MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 903/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 903         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

214. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

 

985. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

 

988. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

 

989. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

 

993. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

994. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

995. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

996. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

997. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

998. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

999. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.000. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.001. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.002. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

814. - Hotărâre privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

 

815. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

370. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurii  privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

 

1.365. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

106. - Hotărâre pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2017.

Nr. 214.


*) Traducere.

 

ORGANIZAŢIA PENTRU COOPERARE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ

 

Secretar general

 

AG/2017.307.gms

30 mai 2017

 

Stimate prim-ministru,

 

La recomandarea Comitetului de Coordonare a Energiei Nucleare, Consiliul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a aprobat la data de 17 mai 2017 cererea României de a deveni membru al Agenţiei OCDE pentru Energie Nucleară (NEA) şi al băncii sale de date în conformitate cu articolul 17c) din Statutul NEA.

Prin urmare, în numele OCDE, sunt onorat să invit oficial România să devină membru a NEA şi a băncii sale de date prin convenirea participării la Decizia Consiliului de Instituire a Agenţiei, astfel cum a fost modificată. Veţi găsi aici o copie a Statului NEA.

Prin aderarea la NEA şi la banca sa de date, România se angajează să plătească o contribuţie financiară anuală stabilită în conformitate cu normele relevante ale Organizaţiei.

România va deveni oficial membru al NEA şi al băncii sale de date, după acceptarea oficială a termenilor conţinuţi în prezenta scrisoare de invitaţie, în conformitate cu articolul 17c) din prezentul statut.

Propunem ca această scrisoare şi răspunsul afirmativ al Guvernului dumneavoastră să constituie acceptarea de către România a invitaţiei menţionate mai sus şi a termenilor şi condiţiilor acesteia. Această acceptare şi, prin urmare, aderarea României vor intra în vigoare la 15 octombrie 2017.

Aş dori să profit de această ocazie pentru a vă mulţumi pentru toate eforturile depuse în acest proces şi pentru a vă felicita Guvernul pentru această realizare. Aştept cu nerăbdare să vă urez bun venit ca un nou membru al Agenţiei şi băncii sale de date şi să lucrăm împreună de dragul unei utilizări sigure, ecologice şi economice a energiei nucleare în scopuri paşnice în cadrul NEA.

 

Cu stimă,

Semnătură indescifrabilă

Angel Gurria

 

Dl. Sorin Grindeanu,

prim-ministru

România

 

CC: Excelenţa sa domnul Luca-Alexandru Niculescu, ambasadorul României în Franţa

 

 

ROMÂNIA - PRIM-MINISTRUL

 

Dl. Angel Gurria

 

Secretar general

 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 

 

 

Bucureşti, 31 mai 2017

 

Stimate secretar general,

În numele Guvernului României, recunosc primirea scrisorii dumneavoastră din data de 30 mai, care are următorul conţinut: „La recomandarea Comitetului de Coordonare a Energiei Nucleare, Consiliul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a aprobat la data de 17 mai 2017 cererea României de a deveni membru al Agenţiei OCDE pentru Energie Nucleară (NEA) şi al băncii sale de date în conformitate cu articolul 17c) din Statutul NEA.

Prin urmare, în numele OCDE, sunt onorat să invit oficial România să devină membru a NEA şi a băncii sale de date prin convenirea participării la Decizia Consiliului de instituire a Agenţiei, astfel cum a fost modificată. Veţi găsi aici o copie a Statului NEA.

Prin aderarea la NEA şi la banca sa de date, România se angajează să plătească o contribuţie financiară anuală stabilită în conformitate cu normele relevante ale Organizaţiei.

România va deveni oficial membru al NEA şi al băncii sale de date, după acceptarea oficială a termenilor conţinuţi în prezenta scrisoare de invitaţie, în conformitate cu articolul 17c) din prezentul statut.

Propunem ca această scrisoare şi răspunsul afirmativ al Guvernului dumneavoastră să constituie acceptarea de către România a invitaţiei menţionate mai sus şi a termenilor şi condiţiilor acesteia. Această acceptare şi, prin urmare, aderarea României vor intra în vigoare la 15 octombrie 2017.”

