MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 320/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 aprilie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

173. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

174. - Hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei”

 

184. - Hotărâre pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.330. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea t, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La poziţiile M.F. nr. 121631, 154828, 154829, 39122, 154886, 162995, 40241, 121568, 121571, 26351, 26354, 154694, 154695, 154696, 115411, 115420, 115426, 144481, 36505, 36506, 159293, 159399,161161, 161163, 161398,154697,154903 şi 154904 se modifică valorile de inventar, potrivit anexei nr. 1.

2. La poziţiile M.F. nr. 121631, 40241, 121568, 154554, 154555, 121571, 26354, 154695, 26351, 154694, 115411, 115420, 115426, 144481, 36505, 36506, 154697, 154903, 154904, 27030, 27031 şi 27032 se modifică caracteristicile tehnice, iar la poziţia M.F. 121631 se modifică adresa poştală, potrivit anexei nr. 2.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 173.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării imobilelor/finalizării unor lucrări investiţionale

 

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Persoana juridică care administrează imobilul

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea da inventar actualizată - lei -

1

121631

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş.

CUI 3694713 Palatul Copiilor Bata Mare,

CUI 13862032

Clubul Copiilor Borşa

Clădire cu fundaţie de piatră, zid de cărămidă, şarpantă, ţiglă

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa,

Str. Libertăţii nr. 169

106.656

2

154828

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Casa Corpului Didactic Botoşani,

CUI 3433947

Casa Corpului Didactic

Clădire (C1) P + 1E, Sc = 1.203,15 mp, Sd = 2.231 mp, fundaţie de beton, zidărie cărămidă, clădire (C2) P, Sc = 58 mp, CF nr. = 57272

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Bd. Mihai Eminescu nr. 40

4.473.342

3

154829

8.26.04

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Casa Corpului Didactic Botoşani,

CUI 3433947

Teren

Suprafaţă teren = 4.106 mp, CF nr. = 57272

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Bd. Mihai Eminescu nr. 40

2.055.852

4

39122

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman,

CUI 4568063

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman - sediul

Clădire P + 3E, structură din prefabricate, şarpantă, Sc = 655 mp, Sd = 2.620 mp,

CF nr. 22130, nr. cad.: 2219

Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 15

1.565.000

5

154886

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman,

CUI 4568063

Teren

Suprafaţă construită = S = 2.257,04 mp; CF nr. 22130, nr. cad.: 2219 mp

Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Carpaţi nr. 15

531.000

6

162995

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu,

CUI 4240707

Sediu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Clădire C1 - corpul B cu un regim de înălţime P + 2E, teren în suprafaţă de 2.192 mp,

CF nr. 112411

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiul str. Ludan Blaga nr. 26

7.470.191

7

40241

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Casa Corpului Didactic

Clădire S + P + 3E. Sc = 416 mp, Sd = 1.664 mp, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare tablă

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2

5.849.961

8

121568

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj - Centrul de difuzare a manualelor

Clădire S + P, Sc = 343,7 mp, Sd = 361 mp, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 74

557.854

9

121571

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225

Palatul Copiilor şi Elevilor,

CUI 4566496

Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei - imobil

Clădire S + P + 1E, Sc = 910 mp, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, suprafaţă teren = 1.300 mp

Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 55

950.722

10

26351

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti, sediu

Clădire S + P, Sc = 688,47 mp, S desf. = 868,66 mp, structură din cărămidă şi beton, planşeu din beton, învelitoare tablă

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 5

325.185

11

26354

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti, clădire anexă

Clădire P, Sc = 12,41 mp, structură din cărămidă şi beton, planşeu din beton, învelitoare tablă

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti,

Bd. Petrolului nr. 14 bis

45.172

12

154694

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Teren împrejmuit cu amenajări

Suprafaţă teren = 1,372 mp

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 5

2.045.834

13

154695

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Teren împrejmuit cu amenajări

Suprafaţă teren = 21.580 mp

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti,

Bd. Petrolului nr. 14 bis

9.599.647

14

154696

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Copertină teren tenis

Suprafaţă construită = 100 mp

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti,

Bd. Petrolului nr. 14 bis

36.373

15

115411

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinară Bucureşti,

CUI 4602041

Magazin prezentare

Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

22.720

16

115420

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

CUI 4602041

Depozit carburanţi

3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

3.690

17

115426

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,

CUI 4602041

Atelier mecanic

Corp clădire, utilaje specifice, Sc = 570 mp

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

78.740

18

144481

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,

CUt4426816

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud - clădire şi teren

Clădire S + P + 2E + M, Sc = 337 mp, S desf. = 1.814 mp, structură din cărămidă, învelitoare ţiglă, S teren = 799 mp

Judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa,

Str. 1 Decembrie nr. 5

3.264.000

19

36505

8.26.10

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta,

CUI 4618145

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanta,

CUI 4301430

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa - sală de sport şi teren aferent

Clădire C3: P, Sc = 580 mp, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare hidroizolaţie, acoperiş terasă. S teren = 7.429 mp

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32

11.748.139

20

36506

8.26.10

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta,

CUI 4618145

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanta,

CUI 4301430

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa - alte clădiri, terenul aferent

Clădire CI; D + P + M, Sc = 669 mp, Sd = 955 mp, pereţi zidărie cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare tablă, clădire C2: P, Sc = 435 mp, pereţi zidărie cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare tablă

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Picior Nicolae Grigorescu nr. 32

1.510.196

21

159293

8.26.10

Academia de Studii Economice,

CUI 4433775

Pavilion nr. 3

Clădire P + 2E, Sc = 908,98 mp, Sd = 2.726,94 mp, S teren = 1.500 mp;

CF = 34877

Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 36

1.070.500

22

159399

8.29.08

Academia de Studii Economice,

CUI 4433775

Imobil

Clădire S + P + E, Sd = 1.290 mp, S teren = 798 mp; CF = 68521, topo 321,322,323,325 C1

Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Piaţa Unirii nr. 3

1.803.200

23

161161

8.26.10

Academia de Studii Economice,

CUI 4433775

Spaţii de învăţământ

Clădire C1: P + 2, săli de curs, Sc = 917 mp,

C2: anexă, Sc = 50 mp, C3: anexă, Sc = 4 mp,

C4: anexă, Sc = 5 mp, C5: P + 2, arhivă, Sc = 415 mp, S teren = 2.063 mp, CF nr. 233247

Municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 2 şi 2A, sectorul 1

43.484.587

24

161163

8.26.10

Academia de Studii Economice,

CUI 4433775

Spaţii de învăţământ

S teren = 2,015 mp, CF nr. 209971

Municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă nr. 22-24, sectorul 4

5.307.200

25

161398

8.26.10

Universitatea Maritimă din Constanta,

CUI 2747321

Spaţii învăţământ şi cazare - cămin studenţesc A2

Clădire C1 - spaţii învăţământ şi cazare S + P + 7E, S = 2.419 mp, S teren = 2.500 mp,

CF 220835

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104

17.817.981

26

154697

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Teren

S teren = 4.221,98 mp

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

981.820

27

154903

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani - corp D

Clădire P, fundaţii beton, structură cărămidă, învelitoare tablă

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

210.741

28

154904

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani - spaţiu aşteptare

Platformă acoperită cu învelitoare de tablă

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

107.689

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care îşi schimbă descrierea tehnică şi adresa poştală

 

Ordonator principal de credite

Ministerul Educaţiei Naţionale

13729380

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul da clasifica ţie

Persoana juridică care administrează imobilul

Denumirea

Descrierea tehnică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Descrierea tehnică actualizată

Adresa

Adresa actualizată

1

121631

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş,

CUI 3694713

Palatul Copiilor Baia Mare.

CUI 13862032

Clubul Copiilor Borşa

Clădire cu fundaţie de piatră, zid de cărămidă, şarpantă, ţiglă

Clădire P, Sc = Sd = 193 mp, nr. cadastral 56071-C1,

CF nr. 56071 UAT Borşa

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa,

Str. Libertăţii nr. 169

Judeţul Maramureş, oraşul Borşa, Str. Libertăţii nr. 48

2

40241

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi Casa Corpului Didactic

Clădire S + P + 3E, Sc = 416 mp, Sd = 1.664 mp, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare tablă

Clădire S + P + 3, nr. cadastral 58977-C1, CF nr. 58977 UAT Zalău

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2

 

3

121568

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj - Centrul de difuzare a manualelor

Clădire S + P.

Sc = 343,7 mp, Sd = 361 mp, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă

Clădire C1 - P, centru de difuzare a manualelor, Sc = 339 mp, CF nr. 59367 UAT Zalău

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. 22 Decembrie nr.74

 

4

154554

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225

Teren

Suprafaţă teren = 1.439,25 mp

Suprafaţă teren din acte = 1.439 mp, suprafaţă teren măsurată = 1.405 mp,

CF nr. 59387 UAT Zalău

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău,

Str. 22 Decembrie 1989 nr.74

 

5

154555

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, CUI 5546225

Teren

Suprafaţă teren = 745 mp

Suprafaţă teren = 745 mp, CF nr. 58977 UAT Zalău

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2

 

6

121571

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,

CUI 5546225 Palatul Copiilor şi Elevilor,

CUI 4566496

Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei - imobil

Clădire S + P + 1E, Sc = 910 mp, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, suprafaţă teren = 1,300 mp

Clădire C1 - S + P + E, Clubul Copiilor, Sc = 348 mp, construit în anul 1954, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, teren în suprafaţă din acte de 1.300 mp, respectiv suprafaţă măsurată de 1.217 mp,

CF nr. 53010 UAT Şimleu Silvaniei

Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 55

 

7

26354

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588 Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti, clădire anexă

Clădire P, Sc= 12,41 mp, S desf. = 868,66 mp, structură din cărămidă şi beton, planşeu din beton, învelitoare tablă

Clădire C1, Sc = 38 mp, clădire administrativă.

CF nr. 130667 UAT Ploieşti

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti,

Bd. Petrolului nr. 14 bis

 

8

154695

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588 Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Teren împrejmuit cu amenajări

Suprafaţă teren = 21.580 mp

Suprafaţă teren din acte = 21.580 mp.

suprafaţă teren măsurată = 19.737 mp.

CF nr. 130667 UAT Ploieşti

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti,

Bd. Petrolului nr. 14 bis

 

9

26351

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588 Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti, sediu

Clădire S + P, Sc = 688,47 mp, S desf. = 868,66 mp, structură din cărămidă şi beton, planşeu din beton, învelitoare tablă

Clădire C1, S + P, Sc = 688 mp, Grup Sportiv Şcolar,

Sc parter = 688,47 mp, Sc subsol = 180,19 mp,

CF nr. 129358 UAT Ploieşti

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 5

 

10

154694

8.26.06

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova,

CUI 2844588 Clubul Sportiv Şcolar Ploieşti,

CUI 2843701

Teren împrejmuit cu amenajări

Suprafaţă teren = 1.372 mp

Suprafaţă teren = 1.372 mp, CF nr. 129358 UAT Ploieşti

Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Ştefan cel Mare nr. 5

 

11

115411

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,

CUI 4602041

Magazin prezentare

Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp

Corp clădire, 3 încăperi, Sc = 82 mp,

CF nr. 22301-C1, Verneşti

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

 

12

115420

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,

CUI 4602041

Depozit carburanţi

3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp

3 rezervoare metalice, rampă, Sc = 260 mp,

CF nr. 22301-C2, Verneşti

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

 

