MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 744/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

54. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

 

55. - Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

 

57. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 

58. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

 

59. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

60. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

62. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 399 din 13 iunie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.670. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

 

4.793. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

84. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America

 

În temeiul prevederilor art. 10 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 35/2017 privind constituirea Grupului PRO-America, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 11 mai 2017, se modifică după cum urmează:

- doamna senator Andronescu Ecaterina, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel, Grupul parlamentar PSD.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 54.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

 

Preşedinte

Vosganian Varujan, deputat

ALDE

Vicepreşedinte

Rădulescu Alexandru, deputat

PSD

Secretar

Popa Ion, senator

PNL

Membri

Marin Gheorghe, senator

PSD

 

Itu Cornel, deputat

PSD

 

Petric Octavian, deputat

PSD

 

Buican Cristian, deputat

PNL

 

Prună Cristina-Mădălina, deputat

USR

 

Vass Levente, deputat

UDMR

 

Ionaşcu Gabi, senator

PMP

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul 39 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei, domnul deputat Zainea Cornel, Grupul parlamentar USR, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul senator Marussi George-Nicolae, Grupul parlamentar USR;

- la punctul 68 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba, domnul deputat Cucşa Gheorghe-Marian, Grupul parlamentar ALDE, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Constantin Daniel, neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 57.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

şi aprobarea componenţei nominale a acesteia

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi aprobarea componenţei nominale a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul 1, domnul deputat Palăr Ionel, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de preşedinte pe locul rămas vacant prin demisia domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen;

- la punctul 13, domnul deputat Băişanu Ştefan-Alexandru, aparţinând Grupului parlamentar ALDE, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat Vosganian Varujan.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României. republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 58.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I - Membri titulari punctul 1, doamna deputat Birchall Ana, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru titular şi preşedinte pe domnul deputat Ponta Victor-Viorel, neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 59.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componentei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul l - Membri titulari punctul 9, domnul deputat Cupă Ion, Grupul parlamentar ALDE, îl înlocuieşte pe domnul deputat Borza Remus-Adrian, neafiliat;

- la capitolul II - Membri supleanţi punctul 10, domnul deputat Gerea Andrei-Dominic, Grupul parlamentar ALDE, îl înlocuieşte pe domnul deputat Cupă Ion, Grupul parlamentar ALDE.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României. republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 60.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la capitolul I - Membri titulari punctul 3, domnul deputat Ştefan Corneliu, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte pe domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel, Grupul parlamentar PSD.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 62.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 399

din 13 iunie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, excepţie ridicată de Rodica Kalimtzachis şi Gheorghiţă Stan în Dosarul nr. 190/113/2016 al Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 682D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, partea Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 a depus concluzii scrise, în cuprinsul Cărora, în principal, invocă excepţia inadmisibilităţii sesizării, întrucât, susţine partea, excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată ulterior soluţionării definitive a cauzei. În subsidiar, solicită comunicarea unei copii a notelor scrise prin care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate şi acordarea unui nou termen de judecată.

4. Având cuvântul cu privire la cererea formulată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia. Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de parte.

5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, întrucât autorii nu dezvoltă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci îşi exprimă nemulţumirea faţă de modalitatea în care Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 interpretează dispoziţiile legale care reglementează termenul de depunere a înscrisurilor doveditoare în vederea eliberării titlului prevăzut de Legea nr. 341/2004.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 25 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 190/113/2016, Tribunalul Brăila - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004. Excepţia a fost ridicată de Rodica Kalimtzachis şi Gheorghiţă Stan intr-o cauză având ca obiect obligaţia de a face, respectiv obligarea pârâtului Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 la primirea documentaţiei pentru recunoaşterea calităţilor de rănit şi luptător cu rol determinant şi la emiterea certificatelor aferente, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 341/2004.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia apreciază că dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 sunt neconstituţionale, întrucât „prevăd un termen de decădere, în mod genera/, fără să fie incluse şi alte localităţi la data emiterii ordonanţei, deci fără ca textul de lege să fie opozabil luptătorilor din oraşul Brăila”. De asemenea, susţin că oraşul Brăila a fost inclus în rândul localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, după împlinirea termenului de 90 de zile prevăzut de art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 şi, ca atare, consideră că sunt discriminaţi în raport cu luptătorii din localităţile menţionate în normele de aplicare a Legii nr. 341/2004, care au putut depune cererile în termenul legal.

