MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 754/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

623. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

312. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aprobată prin Legea nr. 302/2013, precum şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetică nucleară, aprobată prin Legea nr. 198/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şt darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Energiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Doru Vişan,

secretar de stat Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 623.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Codul de

clasificare

Anul şi actul dobândirii bunului

Adresa

(strada, nr. localitatea, judeţul, sectorul etc.)

Persoana juridică ce administrează bunul

Elementele-cadru de descriere tehnică ele bunului, cf. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Baza legală

Valoarea

- lei -

1.

Raport de informare privind proiectele planului operaţional COG în domeniul canal de combustibil privind evaluarea DHC cu metoda zonei de proces

8.30

2016

nr. 811/ 29.02.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

20.171,23

2.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasă IV 10kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 1284/ 24.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 138 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

3.

Sisteme de acţionare electrică pentru sistemele de stingere incendiu din CNE de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 1285/ 24.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

4.

Arhitectura sistemelor de instrumentaţie şi control (I & C) pentru reactori nucleari de generaţia IV (LFR)

8.30

2016

PVR nr. 1286/ 24.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

5.

Evaluarea activităţii desfăşurate în 2015 în domeniul „Apă grea şi tritiu”.

8.30

2016

PVR nr. 1287/ 24.03,2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

20.000,00

6.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 1 „Securitate nucleară”

8.30

2016

PVR nr. 1456/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.205,53

7.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului nr. 2 „Canalul de combustibil”

8.30

2016

PVR nr. 1457/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

9.865,19

8.

Analize microstructurale post-iradiere pe probe prelevate dintr-un fascicul/element combustibil iradiat la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 1458/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

123.796,10

9.

Analiza activităţii pe programul de „Combustibili nucleari” mânui 2015

8.30

2016

PVR nr. 1459/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aliată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

77.322,46

10.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul „Sistem de manevrare combustibil”

8.30

2016

PVR nr. 1460/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

36.808,32

11.

Analiza realizării programului CDI nr. 5, în domeniul „Gestionare deşeuri radioactive şi combustibil ars în condiţii de securitate nucleară”, pe anul 2015

8.30

2016

PVR nr. 1461/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

24.977,89

12.

Evaluarea impactului activităţilor nucleare de pe platforma ICN - FCN asupra mediului înconjurător în perioada iulie 2015 - iunie 2016. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 1462/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

152.435,90

13.

Analiza realizării obiectivelor programului C&D nr. 6, în domeniul „Protecţia mediului”, pe anul 2015

8.30

2016

PVR nr. 1463/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

32.435,42

14.

Raport de stadiu de acţiuni suport pentru strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară referitoare la îmbunătăţirea protecţiei radiologice în anul 2015

8.30

2016

PVR nr. 1464/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

40.330,56

15.

Raport de stadiu de acţiuni suport pentru strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară referitoare la îmbunătăţirea pregătirii răspunsului la situaţii de urgenţă în anul 2015

8.30

2016

PVR nr. 1465/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

48.693,30

16.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului de cercetare-dezvoltare al RATEN nr. 7 „Generator de abur”

8.30

2016

PVR nr. 1466/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

23.910,90

17.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului RATEN nr. 8 „Sisteme de proces şi echipamente”

8.30

2016

PVR nr. 1467/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

32.194,41

18.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului RATEN nr. 9 „Chimie circuite”

8.30

2016

PVR nr. 1468/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 105 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

14.924,37

19.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în cadrul programului nr. 10 „Instrumentaţie şi contrar

8.30

2016

PVR nr. 1469/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 93 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

49.942,39

20.

Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2015 în cadrul programului 11, „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE”

3.30

2016

PVR nr. 1470/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 187 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

58.170,84

21.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul programului „Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil”

8.30

2016

PVR nr. 1471/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 130 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

50.859,85

22.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul asigurării şi creşterii performanţelor reactorului TRIGA-ICN

8.30

2016

PVR nr. 1472/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 186 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

176.722,01

23.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere şi radioizotopi”

8.30

2016

PVR nr. 1473/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

23.777,58

24.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în cadrul domeniului „Informatizare activităţi nucleare”

8.30

2016

PVR nr. 1474/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

26.024,43

25.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul „Aplicaţii ale tehnicilor nucleare”

8.30

2016

PVR nr. 1475/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

46.742,47

26.

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2015 în domeniul „Suportului pentru cooperarea internaţională”

8.30

2016

PVR nr. 1476/ 31.03.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

41.304,40

27.

Contribuţia RATEN CITOM la implementarea strategiei naţionale de securitate şi siguranţă nucleară. Raport anual

8.30

2016

PVR nr. 1926/ 26.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 121 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

100.000,00

28.

Studiu privind abordarea cerinţelor de protecţia mediului pentru proiecte de reactori nucleari de mică şi medie putere

8.30

2016

PVR nr. 1871/ 21.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

90.000,00

29.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa Eli 6kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 1872/ 21.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

30.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de separare umiditate ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 1873/ 21.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 95 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

31.

Evaluarea impactului activităţii microbiologice asupra calităţii apei grele în condiţiile depozitării pe termen lung a inventarului de apă grea existent m depozitele unei uzine de producere a apei grele, cum este cea de la ROMAG PROD

8.30

2016

PVR nr. 1874/ 21.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 82 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

110.000,00

32.

Studiu privind derularea procesului de autorizare a uzinei de producere a apei grele prin schimb izotopic, cum este cea de la ROMAG PROD, în condiţiile opririi controlate a producţiei acesteia

8.30

2016

PVR nr. 1875/ 21.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

100.000,00

33.

Susţinerea activităţilor prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară pentru îmbunătăţirea continuă a capabilităţilor de cercetare ştiinţifică

8.30

2016

PVR nr. 2020/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

55.124,33

34.

Suport pentru activităţile prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţă nucleară de îmbunătăţire continuă a competenţelor de securitate nucleară

8.30

2016

PVR nr. 2021/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

29.430,48

35.

Caracterizarea integrităţii structurale a tubului de presiune CANDU având defecte tipice relevate de inspecţiile periodice

8.30

2016

PVR nr. 2022/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

28.254,41

36.

Reducerea pierderilor tehnologice de uraniu în timpul preparării pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu cu diferite grade de îmbogăţire ale uraniului

8.30

2016

PVR nr. 2023/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.094,24

37.

Metoda de calibra re în eficacitate a echipamentului de măsură gamma scanning pe un domeniu energetic extins

8.30

2016

PVR nr. 2024/ 29.04,2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

132.085,42

38.

