MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 01/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 1         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.313/2017. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.314/2017. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

909/2017. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.484/7.310/2017. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.283/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 7 ianuarie 2018, doamna Nela Olimpia Achim, judecător la Judecătoria Călăraşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.313.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.241/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 8 ianuarie 2018, domnul Traian Ionescu, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Feteşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.314.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Datele de identificare ale imobilelor înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară cu nr. MFP 155279, 155281,28076,104076, 107426, 61985 şi 155297 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ca urmare a actualizării datelor de identificare, a înscrierii corecte a codului de clasificare, a denumirii, a descrierii tehnice, a vecinătăţilor, a anului dobândirii şi a actualizării bazei legale, după caz, potrivit anexei nr. 1,

Art. II. - Se aprobă transmiterea imobilelor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2-25 la prezenta hotărâre, din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară din subordinea acesteia, după cum urmează:

1. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba.

2. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 3 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad.

3. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 4 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău.

4. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 5 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud.

5. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 6 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani.

6. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 7 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov,

7. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 8 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila.

8. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 9 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin.

9. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 10 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj.

10. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 11 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa.

11. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 12 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu.

12. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 13 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate imobiliară Gorj.

13. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 14 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa.

14. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 15 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

15. Se aproba transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 16 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi.

16. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut 1h anexa nr. 17 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

17. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut 1h anexa nr. 18 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare.

18. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 19 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu.

19. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 20 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava.

20. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 21 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.

21. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 22 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea.

22. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 23 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 1h administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui.

23. Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut în anexa nr. 24 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

24. Se aprobă transmiterea imobilelor prevăzute în anexa nr. 25 din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IV. - Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 909.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

actualizate ale imobilelor aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

155279

8.29.08

Corp 1 (P+1)

Caraş-Severin

Sc = 489 mp

Sd = 978 mp

Su = 836 mp

Regimul de înălţime: P+1

CF 31543-C2

V - DN6 (Calea Timişoarei)

N, E, S - fostă UM Caransebeş

Ţara: România;

judeţ: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

Calea Timişoarei nr. 12D

2010

2.691.534,16

Hotărârea Guvernului nr. 659/07.07.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin CUI 9706620

 

Imobil

2

155281

8.29.08

Teren

Teren intravilan S = 4.440 mp Drumuri şi alei interioare beton = 975 mp

Împrejmuiri beton + metal

L = 74.30 ml

CF 31543

V - DN6 (Calea Timişoarei)

N, E, S - fostă UM Caransebeş

Ţara: România;

judeţ: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

Calea Timişoarei nr. 12D

2010

37.668,61

Hotărârea Guvernului nr. 659/07.07.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin CUI 9706620

 

Imobil

3

28076

8.29.08

Imobil BCPI Carei

Clădire Fundaţie din cărămidă, pereţi de cărămidă, acoperiş şarpantă

Regim de înălţime clădire:

S + P + M, din care în administrarea OCPI Satu Mare P + M cu

Sc = 247 mp

Sd = 494 mp

Teren intravilan /a din suprafaţa de 751 mp

CF 104225 Carei

N - curte interioară

S - str. Kolcsey Ferenc

E – Parchetul

V - spaţii de locuit

Ţara: România;

judeţ: Satu Mare;

municipiul Cărei;

str. Kolcsey Ferenc nr. 1

1994

250.000,00

Hotărârea Consiliului Local 1/1994 Hotărârea Guvernului nr. 362/06.04.2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

CUI 9724775

 

Imobil

4

104076

8.29.08

Imobil - construcţii şi teren

1. Construcţii: pavilionul D:

Sc - 355 mp

Sd = 840 mp

Su = 800 mp Regim de înălţime; P+1E

CF113882-C1

2. Amenajări la terenuri:

Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 33 m

Împrejmuire metalică - 44 m

Reţea alimentare cu apă - 5 m Reţea canalizare - 10 m

Reţea energie electrica aeriană -

40 m

3. Suprafaţa terenului: 701 mp

CF = 113882

Calea Dumbrăvii,

Proprietăţi particulare,

OCPI Sibiu

Ţara: România;

judeţ: Sibiu;

MRJ Sibiu;

Calea Dumbrăvii nr. 34

1890

18.672,14

16.930,63

10.164,87

22,21

43,66 118,39

19.461,90

Valoare totală: 65.413,80

Hotărârea Guvernului nr. 647/08.09.2016;

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CUI 9735758

 

Imobil

5

107426

8.28.13

Imobil - magazie + garaj

Magazie + garaj

Sc = 178,10 mp

Sd = 178,10 mp

Su = 135 mp Regim de înălţime: P CF-122697-C1 Teren împrejmuit curte S = 455 mp CF-122697

Stradă;

persoane fizice

Ţara: România;

judeţ: Sibiu:

MRJ Sibiu;

str. Vasile Pârvan nr. 6

1973

156.805,00

CF 2565 Sibiu Inch. 3077/73;

PV nr. 7.107/11.08.2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CUI 9735758

 

Imobil

6

61985

8.29.08

Imobil

Imobil regim de înălţime: P+4E Etajul 2 format din 15 încăperi, 2 grupuri sanitare

Sc = Sd = 276,17 mp

Su = 240 mp construcţie beton S teren intravilan = 52 mp

(cotă 1/6 din 313 mp),

CF 2854

N - parcare E - SC Vrancea Proiect

S - spaţiu verde V - drum cale acces

Ţara: România;

judeţ Vrancea;

MRJ Focşani;

str. Republicii nr. 7, etaj 2

1997

321.620,00

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

imobil

7

155297

8.29.08

Imobil

Construcţie din panouri prefabricate

Regim de înălţime: P: P + 3E, spaţiu situat la parterul imobilului

Sc= 95,05 (37,51 + 57,54) mp

CF 50228

CF 50229-C1-U1

N, E, V - Primăria Panciu S - Nica Margareta

Ţara: România;

judeţ Vrancea;

oraşul Panciu;

str. Nicolae Tîtulescu nr. 22, bl. 21, ap. 2, parter

2010

130.310,00

Hotărârea Guvernului nr. 1 077/28.10.2010 Contract Vânzare-cumpărare nr. 5 340/29.12.2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

160723

8.29.08

Imobil sediu administrativ O.C.P.I. Alba (Corpul B + teren)

Construcţie Corp B

Sc = 407 mp

Sd = 1.674 mp

Su = 1.496 mp

Regimul de înălţime: S + P + 5E Teren intravilan S teren = 760 mp

CF 75481

Pe latura nordică - Septimius Severus - Primăria Alba Iulia

Pe latura estică - Primăria Alba Iulia

Pe latura sudică - S.C. BEST CLEAN - S.R.L.

