MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 333/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 333         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

256. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

491. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1.138/1.800. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Creţeni - sectoarele cadastrale nr. 42, 43, 47, 48 şi 49;

b) unitatea administrativ-teritorială Drăgăşani - sectoarele cadastrale nr. 33, 34, 67, 84 şi 85;

c) unitatea administrativ-teritorială Guşoeni - sectoarele cadastrale nr. 23, 36, 37, 51, 59 şi 61;

d) unitatea administrativ-teritorială Măciuca - sectoarele cadastrale nr. 6, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31,33 şi 41;

e) unitatea administrativ-teritorială Ştefăneşti - sectoarele cadastrale nr. 17 şi 19;

f) unitatea administrativ-teritorială Şuteşti - sectoarele cadastrale nr. 35, 36, 37, 48, 49, 50, 61 şi 62;

g) unitatea administrativ-teritorială Tetoiu - sectoarele cadastrale nr. 81, 93 şi 94;

h) unitatea administrativ-teritorială Zătreni - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 5, 19, 20, 22, 23, 28, 36 şi 37.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-8*) la prezentul ordin,

Art. 3. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Alexandru Lucian Feştilă

 

Bucureşti, 22 martie 2018.

Nr. 256.


*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Creţeni

Sectoare: 42, 43, 47,48 şi 49

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Drăgăşani

Sectoare: 33, 34, 67, 84 şi 85

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Guşoeni

Sectoare: 23, 36, 37, 51, 59 şi 61

 

ANEXA Nr. 4

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Măciuca

Sectoare: 6, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33 şi 41

 

ANEXA Nr. 5

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Ştefăneşti

Sectoare: 17 şi 19

 

ANEXA Nr. 6

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Şuteşti

Sectoare: 35, 36, 37, 48, 49, 50, 61 şi 62

 

ANEXA Nr. 7

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Tetoiu

Sectoare: 81, 93 şi 94

 

ANEXA Nr. 8

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VÂLCEA

UAT: Zătreni

Sectoare: 2, 3, 5,19, 20, 22, 23, 28, 36 şi 37

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 3.673 din 13.04.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După poziţia nr. 6248 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 6249-6255, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Statut_frm

Statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ

amăruntul maximal cu TVA (lei)

Stare

Observaţii

Valabilitate preţ

.6249

W64125001

 

BAVENCIO

20 mg/ml

Conc. pt. sol. perf.

20 mg/ml

Merck Serono Spa - Italia

Avelumabum

Cutie x 1 flacon din sticlă x 10 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă (2 ani)

L01XC31

MO

orfan

4054.49

4084.48

4490.24

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.

6250

W63376001

 

CLONOTRIL

0.5 mg

Compr.

0.5 mg

CN Unifarm - S.A. - România

Clonazepamum

Cutie x 30 comprimate (3 ani)

N03AE01

MI

 

4.95

5.65

7.63

N

Cant. 40942

cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 2 septembrie 2018.

6251

W63375001

 

CLONOTRIL

2 mg

Compr.

2 mg

CN Unifarm - S.A. - România

Clonazepamum

Cutie x 30 comprimate (3 ani)

N03AE01

MI

 

5X0

6.16

8.32

N

Cant. 48687 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 2 septembrie 2018.

6252

W59712001

 

COSMEGEN LYOVAC

0.5 mg

Pulb. pt. sol. inj.

0.5 mg

CN Unifarm - S.A. - România

Dactinomicinum

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă (36 luni)

L01DA01

MI

 

320.00

350.00

419.65

N

Cant. 3000 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 22 ianuarie 2019.

6253

W61131001

 

NALCROM

100 mg

Caps.

100 mg

CN Unifarm - S.A. - România

Natrii Cromoglicas

Cutie x 20 capsule (3 ani)

A07EB01

MI

 

31.27

35.65

46.63

N

Cant. 10.500 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 10 iulie 2018.

6254

W63913001

 

TEPADINA

5 mg

Pulb pt. conc. pt. sol. perf.

15 mg

CN Unifarm - S.A. - România

Thiotepum

Flacon x 15 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (18 luni)

L01AC01

MI

 

652.62

682.62

782.21

N

Cant. 382

flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 14 februarie 2019.

6255

W62137001

 

VESANOI

10 mg

Caps. Moi

10 mg

CN Unifarm - S.A. - România

Tretinoinum

Cutie x 100

capsule moi (3 ani)

L01XX14

MI

 

1014.30

1044.30

1176X4

N

Cant. 85 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 19 septembrie 2018.”

 

2. Poziţiile nr. 5701, 5702 şi 6161 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 491.

 

MINISTERUL MUNCII SI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.138 din 6 martie 2018

Nr. 1.800 din 12 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul finanţelor publice,

Lia-Olguţa Vasilescu

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Operatorul economic: Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.” - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Latină nr. 8, sectorul 2, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 15619634

 

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

103.391

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

103.365

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

 

2

 

Venituri financiare

5

26

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

99.005

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

99.005

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

40.833

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2.401

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

41.539

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

39.062

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

35.528

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.534

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.632

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

845

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

14.233

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4,386

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

550

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.836

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3.836

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

384

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.836

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

3.836

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

14.660

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

13.447

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

902

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

828

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.830

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

2.857

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

125

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

0

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

958

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.