MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 344/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 344         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 aprilie 2018

 

DECRETE

 

347. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

 

348. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

 

349. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

350. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

212. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la Bucureşti

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 37 din 29 martie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de securitate socială dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 347.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 36 din 29 martie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 348.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne şi Decizia civilă nr. 719/2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor principal de poliţie Nicolae Marin Gheorghe îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 349.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Ion Vîlcu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, Republica Guatemala şi în Republica Honduras.

Art. 2. - Domnul Ion Vîlcu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 350.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi având în vedere art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările

ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 2 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică, în condiţiile legii, în sensul actualizării sumelor individuale aferente despăgubirilor şi a datelor de identificare pentru imobilele cu nr. crt. 35, 39, 41, 107, 108, 110, 211-215, 243, 244, 559, 560, 563, 564, 566-570, 576, 577, 587, 588, 590-600, 602-604, 606 - 608, 625, 643, 660, 661,663, 670, 684, 685, 704, 713, 714, 731,735-747, 753, 754, 756, 770- 773, 775, 778-780, 782, 784-787, 803, 807, 809, 811, 814, 816, 821, 826, 828-830, 832, 835-843, 845, 847, 849-852, 864, 866, 868-870, 872, 875- 880, 893, 894, 899, 906-908, 952, 968, 984, 990, 1000, 1001, 1029, 1030, 1032, 1033, 1043, 1061, 1087, 1118, 1121 - 1124, 1126, 1129, 1130, 1133, 1140, 1143, 1146, 1151, 1158, 1163, 1176, 1177, 1180, 1183, 1184, 1188, 1196, 1202, 1203, 1207, 1230, 1231, 1235-1237, 1241,1248, 1268, 1473, 1613, 1620,1667-1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1680, 1682-1685, 1687-1693,1695, 1696,1698, 1700, 1701, 1710, 1712, 1713, 1715-1717, 1721-1723, 1725,1726, 1729,1730, 1732, 1734, 1737-1739,1743, 1744, 1749-1752, 1754, 1893, 2022, 2023, 2025, 2026, 2028, 2121, 2362, 2379, 2513-2519, 2573 şi 2577-2579, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexă, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează.

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 aprilie 2018.

Nr. 212.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI LA LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda” pe raza localităţilor Sebeş, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud, Rădeşti, Mirăslău, Unirea din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Poziţie Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

Judeţul

U.A.T.

Numele proprietarilor

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţa

Nr. cad./Topo

CF

Suprafaţa

acta

[mp]

Suprafaţa da expropriat [mp]

Suprafaţa construcţie amprenta la sol [mp]

Intravilan/

extravilan

Valoare

de despăgubire conform Legii nr. 255/2010

(tel)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

35

Alba

Sebeş

Oniche Nicolae Silviu, Oniche Lucica

 

F1624/1/4

fâneaţă

 

 

200

199,99

 

extravilan

459,98

2

39

Alba

Sebeş

Tecau Florin

 

F1624/1/8

fâneaţă

 

 

300

299,99

 

extravilan

689,99

3

41

Alba

Sebeş

Oniche Nicolae Silviu, Oniche Lucica

 

F 1624/1/10

fâneaţă

 

 

600

600,00

 

extravilan

1.380,00

4

107

Alba

Sebeş

Ivinis Gh. Ioan, Ivinis Eugenia, Ivinis Danut, Ivinis Liana Teodora

 

A7625/1/1

arabil

77711

77711

5000

76,27

 

intravilan

4385,52

5

108

Alba

Sebeş

Ivinis Gh. Ioan, Ivinis Eugenia, Ivinis Danut, Ivinis Liana Teodora

 

A7625/1/1

arabil

78635

78635

5000

26,93

 

intravilan

1548,45

6

110

Alba

Sebeş

S.C. Trans Ivinis & CO - S.R.L.

 

A1602/2/8b

arabil

76738

76738

5000

374,95

 

intravilan

21.559,84

7

211

Alba

Sebeş

Jude Ovidiu Cristian, Jude Dana Mihaela

 

A1585/5/1

arabil

76275

76275

3733

326,39

 

intravilan

18767,37

8

212

Alba

Sebeş

Boescu Ioan, Boescu Cristina

 

A1602/2/5/1

arabil

72604

72604

1055

55,53

 

intravilan

3192,79

9

213

Alba

Sebeş

Boescu Ioan, Boescu Cristina

 

A1602/2/4/1

arabil

72221

72221

2446

927,50

 

intravilan

53.331,26

10

214

Alba

Sebeş

Avram Susana, Vintila Susana

 

A1602/2/3C

arabil

1662/3

 

10600

3.586,84

 

intravilan

206.243,06

11

215

Alba

Sebeş

Avram Susana, Vintila Susana

 

A1602/2/3C

arabil

1662/1

 

