MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 33/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 33         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 757 din 23 noiembrie 2017 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

18. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

1.113/2017. - Decizie privind înfiinţarea punctului de informare unic, precum şi pentru stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de transmitere a unor informaţii privind infrastructura fizică a operatorilor de reţea

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.859/2017. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 757

din 23 noiembrie 2017

asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Doina Livia Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

1. Pe rol se află examinarea cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte, cerere formulată de preşedintele Senatului

2. Cererea fost formulată în temeiul art. 146 lit. e) din Constituţie şi al art. 11 alin. (1) lit. A.e) şi art. 34 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 10.891 din 23 octombrie 2017 şi constituie obiectul Dosarului nr. 2.635E/2017,

3. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 16 noiembrie 2017, în prezenţa domnului Cristian Ionescu, consilier la Cabinetul preşedintelui Senatului, din partea preşedintelui Senatului, a domnului Tudorel Toader, ministrul justiţiei, din partea Guvernului României, şi a doamnei Simona Ricu, procuror şef al Serviciului judiciar civil din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegată procuror şef serviciu la Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia judiciară, Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie II, din partea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, a amânat pronunţarea pentru data de 23 noiembrie 2017, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Adresa nr. I/2728 din 23 octombrie 2017, Preşedintele Senatului a sesizat Curtea Constituţională cu cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte.

5. Prin cererea formulată se solicită Curţii Constituţionale constatarea şi soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte, declanşat de cercetarea penală, de către această ultimă autoritate publică, a legalităţii Hotărârii Guvernului nr. 858/2013, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 943/2013.

6. În cererea formulată se arată, în esenţă, că Direcţia Naţională Anticorupţie a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de  doamna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, aceasta fiind suspectată de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. Se arată că, prin procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect, s-a arătat că, „în perioada 23 septembrie 2013 - decembrie 2013, în calitate de secretar de stat, în baza Ordinului nr. 1.850/2013 privind delegarea de atribuţii ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi-a însuşit în totalitate conţinutul notei de fundamentare şi al proiectului de Hotărâre a Guvernului prin semnare, a iniţiat şi promovat Hotărârea Guvernului nr. 943/2013 prin care se consfinţea transmiterea unor părţi din imobilele Insula Belina şi Braţul Pavel, prin încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale care reglementează normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative raportate la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, art. 3 din Legea apelor nr. 107/1996, art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», art. 1 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, care nu permiteau un astfel de transfer, aspect semnalat în repetate rânduri de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei, prin aceasta obţinându-se un avantaj patrimonial de către Unitatea Administrativ Teritorială Teleorman şi Consiliul Judeţean Teleorman, respectiv dreptul de proprietate şi dreptul de administrare asupra unei părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel, corelativ cauzându-se un prejudiciu statului român, precum şi o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale Administraţiei Naţionale «Apele Române» prin lipsirea de dreptul de administrare asupra acestor imobile şi a digurilor”.

7. Se arată că faptele anchetate privesc, în principal, aspectul c㠄nivelul actului normativ emis de Guvern în sensul transmiterii imobilelor în cauză trebuia să se materializeze într-o lege şi nu într-o hotărâre de Guvern”. Or, verificarea legalităţii unei hotărâri de Guvern aparţine instanţei de contencios administrativ, respectiv judecătorului specializat, iar nu Ministerului Public - Direcţia Naţională Anticorupţie.

8. Se susţine că, prin dispoziţiile Constituţiei, Guvernul a căpătat o putere de reglementare normativă care are caracter secundar, subsidiar legii. Prin această activitate normativă, care are un evident caracter politic, se stabilesc modalităţi concrete de înfăptuire a programului de guvernare acceptat de Parlament. Astfel de modalităţi de guvernare nu pot fi anchetate de Ministerul Public. Dacă, prin absurd, s-ar accepta ca Ministerul Public să cenzureze opţiunile normative (politice) ale Guvernului, ar însemna că această autoritate publică capătă capacitatea unui organism care se poate opune înfăptuirii programului de guvernare pentru care a votat majoritatea cetăţenilor ţării.

9. În aceste condiţii se solicită Curţii Constituţionale să constate că nu intră în competenţa Ministerului Public - Direcţia Naţională Anticorupţie să verifice legalitatea, oportunitatea şi circumstanţele elaborării hotărârilor de Guvern şi că, prin declanşarea unei anchete vizând aspectele menţionate, Ministerul Public a săvârşit „acte şi acţiuni concrete” de încălcare a competenţei Guvernului, ceea ce a dus la declanşarea unui conflict juridic de natură constituţională între cele două autorităţi. De asemenea, prin verificările efectuate, Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţa de a efectua o anchetă penală într-un domeniu care excedează cadrului legal, cu încălcarea competenţei Guvernului de a adopta hotărâri.

10. Se mai arată că, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, se poate dispune trecerea unui bun din domeniul public al statului şi cel public al unităţii administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre de Guvern. Astfel, o hotărâre de Guvern adoptată în condiţiile de mai sus nu poate fi realizată prin încălcarea unei legi, aşa încât nu se poate reţine săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. Prin modalitatea de interpretare aleasă, Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie nesocoteşte deciziile Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016 şi nr. 392 din 6 iunie 2017.

11. în consecinţa, Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a depăşit competenţele stabilite prin lege, intervenind în domeniul de activitate exclusiv al Guvernului, acela de a adopta hotărâri de Guvern, încercând să se pronunţe asupra oportunităţii promovării acestora.

12. Potrivit doctrinei de drept administrativ, actele administrative (aşadar şi hotărârile de Guvern) constituie o formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice, dau expresie unei voinţe juridice unilaterale, sunt emise numai în realizarea puterii publice şi au un regim juridic specific, în centrul căruia se află Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

13. Există mecanisme constituţionale şi legale care să asigure remedii eficiente, în situaţia în care hotărârile adoptate de Guvern ar fi nelegale. Aceste remedii sunt stabilite, însă, de legiuitorul constituant în competenţa instanţelor de contencios administrativ, în aplicarea dispoziţiilor art. 126 alin. (6) din Constituţie. Sancţiunea aplicată pentru nerespectarea dispoziţiilor legale în procedura de elaborare/adoptare a unei hotărâri de Guvern este una de drept extrapenal, respectiv constatarea nelegalităţii hotărârii de Guvern de către instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, cu consecinţa lipsirii acestor acte de efecte juridice. Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie trebuie să se conformeze cadrului constituţional enunţat, având reglementată posibilitatea de a declanşa mecanismele de exercitare a competenţelor conferite autorităţilor mai sus menţionate, prin formularea de cereri referitoare la nelegalitatea hotărârilor de Guvern, în limitele şi cu respectarea atribuţiilor instanţelor de contencios administrativ, iar nu şi o competenţă proprie de control.

14. Nu poate fi primită susţinerea potrivit căreia Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie şi-ar exercita doar o competenţă proprie atunci când primeşte un denunţ legat de circumstanţele adoptării unui act administrativ. Prin absurd, eventuale anchete penale, declanşate ca urmare a oricăror denunţuri şi extinse faţă de mai mulţi membri ai Guvernului, ar bloca, practic, activitatea unei autorităţi publice de rang constituţional, cu atribuţii esenţiale în realizarea politicii interne şi externe a statului, ceea ce ar pune în pericol însăşi existenţa statului. O astfel de competenţă a Ministerului Public nu a fost configurată de legiuitorul constituţional, nu are suport în nicio normă a Constituţiei şi nici nu ar fi de conceput să existe. Verificarea legalităţii hotărârilor de Guvern revine instanţelor de contencios administrativ.

15. Întrucât, în prezenta cauză, ancheta penală priveşte circumstanţele, legalitatea, oportunitatea adoptării a două hotărâri de Guvern, aceasta reprezintă o imixtiune nepermisă în activitatea de exercitare a competenţei primare a Guvernului, cu încălcarea art. 108 şi art. 126 alin. (6) din Constituţie, fiind, aşadar, un act sau o acţiune concretă de încălcare a competenţei Guvernului, în sensul definiţiei date conflictului juridic de natură constituţională. Nici legalitatea, nici oportunitatea adoptării unui act normativ de către Guvern nu pot fi controlate de Ministerul Public.

16. În susţinerea celor de mai sus sunt invocate Decizia Curţii Constituţionale nr. 68 din 27 februarie 2017 şi Raportul privind „Relaţia dintre răspunderea politică şi răspunderea penală în ceea ce priveşte activitatea membrilor Guvernului”, adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept - Comisia de la Veneţia, cu ocazia celei de-â 94-a Sesiuni Plenare, desfăşurată la Veneţia, în 8-9 martie 2013.

17. Prin urmare, se consideră că există temeiuri de fapt şi de drept în vederea sesizării Curţii Constituţionale pentru a constata existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte, conflict generat de actele acestei din urmă autorităţi de verificare a legalităţii şi oportunităţii adoptării unor hotărâri de Guvern.