Pe latura vestică - Direcţia Agricolă

Ţara: România;

judeţ: Alba,

MRJ: Alba Iulia;

str. Septimius Severus nr. 59

2006

1.854.189,31

Hotărârea Guvernului nr. 547/15.07.2015

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

CUI 9725118

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

160722

8.29.08

Imobil sediu administrativ O.C.P.I. Arad

Construcţie C1

Sc= 133 mp

Sd = 133 mp

Su = 109,53 mp

Regimul de înălţime: P

CF = 300202-C1 Teren intravilan

S teren = 749 mp

CF = 300202

Pe latura nordică - proprietate privată (teren intravilan cu construcţie)

Pe latura estică - proprietate privată (teren intravilan cu construcţie)

Pe latura sudică - proprietate privată (teren intravilan cu construcţie)

Pe latura vestică - depozit lemn şi birou avocatură

Ţara: România;

judeţ: Arad, satul Gurahonţ;

str. Crişan nr. 14

2013

126.713,33

Hotărârea Guvernului nr. 544/08.07.2015

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

CUI 9700563

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

35621

8.29.08

Imobil BCPI Oneşti

Clădire

Fundaţii de b.a., pereţi de zidărie, şarpantă lemn

Sc = Sd = 285 mp

Su parter = 235,03 mp

Su mansardă = 27,84 mp

Regim de înălţime: P+M

Teren intravilan S = 1.322 mp (anul dobândirii 1993)

CF-61145

N - S.C. Coplan Group - S.R.L.

S - str. Mărăşeşti

E - proprietate particulară

V - S.C. Donciz Prest - S.R.L.

Ţara: România;

judeţ: Bacău;

oraşul Oneşti;

bd. Mărăşeşti nr. 21

1938

373.840,00

Sentinţa civilă nr. 1 029/28.10.1992;

Hotărârea Guvernului nr. 362/06.04.2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

CUI 9718218

 

Imobil

2

159308

8.29.08

Imobil sediu administrativ C1 + C2

Construcţie C1

Sc = 596 mp

Sd = 3.576 mp

Su = 2.915 mp

Regimul de înălţime: D+P+4E Construcţie C2

Sc = Sd = 64 mp

Su = 51,59 mp

Regimul de înălţime: P

Teren intravilan S teren =951,16 mp

CF 61086 şi 61948

Pe latura nordică: S.C. Conextrust - S.A. Bacău;

Pe latura estică S.C. Conextrust - S.A. Bacău;

Pe latura vestică S.C. Conextrust - S.A. Bacău;

Pe latura sudică S C. Conextrust - S.A. Bacău

Ţara: România;

judeţ: Bacău;

MRJ Bacău;

str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 78

2011

21.836.666,49

Hotărârea Guvernului nr. 22/15.01.2014

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

CUI 9718218

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

sie imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud

 

 

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

38170

8.29.08

Imobil

administrativ

Clădire

Regim înălţime:

P + 1E

Sc = 193 mp

Sd = 313 mp

Fundaţie piatră, beton, zidărie din cărămidă

Şarpantă lemn.

Învelitori din tablă

CF 27067-C1

Teren intravilan Stotală = 1.162 mp

CF 27067

Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Judecătoria Năsăud

Casă de locuit

Ţara: România;

judeţ: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Năsăud;

Piaţa Unirii nr. 14;

1987

683.356,77

Hotărârea Guvernului nr. 1 235/10.10.2007

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud

CUI 9835862

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani

 

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

160917

8.29.08

Clădire administrativă Pavilion B (12 încăperi) şi teren aferent

Sc = Sd = 632 mp

Su = 548 mp

Regimul de înălţime: P

CF 62382-C2

Teren intravilan S teren = 2.481 mp

CF 62382

V, S - Unitate Militară

N - S.C. Bel Rom Opt - S.R.L.

Ţara: România;

judeţ Botoşani;

MRJ Botoşani;

str. Sucevei nr. 2

 

7.646,93

Hotărârea Guvernului nr. 965/29.10.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani

CUI 9818527

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 7

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

121064

8.29.08

Imobil

Construcţie - corp II din beton şi cărămidă

Sc = 307,30 mp

Sd = 1.250 mp

Su = 799,06 mp

Regim de înălţime:

S + P + e + m

CF-118437

N, S, E, V - nr. topo 5660/2 teren

Ţara: România;

judeţ: Braşov;

MRJ Braşov;

Piaţa Sfatului nr. 26A

2001

2.276.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 847/28.08.2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

2.

121065

8.28.08

Garaj autoturism

Construcţie din cărămidă

Sc = Sd = 19,80 mp

Su = 18 mp Regim de înălţime: P CF-118437

N, E - nr. topo 5660/2 teren S - nr. topo 5658/1 imobil

V - str. După Ziduri

Ţara: România;

judeţ: Braşov:

MRJ Braşov;

Piaţa Sfatului nr. 26A

2001

11.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 847/28.08.2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

3.

121066

8.28.08

Garaj autodube

Construcţie din cărămidă

Sc = Sd = 64 mp

Su = 58.18 mp

Regim de înălţime: P

CF-118437

N - nr. topo 5668/2 grădină E, S - nr. topo 5660/2 teren V - str. După Ziduri

Ţara: România;

judeţ: Braşov;

MRJ Braşov;

Piaţa Sfatului nr. 26A

2001

52.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 847/28.08.2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

4.

121067

8.28.08

Garaj autodube

Construcţie din cărămidă

Sc = Sd = 39,40 mp

Su = 35,82 mp

Regim de înălţime: P

CF-118437

N, E, S - nr. topo 5660/2 teren

V - nr. topo 5657 şi 5658/2 grădină

Ţara: România;

judeţ: Braşov;

MRJ Braşov;

Piaţa Sfatului nr. 26A

2001

28.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 847/28.08.2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

5.

121068

8.28.13

Magazie

Construcţie din cărămidă şi planşeu beton

Sc = Sd = 8,5 mp

Su = 7,73 mp

CF-118437

N, E - nr. topo 5665 cale acces

S, V - nr. topo 5660/2 teren

Ţara: România;

judeţ: Braşov;

MRJ Braşov;

Piaţa Sfatului nr. 26A

2001

6.900.00

Hotărârea Guvernului nr. 847/28.08.2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

6.

121069

8.29.08

Teren

S = 1.065,32 m

 CF-118437

N - nr. topo 5668/2 şi 5665

cale acces

E - nr. topo 5660/1 Sediu BNR

S - nr. topo 5658/2 şi 5657/2 teren

V - str. După Ziduri

Ţara: România;

judeţ: Braşov;

MRJ Braşov:

Piaţa Sfatului nr. 26A

2001

1.153.700,00

Hotărârea Guvernului nr. 847/28.08.2001

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

7.

159222

8.29.08

Imobil Corp A

Construcţie C1 - Corp A:

Sc = 603 mp

Sd = 4.121 mp

Su = 3.641,60 mp

Regimul de înălţime: S + P + 4E + M Cf 111629-C1

Teren intravilan

S teren = 638 mp

CF 111629

Pe latura nordică: trotuar str. Zizinului (nr. cadastral 109467) statul român.

