MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 105/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 105         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

215. - Decret pentru numirea unui procuror

 

216. - Decret pentru numirea unui procuror

 

217. - Decret pentru numirea unui procuror

 

218. - Decret pentru numirea unui procuror

 

219. - Decret pentru numirea unui procuror

 

220. - Decret pentru numirea unui procuror

 

221. - Decret pentru numirea unui procuror

 

222. - Decret pentru numirea unui procuror

 

223. - Decret pentru numirea unui procuror

 

224. - Decret pentru numirea unui procuror

 

225. - Decret pentru numirea unui procuror

 

226. - Decret pentru numirea unui procuror

 

227. - Decret pentru numirea unui procuror

 

228. - Decret pentru numirea unui procuror

 

229. - Decret pentru numirea unui procuror

 

230. - Decret pentru numirea unui procuror

 

231. - Decret pentru numirea unui procuror

 

232. - Decret pentru numirea unui procuror

 

233. - Decret pentru numirea unui procuror

 

234. - Decret pentru numirea unui procuror

 

235. - Decret pentru numirea unui procuror

 

236. - Decret pentru numirea unui procuror

 

237. - Decret pentru numirea unui procuror

 

238. - Decret pentru numirea unui procuror

 

239. - Decret pentru numirea unui procuror

 

240. - Decret pentru numirea unui procuror

 

241. - Decret pentru numirea unui procuror

 

242. - Decret pentru numirea unui procuror

 

243. - Decret pentru numirea unui procuror

 

244. - Decret pentru numirea unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

59. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

 

178/354. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ursa Paul Ionel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărneşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 215.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristea Virgil se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 216.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Munteanu Adriana Natalia se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 217.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stasiuc Mădălina se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 218.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pîrvu Ana-Maria se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 219.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bălineanu Adrian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 220.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihoc Emanuel se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 221.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Mihai Andrei se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 222.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pop-Blaga Marius se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 223.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Romaş Marius se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 224.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cojoacă Traian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 225.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Scaleţchi Constantin se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 226.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Negrău Andrei Sergiu se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 227.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c}, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tudor Florian-Răzvan se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 228.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stegeran Roxana se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 229.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Porof Alexandru se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 230.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c}, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Muntianu Bogdan-Octavian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 231.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Marc-Emilian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 232.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ciopa Ani-Claudia se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 233.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Paţanghel Ionuţ-Marian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 234.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Teodor Valentin se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 235.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Sohorca Vasile-Florin se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 236.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anghel Georgeta Simona se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 237.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bîtu Florian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 238.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Boceanu Claudia-Andreea se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 239.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c}, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iordache Adrian Mihai se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 240.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Panainte Iulian se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 241.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tomescu Alexandra Sorina se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018,

Nr. 242.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vintilă Mihaela se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 243.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din 11 ianuarie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vîlculescu-Popa Simona Elena se numeşte în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 244.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologii lor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesul ui-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 41.211 din 5.12.2017 pentru aprobarea Ordinului ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metod olog ii lor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesul ui-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră,

ţinând cont de prevederile art. 5 alin. (3) şi art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş-Virgil Titea,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2018.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

(Anexa Nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2017)

 

Dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi echipamentele necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

 

Art. 1. - În exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control privind respectarea prevederilor Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. utilizează autovehicule autoutilitare din categoria N1 şi autoturisme.

Art. 2. - (1) Autoutilitarele şi autoturismele sunt inscripţionate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.

(2) Inscripţionarea autoutilitarelor şi autoturismelor se face cu următoarele elemente de identificare:

a) pe părţile laterale: înscrisul „AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ” şi sigla „A.R.R.”;

b) pe părţile anterioară şi posterioară: înscrisurile „INSPECŢIE DE SIGURANŢĂ RUTIERĂ”.

(3) Autoutilitarele şi autoturismele sunt prevăzute pe părţile laterale cu o dungă mediană de culoare reflectorizantă, iar la partea posterioară cu dungi reflectorizante înclinate la 45° de culori alternante.

Art. 3. - (1) Autoutilitarele şi autoturismele sunt dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare galbenă cu mesaje variabile care se folosesc pentru atenţionarea participanţilor la traficul rutier.

