MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 20/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 20         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1. - Ordin pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

2. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE – S.A.

 

3. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

4. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

5. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

6. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD – S.A.

 

7. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat şi aprobarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea. aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

8. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT – S.A.

 

9. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

10. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

11. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

12. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

13. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

14. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ – S.A.

 

15. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

16. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

17. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S C. MIHOC OIL - S.R.L.

 

18. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L. şi pentru modificarea anexei nr. 3 şi abrogarea anexelor nr. 1a şi nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Anexa nr. 5 Sa Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CORDUN GAZ - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 31 mai 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DISTRIGAZ VEST - SA. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VII. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2017 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ NORD EST - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din anexa nr. 9, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. X. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ VEST-S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA-SRL., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. XIV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XV. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 mai 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OLIGOPOL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 iulie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 16, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 56/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XVIII. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 18, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XIX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 26 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XX. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 90/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 20, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXI. - Anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea TULCEA GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 21, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. XXII. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 mai 2015, cu modificările ulterioare.

Art. XXIII. - Operatorii economici din sectorul gazelor naturale, prevăzuţi la art. I-XXI, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. XXIV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 56/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,60

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

125,28

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 87/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

123,55

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,77

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

118,23

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 65/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CORDUN GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

110,33

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

109,57

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 40/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,25

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

104,71

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

103,96

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

103,51

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 60/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,27

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

126,56

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

123,72

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

122,72

 

ANEXA Nr. 6

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 61/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DISTRIGAZ VEST - SA pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,73

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

116,70

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

115,70

 

ANEXA Nr. 7

(ANEXA nr. 2 la Ordinul nr. 22/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S .A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,52

B.2. Cu un consum anual Intre 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,50

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,16

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

116,09

 

ANEXA Nr. 8

(Anexe nr. 5 la Ordinul nr. 57/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,37

B 3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

124,71

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

123,48

 

ANEXA Nr. 9

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 71/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ NORD EST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,35

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

117,37

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

114,45

 

ANEXA Nr. 10

(ANEXA nr. 6 la Ordinul nr. 66/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ VEST - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

123,93

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

122,97

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

121,12

 

ANEXA Nr. 11

/ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 67/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

138,24

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

136,74

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

136,24

 

ANEXA Nr. 12

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 68/2017)

 

Preturile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,92

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,37

 

ANEXA Nr. 13

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 69/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea M.M. DATA - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

119,18

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,88

 

ANEXA Nr. 14

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 88/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

130,89

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

129,22

 

ANEXA Nr. 15

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 41/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NOVA POWER & GAS - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,91

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şt 116,28 MWh

134,13

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

132,58

 

ANEXA Nr. 16

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 70/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OLIGOPOL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

118,62

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,32

 

ANEXA Nr. 17

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 58/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PROGAZ P&D - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

124,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

120,66

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

119,24

 

ANEXA Nr. 18

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 89/2017J

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,97

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,18

 

ANEXA Nr. 19

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 59/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

134,38

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

131,67

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

130,45

 

ANEXA Nr. 20

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 90/2017)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TEHNOLOGICA RADION - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

128,25

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

127,69

 

ANEXA Nr. 21

(ANEXA nr. 5 la Ordinul nr. 91/2017)

 

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TULCEA GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

104,74

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

104,31

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

103,65

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 32 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A., este prevăzut în  anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2017 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2017.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

12.585.389

Venit unitar

Lei/MWh

6,86

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

100,72

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

133,93

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

132,78

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

132,26

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

131,83

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A,

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 3.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

16,66%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

9.910

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

22,27

Venit total unitar

Lei/MWh

20,13

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

8.987

Venit unitar

Lei/MWh

3,28

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

20,39

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

19,69

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

18,75

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea DESIGN PROIECT - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

106,33

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

105,63

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - SRL. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

7,11%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

80.088

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

18,14

Venit total unitar

Lei/MWh

16,02

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

58.868

Venit unitar

Lei/MWh

1,69

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

16,48

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

15,60

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizata de Societatea EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

103,41

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2)  Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

8,82%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, prestat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

85.587

Venit” reglementat unitar

Lei/MWh

30,46

Venit total unitar

Lei/MWh

35,59

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017, pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale, desfăşurată de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

