MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 709/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 709         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 1 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

602. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

 

613. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

616. - Hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

617. - Hotărâre pentru modificarea pct. IV lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 136/2017 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2017-2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

102. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

 

176. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare a instalaţiilor radiologice

 

300. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu

modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul

Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2017.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Denumirea bunului

Administratorul bunului

Valoare

1

108444

Rezervaţia Cheile Nerei - Beuşniţa

Ministerul Mediului - CUI 16335444

59.003.100 RON

2

108446

Valea Ciclovei - Ilidia

30.365.277 RON

3

108447

Cheile Şuşarei

2.826 455 RON

4

108449

Izvorul Bigăr

2.028.786 RON

5

108450

Lisovacea

273.732 RON

6

108451

Ducin

2.995.219 RON

7

108453

Cheile Carasului

57.988.254 RON

8

108454

Izvoarele Carasului

4.869.719 RON

9

108456

Izvoarele Nerei

86.652.319 RON

10

108457

Cheile Gârliştei

4.356.189 RON

11

108458

Bârzăviţa

58.714.437 RON

12

108459

Buhui-Marghitaş

8.248.616 RON

13

108460

Groposu

7.444.612 RON

14

108461

Domogled

45.627.773 RON

15

108462

Coronini - Bedina

74.006.342 RON

16

108464

Iauna - Craiova

13.018.344 RON

17

108465

Iardaşiţa

4.226.335 RON

18

108466

Belareca

14.034.094 RON

19

108467

Vama Veche - 2 Mai (acvatoriul litoral marin)

52.010.937 RON

20

112630

Corbu-Nuntaşi-Histria

19.422.774 RON

21

112632

Cetatea Histria

154.285 RON

22

112633

Obanul Mare şi Peştera Movile

154.285 RON

23

112635

Piatra Cloşanilor (inclusiv peşterile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei)

17.888.968 RON

24

112636

Orzea Zânoaga

7.158.211 RON

25

112638

Ciucevele Cernei

12.056.888 RON

26

112639

Peştera Muierii

218.081 RON

27

112641

Rezervaţia Ştiinţifici Gemenele

15.912.667 RON

28

112642

Peştera de Corali

5.429 RON

29

112643

Peştera Şura Mare

47.960 RON

30

112644

Peştera Tecu ri

20.360 RON

31

112646

Arboretul Simeria

804,456 RON

32

112647

Pietrosul Mare

24.012.426 RON

33

112648

Peştera Epuran

9.049 RON

34

112650

Poliţa cu Crini

3.365.323 RON

35

112651

Abruptul Prahovean Bucegi

37.463.765 RON

36

112656

Pădurea Letea

26.812.639 RON

37

112662

Pădurea Caraorman

21.355.188 RON

38

112663

Arinişul Erenciuc

603.116 RON

39

112677

Domogled - Valea Cernei

978.217.260 RON

40

112678

Retezat

309.635.967 RON

41

112679

Cheile Nerei-Beuşniţa

639.378.813 RON

42

112681

Rodna

373.164.019 RON

43

112682

Bucegi

265 819 352 RON

44

112684

Cheile Bicazului - Hăşmaş

59.803.936 RON

45

112685

Ceahlău

76.367.226 RON

46

112687

Călimani

250.434.242 RON

47

112688

Cozia

111.356.542 RON

48

112689

Piatra Craiului

120.446.262 RON

49

112690

Semenic - Cheile Carasului

631.864.975 RON

 

50

112691

Munţii Măcinului

Ministerul Mediului - CUI 16335444

96.138,838 RON

51

112692

Porţile de Fier

690.977.568 RON

52

112693

Parcul natural Munţii Apuseni

399.072.664 RON

53

112694

Grădiştea Muncelului - Cioclovina

86.169.555 RON

54

112695

Balta Mică a Brăilei

151.046.813 RON

55

112696

Delta Dunării

4.635.678.276 RON

56

113021

Detunata Goală

253.372 RON

57

113023

Râpa Roşie

263.778 RON

58

113024

Detunata Flocoasă

57.914 RON

59

113027

Oul Arşiţei

2.262 RON

60

113031

Stânca Grunzii

2.262 RON

61

113033

Piatra Despicata

2.262 RON

62

113035

Peştera Vânătările Ponorului

57.914 RON

63

113037

Peştera Gheţaru Scărişoara

11.774 RON

64

113039

Peştera Gheţarul de la Vârtop

11.774 RON

65

113040

Huda lui Papară

52.032 RON

66

113041

Piatra Bulbuci

34.839 RON

67

113042

Piatra Tomii

11 764 RON

68

113043

Piatra Varului

11.764 RON

69

113044

Piatra Boului

34.839 RON

70

113046

Piatra Poienii

11.764 RON

71

113047

Piatra Grohotişului

57.914 RON

72

113048

Bulzul Gălzii

34.839 RON

73

113049

Cheile Gălzii

11.764 RON

74

113051

Cheile Tecşeştilor

57.914 RON

75

113052

Cheile Pravului

34.839 RON

76

113053

Cheile Piatra Bălţii

23.075 RON

77

113055

Cheile Geogelului

57.914 RON

78

113056

Cheile Plaiului

23,075 RON

79

113059

Avenul din Huanca Urzicarului

11.764 RON

80

113060

Coiba Mică

11 764 RON

81

113062

Coiba Mare

11.764 RON

82

113063

Peştera Vârtopaşu

11.764 RON

83

113064

Huda Orbului

11,764 RON

84

113066

Hodobana

11.764 RON

85

113067

Avenul cu două intrări

11.764 RON

86

113069

Izbucul Tăuzului

11.764 RON

87

113070

Hoanca Apei

11.764 RON

88

113071

Avenul de la Tău

11.764 RON

89

113072

Pojarul Poliţei

11.764 RON

90

113073

Avenul din Şesuri

11.764 RON

91

113074

Izbucul Poliţei

2.262 RON

92

113075

Izbucul Coteţul Dobreştilor

2.262 RON

93

113076

Peştera de sub Zgurăşti

11.764 RON

94

113077

Peştera Poarta lui Ionele

1.357 RON

95

113078

Peştera Dirninii

11.764 RON

96

113079

Izbucul Mătişeşti

11.764 RON

97

113080

Peşterile Lucia

11.764 RON

98

113081

Peştera de la Groşi

11.764 RON

99

113082

Cheile Mindruţului

40.721 RON

 

