MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 24/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 24         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

14. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Mare Ofiţer

 

15. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor

 

16. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer

 

17. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer

 

18. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer

 

19. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

951/2017. - Hotărâre privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.170/1.450/2017. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică

 

3.259/2017. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

3.344/2017. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 şi a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 

1. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

25/2017. - Circulară privind lansarea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor cu noua stemă a ţării

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Mare Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

cu prilejul aniversării a 200 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Mare Ofiţer Colegiului Naţional „Sfântul Sava” din municipiul Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 14.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc,

Preşedintele României decretează:

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor.

- Colegiului Naţional Pedagogic „Carol I” din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş;

- Colegiului Naţional „Ferdinand T din municipiul Bacău;

- Colegiului Naţional „B.P. Haşdeu” din municipiul Buzău;

- Liceului Tehnologic „Constantin Filipescu”din municipiul Caracal, judeţul Olt.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 15.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer Liceului Teoretic „Independenţa” din municipiul Calafat, judeţul Dolj.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 16.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer:

- Şcolii Gimnaziale „Ştefan Luchian” din municipiul Moineşti, judeţul Bacău;

- Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” din municipiul Brăila;

- Şcolii Gimnaziale „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” din municipiul Buzău;

- Şcolii Gimnaziale din comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău;

- Şcolii Gimnaziale „Horea” din comuna Cizer, judeţul Sălaj;

- Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicata, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 17.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din municipiul Iaşi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 18.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru învăţământ şi Medalia Meritul pentru învăţământ, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educaţiei naţionale,

cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere pentru rezultatele de excepţie obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea calităţii învăţământului românesc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler:

- Şcolii Gimnaziale „Stolnicul Constantin Cantacuzino” din comuna Isvoarele, judeţul Giurgiu;

- Şcolii Gimnaziale „Constantin Gerota” din municipiul Calafat, judeţul Dolj.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 19.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, se realizează prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională”.

Art. 2. - (1) Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) De bursă profesională beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv ai cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Art. 3. - (1) Bursa profesională se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

(2) Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar din învăţământul profesional nu beneficiază de bursa profesională pentru anul de studiu din învăţământul profesional pe care îl repetă.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) cazurile de repetare a anului şcolar din motive medicale.

(4) Elevii declaraţi repetenţi în învăţământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional, beneficiază de bursă profesională.

Art. 4. - (1) Bursa profesională se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.

(2) Cererea de acordare a bursei profesionale se înregistrează pentru fiecare an şcolar, în perioada 15-25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

(3) în situaţia înmatriculării după începerea anului şcolar, cererea se înregistrează în maximum 5 zile de la înmatriculare, iar dreptul de a beneficia de bursa profesională se aplică începând cu luna următoare datei la care elevul a fost înmatriculat.

Art. 5. - (1) Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările ulterioare.

(2) Elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia şi de burse de performanţă sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.

(4) Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

(5) Elevii din învăţământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanţată total sau parţial din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.

Art. 6. - (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional se constituie o Comisie de monitorizare a acordării bursei profesionale, formată din 3-5 membri, prin decizie emisă de directorul unităţii de învăţământ. Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale este aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la propunerea consiliului profesoral, înainte de începerea anului şcolar.

(2) Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale are următoarele atribuţii:

a) afişarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională” din prezenta hotărâre;

b) primirea cererilor pentru acordarea bursei profesionale;

c) calcularea sumei estimate pentru acoperirea plăţii burselor pentru anul şcolar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru numărul de elevi înscrişi la începutul anului şcolar;

d) întocmirea referatului de necesitate privind plata bursei profesionale pentru sumele lunare, centralizate pe an şcolar;

e) transmiterea spre aprobare Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ a listei nominale cu beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” şi a referatului de necesitate privind plata burselor profesionale;

f) afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii bursei profesionale;

g) monitorizarea lunară a: prezenţei elevilor care beneficiază de bursa profesională; sumelor plătite elevilor care beneficiază de bursa profesională; motivelor retragerii sau încetării acordării bursei profesionale, conform prevederilor art. 7;

h) monitorizarea anuală a impactului social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” asupra elevilor din unitatea de învăţământ, pe baza analizei datelor frecvenţei elevilor, a abaterilor disciplinare grave ale elevilor, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7;

i) monitorizarea anuală a impactului indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”.