(2) Dispozitivul de semnalizare este de tipul „rampă modulară”, care se compune din două module: un modul cu lămpi laterale cu lumini intermitente de culoare galbenă şi semnalizatorul cu text, precum şi un modul rabatabil de tipul „indicator cu flash-uri” pentru semnalizare lucrări.

(3) Semnalizatorul cu text de culoare roşie poate afişa mesaje variabile în limba română şi engleză, după cum urmează: „ATENŢIE LUCRĂRI” şi „REDUCEŢI VITEZA” sau „ATTENTION WORKS” şi „REDUCE SPEED”.

Art. 4. - Personalul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. are dreptul să semnalizeze din autoutilitara sau autoturismul aflat în mers, prin punerea în funcţiune a dispozitivului de semnalizare luminoasă de culoare galbenă cu mesaje variabile.

Art. 5. - (1) Autoutilitarele şi autoturismele sunt dotate, după caz, cu echipamente şi aparatură pentru efectuarea verificărilor specifice, după cum urmează:

a) echipamente de semnalizare rutieră: indicator pentru ocolire, balize (direcţionale, conice), triunghiuri reflectorizante, lămpi de semnalizare intermitentă, bandă din polietilenă inscripţionată, panouri de limitare acces - pliabile, echipamente de semnalizare rabatabile pentru autovehicule;

b) aparatură pentru fotografiere şi filmare (fixe şi portabile) cu înregistrarea coordonatelor, funcţionale inclusiv pe timp de noapte;

c) echipamente de măsurare a lungimilor, înălţimilor, înclinărilor etc. (odometre, dintre care unul de tip roată metrică, rulete, telemetru cu laser, clinometru digital);

d) echipamente pentru localizarea coordonatelor tip GPS - sistem de poziţionare globală;

e) laptop, conexiune la internet mobil, imprimantă, reportofon, hard disk extern de minimum 2Tb, cârd de memorie pentru aparatele foto/video de minimum 32 Gb;

f) aparate de înregistrare a traficului rutier;

g) retroreflectometre pentru măsurarea gradului de reflexie al marcajelor de pe carosabil şi semnalizării verticale;

h) echipament pentru măsurarea planeităţii şi rugozităţii carosabilului;

i) instalaţie de iluminare a locului de inspecţie pe timp de noapte;

j) vopsea pentru marcări diverse;

k) lanternă.

(2) Pe timpul activităţii de inspecţie şi control, personalul A.R.R. are la dispoziţie următoarele echipamente de protecţie:

a) vestă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripţionată cu sigla A.R.R ;

b) pelerină impermeabilă fluorescentă cu elemente reflectorizante inscripţionată cu sigla A.R.R.;

c) jachetă pentru primăvară-toamnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante şi inscripţionată cu sigla A.R.R.;

d) jachetă matlasată pentru iarnă, fluorescentă, cu elemente reflectorizante şi inscripţionată cu sigla A.R.R.;

e) cască de protecţie pentru lucrări;

f) mănuşi de protecţie;

g) încălţăminte adecvată sezonului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 178 din 29 ianuarie 2018

Nr. 354 din 29 ianuarie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1.042 din 29.01.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 247 din 29.01.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare începând cu luna februarie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Laurenţiu-Teodor Mihai

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1.408/2009

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 851/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 6 decembrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 2 decembrie 2009, iar ulterior a mai fost modificată prin:

- Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010;

- Hotărârea Guvernului nr. 584/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 august 2013;

- Hotărârea Guvernului nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 27 mai 2014.

 

Art. 1. - (1) Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., şi a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., care se desfiinţează.

(2) O.N.V.P.V. este instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul vitivinicol, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Iancului nr. 49, sectorul 2.

(3) O.N.V.P.V. este organismul tehnico-ştiinţific care gestionează la nivel naţional, în principal, potenţialul de producţie, denumirile de origine, indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole.

Art. 2. - (1) O.N.V.P.V. este format din;

a) aparatul executiv;

b) Consiliul regiunilor viticole,

(2) Consiliul regiunilor viticole are rol consultativ şi de coordonare tehnico-ştiinţifică şi este compus din 10 reprezentanţi ai regiunilor viticole şi directorul general al O.N.V.P.V.

