MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 156/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 20 februarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Hotărâre privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului şi modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

93. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

 

94. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

95. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Drăgăneşti, judeţul Prahova

 

96. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliare pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Grădina, judeţul Constanţa

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului şi modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului

nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe, aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Numărul de inventar MFP 156563, prevăzut în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atribuit prin dublă înregistrare bunului imobil „Sistem portabil de măsurare umiditate sol SM Piteşti”, se radiază, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a evaluării, a lucrărilor de cadastru şi de modernizare, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4, - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 5. - Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 47.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului care se înscrie în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708)

 

Nr.

crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legală

În administrare/ concesiune

Situaţia Juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit

Tipul

imobilului

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

8.30

Staţia meteo automată MAWS 301 SM Afumaţi

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Afumaţi

Ţara: România;

judeţ:  Ilfov;

comuna Afumaţi;

şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6

2012

55.643

Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, Dec 169/22.12.2016

În administrare

 

mobil

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului aflat în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.1.11672708), care se radiază din domeniul public al statului, fiind dublu înregistrat

 

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legală

în administrare/ concesiune

Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit

Tipul

imobilului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

156563

8.30

Sistem portabil de măsurare umiditate sol SM Piteşti

Aparatură de măsura parametrii meteorologici

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Argeş;

municipiul Piteşti;

str. Nicolae Dobrin nr. 39

2007

6.413

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.1.11672708), la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală ca urmare a evaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

 

Nr.

crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Date de Identificare

Anul

dobândirii dării în folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică Baza legala

În administrare/ concesiune

Situaţia Juridică actuală Concesiune/ închiriere/ dat cu titlu gratuit

Tipul

imobilului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

62736

8.28.01

Teren Administraţia Naţională de Meteorologie - Sediul Central Băneasa

S = 80.044 mp, extras CF nr. 259845

E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti,

S - f. sericicolă.

V - proprietate privată,

N - Şoseaua Jandarmeriei

Ţara: România;

judeţ:  municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

1961

153.069.568

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 91/2007, Protocol nr. MMGA 3922/21.08.2007 şi

MT nr. 886 SB/27.08.2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 789/2015

În administrare

 

imobil

2

62772

8.28.01

Teren staţie meteo Videle

S = 2.280 mp, CF nr. 20662

N, S ,V - proprietate privată,

V - str. Gării

Ţara: România;

judeţ:  Teleorman;

oraşul Videle;

str. Gării nr. 55

1975

92.077

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

3

62781

8.28.01

Teren staţie meteo Călimani

S = 5,000 mp, CF nr. 31059

N, S, V - teren Consiliul Local Şaru Dornei,

E - drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Dornei

Ţara; România;

judeţ:  Suceava;

comuna Şaru Dornei, fără nr.

1999

6,836

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

4

62785

8.28.01

Teren staţia meteo Bârlad

S = 9.792 mp, CF 70489

N. E - Pomicola - S.A.,

S - şoseaua Crâng,

V - drum acces

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

comuna Perieni;

satul Perieni;

şoseaua Crâng nr. 3

1962

314.435

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

5

62789

8.28.01

Teren staţia meteo Negreşti

S = 2.381 mp, CF nr. 70047

N, E, V - Centrul Experimental Negreşti,

S - str. Mihail Kogălniceanu

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

oraşul Negreşti;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 50

1978

32.629

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, ECF 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

6

62790

8.28.01

Teren staţia meteo Darabani

S = 2,160 mp, CF nr. 51101

N - teren Modest Gheorghe,

S - str. 1 Decembrie,

E - Aramă Petru,

V - drum acces

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Darabani;

str. 1 Decembrie nr. 47

1987

51.903

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

7

62792

8.28.01

Teren staţia meteo Vaslui

S = 11.954 mp, CF nr. 73701

N - Sălţatu Ionel,

V, S - str. Valentin Silvestru,

E - str. Ştefan Procopiu

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Valentin Silvestru nr. 2

1959

383.841

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

8

62798

8.28.01

Teren staţie meteo Băileşti

S = 1.892 mp, CF nr. 33171

N, S, E - case particulare,

V - str. Brâncoveni

Tara; România;

judeţ:  Dolj;

municipiul Băileşti;

str. Brâncoveni nr. 9

1945

45.472

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

9

62814

8.28.01

Teren staţia meteo Odorheiul Secuiesc

S = 6.558 mp, CF nr. 55265

N, V, S - parohia ortodoxă,

E - drum acces

Ţara; România;

judeţ:  Harghita;

 municipiul Odorheiul Secuiesc;

str. Văii nr. 31

1945

309.959

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

10

62820

8.28.01

Teren staţie meteo Sărmaşu

S = 3.126 mp, CF nr. 50630

N - drum acces,

E, V, S - teren agricol privat

Ţara: România;

judeţ:  Mureş;

oraşul Sărmaşu;

str. Câmp ului nr. 23

1960

90.733

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

11

62830

8.28.01

Teren staţie meteo Lăcăuţi

S = 1.960 mp, CF nr. 24824

Ocolul silvic

Ţara; România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

1945

75.164

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

12

62832

8.28.01

Teren staţie meteo Târgu Mureş

S = 676 mp, CF nr. 136360

E, S, V - Aeroclubul Târgu Mureş;

N - rest proprietate

Ţara: România;

judeţ:  Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Libertăţii nr. 120

1960

48.860

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

13

62835

8.28.01

Teren staţie meteo Câmpeni

S = 1.140 mp, extras CF nr. 71267

M - drum; E, S - unitate militară;

V - Corcheş Mircea

Ţara: România;

judeţ:  Alba;

oraşul Câmpeni;

str. Horea nr. 65

1960

31.488

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

14

62844

8.28.01

Teren staţie meteo Holod

S = 1.595 mp, CF nr. 486

N - Drum judeţean,

E, S, V - păşune

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

comuna Holod nr. 166 A

1970

9.677

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

15

62851

8.28.01

Teren staţie meteo Sânnicolau Mare

S = 9.783 mp, CF nr. 403623-403627

N - teren agricol,

E - str. Victor Babeş,

S - str. Scurtă,

V - teren particular

Ţara: România;

judeţ:  Timiş;

oraşul Sânnicolau Mare;

str. Dr. Victor Babeş nr. 111

1945

612.327

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

 

16

62854

8.28.01

Teren staţie meteorologică Stâna de Vale

S = 1.425 mp, CF nr. 51139

N, S, V - pădure brad,

E – cabană drumuri

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

comuna Budureasa,

Stâna de Vale nr. -

1945

72.768

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

17

62874

8.28.01

Teren staţie meteo Zalău

S = 3.101 mp. CF nr. 65756

N, NE - teren sport,

NE-SV - str. Meteorologiei,

S,V - N - terenuri particulare

Ţara: România;

judeţ:  Sălaj;

municipiul Zalău;

str. Meteorologiei nr. 16

1960

99.451

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

18

62877

8.28.01

Teren staţie meteo Gura Portiţei

S = 3.025 mp, CF nr. 30617

E - Marea Neagră,

S, N, V - Razelm

Ţara; România;

judeţ:  Tulcea;

comuna Jurilovca; Gura Portiţei

1987

74.525

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

19

62880

8.28.01

Teren staţie meteo Mangalia

S = 1.140,95 mp, CF nr. 107384

N - Marea Neagră,

S - hotel,

N - staţie pompare,

V - şosea

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

municipiul Mangalia, str. Matei Basarab nr. 1

1960

225.419

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

20

62897

8.28.01

Clădire corp B Afumaţi

Clădire din BCA şi cărămidă, parţial subsol + parter + turn

Sc = 221,86 mp,

Sd = 288,76 mp, extras

CF nr. 2820

E, S, N - terenuri private,

V - şoseaua Afumaţi

Ţara; România;

judeţ:  Ilfov;

comuna Afumaţi;

şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6

1961

212.293

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, PVR 1.115/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016

În administrare

 

imobil

21

62904

8.28.01

Racord subteran LES20 KVA

Cablu electric îngropat

În incinta OFA Afumaţi

Ţara: România; judeţ; Ilfov;

comuna Afumaţi;

şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6

1987

77.869

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

22

62906

8.28.01

Clădire corp A, extindere Centrul de calcul, extindere Centrul Naţional de Prognoză Meteorologică

Clădire din cărămidă, parţial subsol + parter + parţial etaj 1, Sc= 1.878 mp,

Sd = 3.832 mp, extras CF nr. 259845

E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti,

S - f. sericicolă,

V - proprietate privată,

N - Şoseaua Jandarmeriei

Ţara: România;

judeţ:  municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

1961

4.488.144

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

23

62908

8.28.01

Clădire corp B extindere Bucureşti

Construcţie din cărămidă, parţial subsol + parter,

Sc = 750 mp,

Sd = 1.400 mp, extras CF nr. 259845

E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti,

S - f. sericicolă,

V - proprietate privată,

N - Şoseaua Jandarmeriei

Ţara: România;

judeţ:  municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

1964

657.871

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

24

62921

8.28.01

Clădire radar ANM-RA

Construcţie din BCA, subsol + parter + etaj, Sc = 314,57 mp, Sd = 942,51 mp, fosă septică parter, cărămidă/BCA, Sc = 11 mp, Sd = 11 mp, anexă turn radar parter, cărămidă/ BCA, Sc = 67 mp,

Sd = 67 mp, extras CF nr. 259845

E - şoseaua Bucureşti-Ploieşti,

S - f. sericicolă,

V - proprietate privată,

N - Şoseaua Jandarmeriei

Ţara: România;

judeţ:  municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

1990

1.189.432

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

25

62978

8.28.01

Clădire staţie meteo Morăreşti

Clădire bolţari beton, parter, Sc = 95 mp, Sd = 95 mp, magazie cărămidă, parter,

Sc = 32 mp, Sd =

32 mp, CF nr. 80122

N - Sima Florin,

E - izlaz comunal,

S - drum acces,

V - drum comunal

Ţara: România;

judeţ:  Argeş;

comuna Morăreşti nr. -

1975

49.237

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

26

62985

8.28.01

Panou gard protecţie staţie meteo Piteşti

Plasă sârmă, înălţime = 40 m

N - Proca Marcel, E - Proca Mareei,

S - alee acces,

V - str. Nicolae Dobrin

Ţara: România;

judeţ:  Argeş;

MRJ Piteşti;

str. Nicolae Dobrin nr. 39

1982

2.668

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

27

63027

8.28.01

Panouri gard protecţie staţie meteo Videle

Plasă sârmă

N, S, V - proprietate privată,

V - str. Gării

Ţara: România;

judeţ:  Teleorman;

oraşul Videle;

str. Gării nr. 55

1982

2.667

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

28

63031

8.28.01

Ecran protecţie staţie meteo Videle

Plasă sârmă

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Teleorman;

oraşul Videle;

str. Gării nr. 55

1989

1.063

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

 

29

63047

8.28.01

Clădire staţie meteo Călimani

Clădire cu zidărie din cărămidă, parter+

etaj 1 + etaj 2,

Sc = 244 mp,

Sd =454,11 mp, extras CF nr. 31059

N, S, V - teren Consiliul Local Şaru Domei,

E - drum acces şi teren Consiliul Local Şaru Domei

Ţara: România;

judeţ:  Suceava;

comuna Şam Dornei

fără nr.

1989

616.621

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Dec. 303/30.09.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

30

63061

8.28.01

Clădire (Ghiocel) staţie meteo Târgu-Neamţ

Baracă parter din PAL, 5c = 66,98 mp, Sd = 66,98 mp;

CF nr. 51484

N, S - str. Batalion,

E - Luca Mihai,

V - teren Consiliul Local Târgu-Neamţ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

oraşul Târgu-Neamţ;

str. Batalion nr. 28

1984

36.313

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

31

63063

8.30

Platformă staţie meteo Focşani

Suprafaţa de teren înierbată, amenajată pentru amplasarea aparatelor şi instrumentelor meteorologice (terenul se regăseşte la MF 62775)

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Vrancea;

MRJ Focşani;

Bd. Brăilei nr. 123 A

1982

22.124

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

32

63090

8.28.01

Împrejmuire  platformă meteo Ceahlău

Împrejmuire  din sârmă cu rame de oţel, pe stâlpi metalici

N, E, V - teren Consiliul Local Ceahlău,

S - potecă

Ţara: România;

judeţ:  Neamţ;

comuna Ceahlău nr. -

1970

1.942

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

33

63112

8.30

Punere în siguranţă platformă staţie meteo Stânca Ştefăneşti

Panouri plasă sârmă împletită

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Botoşani;

oraşul Ştefăneşti;

localitatea Stânca;

str. Grigore Antipa nr. 95

1991

3.821

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

34

63118

8.30

Platformă SM Darabani

Suprafaţa de teren înierbată, amenajată pentru amplasarea aparatelor şi instrumentelor meteorologice (terenul se regăseşte la MF 62790)

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Botoşani;

oraşul Darabani;

str. 1 Decembrie nr. 47

1987

61.954

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

35

63122

8.28.01

Clădire staţie meteo Tecuci

Clădire parter din

cărămidă,

Sc = 82 mp,

Sd = 82 mp, extras CF nr. 102108

N - drum acces,

S - str. Izvor,

E - proprietate Rusu Elena,

V - proprietate Jiga Constantin

Ţara: România;

judeţ:  Galaţi;

municipiul Tecuci;

str. Izvor nr. 32

1965

82.984

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

36

63123

8.28.01

Împrejmuire  staţie meteo Tecuci

Împrejmuire  din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din beton armat

N - drum acces

 S - str. Izvor,

E - proprietate Rusu Elena,

V - proprietate Jiga Constantin

Ţara: România;

judeţ:  Galaţi;

municipiul Tecuci;

str. Izvor nr. 32

1973

5.654

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

37

63159

8.28.01

Împrejmuire  staţie meteo Cotnari

Împrejmuire  din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici

N, S, V - IAS Cotnari,

E - drum exploatare

Ţara: România;

judeţ:  Iaşi;

comuna Cotnari, fără nr.

1967

3.068

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

38

63169

8.28.01

Împrejmuire  radar Bârnova

Împrejmuire  din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi din beton

N, S, V - Ocolul Silvic Pădureni,

E - drum public

Ţara: România;

judeţ:  Iaşi;

comuna Ciurea, fără nr.