În sensul art. 17 c) din Statutul NEA, am plăcerea să accept în mod oficial, în numele Guvernului României, invitaţia de a deveni membru al NEA şi al băncii sale de date. România este de acord să participe la Decizia Consiliului de instituire a Agenţiei şi să contribuie la finanţarea activităţilor sale, aşa cum se precizează în textul dumneavoastră.

Prin urmare, confirm faptul că scrisoarea dumneavoastră şi prezentul răspuns constituie acceptarea de către România a invitaţiei menţionate mai sus şi a termenilor şi condiţiilor acesteia, care vor intra în vigoare la data de 15 octombrie 2017.

V-aş f recunoscător dacă aţi putea să transmiteţi aprecierea mea faţă de ţările membre NEA şi OCDE pentru sprijinul lor unanim. Permiteţi-mi, de asemenea, să profit de această ocazie pentru a vă mulţumi pentru sprijinul dumneavoastră personal în acest proces şi pentru a-mi exprima mulţumirile secretariatelor NEA şi OCDE pentru asistenţa acordată în timpul procesului de aderare. Guvernul României aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze îndeaproape cu membrii NEA.

 

Cu stimă,

Sorin Mihai Grindeanu,

prim-ministrul României

Semnătura indescifrabilă

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 si la Paris la 30 mai 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. *

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2017.

Nr. 985.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 189 din 1 noiembrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Convenţia dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. {2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 988.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 187 din 26 octombrie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003 şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 989.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.012/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anca Anastasescu, judecător la Judecătoria Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 993.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit.  c), art. 100 alin, (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.000/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pavel Filip, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 994.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.008/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Doina Mercheş, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 995.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.003/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Octavian-Claudian Chirilă, judecător la Judecătoria Cluj-Napoca, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 996.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.010/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cerasela-Violeta Mihăilescu, judecător la Judecătoria Petroşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 997.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin, (1) lit.  b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ârt. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.002/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabriela Stan, judecător la Tribunalul Buzău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 998.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale ârt. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 998/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ana Dascălu, judecător la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 999.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.004/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Carmen-Eiena Bârsan, preşedintele Secţiei penale a Judecătoriei Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 1.000.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şt completările ulterioare, precum şi ale ârt. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.005/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Monica-Mioara Turcu, judecător la Judecătoria Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 1.001.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.001/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior (cu două stele) - în rezervă, magistrat judecător Gheorghe Manea, preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 1.002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua din cadrul obiectivelor de investiţii: Corectarea torentelor din bazinul hidrografic Groposu, Corectarea torentului Valea Beii, Reabilitare drum forestier calamitat Poşaga, Reabilitare drum forestier Monteoru, Reabilitare drum forestier Vulturul, Reabilitare drum forestier Motnâu, Corectarea torentului Pârâul Cernatu, Reabilitare drum forestier Repedea-Cârligătura, Corectarea torentelor Pădurea Neagră, Corectarea torentelor Meziad şi Refacere drum forestier Vâlsan, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România”, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 258/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând 26 de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 814.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Braşov” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 225, coloana 2 va avea următorul conţinut: „Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Ioan Aurel Sbârcea Braşov, situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 36 - Clădire staţionar nouă”, coloana 3 va avea următorul conţinut: „S. construită la sol: 395 mp, S. construită desfăşurată: 3901 mp, Clădire în regim de înălţime D+P+7E+M, edificată în anul 1980 şi extinsă la mansardă în anul 2017, extinderea fiind compusă din casa lifturilor, casa scării, sală de conferinţe, 3 birouri, grup sanitar - CF vechi 20250 Braşov, nr. cad. 2132/2 convertit în CF nou 119767 - C1 Braşov”, coloana 6 va avea următorul conţinut: „Amenajări în baza Certificatului de atestare a extinderii construcţiei nr. 151/24.04,2017, autorizaţiile de construire nr. 55/15.03,1980, nr. 168/07.07.1982, nr. 265/01.11.1982, nr. 127/02.09.1985, emise de Primăria Municipiului Braşov, Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 290/12.07.2017, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 356/22.08.2017.”;

- la poziţia nr. 228 coloana 2 va avea următorul conţinut:

„Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Ioan Aurel Sbârcea Braşov, situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 36 - Bloc administrativ”, coloana 3 va avea următorul conţinut: „S. construită la sol: 234 mp, S. construită desfăşurată: 916 mp, Clădire în regim de înălţime D+P+2E, edificată în anul 1980 şi extinsă la etajul ii În anul 2017, extinderea fiind compusă din casa scării, 2 holuri, primire, sterilizare, expediere, 2 săli de operaţie, spălare medici, spălare instrumente, pregătire, reanimare, 2 băi - CF vechi 20250 Braşov, nr. cad. 2132/2 convertit în CF nou 119767 - C2 Braşov”, coloana 6 va avea următorul conţinut: „Amenajări în baza Certificatului de atestare a extinderii construcţiei nr. 151/24.04.2017, autorizaţiile de construire nr. 55/15.03.1980, nr. 168/07.07.1982, nr. 265/01.11.1982, nr. 127/02.09.1985, emise de Primăria Municipiului Braşov, Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 290/12.07.2017, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 356/22.08.2017.”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 815.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar nr. 260.276/2017, în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 8 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Studiile prevăzute la art. 1 alin, (1) sunt avizate de comisia de avizare constituită la nivel judeţean, prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Nominalizarea membrilor comisiei judeţene de avizare se face de către conducătorii instituţiilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(3) Comisia judeţeană de avizare a studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) este alcătuită din:

a) 2 reprezentanţi specialişti agronomi din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, dintre care unul va fi desemnat preşedintele comisiei;

b) un reprezentant de specialitate economică din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti - membru;

c) un specialist din cadrul Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» sau un specialist din cadrul OSPA situate în cadrul altui judeţ decât cel pe raza căruia este constituită comisia, după caz - membru;

d) directorul OSPA - secretar.

(4) Modelul procesului-verbal de avizare este prevăzut în anexa nr. 4.

(5) Membrii comisiei de avizare răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor conţinute în studiile prevăzute la art. 1 alin. (1) avizate şi/sau decid refacerea acestora, după caz, de către specialistul care a executat studiul/analizele, fără plată.

(6) Avizarea studiilor se face conform normelor metodologice de întocmire, precum şi cu respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studio şi categorie de complexitate.

(7) în cadrul unei şedinţe de avizare se supun avizării studii pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, executate la una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale”.

2. Anexa nr. 2 „Deviz estimativ la încheierea contractului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

3. Anexa nr. 3 „Situaţia de plată pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2017.

Nr. 370.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

- Model -

Deviz estimativ la încheierea contractului

 

Executant .................................................

Beneficiar .................................................

Denumirea lucrării: Studiu pedologie şi agrochimie care stă la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente Teritoriul administrativ:

Suprafaţa ha:

Scara:

Complexitatea ................................................. ha ..................... ha .....................

Contract nr. .................................................

Valoarea devizului estimativ (mii lei):

Teren .................................................

Birou .................................................

Total .................................................

 

Nr. crt.

Specificare

Cod

U.M.

Cantitatea

(nr.)

Preţ unitar

Valoarea

(mii lei)

1

Manoperă specialist

teren

1

O.M.C.

 

 

 

birou

2

O.MC.

 

 

 

2

Manoperă tehnician

teren

3

O.M.C.

 

 

 

birou

4

O.M.C.

 

 

 

3

Manoperă

muncitor

5

O.F.M.

 

 

 

cartograf

6

O.F.C.

 

 

 

4

Deplasare OSPA - T.C,

 

7

O.M.C.

 

 

 

5

Control tehnic

 

8

O.M.C.

 

 

 

6

Total manoperă

teren

9

*

*

*

 

birou

10

*

*

*

 

7

Cote cheltuieli indirecte

teren 60% x cod 9

11

*

*

*

 

birou 50% x cod 10

12

*

*

*

 

8

Transport teren

64% x cod 1

13

*

*

*

 

9

Total

fază teren

14

*

*

*

 

fază birou

15

*

*

*

 

10

Laborator

16

probe

 

 

 

11

Total teren

17

*

*

*

 

12

Total birou

18

*

*

*

 

13

TOTAL STUDIU

19

 

 

 

 

14

TVA

20

 

 

 

 

15

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

Directorul Oficiului de Studii Pedologice al Judeţului ......................

Contabil Oficiul de Studii Pedologice al Judeţului ......................

.................................................

.................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 (a procedură)

 

- Model -

Situaţia de plată pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

Beneficiar: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................................................

Lucrarea: Studiu pedologie şi agrochimie elaborat în vederea întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

Teritoriu administrativ: ................................................. judeţul .................................................

