MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 363/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

369. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

370. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

371. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

372. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

373. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

374. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

375. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

376. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

377. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

378. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

379. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

380. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

381. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

382. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

207. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 330/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2018, doamna Doina Lupea, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 369.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 237/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2018, doamna Tania Ţăpurin, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 370.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 336/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2018, doamna Elena Neacşu, judecător la Tribunalul Tulcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 371.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 340/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2018, doamna Carmen Cristiana Mina, judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 372.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 337/2018,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - La data de 1 mai 2018, doamna Marinela Pescăruş, judecător la Tribunalul Tulcea, preşedintele Secţiei penale a acestei instanţe, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 373.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 334/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 3 mai 2018, doamna Ana Petruţa, judecător la Tribunalul Timiş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 374.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 338/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iunie 2018, doamna Valeria Andrecencu, judecător la Tribunalul Tulcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018,

Nr. 375.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 332/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Traian Enache, judecător la Tribunalul Călăraşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 376.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 242/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Viorica Ielciu, judecător la Tribunalul Maramureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 377.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 333/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria Dejugan, judecător la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 378.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 331/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonel magistrat Aurel Dumbravă, judecător la Curtea Militară de Apel, delegat în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 379.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Patriţiu Dărăban, judecător la Tribunalul Sălaj, se eliberează din funcţie în temeiul art. 83 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 380.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 339/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Neacşu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 381.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 364/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iulian Preda, procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, în prezent suspendat din funcţie, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 382.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 

În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 şi art. 13 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Referatul nr. 313 din 14.03.2018 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Marca de stat este marca oficială, protejată prin lege, care se aplică pe obiectele din metale preţioase exclusiv de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca autoritate competentă, înainte de punerea pe piaţa naţională a acestora.

(2) Marca de stat este reprezentată de un simbol unic pentru tipul de metal preţios, alături de precizarea titlului metalului preţios, redat în cifre arabe, precum şi numărul de înregistrare la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de stat.

Art. 3. - Aplicarea mărcii de stat reprezintă operaţiunea de imprimare în relief a imaginii mărcii pe obiectele şi bijuteriile din metale preţioase, prin presare sau gravură cu laser.

Art. 4, - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 264/2008 privind aprobarea modelelor mărcilor de certificare ce urmează să fie aplicate pe obiecte şi pe bijuterii din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Pîrvu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 207.

 

ANEXĂ*)

 

MĂRCILE DE STAT PENTRU PLATINĂ ŞI PALADIU

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017

 

Denumirea partidului politic: UDMR

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister nr. 57, sectorul 5

 

Nr. crt.

Organizaţia/filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în  luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţilor primit» în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţilor primite în luna decembrie