100

113083

Cheile Siloşului

Ministerul Mediului - CUI 16335444

34.839 RON

101

113084

Piatra Corbului

57.914 RON

102

113085

Peştera Valea Morii

51.579 RON

103

113086

Granitul de la Albeşti

7.239 RON

104

113087

Locul fosilifer Suslăneşti

53.842 RON

105

113088

Calcarul numulitic de la Albeşti

23.075 RON

106

113089

Lacul Iezer

8.144 RON

107

113090

Lacul Zâma

7.239 RON

108

113091

Lacul Jgheburoasa

23.075 RON

109

113092

Lacul Hârtop I

4.525 RON

110

113093

Lacul Hârtop II

4.977 RON

111

113094

Lacul Hârtop V

13.574 RON

112

113095

Lacul Mănăstirii

8 144 RON

113

113096

Lacul Valea Rea

8.144 RON

114

113097

Lacul Buda

5.882 RON

115

113098

Lacurile Izvorul Muşeteica

4.525 RON

116

113099

Lacul Scărişoara Galbenă

30.767 RON

117

113100

Lacul Galbena IV

3.167 RON

118

113101

Tuful de la Valea Uzului

1,810 RON

119

113102

Taful de Falcău

1.810 RON

120

113103

Cineritele de Nutasca Ruseni

1.810 RON

121

113104

Punctul fosilifer La Runc

1.810 RON

122

113105

Punctul fosilifer Cărligata

1.810 RON

123

113106

Strate tip pentru „Formaţiunea de Pietrosu”

1 810 RON

124

113107

Puncte fosilifere în conglomerate de Pietricica

1 810 RON

125

113108

Strate tip pentru „Formaţiunea de Supan”

1.810 RON

126

113109

Calcarele cu Litothamnius

10.859 RON

127

113110

Groapa Ruginoasa -Valea Seacă

200.435 RON

128

113111

Pietrele Galbenei

80.536 RON

129

113112

Piatra Bulzului

18.098 RON

130

113113

Gheţarul Focul Viu

1,357 RON

131

113114

Avenul Borţigului

1.357 RON

132

113115

Ferice Plai şi Hoanca

1.357 RON

133

113116

Avenul Câmpeneasca cu Izbucul Boiu

13.121 RON

134

113117

Peştera Ciurului Ponor

13.121 RON

135

113118

Peştera Ciurului Izbuc

1.357 RON

136

113119

Peştera Oşoiu

1.357 RON

137

113120

Peştera Urşilor-Chişcău

13.574 RON

138

113121

Peştera Valea Leşului

1.357 RON

139

113122

Peştera Vântului

1.357 RON

140

113123

Peştera lui Micula

1.357 RON

141

113124

Peştera Gălăşeni

1.357 RON

142

113125

Piatra Corbului

57.461 RON

143

113126

Masivul de sare de la Sărăţel

57.461 RON

144

113127

Vulcanii Noroioşi „La Gloduri”

23.075 RON

145

113128

Râpa cu Păpuşi

23.075 RON

146

113129

Zăvoalele Borcuţului

4.525 RON

147

113130

Peştera Tăuşoare

679.580 RON

148

113131

Peştera din Valea Cobăşelului

11.311 RON

149

113132

Râpa Verde

11.311 RON

 

150

113133

Comarnic

Ministerul Mediului - CUI 16335444

57.461 RON

151

113134

Locul fosilifer de la Vama Strunga

95,919 RON

152

113135

Cheile Zămeşilor

1.051.494 RON

153

113136

Stânca bazaltică de la Rupea

85.966 RON

154

113137

Coloanele de bazalt de la Racoş

10.406 RON

155

113138

Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplită

9.501 RON

156

113139

Vulcanii noroioşi de la Băile Homorod

7.692 RON

157

113140

Microcanionul în bazalt de la Hoghiz

19.003 RON

158

113141

Cheile Dopca

38.458 RON

159

113142

Locul fosilifer Ormeniş

38,458 RON

160

113143

Locul fosilifer Carhaga

15 383 RON

161

113144

Locui fosilifer Purcăreni

2.262 RON

162

113514

Peştera Bârlogul Ursului

9.954 RON

163

113515

Peştera Valea Cetăţii

9 954 RON

164

113516

Peştera Liliecilor

9.954 RON

165

113517

Sarea lui Buzău

4.977 RON

166

113518

Blocurile de Calcar de la Bădila

6.334 RON

167

113519

Focul Viu-Lopătari

249 RON

168

113520

Piatra Albă „La Grunj”