Faza .................................................

Scara .................................................

Categoria de complexitate .................................................

Suprafaţa .................................................

 

Nr. crt.

Operaţiunea/ denumirea

Simbol

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar (lei)

Valoarea

(lei)

A.

FAZA TEREN

*

*

*

*

*

1

Manoperă specialist la faza teren

Tab. 5

O.M.C.

 

 

 

Sporuri şi reduceri (15% astupat profile)

1.2.2.1.1.

O.M.C.

 

 

 

2

Manoperă tehnician (recoltat probe agrochimice maximum o probă la 10 ha - la parcelele dispersate sub 10 ha o probă pe parcelă necesară întocmirii planului de fertilizare)

*

0,25 O.M.C/probă

 

 

 

3

TOTAL MANOPERĂ SPECIALIST

*

 

 

 

 

4

Deplasare OSPA -T.C.

1.2.2.1.1 .d

O.M.C.

 

 

 

5

Control tehnic

1.2.2.1.1.e

O.M.C.

 

 

 

6

Alte sporuri şi reduceri

1.2.2.1.1.

O.M.C.

 

 

 

7

TOTAL SPECIALIST

*

O.M.C.

 

 

 

8

Manoperă muncitor faza teren

Tab. 3 bis

O.F.M.

 

 

 

Astupat profile sol (spor 15%)

1.22.1.1 .f

O.F.M.

 

 

 

9

TOTAL MUNCITOR

*

O.F.M.

 

 

 

10

TOTAL MANOPERĂ TEREN

*

 

 

 

 

11

Cheltuieli transport (64% din manoperă Specialist - rândul 1)

1.2.2.1

*

*

*

 

12

Cheltuieli indirecte (60% din total manoperă teren - rândul 10)

2.6.1 .f

*

*

*

 

13

TOTAL CHELTUIELI

(rândurile 11 + 12)

*

*

*

*

 

TOTAL TEREN (rândurile l 0 + 13)

*

*

*

*

 

B

FAZA BIROU

 

 

 

 

 

14

Manoperă specialist pedologie

Tab. 10,11

*

*

*

*

punctele 1; 3

1.2.2.2.1 .a

O.M.C.

 

 

 

punctele 2; 4 (coeficient de reducere)

1.2.2.2.1. b

O.M.C.

 

 

 

15

Alte sporuri şi reduceri

1.2.2.2.1 etc.

O.M.C.

 

 

 

16

Manoperă specialist bonitare (1/2 din suprafaţă)

Tab. 10,11; pct. 3,4

O.M.C.

 

 

 

17

Manoperă tehnician

2.23.4

O.M.C.

 

 

 

18

TOTAL MANOPERĂ SPECIALIST

*

O.M.C.

 

 

 

19

Manoperă cartografie studiu pedologie

Tab. 13

O.F.C.

 

 

 

20

Manoperă cartografie bonitare

Tab. 13

O.F.C.

 

 

 

21

TOTAL MANOPERA CARTOGRAFIE

*

O.F.C.

 

 

 

22

total manopera faza birou (rândurile 18 + 21)

*

*

*

*

 

23

Cheltuieli indirecte (50% din valoarea manoperei) (rândul 22)

2.6.1.f

*

*

*

 

total birou (rândurile 22 + 23)

*

*

*

*

 

C.

ANALIZE LABORATOR

*

*

*

*

*

1

Pregătit probe

*

probe

 

 

 

2

pH în apă distilată (pH)

II-18

probe

 

 

 

3

Săruri solubile electroconductanţă (EC)

II-2

probe

 

 

 

4

Reziduu fix

II-2

probe

 

 

 

5

Sodiu schimbabil

II-11

probe

 

 

 

6

Suma bazelor (SB)

II-13

probe

 

 

 

7

Aciditate hidrolitică (Ah)

II-15

probe

 

 

 

8

Aciditate totală (SH)

II-17

probe

 

 

 

9

Carbonaţi (CaCO3)

II-20

probe

 

 

 

10

Carbonaţi (CaCO3) activ

 

probe

 

 

 

11

Humus (H)

II-21

probe

 

 

 

12

Azot total (N)

II-22

probe

 

 

 

13

Materie organică

II-23

probe

 

 

 

14

Fosfor solubil în AL (P)