10600

584,27

 

intravilan

33.595,56

12

243

Alba

Sebeş

Brudar Marcel Vasile, Brudar Laura Livia

25

A96/72/12/2

arabil

 

 

3800

1.783,18

 

intravilan

102.532,74

13

244

Alba

Sebeş

Brudar Marcel Vasile, Brudar Laura Livia

25

A96/72/12/1

arabil

 

 

2600

1.535,19

 

intravilan

88.273,37

14

559

Alba

Sebeş

Sicoe Horea Constantin

36

PS198/1

păşune

74002

74002

23751

4.360,62

 

extravilan

10.029,43

15

560

Alba

Sebeş

Latiu Lucian

36

Ps 179/1/7

păşune

 

 

8123

320,69

 

extravilan

737,60

16

563

Alba

Sebeş

Ordean Vasile

36

Ps 179/1/4

păşune

 

 

4000

1.765,44

 

extravilan

4.060,51

17

564

Alba

Sebeş

Budacu Oana Alexandra

36

Ps 179/1/3

păşune

78209

78209

5200

2.371,68

 

extravilan

5.454,87

18

566

Alba

Sebeş

Ignat Ioan Gabriel, Ignat Teodora

36

Ps 179/1/1

păşune

 

 

6300

1.262,57

 

extravilan

2.903,92

19

567

Alba

Sebeş

Ignat Ioan Gabriel, Ignat Teodora

41

Ps 195/1/2

păşune

72931

72931

11127

3.529,18

 

extravilan

8.117,12

20

568

Alba

Sebeş

Ignat Ioan Gabriel, Ignat Teodora

41

Ps 195/1/2

păşune

75300

75300

2400

477,80

 

extravilan

1.098,95

21

569

Alba

Sebeş

Ignat Ioan Gabriel, Ignat Teodora

41

Ps 195/2/2

păşune

76751

76751

 

709,91

 

extravilan

1.632,78

22

570

Alba

Sebeş

Furdui Aurelia

41

Ps 195/2/1

păşune

76750

76750

19000

1.946,92

 

extravilan

4.477,91

23

576

Alba

Alba Iulia

Mur» Alba Iulia domeniu privat

 

PS3180/2

păşune

90502

90502

126368

23.128,79

 

extravilan

55.856,03

24

577

Alba

Alba Iulia

Serdean Maria

 

A3175/1

arabil

 

 

2000

788,24

 

extravilan

9.427,36

25

587

Alba

Alba Iulia

Dreghiciu Aurel, Dreghiciu Paraschiva

324

A3464/66

arabil

 

 

2700

54,80

 

extravilan

655,45

26

588

Alba

Alba Iulia

Sas Gheorghe

324

A3464/67

arabil

 

 

5500

871,95

 

extravilan

10.428,58

27

590

Alba

Alba Iulia

Jibetean Gheorghe, Udrea Maria

324

A3464/69

arabil

 

 

5500

2.758,36

 

extravilan

32.989,93

28

591

Alba

Alba Iulia

Hategan Ana

324

A3464/70

arabil

 

 

2700

1.718,89

 

extravilan

20.557,95

29

592

Alba

Alba Iulia

Taran Gheorghe

324

A3464/71

arabil

 

 

5500

4.324,31

 

extravilan

51.718,71

30

593

Alba

Alba Iulia

Logojan Ioan

324

A3464/72

arabil

 

 

2700

2.293,88

 

extravilan

27.434,80

31

594

Alba

Alba Iulia

Romosan Simion, Romosan Gheorghe

324

A3464/73

arabil

 

 

2700

2.077,04

 

extravilan

24.841,34

32

595

Alba

Alba Iulia

Romosan Alexandrina, Romosan Ioan, Prisaca Mărie, Comsa Paraschie

324

A3464/74

arabil

 

 

2700

1.715,60

 

extravilan

20.518,62

33

596

Alba

Alba Iulia

Taran Gheorghe

324

A3464/75

arabil

 

 

2700

1.355,37

 

extravilan

16.210,25

34

597

Alba

Alba Iulia

Ciban Artenie, Moldovan Marioara

324

A3464/76

arabil

 

 

2700

996,32

 

extravilan

11.916,01

35

598

Alba

Alba Iulia

Ciban Artenie, Moldovan Marioara

324

A3464/77

arabil

 

 

5500

955,27

 

extravilan

11.425,00

36

599

Alba

Alba Iulia

Taran Mihai

324

A3464/78

arabil

 

 

4000

49,91

 

extravilan

596,88

37

600

Alba

Alba Iulia

Guşat Anca Mona

324

A3464/26/6/1

arabil

 

 

8300

157,52

 

extravilan

1.883,97

38

602

Alba

Alba Iulia

Vagu Ioan

324

A3464/26/4

arabil

 

 

2877

569,51

 

extravilan

6.811,31

39

603

Alba

Alba Iulia

Lupsa Maria

324

A3464/26/3

arabil

 