1978

5.268

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

39

63174

8.29.08

Cons. sector hidro-meteo sediu CMR Moldova (partea ANM)

Clădire cu zidărie din cărămidă cu 2 nivele din patru (parţial subsol + etaj 1), Sc = 308,69 mp. Sd = 389,66 mp, extras CF nr. specială nr. cadastral 14308/1

N, E, S, V - Administraţia Bazinală de Apă Prut Bârlad

Ţara: România;

judeţ:  Iaşi; MRJ Iaşi;

str. Văscăuţeanu nr. 10

1969

349,388

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Dec. 4.545/29.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

40

63188

8.28.01

Clădire staţie meteo Bârlad

Clădire parter zidărie din cărămidă, Sc = 94 mp, Sd = 94 mp, extras CF nr. 70489

N, E - Pomicola SA,

S - şoseaua Crâng,

V - drum acces

Ţara; România;

judeţ:  Vaslui;

comuna Perieni;

satul Perieni;

şoseaua Crâng nr. 3

1962

86.292

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

41

63212

8.28.01

Clădire staţie meteo Băileşti

Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 86 mp, Sd = 120,19 mp, magazie, parter, prefabricate din beton, Sc = 23 mp, Sd = 23 mp extras CF nr. 33171

N-S-E - case particulare,

V - str. Brâncoveni

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

localitatea Băileşti;

str. Brâncoveni nr. 9

1987

184.125

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

 

42

63217

8.28.01

Clădire staţie meteo Bechet

Clădire din panouri prefabricate din beton, parter + etaj, Sc = 112 mp, Sd = 164 mp, anexa parter, cărămidă,

Sc = 3 mp,

Sd = 3 mp, extras CF nr. 30199

N, S, E - case particulare

V - DN 55

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

oraşul Bechet:

str. A.I. Cuza nr. 7

1972

224.986

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

43

63225

8.28.13

Magazie pentru materiale SM Bechet

Clădire din cărămidă, o încăpere, acoperită cu carton asfaltat, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp,

CF nr. 30199

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

oraşul Bechet;

str. A.I. Cuza nr. 7

1979

3.095

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

44

63230

8.28.01

Clădire staţie meteo Calafat

Clădire din cărămidă, parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, magazie, parter, cărămidă, Sc =

22 mp, Sd = 22 mp, extras CF nr. 1430

N, V - case particulare,

E - şoseaua Calafat Poiana Mare,

S - Primăria Calafat

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

municipiul Calafat;

str. Calafat - Poiana Mare nr. 3

1988

170.134

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, PV 763/30.03.2003,

PV 23.04.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016

În administrare

 

imobil

45

63244

8.28.01

Alei şi drum de acces

Alei betonate

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

MRJ Craiova;

calea Bucureşti nr. 150 B

1982

1.806

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

46

63251

8.28.01

Împrejmuire  radar Craiova

Împrejmuire  teren, cu panouri din plasă de sârmă, pe stâlpi metalici

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

MRJ Craiova;

calea Bucureşti nr. 150 B

1982

16.147

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

47

63274

8.30

Platformă meteo cu Împrejmuire  Slatina

Suprafaţa împrejmuită S = 683,44 mp

N, V - Liceul Agricol,

E-S - teren agricol

Ţara: România;

judeţ:  Olt;

MRJ Slatina;

str. Strehareţ nr. 156

1978

15.472

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

48

63282

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Logreşti

Clădire din panouri prefabricate P+1, 5 birouri, Sc = 42 mp,

Sd = 84 mp, anexa (grup sanitar) din cărămida, parter, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, CF nr. 35849

N, E - case part.,

S - târg de vite;

V - teren privat

Ţara: România;

judeţ:  Gorj;

comuna Logreşti,

satul Târgu Logreşti nr. 132

1978

86.578

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

49

63297

8.28.01

Împrejmuire  staţie meteo Păltiniş

Gard metalic

Ocolul silvic

Ţara: România;

judeţ:  Sibiu;

localitatea Păltiniş;

str. Molidului nr. -

1979

5.138

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

50

63298

8.28.01

Clădire cu anexe gospodăreşti, staţie meteo VF. Lăcăuţi

Clădire piatră + cărămidă, parter + 2 etaje, birou, 2 holuri, 3 camere, oficiu, Sc = 104 mp, Sd = 262 mp, anexa parter, piatră, Sc = 57 mp, Sd = 57 mp, CF nr. 24824

Ocolul silvic

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

1959

310,730

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998;

739/9 iulie 2003; Legea nr. 216/2004, Dec. nr. 171/2005

În administrare

 

imobil

51

63299

8.30

Platformă meteo staţie meteo VF. Lăcăuţi

S = 506 mp

Ocolul silvic

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

1987

14.636

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

52

63304

8.28.13

Construcţii anexe staţie meteo Făgăraş

Construcţii din cărămidă, parter (2 magazii, atelier, grup sanitar),

Sc = 45,40 mp, Sd =45,40 mp,

CF nr. 100862

S - DN1,

E, V, N - teren agricol privat

Ţara: România;

judeţ:  Braşov;

comuna Beclean nr. -

1982

5.643

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

53

63315

8.28.01

Clădire staţie meteo Câmpeni

Clădire cărămidă parter + etaj, Sc = 230 mp. Sd = 460 mp, magazie lemne pereţi blocuri de beton, parter, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, CF nr. 71267

N - drum;

E, S - unitate militară;

V - Corcheş Mircea

Ţara: România;

judeţ:  Alba; oraş Câmpeni;

str. Horea nr. 65

1975

332.435

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

54

63338

8.28.01

Clădire staţie meteo Odorheiul Secuiesc

Clădire cărămidă parter, Sc = 99 mp, Sd = 99 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 21 mp, Sd = 21 mp, extras CF nr. 55265

N, V, S - parohia ortodoxă,

E - drum acces

Ţara: România;

judeţ:  Harghita;

municipiul Odorheiul Secuiesc;

str. Văii nr. 31

1967

22.449

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

 

55

63352

8.30

Alimentare apă staţie meteo Arad

Conducte metalice îngropate în şanţ pentru aducţiune apă rece

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Arad;

MRJ Arad:

str. Steagului nr. 128

1986

7.250

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

56

63388

8.28.01

Clădire staţie meteo Cuntu

Cabană din lemn,

S + P + E + M, Sc = 271,44 mp, Sd = 965,92 mp, extras CF 30217

Păşune comuna Bolvaşniţa, satul Vârciorova

Ţara: România;

judeţ:  Caraş-Severin;

comuna Bolvaşniţa,

satul Vârciorova

1978

40.529

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

57

63432

8.28.01

Clădire + extindere staţie Oradea

Clădire din beton, parter + etaj,

Sc = 323 mp, Sd = 646 mp,

CF nr. 189122

N - teren agricol,

S - curte şi clădire SCAZ,

E - drum naţional, magazie,

V - clădire agrochimie

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

MRJ Oradea;

Calea Aradului nr. 93 J

1973

774.784

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016

În administrare

 

imobil

58

63460

8.28.01

Clădire staţie meteo Sânnicolau Mare

Clădire parter din cărămidă, Sc =

83.70 mp, Sd = 83.70 mp,

CF nr. 403626, releveu

N - teren agricol,

E - str. Victor Babeş,

S - str. Scurtă,

V - teren particular

Ţara: România;

judeţ:  Timiş;

oraş Sănnicolau Mare;

str. Dr. Victor Babeş nr. 111

1960

40.942

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003,

PVR 48/25.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

59

63488

8.28.01

Clădire staţie meteo Stâna de Vale

Clădire din beton, parter + 2 etaje, Sc - 119 mp, Sd =

357 mp. extras CF nr. 51139

N, S, V - pădure brad,

E - cabană drumuri

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

comuna Budureasa

Stâna de Vale nr. -

1980

599.725

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

60

63504

8.28.01

Clădire staţia meteo Huedin

Clădire P din cărămidă, acoperiş din ţiglă, Sc = 99 mp, Sd = 99 mp, magazie, parter, din cărămidă, Sc = 17 mp, Sd = 17 mp extras CF nr. 50874

