din Codul de procedură penală, cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată īn cursul executării”.

II. Expunerea succintă a cauzei

Tribunalul Ialomiţa este īnvestit, īn ultimul grad de jurisdicţie, cu soluţionarea contestaţiei declarate de condamnata M.M.F. Īmpotriva Sentinţei penale nr. 734 din 28 octombrie 2016 pronunţate de Judecătoria Slobozia.

Prin sentinţa penală menţionată s-a dispus, īn baza art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, admiterea cererii de modificare a pedepselor formulate de Serviciul de Probaţiune Ialomiţa, privind pe condamnata M.M.F.; s-a constatat că, prin Sentinţa penală nr. 170 din 11 martie 2013 a Judecătoriei Slobozia, definitivă la data de 30 martie 2016, M.M.F. a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani īnchisoare pentru săvārşirea infracţiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 şi art. 5 din Codul penal, faptă săvārşită la data de 9 ianuarie 2014, pedeapsă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere īn baza art. 861 din vechiul Cod penal, pe durata unui termen de īncercare de 4 ani şi 6 luni.

Īn baza art. 65 alin. 2 din vechiul Cod penal au fost interzise, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 1 an, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza finală şi lit. b) din vechiul Cod penal.

S-a constatat că, prin Sentinţa penală nr. 231 din 29 aprilie 2015 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă la data de 29 ianuarie 2016, M.M.F. a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani īnchisoare pentru săvārşirea infracţiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 75 alin. (2) lit. b), art. 76 alin (1), art. 79 din Codul penal, faptă săvārşită īn perioada 26 februarie 2014-12 august 2014, pedeapsă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere īn baza art. 91 din Codul penal, pe durata unui termen de īncercare de 4 ani.

I-a fost aplicată condamnatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Codul penal, pe o perioadă de 3 ani.

S-a constatat că infracţiunile pentru care M.M.F. a fost condamnată prin Sentinţa penală nr. 170 din 11 martie 2013 a Judecătoriei Slobozia şi prin Sentinţa penală nr. 231 din 29 aprilie 2015 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti sunt concurente.

Īn baza art. 865 raportat la art. 85 alin. 1 din vechiul Cod penal şi art. 16 din Legea nr. 187/2012, s-a anulat suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani īnchisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 170 din 11 martie 2013 a Judecătoriei Slobozia, iar, īn baza art. 97 din Codul penal, suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani īnchisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 231 din 29 aprilie 2015 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.

Īn baza art. 585 alin, (1) lit. a) din Codul de procedură penală raportat la art. 40 alin. (2) din Codul penai, art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi art. 10 din Legea nr. 187/2012 s-au contopit pedepsele aplicate condamnatei şi s-a dispus ca aceasta să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani īnchisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, de 2 ani īnchisoare, astfel că M.M.F. va executa o pedeapsă totală de 3 ani şi 8 luni īnchisoare, īn stare de detenţie.

Īn baza art. 40 alin. (3) şi art. 72 din Codul penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii din 9.01.2014 şi 17.07.2014, arestul preventiv din 12.08.2014-16.10.2014 şi arestul la domiciliu din 17.10.2014-29.04.2015.

Īn baza art. 45 alin. (3) lit. a) din Codul penal, s-au contopit pedepsele complementare aplicate, urmānd să i se aplice condamnatei pedeapsa complementară cea mai grea, a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o durată de 3 ani.

Īmpotriva acestei sentinţe a declarat contestaţie condamnata M.M.F., solicitānd aplicarea dispoziţiilor Codului penal anterior, a art. 5 din Codul penal şi menţinerea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei finale.

La termenul din data de 16 decembrie 2016, din oficiu, Tribunalul Ialomiţa a pus īn discuţie oportunitatea sesizării Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie īn vederea pronunţării unei hotărāri prealabile prin care să se statueze asupra problemei de drept expuse īn preambulul prezentei decizii; prin īncheierea din data de 18 ianuarie 2017, aceeaşi instanţă a constatat īndeplinite toate cerinţele de admisibilitate prevăzute de 475 din Codul de procedură penală şi, ca urmare, a dispus sesizarea instanţei supreme.

