MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 745/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 745         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

56. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului

 

61. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

 

63. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

64. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

67. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit

 

667. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila şi transmiterea lui din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

613. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

614. - Decizie privind numirea domnului Petrică-Lucian Foca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.298. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor

 

1.626. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 

2.331. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

 

2.376. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 541/2017

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 29 iunie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul III „Componenţa biroului comisiei”, doamna senator Andronescu Ecaterina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de preşedinte al comisiei în locul domnului senator Romaşcanu Lucian.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 56.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial

 

Ţinând cont de solicitarea de prelungire cu încă un termen de 60 de zile a activităţii Comisiei datorată blocării activităţii prin refuzul domnului Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de a pune la dispoziţia Comisiei parlamentare de anchetă Dosarul nr. 213/P/2017, clasat, precum şi de refuzul doamnei Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de a răspunde la întrebarea adresată,

în temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 12 mai 2017, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La cererea motivată a preşedintelui Comisiei parlamentare de anchetă plenul Parlamentului poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu câte 60 de zile.”

2. La anexă, punctul III „Componenţa biroului comisiei” se modifică după cum urmează:

„- doamna deputat Oana Consuela Florea (PSD) - preşedinte."

Art. II. - Termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu 60 de zile.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 61.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2017 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, se modifică după cum urmează:

- la punctul 1, domnul deputat Mocioalcă Ion, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de preşedinte al comisiei în locul domnului deputat Şimon Gheorghe.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Mr. 63.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 

În temeiul art. 1 alin. (9) din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 16 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la art. 1 punctul 1, domnul senator Manda Iulian-Claudiu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este ales în calitate de membru în locul domnului senator Ţuţuianu Adrian;

- la art. 2, domnul senator Manda Iulian-Claudiu este ales preşedinte al comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 13 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 64.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1,045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Pau Radu-Adrian, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Georgescu Nicolae, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

- domnul deputat Vrăjitoru Sorinel-Marian, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;

- doamna deputat Paraschiv Rodica, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;

- domnul deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;

- doamna deputat Gilia Claudia, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină şl imunităţi;

- domnul deputat Gherman Dumitru, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru politică externă;

- domnul deputat Vîrză Mihăiţă, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şl problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru politică externă;

- doamna deputat Teiş Alina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;

- domnul deputat Zamfira Constantin-Cătălin, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- domnul deputat Buican Cristian, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;

- domnul deputat Leoreanu Laurenţiu-Dan, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului;

- domnului deputat neafiliat Cîmpeanu Sorin Mihai îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor in şedinţa din 13 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 67.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activarea şi utilizarea parţială a depozitului Roşia din cadrul Exploatării Miniere de Carieră Rovinari, începând cu data de 15 septembrie 2017 şi până la data de 31 martie 2018.

Art. 2. - Utilizarea depozitului Roşia din cadrul Exploatării Miniere de Carieră Rovinari se va supune interesului strategic de asigurarea a siguranţei Sistemului electroenergetic naţional, cu adoptarea tuturor măsurilor posibile de protecţie a mediului necesare pentru activarea şi utilizarea parţială a depozitului în perioada menţionată, respectiv măsuri care să conducă la diminuarea/reţinerea pulberilor, la locurile de generare a acestora, umectarea, carcasarea punctelor de întoarcere a benzilor transportoare, inclusiv adaptarea unui program de funcţionare corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017,

Nr. 666.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila şi transmiterea lui din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul Instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, înregistrat la poziţia cu numărul M.F.P. 101452, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila îh domeniul public ăl municipiului Brăila, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

(2) Scopul transmiterii imobilului prevăzut în anexa nr. 2 îl reprezintă dezvoltarea activităţilor de tineret şi sport în municipiul Brăila, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Municipiul Brăila, prin Consiliul Local al Municipiului Brăila, se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării' activităţilor Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/ instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, modul de folosire al imobilului transmis, în conformitate cu destinaţia acestuia.

(3) în situaţia în care în urma controlului se constată că imobilul transmis potrivit art. 2 alin. (1) nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Municipiul Brăila, prin Consiliul Local al Municipiului Brăila, se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilul transmis şi să menţină imobilul la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia.