(3) Nominalizarea membrilor Consiliului regiunilor viticole se face de către organizaţia interprofesională recunoscută pentru sectorul vitivinicol şi organizaţiile de producători recunoscute, iar numirea acestora se face prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(4) Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole sunt stabilite şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii, cu avizul Consiliului regiunilor viticole.

(2) Directorul general al O.N.V.P.V. are rol decizional şi îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Consiliului regiunilor viticole.

Art. 4. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V, structurile sale organizatorice, centrale şi teritoriale, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 5. - (1) Veniturile O.N.V.P.V. se constituie din;

a) taxe percepute pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., şi vinuri cu indicaţie geografică, denumită în continuare /.G., precum şi a plantaţiilor din care se obţin vinuri varietate, atestarea dreptului de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor cu D.O.C. şi/sau a vinurilor cu I.G. şi pentru certificarea cantităţilor de vin varietal;

b) sponsorizări;

c) donaţii;

d) prestări de servicii.

(2) O.N.V.P.V. poate susţine financiar editarea în limba română şi/sau într-o limbă de circulaţie internaţională de cărţi, broşuri şi alte materiale de promovare şi prezentare a sectorului vitivinicol românesc, pe piaţa internă şi internaţională, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 164/2015, cu modificările ulterioare. Materialele respective pot fi înmânate cu titlu gratuit cu ocazia unor manifestări de profil şi de asemenea pot fi comercializate.

Art. 6. - Nivelul taxelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 7. - O.N.V.P.V. poate organiza şi susţine financiar programe de pregătire şi instruire profesională a angajaţilor săi, în colaborare cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare şi cu unităţile producătoare din domeniul vitivinicol.

Art. 8. - O.N.V.P.V. Îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) gestionează potenţialul de producţie al României prin intermediul Registrului plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., parte integrantă a Sistemului informatic naţional al viei şi vinului, denumit în continuare S.I.N.V.V., şi asigură instruirea şi suportul tehnic pentru consilierii R.P.V. din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în scopul operării şi actualizării datelor cuprinse în S.I.N.V.V.;

b) gestionează, controlează, înregistrează şi asigură protecţia D.O.C., I.G. şi menţiunilor tradiţionale pentru produsele vitivinicole;

c) efectuează comunicări către Comisia Europeană în ceea ce priveşte potenţialul de producţie şi sistemul de declaraţii obligatorii, în termenele prevăzute de regulamentele europene în vigoare;

d) gestionează sistemul autorizaţiilor de plantare conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) coordonează tehnic şi metodologic derularea acţiunilor referitoare la crearea cazierului vinicol şi constituirea băncii de date analitice şi stochează rezultatele obţinute;

f) verifică şi avizează caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu D O C. şi I.G. Întocmite de organizaţiile/asociaţiile de producători din arealele cu D.O.C. şi I.G.;

g) autorizează producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu D.O.C. şi/sau producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu I.G., la solicitarea acestora;

h) autorizează producătorii de vinuri cu D.O.C. şi/sau vinuri cu I.G., la solicitarea acestora;

i) eliberează certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D O C. şi vinurile cu I.G., care atestă dreptul de utilizare a D.O.C., respectiv a I.G., la solicitarea producătorilor;

j) elaborează şi gestionează procedura preliminară de înregistrare a cererilor de protecţie a noilor D.O.C,, respectiv I.G. şi/sau de modificare a condiţiilor specifice ale produsului obţinut într-o D.O.C. sau o I.G., la nivel naţional;

k) transmite Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei din 15 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte notificările către Comisie ale informaţiilor şi documentelor, precum şi de modificare şi abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei, comunicările obligatorii referitoare la schimburile de informaţii pentru analiza pieţei vinului, precum şi alte date solicitate de Comisia Europeană în conformitate cu regulamentele europene în vigoare, documentul unic şi specificaţiile produsului pentru care se solicită protecţia în vederea examinării şi publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lista soiurilor de struguri de vinificaţie, aparţinând speciei Vitis vinifera sau încrucişării între specia Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis, care pot fi plantate, replantate sau altoite pe teritoriul naţional în scopul producerii vinului, şi lista soiurilor de struguri de vinificaţie permise pentru obţinerea vinului varietal şi a celor excluse la etichetarea acestuia, în conformitate cu regulamentele europene în vigoare;