208 RON

169

113521

Chihlimbarul de Buzău

18.098 RON

170

113522

Peştera Comarnic

905 RON

171

113524

Peştera Popovaţ

905 RON

172

113526

Peştera Buhui

905 RON

173

113528

Peştera Barzoni

905 RON

174

113529

Locul Fosilifer Soceni

3.167 RON

175

113531

Sfinxul Bănăţean

4.072 RON

176

113533

Locul Fosilifer de la Apadia

7.692 RON

177

113534

Locul Fosilifer de la Delineşti

31.219 RON

178

113536

Locul Fosilifer de la Ezeriş

15.836 RON

179

113537

Locul Fosilifer de la Globu Craiovei

15.836 RON

180

113538

Locul Fosilifer de la Petroşniţa

23.527 RON

181

113540

Locul Fosilifer de la Târnova

15.836 RON

182

113541

Locul Fosilifer de la Tirol

4.072 RON

183

113542

Locul Fosilifer de la Valea Pai

15.836 RON

184

113543

Locul Fosilifer de la Zorlenţu Mare

23.527 RON

185

113544

Cariera Corabia

25.337 RON

186

113545

Peştera Vârfuraşu

13.574 RON

187

113547

Peştera din Piatra Ponorului

25 .337 RON

188

113548

Gipsurile de la Leghia

13.574 RON

189

113549

Locul Fosilifer Coruş

25.337 RON

190

113551

Pereţii Calcaroşi de la Petroşani

67.868 RON

191

113552

Locul Fosilifer Aliman

193.196 RON

192

113553

Reciful Neojurasic de la Topalu

108.588 RON

193

113555

Locul Fosilifer Credinţa

81.441 RON

194

113557

Locul Fosilifer Cernavodă

43.435 RON

195

113561

Peştera lui Adam

67.868 RON

196

113562

Peştera Gura Dobrogei

67,868 RON

197

113564

Peştera Limanu

15.383 RON

198

113565

Locul Fosilifer Movila Banului

55.199 RON

199

113567

Peştera Cocora inclusiv Cheile Urşilor

2.704.294 RON

 

200

113568

Valea Horoavei

Ministerul Mediului - CUI 16335444

65.605 RON

201

113569

Peştera Răteiului

13.574 RON

202

113571

Peştera Martei

16.288 RON

203

113573

Sfinxul Lainicilor

8.597 RON

204

113574

Piatra Buha

8 597 RON

205

113575

Piatra Andreaua

8.597 RON

206

113577

Piatra Biserica Dracilor

8.597 RON

207

113578

Izvoarele Izvernei

3.829.989 RON

208

113579

Izbucul Jaleşului

225.320 RON

209

113581

Peştera Gura Plaiului

114.922 RON

210

113582

Peştera Lazului

16,288 RON

211

113583

Peştera ledului

8.597 RON

212

113585

Stâncile Rafailă

8.597 RON

213

113587

Izvoarele minerale Săcelu

8.597 RON

214

113588

Dealul Gomăcelu

8.597 RON

215

113590

Muntele de sare Praid

918.926 RON

216

113591

Rezervaţia geologică de la Sâncrăieni

153.381 RON

217

113593

Lacul Rat

153.381 RON

218

113594

Dealul Melcului Firtuş

116.280 RON

219

113596

Vulcanii Noroioşi de la Filiaşi

15.383 RON

220

113597

Peştera Şugău

260.611 RON

221

113599

Avenul Licaş

55.651 RON

222

113600

Cascada de apă termală

7.239 RON

223

113601

Peştera Zeicului

10.406 RON

224

113602

Piatra Crinului

5.429 RON

225

113603

Locul Fosilifer Lăpugiul de Sus

47.960 RON

226

113606

Locul fosilifer cu dinozauri de la Sânpetru

47.960 RON

227

113607

Peştera Cizmei

10 .406 RON

228

113609

Locul Fosilifer Ohaba - Ponor

97.729 RON

229

113610

Paleofauna reptiliană Tuştea

5.429 RON

230

113612

Punctul fosilifer Băiceni

52.032 RON

231

113614

Izvorul Bătrâna

5,882 RON

232

113615

Lacu Albastru

5.882 RON

233

113617

Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia

636.597 RON

234

113618

Peştera Vălenii Şomcutei

47.960 RON

235

113620

Peştera cu Oase

5.882 RON

236

113621

Peştera Boiu Mare

5.882 RON

237

113623

Coloanele de la Limpedea

34.386 RON

238

113625

Rozeta de Piatra llba

5,882 RON

239

113626

Izvorul şi stâncile de la Camana

191.386 RON

240

113628

Locul Fosilifer Maiovaţ

46.150 RON

241

113629

Locui fosilifer Pietrele Roşii

9.049 RON

242

113631

Lacul Fărăgău

309.476 RON

243

113633

Lacul Ursu şi arboretele de pe săraturi

665 554 RON

244

113634

Cascada Duruitoarea

12 669 RON

245

113636

Stânca Şerbeşti

43.888 RON

246

113637

Piatra Teiului

2.715 RON

247

113639

Peştera Toşorog

1 357 RON

248

113641

Peştera Munticel

12.669 RON

249

113642

Cheile Şugăului

1.033.848 RON

 