1

UDMR Arad

1.238,50

1.551,00

2.186,00

934,00

4.148,00

4 475,50

1.659,00

938,00

3.600,00

3.971,50

3.665,00

3 751,00

2

UDMR Bistriţa

450,00

444.00

0,00

125,00

536,00

50,00

12,00

662,00

2.283,00

12,00

165,00

720,00

3

UDMR Bihor

0,00

28.988,00

25.951,00

5.288,00

6.268,00

24.791,50

15.369,50

8.846,00

21.332,00

15.598,00

11.310,00

48 465,05

4

UDMR Braşov

403,00

865,00

577,00

1.010,00

1,348.00

933,00

1,150,00

913,00

50,00

499,00

92,00

2 246,00

5

UDMR Miercurea-Ciuc

6.267,70

2.116,70

2.793,70

2.832,70

2.683.70

2.389,70

3.268,70

4.929,70

2.740,70

3.615,70

7.366,70

3.933,70

6

UDMR Alba

1.560,00

390,00

150,00

560,00

50,00

12,00

920,00

270,00

3.230,00

1.027,00

50,00

30,00

7

UDMR Covasna

16.962,00

15.340,00

14.015.00

13.736,49

13.051,00

16.965,00

14.684,00

19.938,00

19.308,00

29.347,00

23.972,00

26122,00

8

UDMR Hunedoara

364,00

12,00

92,00

306,00

1.762,00

108,00

42,00

20,00

283,00

122,00

538,00

550,00

9

UDMR Mureş

8.106,00

2.076,00

1.540,00

1.825,00

2.040.00

1.644,00

1.490,00

7.180,00

8.551,00

6.450,00

18.607.00

68 921,00

10

UDMR Satu Mare

5.200,00

5.416,82

3.383,46

2.917,36

3.839.22

6.584,18

2.068,58

1.375,56

2.862,86

3.945,88

1.198,44

32181,00

11

UDMR Sălaj

4.140,00

5.083,89

2.223,00

3.842.00

5.708,00

3.861,00

2.414,00

1.711,00

2.528,00

6.464,00

2.950.00

11.370,00

12

UDMR Odorheiu Secuiesc

1.031,00

67,00

550,00

0,00

400,00

460,00

0,00

0,00

2.452.00

5.971,00

6.466,00

9.396,00

13

UDMR Gheorgheni

1.829,00

1.744,27

1.978,49

4.460,23

2.415,82

3.570,81

2.386,77

2.359,09

2.345,96

3.659,71

4.850,33

3 593,58

14

UDMR Reşiţa

42,00

 

152,00

65,00

0,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

36,00

15

UDMR Baia Mare

465,00

55,00

796,00

1.010,00

934,00

1.074,00

275,00

407,00

165,00

842,00

250,00

975,00

16

UDMR Maramureş

0,00

0,00

2,434,00

0,00

0,00

813,00

0,00

0,00

1.557.00

0,00

0.00

1 530,00

17

UDMR Cluj

2.748,00

6.647,00

5.903,00

4.087,00

10.546,30

5.485,50

6.129,00

1.170,00

6.723,50

4.540,00

6.903,00

18413,80

18

UDMR Sibiu

60,00

25,00

27,00

0,00

40,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.00

12,00

19

UDMR Timiş

100,00

715,00

210,00

260,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

UDMR Râmnicu Vâlcea

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

240,00

 

Cuantumul total

950.129,85

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Porcsalmi Bálint

Semnătura

 

Data întocmirii

23 aprilie 2018

 

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: UDMR

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister nr. 57, sectorul 5

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia*1)