N - întreprindere auto, S,

V - sect. drumuri şi poduri,

E - str. Câmpului

Ţara: România;

judeţ:  Cluj; oraş Huedin;

str. Câmpului nr. 6

1966

31,496

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

61

63517

8.28.13

Clădire staţie automată Iezer

Clădire parter din beton cu planşeu din beton armat, Sc =

19 mp, Sd= 19 mp, CF nr. 51222

Teren consiliul local Moise, judeţul Maramureş

Ţara; România;

judeţ:  Maramureş;

comuna Moisei;

Vf. Pietrosul Mare, cota 2303

1964

1.263

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016

În administrare

 

imobil

62

63523

8.28.01

Clădire staţia meteo Zalău

Clădire parter, cărămidă, Sc =

91 mp, Sd = 91 mp, magazie, parter, din metal Sc = 11 mp, Sd = 11 mp, grup sanitar, parter, din cărămidă, Sc = 9 mp, Sd = 9 mp, extras CF nr. 65756

NNE - teren sport,

NE-SSV - str. Meteorologiei,

SV- N – terenuri particulare

Ţara: România;

judeţ:  Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Meteorologiei nr. 16

1961

49.633

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

63

63538

8.28.01

Clădire Staţie meteo Gura Portiţei

Parter + etaj + mansardă, cărămidă, Sc = 105 mp;

Sd = 210 mp; Extras CF 30617

E - Marea Neagră,

S.N, V - Razelm

Ţara; România;

judeţ:  Tulcea;

comuna Jurilovca;

Gura Portiţei nr. -

1988

889.832

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

64

63539

8.28.01

Clădire staţie meteo Mahmudia

Parter cărămidă, Sc = 137 mp,

Sd = 137 mp, CF nr. 30298

E - st. releu,

S.N.V. - teren proprietate privată

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

comuna Mahmudia nr. -

1996

130.273

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003/

PVR nr. 1/2.07.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

65

63542

8.28.01

Clădire staţie meteo Jurilovca

Parter cărămidă, Sc = 89 mp;

Sd = 89 mp; CF nr. 30618

N, V - teren propr. privată,

S, V - propr. privată,

E - şosea

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

comuna Jurilovca

1971

79,641

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

imobil

66

63547

8.28.01

Clădire staţie meteo platforma Tulcea

Parter cărămidă, Sc = 35 mp; Sd = 35 mp; extras CF 34233

N, V, E - teren propr. privată,

S - şosea

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Prislav nr. 163

1975

47.523

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

67

63555

8.28.01

Împrejmuire platformă staţie meteo Medgidia

Gard panouri plasă sârmă, S = 676 mp

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie nr. -

1987

4.198

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

68

63557

8.28.01

Împrejmuire  platformă meteo Sulina

S= 47,29 mp

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea; oraş Sulina

1989

3.911

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

 

69

63559

8.30

Platformă meteo Voineasa

S = 663,97 mp, Împrejmuire

platformă meteo

N, E - drum forestier,

SV - râul Lotru,

NV - DA Olt

Ţara: România;

judeţ:  Vâlcea;

comuna Voineasa;

satul Voineasa;

str. Stupina nr. -

1994

15.916

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

70

63584

8.28.01

Împrejmuire  staţie meteo Buzău

Panouri sârmă, S = 4.500 mp

N - drum acces, E,

V - staţiune cercetări legumicole,

S - S.C. Gerom - S A.

Ţara: România;

judeţ:  Buzău; MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1

1986

7.219

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

71

63592

8.28.01

Platformă de parcare auto - SM Afumaţi

Platformă beton

În incinta OFA Afumaţi

Ţara: România;

judeţ:  Ilfov;

comuna Afumaţi;

şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6

1976

8.070

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

72

63640

8.28.13

Cabină metal staţie meteo Târgu Secuiesc

S = 30 mp

În incinta staţiei meteo Târgu Secuiesc

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

1982

2.598

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

73

63646

8.28.01

Clădire staţie meteo Sărmaşu

Clădire cărămidă, parter + etaj,

Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Extras CF nr. 50630

N - drum acces,

E, V, S - teren agricol privat

Ţara: România;

judeţ:  Mureş;

oraşul Sărmaşu,

str. Câmpului nr. 23

1979

253.367

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

74

63656

8.28.01

Împrejmuire  platformă stafie meteo Sfântu Gheorghe

Gard de sârmă

N - S.C. Dias Ceramica S.R.L.,

E - proprietate particulară,

S - drum, V - S.C. ADY S R L.

Ţara; România;

judeţ:  Covasna;

MRJ Sfântu Gheorghe;

str. Lunca Oltului nr. Fn

1968

5.809

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

75

63662

8.28.01

Împrejmuire  staţie meteo Târgu Secuiesc

Gard de sârmă

N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc,

E - DM11

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

1964

36.139

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003

În administrare

 

imobil

76

65187

8.28.01

Clădire staţia meteo Poiana Stampei

Parţial subsol + parter + etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp. extras CF nr. 30583

N. E - Consiliul Local Poiana Stampei,

S - drum comunal,

V - Isopel Alexandru

Ţara: România;

judeţ:  Suceava;

comuna Poiana Stampei;

satul Tesna nr. 58

1977

225.588

Legea apelor 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, 739/9.07.2003, Legea nr. 216/ 2004, Decizia nr. 5.287/8.12.2004, Dec. nr. 32871/ 29.09.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 165/2016

În administrare

 

imobil

77

114916

8.28.01

Clădire staţie meteo Târgu Ocna

Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 93,50 mp,

Sd = 93,50 mp, extras CF nr. 60335

N - str. Costache Negri,

S - Contea Georgeta,

E - pârâul Galean,

V - S.C. Dobreniţa S.R.L.

Ţara; România;

judeţ:  Bacău;

oraş Târgu Ocna;

str. Costache Negri nr. 176

1967

140.077

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului

nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

78

114924

8.28.01

Clădire staţie meteo Ştei

Parter, zidărie din cărămidă, Sc = 69 mp, Sd = 69 mp, grup sanitar, parter cărămidă, Sc = 3 mp, Sd = 3 mp, extras CF nr. 31 ndf

E, S, V - izlaz comunal,

N - cimitir

Ţara; România;

judeţ:  Bihor;

oraş Ştei;

str. 13 Septembrie nr. 20

1993

14.307

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

79

114941

8.29.08

Clădire CMR Constanţa

Parţial demisol + parter + parţial etaj, cărămidă, Sc = 856,25 mp; Sd = 1.721,17 mp;

CF 229006

N - Apele Române,

S - ÎNCERC filiala Constanţa,

V, E - consiliul local

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

MRJ Constanţa;

bd. Mamaia nr. 300

1969

2.411.218

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, PV103, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

80

114942

8.29.08

Teren CMR Constanţa

S = 9,083,40 mp. CF nr. 229006

N - Apele Române,

S - ÎNCERC filiala Constanţa,

V,

E - consiliul local

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

MRJ Constanţa;

bd. Mamaia nr. 300

1967

17.525.625

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Protocol nr. 9.966/ 13.08.2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/ 2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

81

114973

8.28.01

Teren staţie meteo Tulcea

S = 2.140 mp, CF nr. 34233

N, V, E - teren propr. privată,

S - şosea

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Prislav nr. 163

1974

68.716

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

 

82

114974

8.28.01

Teren staţie meteo Jurilovca

S = 3.189 mp, CF nr. 30618

N, V-teren propr. privată,

S, V - propr. Privată,

E - şosea

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

comuna Jurilovca nr. -

1968

16.421

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

83

143698

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Oradea

Reţea tuburi beton evacuare ape uzate, reţea conductă metalică alimentare apă potabilă, îngropate în soi

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J

2002

75.934

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/26.06.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