8. Tribunalul Brăila - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 sunt constituţionale, întrucât modul de aplicare a termenului reglementat de acest text de lege ţine de interpretarea legii şi, în plus, poate deveni incidenţă şi instituţia repunerii în termen, fără a se putea reţine vreo discriminare prin reglementarea acestuia.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat că nu constituie o discriminare faptul că, prin aplicarea unor prevederi legale, anumite persoane pot ajunge în situaţii defavorabile, apreciate ca atare prin prisma propriilor lor interese subiective

11. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă, având în vedere că aspectele sesizate ţin, de fapt, de modul de interpretare şi aplicare a legii.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de Sa Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 30 decembrie 2014, având următorul cuprins:

„(1) Cererile prevăzute le art. 32, respectiv cele pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Cererile prevăzute la art. 20 alin. (2) se depun între 90 şi 120 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt termene de decădere”

15. În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 care consacră egalitatea în drepturi.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională respingând excepţia de neconstituţionalitate. În acest sens sunt, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 785 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017, Decizia nr. 660 din 8 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 3 martie 2017, Decizia nr. 398 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 5 septembrie 2016, şi Decizia nr. 389 din 14 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 28 septembrie 2016.

17. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că, în memoria celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de recunoaştere a meritelor celor care s-au remarcat în mod deosebit în lupta pentru răsturnarea regimului totalitar, ca recompensă a societăţii pentru contribuţia adusă la înfăptuirea Revoluţiei din 1989, a fost adoptată Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare. În baza dispoziţiilor acestei legi, titlurile care puteau fi acordate luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 erau: „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, precum şi drepturile ce se cuveneau beneficiarilor acestor titluri.

18. Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, a abrogat Legea nr. 42/1990, însă a menţinut unele dintre soluţiile legislative anterioare. Astfel, este păstrată denumirea titlurilor „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989” se referă, în noua reglementare, la trei categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”.

19. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 au fost modificate şi completate unele dispoziţii din Legea nr. 341/2004, care stabilesc categoriile de titluri ce se pot acorda luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi drepturile corespondente deţinerii acestor titluri. Astfel, sunt păstrate denumirile titlurilor de „Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989” şi „Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989”, iar titlul „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, în noua formă a legii, se referă la patru categorii, şi anume „Luptător Rănit”, „Luptător Reţinut”, „Luptător cu Rol Determinant” şi „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”. În acest sens, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, titlurile instituite se vor acorda în condiţiile legii, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de atestare a titlului, acordat de către Preşedintele României, prin decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

20. Referitor la preschimbarea certificatelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 341/2004, prin Decizia nr. 67 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 11 mai 2016, şi Decizia nr. 255 din 20 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 mai 2012, Curtea a statuat că toţi titularii care doresc preschimbarea certificatelor trebuie să urmeze aceleaşi etape legale, fără ca între aceştia să existe privilegii sau discriminări, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea prin textele de lege criticate a prevederilor art. 16 din Constituţie, legiuitorul având deplina competenţă de a stabili condiţiile de acordare a certificatelor de revoluţionar, în temeiul art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, precum şi de a prevedea anumite termene şi o procedură de preschimbare a certificatelor, respectiv de încetare a valabilităţii vechilor certificate.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Distinct de cele menţionate. Curtea observă că celelalte aspecte sesizate de autorii excepţiei ţin de modul de interpretare şi aplicare a legii, respectiv de aplicarea termenului de 90 de zile, prevăzut de art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, la speţa dedusă judecăţii, aspect ce nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională.

23. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, referitoare la termenele în care se depun cererile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, respectiv cererile privind constatarea calităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1) din aceeaşi lege referitoare la revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, Curtea constată că aceste norme nu au legătură cu soluţionarea cauzei, având în vedere faptul că autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu se află în ipoteza normei criticate, întrucât deţin certificate privind titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei Ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 este inadmisibilă.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Rodica Kalimtzachis şi Gheorghiţă Stan în Dosarul nr. 190/113/2016 al Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. II alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, excepţie ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie,

Decizia se comunică Tribunalului Brăila - Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 13 iunie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

 

Având în vedere prevederile art. 22, art. 23, art. 26-28, art. 30 şi art. 110-111 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii („Codul vamal al Uniuniiu), ale art. 2 alin. (1) şi art. 8-18 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (1), art. 8 şi art. 10-15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în conformitate cu prevederile art. 2 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea şi instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii, în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.189/2017*) prin care se deleagă vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coordonator al activităţii structurilor vamale atribuţia referitoare la semnarea ordinelor şi a celorlalte documente privind implementarea legislaţiei vamale europene la nivel naţional,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală a vămilor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se aplică de Sa data de 2 octombrie 2017 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Nicolae Pietrăreanu

 

Bucureşti, 12 septembrie 2017.