(4) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice a acestuia, existentă la data transferului.

(5) Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul şi pasivul acestuia conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilului.

(6) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilului se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Brăila.

Art. 5. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 13 septembrie 2017.

Nr. 667.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care îşi actualizează valoarea de inventar şi modifică datele de identificare, ca urmare a reevaluării şi datelor din cartea funciară

 

Nr. M.F.P

Cod de clasificaţie

Denumirea imobilului

Descrierea tehnică din inventarul centralizat

Valoarea din inventarul centralizat

(în lei)

Adresa din inventarul centralizat

Administratorul

Adresa actualizată

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea actualizată

(în lei)

101452

8.26.02

Bazin de înot acoperit

Bazin de 25 m lungime cu 8 culoare, anexe

16.075.739

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

MRJ Brăila;

Nr.:-;

Parcul Kiseleff

Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila

(CUI 27442853)

România, judeţul Brăila,

Municipiul Brăila,

Parcul Monument

(fost Parc Kiseleff)

C1 - Bazin acoperit

- Suprafaţă construită: 1.125,00 mp

(real măsurat 1.125,31 mp);

conform C.F. nr. 81848 si nr. cad. 4959

1.714.560

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila în domeniul public al municipiului Brăila

 

Nr. M.F.P

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar

(lei)

101452

8.26.02

Bazin de înot acoperit

Statul român, în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila (CUI 27442853)

Municipiul Brăila,

judeţul Brăila

(CIF 4205670)

C1 - Bazin acoperit

- Suprafaţă construită: 1.125,00 mp (real măsurat 1.125,31 mp);

conform C.F. nr. 81848 şi nr. cad. 4959

Municipiul Brăila, Parc Monument (fostul Parc Kiseleff)

1.714.560

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere propunerea Ministerului Justiţiei formulată prin Adresa nr. 3/71.287 din 11 septembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.714/M.B. din 12 septembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Numărul curent 6 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 331 din 29 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia reprezentată

Funcţia persoanei în cadrul instituţiei reprezentate

Funcţia persoanei în cadrul Comisiei

„6.

Cornel-Virgiliu Călinescu

Ministerul Justiţiei

Director general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Membru”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 septembrie 2017.

Nr. 613.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Petrică-Lucian Foca în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data de 15 septembrie 2017, domnul Petrică-Lucian Foca se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 15 septembrie 2017.

Nr. 614.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor

 

În temeiul prevederilor art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.264/2004 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din data de 18 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 1.298.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTARE TEHNICĂ

privind proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor

 

Art. 1. - Prezenta reglementare se aplică atât proiectării spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare noi, cât şi modernizării locurilor de parcare, oprire şi staţionare existente, adiacente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor.

 

CAPITOLUL I

Clasificarea drumurilor publice

 

Art. 2. - (1) Din punct de vedere funcţional şi administrativ, drumurile publice menţionate în prezenta reglementare se împart, în ordinea importanţei, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

- drumuri naţionale europene (E);

- drumuri naţionale principale;

- drumuri naţionale secundare;

- drumuri judeţene;

- drumuri comunale.

(2) Proiectarea şi dotarea parcărilor noi aferente autostrăzilor şi drumurilor expres se tratează în conformitate cu normativele specifice

 

CAPITOLUL II

Dotările minimale necesare parcărilor noi

 

Art. 3. - (1) Dotările minimale necesare parcărilor noi adiacente drumurilor naţionale europene sunt următoarele:

a) sistem de canalizare menajeră şi pluvială;

b) surse de energie electrică şi apă;

c) sistem de iluminare exterioară;

d) parcările vor avea locuri de parcare, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;

e) zonă intermediară de protecţie;

f) spaţii de agreement, inclusiv accese pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;

g) WC cu acces şi pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;

h) împrejmuire;

i) zone pentru resturi menajere sau coşuri de gunoi.

(2) Se pot prevedea şi spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere.