18. În temeiul art. 35 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 au fost solicitate punctele de vedere ale părţilor aflate în conflict asupra conţinutului conflictului şi a eventualelor căi de soluţionare a acestuia.

19. Guvernul, în punctul de vedere comunicat, susţine că problematica în cauză poartă asupra întinderii competenţei/ atribuţiilor constituţionale ale Guvernului (adoptarea de hotărâri), pe de o parte, şi ale Ministerului Public - Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte (realizarea cercetării/urmăririi penale), în legătură cu procesul de adoptare a două hotărâri de Guvern.

20. În esenţă, Curtea Constituţională este chemată să decidă dacă intră în competenţa Ministerului Public verificarea circumstanţelor şi oportunităţii adoptării unor hotărâri ale Guvernului, respectiv dacă prin declanşarea unei urmăriri penale vizând aceste aspecte, Ministerul Public săvârşeşte „acte şi acţiuni concrete” de încălcare a competenţei constituţionale a Guvernului.

21. Atunci când o hotărâre de Guvern încalcă legea sau adaugă la dispoziţiile legii, ea poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ în temeiul art. 52 din Constituţie şi a dispoziţiilor legii speciale în materie, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Actele administrative (aşadar şi hotărârile de Guvern) constituie o formă juridica principală a activităţii organelor administraţiei publice, dau expresie unei voinţe juridice unilaterale, sunt emise numai în realizarea puterii publice şi au un regim juridic specific, în centrul căruia se află Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

22. Există, aşadar, mecanisme constituţionale şi legale care să asigure remedii eficiente în situaţia în care hotărârile adoptate de Guvern ar fi contrare Constituţiei şi legii. Aceste remedii sunt stabilite, însă, de legiuitorul constituant în competenţa instanţelor de contencios administrativ, în aplicarea dispoziţiilor art. 126 alin. (6) din Constituţie. Sancţiunea aplicată pentru nerespectarea dispoziţiilor legale În procedura de elaborare/adoptare a unei hotărâri de Guvern este una de drept extrapenal, respectiv constatarea nelegalităţii hotărârii de Guvern de către instanţele judecătoreşti de contencios administrativ, cu consecinţa lipsirii acestor acte de efecte juridice.

23. Chiar dacă nu este o structură reglementată la nivel constituţional (art. 131 din Constituţie referindu-se numai la procurori organizaţi în parchete), Direcţia Naţională Anticorupţie a fost configurată de legiuitor ca făcând parte din Ministerul Public şi, prin urmare, trebuie să se conformeze cadrului constituţional şi legal care stabileşte rolul Ministerului Public, iar nu al altor autorităţi. Normele de referinţă stabilesc, în acest sens, posibilitatea de a declanşa mecanismele de exercitare a competenţelor conferite autorităţilor mai sus menţionate, prin formularea de cereri referitoare la nelegalitatea hotărârilor de Guvern, în limitele şi cu respectarea atribuţiilor instanţelor de contencios administrativ, iar nu şi o competenţă proprie de control al legalităţii, constituţionalităţii, oportunităţii adoptării hotărârilor de Guvern. Procedând astfel, Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie se substituie, după caz, fie însuşi Guvernului (în evaluarea oportunităţii/legalităţii/constituţionalităţii adoptării hotărârilor de Guvern), fie instanţelor de contencios administrativ (în realizarea controlului sub aspectele menţionate a adoptării actelor Guvernului).

24. Printr-o eventuală anchetă extinsă, faţă de mai mulţi membri ai Guvernului, ar fi, practic, blocată activitatea unei autorităţi publice de rang constituţional, cu atribuţii esenţiale în realizarea politicii interne şi externe a statului, ceea ce ar pune în pericol însăşi existenţa statului. O astfel de competenţă a Ministerului Public nu  a fost configurată de legiuitorul constituţional, nu are suport în nicio normă a Constituţiei şi nici nu ar fi de conceput să existe. Ministerul Public nu are rolul de a cenzura actele administrative, pe care, eventual, le-ar putea ataca în contencios administrativ, însă în limitele date prin chiar lege - art. 1 alin. (4), (5) şi (9) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - motiv pentru care se apreciază că procurorul nu se poate pronunţa direct asupra oportunităţii emiterii acestora ori a legalităţii prin evaluarea circumstanţelor de adoptare, iar dacă ar proceda astfel ar încălca principiul separaţiei puterilor în stat, care stă la baza întregului edificiu al statului de drept. Oportunitatea actului administrativ derivă tocmai din posibilitatea emitentului de a alege, într-un moment şi loc date, soluţia aptă să corespundă în cea mai mare măsură unui anumit interes concret. Competenţa de a aprecia oportunitatea, faţă de anumite circumstanţe, revine în primul rând emitentului, care, însă, trebuie să respecte limitele legale, constituţionale, iar, ulterior, instanţei de contencios administrativ, care se va raporta tot la lege şi Constituţie în cenzurarea actelor administrative.

25. Astfel, emitentului trebuie să îi rămână o anumită marjă de apreciere, chiar şi instanţa de contencios administrativ putând aprecia oportunitatea unui act doar în situaţia în care acesta a fost emis cu exces de putere.

26. Acceptând o soluţie contrară, după care instanţa de contencios administrativ şi, mai mult, parchetul şi instanţa penală ar fi competente să stabilească acea conduită, unică şi conformă cu legea, care trebuia urmată, nu doar că se pune în discuţie principiul separaţiei puterilor în stat, dar se goleşte de conţinut libertatea de apreciere a puterii administrative.

27. Întrucât ancheta penală priveşte, potrivit datelor publice, circumstanţele, legalitatea şi oportunitatea adoptării a două hotărâri de Guvern, ancheta penală reprezintă o imixtiune nepermisă în activitatea de exercitare a competenţei primare a Guvernului, cu încălcarea art. 108 şi art. 126 alin. (6) din Constituţie, fiind, aşadar, un act sau acţiune concretă de încălcare a competenţei Guvernului în sensul definiţiei date conflictului juridic de natură constituţională.

28. Pentru cele expuse se consideră că există suficiente temeiuri pentru a susţine că ancheta penală declanşată constituie o încălcare a prevederilor şi principiilor constituţionale mai SUS menţionate şi, pe cale de consecinţă, se solicită Curţii Constituţionale pronunţarea unei decizii prin care să constate existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de o parte, şi Guvernul României, pe de altă parte, conflict generat de ancheta declanşată cu privire la legalitatea şi oportunitatea unor hotărâri de Guvern. Astfel, Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţa de a efectua o anchetă penală într-un domeniu care excedează cadrului legal, ce poate conduce la un blocaj instituţional din perspectiva dispoziţiilor constituţionale ce consacră separaţia şi echilibrul puterilor în stat. De asemenea se solicită Curţii Constituţionale indicarea conduitei constituţionale, respectiv exercitarea de către Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie a competenţelor stabilite de lege în conformitate cu prevederile constituţionale referitoare la separaţia puterilor în stat şi, deci, abţinerea de la orice acţiune care ar avea ca efect subrogarea în atribuţiile altei autorităţi publice. Totodată, se subliniază că Ministerul Public - Direcţia Naţională Anticorupţie nu are competenţa de a desfăşura activităţi de cercetare penală cu privire la legalitatea şi oportunitatea hotărârilor de Guvern.

29. În sensul celor de mai sus sunt invocate Decizia Curţii Constituţionale nr. 68 din 27 februarie 2017 şi Raportul privind „Relaţia dintre răspunderea politică şi răspunderea penală în ceea ce priveşte activitatea membrilor Guvernului”, adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept - Comisia de la Veneţia, cu ocazia celei de-a 94-a Sesiuni Plenare, desfăşurate la Veneţia, în 8-9 martie 2013.

30. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, în punctul de vedere exprimat, apreciază că, în cauză, nu există un conflict juridic de natură constituţională între Guvern, pe de o parte, respectiv Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte.

31. Se arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, pentru a exista un conflict juridic de natură constituţională între autorităţi publice sunt necesare acte sau acţiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arogă puteri, atribuţii sau competenţe care, potrivit Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice ori omisiunea unor autorităţi publice, constând în declinarea competenţei sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligaţiile lor. Potrivit aceleiaşi jurisprudenţe, un rol decisiv în pronunţarea soluţiei îl are situaţia factuală, a cărei judicioasă determinare constituie premisa analizei efectuate de Curtea Constituţională.