Īn conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală, a dispus suspendarea judecăţii cauzei pānă la pronunţarea hotărārii prealabile

III. Punctul de vedere al completului care a dispus sesizarea Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Instanţa de trimitere a arătat că, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate īn baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea īn vigoare a noului Cod penal, pānă la īmplinirea termenului de īncercare stabilit prin hotărārea de condamnare.

S-a apreciat că, īn cazul condamnărilor cu beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, aplicate īn baza Codului penal din 1969, īn ipoteza reţinerii unui concurs de infracţiuni, anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei nu ar putea fi analizată decāt prin prisma dispoziţiilor art. 865 alin. 1 din Codul penal anterior; eventuala incidenţă a prevederilor art. 97 din Codul penal īn vigoare ar putea fi evaluată numai prin raportare la dispoziţiile art. 583 din Codul de procedură penală.

Menţinerea, conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a măsurii suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate īn baza Codului penal din 1969 şi după intrarea īn vigoare a actualului Cod penal, pānă la īmplinirea termenului de īncercare stabilit prin hotărārea de condamnare, priveşte toate efectele acestui mijloc de individualizare a executării pedepsei, īntrucāt legiuitorul nu a făcut vreo distincţie cu privire la conţinutul ori efectele suspendării sub supraveghere.

Īn plus, examinarea comparativă a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal relevă că, dacă īn cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei, legiuitorul a prevăzut expres că regimul acesteia este cel prevăzut de Codul penal din 1969, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării sale, īn cazul suspendării sub supraveghere nu există o dispoziţie similară īn ceea ce priveşte condiţiile anulării. Astfel, s-ar putea interpreta, per a contrario, că, īn acest ultim caz, regimul anulării suspendării sub supraveghere nu mai este cel prevăzut de Codul penal anterior, ci el se va determina potrivit dispoziţiilor art. 97 din Codul penal raportat la art. 583 din Codul de procedură penală, cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată īn cursul executării.

S-a reţinut īn final că, prin Decizia nr. 11/2016, pronunţată īn Dosarul nr. 1.104/1/2016 de Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a statuat īn materia revocării suspendării sub supraveghere raportat la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

IV. Punctele de vedere exprimate de către curţile de apel şi instanţele judecătoreşti arondate

Īn conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) din Codul de procedură penală cu referire la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, s-a solicitat punctul de vedere al instanţelor judecătoreşti asupra chestiunii de drept supuse dezlegării.

Īn urma consultării instanţelor de judecată, s-a evidenţiat opinia majoritară potrivit căreia, īn aplicarea dispoziţiilor art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īntr-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere, conform art. 861 din Codul penal din 1969, şi o infracţiune săvārşită sub imperiul noului Cod penal, pentru care, potrivit acestuia din urmă, a fost aplicată, prin hotărāre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere conform art. 91 din Codul penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează conform art. 97 din Codul penal raportat la art. 583 din Codul de procedură penală.

Īn acest sens au opinat curţile de apel: Bacău, Braşov, Bucureşti - Secţia I penală, Galaţi, Oradea, tribunalele: Bacău, Cluj, Dolj, Iaşi, Ialomiţa, Olt, Vaslui, Arad, Timiş, judecătoriile: Turnu Măgurele, Videle, Baia Mare, Iaşi, Bārlad, Cāmpina şi Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

Īn argumentarea opiniei exprimate instanţele mai sus amintite au precizat, īn esenţă, că trebuie avute īn vedere dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, conform cărora tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi, atunci cānd cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.

O opinie nuanţată a exprimat Curtea de Apel Cluj, care, reţinānd specificul situaţiei premisă, respectiv existenţa a două condamnări definitive la pedeapsa īnchisorii cu suspendare sub supraveghere, din care una aplicată pentru o faptă comisă sub regimul Codului penal anterior, iar alta comisă sub imperiul noului Cod penal, a arătat că problema de drept ridicată vizează legea aplicabilă anulării celor două suspendări sub supraveghere. Or, soluţionarea acesteia este prevăzută expres de art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, astfel că sesizarea Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este inadmisibilă, deoarece nu există o chestiune de drept care să necesite o rezolvare de principiu, astfel cum prevede art. 475 din Codul de procedură penală.