250

113643

Muntele de sare SIănic Prahova

Ministerul Mediului - CUI 16335444

19.003 RON

251

113644

Locul fosilifer Plaiul Hoţilor

57.461 RON

252

113645

Grădina Zmeilor

34.386 RON

253

113647

Pietrele Moşu şi Baba

2.715 RON

254

113648

Gresiile de pe Stânca Dracului

12.216 RON

255

113651

Lacul fără Ivind Ocna Sibiului

1.810 RON

256

113652

Calcarele eocene de la Tumu Roşu-Porceşti

321.692 RON

257

113654

Calcarele cu hippuriţi de la Cisnădioara

8.597 RON

258

113656

Canionul Mihăileni

108.588 RON

259

113657

Vulcanii Noroioşi Hăşag

8.597 RON

260

113659

La Grumaji

17.646 RON

261

113660

Pintenul din coasta Jinei

17.646 RON

262

113661

Masa Jidovului

17.646 RON

263

113662

Doisprezece Apostoli

2.450.922 RON

264

113663

Moara Dracului

10.859 RON

265

113664

Piatra Ţibăului

217.628 RON

266

113665

Piatra Buhei

16.741 RON

267

113666

Clipa de calcare triasice Pârâul Cailor

905 RON

268

113667

Locul fosilifer Măluşteni

91.847 RON

269

113668

Locul fosilifer Nisipăria Hulubaţ

23.980 RON

270

113669

Piramidele din Valea Stâncioiului

128.496 RON

271

113670

Piramidele de la SIătioara

112,660 RON

272

113672

Peştera Caprelor

4 525 RON

273

113673

Avenul Piciorul Boului

905 RON

274

113675

Peştera Liliecilor

8.597 RON

275

113677

Peştera Munteanu - Murgoci

8 597 RON

276

113678

Peştera Pagodelor

2.715 RON

277

113682

Peştera Rac

1.810 RON

278

113684

Peştera Valea Bistriţa

2,262 RON

279

113685

Peştera cu Lac

905 RON

280

113687

Peştera cu Perle

4 525 RON

281

113688

Peştera Arnăuţilor

3.620 RON

282

113689

Peştera Clopot

905 RON

283

113691

Focul Viu de la Andreiaşu de Jos

112.660 RON

284

113918

Cheile Rămeţului

274 185 RON

285

113921

Pădurea Vidolm

304.046 RON

286

113923

Poiana cu Narcise de la Negrileasa

57.914 RON

287

113924

Molhaşurile Căpăţânei

57 914 RON

288

113925

Poienile cu Narcise de la Tecşeşti

23.075 RON

289

113926

Iezerul Surianul

265.136 RON

290

113927

Calcarele de la Ampoiţa

132.115 RON

291

113929

Cheile întregalde

332.098 RON

292

113931

Cheile Vălişoarei

265.136 RON

293

113932

Şesul Craiului - Scăriţa Belioara

328.931 RON

294

113933

Calcarele cu obitoline de la Piatra Corbului

23.075 RON

295

113944

Dealul cu Melci

57.914 RON

296

113945

Pârâul Bobii

17.193 RON

297

113946

Calcarele de la Valea Mică

11.764 RON

298

113947

Pădurea SIobodă

265.136 RON

299

113948

Iezerul Ighiel

265.136 RON

 

300

113949

Tăul fără fund de la Băgău

Ministerul Mediului - CUI 16335444

97.729 RON

301

113950

Cheile Gărdişoarei

198.626 RON

302

113951

Cheile Ordâncuşei

132.115 RON

303

113952

Cheile Albacului

239.346 RON

304

113953

Cheile Văii Morilor

204.507 RON

305

113954

Cheile Poşegii

132.115 RON

306

113955

Cheile Runcului

265.136 RON

307

113956

Cheile Pociovaliştei

332 .098 RON

308

113957

Cheile Glodului

265.136 RON

309

113958

Cheile Cibului

198.626 RON

310

113959

Cheile Caprei

198.626 RON

311

113960

Cheile Ampoiţei

198,626 RON

312

113961

Cheile Văii Cetăţii

132.115 RON

313

113962

Cheile Găldiţei şi Turcului

884.087 RON

314

113963

Cascada Vârciorog

57.914 RON

315

113964

Cascada Pişoaia

57 914 RON

316

113965

Piatra Ceţii

827,079 RON

317

113966

Luncile Prigoanei

198.626 RON

318

113996

Cheile Mănăstirii

198.626 RON

319

113997

Dosul Laurului

349.744 RON

320

113998

Bălţile Gurahonţ

21 265 RON

321

113999

Runcu - Groşi

2.707.008 RON

322

114000

Poiana cu narcise Rovina

1.810 RON

323

114001

Balta Rovina

1.378 615 RON

324

114002

Balta Şoimoş

10 859 RON

325

114003

Pădurea Sic

238.441 RON

326

114004

Peştera lui Duţu

1.357 RON

327

114005

Peştera Sinesie

1 357 RON

328

114006

Locul fosilifer Monoroştia

1.357 RON

329

114007

Locul fosilifer Zabalţ

49.770 RON

330

114035

Pădurea de stejar de la Cărând

22.623 RON

331

114447

Rezervaţia de soluri sărăturate

836.580 RON

332

114448

Arboretul Macea

261.064 RON

333

114449

Microrelieful carstic de la Cetăţeni

145.689 RON

334

114450

Poiana cu narcise Negraşi

62.891 RON

335

114451

Zona carstică - Cheile Dâmboviţa - Dâmbovicioara

16.544.739 RON

336

114453

Bmsturet

40.691.091 RON

337

114454

Golul Alpin Moldoveanu-Capra

7.239 RON

338

114455

Peştera Dobreştilor

7.239 RON

339

114456

Peştera nr. 15

7.239 RON

340

114457

Peştera Dâmbovicioara

6.334 RON

341

115000

Peştera Uluce

7.239 RON

342

115002

Peştera Standului

7.239 RON

343

115003

Avenul din Grind

7.239 RON

344

115004

Valea Vâlsanului

67.869.310 RON

345

115006

Dealul Perchiu

974.577 RON

346

115007

Pădurea Runc

622.571 RON

347

115008

Pădurea Izvorul Alb

30 767 RON

348

115009

Pădurea Arsura

305.404 RON

349

115010

Pădurea de pini

133.020 RON

 

350

115012

Rezervaţia de arini Dofteana

Ministerul Mediului - CUI 16335444

1.810 RON

351

115013

Vârful Buteasa

26,242 RON

352

115015

Molhaşurile din Valea Izbucelor

674.151 RON

353

115016

Fâneaţa Izvoarelor Grisul Pietros

13.121 RON

354

115017

Cetăţile Ponorului

154.285 RON

355

115019

Valea Galbenei

623.476 RON

356

115036

Valea Sighiştelului

3.555.352 RON

357

115037

Pietrele Boghii

339.790 RON

358

115038

Săritoarea Bohodeiului

304,951 RON

359

115040

Cetatea Rădesei

196.363 RON

360

115041

Poiana Florilor

12 669 RON

361

115043

Platoul Carstic Padiş

345.219 RON

362

115048

Depresiunea Bălileasa

 

