MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 938/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 938         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.027. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.028. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.029. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.030. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.031. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.032. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.033. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.401. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

3.300. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.198. - Ordin pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.045/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bogdana Ligia Secan, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în „excluderea din magistratură11, dispusă prin Hotărârea nr. 26J/23.11.2016 a Secţiei pentru judecători în materie disciplinară, definitivă potrivit Minutei deciziei civile nr. 230/25.09.2017 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători, în Dosarul nr. 289/1/2017.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.027.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.058/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 4 decembrie 2017, domnul judecător Ilie Ursu, preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.028.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.059/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Carmen-Elena Georgică, judecător la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.029.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 fit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.064/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iulia Blesneag, judecător la Judecătoria Huşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.030.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c}, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.146/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2017, domnul Petre Dovlete, procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.031.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.143/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Camelia Simona Ţârlea, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.032.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.145/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 decembrie 2017, domnul Alin Domenic Georgescu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, detaşat în cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.033.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. ale 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Albeşti - sectoarele cadastrale nr. 12 şi 40;

b) unitatea administrativ-teritorială Dobârceni - sectorul cadastral nr. 39;

c) unitatea administrativ-teritorială Lunca - sectoarele cadastrale nr. 66, 82 şi 83;

d) unitatea administrativ-teritorială Ştefăneşti - sectoarele cadastrale nr. 17, 19, 20, 21, 22 şi 51.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 1 noiembrie 2017.

Nr. 1.401.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: Botoşani

UAT: Albeşti

Sectoare: 12, 40

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere prevederile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 şi 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 715.246 din 14 noiembrie 2017,

în temeiul dispoziţiilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 3 august 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la secţiunea 1 „Dispoziţii generale” punctul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală) “.

2. În anexa nr. 1, la secţiunea 1 „Dispoziţii generale”, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. (1) După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care a fost respinsă cererea anterioară de înregistrare în scopuri de TVA, după caz.

(2) Pentru soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoana impozabilă - societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru această persoană impozabilă s-a primit de la compartimentul cu atribuţii în evaluarea riscului fiscal vreun referat întocmit ca urmare a înscrierii persoanei impozabile în selecţia efectuată în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal, în condiţiile ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1.2.

(3) Dacă pentru persoana impozabilă există vreun referat întocmit potrivit alin, (2), compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, menţionate la pct. 9.”

3. În anexa nr. 1, la secţiunea 1 „Dispoziţii generale”, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 131 şi 132, care vor avea următorul cuprins:

„131. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, prevăzută la pct. 9 lit. c), compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală, situaţie în care termenul de soluţionare a cererii se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei către contribuabil şi data prezentării acestuia la organul fiscal. Organul fiscal înştiinţează contribuabilul cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii, asupra obligativităţii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele şi informaţiile solicitate, precum şi asupra posibilităţii de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluţionării cererii,

132. La finalizarea audierii se va încheia un proces-verbal, semnat de organul fiscal şi de contribuabil sau, după caz, de persoana împuternicită să reprezinte contribuabilul în relaţia cu organul fiscal, în care se vor consemna cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele reprezentantului organului fiscal care participă la audiere, numele şi prenumele reprezentantului legal al contribuabilului care participă la audiere, data la care are loc audierea, informaţii referitoare la cererea contribuabilului (numărul şi data cererii, situaţia în care se încadrează), documentele şi informaţiile prezentate la audiere care au fost solicitate sau probele suplimentare considerate relevante de către contribuabil, constatările organului fiscal cuprinse în referat, precum şi punctul de vedere al contribuabilului. Menţiuni privind audierea se înscriu şi în cuprinsul deciziei emise de organul fiscal.”

4. În anexa nr. 1, la secţiunea a 2-a „Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. În situaţia persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal.”

5. În anexa nr. 1, la secţiunea a 2-a „Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”, punctul 2.(1) litera b), punctul 3 litera b) şi punctul 5 litera b) se abrogă.

6. În anexa nr. 1, la secţiunea a 2-a „Dispoziţii speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal”, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA. În situaţia prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal sunt aplicabile prevederile secţiunii a 5-a pct. 3 din procedură.”

7. Anexa nr. 2 la anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

8. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2017.

Nr. 3.300.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la procedură)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .....................................................

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală .....................................................

Nr. .....................................

 

Aprobat

 

Conducătorul unităţii Fiscale,

 

.....................................................

Avizat

 

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

 

.....................................................

 

Verificat

 

Şef compartiment specialitate,

 

.....................................................

 

 

REFERAT

privind soluţionarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumire .....................................................

Cod de identificare fiscala .....................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA care a fost anulat .....................................................

Domiciliul fiscal .....................................................

Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând cu data de ........................................, întrucât

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 (Se detaliază motivele de fapt şi de drept pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.)

