MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 740/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 740         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

660. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

610. - Decizie pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

611. - Decizie pentru numirea domnului Ionel Minea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

612. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

274/5.864. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

275/5.863. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

4.792. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220, judeţul Bacău, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău administrează suprafaţa de teren de 100,00 ha din domeniul public al statului, înregistrată la poziţia cu nr. MFP 102625 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, din care 91,4218 ha suprafaţă minimă de teren, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic conform anexei nr. 3.36 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, şi 8,5782 ha suprafaţă de teren neproductivă.

Art. 3. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională -- CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferelor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.”; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor; clasa 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilale, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

e) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate ; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturi şi tutun în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate;

f) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări;

h) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

i) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

j) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

k) diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;

l) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

m) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

n) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; clasa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

o) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

p) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

q) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

r) diviziunea 78- Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

s) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 812 Activităţi pentru curăţenie; clasa 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; clasa 8129 Alte activităţi de curăţenie; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;

ş) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ;

t) diviziunea 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;

ţ) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, conform prevederilor art. 32 alin (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7, - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de Administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău este de 55.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti1, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti*, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren

Art. 16. - (1) Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, potrivit datelor prevăzute în anexă.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 250/2008 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 17 martie 2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru-Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 660.

 

ANEXĂ

 

BUNURILE

din domeniul public şi privat al statului aflate În patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău - C.U.1.949197

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de

clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii

(dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(miei)

Situaţia juridică actuală

Concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuit

Situaţia juridică actuală

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administraţie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

102618

8.29.08

Pavilion administrativ

şi laborator de cercetare

Trei nivele

Sd = 1.134 mp

N – Şosea interjudeţeană;

curţi interioare

Ţara: România,

Judeţul Bacău,

municipiul Bacău, Calea Bârladului nr. 220

1979

89,053

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

 

imobil

102625

8.05.03

Total suprafaţă

100 ha

 

Ţara: România,

judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

Calea Bârladului nr. 220

2008

777.239

Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3.36

În administrare

 

imobil

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

866.292

 

 

 

 

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

1

Construcţii

205.691

În administrare

2

2

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

-

-

3

3

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

-

-

 

 

TOTAL:

205,691

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumirea mijloace fixe

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016 (lei)

0

1

2

3

f)4j

5

6

1.

INVPPS

24643635

Atelier mecanic

Beton 2 nivele

S = 657 mp

Bacău,

Calea Bârladului nr. 220

1978

28.236

2.

INVPPS

24643633

Atelier mecanic Sărata

Beton

S = 509 mp

Bacău,

Str. Narciselor

1967

3.286

3.

INVPPS

24643631

Clădire cărămidă

S = 297 mp

Bacău,

Str. Narciselor

1930

2.812

4.

INVPPS

24643645

Magazie depozit unelte

Cărămidă

S = 102 mp

Bacău,

comuna Letea Veche

1980

1.236

5.

INVPPS

24643641

Staţie condiţionat seminţe

Beton

S = 383 mp

Bacău,

Calea Bârladului nr. 220

1979

35.294

6.

INVPPS

24643647

Staţie andive

Cărămidă

S = 483 mp

Bacău,

comuna Letea Veche

1981

5.294

7.

INVPPS

24643639

Clădire centrală termică

Cărămidă

S = 414 mp

Bacău,

Calea Bârladului nr. 220

1979

52.945

8.

INVPPS

24643643

Cămin 3 etaje

S = 1.427 mp

Bacău,

Calea Bârladului nr. 220

1979

35.294

9.

INVPPS

24643637

Cantină

Beton

S =447 mp

Bacău,

Calea Bârladului nr. 220

1979

35.294

10.

INVPPS

24643649

Dormitor brad

Cărămidă

S = 333 mp

Bacău,

comuna Negri

1990

6.000

 

TOTAL

205.691

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Mihai Tămâian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Tămâian se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 14 septembrie 2017.

Nr. 610.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ionel Minea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Transporturilor nr. 33.649 din 11.09.2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/16.338/M.B. din 11.09.2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Minea se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 14 septembrie 2017.

Nr. 611.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 107.411 din 7 septembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/16.273/M.B. din 8 septembrie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 52.450/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către doamna Mihaela Luminiţa Baciu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Luminiţa Baciu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 14 septembrie 2017.

Nr. 612.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Nr. 274 din 3 august 2017

Nr. 5.864 din 5 septembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 259,372 din 31.07.2017 al Direcţiei generale politici agricole, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. IV din Legea nr. 170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Atestatul de producător este valabil 5 ani de la data emiterii.”

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Atestatul de producător conţine 5 file, câte o filă distinctă pentru fiecare an, se completează anual cu datele din registrul agricol şi se vizează prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

(4) Filele distincte completate potrivit alin. (3) trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a atestatului de producător prevăzută la art. 3 alin. (2).”