Īn fine, alte instanţe au opinat că, īn cazul pluralităţii de infracţiuni de tipul celei reţinute īn īncheierea de sesizare, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează conform dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal raportat la art. 865 alin. 1 din Codul penai anterior.

Īn acest sens au comunicat puncte de vedere Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală, tribunalele: Neamţ, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, Covasna, Sălaj, Prahova, Caraş-Severin, judecătoriile: Moineşti, Buhuşi, Huşi, Ploieşti, Sinaia, Mizil, Sānnicolau Mare, Reşiţa, Novaci, Rupea.

Se constată īnsă că poziţia acestor din urmă instanţe este consecinţa imposibilităţii identificării exacte a situaţiei premisă incidente īn speţă, ca efect al anonimizării īncheierii de sesizare şi sub aspectul unor elemente esenţiale pentru identificarea completă a particularităţilor cauzei, şi anume datele/perioadele de comitere a faptelor reţinute prin cele două hotărāri.

Tocmai de aceea, īn susţinerea acestei ultime opinii, plecānd de la premisa că ambele infracţiuni care intră īn structura pluralităţii au fost comise sub imperiul Codului penal din 1969, instanţele au argumentat, īn esenţă, că problema de drept sesizată trebuie rezolvată īn acord cu cele statuate prin Decizia nr. 29/2015 a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, prin care s-a stabilit că, īn cadrul operaţiunii de contopire a unei pedepse cu īnchisoarea aplicate īn temeiul Codului penal anterior, pentru o infracţiune săvārşită sub imperiul acestei legi, cu o pedeapsă cu īnchisoarea aplicată īn temeiul noului Cod penal, pentru o infracţiune săvārşită sub imperiul Codului penal anterior, se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului conform art. 5 din Codul penal.

Răspunsurile curţilor de apel Alba Iulia, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Suceava, tribunalelor: Constanţa, Tulcea, Mehedinţi, Buzău, judecătoriilor: Medgidia, Mangalia, Hārşova, Tulcea, Babadag, Măcin, Tārgu Jiu, Motru, Tārgu Cărbuneşti cuprind doar menţiunea neidentificării, īn jurisprudenţa acestora ori, după caz, a instanţelor din circumscripţie, a unor hotărāri relevante pentru problema de drept ce face obiectul sesizării.

V. Opinia specialiştilor consultaţi

Īn conformitate cu dispoziţiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, a fost solicitată specialiştilor īn drept penal opinia asupra chestiunii de drept supuse examinării.

Catedra de drept din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti a opinat īn sensul că, īn primul rānd, temeiul juridic īn baza căruia sesizarea Serviciului de Probaţiune Ialomiţa se impunea a fi soluţionată īl constituie prevederile art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală, iar nu dispoziţiile art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală.

Īn acest sens s-a arătat că, potrivit art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, „pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea īn executare a hotărārii sau īn cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărāri definitive, existenţa (...) concursului de infracţiuni”. Astfel, se observă că art. 585 din Codul ele procedură penală este incident doar īn cazul pedepselor executabile, nu şi īn situaţia īn care executarea pedepselor care urmează a fi contopite a fost suspendată sub supraveghere. Pentru această ultimă ipoteză este aplicabil doar art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală, normă ce constituie temeiul procedural al anulării suspendării sub supraveghere şi contopirii pedepselor aplicate persoanei condamnate, fără a avea vreo legătură cu identificarea legii penale īn baza căreia are loc propriu-zis contopirea.

Īn al doilea rānd, dacă cel puţin una dintre infracţiunile concurente comise de către persoana condamnată a fost săvārşită după 1 februarie 2014, ulterior anulării suspendărilor sub supraveghere, instanţa urmează a contopi cele două pedepse potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal. Īn acest sens, s-a făcut trimitere la prevederile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, potrivit cărora tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi, atunci cānd cei puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.

