MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 187/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 187         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 28 februarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

47. - Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

256. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

48. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 

257. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea politiei locale nr. 155/2010

 

50. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 

259. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 6 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

565. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

 

566. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare

 

1.537. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

38. - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 29 iunie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 47.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 256.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 5 octombrie 2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 9 octombrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 48.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 257.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 mai 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 259.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 6

din 18 ianuarie 2018

referitoare la excepţia da neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Geneza Group - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.088/1/2016/a4.1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 583D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost în mod legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 19 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 1.088/1/2016/a4.1, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 2 februarie 2017, pronunţată în Camera de Consiliu, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865. Excepţia a fost ridicată de Societatea Geneza Group - S.R.L. din Bucureşti, petentă într-o cauză având ca obiect judecarea cererii de reexaminare, formulate împotriva încheierii prin care s-a dispus amendarea autorului excepţiei, în temeiul art. 1081 alin. 1 lit. b din Codul de procedură civilă din 1865.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea arată că art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 11 şi art. 21 din Constituţie, raportate la art. 20 alin. (1) din Constituţie şi la art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât cererea de reexaminare a amenzii judiciare este soluţionată de aceeaşi instanţă care a aplicat amenda, iar nu de o instanţă de judecată diferită. Autorul excepţiei susţine că amenda judiciară constituie o „acuzaţie în materie penală”, în sensul art. 6 din Convenţie, astfel că persoana amendată trebuie să aibă dreptul de acces la o instanţă de judecată care să examineze justeţea aplicării amenzii, cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale conţinute în art. 6, printre care şi imparţialitatea instanţei de judecată.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală îşi exprimă opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 387 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 20 noiembrie 2013. Arata că cererea de reexaminare este o cale specifică de retractare în care nu se soluţionează fondul litigiului. În acest caz există doar posibilitatea de a reveni asupra amenzii sau despăgubirii. De altfel, activitatea procesuală a părţilor trebuie să se desfăşoare pe baza normelor prevăzute de lege, iar stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului.

9. Preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu următorul conţinut: „Cererea se soluţionează prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, de către instanţa de judecată ori de preşedintele instanţei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea”. Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, potrivit cărora „Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, precum şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a statuat că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea reţine îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prevăzute la art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992.

12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 11 referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 referitor la accesul liber la justiţie. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile legale criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici similare celor formulate în prezenta cauză, Curtea constatând constituţionalitatea lor. În acest sens sunt Decizia nr. 260 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2007, Decizia nr. 308 din 3 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2011, şi Decizia nr. 1,419 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 20 decembrie 2011, Decizia nr. 387 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 20 noiembrie 2013 sau Decizia nr. 577 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2015.

14. Astfel, Curtea a statuat că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competenţei sale constituţionale, aşa cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, potrivit cărora „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”. Prin reglementarea art. 1085 din Codul de procedură civilă, legiuitorul a dorit instituirea unei căi de atac particulare, care se califică ca fiind o cale specifică de retractare. Întrucât aplicarea amenzii constituie un incident procedural, ea va fi aplicată de Către judecătorii învestiţi cu acţiunea principală. Cenzurarea încheierii de stabilire a amenzii de către instanţa care a dispus sancţiunea este firească, deoarece aplicarea amenzii nu implică o judecată de fond.

15. În această lumină, faptul că împotriva încheierii de stabilire a amenzii sau despăgubirii se poate face numai cerere de reexaminare, aceasta soluţionându-se de către instanţa de judecată ori de preşedintele instanţei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea, nu poate constitui o încălcare a vreunei prevederi constituţionale, întrucât instanţa nu soluţionează fondul litigiului. Cererea se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, în temeiul art. 85 din Codul de procedură civilă, şi se soluţionează prin încheiere irevocabilă. Există în acest caz doar posibilitatea de a reveni asupra amenzii sau despăgubirii, în scopul de a uşura situaţia persoanei obligate la plata acestora, reexaminarea apărând ca o cale specifică de retractare.