Definirea listei de caracteristici, evenimente şi proceselor (FEP) pentru un depozit generic de combustibil CANDU ars şi deşeuri de viaţă lungă

8.30

2016

PVR nr. 2025/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

56.701,60

39.

Monitorizarea anuală a implementării în RATEN ICN a acţiunilor prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară pentru obiectivul strategic derivat OSD 5

8.30

2016

PVR nr. 2026/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

66.902,66

 

40.

Testarea bazei de date pentru gestiunea informaţiilor şi raportărilor referitoare la monitorizarea radiologică individuală a personalului expus profesional din ICN. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2027/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

74.433,28

41.

Investigarea compoziţiei straturilor de oxid formate pe cupoane extrase de la U1 CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2028/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

45.549,57

42.

Selectarea datelor şi informaţiilor existente pe plan mondial privind performanţele în operarea circuitelor termice secundare la reactorii CANDU 6

8.30

2016

PVR nr. 2029/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

144.875,14

43.

Specificaţie de iradiere şi testare a otelului 304L din componenţa vasului calandria

3.30

2016

PVR nr. 2030/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

39.798,16

44.

Studii de senzitivitate a rezultatelor programului IAEA-MESSAGE la variaţia costurilor asociate resurselor de combustibil nuclear, investiţiilor şi perioadei de construcţie a noii capacităţi nucleare

8.30

2016

PVR nr. 2031/ 29.04.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

113.500,13

45.

Elaborarea raportului anual al RATEN ICN pe anul 2015

8.30

2016

PVR nr. 2032/ 29.04,2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

39.343,57

46.

Dezvoltarea mixului energetic din România în vederea realizării obiectivelor din directivele UE cu asigurarea simbiozei între energia nucleara şi energia celorlalte surse disponibile

8.30

2016

PVR nr. 2409/ 26.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

47.

Modelarea sistemului de apă tehnică de răcire în scopul analizării distribuţiei debitului la schimbătoarele de căldură ale bazinului de combustibil uzat de la Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2410/ 26.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 254 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

48.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa IV 6kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2411/ 26.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

49.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului distribuţie clasa II 400VCA ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8,30

2016

PVR nr. 2412/ 26.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

50.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de etanşare cu abur a labirinturilor ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2413/ 26.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

51.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de răcire cu apă stator generator ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2414/ 26.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 76 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

52.

Actualizarea informaţiilor tehnice şi ştiinţifice privind managementul îmbătrânirii betonului din anvelopa reactorului CANDU din perspectiva experienţei internaţionale

8.30

2016

PVR nr. 2415/ 26.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 135 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

53.

Analiza tematicii programului GOG „Safety & Licensing” pentru 2015-2016

8.30

2016

PVR nr. 2462/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.243,60

54.

Modelarea deformării in-service a tuburilor de presiune CANDU

8.30

2016

PVR nr. 2463/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.771,40

55.

Raport de informare privind proiectele planului operaţional COG în domeniul canal de combustibil privind efectul fluajului asupra DHC

6.30

2016

PVR nr. 2464/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

52.744,34

56.

Analiza şi punct de vedere privind completitudinea programului Fuel Channel R&D program 2015/16 operaţional plan - COG-15-9105

8,30

2016

PVR nr. 2465/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

27.987,39

57.

Dezvoltarea codului de transport LEGENTR pentru analiza globala a combustibilului CANDU avansat. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2466/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.789,55

58.

Analiza şi punct de vedere privind completitudinea programului Health, Safety & Environment R&D program 2015/2016 operaţional plan COG-15- 9305

8.30

2016

PVR nr. 2467/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.389,80

59.

Determinarea conţinutului de Ra-226 şi Ra-228 din probe apoase. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2468/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

60.338,38

60.

Dezvoltarea unui program de radioprotecţie pentru dezafectarea unui reactor nuclear de cercetare. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2469/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

37.228,50

61.

Caracterizarea radiologică a cupoanelor extrase din sistemul de autoclave al U1 Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2470/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

78.984,80

62.

Analiză şi punct de vedere privind completitudinea programului Chemistry. Materials & Components R&D program 2015/16 operaţional plan-COG-15- 9405

8,30

2016

PVR nr. 2471/ 31.05.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.910,08

63.

Prezentarea, adaptarea şi testarea modulelor şi metodelor analitice pentru modelarea termodinamică şi optimizarea sistemelor de producerea a energiei electrice şi termice la obiectivele nucleare

8.30

2016

PVR nr. 2846/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 120 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

64.

Studiu privind identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea pericolelor la faza de proiectare a unui obiectiv

8.30

2016

PVR nr. 2847/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

100.000,00

65.

Analiza posibilităţilor de îmbunătăţire a proiectului pentru suporţii LS2 de la generatorii de abur

8.30

2016

PVR nr. 2848/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

160.000,00

66.

Studiu de soluţie privind îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă la avarie pentru CNE Cernavodă Unităţile 3 şi 4 în vederea evacuării căldurii în caz de urgenţă

8.30

2016

PVR nr. 2849/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

67.

Modelarea şi calculul de verificare a rezistenţei mecanice la acţiunea seismică pentru suporturile unui sistem tehnologic de conducte, utilizând modulul de calcul al programului de proiectare 3D-INVENTOR

8.30

2016

PVR nr. 2850/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

68.

Studiu comparativ între codul ASME şi reglementările naţionale privind procedurile şi tehnologiile de sudare pentru îmbinările sudate din cadrul sistemelor de proces ale unei CNE de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 2851/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

69.

Soluţii pentru modificarea sistemului de termoficare urbană a oraşului Cernavodă şi a sistemelor de interfaţă în vederea recuperării debitului de condensat secundar din punctul termic de la U1

8.30

2016

PVR nr. 2852/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 106 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

70.

Soluţii tehnice pentru lin container care sa permită depozitarea, uscarea şi transportul cartuşelor filtrante uzate din sistemele nucleare de proces de la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2853/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

71.

Analiza cerinţelor suplimentare pentru protecţia la incendiu din standardul CSA N293 la ultima ediţie şi aplicabilitatea lor la unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2854/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 84 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

72.

Furnizarea unei metodologii, cu aplicabilitate practică, pentru analiza şi interpretarea rezultatelor măsurătorilor periodice de grosimi conducte, în vederea estimării duratei de viaţă remanente a liniilor ce vehiculează apă brută din CNE Cernavodă

8,30

2016

PVR nr. 2855/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 79 Iile

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

73.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa III 0,4 kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2856/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

74.

Modificarea sistemului de comandă şi control ăl sistemului distribuţie clasa li 230VCA ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2857/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

75.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de abur viu şi intermediar ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 2858/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 196 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

76.