13

115426

8.26.10

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti,

CUI 4602041

Atelier mecanic

Corp clădire, utilaje specifice, Sc - 570 mp

Corp clădire, utilaje specifice, Sc - 570 mp,

CF nr. 22301-C3, Verneşti

Judeţul Buzău, satul Cândeşti

 

14

144461

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud,

CUI 4426816

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud - clădire şi teren

Clădire S + P + 2E + M, Sc = 337 mp, S desf. = 1.814 mp, structură din cărămidă, învelitoare ţiglă,

S teren = 799 mp

Clădire S + P + 2E + M, Sc = 337 mp, S desf. = 1.814 mp, structură din cărămidă, învelitoare ţiglă, an construire 2006, S teren = 799 mp,

CF nr. 79679 UAT Bistriţa

Judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Str. 1 Decembrie nr. 5

 

15

36505

8.26.10

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa.

CUI 4618145 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanta,

CUI 4301430

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa - sala de sport şi teren aferent

Clădire C3: P, Sc = 580 mp, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton, învelitoare hidroizolaţie, acoperiş terasă, S teren = 7.429 mp

Clădire C3: P + E, Sc = 580 mp, sală de sport, nr. cadastral 213547-C3, S teren = 7.429 mp,

CF nr. 213547 UAT Constanţa

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32

 

16

36506

8.26.10

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta,

CUI 4618145  Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanta,

CUI 4301430

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa - alte clădiri, terenul aferent

Clădire CI: D + P + M,

Sc = 669 mp, Sd = 955 mp, pereţi zidărie cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare tablă, clădire C2; P, Sc = 435 mp, pereţi zidărie cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare tablă

Clădire CI: D + P + M, Sc = 669 mp,

Clubul Sportiv Şcolar nr. 1,

nr. cadastral 213547-C1,

clădire C2, Sc = 435 mp,

sală de sport,

nr. cadastral 213547-C2,

CF nr. 213547 UAT Constanţa

Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 32

 

17

154697

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Teren

S teren = 4.221,98 mp

S teren = 4.221,98 mp,

CF nr. 64596 UAT Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

 

18

154903

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani - corp D

Clădire P, fundaţii beton, structură cărămidă, învelitoare tablă

Corp D, clădire P, Sc = 45 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă,

nr. cadastral 64596-C4,

CF nr. 64596 UAT Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

 

19

154904

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani - spaţiu aşteptare

Platformă acoperită cu învelitoare de tablă

Extindere corp C, Sc = 66 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă,

nr. cadastral 64596-C5,

CF nr. 64596 UAT Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

 

20

27030

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, corp A

Clădire P, fundaţie beton şi piatră, structură de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă,

Sc = 767.48 mp

Corp A, clădire P, Sc = 767 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă,

nr. cadastral 64596-C1,

CF nr. 64596 UAT Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

 

21

27031

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, corp B

Clădire P, fundaţie beton şi piatră, structură de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă,

Sc= 133,85 mp

Corp B, clădire P, Sc = 134 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă,

nr. cadastral 64596-C2,

CF nr. 64596 UAT Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

 

22

27032

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani,

CUI 3372254

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, corp C

Clădire P, fundaţie beton şi piatră, structură de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare de tablă,

Sc - 296,4 mp

Corp C, clădire P, Sc = 296 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă,

nr. cadastral 64596-C3,

CF nr. 64596 UAT Botoşani

Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 28

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data În cadrul Consiliului Concurenţei”, prevăzută În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 2/2.3.1 din 29.01.2018, şi de la bugetul de stat prin bugetul Consiliului Concurenţei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Consiliul Concurenţei răspunde de modul de implementare a proiectului prevăzut la art. 1, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Dragoş Vasile

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 174.

 

 

ANEXĂ

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului de investiţii „Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi

analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei”, cod SMIS 109641

 

1. Context general

Consiliul Concurenţei este o autoritate administrativă autonomă, parte a administraţiei publice centrale de specialitate, ce îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor conferite de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, instituţia pune în aplicare şi asigură respectarea prevederilor legale naţionale şi europene în domeniul concurenţei

În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei are rolul de autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi instituţiile publice, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, pe de altă parte. La nivel naţional, Consiliul Concurenţei oferă asistenţă de specialitate furnizorilor, iniţiatorilor şi beneficiarilor de ajutoare de stat, în vederea asigurării conformităţii măsurilor de sprijin pe care aceştia intenţionează să le implementeze cu reglementările legale naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

Astfel, rolul autorităţii române de concurenţă este aceia de a garanta funcţionarea normală şi corectă a pieţelor, prin aplicarea unitară şi eficientă a regulilor de concurenţă şi ajutor de stat, pentru ca, în final, să se asigure o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor.

Activitatea instituţiei se desfăşoară pe două componente principale: una preventivă, de monitorizare a pieţelor şi supraveghere a actorilor de pe aceste pieţe, şi una corectivă, menită să restabilească şi să asigure dezvoltarea unui mediu concurenţial normal.

Consiliul Concurenţei cooperează cu autorităţi de concurenţă din alte state, în special prin Reţeaua Europeană pentru Concurenţă. Astfel, alături de Comisia Europeană, autorităţile naţionale de concurenţă joacă un rol-cheie în aplicarea normelor antitrust ale Uniunii Europene, însă, la nivelul UE, se apreciază că acestea ar putea face şi mai mult. Deşi legislaţia UE, Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, a abilitat autorităţile naţionale de concurenţă să aplice normele europene în materie de concurenţă, nu a abordat nici mijloacele, nici instrumente prin care acestea pot asigura aplicarea normelor. În acest context trebuie amintit faptul că, în prezent, la nivelul Comisiei Europene se află în lucru un proiect de directivă care să confere autorităţilor naţionale de concurenţă puteri sporite pentru a fi mai eficace în aplicarea normelor de concurenţă, europene şi naţionale, în vederea asigurării unei funcţionări normale a pieţei interne.

