MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 309/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 309         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 5 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

48. - Hotărâre privind revocarea din funcţie a secretarului general al Senatului

 

49. - Hotărâre privind numirea secretarului general al Senatului

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

18. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

332. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 822 din 12 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

156. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 

157. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017

 

Acord între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar

 

169. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

171. - Hotărâre privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea din funcţie a secretarului general al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 211 alin. (3) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ion Vărgău se revocă din funcţia de secretar general al Senatului, începând cu data de 11 aprilie 2018.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 3 aprilie 2018.

Nr. 48.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea secretarului general al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 19 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 211 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Izabela Chencian se numeşte în funcţia de secretar general al Senatului, începând cu data de 11 aprilie 2018.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 3 aprilie 2018.

Nr. 49.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Ion Ştefan, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci la Comisia pentru industrii şi servicii, în calitate de membru;

- domnul deputat Pavel Popescu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat George Ionescu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, în calitate de membru

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 18.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A. din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar, cu modificările ulterioare,

cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de apreciere a întregii activităţi de asistenţă medicală, precum şi pentru rezultatele obţinute în perfecţionarea actului medical,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor.

- Spitalului Judeţean de Urgenţă, municipiul Miercurea-Ciuc;

- Spitalului Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting, municipiul Bucureşti.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar in grad de Ofiţer.

- Spitalului Clinic de Urologie „Prof. Dr. Theodor Burghele”, municipiul Bucureşti;

- Spitalului Clinic de Pediatrie, municipiul Sibiu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler.

- Spitalului Militar de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, municipiul Bucureşti;

- Centrului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii „Dr. Nicolae Robănescu”, municipiul Bucureşti;

- Spitalului Judeţean de Urgenţă, municipiul Vaslui.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 3 aprilie 2018.

Nr. 332.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 822

din 12 decembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Nicoleta-Loredana Latiş în Dosarul nr. 10.576/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.293D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă personal părţile Eugenia Ilie şi Mihai Ilie. Lipseşte autoarea excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul părţilor prezente, care lasă la aprecierea Curţii soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală. În acest sens arată că acţiunea penală se exercită în scopul tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate de săvârşirea de infracţiuni, astfel încât, dacă nu mai este posibilă tragerea la răspundere penală, nu se mai justifică nici continuarea procesului penal.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 16 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.576/300/2016, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Nicoleta-Loredana Latiş cu ocazia soluţionării plângerii împotriva unei ordonanţe de clasare, soluţie dispusă de procuror ca urmare a constatării intervenirii prescripţiei răspunderii penale.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, în măsura în care nu prevăd şi dreptul persoanei vătămate de a cere continuarea procesului penal. Arată că ancheta desfăşurată în cursul urmăririi penale „trebuie să fie aptă să conducă la identificarea şi eventuala pedepsire a vinovaţilor, întrucât organele de urmărire penală sunt obligate să ia toate măsurile ce sunt în mod rezonabil accesibile pentru administrarea de probe privind faptele analizate”. De asemenea, în această fază a procesului penal „trebuie respectate exigenţele de celeritate şi diligenţă rezonabilă ale unei anchete efective, care să satisfacă cerinţa de temeinicie, organele de urmărire penală urmând să stabilească situaţia de fapt”. Consideră că dreptul de a invoca „omisiunea cercetării motivelor” trebuie garantat atât pentru suspect/inculpat, cât şi pentru persoana vătămată, întrucât o atare omisiune nu poate avea relevanţă diferită în funcţie de calitatea procesuală, astfel încât să justifice acordarea posibilităţii de a solicita continuarea procesului penal doar suspectului/inculpatului. Susţine că, în caz contrar, se încalcă principiul egalităţii armelor. Invocă, în acest sens, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a reţinut că acest principiu presupune ca fiecare parte la un proces să beneficieze de o posibilitatea rezonabilă de a-şi expune cauza în faţa instanţei în condiţii care să nu o dezavantajeze semnificativ în raport cu partea adversă. Este adevărat că legiuitorul are dreptul de a consacra procedura de acces la justiţie, care nu presupune, automat, accesul la toate căile de atac, însă, odată reglementată o cate de atac, trebuie avut în vedere ca dreptul la un proces echitabil să fie garantat în aceeaşi măsură părţilor implicate.

7. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Astfel, arată că autoarea excepţiei solicită completarea textului de lege criticat, în sensul reglementării posibilităţii ca persoana vătămată să solicite continuarea procesului penal în caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile sau de existenţă a unei cauze de nepedepsire. O asemenea solicitare nu intră, însă, în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

10. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În acest sens, arată Că autoarea excepţiei nu critică dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură penală pentru ceea ce reglementează, ci pentru ceea ce nu prevăd, şi anume posibilitatea persoanei vătămate de a cere continuarea procesului penal în caz de intervenire a prescripţiei, urmărind completarea textului. Or, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului” Parlamentul fiind unica autoritate legiuitoare a ţării.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „în caz da amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală, suspectul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal*

14. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autoarea excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 148 alin. (2) referitor la reglementările comunitare cu caracter obligatoriu, precum şi ale art. 11 privind tratatele ratificate de Parlament şi ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 29 din Codul de procedură penală definesc ca fiind „participanţi în procesul penal” organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi subiecţi procesuali. Cu privire la „părţi”, art. 32 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede că acestea sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară, iar alin. (2) al aceluiaşi articol identifică părţile din procesul penal ca fiind inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Totodată, dispoziţiile art. 33 din Codul de procedură penală stabilesc la alin. (1) că „subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată, iar la alin. (2) prevăd, cu valoare de principiu, că aceştia au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora, adică numai părţilor.

16. Din dispoziţiile legale mai sus menţionate rezultă că, În raport cu inculpatul, persoana vătămată are aceleaşi drepturi şi obligaţii, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai inculpatului, aşa cum este şi cazul dreptului de a cere continuarea procesului penal - în caz de amnistie, de prescripţie, de retragere a plângerii prealabile, de existenţă a unei cauze de nepedepsire sau de neimputabilitate ori în cazul renunţării la urmărirea penală -, drept pe care dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură penală îl recunosc inculpatului, dar nu şi persoanei vătămate. Totodată, dreptul de a cere continuarea procesului penal este recunoscut de textul de lege criticat şi suspectului, deşi acesta nu este parte, ci subiect procesual principal, cum, de altfel, este şi persoana vătămată.

17. Curtea observă că, aşa cum a reţinut în jurisprudenţa sa, procesul penal parcurge mai multe etape, caracterizate prin nivele diferite ale probării vinovăţiei persoanelor acuzate de săvârşirea unor fapte de natură penală, de la bănuiala rezonabilă la dovedirea vinovăţiei dincolo de orice îndoială rezonabilă. Astfel, acest parcurs debutează cu existenţa unor suspiciuni rezonabile că persoana în cauză a săvârşit o infracţiune - suspiciuni a căror constatare îi conferă respectivei persoane calitatea de suspect - şi continuă cu formarea, pe baza probelor administrate, a unei presupuneri rezonabile că persoana avută în vedere a săvârşit o infracţiune, etapă ce determină punerea în mişcare a acţiunii penale, conform prevederilor art. 15 din Codul de procedură penală, şi dobândirea calităţii de inculpat. În fine, calitatea de condamnat poate fi Stabilită pe baza unor probe din care să rezulte, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul a săvârşit infracţiunea de care este acuzat (Decizia nr. 198 din 23martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 515 din 4 iulie 2017, paragraful 27, şi Decizia nr. 362 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 octombrie 2017, paragraful 25).