Pe latura estică: alee

(nr. cadastral 109467) statul român.

Pe latura sudică: statul român (nr. cadastral 109377, 109382, 109511).

Pe latura vestică: C1 S.C.

Concefa - S.A. (nr. cadastral 111630)

Ţara: România;

judeţ: Braşov:

MRJ Braşov;

str. Zizinului nr. 46

2009

28,744.294,40

Hotărârea Guvernului nr. 684/04.09.2013;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

CUI 9870320

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 8

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

152343

8.29.08

Sediu OCPI Brăila

Construcţie C1 din cărămidă + beton

Sc = 546 mp

S desf. = 1.638 mp

Regim de înălţime: S + P + 1E

CF-79270-C1

N - imobil din str. Mărăşeşti E – str. Mărăşeşti

S - str. Justiţiei

V - imobil proprietatea Primăriei Brăila

Ţara: România;

judeţ: Brăila;

MRJ Brăila;

str. Justiţiei nr. 1

2004

88.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 2 197/30.11.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 376/31.03.2008

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

CUI 9751516

 

Imobil

2

153679

8.29.08

Teren

Teren intravilan

S = 838 mp

CF-79270

N - imobil din str. Mărăşeşti E - str. Mărăşeşti

S - str. Justiţiei

V - imobil proprietatea Primăriei Brăila

Ţara: România;

Judeţ: Brăila; MRJ Brăila;

str. Justiţiei nr. 1

2004

471.380,00

Hotărârea Guvernului nr. 2.197/30.11.2004,

Hotărârea Guvernului nr. 376/31.03.2008

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

CUI 9751516

 

Imobil

3

155319

8.29.08

Sediu administrativ

Construcţie C2 din beton + cărămidă (fostă C4) - lot 3

S totală utilă = 322.49 mp, din care:

S utilă parter windfang cu casa scării = 25,10 mp

S utilă etaj = 297,39 mp

Cote părţi comune 53,09

Cote teren 43,88%

Regim de înălţime: P + 1E

CF-70550-C2-U1 Făurei,

nr. cadastral 70550-C2U1 Făurei

N - lot 2 şi Banca Agricolă Făurei

E - teren primărie

S - teren primărie

V - str. Păcii

Ţara: România;

Judeţ: Brăila;

Oraşul Făurei;

str. Păcii nr. 2, ap. 2

2011

158.000,00

Hotărârea Guvernului nr. 19/05.01.2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

CUI 9751516

 

Imobil

4

161778

8.29.08

Sediu administrativ OCPl Brăila

Construcţie D + P + 1E + M

Sc la sol: 248 mp

Suprafaţă desfăşurată: 992 mp

CF 79000-C1

Suprafaţă teren: 364 mp

CF 79000

Pe latura nordică Calea Călăraşilor

Pe latura estică: imobil cu nr. cadastral 80351 - Lentu Ion

Pe latura sudică: str. Justiţiei nr. 1 (proprietate a statului român, administrarea ANCPI Bucureşti)

Pe latura vestică str. Justiţiei

Ţara: România;

Judeţ: Brăila;

MRJ Brăila;

Calea Călăraşilor nr. 27

1959

790.208,51

134.047,44

Valoare totală: 924.255,95

Hotărârea Consiliului Local Municipiul Brăila nr. 317/25.11.2015 Reevaluat decembrie

2015

Hotărârea Guvernului nr. 678/19.09.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

CUI 9751516

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 9

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

27195

8.29.08

Clădire

Construcţie cărămidă

Sc = 545 mp

Sd = 1.090 mp

Su = 872 mp Regim de înălţime:

P + 1

CF 31098-C1

N – str. Traian Lalescu

E - bloc locuinţe

S – sinagogă

V - bar

Ţara: România;

judeţ: Caraş-Severin;

MRJ Reşiţa;

str. Traian Lalescu nr. 11

2010

433.940,00

Decizia Consiliului Popular Caraş-Severin nr. 76/1981,

Hotărârea Guvernului nr. 1.137/17.11.2010,

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

CUI 9706620

 

Imobil

2

155279

8.29.08

Corp 1 (P+1) Caraş-Severin

Sc = 489 mp

Sd = 978 mp

Su = 836 mp

Regimul de înălţime: P + 1

CF 31543-C2

V - DN6 (Calea Timişoarei) N, E, S - fosta UM Caransebeş

Ţara: România;

judeţ: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

Calea Timişoarei nr. 12D

2010

2.691.534,16

Hotărârea Guvernului nr. 659/07.07.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

CUI 9706620

 

Imobil

3

155280

8.29.08

Corp 2 Caraş-Severin

Sc = 160 mp

Sd = 160 mp

Su = 133 mp

Regim înălţime: parter

CF 31543-C1

V - DN6 (Calea Timişoarei) N, E, S - fosta UM Caransebeş

Ţara: România;

judeţ: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

Calea Timişoarei nr. 12D

2010

457.651,90

Hotărârea Guvernului nr. 659/07.07.2010

Ordonanţa de urgenţă nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

CUI 9706620

 

Imobil

4

155281

8.29.08

Teren

Teren intravilan S - 4440 mp Drumuri şi alei interioare beton =

975 mp

Împrejmuiri beton + metal

L = 74,30 ml

CF 31543

V - DN6 (Calea Timişoarei) N, E, S - fosta UM Caransebeş

Ţara; România;

judeţ: Caraş-Severin;

municipiul Caransebeş;

Calea Timişoarei nr. 12D

2010

37.668,61

Hotărârea Guvernului nr. 659/07.07.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

CUI 9706620

 

Imobil

5

155384

8.29.08

Teren

Teren intravilan

S teren = 993 mp din care:

Suprafaţa ocupată de construcţii = 545 mp

Suprafaţă liberă = 448 mp

CF 31098

N - str. Traian Lalescu

E - bloc locuinţe

S – sinagogă

V - bar

Ţara: România;

judeţ: Caraş-Severin;

MRJ Reşiţa;

str. Traian Lalescu nr. 11

2010

53.450,00

Hotărârea Guvernului nr. 1 137/17.11.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin

CUI 9706620

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 10

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

152345

8.29.08

Teren

Teren Intravilan

S totală teren = 4.951 mp. din care:

Teren sub construcţie = 523 mp

Teren curte = 4.428 mp

CF-252768

N - Univers T

E - Univers T

S - str. Alexandru Vaida Voevod

V - statul român

Ţara: România;

judeţ: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

Str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53

1963

478.350,45

CF 88339

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj

CUI 9800163

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 11

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

34289

8.28.08

Garaj

Construcţie din tablă

Sc = 52 mp

Sd - 52 mp

Regim de înălţime; P

Scurte - 52 mp

N - IAP

E – CRSA

S - Teren în diviziune

V - DGA

Ţara: România;

judeţ: Dâmboviţa;

MRJ Târgovişte;

str. Ion C. Brătianu nr. 23

1983

14.924.55

Transfer DGA Dâmboviţa

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa

CUI 9743297

 