(3) Unitatea de învăţământ transmite către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti următoarele:

a) până la data de 30 septembrie a fiecărui an, lista nominală cu potenţialii beneficiari ai bursei profesionale din anul şcolar curent;

b) până la data de 30 septembrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plăţii burselor pentru anul şcolar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru potenţialii beneficiari ai bursei profesionale, elevi înscrişi la învăţământul profesional în unitatea de învăţământ;

c) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a elevilor care nu primesc bursa profesională, precizându-se şi motivul neacordării acesteia;

d) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale;

e) în primele 2 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, elaborat de Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale.

(4) Orice modificare a listei potenţialilor beneficiari şi a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se realizează de către Comisia de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor puse la dispoziţie de către unitatea de învăţământ şi se aprobă în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ transmite către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti toate aceste modificări.

Art. 7. - (1) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10 absenţe nemotivate în luna precedentă. Această sancţiune nu se aplică în cazul absenţelor înregistrate în ultima lună a anului şcolar anterior.

(2) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul al II-lea al anului şcolar în curs, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei la purtare sub nota 7 în semestrul I al anului şcolar în curs.

(3) Bursa profesională nu se acordă pe o perioadă de 3 luni calendaristice din semestrul I al anului şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent

(4) Abaterile menţionate la alin. (2) şi (3) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor nemotivate pentru care se aplică sancţiunile precizate la alin. (1). Nu se cumulează absenţele de la o lună la alta.

(5) Decizia de retragere a bursei profesionale în situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică de director, la propunerea Comisiei de monitorizare a acordării bursei profesionale.

(6) Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Art. 8. - (1) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti se constituie Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a acordării „Bursei profesionale”, aprobată la începutul anului şcolar de către Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

(2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a acordării „Bursei profesionale” are următoarele atribuţii:

a) primeşte de la unităţile de învăţământ şi centralizează listele cu potenţialii beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” şi sumele estimate a fi acordate pe anul şcolar, cu detaliere lunară;

b) centralizează numărul potenţialilor beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, cu detaliere lunară, pe medii de rezidenţă al şcolilor (rural/urban), pe sexe (feminin/ masculin);

c) centralizează lunar situaţiile primite de la nivelul unităţilor de învăţământ privind sumele solicitate pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a elevilor care nu primesc bursa profesională, precizându-se şi motivul neacordării acesteia;

d) colectează Rapoartele anuale ale unităţilor de învăţământ privind impactul social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” şi realizează Raportul anual la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti;

e) transmite către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale” din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale Raportul anual al judeţului/municipiului Bucureşti privind impactul social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”;

f) colectează rapoartele anuale ale unităţilor de învăţământ privind impactul indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” şi realizează Raportul anual la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, care va fi făcut public pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti în termen de cinci zile lucrătoare de la finalizarea anului şcolar;

g) transmite către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale” din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale Raportul anual al judeţului/municipiului Bucureşti privind impactului social indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea anului şcolar.

(3) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti transmit/transmite către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale” din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale următoarele:

a) până la data de 5 octombrie a fiecărui an, lista nominală cu potenţialii beneficiari ai bursei profesionale din anul şcolar curent;

b) până la data de 5 octombrie a fiecărui an suma estimată pentru acoperirea plăţii burselor profesionale pentru anul şcolar în curs, detaliată pe luni calendaristice, pentru potenţialii beneficiari ai bursei profesionale;

c) în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărei luni suma solicitată pentru plata bursei profesionale pentru luna anterioară, alături de lista beneficiarilor bursei profesionale şi a celor care nu primesc bursa profesională, precizându-se şi motivul neacordării bursei profesionale;

d) în primele 3 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul social direct al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”;

e) în primele 3 săptămâni după finalizarea anului şcolar, Raportul anual privind impactul indirect al Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”.

(4) Orice modificare a listei potenţialilor beneficiari şi a sumelor estimate a fi necesare pentru plata bursei profesionale se realizează de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de monitorizare a acordării bursei profesionale pe baza documentelor transmise de unităţile de învăţământ şi se aprobă în Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Inspectoratele şcolare transmit către Comisia naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale” din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale toate aceste modificări.

Art. 9. - (1) La nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale se constituie o Comisie naţională pentru monitorizarea acordării „Bursei profesionale”.