Studiu privind cerinţele de inspecţii şi criteriile de acceptare pentru reabilitarea şi reautorizarea suporţilor în CNE

8.30

2016

PVR nr. 2859/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 123 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

77.

Studiu privind necesităţile de inspecţie în vederea prelungirii duratei de viaţă a răcitorului de purificare 3335-HX2

6.30

2016

PVR nr. 2860/ 23.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

78.

Evaluarea analizelor de hazard referitoare la prăbuşiri aeriene pentru instalaţii nucleare

8.30

2016

PVR nr. 2965/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

48.139,49

79.

Interacţiunea coriumului cu betonul - aplicaţii pentru CANDU 6 generic

8.30

2016

PVR nr. 2966/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

56.228,60

 

80.

Modelarea neutronică şi termohidraulică a unui accident de tip pierderea agentului de răcire LBLOCA 80%ROH utilizând codul RELAP5/Mod3.2

8.30

2016

PVR nr. 2967/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

113.600,28

81.

Modelarea controlului nivelului de apă în generatoarele de abur ale CANDU 6 utilizând codul RELAP5/Mod3.2. Studiu de caz

8.30

2016

PVR nr. 2968/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

41.179,29

82.

Modelarea sistemului de răcire la avarie a zonei active (ECCS) utilizând codul RELAP 5/Mod 3.2. Studiu de caz

8.30

2016

PVR nr. 2969/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

59.070,88

83.

Evoluţia tensiunilor şi a coeficientului de difuzie la oxidarea izotermă în aer a tecii de Zy-4

8.30

2016

PVR nr. 2970/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

61.409,17

84.

Asigurarea securităţii materialelor nucleare în scopul prevenirii şi combaterii traficului Ilicit

8.30

2016

PVR nr. 2971/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

93.228,52

85.

Analiza rapoartelor de audit privind evaluarea culturii de securitate în ICN

8.30

2016

PVR nr. 2972/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

40.056,27

86.

Caracterizarea postiradiere: macrostructurală şi microstructurală a unui element combustibil iradiat în reactorii nucleari de la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2973/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

149.519,93

87.

Evaluarea comportării la iradiere a elementului combustibil de tip CANDU cu ajutorul codului FEMAXI

8.30

2016

PVR nr. 2974/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 73 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

138.472,77

88.

Estimarea parametrilor neutronici ai fasciculului combustibil 37M folosind codul DRAGON

3.30

2016

PVR nr. 2975/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

67.211,63

89.

Caracterizarea neutronică a fasciculelor CANDU - Toriu (T37) utilizând programul DRAGON

8.30

2016

PVR nr. 2976/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

32.945,56

90.

Caracterizarea neutronică a fasciculului combustibil T37 utilizând codul SERPENT

8.30

2016

PVR nr. 2977 /30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

32.975,20

91.

Determinarea incrementelor de secţiuni pentru supercelulele CANDU cu Toriu (T37) utilizând programul DRAGON

8.30

2016

PVR nr. 2978/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

42.263,55

92.

Proiectarea neutronică şi evaluarea performanţelor unui sistem de oprire rapidă cu bare absorbante al unui reactor nuclear avansat de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 2979/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

37.026,34

93.

Sistem informatizat pentru instruirea, verificarea şi evaluarea cunoştinţelor personalului SMC. Completare bază de date: testare ansamblu împingători de rezervă

8.30

2016

PVR nr. 2980/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

156.796,42

94.

Metodă de determinare a C-14 din apa grea din sistemul moderator al unităţilor nucleare de la Cernavodă

8,30

2016

PVR nr. 2981/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

234.606,27

95.

Studiu privind metode de determinare a C-14 din sistemul de gaz de acoperire de la unităţile nucleare de la Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2982/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

234.775,51

96.

Elaborarea cerinţelor pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare a eliberărilor de efluenţi de la o instalaţie nucleară. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2983/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

57.832,26

97.

Adaptarea sistemului de management al calităţii al LRPMPC în vederea acreditării ca organism dozimetric pentru monitorizarea individuală la contaminarea internă cu tritiu şi actinide. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2984/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

82.203,22

98.

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de control al calităţii pentru metodele de măsurare a activităţii alfa/beta globale. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2985/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 23 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

61.172,59

99.

Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul procesului de dezvoltare a metodelor de determinare a conţinutului de Cd-10S în deşeurile radioactive

8.30

2016

PVR nr. 2986/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

80.379,36

100.

Dezvoltarea de metodologii pentru caracterizarea radiologică a terenurilor contaminate radioactiv. Etapa 1

6.30

2016

PVR nr. 2987/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

57.354,70

101.

îmbunătăţirea capacităţii de suport al deciziei în situaţii de accident nuclear sau urgenţă radiologică. Etapa 1

8.30

2016

PVR nr. 2988/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

66.618,20

102.

Crearea unei programe de pregătire pentru aplicaţia de e-leaming. Etapa I

8.30

2016

PVR nr. 2989/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

34.804,55

103.

Caracterizarea prin tehnici SEM şi EDS a cupoanelor pentru monitorizare a coroziunii la Unitatea 1 a CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 2990/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

88.430,82

104.

Caracterizarea microstructurii materialelor structurale expuse în condiţii normale de operare a circuitului primar

8.30

2016

PVR nr. 2991/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

65.345,59

105.

Analiza prin XPS a modificărilor la nivelul suprafeţei pe materiale de interes nuclear supuse autoclavizării

8.30

2016

PVR nr. 2992/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

82.181,62

106.

Studiul posibilelor influenţe din punct de vedere chimic şi fizic asupra chimiei apei de răcire din CANDU-ECC (răcirea de urgenţă a miezului), în condiţii post-loca

8.30

2016

PVR nr. 2993/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

38.079,90

107.

Raport informativ asupra activităţilor din planul operaţional CMC „Chimie, Materiale şi Componente” referitoare la chimia apei grele

8.30

2016

PVR nr. 2994/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

70.006,32

108.

Comportarea oţelurilor inoxidabile tip 304 la

oboseală ca urmare a solicitărilor ciclice cu viteză mică de deformare

8.30

2016

PVR nr. 2995/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

55.951,16

109.

LDSF - facilitate experimentală de testare Etapa II - verificări, teste şi calibrări ale liniilor de semnal pentru achiziţia datelor

8.30

2016

PVR nr. 2996/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

224.394,85

110.

Metodologie de evaluare a defectării etanşărilor de tip ELASTOMER ce intră în componenţa echipamentelor mecanice din sistemele unei CNE CANDU

8.30

2016

PVR nr. 2997/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

43.719,34

111.

Detectori tip CONTOR proporţional cu BF3. Principii şi metode de calificare a detectorilor de tip CONTOR proporţional cu BF3 prin măsurători efectuate în câmpul de neutroni

3.30

2016

PVR nr. 2998i 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

165.738,07

112.