16. Calea de atac de retractare reprezentată de cererea de reexaminare a amenzii judiciare este o verificare judiciară efectivă în sensul art. 13 din Convenţie, fiind o analiză a legalităţii şi temeiniciei sancţiunii şi, eventual, a elementelor de fapt necunoscute la momentul aplicării sancţiunii, învederate în calea de atac. Pe această cale nu se realizează un control judiciar propriu-zis, iar faptul că aceeaşi instanţă care a pronunţat hotărârea judecă şi cererea de reexaminare nu este de natură să influenţeze aprecierea judecătorilor, întrucât aspectele analizate pe calea reexaminării sunt diferite de cele examinate în fond. Dacă cererea de reexaminare este admisă ca urmare a constatării faptului că sancţiunea a fost aplicată fără temei sau cu încălcarea unor dispoziţii legale, amenda aplicată poate fi revocată sau poate fi redusă în situaţia în care se apreciază cuantumul amenzii aplicate ca fiind prea mare în raport cu abaterea săvârşită.

17. De asemenea, Curtea a reţinut că prevederile legale criticate nu contravin art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât acestea se referă exclusiv Sa soluţionarea în fond a cauzei, or, aşa cum s-a arătat mai sus, cererea de reexaminare nu presupune o judecare pe fond a litigiului. În acest sens, a se vedea Decizia de admisibilitate din 6 iulie 2000, pronunţată în Cauza Moura Carreira şi Margarida Lourenco Carreira împotriva Portugaliei, prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că sfera de aplicare a art. 6 din Convenţie vizează drepturile şi obligaţiile cu caracter civil care trebuie să constituie obiectul - sau unul dintre obiectele - litigiului, iar rezultatul unei astfel de proceduri trebuie să fie direct determinant pentru un astfel de drept, ceea ce în speţa de faţă nu este cazul - cererea de reexaminare fiind un incident procedural care nu vizează fondul pretenţiei deduse judecăţii instanţei.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză, Curtea urmând a respinge prezenta excepţie, ca neîntemeiată.

19. Pentru toate aceste motive, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Geneza Group - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.088/1/2016/a4.1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi constată că prevederile art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 ianuarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcată a TVA

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 747.933 din 28.02.2018,

în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 565.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

 

I. Organizarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

1. În temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, denumită în continuare „ordonanţă”, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA prin preluarea informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

2. Registrul este gestionat cu ajutorul aplicaţiei informatice.

3. Informaţiile cuprinse în registrul prevăzut la pct. 1 sunt publice potrivit legii şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici

4.1. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informaţii:

a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal;

b) denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/ instituţiei publice;

c) adresa domiciliului fiscal;

d) data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

e) data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru);

f) modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA: obligatoriu sau opţional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opţională, după caz, pentru fiecare situaţie în parte;

g) data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) şi motivul radierii persoanei impozabile din registru: opţional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA;

h) informaţii privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile şi radierile persoanelor impozabile din registru, precum şi modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte).

4.2. Aplicaţia informatică de gestionare a registrului permite organelor fiscale şi accesul la informaţii privind motivul înscrierii persoanei impozabile în registru, respectiv una dintre următoarele situaţii:

a) exercitarea opţiunii persoanelor impozabile de a aplica mecanismul plăţii defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţă;

b) persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanţă;

c) persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, în cuantumul stabilit de ordonanţă pentru fiecare tip de contribuabil în parte, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

d) persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante, în cuantumul stabilit de ordonanţă pentru fiecare tip de contribuabil în parte, dacă acestea nu sunt achitate în termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă;

e) persoanele impozabile care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017.