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

UDMR Bihor

Balogh

Páter

română

3.500,00

bani

31.05.2017

2

UDMR Bihor

Kalmar

Erzsébet

română

2.815,53

bani

30.12.2017

3

UDMR Bihor

Szász

Dénes Albert

română

2.750,00

bani

05.09; 09.03.2017

4

UDMR Bihor

Ákosi

Anton

română

2.515,00

bani

07.06; 05.01.2017

5

UDMR Bihor

Szijártó

Szilárd

română

2.000,00

bani

03.05.2017

6

UDMR Bihor

Horváth

János

română

1.500,00

bani

05.01.2017

7

UDMR Bihor

Nagy

Árpád Ferencz

română

1.500,00

bani

09.10.2017

8

UDMR Bihor

Tolnai

Angela

română

1.500,00

bani

03.05.2017

9

UDMR Bihor

Csamó

László

română

954,88

bani

19.12.2017

10

UDMR Bihor

Nagy

Gabriella

română

1.105,00

bani

09.01; 05.01.2017

11

UDMR Bihor

Cseke

Sándor

română

1.000,00

bani

04.04.2017

12

UDMR Bihor

Gáll

Éva

română

1.000,00

bani

03.04.2017

13

UDMR Bihor

Kiss

Ernö

română

1.000,00

bani

04.04.2017

14

UDMR Bihor

Králik

Loránd

română

1.000,00

bani

13.02.2017

15

UDMR Bihor

Szallós

Alpár

română

1.000,00

bani

03.01.2017

16

UDMR Bihor

Szallós

Nándor

română

1.000,00

bani

03.01.2017

17

UDMR Bihor

Almási

Ştefan

română

975,00

bani

05.01.2017

18

UDMR Bihor

Horváth

Sándor

română

975,00

bani

05.01.2017

19

UDMR Bihor

Nyakó

József

română

800,00

bani

31.10.2017

20

UDMR Bihor

Oláh

Sándor

română

500,00

bani

20.10.2017

21

UDMR Bihor

Nyako

Jozsef

română

300,00

bani

31.10.2017

22

UDMR Bistriţa

Moldovan

Margit

română

15,00

bani

16.01.2017

23

UDMR Bistriţa

Ferenczi

László

română

16,00

bani

16.01.2017

24

UDMR Bistriţa

Jakab

Zsolt

română

10,00

bani

16.02.2017

25

UDMR Bistriţa

Tibád

Anton

română

20,00

bani

16.03.2017

26

UDMR Bistriţa

Took

Katalin

română

10,00

bani

30.03.2017

27

UDMR Bistriţa

Muzsi

Annabella

română

600,00

bani

20.07.2017

28

UDMR Bistriţa

András

Irma

română

13,50

bani

25.09.2017

29

UDMR Braşov

Toró

Tamás

română

1.000,00

bani

01.09.2017

30

UDMR Odorheiu Secuiesc

Sebestyen

Andras Csaba

română

16.000,00

bani

10.03.2017

31

UDMR Odorheiu Secuiesc

Verestoy

Attila

română

10.000,00

bani

10.02.2017

32

UDMR Cluj

Szekely

Susana

română

5.000,00

bani

18.02.2017


*1) În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

 

Cuantumul total

62.374,91

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Porcsalmi Bálint

Semnătura

 

Data întocmirii

23 aprilie 2018

 

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: UDMR

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister nr. 57, sectorul 5

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Naţionalitatea donatorului

B - Codul unic de înregistrare

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia*1)

Denumirea donatorului

Sediul donatorului

A

B

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

Nu este cazul.


*1) În cazul în care există persoane fizice care au făcut donaţii în mai multe organizaţii/filiale, iar valoarea totală a acestora depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, se vor înscrie toate organizaţiile/filialele unde s-au încasat donaţiile respective.

 

Cuantumul total

0

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Porcsalmi Bálint

Semnătura

 

Data întocmirii

23 aprilie 2018

 

Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2017

 

Denumirea partidului politic: UDMR

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister nr. 57, sectorul 5

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala Judeţeană

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al donaţiilor primite în tuna Iulie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna decembrie

1.

UDMR Miercurea-Ciuc

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

UDMR Bihor

800,00

920,00

1.670,00

700,00

900,00

680,00

750,00

5.100,00

750,00

100,00

750,00

800,00

3.

UDMR Hunedoara

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187,00

0,00

0,00

0,00

4.

UDMR Satu Mare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,300,00

0,00

5.

UDMR Cluj

0,00

500,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

UDMR Centru

0,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

UDMR Covasna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

0,00

0,00

16.500,00

 

Cuantumul total

57.067,00

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Porcsalmi Bálint

Semnătura

 

Data întocmirii

23 aprilie 2018

 

Situaţia centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obţinute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată

 

Denumirea partidului politic: UDMR

Sediul partidului politic: Bucureşti, str. Dr. Joseph Lister nr. 57, sectorul 5

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Activitatea generatoare de venit

Sursa venitului

Cuantum anual

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

3.354,00

3.354,00

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

15,20

15,20

1

Hunedoara

 

3.369,20

3.369,20

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

37.456,00

37.456,00

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

2,72

2,72

2

Bihor

 

37.458,72

37.458,72

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

4.863,62

4.863,62

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

0,00

0,00

3

Gheorgheni

 

4.863,62

4.863,62

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

29,82

29,82

4

Satu Mare

 

29,82

29,82

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

0,27

0,27

5

Sălaj

 

0,27

0,27

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

2.400,00

2.400,00

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)- (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

 

 

6

Maramureş

 

2.400,00

2.400,00

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

15.998,78

15.998,78

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

0,13

0,13

7

Cluj

 

15.998,91

15.998,91

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

 

 

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor ari 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

158,99

158,99

8

Bistriţa-Năsăud

 

158,99

158,99

 

 

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

 

Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic

 

 

Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi seminarelor cu tematică politică, economică sau socială

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale

 

 

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu

 

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu

44,437,53

44.437,53

Subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare

 

 

Emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al partidului politic

 

 

Dobânzi bancare

 

 

9

Centru

 

44.437,53

44.437,53

Cuantumul total

108.717,06

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Porcsalmi Bálint

Semnătura

 

Data întocmirii

23 aprilie 2018

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.