MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 321/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 aprilie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

172. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

194. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

195. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

 

196. - Hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

 

202. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”

 

203. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului”

 

204. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

205. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

453. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţiile subordonate, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 martie 2018.

Nr. 172.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin unităţile subordonate, pentru care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Administratorul

Denumirea bunului imobil

Valoarea din inventarul centralizat

Valoarea actualizată

1

27621

8.26.10

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Timiş (CUI: 27484557)

Tabăra Cheveres

56.373

112.527,26

2

27622

8.26.10

Tabăra Cheveres

77.598

301.524

3

27623

8.26.10

Tabăra Cheveres

453.915

385.824

4

27624

8.26,10

Tabăra Poieni-Strâmbu

-148.630”

300.428,86

5

27626

8.26.10

Tabăra Poieni-Strâmbu

9.387

487.447,44

6

27638

8.26,10

Bază de aprovizionare şi întreţinere utilaje

27.627

744.407,29

7

36 846

8.26.10

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş

(CUI: 27443859)

Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar Mureş

17.973

1.522.387

8

36854

8.26.10

Tabăra Sovata II

459.230

352.497

9

36855

8.26.10

Tabăra Sovata I

157.087

95.720

10

36856

8.26.10

Tabăra Sovata I

438.189

295.101

11

36857

8.26.10

Tabăra Sovata I

630

87.617

12

36858

8.26.10

Tabăra Răstoliţa

10

20.831

13

36859

8.26.10

Tabăra Răstoliţa

16

49.290

14

36860

8.26.10

Tabăra Răstoliţa

8

16.064

15

36861

8.26.10

 

Tabăra Răstoliţa

25

49.856

16

36862

8.26.10

Tabăra Răstoliţa

8

1.994

17

36863

8.26.10

Tabăra Răstoliţa

2

1.012

18

36864

8.26.10

Tabăra Răstoliţa

5

401

19

36975

8.26.02

Sala sporturilor

5.368.022

2.015.944

20

37695

8.26.02

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita

(CUI: 27436568)

Sediu administrativ

563.492

557.949

21

39984

8.26.10

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara

(CUI: 4944346)

Clădire A.T.T.T.S.

90

841.536

22

39997

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

22.500

20.322

23

39999

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

1.016

3.537

24

40001

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

24.017

32.010

25

40002

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

24.876

99.278

26

40003

8.26.10

Tabăra sedară Costeşti

12.062

16.005

27

40004

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

3.701

3.724

28

40005

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

269.936

1.394.171

29

40006

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

41.527

39.231

30

40007

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

4.000

76.470

31

40009

8.26.10

Tabăra şcolară Costeşti

5.735

51.150

32

40022

8.26.10

Tabăra şcolară Căprioara

1.106

18.092

33

40025

8.26.10

Tabăra şcolară Căprioara

78.714

577.252

34

40026

8.26.10

Tabăra şcolară Căprioara

3.785

66.644

35

37532

8.26.10

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea

(CUI: 4350599)

Tabăra Coteşti

120.253

1.109.871,91

36

37533

8.26.10

Tabăra Coteşti

87.503

147.691

37

37534

8.26.10

Tabăra Focşani

137.025

231.278

38

37546

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

752.321.479

1.956.564

39

37547

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

125.258

468.679,63

40

37548

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

18.712

14.704,92

41

37549

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

61.140

104.985,97

42

37551

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

38.136

68.907,32

43

37552

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

16.788

30.122,27

44

37553

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

60.647

107.221,83

45

37554

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

15.451

26.079,19

46

37555

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

38.427

66.994,76

47

37556

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

29.361

87.855,14

48

37557

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

34.475

120.864,77

49

37558

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

187.199

321.772,05

50

37559

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

26.772

45.186,85

51

37560

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

27.748

46.834,96

52

37561

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

65.352

110.304,76

53

37562

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

25.813

45.116,51

54

37563

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

29.479

49.756,78

55

37564

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

39.588

65.954,94

56

37565

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

39.452

69.206,76

57

37566

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

61

3.874,64

58

37567

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

59.149

101.861,87

59

37568

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

38.647

65.231,07

60

37569

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

71.016

121.229,68

61

37570

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

56.856

97.845,82

62

37571

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

27.109

47.304,49

63

37572

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

25.586

45.289,88

64

37573

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

78.306

132.169,60

65

37574

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

3.609

6.091,37

66

37579

8.26.10

Tabăra Gălăciuc

142.248

301.283,07

67

37580

8.26.02

Sala sporturilor Vrancea

1.511.647

2.688.894

 

68

34725

8.26.10

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava

(CUI: 4244040)