Īn fine, īn cazul īn care ambele infracţiuni comise de către persoana condamnată au fost săvārşite anterior intrării īn vigoare a noului Cod penal, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni urmează a fi determinat potrivit dispoziţiilor legii penale identificate ca fiind mai favorabilă, acestea fiind, īn principiu, dispoziţiile legii vechi, respectiv art. 34 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior. Īn acest sens s-a făcut trimitere la Decizia nr. 29 din 19 noiembrie 2015, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2016, pronunţată de Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi la Decizia nr. 214 din 16 iunie 1997, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 234 din 8 septembrie 1997, pronunţată de Curtea Constituţională.

VI. Examenul jurisprudenţei īn materie

1. Jurisprudenţa naţională relevantă

Īn materialul transmis de curţile de apel a fost identificată, exclusiv īn jurisprudenţa Judecătoriei Constanţa, o singură hotărāre judecătorească relevantă pentru problema de drept ridicată īn speţă. Astfel, prin Sentinţa penală nr. 149 din 3 februarie 2017 a instanţei menţionate, ca urmare a anulării suspendării condiţionate, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni īn structura căreia intră fapte comise atāt anterior, cāt şi ulterior datei de 1 februarie 2014 a fost aplicat conform legii noi, īn baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

2. Jurisprudenţa Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

2.1. Din perspectiva deciziilor obligatorii,menite să asigure unificarea practicii judiciare^ relevantă este Decizia nr. 7 din 2 martie 2016 pronunţată de Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie 2016.

2.2. Īn ceea ce priveşte deciziile de speţă, documentarea prealabilă īntocmirii raportului de către judecătorul-raportor nu a permis identificarea unor hotărāri judecătoreşti īn care instanţa supremă să fi examinat explicit chestiunea de drept ce face obiectul prezentei sesizări.

3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale

Decizia relevantă pentru problema de drept analizată este Decizia nr. 822 din 3 decembrie 2015 a Curţii Constituţionale (publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 127 din 18 februarie 2016), prin care s-a respins, ca neīntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Īn argumentarea acestei decizii s-a arătat c㠄(...) īn aplicarea pedepsei rezultante, īn ipoteza reglementată de art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, nu se poate reţine existenţa unei succesiuni de legi penale, momentul īn raport cu care se apreciază aplicarea legii penale īn timp fiind cel al realizării integrale, al definitivării concursului real de infracţiuni. Īn aceste condiţii, este obligatorie aplicarea legii noi tratamentului sancţionator al concursului de infracţiuni, aşadar doar atunci cānd cel puţin una dintre infracţiunile concurente a fost săvārşită după intrarea īn vigoare a legii noi (...)”.

Curtea a constatat totodată c㠄este pe deplin justificată opţiunea legiuitorului de a reglementa tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni īn mod diferit, după cum toate infracţiunile din structura pluralităţii au fost comise sub imperiul Codului penal din 1969 (...), ori cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, īn această din urmă ipoteză urmānd a se aplica pedeapsa rezultantă potrivit legii noi - ce reflectă interesele apărării sociale la acel moment - sub incidenţa căreia s-a definitivat concursul de infracţiuni”.

Īn acelaşi sens, instanţa constituţională a statuat ulterior şi prin deciziile nr. 210 din 12 aprilie 2016, nr. 337 din 24 mai 2016 şi nr. 545 din 12 iulie 2016.

VII. Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului

Nu au fost identificate decizii relevante īn problema de drept analizată.

VIII. Punctul de vedere exprimat de Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică din cadrul Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este īn sensul că, īn aplicarea dispoziţiilor art. 583 alin. (1) din Codul de procedură penală, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īntr-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere, conform art. 861 din Codul penal anterior, şi o infracţiune săvārşită sub imperiul noului Cod penal pentru care, potrivit noului Cod penal, a fost aplicată, prin hotărāre definitivă, o pedeapsă cu suspendarea executării sub supraveghere conform art. 91 din Codul penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează conform art. 97 din Codul penal.