Imobil

2

34290

8.29.08

Clădire

Construcţie din beton + cărămidă Sc = 670 mp

Sd = 2.130 mp

Su totală = 1.759,43 mp

Regim de înălţime: D + P + 2E

CF 82280-C1

N – CSMS

E – stradă

S - str. I C. Brătianu

V - CSMS

Ţara: România;

judeţ: Dâmboviţa;

MRJ Târgovişte;

str. Ion C Brătianu nr. 27

2000

3.414.334,81

Hotărârea Guvernului nr. 590/21.06.2001 PV nr. 15386/28.12.2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa

CUI 9743297

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 12

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

 

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

39905

8.29.08

Baracă lemn

Construcţie lemn

Sc = Sd = 246,00 mp

Su = 221,96 mp

Regim de înălţime; P CF-36347-C1 Teren intravilan

Scurte = 1.282 mp

CF-36347

DGAA; ICSMS; IPP

Ţara; România;

judeţ: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

Şos. Bălănoaiei nr. 1B

1992

295.143,00

PV constr. nr. 900/92

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

CUI 9968753

 

Imobil

2

155284

8.29.08

Corp C2. sc. B

Construcţie cărămidă

Sc = 454,49 mp

Sd = 1.363,47 mp

Su = 1.090 mp

Regim de înălţime:

P + 2E CF-33586-C1

N - bd. 1907

E - IJPF Giurgiu

S - IJPF Giurgiu

V - IJPF Giurgiu

Ţara: România;

judeţ: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

bd. 1907 nr. 1

2010

1.546.545,00

Hotărârea Guvernului nr. 585/16.06.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

CUI 9968753

 

Imobil

3

155285

8.29.08

Teren

S = 1.476 mp

Teren intravilan

CF-33586

N - bd. 1907

E - IJPF Giurgiu

S - IJPF Giurgiu

V - IJPF Giurgiu

Ţara; România;

judeţ: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

bd. 1907 nr. 1

2010

463.950,00

Hotărârea Guvernului nr. 585/16.06.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

CUI 9968753

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 13

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

40163

6.29.08

Sediu OCPl

Gorj

Clădire

Sc = 138 mp

Sd = 690 mp

Su = 499 mp

Regim de înălţime: D + P + 2E + M

CF 39102-C1

N - str. 8 Martie

S - Primăria Târgu Jiu

E - Ceauşu Ctin disp. med; Flandrea Eugenia

V - prop. primăria Târgu Jiu, Horhoianu Lucia

Ţara; România;

judeţ; Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

str. 8 Martie nr. 3A

1998

955.100,00

Contract Vânzare-cumpărare nr. 2.902/24.11.1998;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

CUI 9751648

 

Imobil

2.

152346

6.29.08

Teren

Teren intravilan

S = 882 mp

CF 39102

N - str. 8 Martie S - Primăria Târgu Jiu E - Ceauşu Ctin disp. med; Handrea Eugenia;

V - Prop. Primăria Târgu Jiu, Horhoianu Lucia

Ţara: România;

judeţ: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

str. 8 Martie nr. 3A

2004

261.900,00

Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

CUI 9751648

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 14

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

38596

8.29.08

Sediu BCPI Slobozia

Parţial clădire RAIF Ialomiţa

Parter din St = 2.652 mp

Sc = Sd = 152 mp

construcţie din cărămidă

Regim de înălţime; P + 2E

Teren intravilan

S teren aferent = 64,25 mp din

St = 1.107 mp

CF 33603

Sediul RAIF Ialomiţa

Ţara: România;

judeţ: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

str. Cuza Vodă nr. 5

1998

342.880,00

Hotărârea Guvernului nr. 781/03.11.1998;

Hotărârea Guvernului nr. 362/06.04.2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

CUI 9677975

 

Imobil

2

61984

8.29.08

Imobil OCPI Ialomiţa

Parţial clădirea RAIF Ialomiţa

Etaj 2 din St = 2.652 mp

Sc = Sd = 463 mp construcţie din cărămidă

Regim de înălţime: P + 2E

Teren intravilan S teren aferent = 192,75 mp din St = 1.107 mp

CF 33603

Sediul RAIF Ialomiţa

Ţara; România;

judeţ: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

Str. Cuza Vodă nr. 5

1998

1.044.430,00

Hotărârea Guvernului nr. 81/03.09.1998;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa

CUI 9677975

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 15

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

27494

8.29.08

Clădire sediu

Construcţie din cărămidă + BCA

Sc = 429 mp

Sd = 1.716 mp

Su = 1.458 mp

Regim de înălţime: P + 3E:

CF 114964-C1

N - bloc de locuinţe

S – magazin

E - spălătorie auto

V - str. Cosmonauţilor

Ţara: România;

judeţ: Maramureş;

MRJ Baia Mare;

str. Cosmonauţilor nr. 3

1987

2.186.121,00

CF 11030 nr. top 2.737/540 PV 133/90;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş

CUI 9705242

 

Imobil

2

27495

8.29.08

Amenajare curte interioară şi gard

Teren intravilan S curte = 2.320 mp

Platformă betonată

Gard din beton şi lemn

CF 114964

N - bloc de locuinţe

S – magazin

E - spălătorie auto

V - str. Cosmonauţilor

Ţara: România;

judeţ: Maramureş;

MRJ Baia Mare;

str. Cosmonauţilor nr. 3

1988

1.040.616,78

CF 11030 nr. top 2737/540 PV 133/90;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliari Maramureş

CUI 9705242

 

Imobil

3

27669

8.29.08

BCPI

Vişeu de Sus

Construcţie din zidărie piatră, fundaţie piatră zidită, şarpantă, încălzire termică proprie

Sc = 119 mp

Sd = 238 mp

Su = 191 mp

Regim de înălţime:

P + 1E Magazie din lemn

Sc = Sd = 43 mp

Regim de înălţime: P

Teren intravilan S = 403 mp

CF-51656

N - corp clădire judecătorie E - S.C. Lumina

S – locuinţă

V - stradă

Ţara; România;

judeţ: Maramureş,

oraşul Vişeu de Sus;

str. Nicolae Labiş nr. 2

1895

316.657,00

Dec, 1895,

Hotărârea Guvernului nr. 362/06.04.2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş

CUI 9705242

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 16

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

154589

8.29.08

Imobil

Clădire C1,

Regim înălţime: P + 1E

Sc = 687 mp

Sd = 1.374 mp

Nr. cad. 5650-01

Clădire C2,

Regim înălţime: P

Sc = Sd = 717 mp

Nr. cad. 5650-C2

Clădire C3,

Regim înălţime: P + 2E

Sc = 822 mp

Sd = 2.466 mp Nr. cad. 5650-C3 Magazie C4

Regim înălţime: P

S = 70 mp

Nr. cad. 5650-C4

Foişor-C5

S = 9 mp

Nr. cad 5650-C5

Teren intravilan S = 25.489 mp Amenajări teren

CF 56635

N, S, V - Primăria Drobeta Turnu Severin

E - AJOFM Mehedinţi

Ţara: România;

judeţ: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

str. Serpentina Roşiori nr. 1A

2006

4.433.475,00

Hotărârea Guvernului nr. 75/19.01.2006

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

CUI 9792729

 