(3) Pentru dotarea parcărilor şi locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, exproprierea terenurilor adiacente acestor drumuri se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lucrări de utilitate publică.

(4) în cazul drumurilor naţionale europene, drumurile de acces la parcări şi locurile de oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic.

(5) Parcările şi locurile de oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale europene printr-o zonă intermediară de protecţie, de minimum 5 m.

(6) Parcările şi locurile de oprire şi staţionare existente vor fi modernizate şi dotate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări, pe măsura reabilitării drumurilor pe care sunt realizate.

(7) Parcările drumurilor sus-menţionate pot fi prevăzute suplimentar cu spaţii pentru servicii, ce includ staţie de alimentare cu carburanţi, service auto, motel, restaurant.

Art. 4. - (1) Dotările minimale necesare parcărilor noi adiacente drumurilor naţionale principale şi secundare sunt următoarele:

a) sistem de canalizare menajeră şi pluvială;

b) surse de energie electrică şi apă;

c) sistem de iluminare exterioară;

d) locuri de parcare, oprire şi staţionare pentru autoturisme, autocamioane şi autobuze;

e) zonă intermediară de protecţie;

f) bănci şi mese;

g) WC cu acces pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii;

h) împrejmuire;

i) zone pentru resturi menajere sau coşuri de gunoi.

(2) Se pot prevedea şi spaţii special amenajate pentru controlul prin cântărire al vehiculelor rutiere,

(3) Pentru dotarea parcărilor şi locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, exproprierea terenurilor adiacente acestor drumuri se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru lucrări de utilitate publică,

(4) In cazul drumurilor naţionale principale şi secundare, drumurile de acces la parcări şi locurile oprire şi staţionare şi drumurile de circulaţie internă vor fi cu sens unic.

(5) Locurile de parcare, oprire şi staţionare trebuie să fie separate de drumurile naţionale principale şi secundare printr-o zonă intermediară de protecţie de minimum 3,5 m.

Art. 5. - Locurile de oprire şi staţionare existente se vor dota cu:

a) coşuri de gunoi;

b) mese şi bănci;

c) sursă de apă, eventual.

Art. 6. - Dotările minimale necesare parcărilor noi adiacente drumurilor judeţene şi comunale se vor stabili de administratorul drumului.

Art. 7. - (1) Construcţiile din interiorul locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu:

a) instalaţii de încălzire şi instalaţii electrice;

b) instalaţii de ventilaţie şi climatizare;

c) instalaţii sanitare.

(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) se vor proiecta şi se vor executa conform reglementărilor legale în vigoare.

(3) Construcţiile aferente utilităţilor se vor amenaja la minimum 10,0 m pentru drumurile naţionale europene (faţă de marginea părţii carosabile) şi la 5,0-7,5 m pentru celelalte categorii de drumuri publice.

 

CAPITOLUL III

Condiţii generale de realizare a locurilor de parcare, oprire şi staţionare

 

Art. 8. - (1) Locul de parcare, oprire şi staţionare este o zonă de odihnă, separată fizic de drumul public, în care spaţiile destinate staţionării vehiculelor sunt separate printr-o zonă de protecţie faţă de marginea drumului, mărginită de borduri denivelate şi dimensionată în funcţie de categoria acestuia.

(2) Dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare se vor stabili în funcţie de volumul traficului, de componenţa acestuia, de distanţa dintre două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive şi de distanţa dintre locurile de parcare, oprire şi staţionare şi alte spaţii ce asigură servicii similare, de topografia terenului şi de valorificarea avantajelor oferite de mediul ambiant.

(3) Suprafeţele minime includ platformele locurilor de parcare, oprire şi staţionare şi spaţiile pentru servicii, iar în funcţie de categoria de drum sunt de:

a) 4.000 m2 pentru parcările adiacente drumurilor naţionale europene, drumurilor naţionale principale şi secundare;

b) 1.500 m2 pentru locurile de parcare, oprire şi staţionare adiacente drumurilor judeţene şi comunale;

c) în zonele de munte cu interes turistic suprafeţele minime prevăzute la lit. a) şi b) pot fi reduse la 3.000 m2 pentru drumurile naţionale europene şi drumurile naţionale principale şi secundare, iar pentru drumurile judeţene şi comunale suprafaţa minimă poate fi de 1.000 m2.

