MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 176/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 176         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 26 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.418/2017. - Ordin al ministrului sănătăţii privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

123. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulantă Bucureşti-Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. 112 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1- - Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate şi al uniformei de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1, cane face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Normele privind echiparea personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi regulile de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă personalizarea echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenţie, precum şi a uniformei de ceremonie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov cu însemne specifice, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Managerul general al serviciului de ambulanţă, în calitate de ordonator de credite, are obligaţia de a prevedea anual în bugetul de venituri şi cheltuieli fondurile necesare procurării echipamentului individual de protecţie şi a uniformei de ceremonie prevăzut în anexe la prezentul ordin, pentru personalul operativ de intervenţie, urmărind cu stricteţe respectarea integrală a prevederilor prezentului ordin.

(2) Echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenţie, precum şi uniforma de ceremonie vor fi finanţate integral din bugetul unităţii.

Art. 5. - (1) Echipamentul individual de protecţie este unic şi obligatoriu pentru personalul de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov în timpul programului normal sau prelungit de lucru.

(2) Portul echipamentului individual de protecţie în cadrul unor manifestări sau activităţi în afara programului normal sau prelungit de lucru se poate face numai cu aprobarea scrisă a managerului general al serviciului public de ambulanţă şi cu avizul sindicatului reprezentativ.

(3) Uniforma de ceremonie va fi purtată de personalul operativ de intervenţie care participă la festivitatea anuală a „Zilei Naţionale a Ambulanţei din România - 28 iulie”, la şedinţele trimestriale ale serviciilor de ambulanţă şi la alte festivităţi, cu aprobarea scrisă a conducerii unităţii şi de comun acord cu reprezentantul sindicatului reprezentativ.

Art. 6. - Portul altor echipamente individuale de protecţie, în alte culori, cu alte însemne, în altă compunere sau portul incomplet al uniformei şi echipamentului de protecţie de către personalul serviciilor publice de ambulanţă este interzis de la momentul achiziţionării echipamentului prevăzut în prezentul ordin de către serviciul de ambulanţă.

Art. 7. - Conducerea serviciului de ambulanţă are obligaţia să urmărească respectarea de către personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a prevederilor regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului de protecţie.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin privind achiziţia echipamentului individual de protecţie vor fi duse la îndeplinire în maximum 12 luni de la data publicării, iar prevederile privind achiziţiile uniformei de ceremonii se vor face progresiv, pentru ca în maximum 5 ani de la publicarea prezentului ordin să fie echipat întreg personalul.

Art. 9. - (1) Dispoziţiile prezentului ordin nu se aplică personalului medical şi paramedical care activează în cadrul Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD).

(2) Personalul medical şi paramedical care activează în cadrul SMURD este supus reglementării actelor normative emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 10. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.479/2010 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate şi uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, a normelor privind echiparea acestor categorii de personal, precum şi a regulilor pentru aplicarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.418.

 

ANEXA Nr.: 1

 

REGULAMENT

pentru compunerea şi portul echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate şi al uniformei de ceremonii pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

 

TITLUL I

Echipament individual de protecţie pentru personalul operativ de intervenţie din cadrul serviciilor publice de ambulanţă

(medici, asistenţi medicali, ambulanţieri, conducători auto sanitară şi operatori registratori)

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi este destinat echipării exclusive a angajaţilor serviciilor de ambulanţă,

 

CAPITOLUL II

Componenţa echipamentului

 

Art. 2. - Echipamentul va cuprinde:

a) şapcă de vară;

b) şapcă de iarnă;

c) tricou mânecă scurtă;

d) tricou mânecă lungă;

e) vestă vară;

f) pantalon subţire;

g) pantalon gros;

h) jachetă cu mâneci detaşabile;

i) haină exterioară;

j) încălţăminte de lucru şi protecţie - pantofi şi bocanci tip S3 SRC;

k) curea de piele,

 

CAPITOLUL III

Descriere echipamente

 

SECŢIUNEA 1

Şapca de vară

 

Art. 3. - (1) Şapca de vară este un echipament de lucru de concepţie simplă, confecţionată în 6 clini, cu cozoroc şi paspoal în contrast (roşu), din 100% bumbac periat.

(2) Şapca este ajustabilă la spate, se livrează într-o singură mărime, are culoarea bleumarin RAL 5011 şi greutatea de 260+/-10 g/mp.

(3) Şapca se personalizează cu ecuson rotund „crucea vieţii cu 6 braţe”.

(4) Fondul ecusonului este alb cu margine albastră, crucea vieţii cu 6 braţe este pe fond albastru (şarpele de culoarea albă).

(5) Diametrul ecusonului este de 5,5 cm şi se aplică direct pe şapcă pe mijloc faţă deasupra cozorocului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Şapca de iarnă

 

Art. 4. - (1) Şapca de iarnă este un echipament de lucru de concepţie simplă, confecţionată în 6 clini, cu cozoroc, din 100% lână.

(2) Şapca este prevăzută cu protecţie pentru urechi şi ceafa pliabilă în interior, se livrează într-o singură mărime, are culoarea bleumarin şi greutatea de 300 +/-10 g/mp.

(3) Şapca se personalizează cu ecuson rotund „crucea vieţii cu 6 braţe”.

(4) Fondul ecusonului este alb cu margine albastră, crucea vieţii cu 6 braţe este pe fond albastru (şarpele de culoarea albă).

(5) Diametrul ecusonului este de 5,5 cm şi se aplică direct pe şapcă pe mijloc faţă deasupra cozorocului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Tricoul cu mânecă scurtă şi tricoul cu mânecă lungă

 

Art. 5. - (1) Tricoul cu mânecă scurtă este un produs proiectat astfel încât să fie conform EN20471:2003 clasa 2, cu o construcţie compusă din:

a) faţă, spate, mâneci scurte, bentiţă aplicată la răscroiala gâtului din material de bază şi două benzi retroreflectante argintii (de tip segmentate) de 50 mm aplicate circular orizontal la mijlocul tricoului astfel: prima bandă la 2 cm în jos faţă de linia imaginară de la subraţ, iar a două bandă la 5 cm distanţă de prima bandă;

b) pe cele două mâneci scurte se aplică o bandă retroreflectantă la minimum 5 cm de terminaţia mânecii.

(2) Tricoul cu mânecă lungă este un produs proiectat astfel încât să fie conform EN 20471:2003 clasa 2, cu o construcţie compusă din:

a) faţă, spate, mâneci lungi cu tiv la terminaţie, bentiţă aplicată la răscroiala gâtului din material de bază şi două benzi retroreflectante argintii (de tip segmentate) de 50 mm aplicate circular orizontal la mijlocul tricoului astfel: prima bandă la 2 cm în jos faţă linia imaginară de la subraţ, iar a două bandă la 5 cm distanţă de prima bandă;

b) cele două benzi retroreflectante se continuă şi pe cele două mâneci.

(3) Tricourile vor fi confecţionate din material de bază din poliester microfibră, culoare fluorescentă RAL 3026, cu caracteristici deosebite care trebuie să îi confere purtătorului lejeritate în purtare, preia transpiraţia şi permite evaporarea rapidă a acesteia, corpul rămânând uscat în permanenţă.

Art. 6. - (1) Tricoul cu mânecă scurtă şi cel cu mânecă lungă se vor personaliza astfel:

a) pe mâneca stângă: se va personaliza cu ecusonul rotund, diametrul 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României, aplicat deasupra benzii retroreflectante;

b) pe mâneca dreaptă: personalizare cu sigla rotundă cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu denumirea serviciului de ambulanţă cu tricolor, central „crucea vieţii”, aplicată deasupra primei benzi retroreflectante;

c) pe piept stânga: personalizare cu numele purtătorului, dimensiunea acestuia fiind de 9 x 3 cm, şi se aplică pe piept în partea dreaptă deasupra primei benzi retroreflectante;

d) pe piept dreapta: chenar de identificare a profesiei, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator; dimensiunea chenarului, de culoare albă, este de 9 x 3 cm şi se aplică pe piept deasupra primei benzi retroreflectante;

e) pe spate: personalizare cu denumirea serviciului de ambulanţă + nume judeţ, în culoare albă, aşezată la mijlocul distanţei dintre prima bandă retroreflectantă şi răscroiala gâtului:

- dimensiuni litere pentru denumirea serviciului de ambulanţă: 2,5 cm;

- dimensiuni litere pentru denumirea judeţului: 4 cm.