Sub un prim aspect s-a argumentat că, din moment ce legiuitorul nu a inclus, īn cuprinsul art. 16 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, o dispoziţie similară cu cea prevăzută īn art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, nu există un temei legal pentru ca instanţa de judecată să aplice pedeapsa rezultantă potrivit dispoziţiilor Codului penal anterior īn materia anulării şi să īnlăture aplicarea dispoziţiilor Codului penal actual (art. 97 - anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere), īn condiţiile īn care una dintre infracţiunile concurente este săvārşită sub imperiul noului Cod penal.

Īn al doilea rānd, făcāndu-se trimitere la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, s-a arătat că, atunci cānd una dintre infracţiunile concurente este săvārşită sub imperiul noului Cod penal, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni prevăzut de Codul penal īn vigoare se aplică īn mod obligatoriu.

Prin urmare, aplicarea pedepsei rezultante se poate realiza numai conform art. 97 din Codul penal, care reglementează anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi aplicabilitatea dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni din legea nouă. Prevederile art. 97 din Codul penal nu determină, īn mod automat, modificarea modalităţii de executare a pedepsei rezultante, īn condiţiile īn care alin. (2) teza I a textului permite suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt īndeplinite condiţiile prevăzute īn art. 91 din Codul penal.

Īn fine, invocāndu-se jurisprudenţa Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv dezlegările date prin Decizia nr. 11/2016 şi Decizia nr. 7/2016, s-a arătat că, deşi cele două decizii au fost date īn aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, argumentele care au stat la baza acestora īşi menţin valabilitatea atāt īn cazul procedurii prevăzute de art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, cāt şi al celei reglementate de art. 583 din Codul de procedură penală, de vreme ce ambele texte reglementeaz㠄schimbări īn executarea unor hotărāri”

IX. Punctul de vedere al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin Adresa nr. nr. 436/C/406/III-5/2017 din data de 4 aprilie 2017, Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie a opinat că, īn cauză, nu sunt īndeplinite condiţiile de admisibilitate a sesizării, īntrucāt raţionamentul juridic expus īn considerentele Deciziei nr. 7 din 2 martie 2016, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, oferă instanţei de trimitere soluţia cu privire la problema de drept particulară cu care a fost īnvestită, solicitānd astfel respingerea ca inadmisibilă a sesizării formulate de Tribunalul Ialomiţa.

X. Dispoziţii legale incidente:

Codul penal

Art. 97. - Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

„(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvārşise o infracţiune pānă la rămānerea definitivă a hotărārii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa īnchisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicāndu-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

2) Īn caz de concurs de infracţiuni sau pluralitate intermediară, instanţa poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt īndeplinite condiţiile prevăzute īn art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămānerii definitive a hotărārii de condamnare prin care s-a pronunţat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.”

Codul penal din 1969

Art. 85. - Anularea suspendării pentru infracţiuni săvārşite anterior

„Dacă se descoperă că cel condamnat mai săvārşise o infracţiune īnainte de pronunţarea hotărārii prin care s-a dispus suspendarea sau pānă la rămānerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa īnchisorii chiar după expirarea termenului de īncercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează, aplicāndu-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă.

Anularea suspendării executării pedepsei nu are loc, dacă infracţiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperită după expirarea termenului de īncercare.”

Art. 865 - Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

„Dispoziţiile art. 85 alin. 1 şi 2 se aplică īn mod corespunzător şi īn cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Īn cazurile prevăzute īn art. 85 alin, 1, dacă pedeapsa rezultată īn urma contopirii nu depăşeşte 3 ani, instanţa poate aplica dispoziţiile art. 861. Īn cazul cānd se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de īncercare se calculează de la data rămānerii definitive a hotărārii prii care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei.”

Codul de procedură penală

Art. 583 alin. (1) - Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

„(1) Asupra revocării sau anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 96 sau 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat īn primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage revocarea sau anularea.”

Art. 585 alin. (1) - Alte modificări de pedepse „(1) Pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea īn executare a hotărārii sau īn cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărāri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni;”.

Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

„Art. 10. - Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci cānd cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.”