2. Date generale privind investiţia propusă

Titlul Proiectului: „Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei” - cod SMIS 109641

Beneficiar: Consiliul Concurenţei

Partener: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Obiectiv: integrarea şi valorificarea operaţională şi analitică a volumelor mari de date în vederea susţinerii activităţilor de investigaţii, dezvoltarea funcţiei de prevenţie, detectare şi luare de măsuri specifice activităţii Consiliului Concurenţei prin implementarea unui sistem informatic bazat pe o platformă de tip Big Data

Durata de realizare a întregului proiect de investiţii este de 30 de luni.

Etapele principale de realizare ale proiectului constau în:

1. implementare infrastructură platforma Big Data – mediul de dezvoltare-testare;

2. implementare soluţie Big Data;

3. instruirea personajului ce va utiliza şi administra soluţia informatică.

Implementarea proiectului presupune achiziţia de componente de tip hardware, soluţii software care vor asigura funcţionarea sistemului şi instruirea administratorilor de sistem, a responsabililor cu securitatea acestuia şi a utilizatorilor finali ai platformei din cadrul Consiliului Concurenţei.

3. Fundamentarea dezvoltării proiectului

Prezentul proiect este în concordanţă cu politica europeană în domeniul concurenţei care vizează creşterea capacităţii autorităţilor naţionale de concurenţă de a fi mai eficace în aplicarea normelor europene în această materie.

La nivel instituţional, în cadrul Consiliului Concurenţei se consideră că procesul de informatizare trebuie să aibă la bază un concept unitar, o strategie coerentă care să furnizeze un mecanism de evaluare a alinierii potenţialelor proiecte IT la strategia organizaţiei, asigurând astfel definirea priorităţilor şi îndeplinirea parametrilor de performanţă funcţională. Proiectul propus se înscrie pe linia direcţiilor şi obiectivelor strategice ale autorităţii de concurenţă, acoperind cerinţele de modernizare, eficientizare şi dezvoltare a unei organizaţii moderne prin utilizarea tehnologiilor IT.

Necesitatea implementării acestui proiect a apărut ca urmare a identificării unor nevoi reale la nivelul Consiliului Concurenţei de a-şi îmbunătăţi calitatea şi eficacitatea investigaţiilor, a evaluării prejudiciului atunci când se analizează încălcările legislaţiei de concurenţă, cunoştinţele tehnice sau de a efectua cercetări în timp real asupra „progreselor” înregistrate în domenii esenţiale ale concurenţei.

Prin dezvoltarea proiectului Big Data, Consiliul Concurenţei îşi va îmbunătăţi şi eficientiza activitatea, fiind în măsură să analizeze într-un timp mai scurt volume mult mai mari de date, devenind astfel mai prezent în piaţă şi în măsură să furnizeze servicii mai bune. În acest sens, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia IT pe termen mediu a instituţiei.

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de tip Big Data vor avea ca principale beneficii consolidarea procesului de analiză şi decizie la nivelul instituţiei, precum şi realizarea de economii semnificative de timp şi costuri datorită eliminării analizei şi raportării manuale şi/sau duble în ceea ce priveşte datele colectate.

4. Corelarea proiectului cu alte documente programatice

Proiectul este în acord cu Strategia naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR), subsumată Agendei Digitale Europene, secţiunea 2.6 - Big Data, care se referă la o colecţie de seturi de date atât de mari şi complexe încât devin dificil de procesat folosind doar instrumentele de gestiune a bazei de date aflate la dispoziţie sau aplicaţiile tradiţionale de procesare a datelor.

Dezvoltarea proiectului va permite analize de tip Big Data care vor spori eficienţa şi eficacitatea ariei de responsabilitate a Consiliului Concurenţei, prin îmbunătăţirea proceselor şi operaţiunilor existente şi prin implementarea unora complet noi. Proiectul vizează cu precădere mediul de afaceri, cu impact asupra procesului de iniţiere - dezvoltare-finanţare şi închidere a unei afaceri, aşa cum sunt acestea definite în anexa-cadru pentru evenimente („Life Events”) a SNADR.

În acelaşi timp, proiectul este în acord cu Strategia naţională pentru securitate cibernetică a României şi cu Planul de acţiune la nivel naţional, constituindu-se într-un suport important pentru buna guvernare, pentru maximizarea beneficiilor cetăţenilor, mediului de afaceri şi ale societăţii româneşti, în ansamblul ei.

Proiectul se înscrie în domeniul de interes, „e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing, social media” din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, contribuind la atingerea obiectivului strategic 2.3. „Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare” - acţiunea 2.3.1 „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data”.

5. Valoarea şi finanţarea proiectului de investiţii

Valoarea totală a proiectului de investiţii este de 50.682 mii lei, din care 49.630 mii lei alocaţi Consiliului Concurenţei şi 1.052 mii lei alocaţi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Valoarea eligibilă a proiectului este de 36.793 mii lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este de 13.889 mii lei.

Din valoarea totală a proiectului de investiţii:

Cheltuieli de investiţii 46.177 mii lei,

Din care:

Dotări independente 5.757 mii lei

Alte cheltuieli asimilate investiţiilor 40.420 mii lei

Finanţarea proiectului se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional competitivitate, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 2/2.3.1 din 29.01.2018, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Concurenţei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Proiectul a primit în data de 12.04.2017 avizul pozitiv al Comitetului tehnico-economic pentru Societatea Informaţională pe studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnico-economic pentru Societatea Informaţională.

Pentru finanţarea proiectului, Consiliul Concurenţei a încheiat în data de 29,01.2018 un contract de finanţare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organism intermediar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă - Operaţiunea: „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data”.