32. Cu privire la susţinerea preşedintelui Senatului referitor la faptul că legalitatea hotărârii de Guvern ar fi de competenţa exclusivă a instanţei de contencios administrativ, este amintită Decizia Curţii Constituţionale nr. 267 din 7 mai 2014, paragraful 16, decizie prin care Curtea a constatat constituţionalitatea soluţiei legislative potrivit căreia excepţia de nelegalitate poate fi judecată de instanţa învestită cu judecarea fondului litigiului. De asemenea, cu privire la trecerea unui bun ce formează obiect exclusiv al proprietăţii publice a statului în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale este invocată Decizia nr. 406 din 15 iunie 2016, paragraful 28

33. Se arată că şi Comisia de la Veneţia atrage atenţia asupra necesităţii de a nu utiliza proceduri penale pentru a sancţiona greşelile şi dezacordurile politice şi, de asemenea, face recomandări cu privire la acordarea miniştrilor Guvernului unei largi marje de eroare. Prin urmare, însăşi Comisia de la Veneţia diferenţiază formele de vinovăţie şi face propuneri strict cu privire la activităţile membrilor Guvernului care se înscriu în sfera culpei, lăsând statele europene să decidă referitor la pârghiile prin care ar trebui să sancţioneze un comportament de natură penală care ar avea ca resort subiectiv intenţia. Se constată, astfel, că indiciul pentru buna funcţionare şi maturitatea unei democraţii nu îl constituie scoaterea în afara răspunderii penale a oricărei acţiuni din sfera de activitate a miniştrilor, indiferent de forma de vinovăţie, aşa cum se susţine în solicitarea preşedintelui Senatului care lasă să se înţeleagă că organul consultativ al Consiliului Europei recomandă crearea unei imunităţi pentru miniştrii.

34. În continuare sunt redate prevederile art. 131 şi 132 din Constituţie, art. 62 şi 63 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 3 alin. (1) şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. De asemenea se mai arată că art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 prevede că dispoziţiile din Codul de procedură penală, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 şi din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, drept care se face referire la art. 3 alin. (4), art. 288 alin. (1) şi art. 305 din Codul de procedură penală.

35. Cu privire la desfăşurarea activităţii de urmărire penală se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 236 din 19 aprilie 2016. Se arată că începerea urmăririi penale în rem nu mai este condiţionată de verificarea existenţei vreunuia dintre cazurile prevăzute de art. 16 alin. (1) din Codul de procedură penală, concluzionându-se în sensul că organele de urmărire penală au obligaţia de a efectua acte procedurale şi de a administra mijloacele de probă, astfel încât să fie obţinute informaţiile necesare pentru dispunerea unei soluţii, Iar în cauză s-a procedat în conformitate cu aceste dispoziţii legale. Prin urmare, în considerarea celor dezvoltate anterior, se apreciază că obligaţia efectuării unei anchete efective de către procuror rezulta fără dubiu, inclusiv în situaţiile în care sesizarea priveşte adoptarea unor acte publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

36. În sensul celor de mai sus este invocată Sentinţa penală nr. 529 din 4 iunie 2014, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Decizia Curţii Constituţionale nr. 23 din 20 ianuarie 2016, paragrafele 18-20, Hotărârea din 20 martie 2012, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza C.A.S. şi C.S. împotriva României, „Recomandarea Rec(2000)19 privind rolul procurorilor în sistemul de justiţie penală; Recomandarea Rec (87)18 a Comitetului de Miniştri” şi Declaraţia de la Bordeaux privind procurorii într-o societate democratică din 2 iulie 2009, adoptată de Consiliul Europei.

37. Prin urmare, În ceea ce priveşte obiectul Dosarului nr. 218/P/2017 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, acesta priveşte posibile infracţiuni de abuz în serviciu, constând în încălcarea unor atribuţii reglementate în legislaţia primară de către mai mulţi funcţionari publici în sensul legii penale, cu ocazia adoptării Hotărârii Guvernului nr. 858/2013, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 943/2013. Se arată că cele două hotărâri au natura unor acte administrative cu caracter individual şi nu a unor acte normative, cum greşit se reţine în cuprinsul sesizării. Aşa cum se reţine chiar în sesizarea formulată de preşedintele Senatului, autoritatea judecătorească are competenţa de a cenzura legalitatea unor hotărâri ale Guvernului, astfel încât nu se poate invoca faptul că reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi-ar fi asumat atribuţii aparţinând unei alte puteri constituţionale. În acest sens, se subliniază că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 68 din 27 februarie 2017 au fost excluse din sfera de verificare a organelor judiciare doar actele normative din sfera legislaţiei primare, adoptate de Guvern în exercitarea unor atribuţii specifice autorităţii legiuitoare, nu şi alte categorii de acte adoptate de Guvern.

38. În situaţia în care urmărirea penală efectuată în cauză va contura date cu privire la săvârşirea unor infracţiuni, instanţa de judecată este cea care se va pronunţa asupra tuturor faptelor cu care va fi sesizată, în exercitarea atribuţiilor sale fundamentale. Împrejurarea c㠄un act administrativ” poate fi contestat pe calea „contenciosului constituţional” nu poate exclude răspunderea penală a funcţionarului care, acţionând cu intenţie, a încălcat legea şi a produs una din urmările prevăzute în conţinutul constitutiv al infracţiunii de abuz în serviciu.

39.  Delimitarea dintre răspunderea administrativă şi cea penală pentru încălcarea unei atribuţii de serviciu se face prin analiza împrejurărilor în care a fost comisă fapta, a formei de vinovăţie cu care a acţionat funcţionarul şi a consecinţelor produse, analiză care nu poate fi efectuată decât în cadrul procesual, de către un organ judiciar.

40. Se indică faptul că examenul jurisprudenţial a validat situaţii în care, cu ocazia adoptării unor hotărâri de Guvern cu caracter individual ori a unor alte acte administrative cu caracter individual, au fost comise fapte de corupţie sancţionate de instanţele judecătoreşti.

41. În acest sens trebuie avut în vedere şi că, potrivit art. 52 din Codul de procedură penală, instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, inclusiv a celei de contencios administrativ. Prin natura lor, infracţiunile de abuz în serviciu au întotdeauna ca obiect acte îndeplinite de funcţionari publici care pot fi contestate pe calea contenciosului administrativ. A admite raţionamentul formulat în cuprinsul sesizării, şi anume că existenţa căii de atac în contencios administrativ echivalează cu exonerarea de răspundere penală a funcţionarilor care au emis actul contestat, ar avea efecte de neacceptat într-un stat de drept, ducând practic la o dezincriminare a acestor categorii de fapte.

42. Astfel fiind, rezultă c㠄activitatea procurorilor, la care sesizarea preşedintelui Senatului face referire, nu reprezintă altceva decât expresia unor competenţe constituţionale şi legale proprii, fără a se putea determina o imixtiune în activitatea de legiferare specifică Guvernului. Altfel spus, activitatea de urmărire penală nu poate avea aptitudinea să conducă la un conflict juridic de natură constituţională, pentru că nu are ca obiect oportunitatea şi constituţionalitatea adoptării unei hotărâri de Guvern, ci fapte penale. Cercetările penale se desfăşoară în faza de urmărire penală, care are un caracter esenţial mente nepublic, extinderea urmăririi penale cu privire la fapte noi are în vedere dispoziţiile art. 56 alin. (1) din Codul de procedură penală. Se mai subliniază faptul că principiul aflării adevărului este principiul fundamental al procesului penal potrivit căruia organele judiciare au obligaţia de a asigura, pe bază de probe, aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei.

43. Legalitatea şi temeinicia soluţiilor adoptate de către procuror pot face obiect al cenzurii de către procurorul ierarhic superior şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, potrivit art. 339-341 din Codul de procedură penală, şi de către instanţa de judecată, în cadrul procedurii de cameră preliminară, potrivit art. 342- 348 din Codul de procedură penală.

44. Obiectul urmăririi penale şi activitatea de anchetă sunt supuse controlului instanţelor judecătoreşti, în cadrul funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată, funcţie exercitată de judecător în procedura de cameră preliminară. Cu referire la această fază procesuală se invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 838 din 8 decembrie 2015, paragrafele 23-30.

45. Cu privire la faza de judecată sunt redate prevederile art. 393 şi 396 din Codul de procedură penală, concluzionându-se că instanţa de contencios constituţional nu se poate substitui nici judecătorului de cameră preliminară (în a cărui competenţă intră verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală) şi nici instanţei de judecată (competentă să hotărască asupra învinuirii aduse inculpatului şi să constate, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat).

46. Pe de altă parte, în situaţia în care se emite rechizitoriul şi este sesizată instanţa de judecată, în cadrul procedurii de cameră preliminară se realizează examenul întregului material de urmărire penal㠄atât sub aspectul legalităţii, atât din punct de vedere al actelor de urmărire penală prin care s-au administrat probele pe care se bazează acuzaţia, precum şi actele de urmărire penală care au creat din punct de vedere procesual premisele administrării acestor probe”.

47. Or, un asemenea conflict juridic de natură constituţională nu a fost creat în condiţiile în care un procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie îşi exercită funcţia de urmărire penală, prerogative prevăzute de legea de organizare judiciară, legea procesual penală şi în conformitate cu legea fundamentală, fără depăşirea competenţelor stabilite prin lege, neintervenind în domeniul de activitate al Guvernului, referitor la oportunitatea promovării ori adoptării unor hotărâri de Guvern.