Nr. 2.670.

 

ANEXA

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import datorate în legătură cu două sau mai multe operaţiuni vamale.

Art. 2. - Autorizaţia pentru amânarea plăţii taxelor la import se acordă la cerere, în condiţiile şi perioada prevăzute la art. 110-111 din Codul vamal al Uniunii, solicitanţilor care sunt titulari ai unei autorizaţii pentru utilizarea garanţiei globale emisă în temeiul art. 95 din Codul vamal al Uniunii, cu valabilitate geografică în România.

Art. 3. - (1) Formularea cererilor şi emiterea autorizaţiilor pentru amânarea plăţii taxelor la import, precum şi gestionarea acestora se efectuează prin utilizarea Sistemului central de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene şi pus la dispoziţia operatorilor economici şi a autorităţilor vamale din statele membre de Comisia Europeană în conformitate cu dispoziţiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/578.

(2) Schimbul de informaţii şi consultarea în cazul autorizaţiilor pentru amânarea plăţii taxelor la import care pot fi utilizate în mai multe state membre se asigură de Direcţia generală a vămilor, potrivit art. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 4. - Se desemnează ca autoritate vamală responsabilă pentru primirea cererilor, emiterea şi gestionarea autorizaţiilor pentru amânarea plăţii taxelor la import:

a) Direcţia generală a vămilor în cazul cererilor şi autorizaţiilor pentru amânarea plăţii taxelor la import valabile în mai multe state membre;

b) biroul vamal competent pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului şi în care urmează a fi desfăşurate cel puţin o parte dintre activităţile care fac obiectul autorizaţiei, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a).

Art. 5. - (1) Cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import se întocmeşte de solicitant potrivit cerinţelor comune şi specifice în materie de date prevăzute în anexa A, titlul I şi titlul VII din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi a codurilor legate de cerinţele comune în materie de date prevăzute în anexa A, titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(2) în cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import se completează şi elementele de date 5/2 - Descrierea mărfurilor şi 5/4 - Valoarea mărfurilor din anexa A din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, care, potrivit dispoziţiilor unionale, sunt opţionale pentru statele membre.

(3) La cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import se ataşează:

a) autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale având ca titular solicitantul din cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale este validă şi nu este suspendată conform art. 23 alin. (4) lit. b) din Codul vamal al Uniunii;

(ii) valabilitatea geografică a autorizaţiei pentru utilizarea garanţiei globale acoperă valabilitatea geografică solicitată în cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import;

(iii) în autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale se regăsesc tipurile de regimuri vamale şi referinţele garanţiei indicate în cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import.

În situaţia în care autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale a fost emisă prin intermediul Sistemului central de decizii vamale, se va înscrie doar referinţa acesteia în cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import;

b) orice alte documente care justifică solicitările formulate în cererea de autorizare.

Art. 6. - Cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import este acceptată de autoritatea vamală responsabila prevăzută la art. 4 în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii, ale art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi ale art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 7. - (1) Dacă cererea de autorizare pentru amânarea plăţii taxelor la import este acceptată, autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 şi la art. 5 alin. (3) lit. a).

(2) în situaţia în care toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizaţia pentru amânarea plăţii taxelor Sa import se întocmeşte potrivit cerinţelor comune şi specifice în materie de date prevăzute în anexa A, titlul I şi titlul VII din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 şi a codurilor legate de cerinţele comune în materie de date prevăzute în anexa A, titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

(3) În situaţia în care autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 constată că nu sunt îndeplinite toate condiţiile de autorizare sau că, deşi sunt îndeplinite, decizia care urmează a fi luată ar putea fi nefavorabilă solicitantului, acordă acestuia posibilitatea exercitării dreptului de a fi ascultat, în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 8 şi art. 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Decizia este luată de autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 după analiza punctului de vedere exprimat de solicitant sau după expirarea termenului stabilit, în cazul în care solicitantul nu a furnizat punctul său de vedere în cadrul acestui termen.