Imobil

2

159309

8.29.08

Imobil sediu administrativ

Sc = 141 mp

Sd = 141 mp

Su = 110,57 mp

Regimul de înălţime: P

CF 50919-C2 UAT Vânju Mare

Pe latura nordică: Birou Avocatură Georgescu Aladin

Pe latura estică: Spitalul Vânju Mare

Pe latura vestică: BMP Mocanu Cocuţa

Pe latura sudică: Spitalul Vânju Mare

Ţara: România;

judeţ: Mehedinţi;

oraşul Vânju Mare,

str. Rahovei nr. 8

2007

68.137,47

Hotărârea Guvernului nr. 23/15.01.2014;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

CUI 9792729

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 17

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

153346

8.29.08

Sediu administrativ

Construcţie C1 din cărămidă + anexa:

Sc = 367,78 mp

Sd = 400 mp

Su = 345,91 mp

Regim de înălţime C1: S + P

Regim de înălţime anexă: P + mansardă

Teren intravilan S teren = 451 mp

CF 53946

N - Sandu A. Ion

S - str. Horia

E - Sandu Dumitru, Sandu Marin

V - alee betonată

Ţara: România;

judeţ; Olt;

MRJ Slatina;

str. Horia nr. 3

2004

771.000,00

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/27.05.2004

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

CUI 10151140

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 18

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

28076

8.29.08

Imobil BCPI Cărei

Clădire

Fundaţie din cărămidă, pereţi de cărămidă, acoperiş şarpantă

Regim de înălţime clădire: S + P + M. din care în administrarea OCPI Satu Mare P + M cu

Sc = 247 mp

Sd = 494 mp

Teren intravilan A din suprafaţa de 751 mp

CF 104225 Cărei

N - Curte interioară S - str. Kolcsey Ferenc

E - Parchetul

V - spaţii de locuit

Ţara: România;

judeţ: Satu Mare;

municipiul Oarei;

str. Kolcsey Ferenc nr. 1

1994

250.000,00

Hotărârea Consiliului Local nr. 1/1994

Hotărârea Guvernului nr. 362/06.04.2011

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare

CUI 9724775

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 19

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Sibiu

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

61991

8.29.08

Imobil

Clădire compusă din 8 camere, hol, grup sanitar

Su = 242 mp

Sc = Sd = 327 mp

Regim de înălţime: P

CF-101691-C1

M.Ap.N, Facultatea de Drept, Consiliul Judeţean şi 3 proprietăţi particulare

Ţara: România;

judeţ: Sibiu;

MRJ Sibiu;

Calea Dumbrăvii nr. 34

2000

169.205,00

Hotărârea Guvernului nr. 606/06.07.2000,

Hotărârea Guvernului nr. 540/21.05.2008, PV nr. 7.108/11.08.2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CUI 9735758

 

Imobil

2

61992

8.29.08

Teren

Teren intravilan

Suprafaţă = 1.800 mp

CF-101691

M.Ap.N, Facultatea de Drept, Consiliul Judeţean şi 3 proprietăţi particulare

Ţara; România;

Judeţ: Sibiu;

MRJ Sibiu;

Calea Dumbrăvii nr. 34

2000

1.493.748,00

Hotărârea Guvernului nr. 606/06.07.2000,

PV nr. 7.108/11.08.2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CUI 9735758

 

Imobil

3

104076

8.29.08

Imobil - construcţii şi teren

1. Construcţii: Pavilionul D:

Sc = 355 mp

Sd = 840 mp

Su = 800 mp

Regim de înălţime: P + 1E

CF 113882-C1

2. Amenajări la terenuri: Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 33 m;

Împrejmuire metalică - 44 m;

Reţea alimentare cu apă - 5 m;

Reţea canalizare - 10 m

Reţea energie electrică aeriană -

40 m

3. Suprafaţa terenului: 701 mp,

CF = 113882

Calea Dumbrăvii, proprietăţi particulare, OCPI Sibiu

Ţara: România;

judeţ: Sibiu;

MRJ Sibiu;

Calea Dumbrăvii nr. 34

1890

18,672,14 16.930,63 10.164,87 22,21 43,66 118,39 19.461,90

Valoare totală: 65,413.80

Hotărârea Guvernului nr. 647/08.09.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CUI 9735758

 

Imobil

4

107426

8.28.13

Imobil - magazie + garaj

Magazie +garaj

Sc = 178,10 mp

Sd = 178,10 mp

Su= 135 mp

Regim de înălţime: P

CF-122697-C1

Teren împrejmuit curte

S = 455 mp CF-122697

Stradă, persoane fizice

Ţara: România;

judeţ: Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Vasile Pârvan nr. 6

1973

156.805,00

CF 2565 Sibiu Inch. 3.077/73;

PV nr. 7.107/11.08.2009

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

CUI 9735758

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 20

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

34870

8.29.08

Imobil

Clădire C1

Sc = 34 mp

Sd = 50,16 mp

Regim de înălţime: P

Garaje C2, C4

S totală garaje = 36 mp

(Sc C2 = 14 mp, Sc C4 = 22 mp)

Regim de înălţime: P

Teren intravilan în suprafaţă indiviză

S = 234 mp

CF 33505

N – stradă

S., E, V - casă particulară

Ţara: România;

judeţ; Suceava;

oraşul Câmpulung Moldovenesc;

str. Alexandru Bogza nr. 3

1981

50.940,00

Hotărârea Guvernului nr. 308/04.04.2002,

Protocol nr. 5 420/13.05.2002

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava

CUI 9689791

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 21

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

155282

8.29.08

Pavilion C3

Sediu - construcţie din beton + cărămidă

Sc= 1.109 mp

Sd = 3.327 mp

Su = 2.605 mp

Regim de înălţime: P + 2E

CF-401355-C1

N - str. Armoniei

E - nr. cad. 432294

S - nr. cad. 432295

V - nr. cad. 422952

Ţara: România;

judeţ: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Armoniei nr. 1C

2010

3.122.993,00

Hotărârea Guvernului nr. 585/16.06.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CU110149310

 

Imobil

2

155283

8.29.08

Teren

Teren intravilan S = 5.643 mp

CF - 401355

N - str. Armoniei

E - nr. cad. 432294

- nr. cad. 432295

V - nr. cad. 422952

Ţara: România;

judeţ: Timiş;

MRJ Timişoara;

str. Armoniei nr. 1C

2010

680.600,00

Hotărârea Guvernului nr. 585/16.06.2010

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CU110149310

 