363

115050

Groapa de la Sârsa

265 588 RON

364

115051

Vârful Biserica Moţului

38.458 RON

365

115055

Platoul Carstic Lumea Pierdută

345.219 RON

366

115057

Izbucul intermitent de la Călugări

148.856 RON

367

115059

Fâneaţa Valea Roşie

51 127 RON

368

115060

Defileul Crişului Repede

2.103.440 RON

369

115063

Defileul Crişului Negru la Borz

123.971 RON

370

115065

Pădurea cu Narcise din Oşorhei

25.790 RON

371

115066

Vârful Cârligaţi Versantul Sudic

103.611 RON

372

115069

Pârâul Peţea

51.127 RON

373

115070

Dealul Pacău

155.190 RON

374

115072

Poiana cu Narcise de la Goronişte

13.121 RON

375

115074

Piatra Grăitoare coasta de S-E a Brăiesei

63.795 RON

376

115076

Valea Iadei cu Syringa josichaea

26.242 RON

377

115079

Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi

63.795 RON

378

115081

Compexul hidrografic Valea Rece

25.790 RON

379

115085

Lacul Cicoş

103.611 RON

380

115086

Gruiul Pietrii

5.429 RON

381

115088

Calcarele tortoniene de la Miheleu

1.357 RON

382

115090

Locul fosilifer de pe Dealul Şimleului

64.248 RON

383

115092

Calcarele tortoniene de la Tăşad

5.429 RON

384

115094

Locul fosilifer din Valea Lionii - Peştiş

149 RON

385

115095

Lentila 204 Brusturi - Cornet

1.357 RON

386

115096

Calcarele cu hippuriţi din Valea Crişului

5.429 RON

387

115097

Locul fosilifer de la Corniţei

149 RON

388

115098

Peştera Meziad

1 357 RON

389

115099

Colonia de Păsări de la Pădurea Rădvani

38.458 RON

390

115100

Izvoarele mezotermale Răbăgani

7.239 RON

391

115104

Peştera Vacii

1.357 RON

392

115106

Peştera Grust

1.357 RON

393

115108

Peştera Igriţa

1.357 RON

394

115109

Peştera Farcz

1.357 RON

395

115111

Peştera Topiiţa

1.357 RON

396

115114

Poiana cu narcise de pe Şesul Mogoşenilor

68.772 RON

397

115116

La Sărătură

57.461 RON

398

115117

Poiana cu narcise de pe masivul Saca

57.461 RON

399

115118

Poiana cu narcise de pe Şesul Văii Budacuîui

68.772 RON

 

400

115119

Piatra Fântânele

Ministerul Mediului - CUI 16335444

57.461 RON

401

115120

Piatra Cuşmei

57.461 RON

402

115121

Pădurea Posmuş

23.075 RON

403

115122

Valea Repedea

2.125 610 RON

404

115123

Tăul Zânelor

141 617 RON

405

115124

Lacul Zagra

11.311 RON

406

115125

Locul fosilifer Râpa Mare

11.311 RON

407

115126

Cheile Bistriţei Ardelene

478.692 RON

408

115127

Crovul de la Larion

2.393.461 RON

409

115223

Izvoarele Mihăiesei

478.692 RON

410

115224

Stâncile Tătarului

231,654 RON

411

115225

Ineu Lala

23.603.412 RON

412

115226

Stânca Ştefăneşti

16.288 RON

413

115229

Turbăria de la Dersca

74.654 RON

414

115230

Bucecea-Bălţile Şiretului

32.576 RON

415

115232

Stânca Ripiceni

16.288 RON

416

115234

Pădurea Ciornohal

732.517 RON

417

115236

Pădurea Tudora

1.351.016 RON

418

115238

Arinişul de la Horlăceni

37.553 RON

419

115241

Făgetul secular Stuhoasa

580.946 RON

420

115244

Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Mălăieşti, Gaura)

14.862.530 RON

421

115246

Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului

3.781.125 RON

422

115249

Dealul Cetăţii-Lempeş

2.628.282 RON

423

115250

Mlaştina Hărman

19.003 RON

424

115252

Postăvarul Muntele

9.524.073 RON

425

115253

Cotul Turzunului

2.262 RON

426

115255

Tâmpa Muntele

1.819.754 RON

427

115258

Stejerişul Mare

156 .095 RON

428

115259

Pădurea Bogaţii

81.441 RON

429

115260

Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer

2.436.896 RON

430

115263

Pădurea Cameniţa

10.859 RON

431

115264

Lacul Jirlău-Vişani

8.797.438 RON

432

115266

Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari

104.968 RON

433

115267

Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici

70.582 RON

434

115268

Pădurea Crivineni

97.277 RON

435

115269

Pădurea Brădeanu

40.268 RON

436

115270

Platoul Meledic

597.234 RON

437

115273

Pădurea „Lacurile Bisoca”

69.225 RON

438

115274

Dealul cu Lilieci Cernăteşti

21.265 RON

439

115275

Pădurea cu tisă

1.263,693 RON

440

115277

Balta Albă

5.055.224 RON

441

115279

Balta Amară

6.824.756 RON

442

115281

Valea Mare

9.933.540 RON

443

115283

Balta Nera-Dunăre

91 847 RON

444

115284

Fâneaţa cu narcise Zerveşti

459.689 RON

445

115285

Cheile Globului

2.585.299 RON

446

115288

Cheile Rudăriei

2.872.153 RON

447

115289

Cuptor-Brădişoru de Jos

4 977 RON

448

115291

Râpa Neagră

37.101 RON

449

115292

Râpa cu lăstuni din Valea Divici

39.363 RON

 