18. Curtea reţine că dispoziţiile art. 18 coroborate cu cele ale art. 319 alin. (1)din Codul de procedură penală prevăd dreptul de a cere continuarea urmăririi penale, în cazul constatării, printre altele, a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, doar în privinţa suspectului şi a inculpatului, drept ce poate fi exercitat într-un termen de decădere de 20 de zile de la data primirii ordonanţei procurorului de clasare, emisă potrivit dispoziţiilor art. 315 coroborate cu cele ale art. 16 alin. (1) lit. f) din acelaşi cod. Din interpretarea prevederilor art. 319 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală reiese faptul că, drept consecinţă a continuării urmăririi penale, cauza va fi soluţionată prin adoptarea, din nou, a unei soluţii de netrimitere în judecată-fie aceeaşi soluţie, fie o soluţie diferită. Astfel, procurorul va putea administra probatoriul necesar lămuririi cauzei sub toate aspectele, ignorând impedimentul legal care a survenit, iar, în situaţia în care constată incidenţa unui alt caz de împiedicare a exercitării acţiunii penale din cele prevăzute de dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală decât cel ce a condus la clasarea iniţială, va dispune clasarea cauzei în raport cu acesta. Dacă, în urma administrării probatoriului, nu constată această ipoteză mai favorabilă suspectului sau inculpatului, procurorul va adopta prima soluţie de netrimitere în judecată.

19. Aşadar - similar principiului non reformatio în peius, aplicabil căilor de atac în faza de judecată-şi în această situaţie, continuându-se urmărirea penală la cererea suspectului sau inculpatului, la finalul urmăririi nu se va putea adopta o soluţie care să îi creeze acestuia o situaţie mai grea decât cea care a fost desfiinţată prin cererea de continuare a urmăririi penale. Prin urmare, nu se va putea dispune o soluţie de trimitere în judecată şi nicio soluţie de renunţare la urmărirea penală.

20. Curtea nu poate reţine critica autoarei excepţiei, potrivit căreia dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, întrucât nu prevăd şi dreptul persoanei vătămate de a cere continuarea procesului penal în vederea pedepsirii vinovaţilor, în condiţiile în care procurorul dispune clasarea ca urmare a constatării intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Soluţia juridică criticată de autoarea excepţiei se justifică atât din punct de vedere formal, cât şi din punct de vedere substanţial, întrucât, având în vedere procesul etapizat de stabilire a vinovăţiei, mai sus prezentat, doar suspectul şi inculpatul pot avea interesul procesual de a cere continuarea procesului penal, după momentul constatării intervenirii prescripţiei răspunderii penale, în condiţiile în care în privinţa acestora există suspiciuni rezonabile că ar fi săvârşit fapte prevăzute de legea penală. Or, procedura reglementată de dispoziţiile art. 18 şi ale art. 319 din Codul de procedură penală are ca finalitate tocmai asigurarea posibilităţii demonstrării nevinovăţiei unor astfel de persoane, în privinţa cărora a intervenit prescripţia răspunderii penale. Prin urmare, legiuitorul a dat posibilitatea persoanelor care au fost urmărite pentru săvârşirea unor infracţiuni - şi care se consideră nevinovate - de a-şi demonstra nevinovăţia, prevăzând obligaţia organelor judiciare ca, în urma formulării unei cereri în baza dispoziţiilor art. 319 alin. (1) din Codul de procedură penală, să procedeze la continuarea urmăririi penale.

21. Spre deosebire de suspect şi de inculpat, persoana vătămată nu are interesul procesual de a solicita continuarea procesului penal, deoarece interesul procesual al acesteia nu poate consta în dovedirea vinovăţiei suspectului sau inculpatului după ce a intervenit prescripţia răspunderii penale. Astfel, deşi aflarea adevărului constituie un principiu de bază al procesului penal, el se aplică în coordonatele prevăzute de lege, principiul legalităţii impunându-se organelor judiciare ca un imperativ tot atât de puternic. Or, instituţia prescripţiei răspunderii penale constă în înlăturarea acestei răspunderi, ceea ce presupune stingerea dreptului statului de a sancţiona - prin aplicarea unei pedepse sau prin luarea unei măsuri educative - şi a obligaţiei autorului faptei de a suporta consecinţele infracţiunii comise, după trecerea unui anumit interval de timp, prevăzut de lege, de la data săvârşirii faptei. Prescripţia operează din oficiu, de plin drept, în legătură cu orice infracţiune - cu excepţia cazurilor prevăzute de lege - şi pentru orice infractor, persoană fizică majoră ori minoră (art. 131 din Codul penal) sau persoană juridică (art. 148 din Codul penal).