Imobil

3

159223

8.29.08

Imobil sediu administrativ

Construcţie din zidărie portanta + cărămidă

Sc = 675 mp

Sd = 1.103 mp

Su = 904,27 mp

Regim de înălţime: Sp + P

Anexă - cabină poartă

Regim de înălţime: P

Sc = Sd = 57 mp

Su = 40 mp

Teren intravilan

S = 1.518 mp

CF - 401821

Pe latura nordică: Nr. cad. 403939

Pe latura estică: TOP 489/1 proprietate privată - construcţie + teren

Pe latura sudică: strada Ds 61

Pe latura vestică: strada Ds 62

Ţara: România;

judeţ: Timiş;

oraş Sânnicolau Mare;

str. 16 Decembrie 1989 nr. 54

2009

1.227.300,00

Hotărârea Guvernului nr. 718/18.09.2013

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş CU110149310

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 22

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

27153

8.29.08

Clădire administrativă

Construcţie C1 - sediu cărămidă, tablă

Sc = 119,31 mp

Sd = 228.62 mp

Su = 168,84 mp

Regim de înălţime: demisol + parter,

CF-41737

N - curte OCAOTA

E - curte OCAOTA

S - curte OCAOTA

V – str. Decebal

Ţara: România;

judeţ: Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Decebal nr. 9

1975

355.400,00

Decizia Cons. Popular 267/28.07.1975

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

CUI 9802830

 

Imobil

2

27156

8.28.08

Garaje + cabină paznic

Construcţie C2 - cabină paznic – BCA

Sc = Sd = 8,34 mp

Su = 7,20 mp

Regim de înălţime: P Construcţie C3 - garaj din BCA

Sc = Sd = 51,89 mp

Su = 49,80 mp

Regim de înălţime: P CF-41737 Construcţie C1 - garaj din BCA

Sc = Sd = 37,74 mp

Su = 31 mp

Regim de înălţime: P

CF-41738

N – Romcereal

E – Romcereal

V - curte OCAOTA

Ţara: România;

judeţ: Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Decebal nr. 9

1971

147.500,00

Decizia Cons. Popular 89/05.02.1971

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

CUI 9802830

 

Imobil

3

27157

8.29.08

Teren

Teren intravilan

Suprafaţă totală = 1.058 mp

CF-41737 şi 41738

N - str. Victoriei

V - str. Decebal

E - Romcereal şi grădiniţă

S - str. Decebal

Ţara: România;

judeţ: Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Decebal nr. 9

1971

962.800,00

Decizia Cons. Popular 89/15.02.1971 şi 267/28.07.1975

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

CUI 9802830

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 23

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

28254

8.29.08

Sediu OCPI

Construcţie C1

Regim de înălţime: D+P+2E

Sc = 287,00 mp

Sd = 928,14 mp

Su = 745.38 mp

CF - 73652-C1

Teren = 1.548 mp

CF - 73652 Teren intravilan

S = 386 mp

CF - 72739

DGAIA Vaslui; ICSMS Vaslui, Poliţia Vaslui

Ţara: România;

judeţ: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Eternităţii nr. 1

1998

3.579.382,00

Autorizaţie constr. nr. 141/11.11.1994;

Hotărârea Guvernului nr. 378/31.03.2008

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

CUI 9793988

 

Imobil

2

162553

8.28.08

Garaje

Construcţie C2 garaje

Regim de înălţime: parter

Sc = Sd = 68 mp

Su = 56,82 mp

CF 73652-C2

DGAIA Vaslui; ICSMS Vaslui, Poliţia Vaslui

Ţara; România;

judeţ; Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Eternităţii nr. 1

1998

38.868,00

Autorizaţie constr. nr. 141/11.11.1994;

Hotărârea Guvernului nr. 378/31.03.2008

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui

CUI 9793988

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 24

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

160761

8.29.08

Teren al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea

Teren intravilan

S = 1.000 mp

Nr. cadastral 35217

CF = 35217/UAT Bujoreni

Pe latura nordică Bălintescu Călin Ion Bălintescu Oara Anca

Pe latura estică: DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu

Pe latura sudică: Canal şi S.C. APROMAT IND – S.A.

Pe latura vestică Bălintescu Călin Ion Bălintescu Oana Anca

Ţara; România;

judeţ; Vâlcea,

satul Bujoreni;

1971

103.334,39

Hotărârea Guvernului nr. 796/23.09.2015

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Vâlcea

CUI 9685900

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 25

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Cod da clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

Tip bun

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1

61985

8.29.08

Imobil

Imobil regim de înălţime: P + 4E Etajul 2 format din 15 încăperi, 2 grupuri sanitare

Sc = Sd = 276,17 mp

Su = 240 mp construcţie beton

S teren intravilan = 52 mp (cotă 1/6 din 313 mp)

CF 2854

N – parcare

E - S.C. Vrancea Proiect

S - spaţiu verde

V - drum cale acces

Ţara: România;

judeţ: Vrancea;

MRJ Focşani;

str. Republicii nr. 7 etaj 2

1997

321.620,00

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

Imobil

2

155297

8.29.08

Imobil

Construcţie din panouri prefabricate

Regim de înălţime: P; P+3E, spaţiu situat la parterul imobilului,

Sc = 95,05 (37,51 +57.54) mp

CF 50228

CF 50229-C1-U1

N, E, V - Primăria Panciu

S - Nica Margareta

Ţara: România;

judeţ Vrancea;

oraşul Panciu;

str. Nicolae Titulescu nr. 22, bl. 21, ap. 2, parter

2010

130.310,00

Hotărârea Guvernului

nr. 1.077/28.10.2010;

Contract Vânzare-cumpărare nr. 5 340/29.12.2009;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

H G. nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

Imobil

3

155298

8.29.08

Teren

Teren intravilan

S = 49 mp

CF 50228

N, E, V - Primăria Panciu

S - Nica Margareta

Ţara: România;

judeţ: Vrancea;

oraşul Panciu;

str. Nicolae Titulescu nr. 22, bl 21, ap 2 parter

2010

3.700,00

Hotărârea Guvernului nr. 1 077/28.10.2010

Contract Vânzare-cumpărare nr. 5 340/29.12.2009;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/19.03.2014

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

Imobil

4

160525

8.29.08

Sediu administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea - teren

Teren intravilan

S teren = 3.922 mp, din care; 3,438,10 mp liber de construcţii

CF = 56433

Pe latura nordică - SC. Dyonisos, drum

Pe latura estică - str. Cuza Vodă

Pe latura sudică - Stadionul 23 August, ITCSMS Vrancea

Pe latura vestică - S.C. Comind Thomas - S.R.L.