450

115294

Dealul Petrolea - Cuptoare

Ministerul Mediului - CUI 16335444

37.101 RON

451

115296

Valea Greatca

82.798 RON

452

115298

Ravena Crouri

52.032 RON

453

115299

Ogaşul SIătinic

7.692 RON

454

115301

Baziaş

1.963.633 RON

455

115302

Pădurea Ezerişel

1.378.615 RON

456

115304

Pădurea Ciornuleasa

1.008.059 RON

457

115305

Fâneţele Suatu 1 şi II

111.303 RON

458

115307

Fâneţele Clujului - Copârşale

21.718 RON

459

115308

Valea Morilor

13.574 RON

460

115310

Fâneţele Clujului - Valea lui Craiu

14.478 RON

461

115312

Pârâul Dumbrava

6.334 RON

462

115315

Lacul Ştiucilor

298.617 RON

463

115317

Valea Legiilor

154.738 RON

464

115319

Stufărişurile de la Sic

25.337 RON

465

115320

Făgetul Clujului

114.922 RON

466

115323

Peştera Mare de pe Valea Firei

25.337 RON

467

115325

Molhaşul Mare de la Izbuc

95 .015 RON

468

115326

Cheile Baciului

39.363 RON

469

115329

Cheile Turenilor

286.853 RON

470

115330

Săraturile şi Ocna Veche

114.922 RON

471

115333

Valu lui Traian

67.868 RON

472

115335

Pădurea Hagieni

5.003.192 RON

473

115337

Recitii jurasici Cheia

2.278.538 RON

474

115338

Pădurea Dumbrăveni

4.402.339 RON

475

115344

Pădurea Canaraua Fetei

2.278.538 RON

476

115346

Fântâniţa Murfatlar

889.969 RON

477

115347

Pădurea Esechioi

368.294 RON

478

115350

Dunele marine de la Agigea

354,268 RON

479

115351

Dealul Alah Bair

128.948 RON

480

115353

Lacul Agigea

1.229 759 RON

481

115354

Canaralele din portul Hârşova

71.940 RON

482

115356

Mestecănişul de la Reci

480.049 RON

483

115357

Cheile Tătarului

1.574 978 RON

484

115358

Zănoaga - Lacăciiă

2.284 873 RON

485

115359

Rezervaţia Plaiul Domnesc

4.525 RON

486

115361

Turbăria Lăptici

142.522 RON

487

115362

Poiana Crucii

4 525 RON

488

115363

Rezervaţia plaiul Hoţilor

4.525 RON

489

115364

Izvorul de la Corbii Ciungi

57.461 RON

490

115365

Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa

287,306 RON

491

115366

Valea Rea - Radovan

268.303 RON

492

115367

Dunale Dăbuleni „ La Cetate”

73.749 RON

493

115368

Pajiştea halofilă Gighera

46.150 RON

494

115369

Pajiştea Cetate din Lunca Dunării

68.772 RON

495

115370

Pajiştea Gogoşu - Ştefanei

91.847 RON

496

115371

Locul fosilifer Bucovăţ

46.150 RON

497

115372

Locul fosilifer Dranic

687.724 RON

498

115373

Ciuperceni Desa

1.455.532 RON

499

115374

Lacul Adunaţii de Geormana

781.381 RON

 

500

115375

Complexul lacustru Preajba - Făcăi

Ministerul Mediului - CUI 16335444

356.531 RON

501

115377

Balta Cilieni - Băileşti

270.113 RON

502

115378

Lacul Ionele

36.648 RON

503

115379

Balta Neagră

13.574 RON

504

115382

Balta Lată

356.531 RON

505

115384

Râurile Desnăţui şi Terpeziţa amonte de Fântânele

356.531 RON

506

115385

Râul Bălăşan amonte de Băileşti

1.450.102 RON

507

115386

Lacul Caraula

659.672 RON

508

115387

Dunele de nisip de la Hanu Conachî

2.671.265 RON

509

115388

Pădurea Breana - Roşcani

899.471 RON

510

115389

Pădurea Gârboavele

3.082.994 RON

511

115390

Locul fosilifer Tirigtiina - Barbosin

9,954 RON

512

115391

Locul fosilifer Rateş

14,931 RON

513

115392

Pădurea Fundeanu

357.436 RON

514

115393

Pădurea Tălăşmani

191.386 RON

515

115394

Pădurea Buciumeni

478 240 RON

516

115395

Ostrovul Prut

416.706 RON

517

115397

Balta Potcoava

329.384 RON

518

115398

Balta Talabasca

1.597.149 RON

519

115401

Locul fosilifer Bereşti

329.384 RON

520

115402

Lunca joasă a Prutului

930.690 RON

521

115404

Lacul Pochina

859.203 RON

522

115406

Lacul Vlăşcuţa

280.971 RON

523

115408

Pădurea Pogăneşti

224.868 RON

524

115410

Pădurea Oloaga - Grădinari

2.269.489 RON

525

115413

Pădurea Padina Tătarului

2.219.720 RON

526

115414

Pădurea Manafu

394.084 RON

527

115417

Rezervaţia Tesila

738.851 RON

528

115419

Cheile Corcoalei

286.401 RON

529

115422

Cotul cu Aluni

272.827 RON

530

115423

Rezervaţia botanică Cioclovina

137 997 RON

531

115425

Pădurea Tismana - Pocruia

434.804 RON

532

115427

Pădurea Gorganu

239.799 RON

533

115429

Pădurea Polovragi

114.922 RON

534

115431

Formaţiunile eocene de la Săcelu

8.597 RON

535

115432

Cheile Sohodolului

2.680.766 RON

536

115434

Muntele Oşlea

3.002.458 RON

537

115435

Cheile Olteţului şi Peştera Polovragi

1.608.460 RON

538

115437

Cornetul Pocruiei

750.615 RON

539

115438

Piatra Boroştenilor

66.058 RON

540

115439

Locul fosilifsr Groşera

8.597 RON

541

115441

Locul fosililor Gârbovu

8.597 RON

542

115442

Locul fosililor Buzeşti

8.597 RON

543

115443

Locul fosililor Săuleşti

8.597 RON

544

115444

Locul fosililor Valea Desului

8.597 RON

545

115445

Valea Sodomului

8.597 RON

546

115446

Valea Ibanului

8.597 RON

547

115447

Pădurea Barcului

272 .827 RON

548

115448

Tinovul Luci

4.809.544 RON

549

115450

Mlaştina După Lunca

643.384 RON

 