Caracterizarea performanţelor contorului proporţional CP-200-M6 - prototip cu gaz de ionizare P10 şi respectiv Xe

8.30

2016

PVR nr. 2999/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

87.425,10

113.

Comportarea simulatoarelor arc brăţară distanţier dispuse central în ansamblul canal de combustibil de testare reprodus în condiţii de laborator pentru o înclinare a simulatorului tub de presiune de 2 şi o înclinare dusă la extrem de maximum 2 30

8.30

2016

PVR nr. 3000/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 129 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 54/2013

164.090,95

114.

Documentaţie de ofertare preliminară pentru componente mecanice SLCD

8.30

2016

PVR nr. 3001/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

198.065,22

115.

Caracteristici de tip „Safeguard”, „Safeguard by design” şi de securitate asociate reactorilor nucleari inovativi răciţi cu metale lichide

8.30

2016

PVR nr. 3002/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 54/2013

56.075,00

116.

Analiza pulberilor de aliaj Fe-Cr clasic şi durificat obţinute prin procedeul de aliere mecanică

8.30

2016

PVR nr. 3003/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

157.760,27

117.

Propagarea fascicolului ultrasonic în regim dinamic

830

2016

PVR nr. 3004/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

79.524,90

118.

Evaluarea sistemelor şi mediilor de filtrare în vederea eliminării impurităţilor din reactoarele nucleare ce folosesc ca agent de răcire metale grele lichide

8.30

2016

PVR nr. 3005/ 30.06,2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

69.488,81

119.

Dispozitiv măsurători dimensionale element combustibil tip LEU

830

2016

PVR nr. 3006/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 20 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

197.366,21

 

120.

Dispozitiv testare la presiune ţeava Incoloy 800

8.30

2016

PVR nr. 3007/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 20 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.743,85

121.

Evaluarea posibilităţilor de refabricare a elementelor combustibile LEU

8.30

2016

PVR nr. 3008/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

160.205,89

122.

Implementarea software-ului de analiză Kayzero for Windows în cadrul laboratorului de spectrometrie gamma şi analiză prin activare cu neutron

8.30

2016

PVR nr. 3009/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.529,38

123.

Studii privind îmbunătăţirea chimiei apei în dispozitivul de iradiere buda A

8.30

2016

PVR nr. 3010/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 95 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

176.302,10

124.

Soluţii pentru implementarea blocurilor software necesare realizării programului de control-comandă a dispozitivului de iradiere capsula C9

8.30

2016

PVR nr. 3011/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

148.973,76

125.

Reactualizare raport final de securitate - sistemul de drenaj şi colectare deşeuri radioactive lichide

8.30

2016

PVR nr. 3012/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

224.850,40

126.

Analiza accidentului de rupere a secţiunii de testare la bucla A

8.30

2016

PVR nr. 3013/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 27 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

62.928,63

127.

Vulnerabilitatea sistemelor de protecţie şi de control-comandă ale reactorului Triga SSR la modificarea disponibilităţii componentelor comerciale (COTS) la producători

8.30

2016

PVR nr. 3014/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 66 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

171.905,10

128.

Studiu privind tehnicile specifice pentru asamblare şi instrumentare elemente combustibile refabricate

8.30

2016

PVR nr. 3015/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

154.145,05

129.

Tema de proiectare şi proiect capsula de Iradiere materiale structurale în condiţii de temperatură şi presiune scăzute

8.30

2016

PVR nr. 3016/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

107.713,62

130.

Calcule neutronice pentru maximizarea fluxului neufronic epitermic în cazul reacţiei nucleare de activare 98Mo(n,r)99Mo în reactorul Iriga SSR

8.30

2016

PVR nr. 3017/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

47.111,77

131.

Completarea şi actualizarea procedurilor utilizate la procesul de producţie radioizotopi în reactorul Triga SSR 14 MW

8.30

2016

PVR nr. 3018/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 110 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

121.185,22

132.

Calculul şi modelarea procesului de măcinare chimică a iridiului metalic cu zinc cu programul ADF

8.30

2016

PVR nr. 3019/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 102 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

40.287,35

133.

Studiu comparativ privind obţinerea radioizotopului 99Mo, utilizând fisiunea LEU sau activarea neutronică a molibdenului

8.30

2016

PVR nr. 3020/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

105.501,07

134.

Realizarea site-ului „Documentaţie conferinţe şi cursuri

3.30

2016

PVR nr. 3021/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

23.333,23

135.

Determinarea căldurii specifice a compuşilor intermetalici ai uraniului metalic sărăcit folosiţi în stocarea izotopilor de hidrogen. Studii calorimetrice

8.30

2016

PVR nr. 3022/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

89.675,81

136.

Rezultatele colaborării internaţionale în cadrul consorţiului FALCON

8.30

2016

PVR nr. 3023/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

117.279,81

137.

Participarea publicului în deciziile de implementare a demonstratorului ALFRED

8.30

2016

PVR nr. 3024/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

22.027,12

138.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în domeniul ^Suportului pentru cooperarea internaţionala

8.30

2016

PVR nr. 3025/ 30.06.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

80.858,23

139.

Studiu pentru depozitarea deşeurilor radioactive rezultate în urma opririi de retehnologizare (OPR) a CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 3396/ 19.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

140.

Posibilităţi de reprocesare a combustibilului uzat şi tendinţe viitoare de utilizare în ciclurile de combustibil CANDU

8,30

2016

PVR nr. 3397/ 19.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 104 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

141.

Studiu comparativ privind proiectarea vaselor cu învelişuri conice supuse la presiune interioară, conform cerinţelor ASME şi standardelor europene

8.30

2016

PVR nr. 3398/ 19.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

142.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de alimentare clasa IV 0,4kV ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 3399/ 19.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

143.

Modernizarea sistemului de monitorizare a radiaţiilor gama în centralele nucleare de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 3400/ 19.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

144.

Analiza efectului incendiilor în CNE de tip CANDU asupra stării sistemului de aer instrumental

8.30

2016

PVR nr. 3401/ 19.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

145.

Investigarea posibilelor erori umane în procesul de tratare a deşeurilor radioactive lichide contaminate cu uraniu natural

8.30

2016

PVR nr. 3427/ 29.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

89.498,02

146.

Raport de analiză al lucrărilor realizate la RATEN ICN în cadrul tematicii privind consecinţele evaluării efectului urmelor patinelor fasciculelor de combustibil în tubul de presiune (2010-2015)

6.30

2016

PVR nr. 3428i 29.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

15.444,03

147.