„Art. 16. - (1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată īn baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea īn vigoare a Codului penal, pānă la īmplinirea termenului de īncercare stabilit prin hotărārea de condamnare,”

XI. Opinia judecătorului-raportor

Opinia judecătorului-raportor a fost īn sensul respingerii, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Tribunalul Ialomiţa īn Dosarul nr. 4.953/312/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărāri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă īn aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īntr-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 861 din Codul penal anterior, şi, respectiv, o infracţiune pentru care, potrivit noului Cod penal, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 din Codul penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 865 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform art. 97 din Codul penal raportat la art. 583 din Codul de procedură penală, cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată īn cursul executării”.

XII. Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Examinānd sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa, raportul īntocmit de judecătorul-raportor şi chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, reţine următoarele:

Īn conformitate cu dispoziţiile art. 475 din Codul de procedură penală, „Dacă, īn cursul judecăţii, un complet de judecată al Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al curţii de apel sau al tribunalului, īnvestit cu soluţionarea cauzei īn ultimă instanţă, constatānd că există o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluţionarea pe fond a cauzei respective şi asupra căreia Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o hotărāre prealabilă sau printr-un recurs īn interesul legii şi nici nu face obiectul unu[recurs īn interesul legii īn curs de soluţionare, va putea solicita Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să pronunţe o hotărāre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată”.

Ca urmare, admisibilitatea unei sesizări formulate īn procedura pronunţării unei hotărāri prealabile este condiţionată de īndeplinirea cumulativă a următoarelor exigenţe:

- instanţa care a formulat īntrebarea să fie īnvestită cu soluţionarea cauzei īn ultimă instanţă;

- soluţionarea pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul sesizării;

- chestiunea de drept supusă analizei să nu fi primit o rezolvare anterioară printr-o hotărāre prealabilă sau printr-un recurs īn interesul legii şi să nu facă obiectul unui asemenea recurs īn curs de soluţionare.

Examinānd admisibilitatea sesizării prin prisma criteriilor susmenţionate, Īnalta Curte constată următoarele:

a) īn speţă, este īndeplinită prima condiţie analizată, referitoare la existenţa unei cauze pendinte, aflate īn curs de judecată īn ultimă instanţă, Tribunalul Ialomiţa fiind īnvestit, īn Dosarul nr. 4.953/312/2016, cu soluţionarea contestaţiei declarate de condamnata M.M.F. Īmpotriva Sentinţei penale nr. 734 din 28 octombrie 2016 a Judecătoriei Slobozia.

b) Sub aspectul celei de-a două condiţii enunţate, se constată că nelămurirea instanţei de trimitere vizează, īn mod esenţial, identificarea legii penale care, drept urmare a anulării suspendării sub supraveghere a executării pedepselor aplicate prin hotărāri definitive succesive, guvernează stabilirea şi executarea pedepsei rezultante aplicabile īntregii pluralităţi de infracţiuni atunci cānd, īn structura acesteia, intră atāt infracţiuni comise anterior intrării īn vigoare a Codului penal actual, cāt şi infracţiuni săvārşite ulterior acestui moment.

Deşi punctul de vedere expus īn considerentele īncheierii de sesizare antamează, aparent, şi problema regimului anulării suspendării sub supraveghere a executării pedepselor [īn ipoteza incidenţei dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penat], se constată că o atare analiză excedează īnsă chestiunii de drept care face obiectul real al sesizării.

Īn pofida exprimării echivoce, dubiile instanţei de trimitere nu poartă nici asupra incidenţei anulării suspendării sub supraveghere şi nici asupra regimului anulării - din perspectiva limitei temporale īn care se poate dispune aceasta ori a situaţiilor care o pot atrage.

Īntrebarea propriu-zisă a instanţei se referă exclusiv la tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni rezultate īn urma anulării suspendării sub supraveghere, aşadar a determinării legii care guverneaz㠄stabilirea şi aplicarea pedepsei finale, fie prin raportare la dispoziţiile art. 865 din Codul penal din 1969 (īn vigoare la data comiterii unora dintre infracţiunile ce intră īn alcătuirea pluralităţii), fie la cele cuprinse īn art. 97 din Codul penal īn vigoare”.