550

115451

Tinovul de la Plăieşii de Jos

Ministerul Mediului - CUI 16335444

229.845 RON

551

115452

Poiana narciselor de la Vlăhiţa

306.309 RON

552

115453

Piemontul Nyeres

306.309 RON

553

115456

Pietrele Roşii

145.689 RON

554

115457

Mlaştina cea Mare

44.340 RON

555

115458

Mlaştina Valea de Mijloc

44.340 RON

556

115463

Mlaştina Beneş

44.340 RON

557

115464

Pârâul Dobrogeanului

44.340 RON

558

115466

Mlaştina Buzdos - Sântimbru

48.412 RON

559

115467

Mlaştina Nadas

44.340 RON

560

115470

Mlaştina Dumbrava Harghitei

21.718 RON

561

115472

Mlaştina Borsaros - Sâncrăieni

15.383 RON

562

115474

Scaunul Rotund

643.384 RON

563

115476

Rezervaţia Lacul Iezer din Călimani

5.179.195 RON

564

115477

Rezervaţia botanică Borsec

21.718 RON

565

115480

Cheile Bicazului şi Lacul Roşu

37.488.650 RON

566

115482

Masivul Hăşmaşu Mare, Piatra Singuratică - Hăşmaşu Negru

14.093.365 RON

567

115484

Piatra Şoimilor

15.383 RON

568

115487

Cheile Vârghişului şi peşterile din chei

14.093.365 RON

569

115489

Lacul Sf. Ana

3.860.303 RON

570

115491

Tinovul Mohoş

3 860.303 RON

571

115493

Dealul Firtuş

643.384 RON

572

115495

Popasul păsărilor de Sânpaul

145.689 RON

573

115497

Mlaştina Nyirkert

44.340 RON

574

115500

Mlaştina Csemo - Vrabia

55.651 RON

575

115502

Lacul Dracului

306.309 RON

576

115506

Complexul carstic Ponorici - Cioclovina

15.383 RON

577

115508

Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga

900.828 RON

578

115509

Fâneaţele Pui

149.309 RON

579

115511

Fâneţele cu narcise Nucşoara

229.845 RON

580

115512

Mlaştina Peşteana

20.360 RON

581

115514

Calcarelele de la Faţa Fetii

31.219 RON

582

115515

Vârful Poieni

8.144 RON

583

115517

Măgurile Săcărâmbului

152.476 RON

584

115518

Pădurea Chizid

585.923 RON

585

115519

Pădurea Bejan

804.456 RON

586

115520

Muntele Vulcan

47.960 RON

587

115521

Podul natural de la Grohot

10 .406 RON

588

115522

Pădurea SIivuţ

436.614 RON

589

115523

Calcarele din Dealul Măgura

1.406.215 RON

590

115524

Dealul Cetăţii Deva

327.574 RON

591

115525

Măgura Uroiului

97.729 RON

592

115526

Tufurile Calcaroase din Valea Bobâlna

146 594 RON

593

115527

Cheile Madei

97.729 RON

594

115528

Cheile Crivadiei

97.729 RON

595

115529

Dealul şi Peştera Bolii

97.729 RON

596

115530

Codrii seculari pe Valea Dobrişoarei şi Prisloapei

1.520.232 RON

597

115532

Pădurea Pojoga

229.845 RON

598

115533

Calcarele de la Godineşti

57.461 RON

599

115534

Cheile Jieţuiui

93,657 RON

 

600

115535

Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor

Ministerul Mediului - CUI 16335444

234.369 RON

601

115537

Cheile Cernei

20.360 RON

602

115538

Cheile Tăia

 

20.360 RON

603

115540

Apele mezotermale Geoagiu-Băi

76.464 RON

604

115541

Rezervaţia Boholţ

10.406 RON

605

115542

Calcarele de la Boiul de Sus

585.923 RON

606

115544

Fântânele Seculare Valea lui David

513.983 RON

607

115545

Făgetul Secular Humosu

633.430 RON

608

115547

Pădurea Uriani

572.349 RON

609

115549

Pădurea Roşcani

383.678 RON

610

115550

Pădurea Cătălina - Cotnari

101,801 RON

611

115551

Locul fosilifer Dealul Repedea

88.680 RON

612

115552

Bohotin-Pietrosu

9.049 RON

613

115553

Poiana cu Schit

127.138 RON

614

115554

Poieni-Cărbunăriei

123.519 RON

615

115556

Pădurea Frumuşica

476.430 RON

616

115557

Pădurea Tătăruşi

544.750 RON

617

115558

Pietrosu

406.753 RON

618

115559

Pădurea Iecuşeni

155.643 RON

619

115560

Lunca Mirceşti Vasile Alecsandri

334.813 RON

620

115563

Săraturile din Valea Ilenei

90.038 RON

621

115564

Pmteţul Bălălău

317.167 RON

622

115565

Balta Teiva Vişina

105.421 RON

623

115566

Cotul Bran pe Râul Prut

133.925 RON

624

115569

Cotul Sălăgeni

88.680 RON

625

115570

Râul Prut

47.213.158 RON

626

115571

Acumularea Chiriţa

381.868 RON

627

115572

Acumularea Pârcovaci

554 704 RON

628

115573

Pădurea Dancu-Iaşi

144.784 RON

629

115574

Lacul Snagov

643.384 RON

630

115576

Pădurea Snagov

1.923.365 RON

631

115577

Lacul Morărenilor

262,873 RON

632

115578

Stâncăriile Sâlhoi-Zâmbrosiavele

47.960 RON

633

115580

Mlaştina Poiana Brazilor

35.744 RON

634

115581

Mlaştinile Vlaschinescu

35.744 RON

635

115582

Tăul lui Dumitru

35.744 RON

636

115583

Pădurea Ronişoara

747.900 RON

637

115592

Pădurea Crăiasa

530.724 RON

638

115593

Pădurea Bavna

331,193 RON

639

115596

Pădurea de larice Coştini

8.597 RON

640

115598

Creasta Cocoşului

603.116 RON

641

115599

Cheile Tătarului

143.427 RON

642

115602

Cheile Babei

143.427 RON

 

 

 

Pagini lipsa 18-19

De la 643 la 682

 

 

 

 