22. Prin urmare, persoana vătămată, spre deosebire de suspect şi inculpat, nu are interesul procesual de a solicita continuarea procesului penal în cazul clasării cauzei ca urmare a constatării intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Având în vedere existenţa, în privinţa suspectului şi a inculpatului, cel puţin a unor suspiciuni rezonabile referitoare la săvârşirea de către aceştia a unor fapte prevăzute de legea penală - rezultate din probele administrate în cauză -, se justifică acordarea de către legiuitor a unui regim juridic diferit în privinţa dreptului procesual conferit acestora de dispoziţiile de lege criticate, fără ca, în acest mod, să fie încălcate prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.

23. Pentru aceleaşi motive, Curtea constată că dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură penală nu încalcă nici prevederile art. 6 din Convenţie privind dreptul la un proces echitabil, care presupune egalitatea de arme.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicoleta-Loredana Latiş în Dosarul nr. 10.576/300/2016 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 18 din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 decembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeana de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 8 convenit Intre Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 156.

 

*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, RO-70060

Bucureşti, România

În atenţia domnului Attila György, secretar de stat

 

 

 

BEI

003978 13 decembrie 2017

JUOPS/SEE/AIA

 

Banca Europeană de Investiţii

 

Luxemburg, 12 decembrie 2017

 

Ref.: ROMÂNIA - PROIECTUL PRIVIND REABILITAREA SECTORULUI SANITAR (FI Nr. 22.943)

Contract de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii, din data de 28 februarie 2005,

cu amendamentele ulterioare („Contractul de finanţare*)

Amendamentul nr. 8 la Contractul de finanţare

 

Stimaţi domni,

Ne referim la:

i) Contractul de finanţare menţionat mai sus;

ii) scrisoarea dumneavoastră din 19 octombrie 2017.

1. Interpretare

Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în această scrisoare au Înţelesul atribuit acestora în Contractul de finanţare. Referirile la articole în această scrisoare sunt referiri la articole în Contractul de finanţare, în această scrisoare:

„Data efectivă” înseamnă data la care Banca confirmă împrumutatului, în scris (inclusiv prin poşta electronică sau alte mijloace electronice), că Banca a primit, într-o formă şi conţinut satisfăcător acesteia, două (2) exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător, în numele împrumutatului, împreună cu un exemplar al împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, şi copii ale oricăror autorizaţii sau altor documente, opinii sau certificări pe care Banca le considera necesare (dacă Banca a notificat în acest sens) în legătură cu încheierea sau finalizarea prezentului amendament sau în legătură cu validitatea şi aplicabilitatea acestuia.

2. Amendamente la Contractul de finanţare

Începând cu Data efectivă, Contractul de finanţare se amendează după cum este prevăzut mai jos.

Modificări în cadrul anexei A1 - Descrierea tehnică

a) Paragraful intitulat „Implementarea Proiectului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Începerea Proiectului: începutul anului 2005 Finalizarea Proiectului: 31 decembrie 2018”.

3. Continuarea obligaţiilor

Prevederile Contractului de finanţare, astfel cum au fost amendate prin prezentul, vor continua să rămână în vigoare, împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o renunţare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii ale Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de finanţare şi potrivit legislaţiei aplicabile.

Împrumutatul, la cererea Băncii şi pe cheltuiala sa, va întreprinde toţi paşii şi toate acţiunile necesare sau cerute pentru punerea în aplicare a amendamentelor efective sau care vor fi efective prin această scrisori.