48. .Obiectul urmăririi penale, activitatea de anchetă nu poate face obiect al controlului constituţional”, ci acesta poate fi verificat în cadrul funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată de către instanţa de judecată. Se susţine că aducerea în dezbatere publică şi în faţa instanţei de contencios constituţional a unor acte de urmărire penală efectuate într-un dosar penal aflat într-o fază procesuală nepublică contravine dispoziţiilor art. 285 alin. (2) din Codul de procedură penală.

49. În ceea ce priveşte susţinerile preşedintelui Senatului referitoare la comportamentul abuziv al organului de urmărire penală se apreciază că acestea atentează la rolul constituţional al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, parte a Ministerului Public, care este constatat şi validat inclusiv de jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale şi pot face obiectul procedurilor prevăzute de art. 75 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

50. Având în vedere cele arătate, se susţine că în cauză nu există un conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi Ministerul Public reprezentat de Direcţia Naţională Anticorupţie, întrucât efectuarea de cercetări într-o cauză penală cu privire la posibile fapte de corupţie este componentă a misiunii constituţionale date Ministerului Public în realizarea actului de justiţie, în temeiul art. 131 alin (1) din Constituţie, respectiv de a realiza rolul de garant al independenţei justiţiei.

51. În concluzie, faţă de stadiul actual al anchetei şi în lipsa unei constatări a instanţei de judecată nu se poate reţine o încălcare a competenţei Guvernului, întrucât prin activitatea de urmărire penală desfăşurată de către Ministerul Public nu se urmăreşte verificarea oportunităţii şi legalităţii emiterii unei hotărâri de Guvern, cenzură pe care o poate realiza doar instanţa de contencios administrativ, conform dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.

52. Natura actului administrativ emis de Guvern nu are nicio relevanţă în cauză sub aspectul cercetării penale referitoare la obligaţiile legale ce trebuie respectate sau parcurse pentru a genera trecerea imobilului din domeniul public în cei privat al statului.

53. În ceea ce priveşte invocarea Raportului privind „Relaţia dintre răspunderea politică şi răspunderea penală în ceea ce priveşte activitatea membrilor Guvernului”, faptul că acesta distinge între răspunderea „politică”, „legal㔠şi „penal㔠a miniştrilor, se arată că, începând cu pct. 105 din Raport, concluziile Comisiei sunt tocmai în sensul că abilitatea unui Sistem constituţional naţional de a separa şi distinge între răspunderea politică şi cea penală a miniştrilor este un semn al nivelului de maturitate şi de bună funcţionare a democraţiei, precum şi de respectare a statului de drept. Mai exact, ambele forme de răspundere subzistă, fiind guvernate de norme distincte şi presupunând implicarea unor autorităţi distincte, cu competenţe specifice.

54. Pentru toate aceste motive se consideră că instanţa de contencios constituţional trebuie să constate că, în cauză, nu există un conflict juridic de natură constituţională între Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie şi Guvernul României, deoarece, faţă de stadiul actual al anchetei penale, nu se poate stabili o imixtiune a Ministerului Public în exercitarea competenţei Guvernului de verificare a legalităţii şi oportunităţii adoptării hotărârilor de Guvern.

55. În vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept, necesare soluţionării cererii adresate Curţii, au fost solicitate Ministerului Public, prin Adresa înregistrată cu nr. 10.953 din 26 octombrie 2017, următoarele documente, în copii certificate, din Dosarul nr. 218/P/2017 înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie: actul/actele de sesizare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie (plângere, denunţ sau act de sesizare din oficiu); ordonanţele de începere/extindere a urmăririi penale, după caz, faţă de doamna Sevil Shhaideh, precum şi procesul-verbal de aducere la cunoştinţa acesteia a calităţii de suspect; referatul cauzei ce a fost transmis de către procurorul-şef al DNA procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea sesizării Camerei Deputaţilor, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Rovana Plumb; alte acte ale organului de urmărire penală întocmite faţă de doamna Sevil Shhaideh ulterior încheierii procesului-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect.

56. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat următoarele acte din Dosarul nr. 218/P/2017: procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 5 mai 2017; ordonanţa de începere a urmăririi penale în rem din data de 8 mai 2017; ordonanţa de extindere a urmăririi penale în rem din data de 15 septembrie 2017; ordonanţa de extindere a urmăririi penale in personam din data de 21 septembrie 2017; procesul-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect şi de comunicare a drepturilor şi obligaţiilor din data de 22 septembrie 2017; procesul-verbal din data de 11 octombrie 2017; cererea din data de 12 octombrie 2017 de recuzare a unui expert judiciar; ordonanţa din data de 13 octombrie 2017 privind cererile de recuzare a expertului judiciar; referatul din 22 septembrie 2017 în vederea sesizării Camerei Deputaţilor cu solicitarea încuviinţării efectuării urmăririi penale faţă de ministrul Rovana Plumb.

57. În vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept, necesare soluţionării cererii adresate Curţii, au fost solicitate, prin Adresa înregistrată cu nr. 10.954 din 26 octombrie 2017, în copii certificate, documentele întocmite în procedura de elaborare/ avizare/adoptare a Hotărârilor Guvernului nr. 858/2013 şi nr. 943/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 13 noiembrie 2013 şi, respectiv, nr. 792 din 17 decembrie 2013.

58. Guvernul a comunicat, conform menţiunii cuprinse în punctul de vedere solicitat, toate înscrisurile care au stat la baza adoptării Hotărârii Guvernului nr. 858/2013 şi a Hotărârii Guvernului nr. 943/2013.

CURTEA,

examinând cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte, punctele de vedere ale Guvernului şi Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, înscrisurile depuse, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului preşedintelui Senatului^al Guvernului şi al Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, reţine următoarele:

(1) Admisibilitatea cererii formulate de către preşedintele Senatului

59. Sub aspectul titularului dreptului de a sesiza Curtea Constituţională cu soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională, Curtea constată că preşedintele Senatului este titular al acestui drept, conform art. 146 lit. e) din Constituţie. De asemenea, Curtea observă că cererea a fost formulată de preşedintele Senatului, acesta nefiind parte în cadrul pretinsului conflict. Cu privire la acest aspect, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că subiectele de drept pe care Constituţia le îndrituieşte a sesiza instanţa constituţională sunt limitativ prevăzute, dispoziţia constituţională nedistingând după cum autorităţile pe care le reprezintă sunt sau nu părţi în conflictul cu care sesizează Curtea [a se vedea Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 14 martie 2017, paragraful 55]. Prin urmare, Curtea a constatat că acestea sunt în drept să formuleze cereri cu privire la soluţionarea unor conflicte juridice de natură constituţională, chiar dacă nu sunt părţi în conflictul dedus judecăţii Curţii Constituţionale, soluţie ce se aplică mutatis mutandis şi în cauza de faţă.

60. Sub aspectul autorităţilor publice indicate a fi în conflict, Curtea constată că autorul cererii menţionează Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte. Potrivit jurisprudenţei sale constante, Curtea a reţinut că autorităţile publice care ar putea fi implicate într-un conflict juridic de natură constituţională sunt numai cele cuprinse în titlul III din Constituţie,  şi anume: Parlamentul, alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat, Preşedintele României, ca autoritate publică unipersonală, Guvernul, organele administraţiei publice centrale şi ale administraţiei publice locale, precum şi organele autorităţii judecătoreşti [Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 7 noiembrie 2017, paragraful 58], respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public şi Consiliul Superior al Magistraturii [Decizia nr. 988 din 1 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2008]. Ministerul Public este parte componentă a autorităţii judecătoreşti, fiind reglementată la art. 131 şi 132 din Constituţie. De asemenea, entităţile componente ale acestuia, specializate în combaterea anumitor categorii de infracţiuni, fac parte din structura Ministerului Public. Astfel, în privinţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie se constată că, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţionala Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aceasta este o „structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”. Art. 1 alin. (31) din acelaşi act normativ prevede c㠄Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Direcţia Naţională Anticorupţie prin intermediul procurorului şef al acestei direcţii [...]” Aşadar, acest parchet specializat este parte componentă a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, implicit, parte a autorităţii judecătoreşti [a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017, paragraful 59].

