MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 167/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 167         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 martie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

234. - Decizie privind numirea domnului Mihai Grigore în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

235. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

236. - Decizie privind eliberarea domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

237. - Decizie privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

238. - Decizie privind eliberarea domnului Mihai Tomescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

239. - Decizie privind numirea domnului Adrian Vlad Chiotan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

285. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihai Grigore în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Grigore se numeşte în funcţia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 234.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Andrei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

Având în vedere propunerea Ministerului Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 273/AP din 2 februarie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/952 din 6 februarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 9.093/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor de către domnul Florin Andrei,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin, (21) şi al art. 92 alin, (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 8 martie 2017, domnul Florin Andrei exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 235.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vladimir Ionaş din funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c),art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vladimir Ionaş se eliberează din funcţia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 236.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Vladimir Ionaş în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vladimir Ionaş se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 237.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Mihai Tomescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi justiţiei sociale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Tomescu se eliberează din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 238.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Adrian Vlad Chiotan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii şi justiţiei sociale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Vlad Chiotan se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 7 martie 2017.

Nr. 239.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01

 

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01, prevăzuta în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră În vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 februarie 2017.

Nr. 285.

 

ANEXĂ

 

LICENŢA GENERALĂ

de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01

 

Domeniu de aplicare

1. Licenţa generală nr. LGIRE-RO-01 autorizează operaţiunile temporare de import supuse unui regim vamal, aşa cum este definit de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii, şi operaţiunile temporare de transfer de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă, în scopul întreţinerii şi reparării acestora, precum şi returnarea lor prin operaţiuni definitive de export sau transfer de expediere, conform termenilor şi condiţiilor din licenţă.

Prezenta licenţă generală se referă la operaţiunile de întreţinere şi reparaţii ale produselor militare sau componentelor pentru acestea, efectuate:

a) în garanţie;

b) în postgaranţie sau la solicitarea unui partener extern.

2. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile temporare de import de produse militare care provin dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

3. Sunt excluse de la prezenta licenţă activităţile de întreţinere şi reparaţii de produse militare destinate unui utilizator final dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.

4. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform Regulamentului (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii.

Utilizatorii licenţei generale

Prezenta licenţă generală poate fi utilizată numai de către persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX.

Produse

Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu precizările din tabelul de mai jos:

 

Categoria de produse militare

Precizări

ML 1

Sunt permise părţi, componente şi accesorii special concepute pentru produsele din categorie.

ML 2

Sunt permise părţi, componente şi accesorii special concepute pentru produsele din categorie.

ML 3

Sunt excluse muniţiile cu submuniţii sau cu fragmentare şi componente special concepute pentru acestea.

ML 4

Sunt excluse minele antipersonal, muniţiile cu submuniţii sau cu fragmentare şi componente special concepute pentru acestea.

ML 5

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 6

Sunt permise toate produsele din categorie (*).

ML 7

Sunt excluse produsele din subcategoriile ML7 a, b, c, d, e, h şi i.

ML 8

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 9

Sunt permise toate produsele din categorie (*).

ML 10

Sunt permise toate produsele din categorie (*).

ML 11

Sunt excluse echipamentele de ghidare şi navigaţie pentru sistemele portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) şi componente special concepute pentru acestea.

ML 12

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 13

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 14

Sunt excluse echipamentele de antrenament pentru MANPADS.

ML 15

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 16

Sunt permise toate produsele din categorie.

ML 17

Sunt excluse produsele din subcategoriile ML17 f, h şi i.

ML 18

Sunt excluse echipamentele de producţie pentru sistemele MANPADS, mine antipersonal şi muniţii cu submuniţii sau cu fragmentare.

ML 19

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 20

Sunt excluse toate produsele din categorie.

ML 21

Sunt permise doar produsele „software” aferente unor produse permise prin prezenta licenţă generală.

ML 22

Sunt permise doar tehnologiile aferente unor produse permise prin prezenta licenţă generală.


(*) Returul definitiv al echipamentelor complete după efectuarea operaţiunilor de întreţinere şi reparaţii către destinaţii din afara Uniunii Europene este permis numai pe bază de licenţă individuală de export.

 

Termeni şi condiţii

I. Înscriere

1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 6 al secţiunii „Dispoziţii finale”.

2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada actualizării Programului intern de conformitate (PIC) în concordanţă cu prevederile prezentei licenţe generale şi să prezinte raportul de analiză internă al PIC conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013.