(2) întreaga personalizare se va realiza direct pe tricou prin procedee specifice care să nu deterioreze culoarea materialului sau benzile retroreflectante.

Art. 7. - (1) Materialul de bază pentru tricou va avea următoarele caracteristici tehnice:

a) compoziţia > 100% poliester microfibră;

b) culoare fluorescentă > RAL 3026;

c) masă material > 150 +/-10 g/mp;

d) fineţea firelor > 30/1 Nm;

e) modificare dimensională la spălat > longitudinal şi transversal +/- 3%;

f) modificarea culorii la spălare (după 50 de spălări): fără modificare;

g) stare culoare la spălare (după 50 de spălări): culorile nu se întrepătrund

(2) Banda retroreflectantă va avea următoarele caracteristici tehnice:

a) tip bandă: segmentată;

b) lăţime: 50 mm;

c) culoare: argintie;

d) coeficient de retroreflexie: conf. cap, 6 - EN ISO 20471;

e) rezistenţa la abraziune: 5.000 de cicluri (EN 530 metoda 2);

f) rezistenţa la spălare: 50 de cicluri la 40 grade Celsius.

(3) Performanţele benzii trebuie să corespundă cerinţelor EN ISO 20471:2013 „îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională”.

Art. 8. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească criteriul de performanţă cerut prin EN ISO 20471:2013 pentru clasa 2 de vizibilitate.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii caracteristicilor tehnice ale produsului finit, materialului de bază şi a benzii reflectorizante se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru tricou model ambulanţă;

b) raport de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică - materia primă de bază şi banda retroreflectantă tip segmentată emise de un laborator acreditat

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare al organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 9. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 de luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normală.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Vesta de vară cu benzi retroreflectante microprismatice

 

Art. 10. - (1) Vesta de vară este un produs proiectat astfel încât să fie conform EN20471:2003 clasa 1.

(2) Vesta este executată din material de bază în două culori, culoare fluorescentă RAL 3026 pentru culoarea de bază şi culoare bleumarin RAL 5011 părţile contrastante, peste care se aplică două benzi retroreflectante microprismatice personalizate cu „crucea vieţii cu 6 braţe”. La interior vesta este prevăzută cu material tip plasă pentru a asigura confortul în purtare.

(3) Umerii produsului sunt din material de culoare bleumarin RAL 5011 simetric faţă-spate, pe faţa produsului, la piept, sub cusătura orizontală se aplică două buzunare cu clape şi închidere prin două capse pe fiecare clapă (stânga-dreapta). Pe clapele buzunarelor de la piept se aplică scai pufos cu dimensiunea de 9,5 x 3 cm pentru ataşare ecuson nume şi funcţie.

(4) Sub cele două buzunare se aplică prin coasere circular prima bandă retroreflectantă microprismatică cu lăţime de 5 cm.

(5) Sub prima bandă retroreflectantă sunt două buzunare oblice cu clapa de buzunar prinsă în cusătura laterală şi cusătura orizontală, prevăzută şi cu o capsă. Această construcţie de buzunar asigură obiectele aflate în buzunarul vestei să nu cadă chiar dacă persoana purtătoare se apleacă sau se mişcă mai brusc. La 5 cm de terminaţia vestei se aplică a două bandă retroreflectantă microprismatică personalizată cu „crucea vieţii cu 6 braţe”. Sub banda retroreflectantă inferioară vesta are o betelie cu părţi laterale în elastic pentru a regla lărgimea terminaţiei. Vesta se închide cu fermoar şi este prevăzută cu guler.

(6) Umerii produsului, marginea clapelor buzunarelor superioare şi inferioare, betelia, precum şi la cusătura orizontală de pe spate se foloseşte material de culoare bleumarin RAL 5011. Restul produsului este confecţionat din material de culoare fluorescentă RAL 3026. Pe spatele produsului deasupra cusăturii orizontale se aplică un scai pufos cu dimensiunea de 20 x 5 cm pentru ataşare ecuson funcţie.

Art. 11. - (1) Vesta de vară se va personaliza astfel:

a) pe buzunarul stâng se va personaliza cu ecusonul rotund, diametrul 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României, aplicat deasupra benzii retroreflectante;

b) pe buzunarul drept; se va personaliza ecusonul rotund după modelul din anexa nr. 3 la ordin cu Ministerul Sănătăţii - denumirea serviciului de ambulanţă - România cu tricolor - central „crucea vieţii”, aplicat deasupra benzii retroreflectante;

c) ecusonul brodat cu funcţia, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator;

dimensiunea de 9,5 x 3 cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos de pe clapa stângă;

d) ecusonul brodat cu numele: dimensiunea de 9,5 x 3cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos de pe clapa dreaptă;

e) ecuson brodat cu funcţia, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator;

dimensiunea de 20 x 5 cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos de pe spatele produsului;

f) pe spate: personalizare cu denumirea serviciului de ambulanţă + judeţ + crucea vieţii cu 6 braţe, în culoare gri reflectorizant, aşezată la mijlocul distanţei dintre prima bandă retroreflexivă şi linia orizontală de culoare bleumarin RAL5011:

(2) Dimensiunile elementelor ecusonului vor fi următoarele:

a) dimensiuni litere pentru denumirea serviciului de ambulanţă: 2,5 cm;

b) dimensiuni litere pentru denumirea judeţului; 4 cm;

c) dimensiune crucea vieţii cu 6 braţe: 12 cm;

d) dimensiune totală personalizare: 20 cm;

Art. 12. - (1) Materialul de bază vestă va avea următoarele caracteristici tehnice:

a) compoziţia > 67% poliester + 33% bumbac;

b) masa material > 240 +/- 5 g/mp [ISO 3801];

c) culoare: RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast;

d) rezistenţa la tracţiune > min. 1.100N în urzeală şi min. 1.000N în bătătură [IS013934];

e) rezistenţa la sfâşiere > min. 40N în urzeală şi min. 35N în bătătură [IS04674];

f) rezistenţa la abraziune > min. 5.000 de cicluri [IS012947];

g) rezistenţa la stropire > 90 [ISO4920];

h) modificare dimensională la spălat > longitudinal şi transversal +/- 2%;

i) rezistenţa minimă a vopsirii la spălare 60 grade Celsius, la uscare, frecare uscată şi umedă, la lumină > 4-5.

(2) Banda retroreflectantă microprismatică va avea următoarele caracteristici tehnice:

a) tip bandă: microprismă retroreflectantă;

b) personalizată cu „crucea vieţii cu 6 braţe” (tip umbră);

c) lăţime: 50 mm;

d) culoare: argintiu sau alb cu umbră crucea vieţii cu 6 braţe;

e) coeficient de retroreflexie: conf. cap. 6 - EN ISO 20471;

f) unghi de observaţie - minimum 500;

g) rezistenţa la spălare: 50 de cicluri la 60 grade Celsius.

(3) Performanţele benzii trebuie să corespundă cerinţelor EN ISO 20471:2013 „îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională”.

Art. 13. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performantă pentru clasa 1 de vizibilitate, conform EN ISO 20471:2013

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii caracteristicilor tehnice ale produsului finit, materialului de bază şi benzii retroreflectante se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru vesta de vară model ambulanţă;

b) raport de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică, materia primă de bază şi banda retroreflectantă microprismatică emise de un laborator acreditat din Uniunea Europeană.

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 14. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 12 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normale.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Pantalon subţire cu benzi retroreflectante microprismatice

 

Art. 15. - (1) Pantalonul subţire se va confecţiona din material amestec bumbac cu poliester, se compune din două repere faţă pantalon de culoare bleumarin, două repere spate pantalon de culoare bleumarin, betelie cu găici de culoare bleumarin pentru curea de piele cu lăţime de 5 cm, două buzunare cu deschidere oblică pe şold de culoare bleumarin, două buzunare cu clapă aplicate pe părţile laterale de culoare fluorescentă RAL 3026, închidere cu capse, două buzunare cu clapă, aplicate pe spate, de culoare bleumarin RAL 5011, închidere cu capse, şliţ închis cu fermoar.