 

2000

587,75

 

extravilan

7.029,50

40

604

Alba

Alba Iulia

Stanciu Maria, Stanciu Ioan

324

A3464/26/2

arabil

 

 

2700

1.221,46

 

extravilan

14.608,65

41

606

Alba

Alba Iulia

Sas Eugenia

324

A3464/25

arabil

 

 

2700

1.842,53

 

extravilan

22.036,68

42

607

Alba

Alba Iulia

Iacsa Ioan

324

A3464/24

arabil

 

 

2700

1.804,05

 

extravilan

21.576,39

43

608

Alba

Alba Iulia

Sandor Onita

324

A3464/23

arabil

 

 

5500

3.955,16

 

extravilan

47.303,71

44

625

Alba

Alba Iulia

Barb Ioan, Barb Nicolae, Barb Artenie

323

A3460/5

arabil

 

 

2700

785,49

 

extravilan

9.394,50

45

643

Alba

Alba Iulia

Sas Raveca

323

A3460

arabil

9383

 

 

48,09

 

extravilan

575,21

46

660

Alba

Alba Iulia

Todor Aurei, Todor Marinele

310

A3215/14

arabil

8552

 

5300

1.371,98

 

extravilan

16.408,88

47

661

Alba

Alba Iulia

Curut Maria, Birladeanu Eva, Costea Rafila

310

A3215/13

arabil

 

 

5900

1.526,24

 

extravilan

18.253,78

48

663

Alba

Alba Iulia

Anghel Gabriel Marius

310

A3215/11

arabil

9258

 

 

695,64

 

extravilan

8.319,81

49

670

Alba

Alba Iulia

Romcea Ioan Emil

310

A3215/4

arabil

 

 

1600

421,30

 

extravilan

5.038,70

50

684

Alba

Alba Iulia

Maris Gheorghe, Maris Viorica

 

A696/1/2

arabil

86467

86467

 

 

83

intravilan

110.285,00

220,33

 

19.000,88

51

685

Alba

Alba Iulia

Ionele Nicolae Gheorghe

 

A696/1/1/2

arabil

86466

86466

 

270,76

 

extravilan/

intravilan

9.035,78

52

704

Alba

Alba Iulia

Susan Simion

 

A3219/19/2

arabil

 

 

4470

3.099,83

 

extravilan/

intravilan

45.322,19

53

713

Alba

Alba Iulia

Florea Sorina Maria

 

A3219/9

arabil

 

 

2470

345,68

 

extravilan

3.975,27

54

714

Alba

Alba Iulia

Baera Paraschiva

 

A3219/8

arabil

 

 

3300

72,73

 

extravilan

836,45

55

731

Alba

Alba Iulia

Dreghici Raveca

290

A3015/51

arabil

 

 

5510

4.171,19

 

extravilan

49.887,42

56

735

Alba

Alba Iulia

Bunaciu Nicolae Emanuel. Nisioi Zoe

290

A3015/55

arabil

7941

 

4845

2.735,70

 

extravilan

32.719,00

57

736

Alba

Alba Iulia

Marazan Maria, Cioflica Veronica Ileana, Tausch Michael Walter, Tausch Anne Marie Helen

290

A3015/56

arabil

 

 

3325

1.624,72

 

extravilan

19.431,65

58

737

Alba

Alba Iulia

Stavar Horia

290

A3015/57

arabil

72746

72746

3135

1.333,71

 

extravilan

15.951,21

59

738

Alba

Alba Iulia

Sârb Marcel, Sârb Marcela Angela

290

A3015/58/2/12

arabil

3758/2/12

 

571

16,34

 

extravilan

195,4

60

739

Alba

Alba Iulia

Dehelean Vasile

290

A3015/58/2/13

arabil

3758/2/13

 

571

112,21

 

extravilan

1.341,97

61

740

Alba

Alba Iulia

Hentea Tiberiu, Hentea Ana Maria

290

A3015/58/2/15

arabil

3758/2/15

 

571

68,71

 

extravilan

821,8

62

741

Alba

Alba Iulia

Zoldi Iona Martin, Zoldi Ionela Nicoleta

290

A3015/58/2/16

arabil

3758/2/16

 

571

224,49

 

extravilan

2.684,93

63

742

Alba

Alba Iulia

Novacean Timotei Alin, Novacean Ioana Florina

290

A3015/58/2/17

arabil

3758/2/17

 

571

398,89

 

extravilan

4.770,70

64

743

Alba

Alba Iulia

Novacean Timotei Alin, Novacean Ioana Florina

290

A3015/58/2/18

arabil

3758/2/18

 