4. Legislaţia şi jurisdicţia aplicabile

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile la aceasta se supun Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi Băncii, în atenţia dnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83466, e-mail a.iacomucci@eib.org), două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, cu iniţiale pe fiecare pagină, datate şi semnate în numele şi din partea României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu un exemplar al împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, în interval de cel mult o lună de la data prezentei scrisori. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, în funcţie de propria sa decizie, de a confirma, prin notificarea împrumutatului, dacă acceptarea prezentei scrisori de către împrumutat este considerată a fi dată în mod valabil de către împrumutat.

 

 

Cu stimă,

 

Banca Europeană de Investiţii

Dietmar Dumlich

Massimo Novo

 

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice

Attila György,

secretar de stat

Data: 19 decembrie 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 157.

 

ACORD

între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar

 

Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă, denumite în continuare „participanţi”, considerând Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord ca un factor de securitate şi stabilitate şi, prin urmare, confirmând voinţa comună de a îndeplini obiectivele din Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington DC la 4 aprilie 1949,

recunoscând că prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul Forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra, la 19 iunie 1951, se vor aplica cooperării stabilite prin acest acord;

luând în considerare necesitatea de a contribui la dezvoltarea Politicii de securitate şi apărare a Uniunii Europene, cu scopul de a stabili o nouă structură a relaţiilor între participanţi, în special prin întărirea cooperării pe teme de interes comun, au ajuns la următoarea înţelegere:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

Scopul prezentului acord este de a stabili cadrul necesar pentru cooperarea în domeniul militar între participanţi.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

(1) Participanţii vor coopera în următoarele domenii:

a) politica de apărare;

b) instruirea şi pregătirea personalului militar şi civil;

c) controlul armamentelor şi dezarmare;

d) legislaţie militară;

e) sistemul militar financiar şi de contabilitate;

f) topogeodezie, topografie, informaţii geospaţiale şi meteorologie militară;

g) istorie şi publicaţii militare;

h) dezvoltarea comunicaţiilor şi sistemelor informatice;

i) operaţiuni de menţinere a păcii şi umanitare;

j) organizarea forţelor armate;

k) aspecte de mediu şi controlul poluării în cadrul facilităţilor militare.

(2) Participanţii îşi rezervă dreptul de a coopera şi în alte domenii care nu sunt enumerate în alineatul (1) al acestui articol şi care intră în competenţa participanţilor.

(3) Prevederi detaliate ale cooperării pot fi reglementate prin înţelegeri şi protocoale separate.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

(1) Cooperarea dintre participanţi va fi realizată prin următoarele forme:

a) vizite oficiale şi întâlniri ale delegaţiilor conduse de reprezentanţii participanţilor;

b) schimb de experienţă la nivel de experţi, discuţii bilaterale şi consultări asupra unor probleme de interes comun;

c) schimb de cadre didactice şi participare la cursuri, seminarii şi simpozioane organizate de participanţi;

d) participarea la exerciţii militare;

e) vizite ale navelor de război şi aeronavelor militare în conformitate cu legislaţia naţională a participanţilor;

f) activităţi culturale şi sportive.

(2) Participanţii pot conveni asupra altor forme de cooperare.

 

ARTICOLUL 4

Planul anual de cooperare

 

Participanţii vor conveni activităţile comune pentru anul următor şi. dacă este necesar, vor elabora un plan de cooperare detaliat până la finalul fiecărui an. Propunerile pentru cooperare vor fi făcute şi convenite pe căi militare şi/sau diplomatice.

 

ARTICOLUL 5

Aspecte financiare

 

(1) Exceptând situaţiile când se convine altfel de către participanţi, fiecare participant îşi va suporta propriile costuri pentru implementarea prezentului acord.

(2) Participantul gazdă va asigura transportul intern pe timpul vizitelor oficiale

 

ARTICOLUL 6

Protecţia informaţiilor clasificate

 

Schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate între participanţi, legate de implementarea prezentului acord, sunt reglementate de Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letone privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009.