(2) De la terminaţia buzunarului lateral în jos până la prima bandă retroreflectantă se aplică o garnitură din materialul de bază de culoare fluorescentă RAL 3026, având aceeaşi lăţime cu cea a buzunarului. Pantalonul este prevăzut cu genunchier de culoare bleumarin. Toate tighelele sunt executate la maşina cu două ace. Pantalonul are la partea inferioară două benzi microprismatice retroreflectante argintii de 50 mm, personalizate cu „crucea vieţii cu 6 braţe”, aplicate circular pe fiecare picior de la garnitura de material culoare fluorescentă RAL 3026 în jos, cu distanţa de 5 cm între cele două benzi. Pantalonul va fi confecţionat astfel încât să îndeplinească cerinţele EN ISO 20471:2013, clasa 1 de vizibilitate.

Art. 16. - Ţesătura de bază a pantalonului va avea următoarele caracteristici:

a) compoziţia > 67% poliester + 33% bumbac;

b) masă material pantalon subţire > 240 +/- 5 g/mp [ISO3801];

c) culoare: RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast;

d) rezistenta la tracţiune > min. 1100N în urzeală şi min. 1000N în bătătură [IS013934];

e) rezistenţa la sfâşiere > min. 40N în urzeală şi min. 35N în bătătură [IS04674];

f) rezistenţa la abraziune > min. 5.000 de cicluri [IS012947];

g) rezistenţa la stropire > 90 [ISO4920];

h) modificare dimensională la spălat > longitudinal şi transversal +/- 2%;

i) rezistenţa minimă a vopsirii la spălare 60°C, la uscare, frecare uscată şi umedă, la lumină > 4-5.

Art. 17. - Banda retroreflectantă micro prismatică va respecta următoarele caracteristici:

a) tip bandă: microprismă retroreflectantă;

b) personalizată cu „crucea vieţii cu 6 braţe” (tip umbră);

c) lăţime: 50 mm;

d) culoare: argintiu sau alb cu umbra crucea vieţii;

e) coeficient de retroreflexie: conf. cap. 6 - EN ISO 20471;

f) unghi de observaţie - minimum 500;

g) rezistenţa la spălare: 50 de cicluri la 60 grade Celsius.

Art. 18. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performantă pentru clasa 1 de vizibilitate, conform EN ISO 20471:2013.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii caracteristicilor tehnice ale produsului finit, materialului de bază şi benzii retroreflectante se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru pantalon subţire model ambulanţă;

b) raport de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică, materia primă de bază şi banda retroreflectantă microprismatică emise de un laborator acreditat

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 19. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 de luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normale.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Pantalon gros cu benzi retroreflectante microprismatice

 

Art. 20. - (1) Pantalonul gros se va confecţiona din material amestec bumbac cu poliester, se compune din două repere faţă pantalon de culoare bleumarin, două repere spate pantalon de culoare bleumarin, betelie cu găici de culoare bleumarin, două buzunare cu deschidere oblică pe şold de culoare bleumarin, două buzunare cu clapă aplicate pe părţile laterale de culoare fluorescentă RAL 3026, închidere cu capse, două buzunare cu clapă, aplicate pe spate, de culoare bleumarin, închidere cu capse, şliţ închis cu fermoar.

(2) De la terminaţia buzunarului lateral în jos până la prima bandă retroreflectantă se aplică o garnitură din materialul de bază de culoare fluorescentă RAL 3026, având aceeaşi dimensiune cu cea a buzunarului. Pantalonul este prevăzut cu genunchier de culoare bleumarin RAL 5011.

(3) Toate tighelele sunt executate la maşină cu două ace. Pantalonul are la partea inferioară două benzi microprismatice retroreflectante argintii de 50 mm personalizate cu „crucea vieţii cu 6 braţe”, aplicate circular pe fiecare picior de la garnitura de material culoare fluorescentă RAL 3026 în jos, cu distanţa de 5 cm între cele două benzi. Pantalonul va fi confecţionat astfel încât să îndeplinească cerinţele EN ISO 20471:2013, clasa 1 de vizibilitate.

Art. 21. - Materialul de bază al pantalonului va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) compoziţia > 50% poliester + 50% bumbac;

b) structura > poliester exterior + bumbac interior;

c) masă material pantalon gros > 260 +/- 5 g/mp [ISO3801];

d) culoare: RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast;

e) rezistenţa la tracţiune > min. 850N în urzeală şi min. 1100N în bătătură [IS013934];

f) rezistenta la sfâşiere > min, 40N în urzeală şi min, 35N în bătătură [IS04674];

g) rezistenţa la abraziune > min. 5.000 de cicluri [IS012947];

h) rezistenţa la stropire > 90 [ISO4920];

i) modificare dimensională la spălat la 60°C > longitudinal şi transversal +/-2%;

j) rezistenţa minimă a vopsirii la spălare 60 grade C, la uscare, frecare uscată şi umedă, la lumină > 4-5.

Art. 22. - Banda retroreflectantă microprismatică va avea următoarele caracteristici tehnice:

a) tip bandă: microprismă retroreflectantă;

b) personalizată cu „crucea vieţii cu 6 braţe” (tip umbră);

c) lăţime: 50 mm;

d) culoare: argintiu sau alb cu umbră crucea vieţii;

e) coeficient de retroreflexie: conf. cap. 6 - EN ISO 20471;

f) unghi de observaţie - minimum 500;

g) rezistenţa la spălare: 50 de cicluri la 60 grade Celsius.

Art. 23. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performantă pentru clasa 1 de vizibilitate, conform EN ISO 20471:2013.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii caracteristicilor tehnice ale produsului finit, materialului de bază şi benzii retroreflectante se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru pantalon gros model ambulanţă;

b) raport de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică, materia primă de bază şi banda retroreflectantă microprismatică emise de un laborator acreditat.

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 24. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 12 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normală.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Jacheta cu mâneci detaşabile şi benzi retroreflectante microprismatice

 

Art. 25. - (1) Jacheta cu mâneci detaşabile este un produs proiectat astfel încât să fie conform EN 20471:2003 clasa 2, multifuncţional, care în perioadele de iarnă poate fi purtată sub

haina exterioară, având rolul de a asigura protecţie termică purtătorului, iar în perioadele mai puţin friguroase, jacheta poate fi purtată individual şi în două variante cu mânecile montate sau fără mâneci. Jacheta este confecţionată din material tip softshell într-o combinaţie de două culori, culoare RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast, cu două benzi retroreflectante microprismatice personalizate cu „crucea vieţii cu 6 braţe”, aplicate circular pe produs şi pe mâneci.

(2) Prima bandă retroreflectantă se aplică la cca. 3 cm de linia imaginară de la subraţ, iar a două bandă la cca. 10 cm de prima bandă. Jacheta are mâneci detaşabile montate cu fermoare, astfel încât produsul poate fi utilizat şi fără mâneci, tip vestă. La închidere se foloseşte fermoar. Umerii produsului sunt din material bleumarin simetric faţă-spate.

(3) Pe faţa produsului, deasupra benzii retroreflectante superioare, se vor coase direct ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României, aplicat deasupra benzii retroreflectante în partea stângă, şi sigla rotundă cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu denumirea serviciului de ambulanţă cu tricolor, central „crucea vieţii”, aplicată deasupra primei benzi retro reflectante în partea dreaptă.

(4) între cele două ecusoane rotunde şi banda retro reflectantă se vor coase cele două bucăţi de scai pufos, cu dimensiunea de 9,5 x 3 cm pentru ataşarea ecusonului nume şi funcţie.