Problema de drept astfel definită şi a cărei dezlegare se solicită este expusă neechivoc īn preambulul şi īn dispozitivul īncheierii de sesizare, motiv pentru care argumentarea punctului de vedere al instanţei de trimitere prin raportare la norme ce ţin de regimul anulării, deşi inadecvată faţă de obiectul propriu-zis al trimiterii preliminare, nu afectează substanţial natura ori claritatea problemei de drept ridicate.

Necesitatea unei delimitări cāt mai exacte a obiectului chestiunii de drept care face obiectul sesizării de elementele colaterale, regăsite īn īncheierea de trimitere, reclamă īnsă două observaţii prealabile.

Īn primul rānd, stabilirea tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni rezultate īn urma anulării suspendării condiţionate reprezintă o operaţiune juridică distinctă şi subsecventă anulării propriu-zise, astfel că identificarea legii aplicabile acelui tratament ridică o problematică diferită de cea a condiţiilor īn care poate interveni anularea.

Īn al doilea rānd, momentul procesual al dispunerii anulării suspendării sub supraveghere, respectiv cu ocazia soluţionării cauzei privind infracţiunea care atrage anularea sau ulterior rămānerii definitive a acestei din urmă hotărāri [prin aplicarea art. 97 alin. (1) din Codul penal īn procedura prevăzută de art. 583 alin. (1) Cod de procedură penală] este irelevant pentru rezolvarea problemei de drept concret ridicate īn speţă.

Indiferent de data la care instanţa pronunţă anularea suspendării sub supraveghere, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni astfel rezultate va fi acelaşi şi se va raporta fie la dispoziţiile art. 39, art. 43 şi art. 44 din Codul penal - atunci cānd toate infracţiunile au fost comise sub imperiul codului īn vigoare - fie, după caz, la dispoziţiile legii penale identificate ca fiind mai favorabile (īn ipoteza īn care toate infracţiunile au fost comise sub imperiul unei legi penale anterioare).

Aceeaşi este situaţia şi īn cazul particular incident īn speţă, īn care unele dintre infracţiuni au fost comise anterior, altele ulterior intrării īn vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Eventuala anulare a suspendării sub supraveghere īn procedura prevăzută de art. 583 din Codul de procedură penală este irelevantă din perspectiva criteriilor de identificare a legii care guvernează stabilirea pedepsei finale aplicabile pluralităţii de infracţiuni. Această din urmă chestiune, şi nu procedura aleasă, este susceptibilă a produce efecte directe asupra soluţionării pe fond a cauzei, īn aceste coordonate, fiind īndeplinită, prin urmare, cea de-a două cerinţă de admisibilitate a sesizării expres prevăzută de art. 475 din Codul de procedură penală.

c) Reţinānd, astfel, chestiunea de drept care face obiectul sesizării, se constată īnsă că Īnalta Curte a statuat, printr-o hotărāre prealabilă anterioară, asupra problematicii tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni de tipul celei reţinute prin īncheierea de sesizare.

Astfel, prin Decizia nr. 7 din 2 martie 2016, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie2016, Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală a stabilit că, „Īn aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īn săvārşirea unor infracţiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea īn vigoare a noului Cod penai, pentru infracţiunile săvārşite anterior datei de 1 februarie 2014, se va aplica legea penală mai favorabilă - identificată ca fiind legea veche sau legea nouă -, iar pentru infracţiunile săvārşite sub imperiul legii penale noi, precum şi pentru tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal”.

Īn considerentele acestei decizii s-a arătat c㠄dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 plivind Codul penal oferă soluţii de aplicare a legii penale pentru toate formele pluralităţii de infracţiuni (concurs, recidivă, pluralitate intermediară), dacă cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă. Īn aceste cazuri, potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (...), pentru infracţiunile săvārşite sub legea veche se vor stabili pedepse potrivit legii penale mai favorabile, iar pentru infracţiunea ori infracţiunile din structura pluralităţii săvārşite sub legea nouă se aplică legea nouă, tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni fiind dat tot de legea nouă”.

