MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 118/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

8. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

 

27. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ulmeni din judeţul Călăraşi

 

70. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 4 octombrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, numărul curent 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

J4

Şieuţ

Bistriţa-Năsăud

3”

 

2. Anexa nr. 15 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 5.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 1.135/2016)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: BISTRIŢA – NĂSĂUD

UAT: ŞIEUŢ

Sectorul cadastral nr. 3

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare, după cum urmează;

a) unitatea administrativ-teritorială Ciumeşti - sectoarele cadastrale nr. 48, 51, 52, 54, 55 şi 57;

b) unitatea administrativ-teritorială Lazuri - sectoarele cadastrale nr. 15, 26, 62 şi 64;

c) unitatea administrativ-teritorială Micula - sectoarele cadastrale nr. 40, 54, 57, 61, 62, 63, 83, 84, 85 şi 124;

d) unitatea administrativ-teritorială Petreşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 9, 13, 15 şi 22;

e) unitatea administrativ-teritorială Sanislău - sectoarele cadastrale nr. 101 şi 102;

f) unitatea administrativ-teritorială Socond - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 8, 9, 27, 28,30 şi 31;

g) unitatea administrativ-teritorială Terebeşti - sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 58, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 131, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 şi 142;

h) unitatea administrativ-teritorială Vetiş - sectoarele cadastrale nr. 28, 48, 49, 70 şi 88.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-8*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 8.


*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: SATU MARE

UAT: CIUMEŞTI

Sectoare: 48, 51,52, 54, 55, 57

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ulmeni din judeţul Călăraşi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 5,6 şi 7 din unitatea administrativ-teritorială Ulmeni din judeţul Călăraşi.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 27.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CĂLĂRAŞI

UAT: ULMENI

Sectoare: 5, 6, 7

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.578/CB din 17.10.2017 pentru aprobarea proiectului de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia,

ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se depune în format editat pe suport hârtie sau se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.

(2) Formularul pe suport hârtie şi formatul electronic al declaraţiei prevăzute la art. 1 se editează folosindu-se programul informatic de asistenţă pus la dispoziţia contribuabililor/plătitorilor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la adresa http: www.afm.ro

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:

,,(31) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, după ce contribuabilul a fost de acord cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.

(32) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.

(33) în situaţia în care contribuabilul/plătitorul a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de declarare, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.”

3. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cuprinsul declaraţiilor nu se înscriu taxe, contribuţii sau alte sume datorate la Fondul pentru mediu, stabilite prin decizii emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.”

4. La anexa nr. 1, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„V. Date privind cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare

 

Cantitatea de deşeuri municipale colectată prin operatorii serviciului public de salubrizare, în anul de raportare (tone)

Cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre reciclare, în anul de raportare (tone)

 

 

 

5. La anexa nr. 2, capitolul I, secţiunea a 2-a, paragraful 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În cazul obligaţiilor fiscale cu termen de declarare şi de plată anual, sumele de plată se completează la Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu aferentă lunii decembrie a anului respectiv (de exemplu: pentru contribuţia de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, obligaţiile de plată aferente perioadei ianuarie-decembrie a anului de referinţă se înscriu în declaraţia lunii decembrie a anului de referinţă, cu termen de declarare până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor anului de referinţă).”

6. La anexa nr. 2, capitolul I, secţiunea a 5-a, paragrafele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„În coloana «Cantitatea de deşeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, în anul de raportare (tone)» se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deşeuri municipale efectiv colectată prin operatorii serviciului public de salubrizare în anul de raportare.

În coloana «Cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre reciclare, în anul de raportare (tone)» se înscrie cu cifre arabe, în tone, cantitatea de deşeuri municipale efectiv încredinţată spre reciclare în anul de raportare.”

7. La anexa nr. 2, capitolul III, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în forma editată pe suport hârtie se depune/se comunică cu confirmare de primire, iar declaraţia în format electronic se transmite în format electronic, după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.”

8. La anexa nr. 2, capitolul III, după paragraful 2 se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:

„Transmiterea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se face numai după ce contribuabilul şi-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o reţea de comunicaţii electronice.

Contribuabilii/Plătitorii care transmit declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în format electronic se înregistrează la Administraţia Fondului pentru Mediu.”

9. La anexa nr. 2, capitolul III, punctul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) contribuţia de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare;”.

10. La anexa nr. 2, după ultimul paragraf de la capitolul III se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

„Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se poate transmite în format electronic.”

11. La anexa nr. 2, după ultimul paragraf de la capitolul IV se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:

„Formatul electronic al Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu se transmite la adresa http://www.afm.ro

Arhivare: la Administraţia Fondului pentru Mediu

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, în arhivă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 70.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.