l) controlează calitatea vinurilor apte de a deveni vinuri cu D.O.C. şi cu I.G., din punct de vedere organoleptic şi fizico-chimic, pentru atestarea dreptului de comercializare în cadrul comisiilor constituite din reprezentanţi ai O.N.V.P.V, ai Asociaţiei Degustătorilor Autorizaţi din România şi ai asociaţiei/organizaţiei de producători din arealul vizat;

m) suspendă sau anulează certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu D.O.C. şi I.G., în cazul în care se constată nerespectarea de către producători a prevederilor din caietele de sarcini privind producerea şi comercializarea acestora, şi sesizează consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege;

n) verifică modul în care operatorii economici înregistrează în evidenţă mişcarea stocurilor de vinuri cu D.O.C. şi/sau cu I.G. pentru care s-au acordat certificate de atestare a dreptului de comercializare;

o) controlează modul de aplicare şi respectare a prevederilor din caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu D.O.C. şi a vinurilor cu I.G. din punctul de vedere al plantaţiilor, producţiei, depozitării şi comercializării;

p) verifică prin sondaj respectarea prevederilor legale privind D.O.C. şi I.G. de către producători şi sesizează consilierilor cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol situaţiile neconforme, în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute de lege;

q) elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ţinând seama de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii Europene şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului;

r) întocmeşte studii şi analize în domeniul viticulturii şi vinificaţiei privind practicile şi tratamentele în producerea strugurilor şi vinurilor;

s) întocmeşte studii de cercetare în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a sectorului vitivinicol;

ş) colaborează cu instituţiile centrale şi teritoriale din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor de dezvoltare a sectorului vitivinicol românesc;

t) participă la fundamentarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică şi de investiţii în domeniul vitivinicol;

ţ) colaborează cu unităţile de cercetare în realizarea programelor sectoriale de cercetare ştiinţifică şi aplicativă în domeniul vitivinicol;

u) colaborează cu alte direcţii de specialitate din cadrul M.A.D.R., instituţiile descentralizate din teritoriu, organizaţiile/ asociaţiile de producători, precum şi cu organizaţia naţională interprofesională recunoscută administrativ;

v) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului vitivinicol din fonduri naţionale şi comunitare;

w) asigură legătura României cu Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, denumită în continuare O.I.V., cu Direcţia generală de agricultură şi dezvoltare rurală a Comisiei Europene, precum şi cu alte organisme internaţionale similare;

x) desemnează reprezentanţii României ce vor participa la manifestările internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific desfăşurate sub egida O.I.V.;

y) avizează, iniţiază şi sprijină organizarea de manifestări naţionale şi internaţionale cu caracter vitivinicol: congrese, simpozioane, consfătuiri, concursuri etc.;

z) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.

Art. 9. - O.N.V.P.V. preia de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V. structurile de personal, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prin protocol de predare-preluare care se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) La înfiinţarea O.N.V.P.V, personalul acestuia se constituie din personal preluat de la O.N.V.V. şi O.N.D.O.V, în condiţiile legii.

(2) Statul de funcţii, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale O.N.V.P.V se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3) în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, O.N.V.P.V. organizează inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al O.N.V.P.V. Pentru desfăşurarea activităţii acestora, O.N.V.P.V. achiziţionează sau închiriază spaţii corespunzătoare, în condiţiile legii, cu încadrarea în prevederile bugetare.

(4) O.N.V.P.V. utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de materiale şi 15 autolaboratoare pentru inspectoratele teritoriale, cu un consum lunar de carburanţi de 200 litri/autovehicul.

(5) Personalul O.N.V.P.V. este personal contractual şi va fi salarizat potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - (1) O.N.V.P.V. Încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

(2) O.N.V.P.V. beneficiază şi de programe cu finanţare comunitară şi/sau internaţională.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.