MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 362/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 362         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

73. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.

 

74. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L.

 

75. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

76. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

77. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

78. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

79. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

80. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

81. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

 

82. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

 

83. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

84. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

 

85. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

86. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

87. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 24,89 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 29,95 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,05

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

29,57

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

26,39

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

23,84

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin,

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia,

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, 2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 73.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 18,55 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CONI - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 24,59 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CONI - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3, - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,15

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şt 116,28 MWh

22,90

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea CONI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale Sa data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1 şi 3 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L. şi pentru modificarea anexei nr. 3 şi abrogarea anexelor nr. 1 .a şi nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 74.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CORDUN GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 27,46 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 31,69 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CORDUN GAZ - SA, pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/ MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

32,21

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

30,82

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

30,46

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea CORDUN GAZ - S A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2,4, precum şi anexele nr. 1, 2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea t, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 75.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 19,30 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 32,99 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/ MWh

1 Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

35,92

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

34,80

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

33,71

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

32,29

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

29,36

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2 şi 4, precum şi anexele nr. 1, 2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 76.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 26,08 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 27,40 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

27,91

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

26,96

B 3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,67

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, 2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 77.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 21,91 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 23,72 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

24,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

23,00

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare,

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 78.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 24,39 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 40,19 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S A, pentru anul 2018,

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

45,18

B.2, Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

43,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

42,62

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

41,59

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

33,70

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin, (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2 şi 4, precum şi anexele nr. 1, 2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 79.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 30,67 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 38,37 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

38,73

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

38,14

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

37,62

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 80.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 29,58 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 37,15 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

37,92

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,97

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

35,06

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4 - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia,

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, 2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 81.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 25,84 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea MIHOC OIL - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 30,90 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor

naturale pentru Societatea MIHOC OIL - SRL pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1 Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până Sa 23,25 MWh

31,73

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

28,44

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,81

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MIHOC OIL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 82.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea M.M. DATA - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 30,33 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 31,84 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până Sa 23,25 MWh

32,30

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

31,94

B,3, Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

30,62

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

29,73

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea M.M. DATA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă; art. 1,2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 83.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea PROGAZ P&D - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 25,63 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PROGAZ P&D - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 30,30 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PROGAZ P&D - S A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

31,41

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

28,06

B,3, Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

26,85

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

26,08

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PROGAZ P&D - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, 2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 84.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 31,54 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S A. pentru anul 2018. Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 48,41 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează În următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

52,75

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

47,96

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

47,07

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

46,26

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin, (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1, 2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 85.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea TULCEA GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 21,11 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 25,48 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea TULCEA GAZ - SA. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până Sa 23,25 MWh

27,26

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

26,32

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

25,70

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

24,76

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

24,37

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea TULCEA GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4, - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2, şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 86.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă venitul reglementat unitar de 25,27 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea WIROM GAS - S.A. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 24,82 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea WIROM GAS - S.A. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

26,57

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

25,61

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

24,73

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

23,93

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

22,50

B.6 Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

21,86

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea WIROM GAS - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: art. 1,2 şi 4, precum şi anexele nr. 1,2 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 87.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.