626

625,66

 

extravilan

7.482,88

65

744

Alba

Alba Iulia

Mateiu Horatiu, Trif Ioan Silviu, Trif Emilia, Bica Romeo Sabin, Bica Nicoleta Maria, Iancu Gheorghe, Iancu Lenuta Doina, Sârb Marcel, Sârb Marcela Angela, Stanuca Mirela, Stanuca George, Dehelean Vasile, Hentea Tiberiu, Hentea Ana Maria, Mateiu Tiberiu, Mateiu Maria Lucia, Birz Florin,

Novacean Timotei Alin, Novacean Ioana Florina, Zoldi Ioan Martin, Zoldi Ionela Nicoleta, Armeana Traian

290

A3015/58/2/1

arabil

3758/2/1

 

560

16,08

 

extravilan

192,33

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

66

745

Alba

Alba Iulia

Herdes Romeo Marius, Gligan Aurel, Bec Ştefan, Bec Cristina Gatea, Pasca Gheorghe Florin, Pasca Daniela Florentina Demei, Popa Gabriel Nicolae, Leghezin Diana Ionela Veronica, Mursa Florin, Mursa Iuliana Aurica, Tutuian Gheorghe, Tutuian Luminiţa Maria, Pitan Florentina Lucretia, Tomus Gicu Teodor, Tomus Elena  Georgeta, Borza Dinu Mihai, Borza Angela Loredana, Sas Florin Gabriel, Sas Ana, Narita Vasile Valer, Narita Valentina Maria Mateiu, Bec Aurelia

290

A3015/58/1/1

arabil

3758/1/1

 

1692

15,87

 

extravilan

189,86

67

746

Alba

Alba Iulia

Stoia Ioan

290

A3015/50

arabil

 

 

5530

974,60

 

extravilan

11.656,19

68

747

Alba

Alba Iulia

Sas Gheorghe, Sas Rafila, Bacila Onita

290

A3015/49

arabil

 

 

2755

467,06

 

extravilan

5.586,07

69

753

Alba

Alba Iulia

Muntean Gheorghe, Besoiu Maria

290

A3015/44

arabil

 

 

2755

959,08

 

extravilan

11.470,58

70

754

Alba

Alba Iulia

Muntean Ioan, Barb Celina

290

A3015/43

arabil

 

 

2755

1.048,39

 

extravilan

12.538,80

71

756

Alba

Alba Iulia

Pastiu Ioan

290

A3015/41

arabil

 

 

2755

1.318,67

 

extravilan

15.771,26

72

770

Alba

Alba Iulia

Kast Maria, Susan Ioan, Contor Raveca

290

A3015/20

arabil

 

 

5500

1,28

 

intravilan

110,18

73

771

Alba

Alba Iulia

Ahmad Khalid

290

A3015/21/1

arabil

72587

72587

 

351,19

 

extravilan/

intravilan

7.332,60

74

772

Alba

Alba Iulia

Ahmad Khalid

290

A3015/21/2

arabil

72586

72586

 

191,76

 

extravilan/

intravilan

8.239,52

75

773

Alba

Alba Iulia

Ahmad Khalid

290

A3015/21/3

arabil

72588

72588

 

40,50

 

extravilan/

intravilan

3.375,71

76

775

Alba

Alba Iulia

Henegar Marinela

290

A3015/24

arabil

80032

80032

2755

769,94

 

extravilan/

intravilan

17.246,95

77

778

Alba

Alba Iulia

Lancranjan Ioan Calin, Marcela Lancranjan Maria

290

A3015/149

arabil

9129

 

4646

32,51

 

extravilan

388,84

78

779

Alba

Alba Iulia

Groza Nicolae, Tomotas Veta

290

A3015/150

arabil

 

 

4656

362,40

 

extravilan

4.334,25

79

780

Alba

Alba Iulia

Sandoi Marius Gabriel, Sandru Simona Maria

290

A9008/4/2

arabil

9008/4

 

 

1.442,48

 

extravilan

17.252,07

80

782

Alba

Alba Iulia

Boca Gheorghe Gabriel, Boca Tedora Patronala

290

A 3015/154/1

arabil

9007/1

 

 

236,84

 

extravilan

2.832,58

81

784

Alba

Alba Iulia

Boca Gheorghe Gabriel, Boca Tedora Pefronela

290

A 3015/154/7

arabil

9007/7

 

 

1.000,20

 

extravilan

11.962,34

82

785

Alba

Alba Iulia

Luca Adrian

290

A 3015/154/62

arabil

9007/6

 

 

323,30

 

extravilan

3.866,71

83

786

Alba

Alba Iulia

Boca Gheorghe Gabriel, Boca Tedora Petronela

290

A 3015/154/5/2

arabil

9007/5

 

 

204,62

 

extravilan

2.447,29

84

787

Alba

Alba Iulia

Boca Gheorghe Gabriel, Boca Tedora Petronela

290

A 3015/154/4/2

arabil

9007/4

 

 

88,92

 

extravilan

1.063,52

85

803

Alba

Alba Iulia

Oancea Nicolae, Oancea Angela

 

PS3046/8/2

păşune

 

 