(2) Componenţa şi atribuţiile comisiei naţionale sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 10. - (1) Fondurile pentru finanţarea „Bursei profesionale” se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) Sumele reprezentând „Bursa profesională” se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv ăl municipiului Bucureşti, care, la rândul lor, le repartizează unităţilor de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Art. 11. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul şcolar 2018-2019.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 951.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE

COMISIA NAŢIONALĂ DE PROGNOZĂ

Nr. 1.170 din 27 decembrie 2017.

Nr. 1.450 din 28 decembrie 2017

 

ORDIN

privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică

 

Având în vedere:

- prevederile art. 187 alin. (3) lit. b) şi alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 33 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză emit următorul ordin:

Art. 1. - În conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cei mai scăzut”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică, se stabileşte pentru anul 2018 un nivel al acestui indicator de 4,5%.

Art. 2. - Rata de actualizare stabilită conform art. 1 este utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat.

Art. 3. - În cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru care procedura de atribuire se iniţiază în anul 2018, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scăzut” rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză,

Bogdan Puşcaş

Ion Ghizdeanu

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 3.259.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

 

I. Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituţiile publice” se modifică şi se completează astfel:

1. La clasa 5 „Conturi la trezorerii şi instituţii de credit”, grupa 54 „Acreditive”, după contul sintetic de gradul II 54101 „Acreditive în lei” se introduce contul sintetic de gradul III 5410101 „Acreditive în lei la trezorerie”.

2. La clasa 8 „Conturi speciale”, Grupa 80 „Conturi în afara bilanţului”, după contul 8079000 „Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului european de pescuit” se introduce contul contabil în afara bilanţului: 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii”.

3. După contul 8082000 „Datorii contingente” se introduc următoarele conturi contabile în afara bilanţului: 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”, 8084000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014”, 8085000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015”, 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii” şi 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”.

II. Capitolul XVII „Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri” se modifică şi se completează astfel:

1. Punctul 1 „Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile” se modifică şi se completează astfel:

a) în conţinutul contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget”, primul paragraf se elimină şi se înlocuieşte cu următorul text:

„Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - finanţate integral de la bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetele locale care au calitatea de beneficiari, lideri de parteneriat (cu excepţia liderilor de parteneriat care primesc sumele rambursate în conturile de disponibil deschise pe numele acestora) sau parteneri ţin evidenţa sumelor solicitate la rambursare, reprezentând cota-parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare înscrise în cererile de rambursare pentru proiectele proprii.”

b) După contul 8079000 „Sume aflate în curs de certificare/declarare la Comisia Europeană aferente Fondului european de pescuit” se introduce instructarea următoarelor conturi în afara bilanţului: 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii”, 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”, 8084000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014”, 8085000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015”, 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii” şi 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”, cu următorul conţinut:

8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii”

Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, transmise de autorităţile de management, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare şi plată, precum şi ajustările în roşu ale acestor sume ca urmare a certificării, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor certificate de Autoritatea de certificare şi plată din aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene.

Soldul contului reprezintă cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare şi plată, existente la un moment dat.

Contabilitatea analitică proprie se ţine de către Autoritatea de certificare şi plată distinct în funcţie de necesităţi.

8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”

Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, transmise de autorităţile de management, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare şi plată, precum şi ajustările în roşu ale acestor sume ca urmare a certificării, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor certificate de Autoritatea de certificare şi plată din aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene.

Soldul contului reprezintă cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, aflate în curs de certificare la Autoritatea de certificare şi plată, existente la un moment dat.

Contabilitatea analitică proprie se ţine de către Autoritatea de certificare şi plată distinct în funcţie de necesităţi.

8084000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014”

Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor raportate Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014 pentru fondurile structurale şi de investiţii europene, anexa VII, cu excepţia sumelor care se înregistrează în conturile contabile bilanţiere ale Autorităţii de certificare şi plată.

În debitul contului se înregistrează sumele ce trebuie raportate Comisiei Europene, iar în credit se înregistrează sumele raportate Comisiei Europene.

Soldul contului reprezintă sumele aflate în curs de raportare la Autoritatea de certificare şi plată, existente la un moment dat.

Contabilitatea analitică proprie se ţine de către Autoritatea de certificare şi plată distinct în funcţie de necesităţi.