 

Caracteristicile principale ale proiectului de investiţii „Optimizarea interacţiunii cu mediul de afaceri şi implementarea unor mecanisme avansate de analiză şi schimb de date prin implementarea unui sistem informatic de e-guvernare şi analiză de tip Big Data în cadrul Consiliului Concurenţei” - cod SMIS 109641:

 

Titular: Consiliul Concurenţei

Partener: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Beneficiarul investiţiei: Consiliul Concurenţei

Amplasament: piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323 A, sector 6, Bucureşti

 

Caracteristici principale:

 

 

Valoarea cheltuielilor de investiţii, inclusiv TVA

46.177 mii lei

 

(curs valutar 1 euro = 4,5 lei la data de 12.04.2017) Eşalonarea cheltuielilor de investiţii, inclusiv TVA

 

 

- Anul I

9.200 mii lei

 

- Anul II

13.900 mii lei

 

- Anul III

23.077 mii lei

 

 

Indicatori prestabiliţi

Indicatori prestabiliţi de rezultat

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Anul de referinţă

Valoare de referinţă

Valoare-ţintă (la finalul proiectului)

1

Număr de instituţii care utilizează/accesează informaţiile

2018*

0

3

 

Indicatori prestabiliţi de realizare

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Anul de referinţă

Valoare de referinţă

Valoare-ţintă (la finalul proiectului)

1

Aplicaţii dezvoltate folosind tehnici de Big Data

2018*

0

1

 

Indicatori suplimentari proiect Indicatori suplimentari de rezultat

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Anul de referinţă

Valoare de referinţă

Valoare-ţintă (la finalul proiectului)

1

Număr de rapoarte care să sprijine activitatea de decizie strategică a Consiliului Concurenţei

2018*

0

10

2

Număr de surse de date integrate în platforma Big Data dezvoltată prin implementarea proiectului

2018*

0

9

3

Număr de aplicaţii din cadrul platformei Big Data implementată în cadrul proiectului la care se asigură accesul în condiţii de mobilitate

2018*

0

3

4

Număr de fluxuri de lucru care generează date pentru platforma Big Data implementată la nivelul Consiliului Concurenţei

2018*

0

10

5

Număr de domenii majore de investigaţie - monitorizare licitaţii trucate, cartei screening, legături structurale şi comerciale între întreprinderi, anchete sectoriale şi concentrări economice - beneficiare de instrumente particularizate de analiză a datelor

2018*

0

5

6

Număr de sisteme informatice existente valorificate în noua arhitectură Big Data

2018*

0

3

 

Indicatori suplimentari de realizare

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Anul de referinţă

Valoare de referinţă

Valoare-ţintă

1

Număr de persoane din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale instruite pentru a asigura administrarea aplicaţiei

2018*

0

10

2

Număr de persoane angajate ale Consiliului Concurenţei instruite în utilizarea platformei Big Data

2018*

0

150

 

* Anul semnării contractului de finanţare (29.1.2018).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfa în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), precum şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea

 

Luând în considerare prevederile art. 2 şi 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2006,

având în vedere prevederile Acordului încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac, între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), semnat la Kiev la 28 mai 2015 şi la Bucureşti la 5 iunie 2015, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 308/2016 privind publicarea unor acorduri încheiate prin schimb de note verbale şi intrat în vigoare la data de 12 octombrie 2015 conform art. 11 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.543/2015 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (2) şi art. 8 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina) şi a Biroului Vamal de Frontieră Isaccea, în condiţiile legii.

(2) Punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal prevăzute la alin. (1) se dau în folosinţă după realizarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului de frontieră, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal prevăzute la alin. (1) vor avea regim de funcţionare permanent.

Art. 2. - (1) Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei de stat asigură, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

(2) Spaţiile, utilate corespunzător, pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), conform anexelor nr. 1 şi 2, se asigură cu titlu gratuit de către administratorul punctului de trecere a frontierei, conform legii.

(3) Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul punctului de trecere a frontierei şi se recuperează de la fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol, în condiţiile legii.

Art. 3. - Cheltuielile de personal pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare instituţie care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei între localităţile Isaccea (România) şi Orlivka (Ucraina), cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Art. 4. - Personalul, spaţiile şi dotările necesare pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal, la momentul deschiderii, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2,

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 184.

 

ANEXA Nr. 1

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare poliţiei de frontieră şi biroului vamal de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei de stat Isaccea, judeţul Tulcea

 

I. Infrastructură

1. Infrastructură de transport naval:

a) ponton specializat pentru acostare navă (bac);

b) două ancastramente, unul pentru ape mari şi unul pentru ape mici;

c) sistem de acostare a navei format din şcondri, pasarelă de acces pentru trafic greu şi parâmele de legătură la babale.

2. Infrastructură rutieră: drumuri şi platforme

a) Accesul în incinta punctului de trecere a frontierei se va face prin 2 zone distincte:

(i) zonă de acces pentru ieşire din/intrare în România, prin racordarea la drumul public existent la limita de vest a amplasamentului;

(ii) zonă de acces pentru ieşire din/intrare în Ucraina, prin punctul de acostare amenajat pe cheul existent,

în incinta obiectivului de investiţie,

b) Fluxurile rutiere vor fi separate după cum urmează:

(i) gard de separare a traficului de marfă de traficul de pasageri:

(ii) gard de separare pentru asigurarea traficului pe artera pietonală;

(iii) gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;

(iv) sistem semaforizat cu bariere.

c) Pe sensul de intrare vor fi amplasate 2 cabine de control vamal (cabină dublă) şi pe sensul de ieşire vor fi amplasate 2 cabine de control (cabină dublă).

d) Fluxul de trafic dinspre România spre Ucraina se va derula printr-un drum cu două benzi, de la intrarea prin punctul de racordare cu drumul public existent, până la zona de control pentru autovehicule; în zona de control drumul se desparte în două benzi de control pentru autovehicule;