B. Din analiza Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), înregistrată cu nr. ........................................, precum şi a următoarelor informaţii şi documente:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

C. Propunem:

 Respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA*), depusă după anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru următoarele motive:

 Informaţiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea notificării. Prin Adresa nr. ......................./........................ au fost solicitate următoarele date sau documente

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 La data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:

 persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

 persoana impozabila avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul

 actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic)  ............................................................................................. (Se înscriu datele de identificare ale acestora.) aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul

 persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal

 persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal.

 alte motive legale de respingere

Motive de fapt şi de drept

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 Înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul:

 art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal

 art. 316 alin. (12) lit. b) din Codul fiscal

 art. 316 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal

 art. 316 alin. (12) lit. d) din Codul fiscal


*) În situaţia în căra sa propune respingerea cererii, sunt aplicabile prevederile pct. 131 şi 13^ din secţiunea 1 a anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fii vederea audierii contribuabilului.

 

 

Întocmit

 

.....................................................

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.011/2016)

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin.(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

099

Nr. operator de date cu caracter personal - 759

 

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. DENUMIRE /NUME, PRENUME

 

2. DOMICILIUL FISCAL

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Ţara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

3. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

B. REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT

 

Nr. act împuternicire

 

Data

 

Date de identificare a împuternicitului

1. DENUMIRE/NUME, PRENUME

 

2. DOMICILIUL FISCAL

 

Judeţ

 

Localitate

 

Sector

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Telefon

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

3. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PRIN PREZENTA, SOLICIT ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ:

 

1. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(12) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare



2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. 12) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare



2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. 12) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare



2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. 12) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare



2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin. 12) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare



6. Cifra de afaceri estimată a se realiza până la sfârşitul anului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lei

7. Perioada fiscală:

7.1 Lunară

 

7.2. Trimestrială

 

Prin prezenta declar c6 voi desfăşura activităţi economice.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

 

 

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

Data

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

Se completează de personalul organului fiscal.

Denumire organ fiscal

 

Număr înregistrare

Dată înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele şt prenumele persoanei care a verificat

 

Număr legitimaţie

 

 

Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/9.1

 

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare” (099)

 

Formularul .Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare” (099) se completează şi se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispoziţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau de altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. Date de Identificare a persoanei impozabile

Rândul 1. Denumirea/Numele, prenumele

Se completează cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA*

Rândul 2. Domiciliul fiscal

Se completează cu domiciliul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.

B. Reprezentare prin împuternicit

Se marchează cu „X” în situaţia în care cererea este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Date de identificare a împuternicitului - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, adresa acestuia şi codul de identificare fiscală.

C. Prin prezenta solicit înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Rândul 1 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal, potrivit legii.

Rândul 2 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situaţiei care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au/are înscrise astfel de fapte/situaţii.

Rândul 3 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 4 se marchează cu „X” de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau ii s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operaţiune realizată, şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 5 se marchează cu „X11 de către persoanele impozabile cărora ii s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât prezintă risc fiscal ridicat, potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Rândul 6 Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispoziţiilor art. 322 din Codul fiscal.

Rândul 7 Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de art. 322 din Codul fiscal.

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.011/2016)

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Sigla

Sigla

 

D.G.R.F.P./

Ministerul Finanţelor

 

D.G.A.M.C.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........................................

Adresa ........................................

Tel ........................................

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

 

Unitatea fiscală ........................................

Fax: ........................................

 

Nr. ......................................../ ........................................

E-mail: ........................................

 

DECIZIE

privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........................................

Domiciliu fiscal: Localitatea ........................................, str. ........................................ nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul ........................................

Cod de identificare fiscală ........................................

În urma Cererii dumneavoastră de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la organele fiscale cu nr. ........................................ din ........................................ şi a analizei informaţiilor existente în evidenţele fiscale, vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă, întrucât:

 nu aţi corectat/completat cererea de înregistrare şi/sau documentaţia, în termenul prevăzut de notificarea transmisă de organul fiscal

 la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:

 persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare

 persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul

 actualii administratori/asociaţi (în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic) ..................................................................  (Se înscriu datele de identificare ale acestora.) aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

 infracţiunilor

 atragerii răspunderii solidare cu debitorul

 persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

 persoana impozabilă nu a evidenţiat în deconturile de TVA depuse nicio operaţiune, în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

 din constatările organului fiscal rezultă că persoana impozabilă - societate înfiinţată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - prezintă risc fiscal potrivit criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 alte motive legale de respingere

 

Motive de fapt şi de drept

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

După remedierea situaţiei care a condus la respingerea cererii, în condiţiile prevăzute de art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea unei noi cereri de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (formular 099).

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ........................................

Semnătura şi ştampila unităţii ........................................

 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

Cod 14.13.02.60/î.c.r.

www.anaf.ro

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 607 din 15.11.2017 şi al Direcţiei generale medic şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 3.332 din 15.11.2017, în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2017, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna noiembrie 2017, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 decembrie 2017.”

2. La articolul 2, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna noiembrie 2017, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 decembrie 2017.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Răzvan-Teohari Vulcănescu

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 1.198.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.