Art. 8. - (1) Autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 monitorizează condiţiile şi criteriile care au stat la baza emiterii autorizaţiilor pentru amânarea plăţii taxelor la import în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Codul vamal al Uniunii.

(2) Autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 modifică, suspendă, revocă sau anulează autorizaţia pentru amânarea plăţii taxelor la import în condiţiile prevăzute la art. 23, art. 27 şi 28 din Codul vamal al Uniunii şi la art. 15-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

(3) Etapele procedurii de autorizare se aplică în mod corespunzător fiecărei situaţii în care este necesară o modificare a autorizaţiei.

(4) în situaţia în care autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, acordă titularului acesteia posibilitatea exercitării dreptului de a fi ascultat, în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, precum şi ale art. 8 şi 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, cu excepţia cazului în care autorizaţia se modifică sau se revocă la solicitarea titularului acesteia.

Decizia este luată după analiza punctului de vedere exprimat de solicitant sau după expirarea termenului stabilit, în cazul în care solicitantul nu a furnizat punctul său de vedere în cadrul acestui termen.

(5) O autorizaţie pentru amânarea plăţii taxelor la import care este suspendată, revocată sau anulată nu mai poate fi invocată în procesul de derulare a formalităţilor vamale pentru niciun tip de operaţiune sau regim vamal. În situaţia în care titularul autorizaţiei pentru amânarea plăţii taxelor la import are statut de operator economic autorizat, autoritatea vamală responsabilă prevăzută la art. 4 informează structura cu atribuţii de verificare în domeniul AEO competentă, în vederea completării dosarului de audit al operatorului economic.

Art. 9. - (1) Solicitantul sau, după caz, titularul unei autorizaţii pentru amânarea plăţii taxelor la import poate introduce o acţiune în contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Direcţia generală a vămilor, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva deciziei autorităţii vamale responsabile prevăzută la art. 4:

a) de respingere a cererii de autorizare;

b) de a nu elibera autorizaţia;

c) de a elibera autorizaţia în alte condiţii decât cele solicitate prin cererea de autorizare;

d) de a suspenda, anula, revoca sau modifica autorizaţia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care

solicitantul a depus o cerere de autorizare, de suspendare, de revocare, de anulare sau de modificare a autorizaţiei şi nu a obţinut o decizie privind cererea respectivă în termenul legal.

Art. 10. - Direcţia generală a vămilor adoptă, prin decizie, instrucţiuni specifice privind prelucrarea în Sistemul informatic integrat vamal a datelor din autorizaţiile pentru amânarea plăţii taxelor la import, modul de procesare a declaraţiei vamale pentru care se utilizează amânarea plăţii taxelor la import, precum şi modul în care sunt gestionate datele referitoare la amânarea plăţii taxelor la import din Sistemul central de decizii vamale, care se publică pe site-ul internet al Direcţiei generale a vămilor în termen de 30 de zile de (a data intrării în vigoare a prezentului ordin. Aceste instrucţiuni se actualizează de fiecare dată când sunt operate modificări ale acestor sisteme electronice.

Art. 11. - Prelucrarea datelor cu caracter personal de către biroul vamal de garanţie se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


*) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.189/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

 

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2017-2018 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (i) Programele pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015.

(2) Programa pentru disciplina limba şi literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.924/2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014.

(3) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi (2), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4. - Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

Art. 5. - (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.

(2) în vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti creează două baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform solicitărilor Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, care cuprind:

1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;

2. date personale ale profesorilor evaluatori, abilitaţi în domeniul evaluării.

(3) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru evaluarea naţională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:

a) ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională: „Evaluare Naţională 2018 - C.E.”;

b) ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: „Evaluare Naţională 2018 - C.Z.E.”

(4) Ştampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm şi nu vor fi numerotate.

Art. 6. - (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor pentru evaluarea naţională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi al compatibilităţii.

(2) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale.

(3) Personalul didactic care face parte din comisiile menţionate în alin. (2) va da o declaraţie scrisă în care va menţiona că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale. Declaraţiile fac parte din documentele evaluării naţionale.