8085000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015”

Cu ajutorul acestui cont Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ţine evidenţa sumelor raportate Comisiei Europene potrivit Regulamentului (UE) nr. 341/2015 pentru Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, anexa V, cu excepţia sumelor care se înregistrează în conturile contabile bilanţiere ale Autorităţii de certificare şi plată.

În debitul contului se înregistrează sumele ce trebuie raportate Comisiei Europene, iar în credit se înregistrează sumele raportate Comisiei Europene.

Soldul contului reprezintă sumele aflate în curs de raportare la Autoritatea de certificare şi plată, existente la un moment dat.

Contabilitatea analitică proprie se ţine de către Autoritatea de certificare şi plată distinct în funcţie de necesităţi.

8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii”

Cu ajutorul acestui cont autorităţile de management ţin evidenţa sumelor reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, după autorizarea cheltuielilor, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare şi plată, după autorizarea cheltuielilor, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată cuprinse în declaraţia de cheltuieli şi transmisă la Autoritatea de certificare şi plată, precum şi ajustările în roşu ale acestor sume ca urmare a certificării.

Soldul contului reprezintă cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare şi plată, după autorizarea cheltuielilor, existente la un moment dat.

Contabilitatea analitică proprie se ţine de către autorităţile de management distinct în funcţie de necesităţi.

8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”

Cu ajutorul acestui cont autorităţile de management ţin evidenţa sumelor reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, după autorizarea cheltuielilor, potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aferentă sumelor aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare şi plată, după autorizarea cheltuielilor, iar în credit se înregistrează sumele reprezentând cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată cuprinse în declaraţia de cheltuieli şi transmisă la Autoritatea de certificare şi plată, precum şi ajustările în roşu ale acestor sume ca urmare a certificării.

Soldul contului reprezintă cofinanţarea publică şi cofinanţarea privată aflate în curs de declarare la Autoritatea de certificare şi plată, după autorizarea cheltuielilor, existente la un moment dat.

Contabilitatea analitică proprie se ţine de către autorităţile de management distinct în funcţie de necesităţi.

2. După punctul 2 „Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri de la buget şi alte fonduri” se introduce punctul 3 „Alte precizări”, cu următorul conţinut:

„3. Alte precizări

3.1. Instituţiile publice în calitate de autorităţi de certificare, autorităţi de management şi beneficiari utilizează conturile contabile prevăzute la capitolul XVII «Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri» pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare din cadrul perioadei de programare 2014-2020, cu asigurarea unei evidenţe contabile distincte, folosind conturi contabile analitice proprii, în funcţie de fluxurile financiare derulate.

3.2.1. Instituţiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute pentru beneficiari la capitolul XVII «Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri», în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile, în funcţie de fluxurile financiare derulate.

3.2.2. În aplicarea prevederilor de la pct. 3.2.1, instituţiile publice în calitate de beneficiari, lideri de parteneriat şi parteneri trebuie să aibă în vedere şi prevederile pct. 3.2.(3) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 59/2011, pentru evidenţierea în contabilitate a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

3.2.3. Instituţiile publice în calitate de lideri de parteneriat sau parteneri utilizează monografiile contabile prevăzute la pct. 3.3 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 59/2011, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru sumele rambursate de către autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în conturile de disponibilităţi deschise pe numele liderilor de proiect, în funcţie de fluxurile financiare derulate.”

III. Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice” (aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005) de la capitolul XX „Anexe” se completează astfel:

1. Contul 4280201 „Alte datorii în legătură cu personalul peste 1 an”:

- se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor;

- nu se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget.

2. Contul 4460100 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”:

- se dezvoltă în analitic pe cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor în situaţia în care sumele sunt cuprinse în bugetul instituţiei;

- nu se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi economică a cheltuielilor pentru sumele care nu sunt cuprinse în buget.

3. Contul 4460200 „Impozitul pe profit” se dezvoltă în analitic cod sector, sursă de finanţare, clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor.

4. Contul 5410101 „Acreditive în lei la trezorerie” se dezvoltă în analitic cod sector, sursa de finanţare.

5. Conturile 8080000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii”, 8083000 „Sume în curs de certificare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane”, 8084000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2014”, 8085000 „Sume aferente situaţiei conturilor anuale potrivit Anexei V a Regulamentului (UE) nr. 341/2015”, 8086000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondurilor europene structurale şi de investiţii” şi 8087000 „Sume în curs de declarare reprezentând cofinanţare publică şi cofinanţare privată aferentă Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane” se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.