Analiza funcţionării sistemului de achiziţie şi prelucrări date (decembrie 2015-iunie 2016)

8.30

2016

PVR nr. 3429/ 29.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 133 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

175.946,86

148.

Asamblarea şi pregătirea pentru iradiere a elementelor combustibile SEU

8,30

2016

PVR nr. 3430/ 29.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 116 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

157.195,68

149.

Extinderea transmiterii de date provenite de la reactorul Triga şi dispozitivele de iradiere către întreaga reţea intranet a ICN

8.30

2016

PVR nr. 3431/ 29.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

198.893,73

150.

Suport pentru activităţile prevăzute în strategia naţională de securitate şi siguranţa nucleară pentru îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare de la reactorul Triga

8.30

2016

PVR nr. 3432/ 29.07.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

239.119,49

151.

Estimarea parametrilor caracteristici combustibilului ars pentru fasciculul combustibil T37

8.30

2016

PVR nr. 3703/ 31,08.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

109.897,26

152.

Utilizarea analizei de difracţie de raze X pentru determinarea modificărilor microstructurale induse În procesarea materialelor nucleare

8.30

2016

PVR nr. 3704/ 31.08.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

94.202,88

153.

încercări de izolare a unui tronson de conductă cu apa demineralizată, în regim staţionar, prin formarea a două dopuri de gheaţă în conducta orizontală cu Dn 200. Pregătirea realizării experimentelor

8.30

2016

PVR nr. 3705/ 31.08.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 92 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

461.938,14

154.

Caracterizarea microstructurii compuşilor intermetalici ai uraniului metalic sărăcit, înainte şi după hidrurare

8.30

2016

PVR nr. 3706/ 31.08.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

149.450,43

155.

Recomandările AIEA cu privire la procesul de autorizare a instalaţiilor nucleare şi corespondenţa lor cu prevederile reglementărilor naţionale

8.30

2016

PVR nr. 4046/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

100.000,00

156.

Analiză de tensiuni integrată Auto PIPE-STAAD a sistemului Apa de Alimentare şi a suporturilor aferente de pe S/B

8.30

2016

PVR nr. 4047/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 89 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

200.000,00

157.

Transporturi agabaritice şi depozitare pentru echipamente CNE-CANDU

8.30

2016

PVR nr. 4048/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

158.

Metode de determinare, în condiţii de regim nestaţionar, a necesarului de căldură de calcul pentru clădirile industriale şi civile, în vederea proiectării instalaţiilor de încălzire ale unităţilor 3 şi 4

8.30

2016

PVR nr. 4049/

22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1,

judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 109 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

159.

Cercetări privind soluţii tehnice alternative aplicabile pentru extragerea răşinilor ionice uzate din bazinele de stocare de la ONE

8.30

2016

PVR nr. 4050/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 103 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

 

160.

Cercetări privind optimizarea tehnologiei pentru reabilitarea sistemelor de protecţie anticorozivă prin acoperire pe baza cadrului normativ în vigoare

8.30

2016

PVR nr. 4051/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 130 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

161.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de fluid de comandă turbină ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 4052/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

162.

Analiza modificărilor necesare la transformatoarele de servicii proprii de la CNE Cernavodă Unitatea 1 pentru alinierea la noile norme de protecţie la incendiu şi explozii

8.30

2016

PVR nr. 4053/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

163.

Analiza aspectelor specifice privind evaluarea duratei de viaţă şi a capacităţii de extindere a ei, pentru echipamentele/componentele importante aparţinând sistemelor de transport şi manipulare combustibil (SMC)de la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 4054/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

164.

Studiu privind principiile pentru realizarea procesului de retehnologizare al sistemelor, componentelor şi structurilor pentru CNE CANDU6 în vederea extinderii duratei de viaţă a Unităţii 1 a CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 4055/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

165.

Dezvoltarea de modele numerice pentru simularea fenomenelor termohidraulice specifice reactoarelor nucleare răcite cu plumb

8.30

2016

PVR nr. 4056/ 22.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

166.

Analiza modelelor de estimare a termenului sursă pentru câteva situaţii accidentale la reactorii de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 4178/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

39.863,11

167.

Caracterizarea parametrilor de mecanica ruperii pe probe CT din aliaj 2r-2.5%Nb

8.30

2016

PVR nr. 4179/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

164.154,73

168.

Analiza performanţei zonei active CANDU alimentate cu combustibil avansat de tip 37M

6.30

2016

PVR nr. 4160/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

65.567,42

169.

Sinteza studiului experimental realizat pentru dezvoltarea metodei de măsurare a C-14 din deşeurile radioactive solide şi lichide organice

8.30

2016

PVR nr. 4181/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

127.688,39

170.

Evaluarea expunerii externe a personalului la operaţiile de prelevare probe de răşină ionică uzată din tancurile de stocare de la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 4182/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

113.637,23

171.

Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul studiului contaminării suprafeţelor metalice în atmosfera cu vapori de apă tritiată şi dezvoltării de metode de măsurare a tritiului de pe suprafeţele metalice

8.30

2016

PVR nr. 4183/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 26 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

58.656,23

172.

Evaluarea comportării la coroziune a probelor autoclavizate de Iy 800 prin metoda spectroscopiei de impedanţă electrochimică

8.30

2016

PVR nr. 4184/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

107.971,79

173.

Studiu prospectiv în vederea adaptării prinderilor sistemului de tracţiune al autoclavei SSRT pentru testarea probelor de tracţiune plane cu secţiune variabilă

8.30

2016

PVR nr. 4185/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 31 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

121.473,46

174.

Influenţa radiaţiilor gamma asupra apei aditivate cu diferiţi agenţi chimici (hidrazină, morfolină, tsp) din sistemul ecc/dousing

8.30

2016

PVR nr. 4186/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

178.953,43

175.

Sisteme avansate de instrumentaţie şi control utilizate pentru creşterea fiabilităţii şi eficienţei centralelor nucleare

8.30

2016

PVR nr. 4187/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

200.981,63

176.

Modernizarea echipamentului monitorizare a radioactivităţii sistemului de transport al căldurii. Procesul de eliberare a produselor de fisiune din elementul combustibil defect în agentul de răcire

8.30

2016

PVR nr. 4188/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 64 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

168.334,78

177.

Studiu privind eficientizarea activităţii de mentenanţă, pentru creşterea siguranţei în exploatare şi extinderea ciclului de viaţă a sistemelor, structurilor şi componentelor care lucrează la presiuni şi temperaturi înalte

8.30

2016

PVR nr. 4189/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

186.820,67

178.