28.300

Venit unitar

Lei/MWh

4,04

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

36,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

36,23

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

35,70

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

35,19

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

34,70

2. Tarif de distribuţie de tranzit

1,89

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZMIR IAŞI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

126,21

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şt 116,28 MWh

125,67

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

125,14

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

124,63

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2016, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea GAZ SUD - S.A. şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea GAZ SUD - S.A., conform anexei nr. 1 .b, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Venitul unitar aferent anului 2016 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea GAZ SUD - S.A. este prevăzut în  anexa nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea GAZ SUD - S.A. este prevăzut în  anexa nr. 1 .d, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din cadrul localităţilor în care GAZ SUD - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea GAZ SUD - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 7. - Societatea GAZ SUD - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 143/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 septembrie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 6.

 

ANEXA Nr. 1.a

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2016, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

496.631

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

19,92

Venit total unitar

Lei/MWh

39,60

Rata de creştere a eficienţei economice

 

4,76%

 

ANEXA Nr. 1.b

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

698.467

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

22,51

Venit total unitar

Lei/MWh

36,75

 

ANEXA Nr. 1,c

 

Venitul unitar aferent anului 2016 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2016

MWh

228.551

Venit unitar

Lei/MWh

6,68

 

ANEXA Nr. 1.d

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

344.517

Venit unitar

Lei/MWh

6,95

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

37,51

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

37,03

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

36,57

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

36,12

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

35,69

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,81

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

117,33

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

116,87

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat şi aprobarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Având în vedere:

- prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 2 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.054/2017 pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman;

- prevederile art. 7 alin. (2) şi ale art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017;

- prevederile art. 884-888 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 33 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şt venitul total unitar aferente desfăşurării de către Societatea GAZ SUD - S.A. a activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate de distribuţie pentru operarea de către Societatea GAZ SUD - S.A. a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, conform anexei nr. 2.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru care Societatea GAZ SUD - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru care Societatea GAZ SUD -S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Societatea GAZ SUD - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru activitatea de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, de către Societatea GAZ SUD - S.A.

 

Activitatea de operare a sistemului de distribuţie preluat din localitatea Zimnicea

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

43.137

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

10,96

Venit total unitar

Lei/MWh

8,20

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate de distribuţie pentru operarea de către Societatea GAZ SUD - S.A. a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

8,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

8,23

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

8,13

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

8,03

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

7,93

 

ANEXA Nr. 3

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea GAZ SUD - S.A. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie preluat

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

88,64

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

88,53

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

88,43

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în  anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea MEGACONSTRUCT - S.A., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea MEGACONSTRUCT - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018,

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

15,67%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

409.689

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

28,29

Venit total unitar

Lei/MWh

29,76

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

144.604

Venit unitar

Lei/MWh

8,05

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MEGACONSTRUCT - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,08

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

31,08

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

28,79

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

27,96

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

27,08

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEGACONSTRUCT - SA. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,06

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

122,77

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

4,93%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

107.494

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

34,72

Venit total unitar

Lei/MWh

42,49

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

10.896

Venit unitar

Lei/MWh

13,57

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

48,36

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

47,53

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

45,97

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

42,56

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

41,37

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MEHEDINŢI GAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

149,38

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

148,55

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea NORD GAZ - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea NORD GAZ - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea NORD GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea NORD GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea NORD GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 10.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

0,77%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

205,646

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

11,83

Venit total unitar

Lei/MWh

8,93

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

45.823

Venit unitar

Lei/MWh

3,67

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea NORD GAZ - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

10,12

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

9,58

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

9,14

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

8,74

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

8,45

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea NORD GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,70

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,15

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,71

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea OTTO GAZ - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea OTTO GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea OTTO GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea OTTO GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

5,27%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

224.762

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

13,98

Venit total unitar

Lei/MWh

9,87

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

128.257

Venit unitar

Lei/MWh

4,96

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea OTTO GAZ - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1 Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

10,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

10,53

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

9,50

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

8,51

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

7,66

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea OTTO GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

101,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

101,07

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

100,03

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S R L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui: Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

4,72%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

580,824

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

34,20

Venit total unitar

Lei/MWh

33,59

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

196.396

Venit unitar

Lei/MWh

0,49

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

34,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

34,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

33,42

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

32,33

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

31,32

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

144,23

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

143,62

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

143,04

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PRISMASERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea PRISMASERV COMPANY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 13.