64700

8.255,45

 

extravilan

19.936,90

86

807

Alba

Alba Iulia

Bunaciu Maria

286

A3036/1/2/6

arabil

 

 

4300

1.642,02

 

extravilan

19.638,62

87

809

Alba

Alba Iulia

Romcea Ioan

286

A3036/1/2/5

arabil

 

 

2100

934,24

 

extravilan

11.173,49

88

811

Alba

Alba Iulia

Udrea Gheorghe

286

A3036/1/2/3

arabil

 

 

6000

4.593,46

 

extravilan

54.937,77

89

814

Alba

Alba Iulia

Delcu Adriana, Serdean Ladislau, Lazar Adrian, Rotar Florean, Lazar Ileana

286

A3036/1/1

arabil

 

 

2600

330,84

 

extravilan

3.956,86

90

816

Alba

Alba Iulia

Romcea Ioan

286

A3036/1/2/5

arabil

 

 

2100

42,06

 

extravilan

503,05

91

821

Alba

Alba Iulia

Hategan Maria

284

A3034/1/4/2

arabil

 

 

3000

1.109,68

 

extravilan/

intravilan

68.770,23

92

826

Alba

Alba Iulia

Danciu Violeta, Dragomir Ioan

284

A3034/1/9

arabil

 

 

2800

1.001,08

 

intravilan

86.343,04

93

828

Alba

Alba Iulia

Simicorescu Marioara, Lapadus Vasile

284

A3034/1/11

arabil

 

 

2100

789,88

 

intravilan

68.127,05

94

829

Alba

Alba Iulia

Anghel Viorica

284

A3034/1/12

arabil

 

 

220

732,62

 

intravilan

63.188,44

95

830

Alba

Alba Iulia

Gosman Delta

284

Â3034/l/14

arabil

 

 

4300

1.159,92

 

intravilan

100.043,07

96

832

Alba

Alba Iulia

Stanciu Tiberiu

284

A3034/1/15

arabil

 

 

3200

363,83

 

intravilan

31.380,13

97

835

Alba

Alba Iulia

Duma Ana, Tantar Ravenca, Santimbrean Maria, Ros Gheorghe, Crisan Ileana, Bakcsi Marinela, Podaru Doina

284

A3033/23

arabil

 

 

19200

3.118,90

 

extravilan

37.302,00

98

836

Alba

Alba Iulia

Cosma Melania

284

A1033/22

arabil

75887

75887

10000

1.094,01

 

extravilan

13.084,40

99

837

Alba

Alba Iulia

Ratiu Aurel, Mesteru Dorina, Francu Ligia, Popescu Mariana, Tripon Lidia

284

A3033/21/2/4 A3033/21/2/3 A3033/21/2/2

arabil

 

 

6200

681,71

 

extravilan

8.156,72

100

838

Alba

Alba Iulia

Vasile Adrian, Vasile Maria

284

A3033/20

arabil

7336

 

16000

1.795,95

 

extravilan

21.479,61

101

839

Alba

Alba Iulia

Vasile Adrian, Vasile Maria

284

A3033/17

arabil

7337

 

9200

1.064,16

 

extravilan

12.727,35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

102

840

Alba

Alba Iulia

Petre Mie, Petre Maria

284

A3033/19/1/1/10

arabil

90986

90986

 

219,98

 

extravilan

2.631,02

103

841

Alba

Alba Iulia

Rus Emilian Marius

285

A3033/19/21/1/12

arabil

90987

90987

 

404,00

 

extravilan

4.831,88

104

842

Alba

Alba Iulia

Rus Emilian Marius

286

A3033/19/1/1/12

arabil

90988

90988

 

395,31

 

extravilan

4.727,94

105

843

Alba

Alba Iulia

Petre Ilie, Petre Maria

287

A3033/19/1/1/13

arabil

90989

90989

 

32,16

 

intravilan

2.774,13

106

845

Alba

Alba Iulia

Cordea Anca Nicoleta

284

A7129/1/2

arabil

7129/1/2

 

 

61,61

 

extravilan

736,88

107

847

Alba

Alba Iulia

Cordea Anca Nicoleta

284

A3033/19/1/1/8

arabil

71664

71664

 

367,43

 

extravilan

4.394,49

108

849

Alba

Alba Iulia

Piesa Ioan

284

A3033/18

arabil

9471

 

10700

1.279,59

 

extravilan

14.715,32

109

850

Alba

Alba Iulia

Jurca Dorei, Jurca Marinela Alexandrina

284

A3033/16

arabil

 

 

8100

972,08

 

extravilan

11.626,11

110

851

Alba

Alba Iulia

Marcus Diana Viorica

284

A3033/15

arabil

4354

165

7800

948,32

 

intravilan

81.792,58

111

852

Alba

Alba Iulia

Marcus Diana Viorica

284

A3033/14

arabil

6290

33885

8800

1.087,57

 

intravilan

93.803,15

112

864

Alba

Alba Iulia

Marcu Elvira

284

A3033/8

arabil

9033

 