IV. Anexa nr. 4 „Tabel de corespondenţă între conturile contabile de venituri şi codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice - venituri” (aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005) de la capitolul XX „Anexe”, se completează cu nota de subsol, cu următorul conţinut: „Conturile de venituri prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza şi alte conturi contabile de venituri, în funcţie de natura veniturilor respective. În mod corespunzător se completează şi cu modificările din clasificaţia bugetară.”

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 şi a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Formularul „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, prevăzut în anexa nr. 1a), se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În tot cuprinsul ordinului sintagma „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii” se înlocuieşte cu sintagma „Chitanţă pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume”.

Art. II. - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2014, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului sintagma „Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii” se înlocuieşte cu sintagma „Chitanţă pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume”.

2. Punctul 5 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„5. Se utilizează pentru depunerea la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului de către persoanele fizice şi juridice de sume în numerar/prin intermediul ROS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând venituri bugetare sau alte operaţiuni efectuate potrivit prevederilor legale în vigoare.”

3. Punctul 7 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

„7. Se arhivează: «Talonul pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume» se arhivează la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului care încasează sumele în numerar, iar «Chitanţa pentru încasarea veniturilor bugetare şi a altor sume» se remite contribuabilului.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 3.344.

 

ANEXĂ

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

SERIE ...... NUMĂR ..........................

 

 

COD BARE

 

TREZORERIA .............................................

 

 

CHITANŢĂ PENTRU ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE ŞI A ALTOR SUME

 

 

 

S-A PRIMIT DE LA: ............................................... Adresa ......................................................................................

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ .........................................................................................................................

PENTRU: ............................................... Adresa ........................................................................................................

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ........................................................................................................................

REPREZENTÂND:

Natura plăţii

Simbol cont

Număr de evidenţă a plăţii*)

Suma

 

 

 

 

 

TOTAL (ÎN CIFRE) ..................................................

 

TOTAL (ÎN LITERE) ...............................................

CASIER

NUME ŞI PRENUME REFERENT

(Semnătură şi ştampilă)

(Semnătură şi ştampilă)

DATA ...........................

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

SERIE ...... NUMĂR ..........................

 

 

COD BARE

 

TREZORERIA .............................................

 

 

TALON PENTRU ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE ŞI A ALTOR SUME

 

 

 

S-A PRIMIT DE LA: ............................................... Adresa ......................................................................................

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ .........................................................................................................................

PENTRU: ............................................... Adresa ........................................................................................................

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ........................................................................................................................

REPREZENTÂND:

Natura plăţii

Simbol cont

Număr de evidenţă a plăţii*)

Suma

 

 

 

 

 

TOTAL (ÎN CIFRE) ..................................................

 

 

TOTAL (ÎN LITERE) ...............................................

 

CASIER

NUME ŞI PRENUME REFERENT

PLĂTITOR (Semnătură)

(Semnătură şi ştampilă)

(Semnătură şi ştampilă)

 

DATA ...........................


*) Se completează potrivit prevederilor legale în vigoare la data întocmirii documentului de plată

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.270/2017 al Direcţiei generale de programe, Agenţia Naţională de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere prevederile:

- art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, la capitolul I Programele naţionale de boli transmisibile, titlul 1.1 „Programul naţional de vaccinare”, litera F „Natura cheltuielilor eligibile”, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, care se decontează la un tarif de 25 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV si/sau a formularelor standard de raportare, în cazul vaccinărilor opţionale, pentru serviciile acordate începând cu data de 1 aprilie 2017, în cazul administrării vaccinurilor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii; în situaţia în care vaccinarea se efectuează cu două sau mai multe tipuri de vaccinuri menţionate în Calendarul naţional de vaccinare şi la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situaţia completării schemei de vaccinare, tariful se majorează corespunzător cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar faţă de primul tip de vaccin.

Pentru situaţiile înregistrate în cursul trimestrului IV 2017, în care au fost administrate simultan mai multe tipuri de vaccin prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare, sumele decontate se regularizează până la data de 25 ianuarie 2018.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, decontarea serviciului de vaccinare acordat de medicul de familie, în situaţia administrării un singur tip de vaccin, se realizează la un tarif de 27 lei/serviciu medical. În cazul în care în serviciul de vaccinare se realizează administrarea mai multor tipuri de vaccinuri simultan, pentru fiecare tip de vaccin administrat în plus se va plăti suplimentar suma de 13 lei.”