84

143699

8.28.13

Depozit de lemne Stâna de Vale

Depozit din pereţi de tablă metalică, parter, corp 1, Sc= 17 mp, Sd = 17 mp, corp 2, Sc = 12 mp, Sd - 12 mp, CF nr. 51139

N, S, V - pădure brad,

E - cabană drumuri

Ţara: România;

judeţ:  Bihor: comuna Budureasa,

Stâna de Vale nr. -

2002

13,050

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/23.07.2002,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

85

143700

8.30

Reţele exterioare apă canal staţie meteo Stâna de Vale

Reţea tuburi beton evacuare ape uzate

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

comuna Budureasa,

Stâna de Vale nr. -

2002

68.365

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/23.07.2002,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

86

143702

8.30

Reţea exterioară apă canal staţie meteo Târgu Secuiesc

Canal vidanjare

În incinta staţiei meteo Târgu Secuiesc

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

2002

104.090

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

87

143703

8.28.01

Magazie staţie meteo Târgu Secuiesc

Construcţie cărămidă, parter,

Sc = 20 mp,

Sd = 20 mp,

CF nr. 27948

N, V, S - Primăria Târgu Secuiesc. E-DN11

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

2002

7.463

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011; Hotărârea Guvernului nr. 10/7 ianuarie 2014, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

88

143704

8.30

Racord gaze staţia meteo Târgu Secuiesc

Ţeava exterioară

Unitate de pompieri

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. Cernatului nr. 26

2002

83.252

KH 980/1998 şi PVR 1/20.08.2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

89

145317

8.28.01

Clădire staţie meteo Videle

Cabana lemn, parter, Sc = 143,82 mp, Sd = 143,82 mp, extras CF nr. 20662

N, S, V - proprietate privată,

V - str. Gării

Ţara: România;

judeţ:  Teleorman;

oraş Videle;

str. Gării nr. 55

1988

82.707

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

90

145339

8.28.01

Clădire staţia meteo Stolnici

Clădire parter, cărămidă, Sc =

100.39 mp, Sd = 100.39 mp, magazie cărămidă, parter,

Sc = 19,10 mp, Sd = 19,10 mp,

CF nr. 80246

N - Tomescu Vasile,

S - Manea Gheorghe, drum exploatare,

E - Moraru Aurel,

V - zona CFR

Ţara; România;

judeţ:  Argeş;

comuna Stolnici nr. -

1965

62.299

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998,

739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015

În administrare

 

imobil

91

145343

8.28.01

Clădire staţie meteo Batoş

Clădire cărămidă, parter, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, magazie cărămidă, parter, Sc = 22 mp,

Sd - 22 mp, extras CF nr. 50532

S, V - S.C. Agroindustriala Batoş,

E - parohia romano-catolică,

N-E - teren primăria Batoş

Ţara: România;

judeţ:  Mureş;

comuna Batoş nr. 304

1989

130.489

Legea nr. 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

92

149017

8.30

Staţie automată W18508 - staţia meteo Zalău, CMR Cluj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei staţiei meteo Zalău

Ţara: România;

judeţ:  Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Meteorologiei nr. 16

2003

51.879

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003

În administrare

 

mobil

93

149018

8.30

Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Satu Mare, CMR Cluj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei staţiei meteo Satu Mare

Ţara: România;

judeţ:  Satu Mare;

municipiul Satu Mare;

bd. Lucian Blaga

2003

51.879

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003

În administrare

 

mobil

94

149019

8.30

Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Baia Mare, CMR Cluj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Maramureş;

oraş Tăuţii Măgherăuş;

str. 66 nr. 7

2003

64.057

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

mobil

 

95

149020

8.30

Staţie automată MAWS 301, staţia meteo

Bistriţa, CMR Cluj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori

meteorologici

În incinta platformei staţiei meteo Bistriţa

Ţara: România;

judeţ:  Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa;

Calea Moldovei nr. 17

2003

51.879

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003

În administrate

 

mobil

96

149021

8.30

Staţie automată MAWS 301, staţia meteo Ocna Şugatag, CMR Cluj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei staţiei meteo Ocna Şugatag

Ţara: România;

judeţ:  Maramureş;

localitatea Ocna Şugatag;

str. Coşbuc nr. 16

2003

51.879

Hotărârea Guvernului nr. 1.980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003

În administrare

 

mobil

97

149031

8.30

Staţie automată W18508 - staţia meteo Vlădeasa 1800. CMR. Cluj

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei staţiei meteo Vlădeasa 1800

Ţara: România;

judeţ:  Cluj;

satul Rogojel;

comuna Săcuieu nr. -

2003

51.879

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998; Legea nr. 739/9.07.2003

În administrare

 

mobil

98

149058

8.30

Staţie automată MAWS 301, SR.W32511-SM Deva

Procesor MOTOROLA 328, convertor analogic digital 16B, memorie internă 1,7MB FLASH, intrări analogice 11

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Hunedoara;

MRJ Deva;

str. Titu Maiorescu nr. 32

2003

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

99

149082

8.30

Staţie automată MAWS 301 S W23224 - staţie meteo Medgidia

DATALOGGER -

sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Medgidia

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie nr.

2002

51,879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

100

149085

8.30

Staţie automată MAWS 301 SW23218 - staţie meteo Tulcea

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Tulcea

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Prislav nr. 163

2003

51,879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

101

149090

8.30

Server prelucrare date de volum - SPV

DELL; S.O. LINUX REDHAT

În incinta CMR Constanţa

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

MRJ Constanţa;

bd. Mamaia nr. 300

2003

699.868

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

102

149098

8.30

Grup electrogen - radar Medgidia

CATERPILAR 70 KVA

În incinta SM Medgidia

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie nr.

2003

72,301

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

103

149101

8.30

Staţie meteo automată 301 S W23212 - staţie meteo Adamclisi

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe

analogice şi digitale,

traductori

meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Adamclisi

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

comuna Adamclisi nr.

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

104

149105

8.30

Staţie automată MAWS - staţie meteo Focşani

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

Judeţ: Vrancea;

MRJ Focşani;

Bd. Brăilei nr. 123 A

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

105

149106

8.30

Staţie automată MAWS - staţie meteo Rădăuţi

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şt digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Suceava;

municipiul Rădăuţi;

str. Ştefan cel Mare nr. 132

2002

51,879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

106

149108

8.30

Staţie automată MAWS - staţie meteo Vaslui

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şt digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Valentin Silvestru nr. 2

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

107

149110

8.30

Staţie automată MAWS - staţie meteo Galaţi

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şt digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Tara: România;

judeţ:  Galaţi;

MRJ Galaţi;

str. Traian nr. 431

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

108

149114

8.30

Grup electrogen radar Bârnova

Tip Caterpillar Olympian GEP83-3, diesel, insonorizat, trifazat automat, 400 V, 83 KVA, 50 Hz

N,S, V - Ocolul silvic Pădureni,

E - drum public

Ţara: România;

Judeţ: Iaşi;

comuna Ciurea fără nr.

