MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 767/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

687. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.248. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii din judeţul Dâmboviţa

 

1.250. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

 

1.254. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

 

4.787. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.- Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) valoarea de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului de Informaţii Externe se modifică în urma lucrărilor de modernizare, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

b) valoarea de inventar a unui imobil aflat în administrarea Serviciului de Informaţii Externe se modifică în urma constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea măsurătorilor tehnice de cadastru, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul de Informaţii Externe îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Misa

 

Bucureşti, 21 septembrie 2017,

Nr. 687.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor a căror valoare de inventar se modifică în urma lucrărilor de modernizare

 

Ordonator principal de credite/administrator

10668016

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

96989

8.19.01

Clădire

Judeţul Constanţa, localitatea Neptun

1966

3.863,599

147514

8.19.01

Clădire

Judeţul Constanţa, localitatea Neptun

1972

2.530.935

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului pentru care se modifică valoarea de inventar în urma constatării unei suprafeţe de teren în plus

după finalizarea măsurătorilor tehnice de cadastru

 

Ordonator principal de credite/administrator

10668016

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (miei)

Adresa

97037

8.19.01

Teren

Judeţul Braşov, localitatea Poiana Braşov

1995

3.383.208

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Gura Şutii din judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 13, 14, 19, 31, 33, 37 şi 39 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Dâmboviţa.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2017.

Nr. 1.248.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţul: Dâmboviţa, UAT: Gura Şuţii, sectoarele 13,14,19,31, 33, 37,39

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Atid - sectoarele cadastrale nr. 36 şi 51;

b) unitatea administrativ-teritorială Avrămeşti - sectoarele cadastrale nr. 71, 86, 88, 90, 91, 93 şi 97;

c) unitatea administrativ-teritorială Băile Tuşnad - sectoarele cadastrale nr. 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16 şi 17;

d) unitatea administrativ-teritorială Brădeşti - sectoarele cadastrale nr. 50, 57, 59, 60 şi 62;

e) unitatea administrativ-teritorială Căpâlniţa - sectoarele cadastrale nr. 19, 21,29, 30 şi 32;

f) unitatea administrativ-teritorială Cârţa - sectoarele cadastrale nr. 23, 24, 29, 34 şi 39;

g) unitatea administrativ-teritorială Corund - sectoarele cadastrale nr. 108 şi 109;

h) unitatea administrativ-teritorială Cozmeni - sectoarele cadastrale nr. 1,2,3, 5, 6, 15, 23, 30, 33, 35, 38, 44, 47, 48, 50 şi 52;

i) unitatea administrativ-teritorială Dăneşti - sectoarele cadastrale nr. 9 şi 65;

j) unitatea administrativ-teritorială Dealu - sectoarele cadastrale nr. 102,108,112,116,118,120,121,129,130,131, 133,142 şi 143;

k) unitatea administrativ-teritorială Feliceni - sectoarele cadastrale nr. 112, 113,119 şi 121;

l) unitatea administrativ-teritorială Frumoasa - sectoarele cadastrale nr. 26, 49, 54, 75, 78, 81,96, 109, 143, 145 şi 150;

m) unitatea administrativ-teritorială Leliceni - sectoarele cadastrale nr. 78 şi 80;

n) unitatea administrativ-teritorială Lueta - sectoarele cadastrale nr. 2, 175, 177, 189, 204, 210 şi 213;

o) unitatea administrativ-teritorială Lunca de Jos - sectoarele cadastrale nr. 17, 21, 25, 26, 33, 41,46, 54, 55 şi 63;

p) unitatea administrativ-teritorială Lunca de Sus - sectoarele cadastrale nr. 6, 13, 26, 30, 31,32, 40, 42 şi 51;

q) unitatea administrativ-teritorială Lupeni - sectoarele cadastrale nr. 176, 179, 217, 226, 232, 237, 245, 249, 250, 254, 256, 261, 271, 272 şi 273;

r) unitatea administrativ-teritorială Mărtiniş - sectoarele cadastrale nr. 140,141,149,150,156,157,163,165,166,167 şi 171;

s) unitatea administrativ-teritorială Mereşti – sectoarele cadastrale nr. 62, 64, 75, 77, 82, 84 şi 92;

ş) unitatea administrativ-teritorială Mihăileni - sectoarele cadastrale nr. 179, 181, 186 şi 191;

t) unitatea administrativ-teritorială Ocland - sectorul cadastral nr. 24;