 

ANEXA Nr.1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Rata de creştere a eficienţei economice

8,80%

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită În 2017

MWh

38.979

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

24,99

Venit total unitar

Lei/MWh

28,52

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

11.030

Venit unitar

Lei/MWh

9,98

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1 Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,53

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

29,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

28,65

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

27,80

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PRISMA SERV COMPANY - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

125,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,32

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

124,73

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea TIMGAZ - S.A., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea TIMGAZ - S.A., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea TIMGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea TIMGAZ - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 93/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea TIMGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

-2,68%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea TIMGAZ - SA.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

46.972

Venit reglementat unitar

Lei/MWh

31,13

Venit total unitar

Lei/MWh

43,16

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

24.363

Venit unitar

Lei/MWh

0,92

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea TIMGAZ - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

45,11

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

43,71

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

42,48

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

39,99

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea TIMGAZ - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B, Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

129,79

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

128,39

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea VEGA 93 - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea VEGA 93 - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea VEGA 93 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea VEGA 93 - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea VEGA 93 - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

 0,98%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

28.279

Venit reglementat unitar

Lei/ MWh

30,05

Venit total unitar

Lei/ MWh

38,86

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017, pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale, desfăşurată de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

17.872

Venit unitar

Lei/MWh

5,60

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea VEGA 93 - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/ MWh

1 Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

39,30

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

38,52

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea VEGA 93 - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/ MWh

B Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

131,12

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

130,34

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea WIROM GAS - S.A., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Se stabileşte venitul unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată de Societatea WIROM GAS - S.A., conform anexei nr. 3.

Art. 4.-(1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea WIROM GAS - S.A. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea WIROM GAS - S.A. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 6. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea WIROM GAS - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 16.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

5,66%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

710.582

Venit reglementat unitar

Lei/ MWh

24,23

Venit total unitar

Lei/ MWh

23,38

 

ANEXA Nr. 3

 

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfăşurată de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2017

MWh

374.587

Venit unitar

Lei/MWh

5,94

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea WIROM GAS - S.A.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,21

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

24,29

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

23,46

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

22,69

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

21,33

B.6 Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

20,73

 

ANEXA Nr. 5

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea WIROM GAS - S.A. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

112,19

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

111,27

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

110,44

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Rata de creştere a eficienţei economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea MIHOC OIL - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 3.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea MIHOC OIL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - (1) anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 27 noiembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea MIHOC OIL - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 6 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 131/20Î4 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din  anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MIHOC OIL - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 17.

 

ANEXA Nr. 1

 

Rata de creştere a eficienţei economice

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Rata de creştere a eficienţei economice

8,46%

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

28.403

Venit reglementat unitar

Lei / MWh

23,42

Venit total unitar

Lei / MWh

24,86

 

ANEXA Nr. 3

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea MIHOC OIL - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

23,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

21,03

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 131/2014)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea MIHOC OIL - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

 

115,48

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

 

112,44

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de Societatea CONI - S.R.L. şi pentru modificarea anexei nr. 3 şi abrogarea anexelor nr. 1.a şi nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea CONI - S.R.L., conform anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, conform anexei nr. 2.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea CONI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - (1) anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute în anexa nr. 3 se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile pentru care Societatea CONI - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute în anexa nr. 3 nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 1.a şi nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONI - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 18.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale prestat de Societatea CONI - S.R.L.

 

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2017

MWh

1.101

Venit reglementat unitar

Lei/ MWh

18,08

Venit total unitar

Lei/ MWh

24,97

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea CONI - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

25,54

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

23,26

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 112/2015)

 

Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea CONI - S.R.L. pentru clienţii casnici

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

 

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

120,90

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

118,11

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.