Īn considerentele aceleiaşi decizii, instanţa supremă a statuat, īn termeni expliciţi, că ^acelaşi raţionament este valabil şi īn ipoteza rămānerii definitive a mai multor hotărāri de condamnare, intrate īn puterea lucrului judecat, pronunţate pentru fapte concurente săvārşite anterior datei de 1 februarie 2014 şi ulterior acestei date, astfel că tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni este dat tot de dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea īn aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal”.

Dezlegarea dată astfel chestiunii tratamentului sancţionator al pluralităţii de infracţiuni īn structura căreia intră atāt fapte comise anterior, cāt şi fapte comise ulterior datei de 1 februarie 2014 are aplicabilitate generală, fiind incidenţă īn toate situaţiile de pluralitate, indiferent de momentul īn care se constată existenţa acesteia (īn timpul judecării unora dintre infracţiunile componente, a tuturor acestora sau, după caz, după rămānerea definitivă a hotărārilor succesive) ori de modalitatea de individualizare a executării pedepsei iniţial dispuse (suspendare sau executare efectivă). Faptul că existenţa pluralităţii se constată ulterior anulării beneficiului suspendării sub supraveghere dispuse prin hotărāri definitive ori independent de o atare măsură nu are semnificaţie sub aspectul problemei de drept substanţial analizate, ci asupra unor elemente colaterale, ce ţin doar de particularităţile procedurii parcurse.

Prin urmare, Decizia nr. 7 din 2 martie 2016 a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept īn materie penală oferă nu doar criteriile pe baza cărora instanţa de trimitere poate stabili legea penală aplicabilă tratamentului sancţionator al unei pluralităţi de infracţiuni de natura celei reţinute prin īncheierea de sesizare, ci īnsăşi soluţia acestei probleme de drept.

Īn acest context, a statua printr-o nouă hotărāre prealabilă asupra problematicii legii aplicabile unei pluralităţi de infracţiuni de tipul celei incidente īn cauză īnseamnă, practic, a relua, īn termeni substanţial similari, dezlegarea deja dată problemei de drept printr-o decizie anterioară a instanţei supreme, ceea ce contravine unei cerinţe de admisibilitate expres prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală.

Asigurarea caracterului obligatoriu al dezlegării date chestiunilor de drept asupra cărora instanţa supremă a statuat īn cadrul mecanismului hotărārii prealabile,expres consacrat de art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, presupune nu doar conformarea, pe viitor, la exigenţele dispozitivului deciziei, ci şi aplicarea corespunzătoare a īntregului raţionament juridic ce a precedat, īn mod necesar, pronunţarea acesteia.

Hotărārile prealabile rezultate din mecanismul de unificare a practicii prevăzut de art. 475 din Codul de procedură penală cuprind rezolvări de principiu ale unor chestiuni de drept, clarificānd modul de interpretare īn abstracta, pe viitor, a dispoziţiilor legale care au generat acea problema. Soluţia de principiu a instanţei supreme īşi găseşte aplicabilitatea, aşadar, nu doar īn cauza īn care a intervenit mecanismul de unificare a practicii analizat, ci īn toate cauzele īn care se ridică o problemă de drept esenţialmente similară şi īn care particularităţile procedurii derulate nu influenţează semnificativ coordonatele acelei probleme de drept.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 477 din Codul de procedură penală,

ĪNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa īn Dosarul nr. 4.953/312/2016, prin care se solicită pronunţarea unei hotărāri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept:

„Dacă īn aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, īn cazul pluralităţii de infracţiuni constānd īntr-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 861 din Codul penal anterior, şi, respectiv, o infracţiune pentru care, potrivit noului Cod penal, a fost aplicată prin hotărāre definitivă o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 91 din Codul penal, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante īn urma anulării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 86s alin. 1 din Codul penal anterior sau conform art. 97 din Codul penal raportat la art. 583 din Codul de procedură penală, cu consecinţa modificării modalităţii de executare a pedepsei pentru prima dată īn cursul executării.

Obligatorie de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

Pronunţată īn şedinţă publică astăzi, 25 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE SECŢIEI PENALE A ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

judecător MIRELA SORINA POPESCU

Magistrat-asistent,

Elena Larisa Pavel

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.