(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorii evaluatori dintr-un/din judeţ/ municipiul Bucureşti nu evaluează lucrări ale candidaţilor din propriul judeţ/municipiu.

(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, prin decizie scrisă emisă de inspectorul şcolar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

(6) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenţi, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen.

(7) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

(8) în unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VII l-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.

(9) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VII l-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen a unor unităţi de învăţământ În care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale.

Art. 7. - (1) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile comisiilor din unităţile de învăţământ/centrele de examen, centrele zonale de evaluare, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise, consemnarea în documentele examenului a rezultatelor obţinute de candidaţi la evaluarea naţională şi modul de comunicare a rezultatelor.

(2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate decide ca activităţile din cadrul evaluării naţionale să se realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale.

Art. 8. - (1) în procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de Către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

(2) În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

(3) în cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este transmisă spre reevaluare altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1), (2) şi (3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Art. 9. - (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

(2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale va transmite comisiilor judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică evaluării naţionale privind cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

Art. 10. - (1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VII l-a vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ/centrele de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională pentru elevii clasei a VII l-a, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, a sălilor în care se realizează scanarea lucrărilor, precum şi a sălilor în care se predau, se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor.

(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile judeţene/Co misia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

(4) în vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ/centrele de examen şi comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise, în cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menţionate la alin. (1) din unitatea de învăţământ respectivă.

(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3) şi (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învăţământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

(6) în cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen, aceasta anunţă comisia judeţeană/comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi anunţă, după caz, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

Art. 11. - (1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop.

(2) Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.

(6) încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.

(7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(8) înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

Art. 12. - (1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepţia candidatului sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestuia, pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor doar membrii comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VII l-a în anul şcolar 2010-2011, cuprinsă în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

Art. 13. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 4.793.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

 

4-8 iunie 2018

Înscrierea la evaluarea naţională

8 iunie 2018

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018

Limba şi literatura română - probă scrisă

13 iunie 2018

Matematica - probă scrisă

14 iunie 2018

Limba şi literatura maternă - probă scrisă

19 iunie 2018

Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12,00)

19 iunie 2018

Depunerea contestaţiilor (orele 14,00-19,00)

20-22 iunie 2018

Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018

Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile:

- art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE;

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 804/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5), precum şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Producătorii de gaze naturale, operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, operatorii de transport şi de sistem, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi titularii licenţelor de furnizare a biogazului/ biometanului, GNL, GNC şi GPL duc la îndeplinire prevederile procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 84.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi utilizate pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură are ca obiect transmiterea către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a informaţiilor referitoare la compoziţia tipurilor de combustibili gazoşi, precum şi presiunile acestora utilizate pe teritoriul României, pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

Art. 2. - (1) Procedura se aplică de către:

a) producătorii de gaze naturale;

b) operatorii de înmagazinare a gazelor naturale;

c) operatorii de transport şi de sistem;

d) operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale;

e) titularii licenţelor de furnizare a biogazului/biometanului;

f) titularii licenţelor de furnizare a GNL;

g) titularii licenţelor de furnizare a GNC;

h) titularii licenţelor de furnizare a GPL.

(2) Prezenta procedură nu se aplică pentru compoziţia şi presiunile combustibililor gazoşi aferente aparatelor proiectate special pentru:

a) utilizarea în procese industriale care se desfăşoară în incinte industriale;

b) utilizarea pe aeronave şi căi ferate;

c) în scopuri de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare.

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură se definesc după cum urmează:

a) accesoriu - dispozitiv de securitate, dispozitiv de control sau dispozitiv de reglaj şi subansamblele acestuia, proiectat să fie încorporat într-un aparat sau să fie asamblat pentru a forma un aparat, conform prevederilor art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE;

b) aparat - aparatul care arde combustibili gazoşi, utilizat pentru gătit, refrigerare, climatizare, încălzire a spaţiului, producere de apă caldă, iluminat sau spălare, precum şi arzător cu aer insuflat şi corp de încălzit care urmează să fie echipat cu acest arzător, conform prevederilor art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE;

c) combustibilul gazos - orice combustibil care se află în stare gazoasă la o temperatură de 15 °C şi presiune absolută de 1 bar;

d) indicele Wobbe - raportul dintre puterea calorifică superioară a gazului pe unitatea de volum şi rădăcina pătrată a densităţii relative a acestuia în aceleaşi condiţii de referinţă, [MJ/m3];

e) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

f) puterea calorifică superioară (PCS) - cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităţi de gaz specificate, astfel încât presiunea la care are loc reacţia rămâne constantă şi toţi produşii de ardere sunt aduşi la aceeaşi temperatură specificată a reactanţilor, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă, cu excepţia apei formate prin combustie, care este condensată în stare lichidă la temperatura menţionată anterior; temperatura şi presiunea menţionate trebuie specificate [MJ/m3].