Implementarea unui sistem de analiză video a formării dopului de gheaţă (aval) în secţiunea de testare, conductă orizontală cu Dn 200. Finalizare execuţie model experimental şi montaj

8.30

2016

PVR nr. 4191/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

125.032,14

179.

Evaluarea nedistructivă a îmbătrânirii cablurilor electrice prin măsurarea proprietăţilor la compresiune. Testare echipament portabil

8.30

2016

PVR nr. 4192/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

156.406,80

180.

Optimizarea soluţiei de ataşare a termocuplurilor pentru măsurarea temperaturii pe teaca de combustibil Myrrha

8.30

2016

PVR nr. 4193/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

22.541,44

181.

Studiu asupra practicilor şi principiilor de licenţiere pentru reactorul Myrrha

8.30

2016

PVR nr. 4194/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

58.568,78

182.

Creşterea fiabilităţii 1n alimentarea cu energie electrică clasa I a reactorilor de cercetare Triga

8.30

2016

PVR nr. 4195/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

282.777,66

183.

încercări tehnologice de sudură dop-teacă cu microplasmă

8.30

2016

PVR nr. 4196/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

236.724,81

184.

Optimizarea proceselor de recuperare a uraniului din deşeurile de la fabricaţia combustibilului LEU

8.30

2016

PVR nr. 4197/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

102.612,19

185.

Instalaţie experimentală de extrudare la cald baghete combustibile tip LEU

8,30

2016

PVR nr. 4198/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

228.620,60

186.

Brazări pentru instrumentare nucleară pe recipiente sub presiune

8.30

2016

PVR nr. 4199/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

305.340,70

187.

Implementarea software-ului CERREX pentru estimarea costului de dezafectare pentru reactorul Triga ICN

8.30

2016

PVR nr. 4200/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

73.603,65

188.

Studiu documentar privind posibilităţile de implementare în procesarea materialelor pentru industria nucleară a imprimantelor 3D

8.30

2016

PVR nr. 4201/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

57.842,43

189.

Optimizarea procesului de nichelare a ţintelor de iradiere de Ir şi Co

8.30

2016

PVR nr. 4202/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

129.141,39

190.

Studiu privind stabilirea unei entităţi legate pentru implementarea ALFRED

8.30

2016

PVR nr. 4203/ 30.09.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

41.614,59

191.

Studiul surselor de radiaţii de suprafaţă posibile pe parcursul ciclului de combustibil nuclear

6.30

2016

PVR nr. 4486/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 94 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

192.

Evaluare de securitate radiologică pentru faza de funcţionare a unei instalaţii generatoare de radiaţii

8,30

2016

PVR nr. 4487/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

193.

Abordare detaliată a modelării într-o analiză de securitate nucleară a accidentului de pierdere a agentului de răcire la zona activă CANDU

8.30

2016

PVR nr. 4488/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 88 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

194.

Studiu privind soluţii constructive moderne pentru generatorii de abur

8,30

2016

PVR nr. 4489/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

195.

Studiu privind îmbunătăţirea funcţionării Sistemului de condiţionare a aerului la camera de comandă principală de la CNE Cernavodă Unitatea 1 în vederea asigurării condiţiilor de lucru în cazul unui dublu accident (LOCA+LOECC)

8.30

2016

PVR nr. 4490/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

196.

Ghid pentru proiectarea, alegerea, execuţia şi evaluarea comportării în exploatare ale organelor de asamblare în centrala nucleară

8.30

2016

PVR nr. 4491/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

160.000,00

197.

Alegerea detaliilor de sudură ale echipamentelor sub presiune de clasa 6, precum şi a detaliilor sudurilor ţevilor în placă tubulară în conformitate cu cerinţele codului ASME-SVIII şi ale standardelor româneşti

8.30

2016

PVR nr. 4492/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

198.

Studiu comparativ între codul ASME şi reglementările naţionale privind procedeele de încercare standardizate pentru evaluarea susceptibilităţii la coroziune intergranulară a oţelurilor inoxidabile sudate din componenta unei CNE de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 4493/ 20.10,2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 101 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

199.

Sisteme modeme de detecţie incendiu pentru CNE de tip CANDU

8,30

2016

PVR nr. 4494/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

 

200.

Analiza efectului incendiilor în CNE de tip CANDU asupra stării sistemului de răcire la avarie a zonei active

8,30

2016

PVR nr. 4495/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 114 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

201.

Aspecte specifice privind aplicarea metodelor de analiză de securitate deterministă şi probabiliste în cazul evaluării îmbătrânirii componentelor CNE

6.30

2016

PVR nr. 4496/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 95 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

120.000,00

202.

Efectele îmbătrânirii componentelor sistemului anvelopei clădirii reactorului asupra securităţii nucleare. Anvelopa de protecţie

8.30

2016

PVR nr. 4497/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

203.

Dezvoltarea unui ghid de „condition assesment” în conformitate CU practica internaţională (AIEA, EPRI etc.)

8.30

2016

PVR nr. 4498/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

204.

Studiu privind înlocuirea pompelor existente de apă circulaţie şi apă tehnică cu echipamente fabricate după tehnologii recente

8.30

2016

PVR nr. 4499/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

150.000,00

205.

Cercetări privind integrarea experienţei în domeniul ştiinţei materialelor, rezultate din exploatarea CNE Cernavodă, pentru dezvoltarea structurilor viitoare ale LFR

8.30

2016

PVR nr. 4500/ 20.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

200.000,00

206.

Pierderea circuitului secundar ca sursă de răcire la reactorul Triga SSR

8.30

2016

PVR nr. 4660/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

55.912,93

207.

Teste de comportare la răcire a combustibilului CANDU

8,30

2016

PVR nr. 4661/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

156.793,65

208.

Analiza unor posibile erori umane în activităţi de exploatare şi cercetare desfăşurate în cadrul laboratorului de examinare postiradiere

8.30

2016

PVR nr. 4662/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

87.011,51

209.

Propunere de program de cercetare „Securitate nucleară” pentru anul 2017

8.30

2016

PVR nr. 4663/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

38.192,18

210.

Studiul comportării la suprasolicitare mecanică a zonelor hidrurate de la vârful defectelor de pe tubul de presiune CANDU

8.30

2016

PVR nr. 4664/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

178.380,67

211.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN ICN în 2017 în domeniul Canalul de combustibil

8.30

2016

PVR nr. 4665/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

99.569,91

212.

Teste tehnologice de purificare compuşi ai uraniului cu diferite grade de îmbogăţire în vederea obţinerii de pulbere sinterizabilă de U02

8.30

2016

PVR nr. 4666/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

164.354,67

213.

Estimarea criticităţii accidentale pentru fasciculele combustibile T37 şi T43

6.30

2016

PVR nr. 4667/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 35 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

94.046,04

214.