Sediu administrativ

222.069

971.180

69

34740

8.26.10

Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar Suceava

1.259.952

2.018.407,77

70

34762

8.26.10

Tabăra Rusca

25

39.000

71

34763

8.26.10

Tabăra Rusca

1

5.500

72

34764

8.26.10

Tabăra Rusca

1

6.600

73

34765

8.26.10

Tabăra Rusca

0

3.500

74

34766

8.26.10

Tabăra Rusca

18

7.800

75

37208

8.26.02

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj

(CUI: 27418588)

Sala sporturilor nr. 2

2.402.044

5.903.611,04

76

40077

8.2610

Tabăra şcolară Craiova

799 726

3447 468,09

77

40079

8.26.10

Tabăra şcolară Calafat

709

1.211,54

78

40080

8,26.10

Tabăra şcolară Calafat

2,361,358

4.033,20

79

40089

8.26.10

Tabăra Şcolară Breasta

7.798

13 318,77

80

101673

8.26.02

Sediu administrativ

12.284.684

21.073.142,62

81

120868

8.26.10

Imobil

763

88,15

82

151662

8.26.10

Centrul de agrement DANUBIU

6.194

72.955,57

83

151663

8.26.10

Centrul de agrement Calafat

6.406

10.941,45

84

37093

8.26.02

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba (CUI: 4562591)

Sala de sport „1 Mai”

140

101.272

85

39063

8.26.10

Tabăra Arieşeni

64.687

1.287.339

86

39064

8.26.10

Tabăra Arieşeni

788.038

442.949

87

39065

8.26.10

Tabăra Roica

63.287

111.713

88

39066

8.26.10

Tabăra Roica

63.287

111.713

89

39067

8.26.10

Tabăra Roica

 6Ă876”

149.382,61

90

39068

8.26.10

Tabăra Roica

67.876

149.382,61

91

39069

8.26.10

Tabăra Roica

15.397

471.010

92

39071

8.26,10

Tabăra Garda

7.106.750

19.300

93

39072

8.26,10

Tabăra Garda

181.000

83.429

94

39073

8.26,10

Tabăra Poiana Vadului

2.182

168.679

95

39074

8.26,10

Tabăra Albac

91

248.796

96

39075

8.26.10

Tabăra Şugag

323.732

718.151

97

39076

8.26.10

Tabăra Abrud

92

25.382

98

39077

8.26.10

Tabăra Ta ut

45

22.166

99

121227

8.26.02

Sediu administrativ

212.365

404.660

100

36412

8.26.10

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor

(CUI: 27442985)

Clădire internat

980.941

2 526.895

101

36413

8.26.10

Casă de locuit

28.740

603.781

102

36415

8.26.10

Tabăra şcolară Şuncuiuş

344.963

517.698

103

36416

8.26.10

Tabăra şcolară Roşia

322.660

271.417

104

36417

8.26.10

Tabăra şcolară Roşia

19.778

9.730

105

36418

8.26.10

Tabăra şcolară Roşia

23

1.915

106

36419

8.26.10

Tabăra şcolară Urvis

35

21.075

107

36420

8.26.10

Tabăra şcolară Urvis

16

39.662

108

36421

8.26.10

Tabăra şcolară Urvis

2

1.558

109

36422

8.26.10

Tabăra şcolară Remeţi

2

765

110

36423

8.26.10

Tabăra şcolară Remeţi

314.242

447.996

111

36424

8.26.10

Tabăra şcolară Remeţi

151.606

132.560

112

36425

8.26.10

Tabăra şcolară Nucet

9

131.695

113

36426

8.26.10

Tabăra şcolară Nucet

92.174

144.500

114

36427

8.26.10

Tabăra şcolară Nucet

16

2.362

115

36429

8.26.10

Tabăra şcolară Nucet

3

1.535

116

36430

8.26.10

Tabăra şcolară Nucet

0

820

117

36431

8.26.10

Tabăra şcolară Nucet

18

15.345

118

36433

8.26.10

Tabăra şcolară Bratca

104

424.459

119

36434

8.26.10

Tabăra şcolară Bratca

1

41.125

120

36435

8.26.10

Tabăra şcolară Bratca

5

1.031

121

36440

8.26.10

Tabăra şcolară Bratca

16

96.580

122

36004

8.26.02

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt

(CUI: 4286470)

Sediu administrativ şi sala de sport „Crişan”