61. Sub aspectul obiectului cererii, Curtea constată că cererea se referă la constatarea şi soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte, declanşat de cercetarea penală, de către această ultimă autoritate publică, a legalităţii Hotărârii Guvernului nr. 858/2013, respectiv, a Hotărârii Guvernului nr. 943/2013. În ceea ce priveşte noţiunea de conflict juridic de natură constituţională dintre autorităţi publice, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005, că acesta presupune „acte sau acţiuni concrete prin care o autoritate sau mai multe îşi arogă puteri, atribuţii sau competenţe, care, potrivit Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice, ori omisiunea unor autorităţi publice, constând în declinarea competenţei sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligaţiile lor”. De asemenea, prin Decizia nr. 97 din 7 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 5 martie 2008, Curtea a reţinut: „Conflictul juridic de natură constituţională există între două sau mai multe autorităţi şi poate privi conţinutul ori întinderea atribuţiilor lor decurgând din Constituţie, ceea ce înseamnă că acestea sunt conflicte de competenţă, pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje instituţionale”. Curtea a mai statuat că textul art. 146 lit. e) din Constituţie „stabileşte competenţa Curţii de a soluţiona în fond orice conflict juridic de  natură constituţională ivit între autorităţile publice, iar nu numai conflictele de competenţă născute între acestea”. Prin urmare, noţiunea de conflict juridic de natură constituţional㠄vizează orice situaţii juridice conflictuale a căror naştere rezidă în mod direct în textul Constituţiei” (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 901 din 17 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 21 iulie 2009).

62. Analizând cererea formulată, Curtea constată că aceasta priveşte o situaţie litigioasă rezultată din modul de interpretare al dispoziţiilor constituţionale referitoare la atribuţiile şi competenţele Guvernului şi a Ministerului Public, precum şi la interpretarea art. 52 şi art. 126 alin. (6) din Constituţie cu referire la interferenţa dintre răspunderea administrativă şi cea penală. Prin urmare, cererea formulată vizează o situaţie litigioasă, care are caracter juridic şi este de natură constituţională, drept care urmează a fi analizată pe fond.

63. Aşadar, Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. e) din Constituţie şi ale art. 1, art. 10, art. 34-36 din Legea nr. 47/1992, să se pronunţe asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională.

(2) Analiza pe fond a cererii formulate de către preşedintele Senatului

64. Prin cererea formulată se solicită Curţii Constituţionale aplicarea aceluiaşi regim juridic, sub aspectul răspunderii penale, în privinţa verificării legalităţii actelor de reglementare secundară emise de Guvern, şi anume hotărârile acestuia, cu cel al actelor de reglementare primară adoptate de Guvern, respectiv ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă.

65. Curtea, prin Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017, paragraful 112, a statuat că nu este de acceptat ca autoritatea legiuitoare primară sau delegată (parlamentari sau miniştri) să intre sub incidenţa legii penale prin însuşi faptul adoptării sau participării la actul decizional al adoptării actului^ normativ, aceasta îndeplinindu-şi o atribuţie constituţională. În virtutea imunităţii care însoţeşte actul decizional de legiferare, care este aplicabilă mutatis mutandis şi membrilor Guvernului, niciun parlamentar sau ministru nu poate fi tras la răspundere pentru opiniile politice sau acţiunile exercitate în vederea elaborării ori adoptării unui act normativ cu putere de lege.

66. Prin aceeaşi decizie, Curtea a stabilit că, potrivit art. 108 alin. (2) din Constituţie, competenţa originară a Guvernului, autoritate executivă, priveşte organizarea executării legilor, acte de reglementare primară, prin emiterea de hotărâri, acte normative de reglementare secundară. Hotărârile Guvernului sunt acte administrative normative sau individuale, emise în scopul bunei administrări a executării cadrului normativ primar, care reclamă stabilirea de măsuri şi reguli subsecvente, menite să asigure corecta aplicare a acestuia. Hotărârile se adoptă întotdeauna în baza legii, secundum legem, şi asigură aplicarea sau aducerea la îndeplinire a legilor [Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017, paragraful 74]. În acelaşi sens, art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevede că actul administrativ constituie actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

67. Prin urmare, Curtea constată că Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017 a avut în vedere actele de reglementare primară adoptate de Guvern, care, prin excelenţă, au caracter normativ. În schimb, pe lângă faptul că sunt acte de reglementare secundară, hotărârile Guvernului pot avea atât caracter normativ, cât şi caracter individual, astfel încât considerentele Deciziei nr. 68 din 27 februarie 2017 nu pot fi aplicate tale quale în privinţa acestora. De altfel, în cuprinsul acestei decizii, Curtea a statuat c㠄tocmai caracterul de generalitate a actului normativ, aplicabilitatea sa asupra unui număr nedefinit de persoane distinge actul normativ de actul individual, singurul care poate fi susceptibil de a produce foloase, avantaje, ajutor, în sensul prevăzut de legea penal㔠[paragraful 111].

68. În cauza de faţă, Curtea constată că Hotărârile Guvernului nr. 858/2013 şi nr. 943/2013 sunt acte administrative de autoritate, cu caracter individual, astfel încât nu se poate aplica în privinţa acestora soluţia de principiu rezultată din Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017. Prin urmare, Curtea reţine că decizia antereferită, prin considerentele sale, sub aspectul aplicării legii penale, a avut în vedere, ca problemă de principiu, actele normative şi, cu titlu particular, actele de reglementare primară, ca specie a actelor normative. Astfel, numai adoptarea actelor cu caracter individual este vizată de legea penală, în sensul că numai acestea pot realiza elementul material al unei infracţiuni date.

69. Prin urmare, având în vedere dihotomia existentă între actele normative [categorie în care se încadrează legea, ordonanţa, ordonanţa de urgenţă şi hotărârea Guvernului cu caracter normativ] şi actele individuale [hotărârea Guvernului cu caracter individual] nu se poate realiza nicio paralelă, sub aspectul răspunderii penale, între considerentele care au fundamentat Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017 şi situaţia din cauza de faţă. Din contră, decizia precitată precizează, în mod expres, că numai actul administrativ cu caracter individual „poate fi susceptibil de a produce foloase, avantaje, ajutor, în sensul prevăzut de legea penală”. De aceea, organul de urmărire penală are competenţa de a cerceta actele/faptele cu relevanţă penală săvârşite în legătură cu emiterea actului administrativ individual.

70. Cu privire la raportul existent între competenţa instanţelor de contencios administrativ şi a celor care judecă în materie penală, Curtea reţine că, potrivit art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, legalitatea unui act administrativ cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate, de către instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate. Art. 4 alin. (3) din aceeaşi lege prevede că, în cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu caracter individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată,

71. Prin urmare, atunci când există o bănuială rezonabilă cu privire la săvârşirea unei fapte penale, organul de urmărire penală are posibilitatea să înceapă urmărirea penală in personam, iar instanţa judecătorească, sesizată prin rechizitoriu, se va putea pronunţa asupra legalităţii actului administrativ [a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 267 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014]. În cazul în care aceasta constată nelegalitatea actului administrativ, nu mai ţine seama de acesta la soluţionarea cauzei. Astfel, rezultă că şi instanţa care judecă în materie penală are competenţa de a soluţiona, cu caracter incidental, problema legalităţii actului administrativ. Desigur, această competenţă a sa intervine numai în măsura în care de actul administrativ cu caracter individual depinde soluţionarea litigiului pe fond.

72. În acelaşi sens, Curtea reţine că art. 52 din Codul de procedură penală, având titlul marginal - Chestiuni prealabile prevede că: „(1) Instanţa penală este competentă să judece orice chestiune prealabilă soluţionării cauzei, chiar dacă prin natura ei acea chestiune este de competenţa altei instanţe, cu excepţia situaţilor în care competenţa de soluţionare nu aparţine organelor judiciare.

(2) Chestiunea prealabilă se judecă de către instanţa penală, potrivit regulilor şi mijloacelor de probă privitoare la materia căreia îi aparţine acea chestiune.

(3) Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în procesul penal au autoritate de lucru judecat în faţa instanţei penale, cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii*

73. Prin urmare, Curtea constată că, în măsura în care cercetarea legalităţii actului administrativ individual este o chestiune prealabilă şi incidentală urmăririi penale şi judecării faptei de care este acuzată persoana, atât urmărirea penală, cât şi judecarea de către o instanţă care judecă în materie penală poate fi realizată, fără a se încălca art. 52 şi art. 126 alin. (6) din Constituţie.

74. Cu privire la decizia organului de urmărire penală de a începe urmărirea penală în rem sau in personam, Curtea constată că, potrivit art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, „Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la fapta săvârşită ori a cărei săvârşire se pregăteşte, chiar dacă autorul este indicat sau cunoscut”, iar atunci când există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect. Măsura dispusă de organul de cercetare penală se supune, în termen de 3 zile, confirmării procurorului care supraveghează urmărirea penală, organul de cercetare penală fiind obligat să prezinte acestuia şi dosarul cauzei.

75. Prin urmare, organul de urmărire penală este singurul competent să aprecieze cu privire la îndeplinirea standardului de bănuială rezonabilă, atunci când decide aplicarea art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală; deşi textul legal nu defineşte această sintagmă, ea nu presupune o competenţă discreţionară, ci implică existenţa unor împrejurări de fapt care să formeze şi să fundamenteze concluzia potrivit căreia o anumită persoană ar fi putut săvârşi o infracţiune. Analizând acest aspect, Curtea constată nu este competentă să verifice dacă există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă pentru începerea urmăririi penale. Decizia de a începe o urmărire penală in personam este o competenţă exclusivă a organului de urmărire penală, ce nu poate fi controlată, atât timp cât de plano nu vizează fapte care nu intră sub incidenţa legii penale [a se vedea, în acelaşi sens, şi Decizia nr. 68 din 27 februarie 2017].