(i) fluxul de trafic cu autocamioane se va relua prin accesul din parcare. În cazul în care este necesară staţionarea autovehiculelor au fost amenajate două zone de parcare, înaintea zonelor de control autovehicule şi autocamioane;

(ii) parcare pentru 9 autocamioane, pe partea dreaptă a drumului public; accesul se face printr-un drum cu două benzi, separate de fluxul spre punctul de control;

(iii) parcare pentru 8 autocamioane, pe partea stângă a drumului public; accesul din parcare spre zona de control se va face traversând drumul public existent, această parcare va fi folosită în cazul vârfurilor de trafic;

(iv) după zona de control se va circula pe o platformă betonată, spre unul dintre cele două puncte de îmbarcare.

e) Fluxul de trafic dinspre Ucraina spre România se va derula pe platforma de îmbarcare/debarcare:

(i) fluxul pentru autoturisme şi autobuze este separat de fluxul autocamioanelor;

(ii) accesul autoturismelor şi autobuzelor la cabinele de control se face pe 2 benzi, iar pentru autocamioane accesul se face din parcare.

f) în cazul în care este necesară staţionarea vehiculelor a fost amenajată o zonă de parcare pentru 10 autocamioane, înaintea zonelor de control.

g) Platforma de acces din zona de îmbarcare/debarcare este comună celor două sensuri de circulaţie.

h) Zona de control amănunţit va fi amplasată în apropierea clădirii administrative principale.

3. Clădirea administrativă principală - corp cu destinaţie administrativă, cuprinzând atât birouri dedicate, cât şi spaţii-anexă:

a) birou şef punct de trecere a frontierei;

b) birou şef birou vamal de frontieră;

c) birou tură operativă birou vamal de frontieră;

d) camera arhivă birou vamal de frontieră;

e) birou financiar-contabilitate birou vamal de frontieră;

f) casierie birou vamal de frontieră;

g) camera scanner bagaje birou vamal de frontieră;

h) încăpere 2 m x 3 m destinată desfăşurării activităţilor de informaţii clasificate prevăzută cu uşă metalică cu încuietoare de tip yale şi gratii la ferestre. Camera video de supraveghere exterioară â acestei încăperi va face parte din sistemul de supraveghere video al punctului de trecere a frontierei;

i) spaţii pentru comisionari în vamă;

j) vestiare personal birou vamal de frontieră;

k) birouri personal poliţie de frontieră;

l) cameră armament;

m) cameră intervievare;

n) cameră persoane refuzate;

o) cameră tehnică IT;

p) încăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video;

q) încăpere pentru biroul criminaliste (linia a II-a control documente) cu vizibilitate maximă direct către fluxul de pasageri;

r) încăpere pentru pregătirea turelor de serviciu şi vestiare;

s) încăpere pentru persoanele reţinute; seifuri metalice - confecţii metalice pentru păstrarea vizelor şi ştampile de intrare/ieşire;

ş) mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinaţiei acesteia;

t) cabinet medical;

ţ) grupuri sanitare.

4. Clădire destinată persoanelor solicitante de azil - corp cu destinaţie de primire a persoanelor solicitante de azil şi găzduire a acestora pe perioade limitate de timp, cu supraveghere video pe holuri, ce cuprinde:

a) dormitor x 4;

b) bale x 3.

5. Clădire carantină - 2 camere şi 2 grupuri sanitare

6. Copertină control amănunţit automarfare alcătuită din:

a) punct de control amănunţit compus din pasarelă metalică pentru vizualizarea părţii superioare a automarfarelor şi un canal de vizitare pentru inspecţia părţii inferioare a automarfarelor. Acesta a fost prevăzut pe fluxul de intrare în ţară în zona parcării pentru automarfare;

b) puncte de control (câte unul pentru fiecare flux) compus din pasarela metalică pentru vizualizarea părţii superioare a automarfarelor şi o cabină de control. 1 punct de control a fost prevăzut pe fluxul de ieşire între parcarea de autotrenuri şi magazine, iar celălalt punct de control a fost prevăzut pe fluxul de intrare în zona parcării automarfarelor;

c) 1 punct de control amănunţit pentru autovehicule şi microbuze; acesta a fost prevăzut în vecinătatea padocului de câini.

7. Clădire control amănunţit autoturisme şi microbuze - corp cu destinaţie de control amănunţit

8. Sală aşteptare - corp de clădire ce va avea funcţiune de sală de aşteptare pentru pasagerii autovehiculelor ce se vor afla la control amănunţit, precum şi 2 grupuri sanitare

9. Cabine de control - corpuri cu destinaţie administrativă:

a) 8 cabine de control.

10. Padoc câini - corp cu destinaţie padoc pentru câini folosiţi în activităţi specifice funcţiunii ansamblului

11. Magazie - corp cu destinaţie depozitare mărfuri

II. Echipamente tehnice şi IT:

1. Subsistem voce-date ce se va compune din două subsisteme:

a) subsistemul data ce permite interconectarea într-o reţea locală;

b) subsistemul voce ce permite realizarea unui sistem de telecomunicaţii.

2. Subsistem de securitate:

a) subsistemul de alarmare la efracţie şi de control acces;

b) subsistemul de supraveghere video cu circuit închis CCTV;

c) subsistemul de alarmare la incendiu;

d) subsistem integrat de securitate.

3. Subsistem de distribuţie semnal CATV

III. Împrejmuire şi supraveghere perimetrală:

1. gard perimetral cu sistem antiescaladare, prevăzut cu porţi pe toată lăţimea accesului, la intrarea în zona portului şi la cele două puncte de acostare;

2. Împrejmuire cu panouri de plasă zincată fixate între montanţi metalici, fixaţi la rândul lor în platforme izolate din beton armat;

3. sistem de supraveghere audiovideo care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere.