5.1. Registrul se actualizează prin înscrierea următoarelor categorii de persoane impozabile:

a) persoanele impozabile care depun notificare la organul fiscal competent pentru exercitarea opţiunii de aplicare a plăţii defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţă. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

b) persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, şi care depun notificare privind aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, potrivit art. 2 alin. (6) din ordonanţă. Înscrierea în registru se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

c) persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2017, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 martie 2018;

d) persoanele impozabile care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, începând cu data de 1 a celei de-a două luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă;

e) persoanele impozabile care se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data de 31 decembrie 2017. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 martie 2018;

f) persoanele impozabile care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, dar care nu au depus notificare în acest sens la organul fiscal competent. Înscrierea acestor persoane impozabile se face, din oficiu, cu data de 1 a lunii următoare celei în care se constată că persoana impozabilă a intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

5.2. Registrul se actualizează şi prin modificarea informaţiilor privind modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, în situaţia în care persoanele impozabile care aplicau, în mod opţional, mecanismul de plată defalcată îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism. În această situaţie se specifică şi data de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie.

5.3. Registrul se actualizează şi prin radierea următoarelor categorii de persoane impozabile:

a) persoanele impozabile care au aplicat opţional mecanismul de plată defalcată a TVA şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanţă, dacă acestea nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

b) persoanele impozabile care au aplicat obligatoriu mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanţă, întrucât au înregistrat obligaţii fiscale reprezentând TVA restante şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanţă, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

c) persoanele impozabile care au aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, întrucât s-au aflat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi care depun notificare la organul fiscal competent prin care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanţă, dacă acestea nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă. Astfel de persoane impozabile pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Radierea se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării;

d) persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA. Radierea se face, din oficiu, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

II. Modul de furnizare a informaţiilor din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

1. Persoanele interesate pot accesa informaţii privind contribuabilii înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, utilizând codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului despre care se caută informaţii.

2.1. Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA permite consultarea informaţiilor pentru fiecare persoană în parte, identificată prin codul de înregistrare în scopuri de TVA.

2.2. Pentru furnizarea informaţiilor din registru, la solicitarea oricărei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informaţii publice/Informaţii privind agenţii economici se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea .............................................., figurează la data de ............................. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de ........................... .

Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod opţional.” (Se afişează modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitării.)

sau

„Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea .............................................., figurează la data de ............................. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de ............................. .

Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod obligatoriu.” (Se afişează modul de aplicare a mecanismului valabil la data solicitării.)

2.3. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informaţii a aplicat mecanismul în mod opţional, dar ulterior a îndeplinit condiţiile pentru aplicarea obligatorie a acestui mecanism, se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea .............................................., figurează la data de ............................. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, fiind înscris în acest registru începând cu data de ............................. .

Contribuabilul aplică mecanismul de plată defalcată a TVA în mod obligatoriu începând cu data de ............................. . (Se afişează data de la care aplicarea mecanismului a devenit obligatorie.). În perioada ............................. - ............................. contribuabilul a aplicat mecanismul în mod opţional.”

2.4. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informaţii nu figurează la data solicitării în registru, se publică un mesaj de informare, de tipul:

„Contribuabilul (denumirea/numele şi prenumele), cu domiciliul fiscal în localitatea ..............................................,, nu figurează la data de ............................. (data solicitării) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.”

Astfel de mesaj poate fi publicat dacă persoana impozabilă nu a fost niciodată înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

2.5. În ipoteza în care contribuabilul despre care se solicită informaţii a mai fost înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dar a fost radiat, mesajul de informare va cuprinde şi informaţii cu privire la istoricul înscrierilor, respectiv data la care a fost înscris în registru şi data la care a fost radiat din registru respectivul contribuabil, precum şi modul în care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA, respectiv opţional sau obligatoriu, cu specificarea perioadelor corespunzătoare. În această situaţie se publică mesajul de informare de la pct. 2.2 sau pct. 2.4, după caz, însoţit de următorul mesaj:

„Contribuabilul a mai fost înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi în perioada/perioadele ............................. (data înscrierii) - (data radierii). Contribuabilul a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA în mod .............................“

Modul în care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA, respectiv opţional sau obligatoriu, inclusiv perioadele de aplicare opţională/obligatorie, se vor afişa pentru fiecare dintre perioadele în care persoana impozabilă a figurat în registru.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (7)-(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 747.932 din data de 28,02.2018,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA:

a) Decizia privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Decizia de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Procedura de emitere a formularelor de la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Structurile competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 566.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Număr de înregistrare ca operator da date cu caracter personal ..................