(2) Abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt următoarele:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) GNC - gaze naturale comprimate;

c) GNL - gaze naturale lichefiate;

d) GPL - gaze petroliere lichefiate;

e) PGN - producătorul de gaze naturale care este persoană fizică sau juridică ce are ca specific activitatea de producţie a gazelor naturale, a biogazului/biometanului sau a altor tipuri de gaze, conform prevederilor art. 123 din Lege;

f) - operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;

g) OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

h) OTS - operatorul de transport şi de sistem.

(3) Termenii utilizaţi în prezenta procedură şi care nu sunt prevăzuţi la alin (1) sunt definiţi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Conţinutul comunicărilor

 

Art. 4. - (1) PGN, OÎ, OTS, OSD şi titularii licenţelor de furnizare a biogazului/biometanului, a GNL, a GNC şi a GPL comunică la ANRE următoarele informaţii:

a) puterea calorifică superioară şi indicele Wobbe, prevăzute în anexa nr. 1;

b) compoziţia combustibilului gazos, prevăzută în anexa nr. 2;

c) componentele toxice conţinute de combustibilul gazos, exprimate în procente de volum din conţinutul total.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite la ANRE până la data de 2 octombrie 2017.

(3) Până la data prevăzută la alin. (2), PGN, OÎ, OTS şi OSD comunică şi următoarele valori:

a) presiunea combustibilului gazos în punctul de predare, exprimată în mbar (nominală, minimă şi maximă);

b) pierderea de presiune admisibilă în instalaţiile de utilizare ale clientului final, exprimată în mbar (nominală, minimă şi maximă).

(4) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) şi (3) transmit la ANRE orice modificări ale informaţiilor prevăzute Sa alin. (1) şi (3) în termen de 30 de zile de la producerea acestora.

(5) Perioada pentru care se face raportarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) este cea aferentă anului 2016.

Art. 5. - Condiţiile de referinţă pentru stabilirea indicelui Wobbe şi a puterii calorifice superioare sunt următoarele:

a) temperatura de ardere de referinţă este 15°C;

b) temperatura de referinţă pentru măsurarea volumului este 15°C;

c) presiunea de referinţă pentru măsurarea volumului este 1013,25 mbar.

 

CAPITOLUL III

Transmiterea comunicărilor

 

Art. 6. - (1) Comunicările prevăzute la art. 4 alin. (2), (3) şi (4) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ANRE sau de persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să îi reprezinte legal.

(2) Informaţiile din comunicările prevăzute la alin. (1) se transmit şi în format editabil, prin e-mail la adresa darag@anre.ro

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

anexa Nr. 1

la procedură

 

Operator economic ............................................. (denumire) .............................................

 

Informaţii cu privire la puterea calorifică superioară şi a indicelui Wobbe a combustibilului gazos ...........................

 

Nr. crt.

Denumire

Unitate de măsură

Valori

1.

Puterea calorifică superioară (PCS)

MJ/m3

minimă

maximă

 

 

2.

Indice Wobbe

MJ/m3

minim

maxim

 

 

 

Reprezentantul legal:

Numele şi prenumele: .............................................

Semnătura: ................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Operator economic ............................................. (denumire)

 

Compoziţia combustibilului gazos din volum în % din conţinutul total

 

Denumire component

% voi

minim

maxim

Metan – C1

 

 

Etan - C2

 

 

Propan - C3

 

 

Butan - C4

 

 

Pentan - C5

 

 

 

 

Azot - N2

 

 

Dioxid de carbon - CO2

 

 

N2 + CO2

 

 

Monoxid de carbon - CO

 

 

Hidrocarburi nesaturate - HC

 

 

Hidrogen - H

 

 

 

Reprezentantul legal:

Numele şi prenumele: .............................................

Semnătura: ................................................................


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.