750.598

750.400

123

39956

8.26.10

Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar Olt

12

398.900

124

39957

8.26.10

Tabăra Moşteni

10.893

4.700

125

39958

8.26.10

Tabăra Moşteni

10.893

9.200

126

39959

8.26.10

Tabăra Moşteni

10.893

2.300

127

39960

8.26.10

Tabăra Moşteni

10.893

4.400

128

39961

8.26.10

Tabăra Moşteni

10.893

2.800

129

39962

8.26.10

Tabăra Moşteni

10.893

9.200

130

39963

8.26,10

Tabăra Moşteni

10.893

8.600

131

39964

8.26.10

Tabăra Vitomireşti

5

1.600

132

39965

8.26.10

Tabăra Vitomireşti

36

136

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 4.1.a), b)13, subpunctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. În ziua licitaţiei, dealerii primari prezintă oferta în cont propriu şi/sau în contul clienţilor lor.”

2. La punctul 4.1.a), b)3, subpunctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Pentru împrumuturile prevăzute la paragraful 8, pe baza aprobării actului normativ cu forţă juridică de lege de ratificare/aprobare şi publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice încheie acorduri subsidiare, denumite în continuare AS, cu ordonatorii principali de credite, prin care părţile convin asupra obligaţiilor şi drepturilor acestora în contextul dat, cu excepţia obligaţiilor legate de efectuarea tragerilor şi asigurării serviciului datoriei publice, care se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile de specialitate, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul, în AS vor fi prevăzute elemente, fără a se limita la acestea, precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului şi finanţarea obiectivelor acestuia, legătura funcţională în cadrul compartimentelor, dacă este cazul, raportări etc. Clauzele AS pot fi adaptate în funcţie de prevederile documentului juridic care guvernează derularea împrumutului şi în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor legate de implementarea fizică şi financiară a proiectului. Semnarea AS se va face de către reprezentanţii instituţiilor, autorizaţi în acest sens, în cel mult 90 de zile de la data publicării actului normativ cu forţă juridică de lege de ratificare/aprobare a împrumutului în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 194.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Bucureşti la 12 decembrie 2017 şi la 19 decembrie 2017 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 234/2015.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 195.


*) Traducere.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

 

Clădirea UTI, etaj 6

Strada Vasile Lascăr nr. 31, sector 2, 020492

Bucureşti, România

Tel.: (+4)021-201-0311

Fax: (+4)021-201-0338

 

12 decembrie 2017

 

Excelenţei Sale

Ionuţ Mişa, ministrul finanţelor publice

Ministerul Finanţelor Publice, strada Apolodor nr. 17, sector 5

Bucureşti 050741, România

 

Stimate Domnule ministru:

 

România Proiectul educaţiei secundare (împrumutul nr. 8481-RO)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) aferent proiectului menţionat mai sus, datat 17 aprilie 2015 (Acordul), şi scrisoarea datată 30 octombrie 2017 de la domnul Attila György, secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice, prin care se solicită un amendament la acordul menţionat mai sus. Suntem de acord cu cererea dumneavoastră şi cu amendarea Acordului după cum urmează (modificările sunt în caractere italice):

1. Partea 1 (b) a anexei 1 la Acordul de împrumut este modificată şi va avea următorul conţinut:

(b) Intervenţii sistemice. Furnizarea de asistenţă tehnică, instruire şi bunuri pentru implementarea următoarelor activităţi:

(i) revizuirea programei şcolare pentru învăţământul secundar superior;

(ii) instruirea cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli în vederea implementării sau adaptării programei şcolare revizuite;

(iii) îmbunătăţirea condiţiilor de predare în casele corpului didactic prin furnizarea de bunuri;

(iv) revizuirea şi actualizarea seriilor de itemi pentru examenele de clasa a VII l-a şi bacalaureat şi instruirea asociată, inclusiv întărirea capacităţii instituţionale a Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE);

(v) îmbunătăţirea platformei tehnologice informaţionale utilizate pentru evaluarea educaţională şi examenele elevilor din învăţământul secundar superior prin furnizarea de bunuri;

(vi) dezvoltarea şi implementarea unei evaluări pentru elevii de clasa a X-a, care să se aplice la finalul ciclului de învăţământ obligatoriu;

(vii) elaborarea de materiale de predare şi învăţare digitale;

(viii) dezvoltarea şi implementarea de campanii de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice, adresate inclusiv elevilor romi, după caz; şi

(ix) întărirea capacităţii MECS de a utiliza informaţiile educaţionale pentru a monitoriza învăţământul secundar superior şi tranziţia elevilor către învăţământul terţiar;

(x) susţinerea participării elevilor români la evaluări internaţionale prin finanţarea costurilor asociate, inclusiv managementul, administrarea, taxele de participare.