(5) La îmbinarea cusăturilor verticale, pe cele două margini ale părţii de culoarea bleumarin de pe umăr, la răscroiala mânecilor şi la cca. 12 cm de terminaţia mânecii se aplică un insert reflectorizant, tip vipuşcă. Jacheta are două buzunare laterale la partea inferioară, care se închid cu fermoar în poziţie verticală. La interior în partea stângă piept se aplică un buzunar închis cu fermoar. La terminaţia mânecilor se vor executa două şliţuri cu fermoare şi protecţie vânt pentru a oferi lejeritate purtătorului, dacă acest lucru este necesar.

(6) Jacheta este confecţionată din material de culoare fluorescentă RAL 3026 pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast (la umeri, mâneci după a două bandă retroreflectantă, partea laterală după a două bandă retroreflectantă, interiorul gulerului).

Art. 26. - (1) Jacheta cu mâneci, detaşabile se va personaliza astfel:

a) pe piept stânga se va aplica direct pe produs ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României, aplicat deasupra benzii retroreflectante;

b) pe piept dreapta se va aplica sigla rotundă cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu denumirea serviciului de ambulanţă cu tricolor, central „crucea vieţii”, aplicată deasupra primei benzi retroreflectante;

c) ecusonul brodat de funcţie, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator; dimensiunea de 9,5 x 3 cm se coase pe scai aspru şi se aplică scaiul pufos stânga de pe geacă;

d) ecusonul brodat de nume; dimensiunea de 9,5 x 3 cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos dreapta de pe geacă;

e) pe spate se va aplica denumirea serviciului de ambulanţă + nume judeţ + crucea vieţii cu 6 braţe, în culoare gri reflectorizant, aşezată la mijlocul distanţei dintre prima bandă retroreflectantă şi linia orizontală bleumarin.

(2) Dimensiunile vor fi următoarele:

a) dimensiuni litere pentru serviciul de ambulanţă: 2,5 cm;

b) dimensiuni litere pentru denumirea judeţului: 4 cm;

c) dimensiune crucea vieţii cu 6 braţe: 12 cm;

d) dimensiune totală personalizare: 20 cm.

Art. 27. - (1) Materialul de bază al gecii va avea următoarele caracteristici:

a) compoziţia > 84% poliester PES + 16% poliuretan trilaminat (pes construcţie ripstop + membrană poliester + lână);

b) masă material > 290 +/-10 g/mp [ISO3801];

c) culoare: RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast;

d) rezistenţa la tracţiune > min. 950N în urzeală şi min. 600N în bătătură [IS013934];

e) rezistenţa la sfâşiere > min. 50N în urzeală şi min. 45N în bătătură [IS04674];

f) rezistenţa la abraziune > min. 5.000 de cicluri [IS012947];

g) rezistenţa la stropire > 90 [ISO4920];

h) rezistenţa la vaporii de apă><35 mp. Pa/W [ISO11092];

i) rezistenţa la presiune hidrostatică > min. 500 mm/coloană de apă [ISO20811];

j) modificare dimensională la spălat > longitudinal şi transversal +/- 2%;

k) rezistenţa minimă a vopsirii la spălare 40 grade C, la uscare, frecare uscată şi umedă, la lumina > 4-5.

(2) Banda retroreflectantă microprismatică va respecta următoarele caracteristici tehnice:

a) tip bandă: microprismă retroreflectantă;

b) personalizată cu „crucea vieţii cu 6 braţe” (tip umbră);

c) lăţime: 50 mm;

d) culoare: argintiu/alb cu umbră crucea vieţii;

e) coeficient de retroreflexie: cont. cap. 6 - EN ISO 20471;

f) unghi de observaţie - minimum 500;

g) rezistenţă la spălare: 50 de cicluri la 60 grade Celsius.

Art. 28. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performantă pentru clasa 2 de vizibilitate, conform EN ISO 20471:2013.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii caracteristicilor tehnice ale produsului finit, materialului de bază şi benzii retroreflectante se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru jacheta cu mâneci detaşabile model ambulanţă;

b) rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică, materia primă de bază şi banda retroreflectantă microprismatică emise de un laborator acreditat.

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare ale organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

C) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 29 - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 de luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normale.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Haina exterioară cu benzi retroreflectante microprismatice

 

Art. 30. - (1) Haina exterioară este un produs proiectat astfel încât să fie conform EN 20471:2003 clasa 2 şi este executată din material de bază în două culori, RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast, peste care se aplică circular două benzi retroreflectante microprismatice personalizate cu „crucea vieţii cu 6 braţe1 la partea inferioară şi mâneci, precum şi o bandă la partea superioară în faţă şi în spate (dispuse orizontal şi vertical de jur-împrejurul plătcii de culoare bleumarin).

(2) Haina are o formă ergonomică corectă, fără a limita libertatea de mişcare a purtătorului. Haina se va închide în faţă cu un fermoar de cant protejat cu fentă dublă închisă cu capse.

(3) Gluga impermeabilă montată în răscroitura gulerului poate fi împachetată în gulerul inferior, iar lărgimea manşetelor este reglabilă cu ajutorul unor epoleţi cu scai.

(4) Lărgimea în talie este reglabilă cu ajutorul unui şnur montat într-un canal şi ale cărui terminaţii sunt în cele două lăcaşuri protectoare deasupra buzunarului. Haina este căptuşită cu căptuşeală impermeabilă şi termosaldată cu benzi în două straturi.

(5) Haina are două buzunare superioare cu laist şi clapă de buzunar închise cu capse. Pe clapele buzunarelor se aplică scai pufos cu dimensiunea de 9,5 x 3 cm pentru ataşare ecuson nume şi funcţie şi două buzunare inferioare cu clape de buzunar închise cu capse.

(6) Pe cele două mâneci se vor coase direct ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României, şi cu denumirea serviciului de ambulanţă cu tricolor, central „crucea vieţii”.

(7) Mânecile sunt fixe, nu se pot detaşa de produs, cu două rânduri de benzi reflexive dispuse circular în continuarea benzilor de pe cele două buzunare inferioare ale produsului.

(8) Pe spatele produsului, deasupra benzii retroreflectante superioare, se aplică un scai pufos cu dimensiunea de 20 x 5 cm pentru ataşare ecuson funcţie.

(9) Gulerul exterior este în culoarea roşu fluorescent, cel interior bleumarin, fenta faţă are culoarea exterioară roşu fluorescent, iar culoarea interioară bleumarin.

(10) Haina prezintă pe partea superioară (piept şi spate) o platcă în culoarea RAL 5011 bleumarin, iar terminaţia gecii şi a mânecilor este de asemenea de culoare bleumarin (partea produsului de sub ultima bandă retroreflectantă). Restul produsului este executat în culoare de bază RAL 3026 roşu fluorescent,

Art. 31. - (1) Haina de protecţie se va personaliza astfel:

a) pe mâneca stângă: se va aplica direct pe produs ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, brodat cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor - central stema României;

b) pe mâneca dreaptă: personalizare cu siglă rotundă cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, cu denumirea serviciului de ambulanţă cu tricolor, central „crucea vieţii”;

c) ecusonul brodat cu funcţia, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator;

dimensiunea de 9,5 x 3 cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos de pe clapa stângă;

d) ecusonul brodat cu numele; dimensiunea de 9,5x3cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos de pe clapa dreaptă;

e) ecuson brodat funcţie, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator;

dimensiunea de 20 x 5 cm se coase pe scai aspru şi se aplică pe scaiul pufos de pe spatele produsului;

f) pe spate: personalizare cu denumirea serviciului de ambulanţă + nume judeţ + crucea vieţii cu 6 braţe, în culoare gri reflectorizant, aşezată la mijlocul distanţei dintre prima bandă retroreflectantă şi canalul cu şnur de ajustare.

(2) Dimensiunile vor fi următoarele:

a) dimensiuni litere pentru denumirea serviciului de ambulanţă: 2,5 cm;

b) dimensiuni litere pentru denumirea judeţului: 4 cm;

c) dimensiune crucea vieţii cu 6 braţe: 12 cm;

d) dimensiune totală personalizare: 20 cm.