 

ARTICOLUL 7

Obligaţiile participanţilor rezultând din alte acorduri internaţionale

 

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor participanţilor ce rezultă din alte acorduri internaţionale la care aceştia sau statele lor sunt părţi.

 

ARTICOLUL 8

Jurisdicţie

 

Pe timpul staţionării pe teritoriul statului unuia dintre participanţi, statutul reprezentanţilor celuilalt participant va fi supus NATO SOFA, când este aplicabil.

 

ARTICOLUL 9

Soluţionarea disputelor

 

Disputele determinate de interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate de participanţi numai prin negocieri şi nu vor fi supuse niciunor tribunale internaţionale sau terţe părţi pentru rezolvare.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări a participanţilor prin care aceştia confirmă că procedurile legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare sunt îndeplinite.

(2) Prezentul acord poate fi amendat oricând, în scris, cu consimţământul participanţilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1) al prezentului articol.

(3) Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare participant poate notifica, în scris, despre intenţia de a-l denunţa. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării.

(4) Chiar dacă prezentul acord va fi denunţat sau va ieşi din vigoare, prevederile articolului 6, Protecţia informaţiilor, vor rămâne în vigoare. Dacă la data denunţării sau a ieşirii din vigoare a prezentului acord există aspecte financiare sau pretenţii nerezolvate, prevederile prezentului acord referitoare la acestea vor fi aplicabile până la soluţionarea definitivă.

(5) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2001, îşi va înceta valabilitatea.

 

Semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, letonă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România,

Pentru Ministerul Apărării din Republica Letonă,

Mihai-Viorel Fifor,

Raimonds Bergmanis,

ministrul apărării naţionale

ministrul apărării

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S A - sucursalele regionale CF Craiova şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 169.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sucursala Regională CF Craiova

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova,

care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF „CFR” - S.A.: R 11054529

GRUPA8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr.

crt.

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147780

parţial

8.10.01

Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Aparat de cale nr. 8 staţia Jiu Vechi, nr. inv. 10320018,1 buc.

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Jiu Vechi

1942

792

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

2

Linia 3 parţial, L = 0,012 km, staţia Jiu Vechi, nr. inv. 10320024

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Jiu Vechi

1935

32,16

3

Aparat de cale nr. 27 staţia Balş,

nr. inv. 10306310, 1 buc.

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Balş

1875

209.616

4

Aparat de cate TDJ nr. 25/27 staţia Filiaşi, nr. inv. 10370212, 3 buc.

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova. staţia Filiaşi

1889

1.111

5

Aparat de cale nr. 16 staţia Craiova.

nr. inv. 10355927, 1 buc.

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Craiova

1889

816

6

Aparat de cale TDJ nr. 7/9 staţia CF Strejeşti, nr. inv. 101586.6, 3 buc.

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Strejeşti

1978

1.161

 

147780

TOTAL

parţial

8.10.01

Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Aparate de cale = 9 buc. echivalate

Lungimea totală a liniilor cf = 0,012 km CF nr. 50223,215040, 50914,31819,65330

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

213.528,16

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

7

147781

parţial

8.10.01

Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de

siguranţă a infrastructurii feroviare neînteroperabile

Aparat de cale nr. 2 staţia Turnu Măgurele Oraş, nr. inv. 101294.5

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională

CF Craiova, staţia Turnu Măgurele

1980

20

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

 

147781

TOTAL

8.10.01

Liniile ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare neînteroperabile

Nr. aparate de cale = 1 buc.

CF nr. 22728

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

20,00

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

8

147783

parţial

8.10.02

Poduri şi podeţe care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente neînteroperabile

Pod cf, nr. inv. 105199

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Târgu Jiu

1965

131.919

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

 

147783

TOTAL

parţial

8.10.02

Poduri şi podeţe care au legătură CU liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente neînteroperabile

Număr de poduri = 1 buc.