Ţara: România;

judeţ: Vrancea,

MRJ Focşani;

str. Cuza Vodă nr. 69

2004

1.464.548,80

Hotărârea Guvernului nr. 339/13.05.2015

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

Imobil

5

160526

8.29.08

Sediu administrativ al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea - construcţie

Construcţie C1

Sc = 392 mp

Sd = 1.755 mp

Su = 745,70 mp

Regimul de înălţime = D + P + 2E

CF = 56433-01

Pe latura nordică - S.C. Dyonisos, drum

Pe latura estică - str. Cuza Vodă

Pe latura sudică - Stadionul 23 August, ITCSMS Vrancea

Pe latura vestică -

S.C. Comind Thomas - S.R.L.

Ţara; România;

judeţ: Vrancea,

MRJ Focşani;

str. Cuza Vodă nr. 69

2004

921.928,85

Hotărârea Guvernului nr. 339/13.05.2015

Hotărârea Guvernului nr. 958/15.12.2016

În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea

CUI 9703691

 

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

Nr. 1.484 din 21 decembrie 2017

Nr. 7.310 din 28 decembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.995 din 21.12.2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările

şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din

Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (7) din

Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare la medicul său de familie pentru informare asupra diagnosticului şi tratamentului administrat în centrul de permanenţă.”

2. La articolul 9, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă se poate înfiinţa un centru de permanenţă prin voinţa liber exprimată a minimum 2 medici de familie, titulari de cabinete de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, care pot coopta alţi medici de familie pentru a se constitui un grup de 7 medici.

.....................................................................................................................

(4) în situaţiile în care un medic de familie îşi pierde dreptul de practică medicală, se îmbolnăveşte, survine decesul sau doreşte să părăsească grupul de medici care participă la serviciul în regim de gardă în centrul de permanenţă, convenţia şi, implicit, centrul de permanenţă funcţionează în continuare dacă medicii râmaşi consideră că pot derula activitatea în centrul de permanenţă.

(5) Medicul care participă la serviciul în regim de gardă în centrul de permanenţă şi care doreşte să părăsească grupul de medici va notifica în scris medicul coordonator cu cel puţin 60 de zile anterior părăsirii grupului.

(6) în situaţia în care se doreşte înfiinţarea unui centru de permanenţă, dar numărul medicilor din zonă este mai mic decât numărul minim de 5, atunci pot fi cooptaţi medici de familie care nu sunt titulari de cabinet pentru a constitui echipele de gardă necesare funcţionării centrului de permanenţă.”

3. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în situaţia în care echipele de gardă asigură continuitatea asistenţei medicale primare în cadrul unui centru de permanenţă mobil, se consemnează locaţia de la nivelul căreia fiecare medic de familie participant la asociere asigură continuitatea asistenţei medicale primare;”.

4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă, medicii de familie organizaţi în una dintre formele de exercitare â profesiei, potrivit legii, pot angaja ca salariaţi medici de familie, precum şi asistenţi medicali, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, sau pot încheia cu aceştia contracte de prestări de servicii.”

5. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie şi asistenţilor medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi pentru costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în spaţiul pus la dispoziţie de consiliul local, suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar al medicului de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat,”

6. La articolul 30, literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,h) să efectueze cel puţin anual controlul organizării şi desfăşurării activităţii în centrele de permanenţă;

.....................................................................................................................

j) să întocmească şi să transmită Ministerului Sănătăţii, trimestrial, până cel târziu la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul centrelor de permanenţă, pe baza analizei datelor raportate şi a rezultatului controlului efectuat;”.

7. La articolul 30, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi I), cu următorul cuprins:

„k) să transmită lunar Ministerului Sănătăţii datele de contact ale centrelor de permanenţă, dacă au suferit modificări faţă de luna anterioară;

l) să informeze publicul prin intermediul site-ului propriu şi al mass-mediei asupra existenţei şi activităţii centrelor de permanenţă din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, precum şi asupra datelor de contact ale acestora.”

8. La articolul 32, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

,,g) să informeze pacienţii, prin dispeceratul medical de urgenţă, pentru urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) cuprinse în anexa nr. Î la prezentele norme metodologice, asupra existenţei şi datelor de contact ale centrului de permanenţă cel mai apropiat, în intervalul orar de funcţionare a centrului de permanenţă;

h) să analizeze lunar solicitările primite de la pacienţi pentru a stabili cazurile care ar fi putut fi îndrumate către centrele de permanenţă.”

9. La articolul 34, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ud) să transmită direcţiilor de sănătate publică, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, datele privind activitatea desfăşurată în centrul de permanenţă, prin intermediul platformei electronice http://dsp.ms.ro;”.

10. La articolul 36 alineatul (1), litera g) se abrogă.

11. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Tariful orar pentru medicul de medicină de familie este de 40 lei/oră,

(2) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere, suportă şi cheltuielile de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 20 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă asigurând continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este titular de cabinet, asociat sau medic angajat.

(3) Tariful orar pentru asistenţii medicali care desfăşoară serviciul în regim de gardă în cadrul centrelor de permanenţă se determină în funcţie de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile şi contribuţiile aferente şi nu poate fi mai mic de 20 lei/oră şi mai mare de 22,5 lei/oră.

(4) Pentru veniturile realizate se calculează şi se virează cotele potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

12. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Controlul privind respectarea asigurării continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă în centrele de permanenţă se exercită cel puţin anual de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai casei de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.”

13. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) La nivel local, monitorizarea şi evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează trimestrial de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cuprind în principal următoarele elemente:

a) analiza datelor de activitate raportate de fiecare centru de permanenţă;

b) identificarea, analizarea şi soluţionarea, în limitele competenţelor instituţionale, a problemelor apărute în cadrul organizării şi funcţionării fiecărui centru de permanenţă;

c) adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a organizării şi funcţionării fiecărui centru de permanenţă şi implementarea acestora.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a elabora trimestrial un raport privind activitatea fiecărui centru de permanenţă, pe care îl vor transmite Ministerului Sănătăţii până cel târziu la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului.”

14. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Evaluarea activităţii centrelor de permanenţă se realizează pe baza următoarelor date care vor fi raportate lunar prin intermediul platformei electronice http://dsp.ms.ro direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti:

1. date de activitate raportate de centrul de permanenţă:

a) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanenţă în zilele lucrătoare;

b) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanenţă în zilele nelucrătoare;

c) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenţia unui echipaj de urgenţă;

d) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanţa de transport;

e) numărul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere către alte specialităţi în vederea internării;

f) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament la sediul centrului de permanenţă;

g) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultaţie la domiciliul pacientului;

h) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanenţa pentru o afecţiune care nu a reprezentat o urgenţă medico-chirurgicală (cod verde) conform anexei nr. 1 la normele metodologice;

2. date raportate de direcţiile de sănătate publică:

a) consumul de medicamente şi cheltuielile aferente;

b) consumul de materiale sanitare şi cheltuielile aferente;

c) numărul personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenţă;

d) numărul centrelor de permanenţă din judeţ;

e) populaţia deservită estimată din judeţ prin centrele de permanenţă existente;

f) cost mediu/bolnav cu medicamente şi materiale sanitare utilizate pentru tratamentul acordat la sediul centrului de permanenţă;

3, date raportate de către primarul unităţii administrativ-teritoriale:

a) numărul de centre de permanenţă care funcţionează în sedii asigurate de către consiliile locale;

b) numărul autospecialelor de consultaţii la domiciliu puse la dispoziţia centrelor de permanenţă de către consiliile locale;

c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilităţilor;

d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar şi a pazei cabinetelor medicale care participă Sa constituirea centrelor de permanenţa, indiferent de forma de organizare şi sediu.”

15. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

16. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

17. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

18. În anexa nr. 6 la normele metodologice la articolul 7, alineatele (2), (3) şi (5) se modifici şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful orar pentru medicii de familie titulari de cabinet, precum şi pentru medicii angajaţi este de 40 lei/oră.

(3) Tariful orar pentru asistenţii medicali care desfăşoară serviciu în regim de gardă în cadrul centrelor de permanenţă se determină în funcţie de salariul negociat cu toate sporurile şi contribuţiile aferente şi nu poate fi mai mic de 20 lei/oră şi mâi mare de 22,5 lei/oră.

.....................................................................................................................

 (5) Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă efectuând serviciul în regim de gardă în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere suportă şi cheltuieli de administrare şi funcţionare pentru centrul de permanenţă, situaţie în care tariful orar prevăzut la art. 7 alin. (2) se majorează cu 50%, adică 20 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea, indiferent dacă este medic titular, asociat sau angajat. Medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanenţă efectuând serviciul în regim de gardă în spaţiul pus la dispoziţie de autorităţile locale suportă şi cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, situaţie în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic de familie care îşi desfăşoară activitatea în acel centru de permanenţă, indiferent dacă este medic titular de cabinet, asociat sau angajat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Florian-Dorel Bodog

Sirma Caraman,

 

secretar de stat

 

ANEXA Nr.: 1

(Anexa nr. 3 la nomele metodologice)

 

STANDARDE MINIMALE

privind dotarea centrelor de permanenţă fixe

 

1. Mobilier specific:

a) pat/canapea de consultaţie;

b) birou pentru medic;

c) scaune;

d) măsuţă pentru instrumentar;

e) suport perfuzor.

2. Aparatură/Echipamente pentru resuscitare - respiraţie:

a) tuburi staţionare pentru oxigen - minimum 2x101, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15 l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă;

b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 I, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puţin 15 l/min. şi robinet de reglare conexiune rapidă;

c) balon ventilaţie adult/copil cu măşti de diferite mărimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen;

d) pensă McGill de diferite mărimi;

e) defibrilator semiautomat.

3. Aparatură monitorizare - evaluare:

a) glucometru;

b) stetoscop;

c) tensiometru manual;

d) lampă pentru examinarea pupilelor;

e) ciocan de reflexe;

f) termometru;

g) cântar pentru sugari şi adulţi;

h) taliometru;

i) pelvimetru;

j) apăsător de limbă;

k) deschizător de gură;

l) canule rectale. uretrale, vaginale;

m) trusă completă de mică chirurgie;

n) masă ginecologică;

o) valve ginecologice şi pense de col;

p) seringă Guyon pentru spălaturi auriculare;

q) aţele Kramer;

r) sterilizator;

s) garou;

t) aspirator mobil pentru secreţii.

4. Materiale şi dispozitive auxiliare:

a) materiale pentru curăţenie şi dezinfecţie;

b) materiale necesare colectării şi neutralizării deşeurilor periculoase;

c) stingător de incendiu;

d) folie supravieţuire;

e) kit naştere;

f) guler cervical.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

TRUSA DE URGENŢĂ

 

1. Materiale sanitare:

a) sonde de aspiraţie tip Yankauer;

b) sonde de aspiraţie flexibile endotraheale, inclusiv pediatrice;

c) seringi de 5 ml şi de 10 ml;

d) truse pentru perfuzie;

e) feşe şi pansamente sterile şi nesterile;

f) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;

g) container materiale ascuţite;

h) mănuşi nesterile/consult/de unică folosinţă,

i) canule intravenoase periferice, de diferite mărimi, pentru adulţi/copii.

2. Medicamente şi soluţii:

a) soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoza 5%, glucoză 10%);

b) analgezice minore nemorfinice;

c) aspirină;

d) beta 2 mimetice inhalatorii;

e) adrenalină;

f) atropină;

g) glucoză 33%;

h) diazepam;

i) HCHS;

j) nitroglicerină spray;

k) nitroglicerină tablete;

l) xilină 1%;

m) antiemetic injectabil;

n) antiemetice orale;

o) furosemid fiole;

p) vitamina B1;

q) vitamina B6;

r) miofilin fiole;

s) antihipertensive injectabile;

t) antihipertensive orale;

u) antispastice injectabile;

v) antispastice orale;

w) antibiotice injectabile;

x) soluţii dezinfectante (alcool, iod, rivanol);

y) antihistaminice H1, H2.

 

ANEXA Nr.: 3

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Casa de Asigurări de Sănătate ...........................................

Cabinetul de Medicină de Familie ...........................................

Judeţul ...........................................

Medicul titular/Reprezentantul legal ...........................................

Localitatea ...........................................

 

BORDEROUL CENTRALIZATOR

al activităţii desfăşurate în centrul de permanenţă

 

Luna ....................../anul .............

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

a) Data efectuării gărzii;

b) Numărul orelor de gardă efectuate;

c) Contravaloarea orelor de gardă;

d) Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator**);

e) Venitul cabinetului de medicină de familie (lei).

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele  medicului de familie

Numele şi prenumele asistentului medical

a)

b)

Tarif orar*)

lei/oră

c)

50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative***)

10% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgenţă ****)

d)

e)

 

 

 

 

M

As

M

As

M

As

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 lei/oră

Tarif negociat, dar nu mai mic de 20 lei/oră şi nu mai mare de 22,5 lei/oră

 

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C5 x C7

C10

C6 x C8

C11

C12

C13

[C9 x 15%]**)

C14

[C9 + C10 +C11 + C12 + C13]*****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 lei/oră

4 lei/oră/M

 

 


*) Tariful orar pentru medicii de familie este de 40 lei/oră. Tariful orar pentru asistenţi se stabileşte în funcţie de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 20 lei/oră şi mai mare de 22.5 lei/oră.

**) În situaţia în care medicul de familie îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă* tariful orar se majorează cu 15%.

***) Pentru centrele de permanenţă cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanenţă care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordă 50% din tariful orar al medicului, adică 20 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.

****) Pentru centrele de permanenţă cu sediul pus la dispoziţie de consiliul local, cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participă la constituirea centrului de permanenţă, situaţie în care tariful orar de 40 lei/oră al medicului se majorează cu 4 lei/oră, pentru cheltuieli cu medicamente şi materiale sanitare ale trusei de urgenţă, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanenţă, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat.

*****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în spaţiul pus la dispoziţie de consiliul local, iar coloana C13 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.