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Atestatele de producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările ulterioare, sunt valabile până la expirare.

Art. III. - Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Petre Daea

Sevil Shhaideh

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.846/2.408/2014)

 

Modelul şi conţinutul atestatului de producător

 

Anexa A

 

(model copertă)

 

 

 

SIGLA GUVERNULUI

 

ROMÂNIA

Primăria ....................................., judeţul .....................................

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

 

având în vedere cererea dlui (dnei) ........................................., în calitate de titular(ă), domiciliat(ă) în

judeţul ........................................., localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., legitimat(ă) cu CI/BI seria ............ nr. ........................................., cod numeric personal (CNP) ......................................... şi înregistrată la primărie sub nr. ............ din .........................................,

 

ca urmare a verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

se emite

 

ATESTAT DE PRODUCĂTOR

seria ............ nr. .........................................

 

pentru ........................................., domiciliat(ă) în judeţul ........................................., localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., legitimat(ă) cu CI/BI seria ............ nr. ........................................., cod numeric personal (CNP) ......................................... .

 

Valabilitatea prezentului atestat de producător este de 5 ani de la data emiterii, respectiv de la ......................................... până la ......................................... şi conţine câte o filă distinctă pentru fiecare an.

 

Data emiterii

 

Primar,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

NOTĂ:

Titularul este acelaşi pe fiecare filă a atestatului.

Filă nedetaşabilă

 

 

 

Anexa B

(model filă)

 

SIGLA GUVERNULUI

 

ROMÂNIA

Primăria ....................................., judeţul .....................................

 

ATESTAT DE PRODUCĂTOR

seria ............ nr. ......................................... din data de ........................................ *)

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

 

se completează

 

ATESTAT DE PRODUCĂTOR

 

Pentru ........................................., domiciliat(ă) în judeţul ........................................., localitatea ........................................., str. ......................................... nr. ...., legitimat(ă) cu CI/BI seria ............ nr. ........................................., cod numeric personal (CNP) ......................................... .

pentru următoarele produse agricole:

 

Produsul**)

Suprafaţa de teren exploatată

Produsul***)

Număr, efective animale

ha

ari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va completa cu data emiterii atestatului, menţionată pe copertă.

**) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, pentru care se solicită emiterea atestatului.

***) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, piscicole, sericicole, după caz, pentru care se solicită emiterea atestatului.

 

Data completării .........................................

Primar,

.........................................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

NOTĂ:

Prezentul atestat este valabil un an de la data completării.

Filă detaşabilă

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Nr. 275 din 3 august 2017

Nr. 5.863 din 5 septembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 259.373 din 31.07.2017 al Direcţiei generale politici agricole, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. IV din Legea nr. 170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 70 din 27 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat de primari persoanelor fizice care deţin atestat de producător valabil şi desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol.

(2) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani şi conţine 5 file, cu datele privind identitatea producătorului agricol, câte una pentru fiecare an de valabilitate.

(3) Modelul şi conţinutul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt prevăzute în anexele nr. 1A-1D.”

2. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primelor 5 file din carnet, câte una pentru fiecare an de valabilitate şi care rămân nedetaşabile:”.

3. Anexele nr. 1A-1C şi anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Carnetele de comercializare eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valabile până la expirare.

Art. III. - Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Petre Daea

Sevil Shhaideh

 

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1A la Ordinul nr. 20/208/2015) (Modelul copertei carnetului de comercializare)

 

Seria ................................

 

 

SIGLA GUVERNULUI

 

ROMÂNIA

Judeţul .........................................

Primăria .........................................

 

CARNET DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

 

Valabilitatea prezentului carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 5 ani de la data emiterii, respectiv de la .........................................  până la .........................................  şi conţine câte o filă distinctă pentru fiecare an.

Carnetul este valabil numai însoţit de atestatul de producător.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1B la Ordinul nr. 20/208/2015)

 

(Modelul primelor 5 file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol)

 

Seria ................................

 

Judeţul .........................................

Primăria .........................................

 

1 Date de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător

Numele, prenumele ......................................... CNP ......................................... adresa .........................................;

2. Date de identificare ale soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I

Numele, prenumele ......................................... CNP ......................................... adresa .........................................;

Numele, prenumele ......................................... CNP ......................................... adresa .........................................;

Numele, prenumele ......................................... CNP ......................................... adresa .........................................;

3. Date de identificare ale gospodăriei/fermei agricole

Localizare administrativă a suprafeţelor/efectivelor de animale/familii de albine: comuna/ .........................................; oraşul ........................................., judeţul .........................................

Poziţia din Registrul agricol: vol. ............................. nr. .............................

4. Atestat producător seria ............................. nr. ............................., emis în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare

5. Prezentul carnet are seria ............................. şi conţine 40 de seturi de câte 3 file, de la nr. ............................. la nr. .............................