3. În anexa nr. 2, la capitolul i, titlul 1.2 „Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare”, litera F „Natura cheltuielilor eligibile”, subpunctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8.1 serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, începând cu data de 1 aprilie 2017, care se decontează la un tarif de 25 lei/serviciu pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularelor standard de raportare, în cazul vaccinărilor în focar/situaţii de risc epidemiologie începând cu data de 1 ianuarie 2018, decontarea serviciului de vaccinare acordat de medicul de familie se realizează la un tarif de 27 lei/serviciu medical.”

4. În anexa nr. 7 la normele tehnice, la capitolul VI „Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului”, titlul VI. 1 „Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului”, punctul 3 „Prevenirea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital prin screening neonatal, confirmarea diagnosticului de fenilcetonurie şi monitorizarea evoluţiei bolii”, litera A „Activităţi”, subpunctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.3. dozarea fenilalaninei din spot de sânge în cazul fenilcetonuriei şi a TSH-ului în cazul hipotiroidismului congenital;”.

5. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.1, punctul 3, litera A, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1. dozarea fenilalaninei din sânge;”.

6. În anexa nr. 7, la capitolul VI „Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului”, titlul VI.1 „Subprogramul de nutriţie şi sănătate a copilului”, punctul 4 „Tratamentul dietetic al copiilor cu fenilcetonurie şi alte boli înnăscute de metabolism”, litera D „Natura cheltuielilor eligibile”, în tabelul de la punctul 2 „alimente cu destinaţie medicală specială pentru alte boli înnăscute de metabolism”, după litera J „Hiperglicinemie noncetotică” se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire produs cu destinaţie medicală specială pentru alte boli înnăscute de metabolism

Conţinut (la 100 gr)

Cantitate

„K.

Acidurie glutarică tip 1

1.

Formulă 0-1 an, fără lizină şi cu conţinut scăzut în triptofan

 

Necesar mediu/lună = 4 cutii (2 kg)

1.1.

 

Proteine = 11-13,5g

 

1.2.

 

Carbohidraţi = 48-53 g

 

1.3.

 

Lipide = 22-29 g

 

1.4.

 

Aport caloric = 450-520 kcal

 

2.

Substituent proteic 0-1 an, fără lizină, cu conţinut scăzut de triptofan

 

Necesar mediu/lună = 2 cutii (1 kg)

2.1.

 

Proteine = 55-58 g

 

2.2.

 

Carbohidraţi = 10-13 g

 

2.3.

 

Lipide = 0-0,2 g

 

2.4.

 

Aport caloric = 250-280 kcal

 

3.

Formulă 1-14 ani, fără lizină şi cu conţinut scăzut în triptofan

 

Necesar mediu/lună = 3 cutii (1,5 kg)

3.1.

 

Proteine = 30-40 g

 

3.2.

 

Carbohidraţi = 35-40 g

 

3.3.

 

Lipide = 10-17 g

 

3.4.

 

Aport caloric = 400-500 kcal

 

4.

Substituent proteic 1-14 ani, fără lizină, cu conţinut scăzut de triptofan

 

Necesar mediu/lună = 4 cutii (2 kg)

4.1.

 

Proteine = 70-72 g

 

4.2.

 

Carbohidraţi = 0,5-2 g

 

4.3.

 

Lipide = <0,1 g

 

4.4.

 

Aport caloric = 280-300 kcal

 

5.

Preparate medicale pentru aport energetic

 

Necesar mediu/lună = 1 kg/l

5.1.

 

Proteine = < 0,02 g

 

5.2.

 

Carbohidraţi = 65-72 g

 

5.3.

 

Lipide = 25-27 g

 

5.4.

 

Aport caloric = 480-530 kcal

 

6.

Produse alimentare hipoproteice speciale

 

 

6.1.

 

Paste hipoproteice

1,5 kg/lună

6.2.

 

Înlocuitor ou

0,4 kg/lună

6.3.

 

Orez hipoproteic

0,5 kg/lună

6.4.

 

Biscuiţi hipoproteici

0,8 kg/lună

6.5.

