MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 361/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 361         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

96. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

355. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

88. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anii 2015, 2016 şi 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Part

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 96.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 355.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea

nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin,

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează;

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CONI - S.R.L.”

2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. III. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată da Societatea CORDUN GAZ - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. IV. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizară a gazelor naturale în regim reglementat realizată do Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin,

Art. V. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. VI. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY -  S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. VII. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ -  S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. VIII. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin

Art. IX. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9 la prezentul ordin.

Art. X. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată

a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ -  S.R.L.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10 la prezentul ordin.

Art. XI. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizam a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.

Art. XII. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizam a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12 la prezentul ordin.

Art. XIII. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizam a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale «ROMGAZ» - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13 la prezentul ordin.

Art. XIV. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/201*7 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14 la prezentul ordin.

Art. XV. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.”

2. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15 la prezentul ordin.

Art. XVI. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale prevăzuţi la art. I-XV vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. XVII. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 88.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 87/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,16

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

123,50

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CONI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,46

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,69

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 65/20171

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

121,64

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,51

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,79

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,84

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 61/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,56

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

119,44

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,35

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 4/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,04

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

110,75

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 51a Ordinul nr. 67/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

147,18

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

145,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

144,62

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 68/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,68

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,09

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 69/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,96

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

124,60

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 88/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

136,27

B.2, Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

134,32

 

ANEXA Nr. 11

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 131/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

121,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,65

 

ANEXA Nr. 12

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 58/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi În sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,15

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

115,80

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,59

 

ANEXA Nr. 13

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 89/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,96

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,17

 

ANEXA Nr. 14

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 91/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi În sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,62

B,2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

112,06

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

111,12

 

ANEXA Nr. 15

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 16/2018)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

113,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

112,46

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,58

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România şi filialele sale

 

I. Forumul Democrat al Germanilor din România (organizaţia pe ţară)

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.)

Sediul: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute de către F.D.G.R. În anul 2017

 

Nr. crt.

Denumirea organizaţiei/filialei

Cuantum total cotă-parte cotizaţii primita da la organizaţiile regionale în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

-

-

-

900

-

-

-

-

-

-

-

900

2

Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780

3

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

945

4

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

796

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315,5

-

5

Forumul Democrat al Germanilor, judeţul Satu Mare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700,0

600

 

Total cotizaţii:

1.663

-

-

900

-

-

-

-

-

-

1.015,5

3.225

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2017 a fost de: 6.803,50 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pa ţară.

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Organizaţia/filiala judeţeană care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

Codul unic de înregistrare

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.) - Organizaţia pe ţară

Fundaţia Saxonia

Râşnov, str. Caraiman nr. 32-34,

judeţul Braşov

română

4522767

18.310,10

lei

19.10.2017

 

F.D.G.R. nu a primit în cursul anul 2017 donaţii confidenţiale.

Cuantumul total al veniturilor din donaţii primite de către Forumul Democrat al Germanilor din România în anul 2017 a fost de: 55.657,10 lei.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei.

De asemenea, nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Editare, realizare şi difuzare ziar/publicaţii proprii (ADZ)

F.D.G.R. - ADZ

venituri proprii

299.798

2

Dobânzi bancare

F.D.G.R.

venituri proprii

1.626,51

3

Alte venituri: venituri din diferenţe curs

F.D.G.R.

venituri proprii

74,7

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

 

301.499,21

 

II. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei

Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialelor sale

Denumirea organizaţiei: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

Sediul: Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 1

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

F.D.G. Bacău

12

72

0

168

252

0

0

0

0

24

324

96

3

F.D.G. Bucureşti

1.757

145

228

70

90

60

25

200

25

235

470

2.050

4

F.D.G. Buhuşi

24

72

0

0

456

0

0

0

0

264

0

40

5

F.D.G, Constanţa

430

122

20

0

0

0

0

102

0

84

17

715

6

F.D.G. Craiova

1.290

0

30

270

0

0

0

0

0

330

0

90

7

F.D.G. Galaţi

0

0

0

36

0

36

0

0

0

0

0

829

8

F.D.G. laşi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.200

9

F.D.G. Piatra-Neamţ

252

216

0

0

1.267

0

1.717

276

50

570

528

534

10

F.D.G. Ploieşti

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

380

11

F.D.G. Tulcea

412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Total cotizaţii:

5.004

627

278

544

2.065

96

1.742

578

195

1.507

1.339

5.934

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2017 a fost de: 19.909 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

În cursul anul 2017 nu au fost primite donaţii confidenţiale. De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

Organizaţia nu a primit împrumuturi. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde organizaţiei împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară. De asemenea nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Organizaţia: F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

1

Dobânzi bancare

F.D.G. Craiova

venituri proprii

40,19

F.D.G. Galaţi

venituri proprii

2,58

2

Alte venituri: redirecţionare 2% din impozitul pe venit

F.D.G.R. - Regiunea Extracarpatică

venituri proprii

3.106,39

F.D.G. Bacău

venituri proprii

1.072,49

F.D.G. Buhuşi

venituri proprii

268,00

F.D.G. Craiova

venituri proprii

224,49

F.D.G. Galaţi

venituri proprii

2.545,49

F.D.G. Piatra-Neamţ

venituri proprii

2.424,96

3

Alte venituri conform statutului

F.D.G. Bacău

venituri proprii

3.000,00

F.D.G. Constanţa

venituri proprii

6.090,49

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

 

18.775,08

 

III. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei

Forumul Democrat al Germanilor din Banat şi filialelor sale

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Banat (F.D.G. Banat)

Sediul: Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 10-12

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

Forumul Democrat al Germanilor din Banat

1.420

760

870

270

0

430

220

0

80

235

100

11.308

2

Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

4.587

4.176

1.646

790

2.084

1.150

500

632

700

645

745

605

3

Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

52,5

0

0

0

0

7,50

0

0

0

0

0

75

4

Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia

200

180

20

110

215

40

430

0

0

0

20

0

5

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Caraş-Severin

2.052

1.194

1.476

840

1.506

1,020

314

0

0

0

2.380

1.443

6

Forumul Democrat al Germanilor din Anina

163

182

338

112

106

10

0

200

0

0

102

112

7

Forumul Democrat al Germanilor din Oţelu Roşu

0

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340

8

Forumul Democrat al Germanilor din Orşova

252

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

9

Forumul Democrat al Germanilor din Arad

150

1.200

500

730

0

0

0

0

0

0

150

54

 

Total cotizaţii:

8.876,5

8.082

4.850

2.852

3.911

2.657,5

1.464

832

780

880

3.497

13.985

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii primite în anul 2017 de către F.D.G. Banat şi filialele sale a fost de: 52.667 lei. Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2017. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei

De asemenea, nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Organizaţia: Forumul Democrat al Germanilor din Banat

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual (lei)

1

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

F.D.G. jud. Caraş-Severin:

16.800,00 lei

venituri proprii

19.132,00

F.D.G. Anina:

2.332,00 lei

2

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

casări F.D.G. Banat:

100,00 lei

venituri proprii

100,00

3

Dobânzi bancare

F.D.G. Banat:

5,08 lei

venituri proprii

5,98

F.G. Tineretul Bănăţean:

0,90 lei

4

Alte venituri conform statutului

F.D.G. Jimbolia -

19.420,00 lei

venituri proprii

177.297,90

F.D.G. Banat (alte venituri) -

63.494,94 lei

F.D.G. Banat (donaţii) -

74.397,00 lei

F.D.G. Banat 2% -

4.189,47 lei

F.D.G. Orşova 2%:

1.107,00 lei

F.G. Tineretul Bănăţean 2%:

589,49 lei

F.G. Tineretul Bănăţean (alte venituri):

14.100,00 lei

 

Total venituri obţinut» conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

196.535,88

 

IV. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Regională „Bucovina” şi filialelor sale

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din România - regionala „Bucovina”

Sediul: Suceava, str. Armenească nr. 16A, cod poştal 720009

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

marile

aprilie

mal

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G.R. - regional „Bucovina”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.200

0

2

F.D.G.R.

Organizaţia Locală Suceava

0

0

465

0

145

0

345

0

130

215

394

300

3

F.D.G.

Câmpulung Moldovenesc

120

150

112,5

0

82

0

255

0

195

30

60

810

4

F.D.G. Vatra Domei

340

20

340

400

240

300

260

80

0

40

20

0

 

Total cotizaţii:

460

170

917,5

400

467

300

860

80

325

285

1.674

1.110

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.D.G. Bucovina în anul 2017 a fost de: 7.048,5 lei.

Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2017. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde împrumuturi organizaţiei

De asemenea, nu au fost primite donaţii constând în bunuri materiale necesare activităţii politice.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţi a/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

 

Alte venituri conform statutului

F.D.G. Câmpulung Moldovenesc

donaţii

3987

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006

 

 

3.987

 

V. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale asociaţiei

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania şi filialelor sale

Denumirea organizaţiei: F.D.G. din Transilvania Sediul: Sibiu, str. General Magheru nr. 1-3

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

711,16

110

0

606

243

814

0

0

0

0

876

2.122

2

Forumul Democrat al Germanilor Bistriţa

6.200

920

0

0

1.000

0

850

0

0

0

0

920

3

Forumul Democrat al Germanilor din Brad

0

0

0

0

0

 

20

0

0

200

200

200

4

Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu

830

705

702

190

360

580

260

150

760

160

94

1.750

5

Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu

380

138

1.423

1.010

410

46

518

612

199,6

593,2

1.651

361,6

6

Forumul Democrat al Germanilor din Călan

1.220

204

0

150

228

0

256

45

0

68

0

12

7

Forumul Democrat al Germanilor din România - filiala Cluj

60

415

310

0

60

40

260

0

0

320

80

160

8

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov

3.482

1.656

1.347

516

516

600

792

372

300

492

480

573

9

Forumul Democrat al Germanilor din Lupeni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.513

10

Forumul Democrat German Mediaş

445

158

210

76,6

43

58

37

157

63

15

149

218

11

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

0

15

0

0

30

30

555

15

30

0

15

90

12

F.D.G.R. - Organizaţia Judeţeană Mureş

90

162

36

36

108

90

162

0

90

108

318

582

13

Forumul Democrat al Germanilor din Petroşani

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.813,5

14

Forumul Germanilor din Reghin

870

360

0

0

0

0

0

0

0

230

440

635

15

Forumul Democrat al Germanilor Sighişoara

90

130

580

50

100

0

30

0

30

220

130

100

 

Total cotizaţii:

14.378,16

4.973

4.608

2.634,6

3.098

2.253

3.740

1.351

1.472,6

2.406,2

4.433

13.050,1

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al FDG din Transilvania şi a filialelor sale, în anul 2017, a fost de: 58.402,66 lei. Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Cuantumul total al veniturilor din donaţii primite în anul 2017 de către Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania şi filialele sale a fost de: 97.119,10 Ies. Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2017.

Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Organizaţia care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

CUI

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Forumul Democrat al Germanilor din judeţul Braşov

Fundaţia de Cooperare Internaţională Saxonia Transilvania

Râşnov,

str. Caraiman nr. 34, Braşov

română

23930886

18.200

lei

29.09.2017

2

Forumul Democrat al Germanilor din Sebeş

Primăria Municipiului Sebeş

Sebeş,

Piaţa Primăriei nr. 1, judeţul Alba

română

4331201

34.828,6

lei

12.2017

 

TOTAL

 

 

 

 

53.028,6

 

 

 

Organizaţia nu a primit împrumuturi. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde organizaţiei împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania

Venituri proprii

201.688,56

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

F.D.G. Sibiu

Venituri proprii

35.248

 

Înstrăinarea bunurilor mobila din patrimoniu

F.D.G. Sibiu

Venituri proprii

4.000

 

Dobânzi bancare

F.D.G. Sibiu

Venituri proprii

3.160

F.D.G.R. - Organizaţia Judeţeană Sibiu

4.576

F.D.G. Transilvania

1.621,71

 

Alte venituri conform statutului

F.D.G Braşov

Venituri proprii

130.725

 

Total venituri obţinute conform art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioara

 

 

381.019,27

 

VI. Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private în anul 2017 ale asociaţiei

Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi filialelor sale

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord Sediul: Satu Mare, str. Horea nr. 10

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor obţinute în anul 2017

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primita în luna

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

noiembrie

decembrie

1

F.D.G. Transilvania de Nord

144

0

965

223

0

0

655

0

0

0

0

1.500

2

F.D.G. judeţul Satu Mare

372

1.062

579

798

140

30

391

2.320

85

250

20

806

3

F.D.G. Baia Mare

1.468

1.506

1.690

2.200

3.110

1.530

1.425

1.580

1.280

910

1.370

50

4

F.D.G. Bihor

300

978

1.908

524

120

66

234

108

600

244

360

1.440

5

F.D.G. Sălaj

50

70

65

55

70

35

45

55

60

50

65

30

6

F.D.G. Vis eu de Sus

50

1.328

0

0

130

0

0

450

55

50

0

0

 

Total cotizaţii:

2.384

4.944

5.207

3.800

3.570

1.661

2.750

4,513

2.030

1.504

1.815

3.826

 

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii al F.D.G. din Transilvania de Nord şi filialelor sale, în anul 2017, a fost de: 38.054 lei. Nu au existat membri care să plătească cotizaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară. Nu au existat persoane fizice care să facă donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Nr. crt.