5500

813,57

 

intravilan

70.170,08

113

866

Alba

Alba Iulia

Mărginean Barbu Samoila

284

A3033/7

arabil

A3033/7

 

32800

936,60

 

extravilan

11.201,70

114

868

Alba

Alba Iulia

Grund Iosefina

284

Ps3004/2

păşune

 

 

29100

3.012,80

 

extravilan

34.647,21

115

869

Alba

Alba Iulia

Bocşa Florin

284

3004/1

neproductiv

82225

82225

32600

11.707,28

 

extravilan

134.633,73

116

870

Alba

Alba Iulia

Popa Lucian, Popa George

284

A3033/1

arabil

 

 

25800

239,40

 

extravilan

2.753,10

117

872

Alba

Alba Iulia

Gotia Gheorghe-Anghel, Rojnea Angela, Puscau Liliana-Raluca

284

A3008/2/5

arabil

 

 

2700

2.700,30

 

intravilan

232.901,05

118

875

Alba

Alba Iulia

Jurj Cornel Petru Jurj, Delia Nadia

284

A4711/1/4/2

arabil

 

 

 

41,58

 

intravilan

3.586,45

119

876

Alba

Alba Iulia

S.C. Aloref - S.R.L.

284

A3008/2/9/1

arabil

 

 

 

68,65

 

intravilan

5.920,98

120

877

Alba

Alba Iulia

S.C. Aloref - S.R.L.,

284

A3008/2/9/2

arabil

 

 

 

29,90

 

intravilan

2.578,96

121

878

Alba

Alba Iulia

S.C. Aloref - S.R.L.

284

A3008/2/10

arabil

 

 

 

34,35

 

intravilan

2.962,26

122

879

Alba

Alba Iulia

Enesel Nicolae, Bera Maria

284

A3008/2/11

arabil

 

 

 

37,14

 

intravilan

3.203,67

123

880

Alba

Alba Iulia

Danet Viorica, Dadici Sofia, Dadici Georgeta

284

A3008/2/12/1

arabil

 

 

 

41,12

 

intravilan

3.546,26

124

893

Alba

Alba Iulia

Albu Nicolae

260

A2633/3

arabil

 

 

5800

34,34

 

extravilan

410,72

125

894

Alba

Alba Iulia

Moldovan Petru Moldovan Marioara

260

A2633/2/2

arabil

 

 

5800

31,85

 

extravilan

380,93

126

899

Alba

Alba Iulia

Bobotean Glogorie, Bobotean Eugenia

259

A2628/37

arabil

 

 

6800

807,54

 

extravilan

9.658,21

127

906

Alba

Alba Iulia

Susman Valentina Antonela

258

A2621/36

arabil

8118

 

3300

1.151,02

 

extravilan

13.766,25

128

907

Alba

Alba Iulia

Popescu Marilena

 

P2630/4

păşune

8018

 

9100

582,87

 

extravilan

1.407,62

129

908

Alba

Alba Iulia

Marcu Popescu,

Daniel Gheorghe,

Marcu Popescu Marilena

 

P2630/5

păşune

8027

 

11000

2.071,75

 

extravilan

5.003,27

130

952

Alba

Alba Iulia

Cormos Ovidiu, Lapadus Rodica, Cormos Tiberiu

257

A2609/13

arabil

 

 

5000

884,48

 

extravilan

10.578,39

131

968

Alba

Alba Iulia

Serban Simion, Dancu Maria

257

A2606/13

arabil

 

 

8400

8.399,71

 

extravilan

100.460,57

132

984

Alba

Alba Iulia

Tripsa Susana

116

A961/14

arabil

 

 

3800

275,79

 

extravilan

3.298,51

133

990

Alba

Alba Iulia

Andronic Maria, Muntean Susana

116

A961/a/2

arabil

 

 

1400

700,15

 

extravilan

8.373,77

134

1000

Alba

Alba Iulia

Luca Trafin, Luca Laura

118

A969/3

arabil

87849

87849

5800

293,77

 

extravilan

3.513,48

135

1001

Alba

Alba Iulia

Marza Marinela Lacramioara

118

A969/2

arabil

89631

89631

3000

516,43

 

extravilan

6.176,51

136

1029

Alba

Alba Iulia

Birladean Alexandru

117

A947/37

arabil

 

 

2869

2.864,04

 

extravilan

34.253,86

137

1030

Alba

Alba Iulia

Toth Iosif, Puican Ghiza

117

A947/38

arabil

 

 

2400

2.398,64

 

extravilan

28.687,72

138

1032

Alba

Alba Iulia

Puican Eleonora, Trif Cătălin Ioan

117

A947/11

arabil

9464

 