2003

72.416

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

imobil

109

149117

8.30

Echipament de comunicaţii - SRPV Bacău

Sistem de comunicaţie

În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău

Ţara: România;

judeţ:  Bacău;

MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2003

218,019

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

110

149118

8.30

Echipamente de comunicaţii - SRPV Bacău

Sisteme de comunicaţie

În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău

Ţara: România;

judeţ:  Bacău;

MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2003

274.005

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

111

149119

8.30

Staţie de prognoză - SRPV Bacău

Aparatură electronică

În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău

Ţara: România;

judeţ:  Bacău;

MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2003

1.013.713

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

 

112

149120

8.30

Poarta de comunicaţii - SRPV Bacău

Aparaturi electronică

În incinta clădirii Serviciului Regional

de Prognoză a Vremii Bacău

Ţara: România;

judeţ:  Bacău;

MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2003

1.339.126

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

113

149130

8.30

Reţele exterioare apă canal SM Lăcăuţi

Conducte, cămine

Ocolul silvic

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

56.876

Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

114

149133

8.28.01

Grup electrogen, staţie meteo Lăcăuţi

Grup Diesel, 15 KVA, tip GEBAS 15HA

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

28,806

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

115

149134

8.28.01

Centrală termică, staţie meteo Lăcăuţi

Cazan din fontă pe lemne tip Viadrus 35 Kw

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

3.000

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

imobil

116

149135

8.28.01

Panou automatizare, staţie meteo Lăcăuţi

Pornire/oprire automată, semnalizare stare sistem

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

1,602

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

117

149136

8.30

Redresor trifazat, staţie meteo Lăcăuţi

Redresor trifazat 400 Vca/24 Vcc, BOA

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

12.535

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

118

149137

8.30

Celule fotovoltaice, staţie meteo Lăcăuţi

Panouri baterii solare 1000 Wp, 24 V/35 A

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

65.286

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

119

149138

8.30

Baterie acumulatori, staţie meteo Lăcăuţi

PbGel. 4 x 12 V/200 Ah, 2 seturi în paralel

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara: România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

4.401

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

120

149139

8.30

Invertor, staţie meteo Lăcăuţi

24 Vcc/220 Vca, 50 Hz, 1200 VA

În incinta clădirii SM Lăcăuţi

Ţara; România;

judeţ:  Covasna;

comuna Zăbala nr. -

2003

3.921

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

121

149144

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Câmpeni

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Câmpeni

Ţara: România;

judeţ:  Alba;

oraş Câmpeni, nr. -

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

122

149145

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Sebeş

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe

analogice şi digitale,

traductori

meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Alba;

municipiul Sebeş;

drumul Dn7; FN*

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.349/3.11.2005

În administrare

 

mobil

123

149146

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Roşia Montană

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Roşia Montană

Ţara: România;

judeţ:  Alba;

comuna Roşia Montană nr.

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

124

149149

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Sfântu Gheorghe

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Sfântu Gheorghe

Ţara; România;

judeţ:  Covasna;

MRJ Sfântu Gheorghe;

str. Lunca Oltului nr. -

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

125

149150

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Topliţa

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Topliţa

Ţara: România;

judeţ:  Harghita;

municipiul Topliţa;

str. Avram Iancu nr. 9

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

126

149154

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Dumbrăveni

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Dumbrăveni

Ţara; România;

judeţ:  Sibiu;

oraş Dumbrăveni;

str. Cuza Vodă nr. 114

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

127

149155

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Bâlea Lac

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Bâlea Lac

Ţara: România;

judeţ:  Sibiu;

comuna Cârţişoara

2002

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

128

149156

8.30

Staţie automată MAWS, staţie meteo Păltiniş

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Păltiniş

Ţara; România;

judeţ:  Sibiu;

localitatea Păltiniş;

str. Molidului nr. -

2001

56.200

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

 

129

149158

8.30

Poartă de comunicaţii, SPV Sibiu

Aparatură electronică

În incinta CMR Sibiu

Ţara: România;

judeţ:  Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Someşului nr. 49

2003

982.348

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

130

149159

8.30

Server prelucrare date. SPV Sibiu

Echipament electronic

În incinta CMR Sibiu

Ţara; România;

judeţ:  Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Someşului nr. 49

2003

699,867

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

131

149161

8.30

Staţie de newcasting şi modelare, SPV Sibiu

Aparatură electronică

În incinta CMR Sibiu

Ţara: România;

judeţ:  Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Someşului nr. 49

2003

699.523

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

132

149165

8.30

Terminal afişare informaţii meteo, SPV Sibiu

Aparatură electronică

În incinta CMR Sibiu

Ţara: România;

judeţ:  Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Someşului nr. 49

2003

92.794

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

133

149666

8.30.

Staţie automată MAWS staţia meteo Craiova

Stâlp Al, h = 10 m, echipat cu panou solar, senzori pentru măsurători şi cutie metalică cu hard şi procesor pentru prelucrare şi transmisie date meteo

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

MRJ Craiova;

calea Bucureşti nr. 150 B

2001

56.200

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

134

149669

8.30

Staţie automată MAWS SM Slatina

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Olt;

municipiul Slatina;

str. Strehareţ nr. 156

2001

68.378

Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

mobil

135

149672

8.30

Echipament de comunicaţii SWITCH

Aparatură electronică

În incinta clădirii obs. radar

Ţara: România;

Judeţ: Dolj;

MRJ Craiova;

calea Bucureşti nr. 150 B

2003

221.369

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

136

149673

8.30

Echipament de comunicaţii SATELIT

Aparatură electronică, antenă satelit

În incinta clădirii obs. radar

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

MRJ Craiova;

calea Bucureşti nr. 150 B

2003

271.729

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

137

149675

8.30

Poartă de comunicaţii

Aparatură electronică

În incinta clădirii obs. radar

Ţara: România;

judeţ:  Dolj;

MRJ Craiova;

calea Bucureşti nr. 150 B

2003

835.042

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

imobil

138

149703

8.30

Staţie automată MAWS W18509/staţia meteo Penteleu (357001)

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe

analogice şi digitale,

traductori

meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Penteleu

Ţara: România;

judeţ:  Buzău;

comuna Gura Teghii

2003

51.879

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

139

149713

8.30

Server prelucrare date de volum (LPDMACT. PRINCIP./311720)

Aparatură electronică

În incinta ANM-RA

Ţara: România;

judeţ:  municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

2003

682.543

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

140

150300

8.30

Grup electrogen de intervenţie - SRPV Bacău

Tip CUBE 3.F, diesel, insonorizat, trifazat automat, putere 20 KVA/16 KW

În incinta clădirii Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Bacău

Ţara: România;

judeţ:  Bacău;

MRJ Bacău;

str. Timpului nr. 3

2004

35.312

Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 295/ 4.11.2004

În administrare

 

imobil

141

150315

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului (1/1) - CMR Dobrogea

Sondă portabilă, aparat de citire şi înregistrare sistem perforare sol, tijă perforare sol

În incinta staţiei meteo Medgidia

Ţara: România;

judeţ:  Constanţa;

municipiul Medgidia;

str. 7 Noiembrie nr.