Vă rugăm să ne confirmaţi acordul dumneavoastră cu privire la cele prezentate mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea către noi a unui exemplar al prezentei scrisori. Acest amendament va intra în vigoare la data primirii scrisorii contrasemnate de către dumneavoastră.

 

Cu sinceritate,

Tatlana Proskuryakova,

director de ţară

Banca Mondială, România

 

ACCEPTAT:

ROMÂNIA

 

De către reprezentant autorizat - Attila György

Funcţie: secretar de stat

Data: 19 decembrie 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările corespunzătoare în cuprinsul anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 196.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, aflat în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, care îşi actualizează caracteristicile tehnice şi valoarea de inventar

 

Nr. MFP

Cod de clasificaţie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Adresa

Valoare actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

26588

8.29.08

Sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti

CUI 2844936

Sc = 1.606 mp

Scd = 10.589 mp

Regim înălţime = S + P+10E

Steren = 1-941 mp

C.F. nr. 142736 Ploieşti

Judeţul Prahova,

MRJ Ploieşti,

str. Aurel Vlaicu nr. 22

22.126.008

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Numerele curente 41-44 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 12 iunie 2017, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 202.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI

la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti-Domneşti” situate pe raza localităţilor Bucureşti, Domneşti, Clinceni şi Bragadiru, din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Nr. crt. din anexa nr. 21a Hotărârea Guvernului nr. 390/2017

Judeţ

UAT

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului de teren/investiţie

Adresa/Tarlaua/ Parcela/ Zona/ Grila notarială

Categorie de folosinţă

Număr cadastral/ număr topo

Număr carte funciară/ titlu de proprietate

Suprafaţa totală imobil

(mp)

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoare teren

(l«)

Valoare utilităţi/

construcţii/ investiţii

(lei)

Valoarea despăgubire totală

(tei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

41

Ilfov

Domneşti

Miron Monica

14

Cc

102225

 

10.000

1.362

164.846,48

0,00

164.846,48

2

42

Ilfov

Domneşti

Iancu Ion

14-50/1/20

Cc

3986

 

4.000

535

64.752,47

0,00

64.752,47

3

43

Ilfov

Domneşti

SC Pneurom - S.A.

14-50/1/19

Cc

7

 

5.000

611

73.950,96

79.784,00

153734,96

4

44

Ilfov

Domneşti

SC Pir International - S.R.L. (Lukoil)

14-50/1/17,18

Cc/A

729/3

 

6.261,72

376

45,508,28

23,829,00

69.337,28

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 109 din data de 26.02.2016, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului.

(2) Imobilul identificat potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinaţie.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera înscrierea corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 203.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil în suprafaţă totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de Investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură

al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Cod de clasificaţie

Valoarea de inventar a terenurilor

(lei)

Nr. MFP

1.

Strada Nojoridului, municipiul Oradea, judeţul Bihor

Ministerul Transporturilor (CUI 13633330)

Suprafaţă teren: 50.716 mp

Categorie de folosinţă: intravilan

Carte funciară 44203

Nr. cadastral 182405

8.12.04.06

295.397,70

Se va atribui.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - sucursalele regionale CF Bucureşti şi Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.FR.” - S.A. Îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 204.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sucursala Regională CF Bucureşti

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţie, casării şi valorificării, după caz

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF „CFR” - S.A.: R 11054529

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia Juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

147772

TOTAL parţial

CF 56871,

54661, 136449

si

134774

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente

electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrica, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturi de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea - (tip şi structură) (instalaţii CED, BLA, SCB, SAT: Buftea-H. Dârza, st. Chitila, Buciumeni-Buftea, st. Buftea, ramificaţia Buciumeni, Chitila-Buftea, Buciumeni-H. Dârza, Chitila-Săbăreni, Buciumeni-Mogoşoaia, st. Ploieşti Vest, Triunghi Ploieşti Vest-Ploieşti Sud- Ploieşti Triaj)

Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Regională CF Bucureşti

1998

7.524.140,26

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionate

Concesionate

Imobil

121317

TOTAL parţial

CF 136449

8.10.08

Triajul de reţea Ploieşti Triaj,

interoperabil

Echipamente şi instalaţii de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră, clădiri (celule de înaltă tensiune pentru alimentare cu energie electrică, cabină turbosuflantă, grup electrogen st. Ploieşti Triaj, km 53-st. Ploieşti Triaj, post 14 F)

Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala

Regională

CF Bucureşti

1998

61.780,76

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 581/1999

Concesionate

Concesionate

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

Sucursala Regională CF Craiova

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi În concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţie, casării şi valorificării, după caz