II. Derularea operaţiunilor

1. Prezenta licenţă se utilizează în următoarele condiţii:

a) prin efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii, care pot include înlocuirea unor părţi sau componente cu altele similare, nu se produce o îmbunătăţire a performanţelor iniţiale ale produsului;

b) în cazul operaţiunilor în garanţie sau postgaranţie, activităţile de întreţinere şi reparaţii se vor efectua în beneficiul aceluiaşi utilizator final care a fost declarat la exportul iniţial din România al produselor; dacă utilizatorul final al exportului iniţial nu poate fi documentat, operaţiunile postgaranţie se consideră operaţiuni efectuate la solicitarea partenerului extern;

c) în cazul operaţiunilor efectuate la solicitarea unui partener extern, utilizatorul licenţei generale trebuie să obţină de la partenerul extern, înainte de expedierea produselor reparate, un document asigurătoriu din partea utilizatorului final, conform ari. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;

d) pentru toate tipurile de operaţiuni, după ce a avut loc livrarea produselor, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, utilizatorul licenţei generale trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie.

2. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a prezentei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.

3. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze codul de utilizator al licenţei generale acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGIRE-RO-01” pe toate documentele comerciale ale operaţiunilor care se derulează în baza prezentei licenţe.

4.  Orice operaţiune efectuată în baza prezentei licenţe în afara Uniunii Europene trebuie să se deruleze conform legislaţiei vamale, aşa cum este definită de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii.

5. Operaţiunile temporare derulate în baza prezentei licenţe trebuie închise prin returnarea produsului reparat sau primirea produsului defect (în cazul exporturilor/transferurilor anticipate) în perioada de valabilitate a înscrierii ca utilizator al licenţei generale.

6. Utilizatorul prezentei licenţe generale poate schimba regimul operaţiunii de import/transfer de introducere din temporar în definitiv pe baza unei licenţe individuale.

7. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să solicite licenţă individuală de export definitiv pentru returnarea echipamentelor complete din categoriile ML6, ML9 şi ML 10 către destinaţii din afara Uniunii Europene.

III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX

1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele justificative privind operaţiunile derulate, conform termenului prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, şi să menţină baze de date cuprinzând următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa partenerului extern care trimite produsele militare în România/ţara;

b) denumirea comercială a produselor;

c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);

d) cantitate pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;

e) nr. documentului de transport şi nr. documentului electronic de import/data (după caz);

f) închiderea operaţiunii temporare: utilizatorul final/ţara, cantitate pentru fiecare tip de produs, valoare manoperă, nr. facturii externe/data, document de transport/data şi document electronic de export/data (după caz).

2. Documentele prevăzute la rubrica II „Derularea operaţiunilor” pct. 1 lit. c) şi d) trebuie păstrate la sediul utilizatorului licenţei generale şi prezentate la solicitarea ANCEX.

3. Utilizatorul licenţei generale este obligat să raporteze trimestrial la ANCEX, până la data de 15 a lunii următoare trimestrului de raportat, operaţiunile derulate în trimestrul anterior, conform anexei nr. 1 Ea Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2,096/2014 privind modalitatea de raportare periodică a derulării operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

4. Raportarea trimestrială se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.

Dispoziţii finale

1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, şi legislaţiei vamale, aşa cum este definită de Regulamentul (CEE) nr. 952/2013 al Consiliului de instituire a Codului vamal al Uniunii. Termenii specifici utilizaţi sunt cei definiţi la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999, republicată.

2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.

3. ANCEX poate suspenda sau anula înscrierea ca utilizator al licenţei generale în căzut încălcării termenilor şi condiţiilor susmenţionate, precum şi în cazul în care utilizatorul a fost sancţionat pentru încălcări ale regimului de control al exporturilor.

4. Utilizatorul poate solicita ANCEX retragerea de la utilizarea licenţei generale, cu condiţia returnării confirmării de înscriere eliberate de ANCEX.

5. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.

6. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

 

Nr. şi data înregistrării la solicitant

Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX

 

CERERE

pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru întreţinere şi reparaţii, nr. LGIRE-RO-01

 

Subsemnatul, ....................................................., având funcţia de ....................................................., acţionând în calitate de reprezentant legal al ....................................................., cu sediul în ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................................................., telefon ....................................................., fax ....................................................., e-mail ....................................................., website .....................................................,

înregistrată la ANCEX cu codul ..................................................... şi având codul unic de identificare fiscală nr. .....................................................,

solicit înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGIRE-RO-01.

Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez:

- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin Licenţa generală nr. LGIRE-RO-01 şi prin confirmarea de înregistrare la ANCEX;

- să respect termenii şi condiţiile de utilizare ale licenţei generale, inclusiv obligativitatea raportărilor la ANCEX;

- să menţin baze de date corespunzătoare.

 

Data ............................

Numele, prenumele, funcţia ....................................................

 

Semnătura ....................................................

 

Ştampila

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.