II-27

probe

 

 

 

15

Potasiu mobil în AL (K)

II-29

probe

 

 

 

16

Aluminiu mobil (Al)

II-31

probe

 

 

 

17

Analiză granulometrică (5 fracţiuni)

II-36

probe

 

 

 

18

Determinare fracţie suplimentară schelet prin cernere

II-37

probe

 

 

 

19

Umiditate la 105° C

II-39

probe

 

 

 

20

Coeficient de higroscopicitate (CH)

II-40

probe

 

 

 

21

Greutate volumetrică (Da)

II-41

probe

 

 

 

22

Greutate specifică (D)

II-42

probe

 

 

 

23

Echivalentul umidităţii (EU)

II-43

probe

 

 

 

24

Conductivitate hidraulică (K)

II-44

probe

 

 

 

25

Rezistenţă la penetrare (RP)

II-45

probe

 

 

 

26

Mineralizare

II-32

probe

 

 

 

27

Calciu (Ca)

II-3

probe

 

 

 

28

Magneziu (Mg)

II-3

probe

 

 

 

29

Sodiu (Na)

II-3

probe

 

 

 

30

“Potasiu (K)

II-3

probe

 

 

 

31

Cloruri

II-3

probe

 

 

 

32

Sulfaţi

II-3

probe

 

 

 

33

Bicarbonaţi

II-3

probe

 

 

 

34

Alte analize

 

probe

 

 

 

35

Calcule buletine şi indici

*

probe

 

 

 

 

TOTAL LABORATOR

*

analize

 

 

 

A

FAZA TEREN

 

 

 

 

 

B.

FAZA BIROU

 

 

 

 

 

 

TOTAL LUCRARE (A + B)

 

 

 

 

 

 

T.V.A.

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (A+ B)

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, în unitatea administrativ-teritorială Vişina Nouă din judeţul Olt, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 octombrie 2017.

Nr. 1.365.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

 

Având în vedere:

- Nota de fundamentare nr. 7.169 din 7.11.2017, emisă de Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari, prin care se prezintă situaţia actuală a unui număr de 469 de stagiari care au finalizat perioada de stagiu în anul 2014 sau 2015 şi care din cauza prevederilor legale existente mai au la dispoziţie o singură sesiune de examen, respectiv sesiunea noiembrie 2017;

- Procesul-verbal nr. 7,263 din data de 8.11,2017 privind votul electronic al membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

în temeiul prevederilor:

- art. 88 alin, (5), art. 90 alin, (1) şi art. 95 alin, (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative;

- art. 5 alin. (6) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 51 şi 53 din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2015, următoarele categorii de stagiari în activitatea de audit financiar pot susţine examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar după cum urmează:

a) pentru persoanele care au finalizat stagiul în anul 2013 sau anterior acestui an, sesiunea de examen ce va fi organizată în luna noiembrie 2017 reprezintă ultima sesiune în care se pot înscrie şi pot susţine examenul de competenţă profesională;

b) persoanele care au finalizat stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar în anul 2014 sau în anul 2015 pot susţine examenul de competenţă profesională până în anul 2018, inclusiv;

c) persoanele care au finalizat stagiul de pregătire în activitatea de audit financiar în anul 2016 şi se află în perioada de susţinere a examenului pot susţine examenul de competenţă profesională în perioada 2016-2019, indiferent de numărul de sesiuni pe care le mai aveau la dispoziţie în momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Persoanele care nu obţin calitatea de auditor financiar în termenele prevăzute de reglementările adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România vor fi eliminate din Registrul stagiarilor din perioada legală de susţinere a examenului, iar procedura de admitere în stagiu va putea fi reluată ulterior.

Art. 3. - Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 106.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 3 noiembrie 2017, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din aur dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Valoare nominală

100 lei

Metal

aur

Titlu

900%

Formă

rotundă

Diametru

21 mm

Greutate

6,452 g

Calitate

proof

Cant

zimţat

Aversul monedei prezintă o imagine de epocă a bibliotecii din conacul Brătienilor de la Florica, inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2017”.

Reversul monedei redă portretul lui Vintilă Brătianu, inscripţia în arc de cerc „VINTILĂ BRATIANU” şi anii între care a trăit „1867”, „1930”.

Art. 3. - Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C. Brătianu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 20.

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.