ţ) unitatea administrativ-teritorială Păuleni-Ciuc - sectoarele cadastrale nr. 55 şi 57;

u) unitatea administrativ-teritorială Porumbeni - sectoarele cadastrale nr. 5, 21 şi 22;

v) unitatea administrativ-teritorială Praid - sectoarele cadastrale nr. 26, 34, 52, 66 şi 72;

w) unitatea administrativ-teritorială Sărmaş - sectoarele cadastrale nr. 65, 69, 70, 74, 78, 79, 81, 82. 84, 88, 96, 100, 102, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 114, 115 şi 116;

x) unitatea administrativ-teritorială Secuieni - sectoarele cadastrale nr. 4, 17, 18, 34, 37, 39 şi 40;

y) unitatea administrativ-teritorială Sânmartin - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 12, 15, 29, 30, 32, 35, 39, 41 şi 43;

z) unitatea administrativ-teritorială Sânsimion - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11,21, 23, 24, 28, 35, 50, 62, 65 şi 66;

aa) unitatea administrativ-teritorială Simoneşti - sectoarele cadastrale nr. 49, 64, 84, 203, 219, 220, 226 şi 227;

bb) unitatea administrativ-teritorială Tomeşti - sectoarele cadastrale nr. 18, 24, 33 şi 35;

cc) unitatea administrativ-teritorială Tulgheş - sectoarele cadastrale nr. 6 şi 20;

dd) unitatea administrativ-teritorială Tuşnad - sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 15, 16, 24, 48, 49, 52, 53, 56, 58, 96, 103, 104 şi 107;

ee) unitatea administrativ-teritorială Ulieş - sectoarele cadastrale nr. 42, 54, 64, 65, 68, 69, 71, 83. 85, 86, 95, 101, 102, 103 şi 116.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-33 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-33*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2017.

Nr. 1.250.


*) Anexele nr. 1-33 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Alimpeşti - sectoarele

cadastrale nr. 14, 19, 26, 29, 31,42 şi 57;

b) unitatea administrativ-teritorială Băleşti - sectoarele cadastrale nr. 63, 72, 95, 106, 111, 113, 147,150,153, 154, 155, 158,160 şi 165;

c) unitatea administrativ-teritorială Bâlteni - sectoarele cadastrale nr. 1,16, 26, 55 şi 68;

d) unitatea administrativ-teritorială Brăneşti - sectoarele cadastrale nr. 44, 51, 52, 53, 56, 67, 73, 74, 78, 81, 83, 86 şi 101;

e) unitatea administrativ-teritorială Bumbeşti-Piţic - sectoarele cadastrale nr. 51, 65, 78 şi 79;

f) unitatea administrativ-teritorială Căpreni - sectoarele cadastrale nr. 9, 13, 16, 18, 20, 34 şi 35;

g) unitatea administrativ-teritorială Ciuperceni - sectoarele cadastrale nr. 4 şi 5;

h) unitatea administrativ-teritorială Câlnic - sectorul cadastral nr. 1, 2, 40, 75, 78, 81, 90, 91 şi 131;

i) unitatea administrativ-teritorială Crasna - sectoarele cadastrale nr. 83, 84, 85, 86 şi 87;

j) unitatea administrativ-teritorială Godineşti - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 4, 6, 11, 13, 15, 19, 20,24,37,39,45,50, 53, 58, 81 şi 82;

k) unitatea administrativ-teritorială Icneşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 3, 11, 12 şi 18;

l) unitatea administrativ-teritorială Licurici - sectoarele cadastrale nr. 4, 9, 12, 15 şi 16;

m) unitatea administrativ-teritorială Muşeteşti - sectoarele cadastrale nr. 20, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 46, 52, 53, 54, 61,63 şi 67;

n) unitatea administrativ-teritorială Negomir - sectoarele cadastrale nr. 9,13,18,23,24, 25,27, 28,29 şi 30;

o) unitatea administrativ-teritorială Polovragi - sectoarele cadastrale nr. 10,11,14,16 şi 17;

p) unitatea administrativ-teritorială Roşia de Amaradia - sectoarele cadastrale nr. 7,12, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32. 35. 37, 38, 40, 41,42, 45, 46, 58, 63, 65 şi 69;

q) unitatea administrativ-teritorială Runcu - sectoarele cadastrale nr. 16, 31, 38,41,55, 63, 72, 75 şi 80;

r) unitatea administrativ-teritorială Samarineşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 8, 9, 16, 21, 24, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 42, 43,44, 50, 51, 54 şi 57;

s) unitatea administrativ-teritorială Săuleşti - sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 17, 20, 24 şi 28;

t) unitatea administrativ-teritorială Scoarţa - sectoarele cadastrale nr. 13, 16, 22, 29 şi 32;

u) unitatea administrativ-teritorială Slivileşti - sectorul cadastral nr. 7;

v) unitatea administrativ-teritorială Teleşti - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 14, 24, 51,52, 55 şi 75;

w) unitatea administrativ-teritorială Turburea - sectoarele cadastrale nr. 17, 59, 60, 75, 76, 88, 94, 105, 107, 120, 157 şi 159;

x) unitatea administrativ-teritorială Urdari - sectoarele cadastrale nr. 14, 23, 33, 36, 38, 44, 48, 49, 59, 62 şi 72.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-24*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 19 septembrie 2017.

Nr. 1.254.


*) Anexele nr. 1-24 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018

 

în baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar. Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 4.787.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

în anul şcolar 2017-2018

 

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:

Scris - Limba română - 7 mai 2018

Scris - Limba maternă - 7 mai 2018

Citit - Limba română - 8 mai 2018

Citit - Limba maternă - 8 mai 2018

Matematică - 9 mai 2018

Scris - Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 10 mai 2018

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:

Limba română - 15 mai 2018

Matematică - 16 mai 2018

Limba maternă - 17 mai 2018

3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:

Limbă şi comunicare - 23 mai 2018

Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 24 mai 2018

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.