683

115653

Pădurea Mociar

Ministerul Mediului - CUI 16335444

404.490 RON

684

115654

Pădurea Sabed

497 243 RON

685

115655

Rezervaţia cu lalea pestriţă Vălenii de Mureş

28.504 RON

686

115657

Rezervaţia de stejar pufos

100.444 RON

687

115658

Molidul de rezonanţă din pădurea Lăpuşna

655.600 RON

688

115659

Arboretul cu Chamaecyparis Lawsortiana

35.744 RON

689

115661

Stejarii seculari de la Breite

703.560 RON

690

115662

Poiana cu narcise Gurghiu

34.386 RON

691

115663

Defileul Deda - Topliţa

63.190.977 RON

692

115664

Defileul Mureşului

81.442.810 RON

693

115665

Stejarii seculari de la Sângeorgiu de Mureş

1.357 RON

694

115666

Cheile Bicazului

116.616.273 RON

695

115667

Rezervaţia forestieră Dobreni

425.303 RON

696

115669

Dealul Vulpii-Botoaia Ochiul de Stepă

24.885 RON

697

115670

Pădurea Goşman

1.675.422 RON

698

115672

Locul fosilifer Cozla

84.156 RON

699

115675

Locul fosilifer Cemegura

1.897.575 RON

 

700

115676

Locul fosilifer Pietricica

Ministerul Mediului - CUI 16335444

453.807 RON

701

115677

Locul fosilifer Agircia

12.669 RON

702

115679

Codrii de Aramă

61.533 RON

703

115680

Codrii de Argint

24.885 RON

704

115681

Rezervaţia de zimbri - Neamţ

104.600.558 RON

705

115683

Rezervaţia forestieră Pângăraţi

24.885 RON

706

115684

Pârâul Borcuţa

15.383 RON

707

115685

Lacul Izvorul Muntelui

1436 .076 RON

708

115686

Rezervaţia faunistică Brateş

245.680 RON

709

115687

Rezervaţia faunistică Borca

3.418.260 RON

710

115689

Pădurea Seacă Optăşani

775.499 RON

711

115690

Pădurea Braniştea Catârilor

3.000,196 RON

712

115691

Pădurea Călugărească

241.156 RON

713

115692

Casa Pădurii din Pădurea Potelu

11.764 RON

714

115694

Rezervaţia de bujori a Academiei

331.193 RON

715

115695

Rezervaţia de arborete de gârniţă

694.963 RON

716

115700

Munţii Colţii lui Barbeş

15.123.594 RON

717

115701

Tigăile din Ciucaş

28.504 RON

718

115702

Arinişui de la Sinaia - Cumpătul

291.830 RON

719

115704

Pădurea Urziceni

623,929 RON

720

115705

Dunele de nisip Foieni

191.386 RON

721

115707

Tinoavele din Munţi Oaş

18.098 RON

722

115709

Mlaştina Vermeş

191.386 RON

723

115713

Cursul inferior al râului Tur

705 822 RON

724

115716

Pădurea Runc

1 068.234 RON

725

115717

Poiana cu narcise de la Racâş-Hida

17.193 RON

726

115718

Calcarele de Rona

3.620 RON

727

115719

Balta Cehei

118.994 RON

728

115720

Lunca cu lalea pestriţă - Valea Sălajului

68.772 RON

729

115721

Rezervaţia peisagistică Stâna Cliţului

94.110 RON

730

115722

Rezervaţia peisagistică Tusa-Bărcău

84,156 RON

731

115723

Mlaştina de la laz

68.772 RON

732

115724

Pădurea „La Castani”

53.842 RON

733

115725

Stejărişul Panic

25.337 RON

734

115726

Stejărişul de baltă Panic

19.455 RON

735

115727

Dealul Zackel

69.677 RON

736

115728

Suvara Saşilor

135.735 RON

737

115729

Valea Bâlii

771.880 RON

738

115731

Iezerele Cindrelului

2.778.043 RON

739

115732

Parcul Natural Dumbrava Sibiului

4.525.405 RON

740

115733

Parcul Natural Cindrel

44.995.248 RON

741

115735

Golul alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu-Suru

31.852.480 RON

742

115737

Tinovul Poiana Ştampei

7.937.783 RON

743

115739

Fânaţele Montane Todirescu

457.879 RON

744

115742

Tinovul Şarul Domei

372.366 RON

745

115743

Fânaţele seculare Ponoare

262.873 RON

746

115745

Fânaţele seculare Frumoasa

109.040 RON

747

115746

Tinovul Găina - Lucina

8 .597 RON

748

115748

Pădurea (Quercetumul) Crujana

408.110 RON

749

115749

Pietrele Doamnei

2.945.450 RON

 

750

115751

Codrul Secular Slătioara

Ministerul Mediului - CUI 16335444

13.041.871 RON

751

115752

Codrul Secular Giumalău

3.603.312 RON

752

115753

Răchitişul Mare

1.426.575 RON

753

115754

Făgetul Dragomirna

1.651.895 RON

754

115756

Pădurea Zamoştea - Lunca

1.318.439 RON

755

115757

Cheile Zugrinilor

1.839.662 RON

756

115763

Jnepenîşul cu Pinus cembra - Călimani

4.472.921 RON

757

115765

Piatra Pinului şi Piatra Şoimului

4.072 RON

758

115767

Stralele cu Aptychus de la Pojorâta

8.597 RON

759

115770

Fânaţele seculare de la Calafindeşti

189.124 RON

760

115771

Pădurea Cenad

3.568.473 RON

761

115772

Lunca Pogănişului

867.347 RON

762

115774

Movila Sisitak

6.334 RON

763

115775

Arboretumul Bazoş

723 920 RON

764

115777

Locul fosilifer Rădmăneşti

42 983 RON

765

115779

Mlaştinile Satchinez

3.016.484 RON

766

115780

Pădurea Bistra

281.876 RON

767

115782

Beba Veche

18.426.479 RON

768

115784