Sigla

 

 

D.G.R.F.P./

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................................../

Adresa: ..........................

D.G.A.M.C.

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Tel.: .................................

 

Unitatea fiscală ...................................

Fax: ..................................

 

Nr. .........................................................

E-mail: .............................

 

DECIZIE

privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .......................................................

Domiciliul fiscal: ..............................................................................................

Localitatea ......................................... str. .........................................  nr. ......

bl. .........., ap. .........., et. ..........., judeţul/sectorul .........................................

Cod de identificare fiscală .........................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a

TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, vă comunicăm că:

 drept urmare a îndreptării erorii, veţi fi radiat din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA începând cu data înscrierii în acest registru;

 din analiza cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr. ....................... şi a informaţiilor aflate la dispoziţia organului fiscal nu rezultă elemente privind înscrierea din eroare în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Motivaţia privind respingerea cererii de îndreptare a erorii (se detaliază motivele de fapt şi de drept pentru care se respinge cererea de îndreptare a erorii):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................................

Semnătura şi ştampila unităţii ..........................

 

Cod 14.13.02.10.11/p.d.e.m.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Număr de înregistrare ca operator da date cu caracter personal ..................

Sigla

 

 

D.G.R.F.P./

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .................................../

Adresa: ..........................

D.G.A.M.C.

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Tel.: .................................

 

Unitatea fiscală ...................................

Fax: ..................................

 

Nr. .........................................................

E-mail: .............................

 

DECIZIE

de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA

 

Către: Denumirea/Numele şi prenumele .......................................................

Domiciliul fiscal: ..............................................................................................

Localitatea ......................................... str. .........................................  nr. ......

bl. .........., ap. .........., et. ..........., judeţul/sectorul .........................................

Cod de identificare fiscală .........................................

 

În baza prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017 (ordonanţă) şi a Notificării privind renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (formular 086), înregistrată la organul fiscal sub nr. .............................., vă comunicăm că veţi rămâne înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică plata defalcată a TVA, întrucât nu îndepliniţi condiţiile de renunţare prevăzute la art. 2 alin. (10)-(12) din ordonanţă.

Motivaţia respingerii cererii de renunţare (se detaliază motivele de fapt şi de drept pentru care persoana impozabilă nu poate renunţa la aplicarea mecanismului de plată defalcată):

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele .........................................

Semnătura şi ştampila unităţii ..........................

 

Cod 14.13.02.10.11/p.d.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de emitere a unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

 

SECŢIUNEA 1

Emiterea Deciziei privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

 

1. Decizia privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, se emite de organul fiscal central competent, după primirea unei cereri privind îndreptarea erorii depuse de persoana impozabilă care consideră că a fost înscrisă din eroare în Registrul persoanelor impozabile care aplică plata defalcată a TVA, organizat potrivit art. 2 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017 (denumită în continuare ordonanţă).

2. Organul fiscal central competent analizează informaţiile înscrise în cererea primită şi verifică în evidenţele fiscale dacă persoana impozabilă a fost înscrisă din eroare în registru.

3. În situaţia în care din verificările efectuate rezultă că persoana impozabilă a fost înscrisă din eroare în Registrul persoanelor impozabile care aplică plata defalcată a TVA, organul fiscal central competent emite decizia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, bifând căsuţa corespunzătoare îndreptării erorii.

4. În situaţia în care din verificările efectuate rezultă că persoana impozabilă nu a fost înscrisă din eroare în Registrul persoanelor impozabile care aplică plata defalcată a TVA, organul fiscal central competent emite decizia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin, bifând căsuţa corespunzătoare respingerii cererii de îndreptare a erorii, cu detalierea motivelor de fapt şi de drept pentru care se respinge cererea.