Art. 32. - (1) Materialul de bază a hainei va avea următoarele caracteristici tehnice:

a) compoziţia > 67% poliester + 33% bumbac;

b) masă material > 240 +/-5 g/mp [ISO3801];

c) culoare: RAL 3026 roşu fluorescent pentru culoarea de bază şi RAL 5011 bleumarin pentru părţile în culoare contrast;

d) rezistenţa la tracţiune > min. 1100N în urzeală şi min. 1000N în bătătură [IS013934];

e) rezistenta la sfâşiere > min. 40N în urzeală şi min. 35N în bătătură [IS04674];

f) rezistenţa la abraziune > min. 5.000 cicluri [IS012947];

g) rezistenţa la stropire > 90 [ISO4920];

h) modificare dimensională la spălat > longitudinal şi transversal +/-2%;

i) rezistenţa minimă a vopsirii la spălare 60 grade C, la uscare, frecare uscată şi umedă, la lumină > 4-5.

(2) Căptuşeala impermeabilă va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) compoziţia: poliester 100% în diverse variante de tricot;

b) impermeabilitate obţinută prin laminarea materialului textil cu un strat de PU sau PES;

c) greutate specifică: 150 +1-5 gr/m2;

d) rezistenta la evaporare: ISO 11092/EN ISO 31092: RET 20 mp PA/W;

e) rezistenţa la presiune hidrostatică: >20 kPa, conform DIN EN 20811, inclusiv după 50 de spălări.

(3) Banda retroreflectantă microprismatică va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) tip bandă: microprismă retroreflectantă;

b) personalizată cu „crucea vieţii cu 6 braţe” (tip umbră);

c) lăţime: 50 mm;

d) culoare: argintiu sau alb cu umbră crucea vieţii;

e) coeficient de retroreflexie: conf. cap. 6 - EN ISO 20471;

f) unghi de observaţie - minimum 500;

g) rezistenţa la spălare: 50 de cicluri la 60 grade Celsius.

(4) Performanţele benzii trebuie să corespundă cerinţelor EN ISO 20471:2013 „Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională”.

Art. 33. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performanţă pentru clasa 3 de vizibilitate conform EN ISO 20471:2013 şi clasa 2 conform EN ISO 343:2003.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii caracteristicilor tehnice ale produsului finit, materialului de bază, căptuşelii şi benzii retroreflectante se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare acreditat pentru haina exterioară model ambulanţă;

b) rapoarte de încercări/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică - materia primă de bază. căptuşeala impermeabilă şi banda retroreflectantă microprismatică - emise de un laborator acreditat.

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare al organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 34. - Marcarea produselor se realizează cu o emblemă din material ţesut imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, pe care se înscriu următoarele:

a) denumirea producătorului;

b) compoziţia fibroasă;

c) instrucţiuni de întreţinere;

d) mărimea;

e) data de fabricaţie;

f) menţiuni despre normele europene îndeplinite de fiecare produs.

Art. 35. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normală.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Încălţăminte de lucru şi protecţie

 

Art. 36. - (1) Bocancii tip S3 SRC sunt parte componentă a echipamentului individual de protecţie al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi sunt destinaţi echipării exclusive a angajaţilor serviciilor de ambulanţă.

(2) Materialul de bază din care sunt confecţionaţi bocancii este hidrofobizat, bombeul este nemetalic şi conferă purtătorului lejeritate în purtare, lamela este nemetalică, capse nemetalice pentru înşiretare şi sistem de deşiretare rapid.

(3) Bocancii sunt din piei bovine cu faţă naturală, cu ansamblul superior format din căpută, carâmbi, căptuşiţi la căpută cu neţesut împâslit şi la carâmbi cu tricot pichet caşerat cu spumă poliuretanică. La marginea superioară are element de confort amortizant. Căptuşeala este matlasată prin două rânduri de cusătură. Burduful din înlocuitor piele este asamblat peste căpută şi carâmbi. Îmbinarea este căpută peste carâmbi, cu sistem de închidere peste burduf prin înşiretare prin capse metalice. Talpa exterioară din PU dublă densitate este injectată direct pe ansamblul superior şi prezintă suprafaţă antiderapantă sub formă de figuri geometrice neregulate.

(4) Feţele de culoare neagră, căptuşeala şi cusăturile de culoare roşie prezintă elemente reflectorizante pe părţile laterale la îmbinarea căputului cu carâmbii, pentru sporirea vizibilităţii pe timp de noapte, aţă şi accesorii de culoare roşie. Bombeul nemetalic este din material compozit cu rezistenţa de 20OJ la şoc şi compresiune.

(5) Talpa este injectată din poliuretan dublă densitate, antistatică, antiderapantă, rezistentă la hidrocarburi. Lamela antiperforaţie este nemetalică, perforaţie zero.

(6) închiderea se face prin înşiretare prin perforaţii consolidate cu capse nemetalice şi sistem de deşiretare rapidă.

(7) Aţa este din poliester, grosime NM 50.

(8) Bocancii sunt căptuşiţi integral cu material având următoarele proprietăţi:

a) antiperspirant;

b) respirabilitate;

c) tratat antibacterian şi antimicotic;

d) greutate maximă: 1.300 g/pereche - pentru mărimsa42.

Art. 37. - (1) Bocancii S3 SRC trebuie să îşi păstreze neschimbate caracteristicile funcţionale, forma, dimensiunile şi culoarea pe toată durata utilizării lor.

(2) Bocancii S3 vor fi confecţionaţi din piei bovine cu faţa netedă de culoare neagră.

Art. 38. - (1) Materialul feţelor va prezenta următoarele caracteristici tehnice;

a) material din piei de bovine cu faţa naturală netedă hidrofobizată de culoare neagră;

b) rezistenţa la sfâşiere > 120 N;

c) permeabilitatea la vapori de apă > 0,8 mg/(cm2h).

(2) Talpa externă va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) material din TPU de culoare - bicoloră neagră cu gri;

b) rezistenţa la sfâşiere - conform ISO 20345:2011;

c) rezistenţa la abraziune - conform ISO 20345:2011;

d) rezistenţa la flexiune - conform ISO 20345:2011.

(3) Căptuşeala, căpută şi carâmbul vor prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) culoare căptuşeală - roşie;

b) culoare căpută şi carâmb - neagră;

c) material - tricot piquet pentru carâmbi şi neţesut împâslit pentru căpută;

d) rezistenţă la sfâşiere >15 N;

e) rezistenţa la abraziune - suprafaţa de uzură nu va dezvolta nicio gaură înainte de 25.600 cicluri uscate şi 12.800 de cicluri umede;

f) permeabilitatea la vapori de apă > 2,0 mg/(cm2h).

(4) Limba va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) culoare - neagră;

b) material - înlocuitor piele tip PU;

c) rezistenţa la sfâşiere > 18N.

(5) Gulerul va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) culoare - neagră;

b) material - înlocuitor piele tip PU;

c) rezistenţa la frecare - Suprafaţa de uzură nu va dezvolta nicio gaură înainte de 25.600 de cicluri uscate şi 12.800 de cicluri umede.

(6) Branţul va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) material - material textil;

b) grosime >2,0 mm;

c) absorbţie de apă > 70 mg/cm2;

d) desorbţie de apă > 80%;

e) acoperiş de branţ detaşabil;

f) material - material textil pe suport polimeric;

g) absorbţie de apă > 70 mg/cm2;

h) rezistenţa la abraziune - suprafaţa de uzură nu va dezvolta nicio gaura înainte de 25.600 de cicluri uscate şi 12.800 de cicluri umede.

Art. 39. - Marcarea bocancilor se realizează cu o emblemă din material ţesut imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, pe care se înscriu următoarele:

a) mărimea;

b) denumirea producătorului;

c) data de fabricaţie;

d) referire la standardul internaţional, adică ISO 20345:2011;

e) simbolul S3 SRC.

Art. 40. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 luni în condiţii de utilizare şi întreţinere normală,

Art. 41. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească cerinţele de performantă cerute conform EN ISO 20345:2011 pentru tip S3 SRC.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii cerinţelor tehnice şi de performanţă se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru bocanci S3 model ambulanţă;

b) rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică emise de un laborator acreditat.

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare al organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

Art. 42. - (1) Pantofii tip S3 SRC sunt parte componentă a echipamentului individual de protecţie al personalului de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi sunt destinaţi echipării exclusive a angajaţilor serviciilor de ambulanţă.