76. În măsura în care din urmărirea penală nu rezultă săvârşirea unei fapte penale, se poate dispune clasarea sau, dacă nu există un interes public în urmărirea faptei, se poate dispune renunţarea la urmărirea penală. În ipoteza în care persoana este trimisă în judecată, rechizitoriul este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel; când a fost întocmit de acesta din urmă, verificarea se face de procurorul ierarhic superior sau când a fost întocmit de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, rechizitoriul este verificat de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmit de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet [art. 328 alin. (1) teza a două şi a treia din Codul de procedură penală]. Ulterior, revine instanţei judecătoreşti competente să se pronunţe asupra acuzaţiilor în materie penală aduse persoanei în cauză. Astfel, Curtea reţine că, dacă în faza de cameră preliminară, obiectul procedurii îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală [art. 342 din Codul de procedură penală], în faza de judecată, instanţa de judecată soluţionează cauza dedusă judecăţii cu garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali şi asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii [art. 349 alin. (1) din Codul de procedură penală].

77. Curtea constată că există suficiente filtre pentru a se asigura că urmărirea penală nu va fi începută abuziv/ aleatoriu/subiectiv. Aceste aspecte ţin, aşadar, de modul de instrumentare a cauzei, a cărui control nu intră în competenţa Curţii Constituţionale, existând, în schimb, mecanisme/proceduri care să remedieze eventualele deficienţe ale acesteia.

78. De asemenea, Curtea reiterează buna-credinţă ce trebuie să anime activitatea persoanelor puse în serviciul statului, conform art. 57 din Constituţie, precum şi comportamentul loial care trebuie să caracterizeze activitatea autorităţilor şi instituţiilor statului. Importanţa principiului constituţional general al comportamentului loial a fost subliniată de Curte în jurisprudenţa sa, apreciindu-se că acesta derivă din prevederile art. 1 alin. (4) din Constituţie şi este garantat de alineatul (5) al aceluiaşi articol constituţional; în consecinţă, Curtea a constatat că revine, în principal, autorităţilor publice sarcina de a-l aplica şi respecta în raport cu valorile şi principiile Constituţiei, inclusiv faţă de principiul consacrat de art. 147 alin. (4) din Constituţie referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor instanţei constituţionale (a se vedea, cu privire la înţelesul principiului comportamentului loial al autorităţilor publice, Decizia nr. 1,257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009, Decizia nr. 1.431 din 3 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 12 noiembrie 2010, Decizia nr. 51 din 25 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2012, Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 12 iulie 2012, sau Decizia nr. 924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 22 noiembrie 2012).

79. Raportat la cauza de faţă, Curtea reţine că principiul comportamentului loial dintre autorităţile şi instituţiile publice se exprimă prin respectarea prezumţiei de legalitate a actului administrativ emis în modul de instrumentarea cauzei. Faptul că există bănuieli rezonabile cu privire la legalitatea actului administrativ individual, care au determinat dispunerea începerii urmăririi penale, nu are semnificaţia răsturnării prezumţiei de legalitate a acestuia. De asemenea, Curtea reţine, din studiul actelor dosarului, că, în cauză, unitatea de parchet nu cercetează legalitatea hotărârilor de Guvern, ci o faptă/fapte săvârşită/săvârşite de o persoană/mai multe persoane care poate/pot cădea sub incidenţa legii penale. Folosirea unui limbaj defectuos în înscrisurile de la dosar întocmite de procuror sau în comunicatele de presă nu îndreptăţeşte concluzia potrivit căreia se cercetează, în mod direct, legalitatea hotărârilor de Guvern. Toate aceste aspecte vizează modul de instrumentare a cauzei, întrucât, însă, modul de instrumentare a cauzei nu poate fi verificat pe calea art. 146 lit. e) din Constituţie, rezultă că nu este de competenţa Curţii Constituţionale cenzurarea deciziei organului de urmărire penală să înceapă o urmărire penală in personam, acesta fiind ţinut de principiul constituţional al comportamentului loial.

80. De asemenea, având în vedere faptul că rolul constituţional al Ministerului Public este acela de a reprezenta interesele generale ale societăţii şi a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, acesta nu poate interfera cu răspunderea politică a membrilor Guvernului. Astfel, acesta trebuie să se cantoneze strict în domeniul răspunderii penale a subiectelor de drept. O altfel de optică ar duce la arogarea unor competenţe contrare textului şi spiritului Constituţiei, ceea ce înseamnă şi o asumare a unei răspunderi politice din partea Ministerului Public. Or, din datele cauzei nu rezultă o asemenea conduită, urmărirea penală fiind realizată prin aplicarea normelor procesual penale corespunzătoare.

81. Cu privire la critica referitoare la anchetarea oportunităţii/ împrejurărilor/circumstanţelor emiterii unei hotărâri de Guvern este evident că, în privinţa oportunităţii emiterii actului administrativ individual, unitatea de parchet nu are competenţa de a începe urmărirea penală, însă are competenţa de a cerceta faptele de natură penală săvârşite în legătură cu emiterea acestuia. Astfel, Curtea constată că nu există niciun mecanism de control al oportunităţii emiterii actului administrativ. Prin urmare, dacă legea permite realizarea unei anumite operaţiuni administrative în sensul în care o lasă în marja de apreciere a organului administrativ, nu poate fi pusă în discuţie cenzurarea oportunităţii aprecierii acestuia din urmă. Având în vedere cele de mai sus, Curtea reţine că revine instanţei judecătoreşti competenţa de a verifica dacă acuzaţia în materie penală vizează acte/fapte care ţin de oportunitatea ori împrejurările şi circumstanţele emiterii actului administrativ individual.

82. Aşadar, Curtea reţine că, de principiu, competenţa cercetării legalităţii actelor administrative aparţine instanţei de contencios administrativ şi numai cu titlu incidental acestea pot fi cercetate de instanţa care judecă în materie penală în măsura în care în cauză este adusă o acuzaţie În materie penală cu privire la acte/fapte săvârşite în legătură cu emiterea actului respectiv. De aceea, nu poate fi acceptată nici susţinerea potrivit căreia această din urmă instanţă se substituie celei de contencios administrativ, întrucât obiectul principal al judecăţii sale este diferit, acesta având un alt scop/obiectiv.

83. Având în vedere considerentele expuse, dispoziţiile art. 146 lit. e) din Constituţie, precum şi prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.e), ale art. 34 şi 35 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că nu există un conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României, pe de o parte, şi Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, pe de altă parte.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică preşedintelui Senatului, Guvernului României şi Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din 23 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (27) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(27) Plafoanele anuale ale garanţiilor care pot fi emise în cadrul programului potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi de către FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate în favoarea fiecărui finanţator în totalul garanţiilor acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului.”

2. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (43) se introduc două noi alineate, alineatele (44) şi (45), cu următorul cuprins:

„(44) Pentru anul 2018, se alocă un plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.000 milioane lei.

(45) în anul 2018, pentru plafonul prevăzut la alin. (44), se suspendă aplicarea prevederilor art. 2.7 din Protocolul/cadru prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului „Prima cas㔠şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La anexa nr. 1, după articolul 1010 se introduc două noi articole, articolele 1011 şi 1012, cu următorul cuprins:

„Art. 1011. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, să îşi exprime acordul în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale instituite în favoarea statului român şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul programului, în cazul respingerii cererilor de plată transmise finanţatorilor participanţi în cadrul programului.

Art. 1012. - În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, Ministerul Finanţelor Publice emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării garantate, la solicitarea organelor competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanţării garantate.”

4. La anexa nr. 2, la articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;”.

5. La anexa nr. 2, la articolul 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM şi de finanţator, proporţional cu procentul de garantare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1012 din anexa nr. 1 la hotărâre;”.

6. La anexa nr. 2, la articolul 2, după litera i2) se introduc două noi litere, literele i3) şi i4), cu următorul cuprins:

„i3) acceptă să efectueze formalităţile de radiere a ipotecii şi a interdicţiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul programului;

i4) acceptă să efectueze formalităţile de radiere a ipotecii şi a interdicţiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanţator în conformitate cu normele proprii;”.

7. La anexa nr. 2, la articolul 21, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări şi nici costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază anual între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice;”.

8. La anexa nr. 2, la articolul 21, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale de rang I asupra terenului şi locuinţei viitoare, precum şi de notare/radiere a interdicţiilor prevăzute la art. 101 alin. (1) sau art. 102 alin. (1), după caz, din anexa nr. 1 la hotărâre, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza acordului de radiere emis de FNGCIMM şi de finanţator, proporţional cu procentul de garantare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1012 din anexa nr. 1 la hotărâre;1.