6250

1.566,79

 

extravilan

18.738,84

139

1033

Alba

Alba Iulia

Suciu Roza Ghizela

117

A947/10

arabil

7914

 

3400

1.201,53

 

extravilan

14.370,32

140

1043

Alba

Alba Iulia

Stinea Rodica, Bolea Maria, Neamtu Cornel

118

A947/5

arabil

 

 

8000

471,07

 

extravilan

5.633,98

141

1061

Alba

Alba Iulia

Toth Andrei

115

A955/15

arabil

 

 

8900

5.610,52

 

extravilan

67.101,85

142

1087

Alba

Alba Iulia

SC M. Auctus SRL

12

A3958/2-3757/1/2

arabil

3958-

3957/1

 

 

1.469,06

 

extravilan

17.569,99

143

1118

Alba

Alba Iulia

Lupsa Aurora

12

A197/63/2

arabil

4935/2

 

955

394,51

 

extravilan

4.718,32

144

1121

Alba

Alba Iulia

Moldovan Constantin, Moldovan Ioan, Moldovan Alexandru, Sabau Maria, Tripsa Leontina

12

A197/60/2

arabil

 

 

5600

2.218,29

 

extravilan

26.530,72

145

1122

Alba

Alba Iulia

Buda Livia

12

A197/59/2/2/1

arabil

8503

 

607

248,38

 

extravilan

2.970,67

146

1123

Alba

Alba Iulia

Tatu Alexandru

12

A197/59/2/1/3

arabil

8546

 

1000

416,64

 

extravilan

4.983,02

147

1124

Alba

Alba Iulia

Sicoe Valeriu, Sicoe Maria

12

A197/59/1/2

arabil

8502

 

6093

2.658,12

 

extravilan

31.791,15

148

1126

Alba

Alba Iulia

Popa Augustin, Capra Susana

12

A197/57/2

arabil

 

 

2800

1.409,16

 

extravilan

16.853,52

149

1129

Alba

Alba Iulia

Szabo Gheorghe

12

A197/55/2

arabil

 

 

4700

2.359,78

 

extravilan

28.222,97

150

1130

Alba

Alba Iulia

Dan Iulian

12

A197/54/2

arabil

 

 

4800

2.436,72

 

extravilan

29.143,17

151

1133

Alba

Alba Iulia

Harfas Ştefan, Steavu Varvara

12

A197/51

arabil

 

 

4200

2.181,76

 

extravilan

26.093,83

152

1140

Alba

Alba Iulia

Pop Ana

12

Ă197/46/5

arabil

9165

 

1400

1.051,25

 

extravilan

12.572,97

153

1143

Alba

Alba Iulia

Dan Ecaterina

12

A197/46/2

arabil

 

 

5300

4.799,46

 

extravilan

57.401,53

154

1146

Alba

Alba Iulia

Toth Eugen, Nyaradi Ana

12

A197/22

arabil

 

 

4800

107,08

 

extravilan

1.280,68

155

1151

Alba

Alba Iulia

Gal Matilda

12

A197/17

arabil

 

 

1100

207,25

 

extravilan

2.478,69

156

1158

Alba

Alba Iulia

Dan Eugen Mihai

12

A197/10

arabil

9693

 

4400

568,45

 

extravilan

6.798,61

157

1163

Alba

Alba Iulia

Popa Augustin, Capra Susana

12

A197/5

arabil

 

 

2200

122,01

 

extravilan

1.459,19

0

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

11

12

13

14

158

1176

Alba

Alba Iulia

Mirza Ştefan

6

A166/1

arabil

 

 

600

592,00

 

extravilan

7.080,35

159

1177

Alba

Alba Iulia

Mirza Ştefan

6

A165/1

arabil

 

 

2600

269,89

 

extravilan

3.227,85

160

1180

Alba

Alba Iulia

Novacean Daniel Silviu

6

A167/4

arabil

7339

 

1700

455,85

 

extravilan

5.451,99

161

1183

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

 

A9128/2

arabil

9128

 

3400

2.730,04

 

extravilan

32.651,32

162

1184

Alba

Alba Iulia

Nemeş Eleonora

 

A9128/2

arabil

 

 

600

540,82

 

extravilan

6.468,24

163

1188

Alba

Alba Iulia

Deac Ioan

 

A150/2

arabil

 

 

1900

1.142,67

 

extravilan

13.666,34

164

1196

Alba

Alba Iulia

Aldea Vasile Gammudy

 

F252/26/2

F

8874

 

 

111,10

111,1

extravilan

1.328,78

165

1202

Alba

Alba Iulia

Tripsa Li via

 

A135

arabil

 

 

1900

1.083,58

 

extravilan

12.959,66

166

1203

Alba

Alba Iulia

Aldea Gheorghe

 

A146/4

arabil

87554

87554

4082

1.809,86

 

extravilan

21.645,87

167

1207

Alba

Alba Iulia

Puica n Ana

 