 

Produsul*)

Suprafaţa cultivată

Producţia estimată a fi destinată comercializării

(kg, buc.)

Produsul**)

Număr, efective/ cutii viermi de mătase; familii albine

Producţia estimată a fi destinată comercializării

(kg, buc.)

ha

ari

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul

......................................................................

(prenumele, numele, semnătura, sigiliul)

 

*) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp. culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, conserve de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz.

**) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 

Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ:

Cele 5 file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt nedetaşabile, câte una pentru fiecare an de valabilitate.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1C la Ordinul nr. 20/208/2015)

(Modelul filei din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol)

 

Seria ................................

 

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea transportată

Cantitatea vândută

Localitatea de desfacere/Piaţa Perioada/Data

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Cele 25 de file identice din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt nedetaşabile, câte 5 file pentru fiecare ar de valabilitate.

Se vor completa numai în cazul transportului produselor de la locul de deţinere la locul de vânzare, pentru vânzările cu amănuntul în spaţii publice.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 20/203/2015)

 

LISTA

cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:

a) tipărire pe format A5;

b) carnet cu următoarele caracteristici:

1. copertă carton offset 170 g/mp;

2. primele cinci file - exemplare nedetaşabile, câte una pentru fiecare an de valabilitate, hârtie albă 80 g/mp, text de culoare neagră;

3. următoarele 25 de file - exemplare nedetaşabile, câte cinci file pentru fiecare an de valabilitate - hârtie offset albă 80 g/mp, text la negru;

4. tipar file nedetaşabile: filele 1-30, 2+1;

5. 3 file/set x 40 de seturi/carnet (120 de file/carnet),

6. număr total file interior carnet -150;

7. perfor pentru detaşarea filelor autocopiative din carnet;

8. număr culori interior seturi autocopiative: 2+0;

9. hârtie interior pentru cele 40 de seturi: hârtie autocopiativă alb/roz/verde;

10. elemente grafice de securitate: ghioş tipărit pe fiecare filă a carnetului;

11. seria: se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti; numărător pentru seturi file interior autocopiative: 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;

c) text de culoare neagră;

d) carnet capsat cu două capse pe latura de 210 mm.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2018

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2018 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat-2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2018 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.

Art. 3. - (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2018, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2018, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2018, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.

(4) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2018, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017,

(5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4), valabile în sesiunile anului 2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

Art. 4. - Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere  internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învăţământul superior german şi diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul R.F. Germania, cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces generai în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.

Art. 6. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, a sălilor în care se predau şi se preiau lucrările scrise, precum şi a sălilor în care se scanează lucrările.

(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.

(4) în vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1), din centrul respectiv.

(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/comisia municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă,după caz, Comisia Naţională de Bacalaureat.

Art. 7. - (1) Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.

(2) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2018.

Art. 8. - (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.

(2) Comisiile de bacalaureat judeţene/comisia municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică, la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/ municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor de părinţi şi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.

(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judeţ/municipiul Bucureşti nu evaluează lucrări ale candidaţilor din propriul judeţ/municipiu.

(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

Art. 9. - (1) Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile membrilor comisiilor din centrele de examen, centrele zonale de evaluare, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat şi modul de comunicare a rezultatelor.

(2) Comisia Naţională de Bacalaureat poate decide ca activităţile din cadrul examenului de bacalaureat - 2018 să se realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale.

Art. 10. - (1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca media aritmetica cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(3) în cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată din cele 4 (patru) note,după eliminarea celor două note/valori extreme, ca media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3) nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Art. 11. - (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

(2) Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică examenului de bacalaureat privind cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

Art. 12. - (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, În sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3), (4) şi (5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) încălcarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3), (4) şi (5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Art. 13. - Pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în alt judeţ, completarea diplomei se face de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. Diploma va fi semnată de secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat şi de către preşedintele din centrul de examen la care candidatul â susţinut probele. Excepţie fac absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat, sesiune specială, pentru care diploma de bacalaureat este eliberată de unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o.

Art. 14. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Direcţia generală învăţământ universitar, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 4.792.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

examenului de bacalaureat naţional – 2018

 

Sesiunea iunie-iulie 2018

 

29 ianuarie-2 februarie 2018 înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

25 mai 2018 încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12-13 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

14-15 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

16, 19-20 februarie 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

21-22 februarie 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

25 iunie 2018 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă

26 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă

4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)

5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor

9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2018

 

10-13 iulie 2018 înscrierea candidaţilor la a două sesiune de examen

27 iulie 2018 înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

20 august 2018 Limba şi literatura română - proba Ea) - proba scrisă

21 august 2018 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - proba scrisă

24, 27 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29- 30 august 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30- 31 august 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00-16,00)

2-5 septembrie 2018 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2018 Afişarea rezultatelor finale

 

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureata municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.