Program preliminar de CDIT în domeniul „Combustibili nucleari pentru anul 2017

8.30

2016

PVR nr. 4668/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

127.931,40

215.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în domeniul Sistem de manevrare combustibil

8,30

2016

PVR nr. 4669/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

44.172,79

216.

Evaluarea eficienţei metodei de separare prin cromatografie de extracţie a 1-129 din probe de deşeu radioactiv generat la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 4670/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

195.718,05

217.

Evaluarea eficienţei metodei de separare prin cromatografie de extracţie a Tc-99 din probe de deşeu radioactiv generat la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 4671/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

172.837,89

218.

Sinteza studiului privind metodele de tratare în vederea reducerii activităţii specifice a tritiului din sita moleculară

8.30

2016

PVR nr. 4672/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

127.698,51

219.

Determinarea experimentală a gamei şi concentraţiei specifice pentru agenţii antispumanţi necesară tratării şlamului radioactiv în câmp de microunde

8.30

2016

PVR nr. 4673/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 63 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

253.886,26

220.

Studiu privind eliberarea C-14 din răşinile ionice uzate

8.30

2016

PVR nr. 4674/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

173.549,35

221.

Studiu privind metodele de decontaminare a deşeurilor radioactive de la dezafectarea instalaţiilor nucleare

8.30

2016

PVR nr. 4675/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

110.049,25

222.

Program preliminar CDIT pe anul 2017 în domeniul „Gestionare deşeuri radioactive şi combustibilul ars în condiţii de securitate nucleară”

8.30

2016

PVR nr. 4676/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

59.629,05

223.

Măsurători neutronice cu utilizarea spectrometrului cu sfere Bonner

8.30

2016

PVR nr. 4677/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

175.168,20

224.

Sinteza rezultatelor obţinute în cadrul procesului de dezvoltare a unei metodologii de caracterizare radiologică a componentelor unei instalaţii nucleare utilizând metode combinate de analiză nedistructivă

8.30

2016

PVR nr. 4678/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

56.179,97

225.

Evaluarea radiologică a clădirii unei instalaţii nucleare şi estimarea cantităţii de deşeuri radioactive rezultate din dezafectare

8.30

2016

PVR nr. 4679/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

41.247,85

226.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în domeniul „Protecţia mediului”

8.30

2016

PVR nr. 4680/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

44.424,28

227.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în 2017 în domeniul „Generator de abur”

8.30

2016

PVR nr. 4681/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

79.837,76

228.

Comportarea armăturii din betonul aferent clădirilor CNE Cernavodă supuse testelor termice ciclice în mediu umed şi uscat

8.30

2016

PVR nr. 4682/ 31,10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

125.171,94

229.

Studiu experimental privind dilatarea termică a aliajului Inconel 600

8.30

2016

PVR nr. 4683/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

115.825,62

230.

Concept de circuit termic bazat pe cicluri termice performante pentru studierea eficienţei în operare a unităţilor nucleare CANDU 6

8,30

2016

PVR nr. 4684/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

110.587,95

231.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare în 2017 în domeniul „Sisteme de proces şi echipamente”

8.30

2016

PVR nr. 4685/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

87.759,36

232.

Investigarea coroziunii microbiologice a conductelor îngropate aferente sistemului de apă de răcire de la U2 CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 4686/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

83.727,61

233.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul Chimie circuite

8.30

2016

PVR nr. 4687/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

36.267,41

234.

Sistem de management al resurselor din obiective nucleare - studiul sistemelor suport-decizie şi de management modeme

8.30

2016

PVR nr. 4688/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

70.336,33

235.

îmbunătăţirea performanţelor monitorului de produşi de fisiune gazoşi GFP din centralele CANDU prin utilizarea tehnicilor digitale. Studiu de caz

8.30

2016

PVR nr. 4689/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

145.523,48

236.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „instrumentaţie şi control”

6.30

2016

PVR nr. 4690/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 71 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

71.474,52

237.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Analize de evenimente de exploatare CNE, îmbătrânire, calificare la mediu şi creşterea duratei de exploatare a CNE”

8.30

2016

PVR nr. 4691/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 150 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

60.113,23

238.

Dezvoltarea metodologiei de testare pe probe tip PLT pe materiale de interes în proiectul MATISSE

8.30

2016

PVR nr. 4692/ 31.10,2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 Iile

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

219.468,21

239.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN în anul 2017 în domeniul „Reactori nucleari avansaţi şi cicluri de combustibil”

8.30

2016

PVR nr. 4693/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

30.919,33

 

240.

Analiză comparativă utilizând codurile MCNPX şi RELAP5 vs. experimente realizate în Triga ACPR (pulsurile #466-#492)

8.30

2016

PVR nr. 4694/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

117.845,48

241.

Realizare proiect tehnic pentru retehnologizarea staţiei de 0,4 kv reactor

8.30

2016

PVR nr. 4695/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 93 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

273.963,21

242.

Sistem automat pentru achiziţionarea temperaturii de la pirometrul digital de la instalaţia de brazare

8.30

2016

PVR nr. 4696/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

142.356,07

243.

Proiectare şi execuţie instalaţie pentru purificarea apei din piscina de stoca] (Etapa I)

8.30

2016

PVR nr. 4697/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

190.566,85

244.

Tema de proiectare şi proiect capsula de iradiere materiale structurale în condiţii de temperatură şi presiune scăzute

8.30

2016

PVR nr. 4698/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

174.107,58

245.

Sistem de măsurare a depresiunii pentru celulele de examen şi transfer din cadrul LEPI

8.30

2016

PVR nr. 4699/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

96.598,74

246.

Program preliminar de cercetare dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Asigurării şi creşterii performanţelor reactorului Triga - ICN,;

8.30

2016

PVR nr. 4700/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 81 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

243.112,67

247.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare pe anul 2017 în cadrul programului nr. 14: „Tehnologii de iradiere şi radioizotopi

8.30

2016

PVR nr. 4701/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

37.592,68

248.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 În domeniul .Informatizare activităţi nucleare1

8.30

2016

PVR nr. 4702/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

57.226,56

249.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Aplicaţii ale tehnicilor nucleare”

8.30

2016

PVR nr. 4703/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

89.406,05

250.

Studiile PSA din perspectiva tratării hazardurilor externe

8.30

2016

PVR nr. 4704/ 31.10.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

51.850,25

251.

Metode de reducere eficientă a răspunsului seismic la structuri, sisteme şi componente la obiective nucleare şi optimizarea soluţiei utilizate

8.30

2016

PVR nr. 5061/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

100.000,00

252.