F138/7

F

 

 

 

25,07

 

extravilan

60,53

168

1230

Alba

Alba Iulia

Popa Gheorghe, Popa Partenie, Frincu Susana

 

V208/25/3

V

 

 

300

299,84

 

extravilan

1.793,03

169

1231

Alba

Alba Iulia

Moldovan Alexandru Sabau Maria Moldovan Constantin Tripsa Leontina

 

V208/25/2

V

 

 

700

698,95

 

extravilan

4.179,72

170

1235

Alba

Alba Iulia

Aldea Vasile Gammudy

 

V208/26/3

V

87928

87928

500

499,60

 

extravilan

2.987,62

171

1236

Alba

Alba Iulia

Aldea Vasile Gammudy

 

V208/26/2

V

87901

87901

500

500,33

 

extravilan

2.992,00

172

1237

Alba

Alba Iulia

Tripsa Florin, Tripsa Ioan, Tripsa Nicolae

 

V208/26/1

V

 

 

1000

999,74

 

extravilan

5.978,47

173

1241

Alba

Alba Iulia

Anghel Florin, Anghel Ovidiu, Baciu Doina Maria

 

V208/25/2

V

 

 

1900

1.898,88

 

extravilan

11.355,30

174

1248

Alba

Alba Iulia

Toth Galenia

 

Ctz211/1

Ctz

 

 

567

256,60

 

extravilan

295,09

175

1268

Alba

Ciugud

Ceuca Cornel, Ceuca Valeria

144

F1746/34

F

70467

70467

8500

8.156,08

 

extravilan

4.689,75

176

1473

Alba

Sântimbru

Popa Carolina, Mărginean Paraschiva, Mărginean Nicolae, Fleser Dina

143

A596/42/2/1

A596/42/2/2

arabil

71034

71034

5100

1.079,57

 

extravilan/

intravilan

10.857,15

177

1613

Alba

Galda de Jos

Kadar Margareta

 

A2352/26/2

arabil

 

 

2200

959,80

 

extravilan

1103,77

178

1620

Alba

Galda de Jos

Popa Aurelia

 

A2352/20

arabil

 

 

3500

112,48

 

intravilan

1164,17

179

1667

Alba

Galda de Jos

Picos Ioan

163

A2337/31/4

arabil

70986

 

4200

1.685,45

 

extravilan

1.938,27

180

1668

Alba

Galda de Jos

Raica Valeria, Medrea Ioan, Medrea Iuliu, Medrea Gligor, Medrea Vasile

163

A2337/31/3

arabil

71012

 

6700

2.691,29

 

extravilan

3.094,99

181

1669

Alba

Galda de Jos

Muresanu Elena, Dumitru Maria

163

A2337/31/2

arabil

70988

 

4900

2.254,83

 

extravilan

2.593,06

182

1671

Alba

Galda de Jos

Cimpean Florean

163

A2337/30/3

arabil

70994

 

3200

1.998,87

 

extravilan

2.298,70

183

1673

Alba

Galda de Jos

Chirila Cornel Chirila Victor Chirila Vasile Chirila Gligor

Chirila Ioan Chirila Nicolae Nistor Maria

163

A2337/30/1

arabil

71013

 

2900

2.120,55

 

extravilan

2.438,63

184

1675

Alba

Galda de Jos

Udrea Maria

163

A2337/28/2

arabil

70999

 

1700

1.431,34

 

extravilan

1.646,04

185

1677

Alba

Galda de Jos

Popa Traian

163

A2337/27

arabil

71000

 

2900

2.458,72

 

extravilan

2.827,53

186

1680

Alba

Galda de Jos

Gombos Militon

163

A2337/24

arabil

71003

 

4200

3.714,96

 

extravilan

4.272,20

187

1682

Alba

Galda de Jos

Steau Gligor, Steau Iulian, Păstrăv Ileana, Steau Claudiu, Steau Marinela, Crisan Maria, Balaş Marinela

163

A2337/22

arabil

71015

 

2800

2.268,51

 

extravilan

2.608,78

188

1683

Alba

Galda de Jos

Mărginean Ioan

163

A2337/21

arabil

71005

 

5000

4.040,45

 

extravilan

4.646,52

189

1684

Alba

Galda de Jos

Beldean Maria

163

A2337/20

arabil

71006

 

2800

2.256,72

 

extravilan

2.595,23

190

1685

Alba

Galda de Jos

Suciu Maria Suciu Dumitru Suciu Augustin

163

A2337/19

arabil

71007

 

1400

1.126,61

 

extravilan

1.295,61

191

1687

Alba

Galda de Jos

Georgiu Gligor

163

A2337/17

arabil

71009

 

1400

1.124,27

 

extravilan

1.292,91

192

1688

Alba

Galda de Jos

Anghel Eugen

163

A2337/16

arabil

71010

 

6100

4.898,93

 

extravilan

5.633,77