(2) Materialul din care sunt confecţionaţi pantofii tip S3 SRC este hidrofobizat, bombeul este nemetalic şi conferă purtătorului lejeritate în purtare, lamela este nemetalică, capsele pentru înşiretare sunt nemetalice.

(3) Pantofii tip S3 SRC sunt din piei de bovine cu faţa naturală, cu ansamblul superior format din căpută, carâmbi, căptuşiţi la căpută cu neţesut împâslit şi la carâmbi cu tricot pichet caşerat cu spumă poliuretanică. La marginea superioară are element de confort amortizant. Căptuşeala este matlasată prin două rânduri de cusătură. Burduful din înlocuitor piele este asamblat peste căpută şi carâmbi.

Îmbinarea este căpută peste carâmbi, cu sistem de închidere peste burduf prin înşiretare prin capse metalice. Talpa exterioară din PU dublă densitate este injectată direct pe ansamblul superior şi prezintă suprafaţa antiderapantă sub formă de figuri geometrice neregulate.

(4) Feţele de culoare neagră, căptuşeala şi cusăturile de culoare roşie prezintă elemente reflectorizante pe părţile laterale la îmbinarea capătului cu carâmbii, pentru sporirea vizibilităţii pe timp de noapte, aţă şi accesorii de culoare roşie.

(5) Bombeul este nemetalic din material compozit cu rezistenţa de 200J la şoc şi compresiune.

(6) Talpa este injectată din poliuretan dublă densitate, antistatică, antiderapantă, rezistentă la hidrocarburi. Lamela antiperforaţie este nemetalică, perforaţie zero. Închiderea se face prin înşiretare prin perforaţii consolidate cu capse nemetalice şi sistem de deşiretare rapidă.

(7) Aţa este din poliester cu grosimea NM 50.

(8) Pantofii tip S3 SRC sunt căptuşiţi integral cu material având următoarele proprietăţi:

a) antiperspirant;

b) respirabilitate;

c) tratat antibacterian şi antimicotic;

d) greutate maximă: 1.250 g/pereche - pentru mărimea42.

Art. 43. - (1) Pantofii tip S3 SRC trebuie să îşi păstreze neschimbate caracteristicile funcţionale, forma, dimensiunile şi culoarea pe toată durata utilizării lor.

(2) Pantofii tip S3 SRC vor fi confecţionaţi din piei de bovine cu faţa netedă de culoare neagră.

Art. 44. - (1) Materialul feţelor are următoarele caracteristici tehnice:

a) material din piei de bovine cu faţa naturală netedă hidrofobizată de culoare neagră;

b) rezistenţa la sfâşiere > 120N;

c) permeabilitatea la vapori de apă > 0,8 mg/(cm2h).

(2) Talpa externă are următoarele caracteristici tehnice:

a) material din TPU de culoare - bicoloră neagră cu gri;

b) rezistenţa la sfâşiere - conform ISO 20345:2011;

c) rezistenţa la abraziune - conform ISO 20345:2011;

d) rezistenţa la flexiune - conform ISO 20345:2011.

(3) Căptuşeala, căpută şi carâmbul au următoarele caracteristici tehnice:

a) culoare căptuşeală - roşie;

b) culoare căpută şi carâmb - neagră;

c) material - tricot piquet pentru carâmbi şi neţesut împâslit pentru căpută;

d) rezistenţa la sfâşiere >15N;

e) rezistenţa la abraziune - suprafaţa de uzură nu va dezvolta nicio gaură înainte de 25.600 cicluri uscate şi 12.800 de cicluri umede;

f) permeabilitatea la vapori de apă > 2,0 mg/(cm2h).

(4) Limba are următoarele caracteristici tehnice:

a) culoare - neagră;

b) material - înlocuitor piele tip PU;

c) rezistenţa la sfâşiere > 18N.

(5) Gulerul are următoarele caracteristici tehnice:

a) culoare - neagră;

b) material - înlocuitor piele tip PU;

c) rezistenţa la frecare - suprafaţa de uzură nu va dezvolta nicio gaură înainte de 25.600 de cicluri uscate şi 12.800 de cicluri umede.

(6) Branţul are următoarele caracteristici tehnice:

a) material - material textil;

b) grosime > 2,0 mm;

c) absorbţie de apă > 70 mg/cm2;

d) desorbţie de apă > 80%.

(7) Acoperiş de branţ detaşabil:

a) material - material textil pe suport polimeric;

b) absorbţie de apă > 70 mg/cm2;

c) rezistenţa la abraziune - suprafaţa de uzură nu va dezvolta nicio gaură înainte de 25.600 de cicluri uscate şi 12.800 de cicluri umede.

Art. 45. - Marcarea pantofilor tip S3 SRC se realizează cu o emblemă din material ţesut imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, pe care se înscriu următoarele:

a) mărimea;

b) denumirea producătorului;

c) data de fabricaţie;

d) referire la standardul internaţional, adică ISO 20345:2011;

e) simbolul S3 SRC.

Art. 46. - Pantofii tip S3 SRC beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 luni în condiţii de utilizare şi întreţinere normală.

Art. 47. - (1) Produsul trebuie să îndeplinească cerinţele de performantă cerute conform EN ISO 20345:2011 pentru tip S3 SRC.

(2) în vederea stabilirii îndeplinirii cerinţelor tehnice şi de performanţă se solicită:

a) certificat de examinare EC de tip, emis de un organism de certificare pentru pantofii S3 SRC model ambulanţă;

b) rapoarte de încercare/buletine de analiză pentru materialele/accesoriile care au specificaţie tehnică emise de un laborator acreditat.

(3) Produsele livrate vor fi însoţite de:

a) declaraţie de conformitate care trebuie să facă referire la reglementarea tehnică aplicabilă (Directiva 89/686/CEE) şi să conţină informaţii clare privind numele producătorului, denumirea modelului, numărul certificatului de examinare şi denumirea, adresa şi numărul de identificare al organismului de certificare care a emis certificatul de examinare EC de tip;

b) certificat de garanţie;

c) fişa de instrucţiuni în limba română.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Curea de piele

 

Art. 48, - Cureaua va f de piele naturală, culoarea neagră, cataramă cu 2 ace şi cataramă metalică care are gravat sau stanţat pe faţa cataramei „crucea vieţii”, lungime reglabilă, lăţime de 5 cm, grosime de 4-5 mm.

Art. 49. - Produsul beneficiază de o perioadă de garanţie de 24 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normală.

Art. 50. - (1) Ansamblul format din pantalonul subţire sau pantalonul gros şi tricoul cu mânecă scurtă trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performanţă pentru clasa 2 de vizibilitate conform EN ISO 20471:2013.

(2) Ansamblul format din pantalonul subţire sau pantalonul gros şi tricoul cu mânecă lungă trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performanţă pentru clasa 2 de vizibilitate conform EN ISO 20471:2013.

(3) Ansamblul format din pantalon subţire sau pantalon gros şi vestă de vara trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performanţă pentru clasa 2 de vizibilitate conform EN ISO20471:2013.

(4) Ansamblul format din pantalon subţire sau pantalon gros şi jachetă cu mâneci detaşabile trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performanţă pentru clasa 2 de vizibilitate conform EN ISO 20471:2013.

(5) Ansamblul format din pantalon subţire sau pantalon gros şi haina exterioară trebuie să îndeplinească minimum cerinţele de performantă pentru clasa 2 de vizibilitate conform EN ISO 20471:2013.

 

TITLUL II

Uniforma de ceremonie din cadrul serviciilor publice de ambulanţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 51. - Prezentul regulament stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească uniforma de ceremonie destinată echipării exclusive a angajaţilor serviciilor de ambulanţă.

 

CAPITOLUL II

Componenţa echipamentului

 

Art. 52. - Echipamentul se compune din:

a) cămaşă mânecă scurtă;

b) cămaşă mânecă lungă;

c) cravată;

d) pantalon stofă;

e) sacou stofă;

f) curea piele;

g) pantofi piele.