5. Decizia prevăzută la pct. 3 şi 4, aprobată de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

6. După aprobarea deciziei privind îndreptarea erorii, persoana impozabilă este radiată din registru. Radierea produce efecte de la data înscrierii în registru a respectivei persoane impozabile.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Emiterea Deciziei de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA

 

7. După primirea Notificării privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (formular 086), având bifată căsuţa corespunzătoare situaţiei de renunţare, depusă potrivit art. 2 alin. (10)-(12) din ordonanţă, organul fiscal central competent analizează informaţiile înscrise în notificare şi verifică în evidenţele fiscale dacă persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de radiere din registru.

8. În situaţia în care persoana impozabilă nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă şi notificarea privind renunţarea la aplicarea mecanismului a fost depusă în termenul legal prevăzut la art. 2 alin. (10) sau (11) din ordonanţă, după caz, organul fiscal competent radiază persoana impozabilă din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

9. În situaţia în care persoana impozabilă se regăseşte în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă sau notificarea privind renunţarea la aplicarea mecanismului nu a fost depusă în termenul legal prevăzut la art. 2 alin. (10) sau (11) din ordonanţă, după caz, organul fiscal competent emite Decizia de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 ordin.

10. Prevederile pct. 5 sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. Decizie privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

1.1. Denumire: „Decizie privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA”

1.2. Cod. 14.13.02.10,11/p.d.e.m.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (două file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează: - pentru îndreptarea erorilor din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA;

- pentru respingerea cererilor privind îndreptarea erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

1.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului,

2. Decizie privind respingerea cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA

2.1. Denumire: „Decizie de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA”

2.2. Cod: 14.13.02.10.11/p.d.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează în cazul în care persoana impozabilă care a depus notificarea (formular 086) prin care renunţă la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA nu îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru renunţarea la acest mecanism.

2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent,

2.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

NOTĂ:

La editarea acestor formulare se va insera sigla Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, a direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează activitatea organului fiscal competent, sigle aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna martie 2018, se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 450 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 1.537.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna martie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna martie 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod (SIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1819CTN035

05,03.2018

07.03.2018

06.03.2019

364

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

 (4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (  d x r / 360)

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca sumă împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna martie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna martie 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. ani

Maturitate reziduală Nr. ani

Rata cupon

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală

SSON

- lei -

RO1722DBN045

01.03.2018

02.03.2018

05.03.2018

08.03.2022

5

4,01

3,40

168,60

500.000.000

75.000.000

RO1631DBN055

05.03.2018

06.03.2018

07.03.2018

24.09.2031

15

13,56

3,65

82,00

100.000.000

15.000.000

RO1821DBN052

08.03,2018

09,03.2018

12.03.2018

27.10.2021

3

3,63

4,00

74,52

400,000.000

60.000.000

RO1823DBN025

12.03.2018

13.03.2018

14.03.2018

28.06.2023

5

5,29

4,25

150,79

400.000.000

60.000.000

RO1227DBN011

15.03.2018

16.03.2018

19.03.2018

26.07.2027

15

9,36

5,80

375,01

300.000.000

45.000.000

RO1624DBN027

19.03,2018

20,03.2018

21.03.2018

29.04.2024

7

6,11

3,25

145,14

400.000.000

60.000.000

RO1419DBN014

22.03.2018

23.03.2018

26.03.2018

24.06.2019

5

1,25

4,75

178,94

400.000.000

60.000.000

R01720DBN072

26.03.2018

27.03.2018

28.03.2018

26.10.2020

3

2,58

2,30

48,21

500.000.000

75.000.000

 

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1631DBN055

2336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1821DBN052

3321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1823DBN025

3321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1624DBN027

1169/28.07.2016

August 2016

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

R01720DBN072

1176/28.07.2017

August 2017

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = Dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (9) şi ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. VIII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 42 din Metodologia de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2017,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, pentru anul 2017, se stabileşte după cum urmează:

a) pentru perioada ianuarie-martie 2017, la valoarea de 0,210 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 1.693,5 GWh;

b) pentru perioada aprilie-decembrie 2017, la valoarea de 0,357 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 5.515,1 GWh.

Art. 2. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 38.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.