9. La anexa nr. 2, la articolul 21, după litera ş) se introduc două noi litere, literele ş1) şi ş2), cu următorul cuprins:

„ş1) acceptă să efectueze formalităţile de radiere a ipotecii şi a interdicţiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul în care asupra beneficiarului a fost finalizată executarea silită imobiliară pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei, după finalizarea procedurilor de valorificare de către organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul programului;

ş2) acceptă să efectueze formalităţile de radiere a ipotecii şi a interdicţiilor legale instituite în favoarea statului român, din cartea funciară, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice, în cazul în care are loc recuperarea integrală prin plata creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar. Ipoteca şi interdicţiile legale instituite în favoarea finanţatorului se radiază din cartea funciară în baza acordului eliberat de finanţator în conformitate cu normele proprii;”.

Art. II. - (1) în termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, finanţatorii transmit FNGCIMM şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor pentru construcţia de locuinţe în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), noul nivel al costurilor totale se aplică tuturor solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate pentru construcţia de locuinţe în cadrul programului „Prima casă”, aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 ianuarie 2018.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. RB. 125 din 9.01.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI 
ale anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 6095 se introduc 63 de noi poziţii, poziţiile nr. 6096-6158, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_ frm

statut_ anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

"6096

W63693001

 

ARQUIST 125 micrograme

SUSP. INHAL. PRESURIZATA

125 micrograme

AMRING FARMA - S.R.L. - ROMÂNIA

FLUTICASONUM PROPIONAT

Cutie cu un recipient Al sub presiune prevăzut cu o valvă de măsurare, un dozator din PP cu capac, introdus într-o pungă de Al cu săculeţ de silicagel x 120 doze suspensie de inhalat presurizată (2 ani)

R03BA05

MG

generic

29.65

33.80

44.21

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6097

W63695001

 

ARQUIST 250 micrograme

SUSP. INHAL. PRESURIZATA

250 micrograme

AMRING FARMA - S.R.L. - ROMÂNIA

FLUTICASONUM PROPIONAT

Cutie cu un recipient Al sub presiune prevăzut cu o valvă de măsurare, un dozator din PP cu capac, introdus într-o pungă de Al cu săculeţ de silicagel x 120 doze suspensie de inhalat presurizată (2 ani)

R03BA05

MG

generic

53.61

60.04

75.92

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6098

W63877004

 

AVELOX 400 mg/ 250 ml

SOL. PERF.

400 mg/ 250 ml

BAYER AG - GERMANIA

MOXIFLOXACINUM

Ambalaj multiplu (fiolă de plastic: etichetă) cu 5 cutii din carton a câte 1 flacon din sticlă x 250 ml sol. perf., închis cu dop din cauciuc clorobutilic sau bromobutilic (5 ani)

J01MA14

MI

inovativ

390.84

420.84

496.87

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6099

W63878007

 

BETAFERON 250 mcg/ml

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

250 mcg/ml

BAYER AG - GERMANIA

INTERFERONUM BETA 1B

Cutie x 15 ambalaje multiple ce conţin fiecare câte un flacon cu pulbere, o seringă preumplută cu solvent + adaptor pentru ac şi 2 tampoane cu alcool (2 ani)

L03AB08

MI

inovativ

2640.82

2670.81

2949.34

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6100

W63461001

 

BORTEZOMIB HOSPIRA 3.5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

3.5 mg

HOSPIRA UK LIMITED - MAREA BRITANIE

BORTEZOMIBUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă de tip I cu capacitate de 10 ml, prevăzut cu dop de cauciuc, ce conţine bortezomib 3,5 mg pulbere pentru soluţie injectabilă (2 ani)

L01XX32

MG

generic

550.00

580.00

670.35

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6101

W08089004

 

CLORURĂ DE SODIU VIOSER 0.9 g /100 ml

SOL. PERF.

0.9 g/100 ml

VIOSER SA PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA

NATRII CHLORIDUM

Cutie x 10 flacoane din PE x 100 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

B05BB01

MG

generic

16.39

18.68

25.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6102

W08089005

 

CLORURĂ DE SODIU VIOSER 0.9 g/100 ml

SOL. PERF.

0.9 g/100 ml

VIOSER SA PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA

NATRII CHLORIDUM

Cutie x 10 flacoane din PE x 500 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

B05BB01

MG

generic

27.37

31.20

40.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6103

W63751004

 

DESLORA TADINA AMRING 5 mg

COMPR. FILM.

5 mg

AMRING FARMA - S.R.L. - ROMÂNIA

DESLORATADINUM

Cutie cu blistere PVC-Aclar/Al x 30 comprimate filmate (3 ani)

R06AX27

MG

generic

7.00

7.98

10.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6104

W63730001

 

DICLOREUM 150 mg

CAPS. ELIB. PREL.

150 mg

ALFASIGMA SPA - ITALIA

DICLOFENACUM

Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 capsule cu eliberare prelungită (3 ani)

M01AB05

MG

generic

33.19

37.84

49.49

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6105

W63801002

 

DUTASTERIDA AUROBINDO 0.5 mg

CAPS. MOI

0.5 mg

AUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

DUTASTERIDUM

Cutie cu blistere PVC-PVDC/Al x 30 capsule moi (2 ani)

G04CB02

MG

generic

31.38

35.77

46.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6106

W63540003

 

EPIDUO 1 mg/25 mg/g

GEL

1 mg/ 25 mg/g

GALDERMA INTERNATIONAL - FRANŢA

COMBINAŢII (ADAPALENUM + BENZOYLIS PEROXIDUM)

Cutie cu un tub alb din PEID, prevăzut cu capac din PP, care conţine 30 g gel (2 ani)

D10AD53

MI

inovativ

59.61

66.77

84.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6107

W63540008

 

EPIDUO 1 mg/25 mg/g

GEL

1 mg/ 25 mg/g

GALDERMA INTERNATIONAL - FRANŢA

COMBINAŢII (ADAPALENUM + BENZOYLIS PEROXIDUM)

Cutie cu 1 recipient multidoză cu pompă pentru împiedicarea pătrunderii aerului şi capac cu deschidere rapidă din PP, PEJD şi PEJD, care conţine 30 g gel (2 ani)

D10AD53

MI

inovativ

63.85

71.51

90.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6108

W63540010

 

EPIDUO 1 mg/25 mg/g

GEL

1 mg/ 25 mg/g

GALDERMA INTERNATIONAL - FRANŢA

COMBINAŢII (ADAPALENUM + BENZOYLIS PEROXIDUM)

Cutie cu 1 recipient multidoză cu pompă pentru împiedicarea pătrunderii aerului şi capac cu deschidere rapidă din PP, PEJD şi PEJD, care conţine 60 g gel (2 ani)

D10AD53

MI

inovativ

111.54

122.69

149.78

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6109

W63463001

 

EXJADE 180 mg

COMPR. FILM.

180 mg

NOVARTIS EUROPHARMA LIMITED - MAREA BRITANIE

DEFERASIROXUM

Cutie cu blistere PVC/PVDC/Alu x 30 comprimate filmate (3 ani)

V03AC03

MI

inovativ

1307.55

1337.55

1496.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6110

W63464001

 

EXJADE 360 mg

COMPR. FILM.

360 mg

NOVARTIS EUROPHARMA LIMITED - MAREA BRITANIE

DEFERASIROXUM

Cutie cu blistere PVC/PVDC/Alu x 30 comprimate filmate (3 ani)

V03AC03

MI

inovativ

2615.10

2645.10

2921.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6111

W63881001

 

EYLEA 40 mg/ml

SOL. INJ.

40 mg/ml

BAYER AG - GERMANIA

AFLIBERCEPTUM

Cutie x 1 flacon din sticlă cu soluţie injectabilă (4 mg afibercept/ 100 microlitri sol.) (2 ani)

S01LA05

MI

inovativ

2655.61

2685.60

2965.46

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6112

W63089001

 

FERACCRU 30 mg

CAPS.

30 mg

SHIELD TX (UK) LIMITED - MAREA BRITANIE

COMPLEX DE FIER (III) MALTOL

Cutie cu 1 flacon x 56 capsule (18 luni)

B03AB10

MI

inovativ

285.77

314.35

380.79

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6113

W63322001

 

GARDASIL 9

SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

0.5 ml

MSD VACCINS - FRANŢA

VACCIN PAPILOMAVIRUS (TIP 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

1 seringă preumplută cu 2 ace (3 ani)

J07BM03

MI

imunologic

506.81

536.81

623.27

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6114

W63322002

 

GARDASIL 9

SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

0.5 ml

MSD VACCINS - FRANŢA

VACCIN PAPILOMAVIRUS (TIP 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)

10 seringi preumplute cu 2 ace fiecare (3 ani)

J07BM03

MI

imunologic

5068.10

5098.09

5595.08

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6115

W63797003

 

GEROCOXAN 120 mg

COMPR. FILM.