(4) Dimensiunile locurilor de parcare, oprire şi staţionare prevăzute la alin. (3) nu includ suprafeţele eventualelor staţii de distribuţie a carburanţilor auto sau ale spaţiilor de cazare.

(5) Schiţe de amenajare ale locurilor de parcare pentru drumurile naţionale şi judeţene sunt prezentate în figurile 1 şi 2. Aceste schiţe nu sunt obligatorii, proiectanţii putând reamplasa diferitele obiecte în conformitate cu condiţiile fiecărui amplasament.

Art. 9. - (1) Distanţa recomandată între două locuri de parcare, oprire şi staţionare succesive este de:

a} 30,0 km, pentru drumurile naţionale europene;

b) 50,0 km, pentru drumurile naţionale principale şi secundare;

c) pentru drumurile judeţene şi comunale, se stabilesc de către administratorii drumurilor respective.

(2) Alegerea amplasamentului locurilor de parcare, oprire şi staţionare se va face prin luarea în considerare a următorilor factori:

a) topografia terenului;

b) traseul în plan şi în profil longitudinal, evitându-se amplasamentele pe sectoarele de drum cu declivitate mai mare de 4% sau în curbă;

c) apropierea faţă de localităţi;

d) valorificarea punctelor de atracţie turistică;

e) evitarea deteriorării valorilor peisagistice sau istorice;

f) amplasarea optimă faţă de reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, reţelele electrice, reţelele telefonice, urmărindu-se racordarea la reţelele de utilităţi existente;

g) asigurarea vizibilităţii, ţinându-se cont de elementele geometrice ale drumurilor.

Art. 10. - Accesul la locurile de parcare, oprire şi staţionare va fi realizat în conformitate cu prevederile Normativului de amenajare a intersecţiilor la acelaşi nivel, cu semnalizare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 11. - La proiectarea sistemelor electrice se vor respecta următoarele reguli:

a) să fie dimensionate, ţinându-se cont de toate necesităţile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare, precum şi spaţiilor pentru servicii;

b) să fie instalate cu respectarea strictă a normativelor în vigoare, avându-se în vedere şi standardele în vigoare, recomandate;

c) să asigure iluminarea accesului, a intersecţiilor drumurilor interne, staţiilor de alimentare cu carburanţi şi a suprafeţelor destinate locurilor de parcare, oprire şi staţionare pentru a asigura maximum de siguranţă pentru trafic;

d) să se evite orbirea şoferilor aflaţi în trafic;

e) reclamele luminoase se vor amplasa la minimum 7,0 m faţă de marginea îmbrăcăminţii drumului (partea carosabilă şi banda de consolidare a acostamentului) şi vor avea dimensiunile maxime de 8,0 m x 4,0 m. Reclamele cu dimensiuni mai mari se vor instala în afara zonei de protecţie a drumului;

f) iluminatul interior şi exterior se va realiza pe baza de LED şi se va asigura cu sisteme economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind prevăzută de la reţeaua naţională/regională/locală de energie electrică;

g) proiectarea iluminatului căilor de circulaţie rutieră se face în conformitate cu SR-EN 13201 şi CIE 115-2010, o importanţă deosebită acordându-se selectării claselor de iluminat pentru evitarea supradimensionării sistemului de iluminat, reducerea consumului de energie electrică şi creşterea eficienţei sistemului de iluminat propus;

h) criteriile şi parametrii care stau la baza selectării claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:

- criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori în aceeaşi zonă şi tipurile de utilizatori excluşi;