IV. Semnalizare/presemnalizare:

1. semnalizarea în interiorul punctului de trecere a frontierei şi în zona aferentă acesteia este în conformitate cu SR 1848-1/2011;

2. panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;

3. panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri;

4. panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de pasageri, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

V. Dotări necesare poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei - echipamente tehnice şi IT:

1. Linia I de control:

a) 8 staţii de lucru cu acces la baze de date în cabinele de control;

b) 8 UPS;

c) 8 ştampile de trafic (4 pentru ieşire, 4 pentru intrare);

d) 8 cititoare de amprente (furnizate de către MAE);

e) 8 staţii radio portabile;

f) 8 lămpi UV fixe;

g) 8 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă (dokubox);

h) 8 lanterne;

i) 4 seturi oglinzi control autovehicul;

j) 8 minikituri pentru examinarea documentelor care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori; lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport din plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă din oţel;

k) 8 cititoare optice fixe pentru documente;

l) 8 telefoane interior;

m) detectoare C02;

n) 4 detectoare radiaţii;

o) 2 endoscoape;

p) câte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces în punctul de trecere a frontierei.

2. Linia a II-a de control şi sala de pregătire:

a) 3 staţii de lucru pentru acces la baze de date;

b) 3 UPS;

c) 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;

d) 1 telefon/fax;

e) 1 telefon de interior;

f) 1 imprimantă;

g) 1 sistem de amprentare EURODAC;

h) 1 comparator videospectral;

i) 1 stereomicroscop;

j) 1 cititor documente;

k) 1 trusă criminalistică;

l) 2 truse narcotest;

m) complet echipamente SNIV - sistem naţional informatic privind vizele (furnizate de către MAE).

3. Dispecerat:

a) 1 staţie de lucru;

b) 1 UPS;

c) telefax;

d) staţie TETRA fixă;

e) aparat multifuncţional pentru copiere şi scanare;

f) 1 telefon interior.

4. Şef al punctului de trecere a frontierei:

a) 1 staţie de lucru;

b) 1 UPS;

c) 1 telefon interior;

d) 1 staţie radio portabilă.

5. Camera tehnică:

a) 1 RACK minimum 12 U;

b) 1 UPS;

c) aparat aer condiţionat;

d) nod de comunicaţii ce asigură interconectarea la Sistemul de comunicaţii voce-date al poliţiei de frontieră, parte a Reţelei de comunicaţii voce-date a ministrului afacerilor interne; vor fi prevăzute următoarele echipamente echivalente cu cele existente într-un nod de comunicaţii al PFR:

(i) 2 routere;

(ii) 1 firewall;

(iii) 2 switch-uri;

(iv) 1 centrală telefonică digitală.

6. Infrastructură, mobilier şi alte echipamente de resort API şi intendenţă:

a) ponton de acostare tip platformă cu sistem de acostare alcătuit din schelă de acces şi doi şcondri, necesar pentru acostarea navei Poliţiei de Frontieră;

b) 1 birou directorial;

c) 6 birouri de lucru;

d) 1 scaun directorial;

e) 6 scaune ergonomice;

f) 1 masă de şedinţe de 6 locuri;

g) 48 scaune fixe;

h) 2 băncuţe metalice încastrate în podea de 3 persoane;

i) 2 mese metalice de 6 locuri;

j) 18 mese de lucru;

k) 14 fişete documente;

l) 36 dulapuri vestiar;

m) 2 bănci din lemn de 4 locuri;

n) 3 flip-charturi;

o) 3 cuier-pom;

p) 4 paturi 90 x 200 cm;

q) 4 saltele 90 x 200 cm;

r) 4 lenjerii de pat complete;

s) 4 noptiere;

ş) 4 dulapuri de haine.

VI. Personal poliţie de frontieră:

1. - 37 de poliţişti de frontieră, dintre care:

a) 1 ofiţer şef de punct;

b) 4 ofiţeri;

c) 32 de agenţi.

VII. Dotări necesare biroului vamal de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei - echipamente tehnice şi IT, precum şi servicii:

1. de comunicaţii voce-date (linie telefonică, interconectare la Sistemul informatic integrat vamal);

2. echipamente:

a) 8 unităţi de staţii de lucru, periferice aferente şi echipamente necesare interconectării acestora în reţea (LAN) în scopul utilizării aplicaţiilor informatice din SIIV;

b) 4 imprimante;

c) 1 aparat tip FAX;

d) 1 echipament de scanare documente;

3. echipamente şi dotări necesare controlului vamal fizic:

a) 4 truse de scule;

b) 4 bucăţi maşini de găurit;

c) 4 bucăţi de flexure;

d) 4 sisteme de control oglinzi;

e) 12 lanterne;

f) 4 truse de control antidrog;

g) 4 lămpi ultraviolete;

h) 1 echipament de montare/demontare anvelope;

i) 40 de recipiente prelevare probe;

j) 1 sondă pentru controlul mărfurilor în vrac şi în stare lichidă;

4. echipamente de control nedistructiv:

a) 1 videoendoscop;

b) 1 echipament detecţie documente false;

c) 1 aparat de control nedistructiv cu raze X pentru bagaje mari, colete şi paleţi;

d) 1 aparat portabil cu raze X pentru controlul spaţiilor ascunse (uşi autovehicule, portiere, rezervoare autovehicule, pereţi etc.);

e) 1 aparat detecţie droguri şi explozibil;

f) 1 aparat de identificare izotopi radioactivi;

g) 2 porţi de radiaţii pentru trafic pietonal (intrare + ieşire);

h) 2 porţi de radiaţii pentru trafic rutier (intrare + ieşire);

i) 8 detectoare (pagere) de radiaţii;