Cercetări privind stabilirea cerinţelor de proiectare a instalaţiilor aferente depozitului final pentru deşeuri radioactive de viaţă lungă şi combustibil uzat de tip CANDU într-un amplasament generic în roca sedimentară

8.30

2016

PVR nr. 5062/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

253.

Modelarea schimbătoarelor de căldura aferente sistemului de răcire protecţii biologice în scopul determinării influenţei variaţiei de temperatură a agentului de răcire asupra transferului de căldură şi determinării limitelor de funcţionare

8.30

2016

PVR nr. 5063/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 123 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

254.

Analiza de tensiuni integrată Auto PIPE-STAAD (conducte+structura) a liniei de Abur Viu 3611- 26S-3 şi a structurii metalice aferente de pe S/B

8.30

2016

PVR nr. 5064/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 118 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

230.000,00

255.

Evoluţia tensiunilor remanente în procesul de formare (îndoire) la rece. Simulare ANSYS WB16

8.30

2016

PVR nr. 5065/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

199.000,00

256.

Analiza şi evaluarea efortului la care sunt supuse ansamblurile de poziţionare canal de combustibil şi placa tubulară în cazul unei configuraţii anormale

8.30

2016

PVR nr. 5066/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

300.000,00

257.

Analiza rapoartelor de îmbătrânire pe durata prestabilită (TLAA) aplicabile reactoarelor CANDU emise de IAEA în programul IGALL (international generic aging lessons learned) pe problematica calificare la mediu (EQ) a componentelor electrice şi I&C

8.30

2016

PVR nr. 5067/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 70 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

258.

Modificarea sistemului de comandă şi control al sistemului de purjă la GA ca urmare a introducerii sistemului de control distribuit la CNE Cernavodă Unitatea 1

8.30

2016

PVR nr. 5068/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

140.000,00

259.

Analizarea criteriilor de importanţă/criticitate a componentelor mecanice din CNE

8.30

2016

PVR nr. 5069/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 113 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

170.000,00

260.

Studiu privind dimensionarea adsorberelor cu sita moleculară din cadrul sistemului de purificare deuteriu

8.30

2016

PVR nr. 5070/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

130.000,00

261.

Program preliminar de cercetare-dezvoltare al RATEN pe anul 2017 în domeniul „Apă grea şi tritiu”

8.30

2016

PVR nr. 6071/ 18.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

20.000,00

262.

Utilizarea metodei Monte Carlo pentru analiza parametrilor neutronici pentru supercelula reactorului CANDU standard

8.30

2016

PVR nr. 5267/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

51.594,46

263.

Estimarea reactivităţii efectului de vid pentru câteva configuraţii ale reactorilor de tip CANDU

8.30

2016

PVR nr. 5268/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

94.966,95

264.

Oxidarea combustibilului CANDU în condiţii de răcire controlată

8.30

2016

PVR nr. 5269/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

135.262,28

265.

Studiu asupra standardelor naţionale şi internaţionale privind promovarea, evaluarea şi dezvoltarea culturii de securitate în domeniul nuclear

8.30

2016

PVR nr. 5270/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

31.176,23

266.

Studiul fenomenului de oboseală pe probe de Zr-2.5%Nb hidrurate

8.30

2016

PVR nr. 5271/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

160.285,61

267.

Obţinerea probelor tip CT din tub de presiune CANDU, folosind maşina de frezat în coordonate

8.30

2016

PVR nr. 5272/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 56 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

238.886,38

268.

Instrumentarea elementelor combustibile experimentale B53-B56 tip ACPR destinate iradierii în capsula C6

8.30

2016

PVR nr. 5273/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

95.875,13

269.

Determinarea lantanidelor din probe de combustibil nuclear iradiat în CNE Cernavodă

3.30

2016

PVR nr. 5274/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 45 file

Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

256.510,94

270.

Teste de ciclaj mecanic, efectuate în condiţii de temperatură, pe tuburi de Zircaloy-4 tip SEU43

8.30

2016

PVR nr. 5275/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

152.263,28

271.

Studii experimentale privind acţiunea iodului asupra proprietăţilor mecanice ale tuburilor de Zircaloy-4

8,30

2016

PVR nr. 5276/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

111.705,70

272.

Influenţa arderii combustibilului avansat de tip 37M asupra variaţiei locale a fluxului neutronic în reactorul CANDU

8.30

2016

PVR nr. 5277/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

53.658,31

273.

Modelarea termo-hidraulică a unor scenarii de accident LOCA într-o zona activă CANDU 6 alimentată cu fascicule combustibile avansate

8,30

2016

PVR nr. 5278/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 75 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

79.061,69

274.

Analiza performanţelor zonei CANDU alimentată cu combustibil de tip T37

8.30

2016

PVR nr. 5279/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

44.115,10

275.

Elaborarea metodei de analiză spectrală cu cocktailuri de lichide scintilatoare a Sr-90 şi evaluarea eficienţei de măsurare a probelor obţinute în urma separării chimice a stronţiului prin cromatografie de extracţie

8.30

2016

PVR nr. 5280/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

208.947,11

276.

Analiza compoziţiei şi volumelor de deşeuri chimice contaminate radioactiv de la CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 5281/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

243.678,40

277.

Studiu privind eliberarea C-14 din teci le de Zy-4 iradiat, în condiţiile depozitării geologice

8.30

2016

PVR nr. 5282/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

128.406,74

278.

Studiu privind transportul radionuclizilor prin amestec bentonită/nisip folosit ca barieră inginerească în depozitul geologic

8.30

2016

PVR nr. 5283/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

144.502,48

279.

Raport de informare pentru proiectele reprezentative COG în domeniul „Health, safety and environment

8.30

2016

PVR nr. 5284/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 28 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

66.268,96

 

280.

Teste de ciclaj termic pe aliajele Inconel 617 şi Haynes 230 candidate la construcţia schimbătoarelor de căldură şi generatoarelor de abur

8.30

2016

PVR nr. 5285/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

115.477,59

281.

Analize fizico-chimice ale reziduurilor rezultate din spălarea părţii secundare a generatorului de abur de la U2 CNE Cernavodă

8.30

2016

PVR nr. 5286/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN,

aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

114.763,86

282.

Studiul modificărilor În pasta de ciment CEM II A-S32,5 N-LH-LAFARGE folosit la construcţiile CNE Cernavodă aflat în componenţa betoanelor, din straturile de adâncime, la o temperatură de 100C

8.30

2016

PVR nr. 5287/ 30.11.2016

Oraşul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş

RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/1999; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013

46.396,00

283.

Efectul solicitărilor termice asupra căptuşelilor şi a rezistenţei betonului de la clădirea reactorului şi a clădirilor auxiliare

8.30

<