 

CAPITOLUL III

Descriere echipamente

 

SECŢIUNEA 1

Cămaşă cu mânecă lungă şi cămaşă cu mânecă scurtă

 

Art. 53. - (1) Cămaşa este confecţionată din ţesătură de culoare albă, se realizează cu mânecă lungă sau mânecă scurtă, iar pe pieptul stâng şi drept este prevăzută cu câte un buzunar cu clapă.

(2) Cămaşa se compune din piepţi, spate, mâneci, plătci, buzunare cu clape, epoleţi şi guler.

(3) Gulerul, epoleţii, clapele buzunarelor, precum şi terminaţia mânecilor sunt din material de culoare bleumarin RAL 5011. Piepţii sunt realizaţi dintr-un singur reper, prevăzuţi cu fentă, iar închiderea se realizează prin sistem de nasturi şi butoniere.

(4) Pe pieptul stâng şi drept se aplică câte un buzunar care se închide cu clapă de culoare bleumarin RAL 5011 prevăzut cu câte un nasture. Gulerul, de culoare bleumarin RAL 5011, se compune din pelerină şi stei, iar mânecile sunt croite dintr-o singură bucată.

(5) Cămaşa cu mânecă lungă are prevăzută la terminaţia mânecilor câte o manşetă de culoare bleumarin RAL 5011, cu colţurile rotunjite, care se încheie în 2 nasturi. Pentru cămaşa cu mânecă scurtă terminaţia mânecilor va fi de culoare bleumarin RAL 5011. Epoleţii sunt realizaţi din material de culoare bleumarin RAL 5011, iar pe aceştia se aplică prin brodare crucea vieţii cu 6 braţe.

(6) Marcarea produsului se realizează printr-o etichetă fixată pe mijlocul răscroielii gâtului care conţine denumirea furnizorului, mărimea, anul confecţionării şi semnul de control.

Art. 54. - Personalizarea cu însemne specifice serviciului de ambulanţă se face după cum urmează:

a) pe mâneca stângă: se va aplica direct pe produs ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, brodat cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României;

b) pe piept dreapta se va aplica direct pe produs deasupra clapetei de buzunar ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, brodat cu Ministerul Sănătăţii - denumirea serviciului de ambulanţă + judeţ - România cu tricolor - central „crucea vieţii”;

c) ecusonul de dimensiunea de 9,5 x 3 cm cu funcţia, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator, se aplică pe piept stânga deasupra clapetei buzunarului;

d) crucea vieţii cu 6 braţe se aplică direct pe epoleţii de pe cei doi umeri;

e) două insigne de rever cu menţiunea „AMBULANŢA” şi crucea vieţii, conform descrierii şi dimensiunii din anexa nr. 3 la ordin, insigne care se fixează pe cele două părţi din faţa gulerului cămăşii cu mânecă scurtă şi lungă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Cravată

 

Art. 55. - Cravata se confecţionează din material poliester şi culoarea va fi bleumarin RAL 5011.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Pantalon din stofă

 

Art. 56. - (1) Pantalonul se confecţionează din stofă de culoare bleumarin RAL 5011, este drept fără manşetă, are 3 buzunare, dintre care două laterale şi unul la spate cu capac, în faţă pantalonul are şliţ cu fermoar şi falduri pe direcţia dungii pantalonului. Şliţul se dublează cu căptuşeală şi se întăreşte cu inserţie termoadezivă, iar la terminaţie şliţul are cheiţă.

(2) Buzunarele sunt executate pe cant şi au contrafileţi din material de bază. Distanţa de la cusătura beteliei până la deschiderea buzunarului este de aproximativ 3 cm. La partea superioară a spatelui sunt prevăzute 2 pense, spatele la partea dreaptă are un buzunar cu clapă executat la distanţa de 5-6 cm de cusătura beteliei, se încheie printr-o bridă şi un nasture.

(3) Pungile de buzunar sunt din terocel la culoare. La partea superioară pantalonul este prevăzut cu betelie din material de bază întărită cu inserţie termoadezivă pe care se fixează 8 găici pentru curea.

(4) Găicile pentru curea sunt fixate astfel: 2 pe direcţia faldurilor, 2 pe direcţia cusăturilor laterale, 2 pe direcţia penselor de la spate şi 2 la mijloc spate. Pantalonul pe toate cusăturile se asamblează pe cusătura simplă, deschisă, finisarea tuturor rezervelor se realizează prin surfilare la maşină cu 3 fire. În cusăturile laterale pantalonii au montată vipuşca din tergal de culoare albă cu lăţime de 0,2-0,3 cm. Marcarea pantalonului se realizează printr-o etichetă fixată de rezerva de la căptuşeala beteliei şt conţine denumirea furnizorului, mărimea, anul confecţionării şi semnul de control.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Sacou din stofă

 

Art. 57. - (1) Sacoul se confecţionează din aceeaşi stofă de culoare bleumarin RAL 5011, similar pantalonului. Sacoul se compune din piepţi, spate, mâneci şi guler cu revere ascuţite, iar închiderea se realizează la 2 rânduri de nasturi. Pe umeri sunt confecţionate 2 bride din material de bază pe care se aplică prin brodare cu argintiu crucea vieţii cu 6 braţe. Piepţii se croiesc dintr-un singur reper şi un din lateral fiecare, cu o pensă verticală, cu capătul inferior la nivelul buzunarului cu clapă, la aproximativ 1 cm de capătul din faţă al acestuia. La partea superioară a pieptului stâng sacoul va avea un buzunar fals, iar la capete se va fixa cu tighel.

(2) Sub linia taliei se execută buzunare prevăzute cu clape, dublate cu căptuşeală şi întărite cu inserţie termoadezivă. Refileţii sunt prevăzuţi cu inserţie termoadezivă şi se realizează la maşina specială de refileţi. Pe toată suprafaţa piepţilor se aplică întăritura termoadezivă. Bizeţii se croiesc separat, iar pe toată suprafaţa acestora se aplică inserţie termoadezivă. Pe pieptul stâng sunt 2 butoniere la 2 cm de linia cantului, iar pe pieptul drept se cos nasturii corespunzători butonierelor de pe pieptul stâng, iar pe direcţia butonierei de sus se festonează o butonieră ce are corespondent un nasture cusut la interiorul pieptului stâng. Pe fiecare piept se cos câte 3 nasturi. Spatele se croieşte din 2 repere, având cusătura pe linia de mijloc. La îmbinarea spatelui cu piepţii, sub guler, se aplică un aplac stabilizat cu întăritură termoadezivă. Mânecile sunt fără manşetă, prevăzute la terminaţia acestora cu un şliţ pe care se montează 2 nasturi. Rezerva la terminaţia sacoului şi a mânecii este de 5 cm. Sacoul este prevăzut cu cuglu pentru obţinerea unei poziţii corespunzătoare a mânecii.

(3) Gulerul se croieşte din faţă şi dos de guler. Faţa de guler este din material de bază, iar dosul de guler este dintr-o pâslă la culoare. Sacoul este dublat în întregime cu căptuşeală la culoare şi este prevăzut la interior pe cei 2 piepţi cu câte un buzunar cu refileţi din material de bază. Închiderea buzunarelor interioare se realizează cu o bridă şi un nasture.

(4) Marcarea sacoului se realizează printr-o etichetă fixată pe mijlocul răscroielii gâtului care conţine denumirea furnizorului, mărimea, anul confecţionării şi semnul de control.

Art. 58. - Personalizarea cu însemne specifice serviciului de ambulanţă se face după cum urmează:

a) pe mâneca stângă: se va aplica direct pe produs ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, brodat cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, central stema României;

b) pe piept dreapta se va aplica direct pe produs ecusonul rotund cu diametrul de 9 cm, după modelul din anexa nr. 3 la ordin, brodat cu Ministerul Sănătăţii - denumirea serviciului de ambulanţă + judeţ - România cu tricolor - centrai „crucea vieţii”;

c) ecusonul cu dimensiunea de 9,5 x 3 cm brodat cu funcţia, respectiv: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator, se aplică pe piept stânga deasupra buzunarului;

d) crucea vieţii cu 6 braţe se aplică direct pe bridele de pe cei doi umeri;

e) 2 insigne de rever cu menţiunea „AMBULANŢA” şi crucea vieţii, conform descrierii din anexa nr. 3 la ordin, care se aplică pe cele două laturi ale gulerului sacoului prin cuiele de prindere.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Curea piele

 

Art. 59. - Cureaua din piele naturală căptuşită cu meşină, culoarea neagră, cataramă cu 1 ac, lungime reglabilă, lăţime de 3 cm, grosime de 2 mm.

