MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 186/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 186         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 15 martie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

21. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

22. - Hotărāre privind īnfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

257. - Decizie privind numirea doamnei Marieta Safta īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

258. - Decizie privind numirea doamnei Liliana Mincă īn funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

259. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

260. - Decizie pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

261. - Decizie privind numirea doamnei Elena Cucu īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

262. - Decizie privind numirea doamnei Raluca-Andreea Constantin īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

263. - Decizie privind numirea doamnei Kunigunda Sprencz īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

264. - Decizie privind numirea domnului Aron Szele īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

265. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

437. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 - Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii, domnul senator Marin Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include īn componenţa comisiei īn locul domnului senator Mihu Ştefan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

2. La anexa nr. 15 - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, domnul senator Mihu Ştefan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include īn componenţa comisiei īn locul domnului senator Marin Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 13 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 13 martie 2017.

Nr. 21.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTARARE

privind īnfiinţarea Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată, şi ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se īnfiinţează Comisia specială pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, denumită īn continuare Comisie.

Art. 2. - (1) Componenţa nominală a Comisiei, precum şi conducerea acesteia sunt prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Senatorii desemnaţi ca membri ai Comisiei īşi păstrează şi calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Senatului.

Art. 3. - Comisia prevăzută la art. 1 va elabora, īn termen de 90 de zile, un raport care va fi īnaintat Biroului permanent al Senatului.

Art. 4. - Şedinţele Comisiei se vor desfăşura īn spaţiile Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi ale Comisiei pentru afaceri europene.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 13 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 13 martie 2017.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

1.

Gabriela Creţu

preşedinte

2.

Barna Tanczos

vicepreşedinte

3.

Cătălin Dumitru Toma

secretar

4.

Orlando Eugen Teodorovici

membru

5.

Allen Coliban

membru

6.

Iustin Talpoş

membru

7.

Lucian Trufin

membru

8.

Gheorghe Baciu

membru

9.

Costel Şoptică

membru

10.

Vasilică Toma

membru

11.

Silvia-Monica Dinică

membru

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Marieta Safta īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 

Avānd īn vedere Adresa Ministerului Justiţiei nr. 21.341/2017, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.848/2017,

īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Marieta Safta se numeşte īn funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 257.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Liliana Mincă īn funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Īn temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Liliana Mincă se numeşte īn funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 258.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Administraţiei Fondului pentru Mediu

 

Avānd īn vedere Cererea domnului Ionuţ Sorin Apostu, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.874/M.B. din 15 martie 2017,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie,

 

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Sorin Apostu se revocă, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 2. - Īncepānd cu data prevăzută la art. 1, doamna Georgeta Elisabeta Ionescu, vicepreşedinte, exercită atribuţiile preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu pānă la numirea conducătorului instituţiei, īn condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 259.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marcel-Alexandru Stoica īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marcel-Alexandru Stoica se numeşte īn funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 260.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Elena Cucu īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Cucu se numeşte īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 261

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Raluca-Andreea Constantin īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca-Andreea Constantin se numeşte īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MIIMISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017,

Nr. 262.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Kunigunda Sprencz īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Kunigunda Sprencz se numeşte īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 263.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Aron Szele īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Avānd īn vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 15 lit. c),art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Aron Szele se numeşte īn funcţia de consilier la cabinet consilier de stat īn cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 264.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Marin Niţu, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Avānd īn vederea propunerea formulată de Ministerul Mediului prin Adresa nr. 30.759/L.O. din 13 martie 2017, īnregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.814/M.B. din 14 martie 2017,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea īnalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Marin Niţu, inspector guvernamental īn cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să īndeplinească atribuţii ce intră īn sfera de competenţă a Ministerului Mediului. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului mediului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, īn condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Mediului, Evaluarea anuală se realizează, īn condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate īn urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 martie 2017.

Nr. 265.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,

īn temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 152/2017 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 61 din 20 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

- Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Fondul de premiere alocat extragerilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 3 alin. (1) este de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere ocazională.

(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii cāştigului aferent unui bon fiscal, īn condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 10 martie 2017.

Nr. 437.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.