CF nr. 46308

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

131 919,00

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

9

147786

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere Operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Barieră centralizată - Staţia Afumaţi,

Km 305+481, nr. inv. 201825.4

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Afumaţi

1970

53

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

10

 

 

 

Supraveghetor ciclic de temperatură - Staţia Craiova, nr. inv. 301680.1

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Craiova

1988

217

 

 

 

 

11

Racord electric J.T. Staţia Prunişor - Km 334+700 -  km 335+250, nr. inv. 106757

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Prunişor

1971

175

12

Instalaţie SAT km 68+309 Olteni-Gălăteni, nr. inv. 202334

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, Olteni-Gălăteni

2004

38.046

13

 

 

 

Linie de contact parţial, linia 16 Târgu Jiu, nr. inv. 107424.2

Sucursalele Regionale CF Bucureşti,

Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

1972

626

 

 

 

 

 

147786

TOTAL

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Ansamblu de echipamente mecanice, electrice, electronice şi tehnică de calcul CED = 1 buc.

Linie de contact = 1 buc. (0,460 km)

CF nr. 30149, 50505, 20311, 47139 şi 47349

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

39.119,00

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

14

147787

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile

Instalaţie încuietori şi chei Poiana Mare, Km 350+928 - km 351+218, nr. inv. 201824

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Judeţul Dolj, corn. Poiana Mare. staţia Poiana Mare

1970

2.408

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

 

147787

TOTAL

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile

Ansamblu de echipamente mecanice, electrice, electronice şi tehnică de calcul SBW, CEM = 1 buc. CF nr. 1121

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

2.408,00

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

15

154973

parţial

8.10.10

Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare interoperabile

Laptop Craiova, nr. inv. 2200070

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Craiova

2004

22.199

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

16

Portabil Terminal Armada, nr. inv. 2300032

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, staţia Craiova

6.197

 

154973

TOTAL

parţial

8.10.10

Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare interoperabile

Laptop Craiova, Portabil Terminal Armada

Sucursalele Regionale CF Bucureşti, Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

 

28.396,00

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

Sucursala Regională CF Constanţa

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Constanţa, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

CS MT: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.” - S.A.: R 11054529

GRUPA8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr.

crt.

Nr. MF

Cod de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnica (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147852

parţial

8.10.01

Unii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Linie UM staţia CF Jegălia km 0+000-0+773,

L - 0.773 km, INF-1-01958.1

Sucursalele Regionale CF Galaţi, Bucureşti

Sucursala Regională CF Constanţa, judeţul Călăraşi

1930

94.557,16

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

2

Schimbător 5 FN staţia Jegălia, SNF-1 -08457

1883

23.199,03

 

147852

TOTAL

parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea liniilor CF = 0,773 km, nr. aparate de cale = 1 buc., linii CF simple = 0,773 km CF nr. 22868

Sucursalele Regionale CF Galaţi, Bucureşti

Sucursala Regională CF Constanţa

 

117.756,19

Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesionate

Concesionate

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării denumirii bunului, a datelor de identificare şi actualizării valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 171.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, care îşi modifică denumirea, datele de identificare şi actualizează valoarea de inventar

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar (lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administratorul: MINISTERUL SĂNĂTĂŢI/CUI: 4266456

161313

8.25.01

Teren spital regional Brăila-Galaţi

Supraf. teren = 76.500 mp

CF nr. 74388

Nr. cadastral: 4792 Tarlaua 14

P47/1/1, 49/1 Lot 1 şi P47/7 Lot 2

Judeţul: Brăila, comuna Vădeni, extravilan tarlaua 14

202.400

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care se transmite

Administratorul de la care se transmite imobilul

Administratorul la care se transmite imobilul

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea de inventar (lei)

1

2

3

4

5

6

7

161313

8.25.01

Teren spital regional Brăila-Galaţi

Ministerul Sănătăţii

CUI: 4266456

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică a Judeţului Brăila

CUI: 11472262

Supraf. teren = 76.500 mp

CF nr. 74388

Nr. cadastral: 4792

Tarlaua 14

P47/1/1, 49/1

Lot 1 şi P47/7 Lot 2

202.400

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.