- parametri - zona (geometria), utilizarea traficului şi influenţele externe legate de mediu;

i) selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face în funcţie de următorii parametri: viteză, flux trafic, componenţa traficului, separare sensuri, densitate intersecţii, nivelul luminanţei ambientale şi ghidajul vizual;

j) selectarea corectă a claselor de iluminat este în strânsă corelare cu îndeplinirea unor criterii de performanţă, cum ar fi: luminanţa suprafeţei îmbrăcăminţii rutiere şi orbirea fiziologică;

k) soluţia propusă de proiectantul de specialitate trebuie să aibă un factor de menţinere cât mai ridicat şi cu precizări explicite privind deprecierea fluxului luminos în timp;

l) este obligatoriu să se precizeze operaţiile privind întreţinerea corectivă;

m) soluţiile agreate de beneficiar sunt cu telegestiune, şi anume inteligente şi adaptive, respectiv cu senzori crepusculari de zi şi noapte şi senzori de trafic cu posibilităţi de gestionare a intensităţii luminoase de către beneficiar, în funcţie de trafic sau de intervalul orar şi eficienţa energetică a sistemului de iluminat.

Art. 12. - în zona de ieşire din flux a autovehiculelor şi de intrare pe banda de decelerare, aferentă locurilor de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele curente se vor completa cu indicatoare specifice cu următoarele scopuri:

a) reducerea vitezei;

b) evitarea opririi în afara zonelor special desemnate pentru locurile de parcare, oprire şi staţionare;

c) informarea asupra diferitelor servicii oferite în zonă;

d) semnalizarea din timp a intersecţiilor;

e) semnalizarea orizontală, cu marcajul rutier aferent.

Art. 13. - (1) Spaţiile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi construcţiile aferente trebuie să fie prevăzute atât cu un sistem de furnizare a apei potabile, cât şi cu sisteme de canalizare menajeră şi pluvială.

(2) Soluţia de scurgere a apelor se va adapta local, în funcţie de:

- orografia terenului, obligatoriu cu studierea hidroizohipselor şi izofreatelor pentru determinarea sensului de scurgere a apelor de suprafaţă şi subterane, corelarea acestor date cu situaţia comparativă dintre suma de precipitaţii şi suma de evaporaţie, care ajută la stabilirea debitelor şi secţiunilor de scurgere;

- dimensionarea corectă a evacuării apelor pluviale trebuie proiectată astfel încât să asigure descărcarea într-un fir de vale natural sau un curs de apă care să permită preluarea debitelor colectate şi transportate;

- respectarea vitezelor de curgere a apei în secţiuni conform normativelor de specialitate, respectiv să fie încadrată între viteza de curgere mai mare decât viteza de sedimentare, respectiv viteza de curgere mai mică decât viteza de eroziune.

(3) Pentru toaletele prevăzute în incinta parcărilor, clădirea trebuie să fie prevăzută cu aerisire directă, iar numărul şi felul obiectelor sanitare se vor stabili respectând prevederile normelor şi standardelor aferente în vigoare. Acestea vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:

- obiecte sanitare de trafic, antivandalism;

- ferestre cu deschidere oscilobatantă.

- în interiorul clădirii se va prevedea, în funcţie de destinaţia spaţiului, un raport optim între spaţiul placat cu faianţă şi spaţiul cu vopsea superlavabilă, astfel încât să se asigure un confort optim al încăperii;

- proiectantul, prin soluţia tehnică propusă, trebuie să asigure un raport optim de ventilaţie şi umiditate a spaţiului.

Art. 14. - întreaga zonă ce separă locul de parcare, oprire şi staţionare faţă de drumul public trebuie să fie acoperită cu plante care necesită îngrijire redusă, dar a căror densitate poate să constituie o protecţie împotriva vehiculelor care rulează pe drumul public şi care pot constitui un pericol pentru persoanele aflate în interiorul spaţiilor de parcare, oprire şi staţionare.

Art. 15. - (1) Se vor prevedea spaţii de parcare, oprire şi staţionare rezervate pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii, iar toate dotările sau construcţiile din incinta acestora trebuie să permită accesul persoanelor cu handicap, prin rampe construite în mod special.

(2) Materialele propuse trebuie să fie compatibile cu zona climatică, caracteristicile pedologice, hidrologice şi litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic să fie plantat.

(3) Sistemul radicular al materialului peisagistic trebuie să fie pretabil pentru zona respectivă.