 I

Făină hipoproteică

1 kg/lună”

 

7. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.1, punctul 6 „Prevenirea retinopatiei de prematuritate şi a complicaţiilor acesteia, prin screening neonatal, laserterapie şi monitorizarea evoluţiei bolii”, litera D „Natura cheltuielilor eligibile”, punctul 5 al Notei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. prestări de servicii pentru întreţinerea şi exploatarea echipamentelor;”.

8. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul VI.1, punctul 6 litera D, după punctul 6 al Notei se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. instrumentar medical utilizat pentru screening-ul şi tratamentul retinopatiei de prematuritate.”

9. În anexa nr. 9, la titlul B „Contract pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, derulate de către cabinetele medicale de asistenţă medicală primară nr. din data punctul VI „Modalităţi de plată”, articolul 7 alineatul (3), punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1 vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare: 25 lei/serviciu de vaccinare, pe baza raportului generat de RENV şi a facturii emise de furnizor; în situaţia în care vaccinarea se efectuează cu două sau mai multe tipuri de vaccinuri menţionate în Calendarul naţional de vaccinare şi la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situaţia completării schemei de vaccinare, tariful se majorează se majorează corespunzător cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar faţă de primul tip de vaccin. Pentru situaţiile înregistrate în cursul trimestrului IV 2017, în care au fost administrate simultan mai multe tipuri de vaccin prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare, sumele decontate se regularizează până la data de 25 ianuarie 2018.”

10. În anexa nr. 9, la litera B, punctul VI, articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru serviciile de vaccinare efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2018, definite conform prevederilor art. 2, şi raportate şi validate se va deconta un tarif de 27 lei/serviciu, astfel:

1. Programul naţional de vaccinare:

1.1 vaccinarea populaţiei la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare: 27 lei/serviciu de vaccinare, pe baza raportului generat de RENV şi a facturii emise de furnizor; cu majorarea corespunzătoare a acestuia cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar faţă de primul tip de vaccin;

1.2 vaccinarea grupelor populaţionale la risc: 27 lei/serviciu de vaccinare pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularului standard de raportare şi a facturii emise de furnizor;

1.3 Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare: 27 lei/serviciu de vaccinare, pe baza raportului generat de RENV şi/sau a formularului standard de raportare şi a facturii emise de furnizor.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele tehnice)

 

Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate publică aprobate pentru anul 2017

 

 

 

 

- mii lei -

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Buget de stat

Venituri proprii

Total

I. Programul naţional de boli transmisibile, din care:

300.000

320.084

620.084

Programul naţional de vaccinare

162,411

123.765

286.176

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

2.073

2.073

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

137.373

170.784

308.157

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

216

19.659

19.875

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei

0

3.803

3.803

II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

1.561

1.561

III. Programul naţional de securitate transfuzională

46.050

62.892

108.942

IV. Programele naţionale de boli netransmisibile, din care:

6.385

78.500

84.885

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

0

4.612

4.612

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

1.811

1.811

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

1.752

52.959

54.711

Subprogramul de transplant de celule stern hematopoietice periferice şi centrale

4.633

12.752

17.385

Subprogramul de fertilizare in vitro şi embriotransfer

0

4.732

4.732

Programul naţional de boli endocrine

0

659

659

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

700

700

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

275

275

V. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

21

1.391

1.412

VI. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

4.506

15.410

19.916

Total buget programe naţionale de sănătate publică 2017

356.962

479.838

836.800

MS - acţiuni centralizate

0

10

10

TOTAL BUGET

356.962

479.848

836.810

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor cu noua stemă a ţării

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 14 şi 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi cu prevederile Legii nr. 146/2016 pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, începând cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Naţională a României va lansa în circulaţie bancnote şi monede cu noua stemă a ţării.

Art. 2. - Bancnotele cu noua stemă vor avea înscrisă pe avers data de „1 ianuarie 2018”.

Art. 3. - Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor şi monedelor cu noua stemă, caracteristicile acestora, precum şi elementele de siguranţă ale bancnotelor cu noua stemă vor fi aceleaşi cu cele ale bancnotelor şi monedelor aflate în circulaţie.

Art. 4. - Bancnotele şi monedele cu noua stemă vor fi lansate în circulaţie în mod eşalonat, în funcţie de nevoile reale ale circulaţiei monetare.

Art. 5. - Bancnotele şi monedele cu noua stemă a ţării vor circula în paralel cu cele existente în prezent în circulaţie.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 25.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.