5. echipaj canin specializat în control antitabac;

6.6 birouri;

7.20 scaune;

8.1 fişet metalic pentru păstrarea documentelor clasificate;

9. 1 seif pentru păstrarea sumelor şi metalelor preţioase reţinute sau confiscate în cadrul controlului vamal de frontieră;

10. autovehicule:

a) 1 autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 km şi 90 km faţă de localitatea de referinţă (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ);

b) 1 autoturism destinat transportului câinilor dresaţi pentru detecţia de bunuri a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată (corelat cu pct. VII.5);

11. servicii:

a) de curăţenie şi salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră;

b) de punere în funcţiune şi de întreţinere a instalaţiilor de termoficare, electrice şi sanitare;

c) de mentenanţă a sistemelor informatice şi a sistemelor de supraveghere şi de semnalizare,

VIII. Personal necesar birou vamal de frontieră, 24 de posturi structurate astfel:

1. 23 lucrători vamali, dintre care: 1 şef birou vamal + 22 funcţii publice specifice de execuţie:

a) 4 inspectori vamali grad profesional superior;

b) 5 inspector: vamali grad profesional principal;

c) 4 inspectori vamali grad profesional asistent;

d) 9 inspectori vamali grad profesional debutant;

e) 1 post personal contractual;

2. 1 casier.

 

ANEXA Nr. 2

 

Personalul, spaţiile şi dotările necesare Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. pentru punctul de trecere a frontierei de stat Isaccea, judeţul Tulcea

 

1. Infrastructură

a) 2 containere, racordate la reţeaua electrică;

b) 2 cabine, racordate la reţeaua electrică;

c) 2 sisteme de cântărire care să cuprindă, fiecare, câte o instalaţie de cântărire în mers a vehiculelor rutiere cu amenajările aferente, afişaj exterior, semnalizare sonoră şi luminoasă, modul cameră video şi software, semafor, bolard retractabil;

d) panouri electronice cu mesaje variabile - 2 bucăţi;

e) 2 camere video ANPR cu stâlp şi consolă;

f) birou în clădirea administrativă principal.

2. Mobilier şi sisteme de încălzire:

a) birouri - 6 bucăţi;

b) scaune ergonomice de birou - 6 bucăţi;

c) dulapuri cu rafturi de mărime mare - 2 bucăţi;

d) dulapuri cu rafturi de mărime mică - 2 bucăţi;

e) jaluzele orizontale de aluminiu - 8 bucăţi;

f) convertor cu montare pe perete - 2.000 waţi - 2 bucăţi;

g) convector cu montare pe perete - 1.000 waţi - 2 bucăţi;

h) prize triple montate pe perete -12 bucăţi.

3. Tehnica de calcul şi racordare internet:

a) calculator desktop PC compus din unitate centrală, monitor, tastatură, mouse şi UPS - 6 bucăţi; b) imprimante laser - 6 bucăţi;

c) multifuncţional laser (copiator, scaner şi fax) - 1 bucată;

d) scaner documente - 4 bucăţi; e) scaner cod de bare - 2 bucăţi;

f) switch. - 4 bucăţi;

g) prize de reţea aplicate pe perete - 6 bucăţi;

h) racordare şi acces internet.

4. Aparatură specifică activităţii desfăşurate:

a) seif metalic - 4 bucăţi;

b) sistem de alarmă casierie cu acumulator, senzori şi sirenă exterioară - 1 bucată;

c) sistem de supraveghere video cu 4 camere IN/OUT, cu hard disk şi server web integrat - 4 bucăţi;

d) cutie metalică cu cheie pentru numerar - 4 bucăţi;

e) lampă multifuncţională UV pentru verificare valută - 4 bucăţi;

f) case de marcat - 4 bucăţi.

5. Necesar de personal - 30 persoane.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

 

Având în vedere prevederile art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 216,218 şi 220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016*) privind metodologia de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.) şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.804/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S .), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior, constituit conform prezentului ordin, vor duce la îndeplinire prevederile acestuia,

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 14 martie 2018.

Nr. 3.330.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

Funcţia în C.N.S.P.I.S.

Domeniul de activitate

Afiliere instituţională

1

Postăvaru

Nicolae

Preşedinte

Management

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

2

Petrescu-Nita

Alina Claudia

Vicepreşedinte

Matematică

Universitatea Politehnica din Bucureşti

3

Strat

Vasile Alecsandru

Vicepreşedinte

Statistică

Academia de Studii Economice

4

Barbu

Vlad Ştefan

Membru

Matematică, Statistică

University of Rouen, Laboratory of Mathematics Raphael Salem

5

Cadariu-Brailoiu

Liviu

Membru

Matematică

Universitatea Politehnica din Timişoara

6

Chiribuca

Dan

Membru

Sociologie

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

7

Furtunescu

Florentina Ligia

Membru

Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”

8

Ghiuţă

Ovidiu-Aurel

Membru

Management; Marketing

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

9

Hatos

Adrian

Membru

Sociologie

Universitatea din Oradea

10

Istrate

Dumitru-Marcel

Membru

Inginerie electrică

Universitatea Tehnic㠄Gheorghe Asachi” din Iaşi

11

Mănescu

Leonardo-Geo

Membru

Inginerie electrică

Universitatea din Craiova

12

Năvrăpescu

Valentin

Membru

Inginerie electrică

Universitatea Politehnica din Bucureşti

13

Păun

Mihaela Marinela

Membru

Statistică

Universitatea din Bucureşti

14

Pintilescu

Carmen

Membru

Statistică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15

Socol

Adela

Membru

Contabilitate, Finanţe-Bănci

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

16

Teodorescu

Răzvan Ionuţ

Membru

Horticultura; Management de proiect

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

17

Ţiţan

Emilia

Membru

Statistică; Cibernetică

Academia de Studii Economice

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.