(4) Construcţiile aferente locurilor de parcare, oprire şi staţionare vor fi prevăzute cu o cameră special echipată pentru copii, cu dotări de dimensiuni mici, o masă pentru înfăşat bebeluşii şi alte dotări necesare îngrijirii nou-născuţilor.

Art. 16. - Zona de agrement va avea prevăzută atât copertină, cât şi iluminat public adecvat spaţiului.

 

Figura 1*). Schiţă parcare adiacentă drumurilor naţionale

 

Figura 2*). Schiţa parcare adiacentă drumurilor judeţene şi comunale

 


*) Figurile 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 

Având în vedere dispoziţiile art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 19 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 1.626.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.743/2010)

 

LISTA

revizuită a statelor pentru ai căror cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României

 

Palestina

Regatul Haşemit al Iordaniei Regatul Maroc

Republica Algeriană Democratică şi Populară

Republica Angola

Republica Arabă Egipt

Republica Arabă Siriană

Republica Ciad

Republica Democratică Congo

Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Republica Federală Nigeria

Republica Federală Somalia

Republica India

Republica Indonezia

Republica Irak

Republica Islamică Afganistan

Republica Islamică Iran

Republica Islamică Mauritania

Republica Islamică Pakistan

Republica Libaneză Republica Mali

Republica Populară Bangladesh

Republica Populară Democrată Coreeană

Republica Sudanul de Sud

Republica Sudan

Republica Tunisia

Republica Uzbekistan

Republica Yemen

Statul Libia

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 4481 şi 4482 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 389 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 25 februarie 2016, se modifica şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Pentru produsele din tutun încălzit prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru produsele prezentate sub forma unei rezerve care conţine atât tutun încălzit prevăzut la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cât şi lichid cu conţinut de nicotină prevăzut la art. 439 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se atribuie, exclusiv în scopul realizării supravegherii fiscale, codul de produs T500 «Alte tutunuri de fumat» prevăzut în anexa nr. 2."

2. În anexa nr. 1 „Configuraţia Codului de accize”, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Pentru antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat, importatorul autorizat, utilizatorul final, operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorul economic autorizat pentru activitatea de distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor şi reprezentantul fiscal, codul de accize este format din 13 caractere si are următoarea configuraţie:

RO 12345 JJAA NN. unde:

- RO reprezintă codul ISO al ţării;

- 12345 reprezintă o secvenţă de 5 caractere numerice pentru identificarea antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat, destinatarului înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile în regim suspensiv de accize, importatorului autorizat, utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorului economic autorizat pentru activitatea de distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, expeditorului înregistrat şi reprezentantului fiscal;

- JJ reprezintă o secvenţă de două caractere, care are valoarea 00 pentru toate categoriile de operatori economici, mai puţin pentru utilizatorul final din categoria marilor contribuabili, care are valoarea MC;

- AA - secvenţă ce reprezintă calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul (antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat, destinatar înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile în regim suspensiv de accize, importator autorizat, utilizator final, operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operator economic autorizat pentru activitatea de distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, expeditor înregistrat sau reprezentant fiscal), după cum urmează: XX pentru antrepozitar autorizat, YY pentru destinatar înregistrat, ZZ pentru destinatar înregistrat care primeşte doar ocazional produse accizabile în regim suspensiv de accize, IR pentru importator autorizat, UF pentru utilizator final, AN pentru operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, EN pentru operator economic autorizat pentru activitatea de distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, IM pentru expeditor înregistrat sau RF pentru reprezentant fiscal;

- NN - secvenţă de completare a numărului din 13 caractere, care are valoarea 00.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 2.331.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. p) şi ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Referirile la Codul fiscal şi la Codul de procedură fiscală din cuprinsul procedurii din anexă reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi, respectiv, la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 2.376.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Art. 1. - (1) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Uniunii Europene, ca parte a activităţilor umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică persoanelor care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură. Persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri care beneficiază de scutirea de taxă cu drept de deducere prevăzută la alin. (1) prin decontul de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal.