Organizaţia care a încasat donaţia

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

Naţionalitatea

CUI

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

F.D.G.

judeţul Satu Mare

S.C. Schwab - S.R.L.

Satu Mare,

bd. Vasile Lucaciu nr. 9

română

642582

2.000

lei

03.02.2017

20.000

lei

07.11.2017

2.000

lei

21 12.2017

2

F.D.G.

judeţul Satu Mare

Fundaţia Sătmăreană şi Transilvania de Nord de cooperare internaţională Satu Mare (F.S.T.N.C.I.)

Satu Mare,

Str. Fragilor nr. 1

română

4960996

3.700

lei

26 01.2017

4.000

lei

16 03,2017

5.500

lei

20.06,2017

4.000

lei

09.10.2017

6.700

lei

23.10.2017

4.000

lei

03.11.2017

11.000

lei

16.11 2017

5.093

lei

13 12,2017

3

F.D.G.

judeţul Satu Mare

Asociaţia culturală Sathmarense

Satu Mare,

bd. Vasile Lucaciu nr. 9

română

26341990

1.000

lei

21 03.2017

3.000

lei

12 05,2017

4.000

lei

20 06,2017

10.000

lei

28.06.2017

300

lei

05.10.2017

 

TOTAL

 

 

 

 

86.293

 

 

 

Nu au existat donaţii confidenţiale primite în cursul anului 2017.

Organizaţia nu a primit împrumuturi. Nu au existat persoane fizice sau juridice care să acorde organizaţiei împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Denumirea organizaţiei: Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord şi filialele acesteia

 

Nr. crt.

Activitatea generatoare de venit

Organizaţia/Filiala

Sursa venitului

Cuantum anual

 

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

F.D.G. judeţul Satu Mare

Chirie Primăria Petreşti

35.037

 

Dobânzi bancare

F.D.G. Bihor

venituri proprii

882

 

Alte venituri conform statutului

F.D.G. Transilvania de Nord

donaţii

2.000

 

 

F.D.G. Baia Mare

donaţii

3.400

 

 

F.D.G. Bihor

donaţii

3.100

 

 

F.D.G. Bihor

organizare cursuri de limba germană

33.525

 

 

F.D.G. Bihor

ajutoare umanitare (bunuri folosite)

47.794

 

 

F.D.G. Bihor

venituri proprii

124

 

TOTAL:

 

 

125.862

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Paul-Jűrgen Porr

Semnătura

 

Data întocmirii

23 aprilie 2018

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anii 2015, 2016 şi 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Civic Maghiar - Magyar Polgári Part

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2015

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PART

Sediul partidului politic: 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 20, judeţul Harghita

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite

în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

Harghita

1.500

3.600

0

1.500

0

0

2.700

600

0

0

150

11.250

2

Covasna

80

80

80

40

60

80

80

40

80

80

80

80

 

Cuantumul total

22.160

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Biró Zsolt

Semnătura

 

Data întocmirii

30.03.2016

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2016

 

Denumirea partidului politic: PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PART

Sediul partidului politic: 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 20, judeţul Harghita

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite În luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

Harghita

1.500

0

0

0

0

0

1.800

0

0

0

0

0

2

Covasna

80

80

80

80

60

80

40

0

0

0

0

0

 

Cuantumul total

3.800

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Biró Zsolt

Semnătura

 

Data întocmirii

25.03.2017

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017

Denumirea partidului politic: PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGÁRI PART Sediul partidului politic: 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 20, judeţul Harghita

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al

cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

Harghita

1.555

110

55

0

110

0

750

1.705

55

110

0

0

2

Mureş

0

0

0

0

1.940

0

0

0

0

0

0

0

 

Cuantumul total

6.390

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Biró Zsolt

Semnătura

 

Data întocmirii

18.03.2018

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.