2004

7.312

Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 325/2004

În administrare

 

mobil

142

150318

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului (2/2) -

CMR Transilvania Sud

Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm

În incinta staţiei meteo Sebeş

Ţara: România;

judeţ:  Alba;

municipiul Sebeş,

drumul Dn7 FN

2004

7.312

Legea nr. 216/27.05.2004, Dec. 323/13.12.2004

În administrare

 

mobil

143

150321

8.30

Grup electrogen staţie meteo Iezer

Tip COLONIA 2.1 10 KVA/8KW

În incinta staţiei meteo Iezer

Ţara: România;

judeţ:  Maramureş;

oraş Borşa;

Căldarea Iezer, cota 1780. nr. -

2004

31.915

Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 283/ 29.10.2004

În administrare

 

mobil

144

150322

8.30

Sistem electroalimentare invertor redresor staţie meteo Iezer

Sistem multiredundant 220VAC/24VDC-40A 1600 VA

În incinta staţiei meteo Iezer

Ţara: România;

judeţ:  Maramureş;

oraş Borşa;

Căldarea Iezer, cota 1780, nr. -

2004

29.159

Legea nr. 216/2004; Decizia nr. 283/ 29.10.2004

În administrare

 

mobil

145

150323

8.30

Baterie acumulator staţia meteo Iezer

12 elemenţi tip LM 800.2V/800AH, cu electrolit

În incinta staţiei meteo Iezer

Ţara: România;

judeţ:  Maramureş;

oraş Borşa;

Căldarea Iezer, cota 1780, nr. -

2004

24.761

Legea nr. 216/2004; Decizia nr. 283/ 29.10.2004

În administrare

 

mobil

 

146

152162

8.30

Staţia automată MAWS 301 SM Stolnici

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer

date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Argeş;

comuna Stolnici; nr. -

2005

26.914

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

147

152163

8.30

Staţie automată MAWS 301 SM Zimnicea

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei

meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Teleorman;

oraş Zimnicea;

str. Turnu Măgurele nr. 2

2005

41.347

Legea nr. 216/27.05.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

În administrare

 

mobil

148

152165

8.30

Staţie automată MAWS 301 SM Roşiori de Vede

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Teleorman;

municipiul Roşiori de Vede;

str. Sf. Teodor nr. 1

2005

26,914

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

149

152166

8.30

Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului SM Piteşti

Aparatură electronică ThetaKIT V3

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Argeş;

MRJ Piteşti;

str. Nicolae Dobrin nr. 39

2005

6.413

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

150

152169

8.30

Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului SM Ploieşti

Aparatură electronică ThetaKIT V3

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Prahova;

MRJ Ploieşti;

str. Laboratorului nr. 3A

2005

6.413

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

151

152170

8.30

Sistem portabil pentru măsurarea umidităţii solului SM Buzău

Aparatură electronică ThetaKIT V3

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

Judeţ: Buzău;

MRJ Buzău; Aleea Industriilor nr. 1

2005

6.413

Legea nr. 216/27.05.2004

În administrare

 

mobil

152

152179

8.30

Grup electrogen staţia meteo Călimării

Grup electrogen cu motor diesel, putere 7,5 kVA, trifazat, tensiune 400 V, frecvenţa 50 Hz

în clădirea staţiei meteo Călimani

Ţara: România;

judeţ:  Suceava;

comuna Şaru Domei, fără nr.

2005

31.540

Legea nr. 216/2004, Dec. 303/30.09.2005

În administrare

 

mobil

153

152160

8.30

Motopompă cu motor pe benzină staţia meteo Călimani

Agregat de pompare a apei din rezervorul de incendiu, tip S 18. Q = 20 mc/h, H =

45 mCA

În incinta staţiei meteo Călimani

Ţara: România;

judeţ:  Suceava;

comuna Şaru Domei, fără nr.

2005

2.583

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

154

152181

8.30

Staţie automată MAWS - CMR Moldova, SM Târgu Neamţ

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Neamţ;

oraş: Târgu-Neamţ;

str. Batalion nr. 28

2005

26,914

Legea nr. 216/2004, Dec. 395/31.12.2005

În administrare

 

mobil

155

152183

8.30

Staţie automată MAWS - CMR Moldova, SM Târgu Ocna

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe

analogice şi digitale,

traductori

meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Bacău;

oraş Târgu Ocna;

str. Costache Negri nr. 176

2005

26.914

Legea nr. 216/2004, Dec. 395/30.12.2005

În administrare

 

mobil

156

152192

8.30

Radar Doppler Oradea

Echipament radar Gematronik instalat pe turn cilindric beton armat, H = 23 m,

Sc = 12 mp. Remiză grup electrogen, parter, cărămidă,

Sc = 15 mp,

Sd = 15 mp,

CF nr. 172015

N, S, V, E - terenuri particulare

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

MRJ Oradea;

Dealul Vântului nr. -

2001

3.142.099

OM 63/2001, Fonduri 3EI şi PHARE, Legea nr. 739/2003

În administrare

 

imobil

157

152196

8.30

Staţie automată MAWS - staţie meteo Roman

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Neamţ;

comuna Cordun;

şoseaua Roman-Iaşi km 5

2002

51.879

Legea nr. 216/2004,

Dec. 395 BIS/31.12.2005

În administrare

 

mobil

158

152219

8.28.01

Împrejmuire  staţia meteo Bâcleş

Împrejmuire  din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici

N - drum judeţean,

E - spital,

S, V - proprietăţi private

Ţara: România;

judeţ:  Mehedinţi;

comuna Bâcleş nr. -

1998

46.063

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Legea nr. 739/2003

În  administrare

 

imobil

159

152220

8.28.01

Clădire staţie meteo Polovragi

Clădire parter + etaj, cărămidă, Sc = 127,18 mp, Sd = 154, 36 mp, extras CF nr. 35364

N,V - Primăria Polovragi,

E - proprietăţi particulare,

S - drum judeţean

Ţara: România;

judeţ:  Gorj;

comuna Polovragi nr. 665

1998

142.262

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 107/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011,

Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

în administrare

 

imobil

160

152221

8.28.01

Împrejmuire staţie meteo Polovragi

Împrejmuire  cu panouri din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici

N,V - Primăria Polovragi,

E - proprietăţi particulare,

S - drum judeţean

Ţara: România;

judeţ:  Gorj:

comuna Polovragi nr. 665

1998

1.043

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Legea nr. 107/2002

În administrare

 

imobil

161

152222

8.28.01

Împrejmuire platformă staţie meteo Polovragi

Împrejmuire  cu panouri din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici

În incinta terenului staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Gorj;

comuna Polovragi nr. 665

1998

2.772

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Legea nr. 107/2002

În administrare

 

imobil

162

152225

8.28.01

Împrejmuire platformă staţie meteo Baraolt

Împrejmuire  din plasă de sârmă, fixată pe stâlpi metalici

În incinta staţiei meteo

Tara: România;

judeţ:  Covasna,

oraş Baraolt;

str. Libertăţii nr. 26

1960

1.556

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002

În administrare

 

imobil

 

163

152226

8.28.01

Împrejmuire staţie meteo Baraolt

Împrejmuire  din plasă de sârmă, fixată pe

stâlpi metalici

N, V, E - teren particular,

S – drum judeţean

Tara: România;

judeţ:  Covasna,

oraş Baraolt;

str. Libertăţii nr. 26

1960

46

Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002

În administrare

 

imobil

164

152229

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului SM Zalău

ThetaKIT V3 DELTA - T

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Meteorologiei nr. 16

2005

6.413

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

165

152230

8.28.01

Microcentrală format ZIP 25 BF şi instalaţii electrice aferente

Centrală termică murală pe gaz, putere termică nominală de încălzire 23,7 kW

În incinta staţiei meteorologice

Ţara: România;

judeţ:  Cluj;

municipiul Turda;

str. Agriculturii nr. 34 B

2005

1.710

Legea nr. 216/2004, PVR 2.245/2005

În administrare

 

imobil

166

152234

8.30

Reţele electrice exterioare SM Vlădeasa 1800

Compusă din instalaţie de siguranţa stâlpi cu lampadare în incinta staţiei meteo

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Cluj;

satul Rogojel,

comuna Săcuieu, nr. -

2004

51.040

Legea nr. 216/2004, Dec. Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

167

152235

8.28.01

Grup electrogen SM Vlădeasa 1800

TIP GL 11 TE- ATS 11 KVA

În incinta SM Vlădeasa 1800

Ţara: România;

judeţ:  Cluj;

satul Rogojel;

comuna Săcuieu, nr. -

2004

31.540

Legea nr. 216/2004, Dec. 352/2005

În administrare

 

imobil

168

152236

8.30

Rezervor de incendiu SM Vlădeasa 1800

Format din rezervor propriu-zis din beton, motopompă pentru stingerea incendiilor şi alte echipamente