Art. 2. - în sensul prezentei proceduri, organismele menţionate la art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal sunt organismele recunoscute de România sau de alt stat membru al Uniunii Europene, care au obiective de natură filantropică şi sunt angajate în activităţi cu caracter umanitar, caritabil sau educativ în afara Uniunii Europene.

Art. 3. - (1) Organismele recunoscute prevăzute la art. 2 pot solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate, pentru bunuri ce le-au fost livrate, trimestrial, cel mai devreme în luna următoare încheierii trimestrului calendaristic în care bunurile au fost utilizate în afara Uniunii Europene.

(2) Cererilor depuse în baza prezentei proceduri li se aplică prevederile referitoare la prescripţia dreptului de a cere restituirea reglementate de Codul de procedură fiscală. Dacă organismele menţionate la art. 1 alin. (1) sunt stabilite în România, restituirea taxei pe valoarea adăugată se efectuează de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau administraţiile sectoarelor 1 -6 ale finanţelor publice, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul sau reşedinţa solicitantul. Dacă aceste organisme nu sunt stabilite în România restituirea taxei se efectuează de către Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.

(3) în vederea restituirii taxei, organismele recunoscute trebuie să prezinte organului fiscal competent următoarele documente:

a) o cerere de restituire a taxei pe valoarea adăugată, conform modelului prevăzut în anexa la procedură;

b) copie de pe dovada recunoaşterii organismului în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi documente de înfiinţare sau alte documente emise de autorităţile din respectivul stat, din care să reiasă că solicitantul este recunoscut că desfăşoară activităţi umanitare, caritabile sau educative;

c) un borderou care să cuprindă în ordine cronologică pentru fiecare bun care face obiectul restituirii taxei următoarele informaţii: denumirea, numărul şi data documentului, valoarea fără TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA, denumirea, numărul şi data documentului de plată corespunzător şi suma achitată, data certificării încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau a notificării de export;

d) copii de pe facturile în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene pentru care se solicită restituirea;

e) copii de pe bonurile fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, la cursul de schimb prevăzut la art. 290 din Codul fiscal, în care sunt consemnate bunurile care au fost transportate sau expediate în afara Uniunii Europene, pentru care se solicită restituirea. în situaţia în care această valoare este depăşită, solicitanţii trebuie să prezinte copii de pe facturile emise în conformitate cu prevederile art. 319 alin. (20) din Codul fiscal;

f) copii de pe documentele care atestă achitarea contravalorii bunurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente, până la data depunerii cererilor;

g) copii de pe documentele care certifică încheierea operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, a notificărilor de export certificate de biroul vamal de export, în cazul declaraţiilor vamale de export pe cale electronică, sau exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire;

h) dovada faptului că bunurile care fac obiectul restituirii taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu art. 294 alin. (1) lit. p) din Codul fiscal au fost utilizate pentru activităţi umanitare, caritabile sau educative desfăşurate în afara Uniunii Europene, cum ar fi, fără a se limita la acestea, contracte, rapoarte de activitate, informaţii privind beneficiarii activităţilor.

Art. 4. - Soluţionarea cererilor de restituire a TVA se realizează conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Denumirea organismului .............................................................

Codul de identificare fiscală .............................................................

Adresa .............................................................

Telefon .............................................................

Nr. de înregistrare .............................................................

 

CERERE

de restituire a taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu prevederile art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Procedura privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate, în sumă de ....................................... lei, pentru bunurile care au fost utilizate pentru activităţi:

□ umanitare

□ caritabile

□ educative

desfăşurate în afara Uniunii Europene.

Solicităm restituirea în contul nr. ............................................................. deschis la ............................................................. sucursala ............................................................. .

 

Reprezentantul legal al organismului,

.............................................................

(numele şi prenumele)

.............................................................

(semnătura)

 

Data ..................................

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 541/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 2 august 2017, se face următoarea rectificare:

- în anexa nr. 2, la coloana nr. 6, în loc de:

1. Construcţii:

C1 - Clădire administrativă:

- suprafaţa construită la sol: 33 mp"

se va citi:

„1. Construcţii:

C1 - Clădire administrativă:

- suprafaţa construită la sol: 330 mp".

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.