 

CS MT: 13633330

CUI CNCF „C.F.R.” - S.A.: R 11054529

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. MF

Cod de Clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

Dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia Juridică

actuală

Tip bun

Descriere tehnică

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

147786

TOTAL parţial

CF 53469 şi 93258

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de

conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul (reţele de alimentare şi iluminat, parţial în staţiile Slatina şi Piteşti)

Sucursalele regionale CF Bucureşti Timişoara, Braşov

Sucursala Regională CF Craiova, judeţul Dolj

1998

74.097,00

Legea nr. 219/1998,

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionate

Concesionate

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 77 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 18 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează prin Acordul de împrumut nr. 33.391 dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare, prin Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, Contractul de finanţare nr. 14 din 24.07.2009 şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 205.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2005)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa, cu profil de autostradă”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa

Amplasament: judeţul Constanţa

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

mii lei

1.132.285

 

(în preţuri la data de 18.05.2017/1 euro = 4,5729 lei) din care:

 

 

 

C+M

mii lei

849.069

 

Din care rest de executat:

mii lei

202.118

 

din care (C+M)

mii lei

186.385

 

Capacităţi:

 

 

 

- lungime drum:

km

21,775

 

- lăţime platformă:

mi

26,00

 

- parte carosabilă:

m

2 x 7,50

 

- acostamente:

m

2 x 0,50

 

- benzi de încadrare:

m

4 x 0,50

 

- benzi staţionare:

m

2 x 2,50

 

- zona mediană:

m

3,00

 

- poduri/pasaje (clasa E):

buc.

23

 

- podeţe:

buc.

43

 

- noduri rutiere:

buc.

5

 

Durata pentru rest de executat:

luni

6

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează prin Acordul de împrumut nr. 33.391 dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, aprobat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare, prin Programul operaţional sectorial Transport 2007-2013, Contractul de finanţare nr. 14 din 24.07.2009 şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.170 din 3.04.2018 al Direcţiei generale de programe - Agenţia naţională de programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile:

- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 5 aprilie 2018.

Nr. 453.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

1. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2017

 

- mii Iei –

 

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

300.000

320.084

620.084

Programul naţional de vaccinare

162.411

123.765

286.176

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

2.073

2.073

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

137.373

170.784

308.157

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

216

19.659

19.875

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şt monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

3.803

3.803

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

1.561

1.561

III. Programul naţional de securitate transfuzională

46.050

62.892

108.942

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

6.385

78.500

84.885

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

0

4.612

4.612

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

1.811

1.811

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

1.752

52.959

54.711

Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale

4,633

12.752

17.385

Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer

0

4.732

4.732

Programul naţional de boli endocrine

0

659

659

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

275

275

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

21

1.391

1.412

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

4.506

15.410

19.916

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2017

356.962

479.838

836.800

MS - acţiuni centralizate

0

10

10

TOTAL BUGET

356.962

479.848

836.810

 

2. Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018

 

- mii lei –

 

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Buget de stat

Venituri proprii

Total

 

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

Credite de angajament

Credite bugetare

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

231.553

231.553

181.406

181.406

412.959

412.959

Programul naţional de vaccinare

129.194

129.194

28.140

28.140

157.334

157.334

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

0

2.116

2.116

2.116

2.116

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei MV

102.359

102.359

127.122

127.122

229.481

229.481

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

0

0

22.901

22.901

22.901

22.901

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

0

1.127

1.127

1.127

1.127

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

0

1.551

1.551

1.551

1.551

III. Programul naţional de securitate transfuzională

30.000

30.000

55.844

55.844

85.844

85.844

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

6.290

6.290

77.706

77.706

83.996

83.996

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

0

0

4.679

4.679

4.679

4.679

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

0

1.761

1.761

1.761

1.761

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

1.257

1.257

52.099

52.099

53.356

53.356

Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale

5.033

5.033

12.784

12.784

17.817

17.817

Subprogramul de fertilizare în vitro şi embriotransfer

0

Ol

4.734

4.734

4.734

4.734

Programul naţional de boli endocrine

0

0

637

637

637

637

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

0

700

700

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

0

312

312

312

312

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

0

0

1.354

1.354

1.354

1.354

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

5.500

5.500

14.189

14.189

19.689

19.689

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2017

273.343

273.343

332.050

332.050

605.393

605.393

MS - acţiuni centralizate nerepartizate

0

0

38.072

38.072

38.072

38.072

Reţinere 10%

30.372

30.372

41.125

41.125

71.497

71.497

TOTAL BUGET

303.715

303.715

411.247

411.247

714.962

714.962

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.