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Cluj;

satul Rogojel,

comuna Săcuieu, nr. -

2004

50.511

Legea nr. 216/2004, Dec. 320/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

169

152243

8.28.01

Teren staţia meteo Polovragi

S = 2.339 mp, CF nr. 35364

N, V - primăria Polovragi,

E - Proprietăţi particulare,

S - drum judeţean

Ţara: România;

judeţ:  Gorj;

comuna Polovragi nr. 665

1998

22.021

Legea nr. 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, 739/9.07.2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

170

152248

8.28.13

Baracă metalică 12X36X3, ANM sediul central

Baracă metalică auto parter, panouri termoizolante, Sc = 452 mp, Sd =

452 mp, magazie materiale parter, panouri

termoizolante, Sc = 33 mp, Sd = 33 mp, CF nr. 259845

Situat în incinta ANM RA

Ţara: România;

judeţ:  municipiul Bucureşti; sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

2004

297.022

Legea nr. 216/2004, PVR 249/2004

În administrare

 

imobil

171

152249

8.28.01

Branşament gaze naturale - SM Afumaţi

 

În incinta OFA Afumaţi

Ţara: România;

judeţ:  Ilfov;

comuna Afumaţi;

şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6

2004

19.171

Legea nr. 216/2004, PVR Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

172

152250

8.28.01

Instalaţie utilizare gaze naturale - SM Afumaţi

 

În incinta OFA Afumaţi

Ţara: România;

judeţ:  Ilfov;

comuna Afumaţi;

şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 6

2004

61.608

Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015

În administrare

 

imobil

173

152285

8.30

CITROEN JUMPER, BENA-CMR Banat Crişana

Camion cabină dublă, 4 uşi, 3,5 tone

În incinta CMR Banat Crişana - Timişoara

Ţara: România;

judeţ:  Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Gheorghe Adam nr. 15 A

2004

65.390

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

174

152286

8.30

Racord electric de joasă tensiune observator radar Oradea

Post transformare în anvelopă de beton 2X160KVA 6/04 KV

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J

2004

9.276

Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

imobil

175

152290

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Oradea

Aparat electronic pentru

determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Bihor;

MRJ Oradea;

Calea Aradului nr. 93 J

2004

7,312

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

imobil

176

152298

8.30

Staţie automată MAWS 301 SM Turda

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei staţiei meteo Turda

Ţara: România;

judeţ:  Cluj;

municipiul Turda;

str. Agriculturii nr. 34 B

2005

26.914

Legea nr. 216/2004, Dec. 393/2005

În administrare

 

imobil

177

152300

8.30

Staţie automată MAWS 301 staţia meteo Bozovici

Staţie automată pentru măsurarea şi transmiterea datelor meteorologice

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Caraş-Severin;

comuna Bozovici nr. 948

2005

26.914

Legea nr. 216/2004, Dec. 227/2005

În administrare

 

 

178

152302

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Lugoj

Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Timiş;

municipiul Lugoj;

Strada Tapiei nr. 64

2005

6.412

Legea nr. 214/2006 Dec. 373/2005

În administrare

 

mobil

179

152304

8.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Sânnicolau Mare

Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncimea de 0-100 cm

În incinta staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Timiş;

oraş Sânnicolau Mare;

str. Dr. Victor Babeş nr. 111

2005

6.412

Legea nr. 216/2004, Dec. 373/2005

În administrare

 

mobil

 

180

152315

6.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului CMR Oltenia

Aparatură electronică

În incinta staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Vâlcea;

municipiul Drăgăşani;

str. Regele Ferdinand nr. 64 E

2005

6.413

Legea nr. 216/2004, Dec. 370/2005

În administrare

 

mobil

181

152316

6.30

Staţie automată MAWS CMR Tr. Sud, SM Odorheiul Secuiesc

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara; România;

judeţ:  Harghita;

municipiul Odorheiul Secuiesc;

str. Văii nr. 31

2005

26,914

Legea nr. 216/2004, Dec. 397/2005

În administrare

 

mobil

182

152319

8.30

Staţie automată MAWS CMR Tr. Sud - SM Batoş

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România;

judeţ:  Mureş;

comuna Batoş nr. 304

2005

26.914

Legea nr. 216/2004, Dec. 397/2005

În administrare

 

mobil

183

152320

6.30

Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului CMR Tr. Sud

Aparatură electronică

În incinta terenului staţiei meteo Dumbrăveni

Ţara: România;

judeţ:  Sibiu;

oraş Dumbrăveni;

str. Cuza Vodă nr. 114

2005

6.413

Legea nr. 216/2004, Dec. 375/2005

În administrare

 

mobil

184

152332

8.30

Staţie automată MAWS 301 S Z3850015 - SM Sulina

DATALOGGER -

sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Sulina

Ţara: România;

judeţ; Tulcea;

oraş Sulina

2005

26,914

Legea nr. 216/2004, Dec. 394/2005

În administrare

 

mobil

185

152334

8.30

Barca JEANNEAU MERRY FISHER 580 cu motor CMR Dobrogea

Barcă şase persoane, cu motor 112 CP SERE PURI

În incinta staţiei meteo Gura Portiţei

Ţara: România;

Judeţ: Tulcea;

comuna Jurilovca;

Gura Portiţei

2005

106.939

Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014

În administrare

 

mobil

186

152335

8.30

Remorcă transport ambarcaţiune CMR Dobrogea

RTB 1350 SERIE RO0B55M3320014

În incinta staţiei meteo Gura Portiţei;

Ţara: România;

judeţ:  Tulcea;

comuna Jurilovca;

Gura Portiţei

2005

6.657

Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

187

155441

8.28.01

Teren şi clădire staţie meteo Târgu Mureş

Teren S = 1.064 mp, clădire pe cadre din beton armat, zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 157 mp, Sd = 314 mp,

CF nr. 136360

N, E - Aeroclubul Târgu Mureş;

S - rest proprietate;

V - Primăria Târgu Mureş

Ţara: România;

judeţ:  Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Libertăţii nr. 120

2010

2013

967.405

Hotărârea Guvernului nr. 784/28.07.2010

În administrare

 

imobil

188

156546

8.30

Staţie meteo automată Logotronic SM Sânnicolau Mare

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe

analogice şi digitale;

traductori

meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Timiş;

oraş Sânnicolaul Mare;

str. Dr. Victor

Babeş nr. 111

2007

40.453

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

189

156551

8.30

Staţie meteo automată Logotronic SM Mangalia

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo

Ţara: România; judeţ; Constanţa;

municipiul Mangalia;

str. Matei Basarab nr. 1

2007

40.453

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

190

156576

8.30

Staţie meteo automată VAISALA SM Polovragi

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteo

Ţara; România;

judeţ:  Gog;

comuna Polovragi nr. 665

2010

47.134

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

191

156577

8.30

Staţia meteo automată VAISALA SM Voineasa

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteo

Ţara; România;

judeţ:  Vâlcea;

comuna Voineasa;

satul Voineasa;

str. Stupina nr. -

2009

35.000

Hotărârea Guvernului nr. 1.259/21.12.2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004

În administrare

 

mobil

192

159521

8.30

Staţie meteo automată MAWS 301 SM Târgu Logreşti

DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici

În incinta platformei meteorologice a staţiei

Ţara: România;

judeţ:  Gorj;

comuna Logreşti,

satul Târgu Logreşti