Art. 60. - Produsul beneficiază de o perioadă de garanţie de 12 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normală.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Pantofi piele

 

Art. 61. - Pantofii sunt confecţionaţi din piei de bovine cu faţa naturală netedă, căptuşită integral, de culoare neagră. Sistemul de închidere este prin înşiretare. Talpa este din poliuretan lipită.

Art. 62. - Produsul beneficiază de o perioadă de garanţie de 12 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normală.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Caracteristici tehnice ale materialelor componente

 

Art. 63. - Materialul de bază pentru cămaşă va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) compoziţia 60 +/- 5% bumbac, 40 +/- 5% poliester;

b) masa 110-120 g/mp;

c) desimea în urzeală 450-550 fire/10 cm, în bătătură 250-300 fire/10 cm;

d) sarcina de rupere în urzeală minimum 400 N, în bătătură minimum 200 N;

e) modificări dimensionale la spălat +/- 2% maximum;

f) capacitatea de revenire la şifonare minimum 140 grade;

g) legătură pânză;

h) rezistenţe minime ale vopsirii nota 4-5;

i) culoare alb şi bleumarin RAL 5011.

Art. 64. - Materialul de bază pentru pantalon şi sacou va prezenta următoarele caracteristici tehnice:

a) stofă, compoziţie amestec 60% (+/- 5%) lână fină şi 40% (+/- 5%) poliester trevira tratat antipiling şi antistatic;

b) masa 180-200 g/mp;

c) sarcina de rupere - în urzeală minimum 500 N şi în bătătură minimum 400 N;

d) desimea - în urzeală şi bătătură minimum 240-250 fire pe 10 cm;

e) modificări dimensionale la călcat şi curăţare chimică +/-1 % maxim;

f) capacitatea de revenire din sifonare minimum 150 grade;

g) piling minimum 4 după 4.000 de cicluri;

h) rezistenţe minime ale vopsirii - nota 4-5.

Art. 65. - Produsele beneficiază de o perioadă de garanţie de 12 luni în condiţii de depozitare, utilizare şi întreţinere normale.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

NORMELE

privind echiparea personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi regulile de aplicare a acestora

 

A. Echipamentul de vară

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Cantitatea

Intervalul de înlocuire

(ani)

1.

Şapcă de vară

1

2

2.

Tricou mânecă scurtă

2

2

3.

Vestă de vară

1

2

4.

Pantalon subţire

2

2

5.

Jachetă cu mâneci detaşabile

1

2

6.

Pantofi

1

1

7.

Curea

1

2

 

B. Echipamentul de iarnă

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Cantitatea

Intervalul de înlocuire

(ani)

1.

Şapcă de iarnă

1

2

2.

Tricou mânecă lungă

2

2

3.

Pantalon gros

2

2

4.

Haină exterioară

1

3

5.

Bocanci

1

2

6.

Curea

1

2

 

C. Uniforma de ceremonii

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Cantitatea

Intervalul de înlocuire

(ani)

1.

Cămaşă cu mânecă scurtă

1

3

2.

Cămaşă cu mânecă lungă

1

3

3.

Cravată

1

3

4.

Pantalon stofă

1

3

5.

Sacou stofă

1

3

6.

Curea

1

3

7.

Pantofi

1

3

 

D. Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

1. Beneficiază de echipament în condiţiile prezentelor norme următoarele categorii de personal: medic, asistent medical, ambulanţier, conducător auto sanitară şi operator registrator.

2. Echiparea personalului menţionat la pct. 1, precum şi asigurarea cu echipament individual de protecţie şi uniforma de ceremonii se fac potrivit normelor de echipament cuprinse în tabelele A, B şi C din prezenta anexă.

3. Normele cuprind numărul de articole din care se compune echipamentul de vară, echipamentul de iarnă şi uniforma de ceremonii pentru personalul menţionat la pct. 1

4. Conducerea serviciului de ambulanţă are obligaţia să solicite bugetul necesar pentru achiziţionarea acestora, iar ordonatorul principal de credite să asigure bugetul necesar.

5. Personalul operativ de intervenţie beneficiază de echipamentele prevăzute în tabelele A, B şi C din prezenta anexă doar pentru perioada în care se desfăşoară activităţi specifice în cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov.

6. Echipamentele aferente personalului operativ de intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

7. Personalul care beneficiază de echipamentele menţionate în condiţiile prezentelor norme este obligat să le întreţină adecvat şi să le utilizeze conform scopului prevăzut.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Personalizarea echipamentului individual de protecţie de mare vizibilitate al personalului operativ de intervenţie, precum şi a uniformei de ceremonie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene

şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov cu însemne specifice*)

 

1. Ecuson rotund brodat cu Ministerul Sănătăţii - România cu tricolor, diametru 9 cm

 

2. Ecuson rotund brodat cu denumirea serviciului de ambulanţă, cu tricolor, diametrul de 9 cm

 

3. Ecuson brodat pe funcţie: medic, asistent, ambulanţier, conducător auto şi operator registrator:

- aplicat pe faţa echipamentului cu dimensiunea 9,5 x 3 cm;

- aplicat pe spatele hainei de protecţie cu dimensiunea de 20 x 5 cm

 

4. Ecuson brodat cu numele şi prenumele: - dimensiunea 9,5 x 3 cm.


*) Figurile sunt reproduse în facsimil.

 

 

5. Personalizare pe spate cu denumirea serviciului de ambulanţă + nume judeţ + crucea vieţii cu 6 braţe, în culoare gri reflectorizant:

- dimensiuni litere pentru serviciul de ambulanţă: 2,5 cm;

- dimensiuni litere pentru denumirea judeţului: 4 cm;

- dimensiune crucea vieţii cu 6 braţe: 12 cm;

- dimensiune totală personalizare: 20 cm.

 

6. Ecuson pentru şapcă: - diametrul 5,5 cm

 

7. Insigna de rever cu menţiunea „AMBULANŢA” şi crucea vieţii

 

Descriere: Model dreptunghiular, prindere cui cu element elastic din alamă cu sigla personalizată

Dimensiuni:

- 20 x 18 mm; grosime 1,2 mm - pentru gulerul la cămaşa cu mânecă scurtă;

- 30 x 25 mm; grosime 1,5-2 mm - pentru gulerul sacoului Insigna este turnată din zamac, şlefuită, vibrofinisată, cuprată, nichelată, argintată, emailată manual în două culori albastru şi alb cu sau fără lentila de protecţie.

Element elastic din alamă, arc de calitate, deformat plastic la rece, călit, revenit.

Reversul personalizat împotriva contrafacerii.

Faţă

Sigla reprezintă toiagul lui Esculap înscris în trei dreptunghiuri decalate la 120 grade şi este înscris cuvântul „AMBULANŢA” (font Arial) într-un dreptunghi alipit în partea inferioară a siglei.

Culori: Argintat cu Ag 725, emailat cu BC 6, cu sau fără alveola de protecţie.

Spate

Gravat .AMBULANŢA” 5 x 0,4 mm pe 5 rânduri, două cuie de prindere, unul având rolul de antirăsucire.

Descriere ambalaj

Ambalare colectivă pe plăci pluşate de dimensiuni 145 x 105 x 1, protejate în pungi de plastic cu fermoar.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiilor privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

 

Având în vedere:

- art. 3 alin. (1) lit. t) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

- Nota de fundamentare nr. 239 din 8.02.2018,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologiile privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia activităţi pentru studenţi şi tabere va comunica prezentul ordin direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 325/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanţelor şcolare şi a Metodologiei privind organizarea taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 şi 265 bis din 14 aprilie 2017.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

 

Bucureşti, 12 februarie 2018.

Nr. 123.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.