120 mg

GL PHARMA GMBH - AUSTRIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 7 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

MG

generic

9.97

11.36

15.36

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6116

W63794005

 

GEROCOXAN 30 mg

COMPR. FILM.

30 mg

GL PHARMA GMBH - AUSTRIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

MG

generic

26.86

30.62

40.05

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6117

W63795005

 

GEROCOXAN 60 mg

COMPR. FILM.

60 mg

GL PHARMA GMBH - AUSTRIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

MG

generic

14.45

16.47

22.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6118

W63796005

 

GEROCOXAN 90 mg

COMPR. FILM.

90 mg

GL PHARMA GMBH - AUSTRIA

ETORICOXIBUM

Cutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani)

M01AH05

MG

generic

15.90

18.13

24.50

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6119

W54188004

 

HEPATECT CP 50 UI/ml

SOL. PERF.

50 UI/ml

BIOTEST PHARMA GMBH - GERMANIA

IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 100 ml soluţie perfuzabilă (5000 UI)

J06BB04

MI

imunologic

7457.05

7487.04

8199.03

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6120

W63909001

 

KOGENATE BAYER 1000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

1000 UI

BAYER AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA

Cutie cu 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută x 2.5 ml soluţie + ambalaj suplimentat ce conţine trusă (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

2398.13

2428.13

2684.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6121

W63910001

 

KOGENATE BAYER 2000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

2000 UI

BAYER AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA

Cutie cu 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută x 5 ml soluţie + ambalaj suplimentat ce conţine trusă (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

5097.76

5127.75

5627.41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6122

W63907001

 

KOGENATE BAYER 250 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

250 UI

BAYER AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA

Cutie cu 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută x 2.5 ml soluţie + ambalaj suplimentat ce conţine trusă (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

647.97

677.97

777.14

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6123

W63908001

 

KOGENATE BAYER 500 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

500 UI

BAYER AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA

Cutie cu 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută x 2.5 ml soluţie + ambalaj suplimentat ce conţine trusă (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

1277.43

1307.43

1463.25

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6124

W63731001

 

MECLON

CREMĂ VAG

40 mg/g + 200 mg/g

ALFASIGMA SPA - ITALIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă vaginală + 6 aplicatoare din PP (3 ani)

G01AF20

MG

generic

8.66

9.87

13.34

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6125

W63733001

 

MECLON

OVULE

500 mg/ 100 mg

ALFASIGMA SPA - ITALIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 2 folii PVC-PE x 5 ovule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

25.72

29.32

38.35

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6126

W63732001

 

MECLON

SOL. VAGINALĂ

 

ALFASIGMA SPA - ITALIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 5 flacoane PVC-PE x 10 ml + 5 flacoane PEJD x 130 ml + 5 canule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

14.81

16.88

22.82

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6127

W60936003

 

MIRVASO 3 mg/g

GEL

3 mg/g

GALDERMA INTERNATIONAL - FRANŢA

BRIMONIDINUM

Cutie cu 1 tub PE/copolimer/Al/ copolimer/PE cu cap din polietilenă de mare densitate (hdpe) şi sistem de închidere din polipropilenă (pp) cu sistem de închidere securizat pentru copii x 10 g gel (2 ani)

D11AX21

MI

inovativ

54.84

61.42

77.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6128

W63734001

 

NORMIX 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

ALFASIGMA SPA - ITALIA

RIFAXIMINUM

Cutie x 1 blister PVC-PE-PVDC/Al x 12 comprimate filmate (3 ani)

A07AA11

MI

inovativ

20.45

23.31

31.51

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6129

W63734002

 

NORMIX 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

ALFASIGMA SPA - ITALIA

RIFAXIMINUM

Cutie x 3 blistere PVC-PE-PVDC/Al x 12 comprimate filmate (3 ani)

A07AA11

MI

inovativ

61.35

68.71

86.88

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6130

W63735001

 

NORMIX 200 mg/10 ml

GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

200 mg/ 10 ml

ALFASIGMA SPA - ITALIA

RIFAXIMINUM

Cutie x 1 flacon din sticlă brună conţinând granule pentru 60 ml suspensie orală, însoţit de o măsură dozatoare marcată la 5, 10 şi 15 ml (3 ani)

A07AA11

MI

inovativ

12.86

14.66

19.81

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6131

W63617002

 

ONDANSETRON AUROBINDO 2 mg/ml

SOL. INJ./PERF.

2 mg/ml

AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA

ONDANSETRONUM

Cutie cu 5 fiole din sticlă tip I prevăzute cu punct de rupere sau marcaj linear x 2 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

A04AA01

MG

generic

16.02

18.26

24.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6132

W63617005

 

ONDANSETRON AUROBINDO 2 mg/ml

SOL. INJ./PERF.

2 mg/ml

AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIA

ONDANSETRONUM

Cutie cu 5 fiole din sticlă tip I prevăzute cu punct de rupere sau marcaj linear x 4 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

A04AA01

MG

generic

30.44

34.70

45.39

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6133

W63699016

 

OPTIRAY 300

SOL. INJ./PERF.

636 mg/ml

GUEBERT - FRANŢA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 seringi preumplute din PP a câte 50 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

V08AB07

MI

inovativ

589.59

619.59

713.50

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6134

W63701006

 

OPTIRAY 350

SOL. INJ./PERF.

741 mg/ml

GUEBERT - FRANŢA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă a câte 100 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

V08AB07

MI

inovativ

1318.60

1348.59

1508.12

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6135

W63701012

 

OPTIRAY 350

SOL. INJ./PERF.

741 mg/ml

GUEBERT - FRANŢA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 seringi preumplute din PP a câte 50 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

V08AB07

MI

inovativ

688.86

718.86

821.71

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6136

W63701016

 

OPTIRAY 350

SOL. INJ./PERF.

741 mg/ml

GUEBERT - FRANŢA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 seringi preumplute din PP a câte 100 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă pentru injectomat (3 ani)

V08AB07

MI

inovativ

1395.13

1425.13

1591.54

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6137

W63848001

 

PALONOS- ETRON ALVOGEN 250 micrograme

SOL. INJ.

250 micrograme

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD. - MALTA

PALONOSETRONUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă tip I x 5 ml soluţie injectabilă (30 luni)

A04AA05

MG

generic

159.59

175.55

214.31

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6138

W07282003

 

PAMECIL 1 g

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

1 g

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

AMPICILLINUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

J01CA01

MG

generic

19.90

22.68

30.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6139

W00450002

 

PAMECIL 500 mg

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

500 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

AMPICILLINUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă incoloră cu pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă (3 ani)

J01CA01

MG

generic

14.85

16.93

22.88

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6140

W63039004

 

QUETIAPINA ZENTIVA 150 mg

COMPR. ELIB. PREL.

150 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere PVC-PCTFE/Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

61.06

68.39

86.47

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6141

W63040004

 

QUETIAPINA ZENTIVA 200 mg

COMPR. ELIB. PREL.

200 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere PVC-PCTFE/Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

24.25

27.65

36.16

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6142

W63041004

 

QUETIAPINA ZENTIVA 300 mg

COMPR. ELIB. PREL.

300 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere PVC-PCTFE/Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

53.24

59.63

75.39

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6143

W63042004

 

QUETIAPINA ZENTIVA 400 mg

COMPR. ELIB. PREL.

400 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere PVC-PCTFE/Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

109.96

120.95

147.66

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6144

W63038004

 

QUETIAPINA ZENTIVA 50 mg

COMPR. ELIB. PREL.

50 mg

ZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂ

QUETIAPINUM

Cutie cu blistere PVC-PCTFE/Al x 60 comprimate eliberare prelungită (3 ani)

N05AH04

MG

generic

17.32

19.75

26.69

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6145

W62206001

 

RHOGAM ULTRA- FILTERED PLUS 300 micrograme

SOL. INJ.

300 micrograme

KEDRION SPA - ITALIA

IMUNOGLOBULINĂ ANTI-D

Cutie cu 1 seringă preumplută monodoză (300 mcg) + 1 prospect + 1 formular pentru control + 1 card de identificare a pacientului (2 ani)

J06BB01

MI/ IMUN.

imunologic

134.98

148.48

181.26

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6146

W43798003

 

RILEPTID 1 mg

COMPR. FILM.

1 mg

EGIS PHARMA- CEUTICALS PLC - UNGARIA

RISPERIDONUM

Cutie x 6 blistere PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (30 luni)

N05AX08

MG

generic

20.06

22.87

30.91

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6147

W08132003

 

SOLUŢIE RINGER LACTAT VIOSER

SOL. PERF.

 

VIOSER SA PARENTERAL SOLUTION INDUSTRY - GRECIA

COMBINAŢII

Cutie x 1 flacon din PE x 500 ml soluţie perfuzabilă (3 ani)

B05BB01

MG

generic

2.74

3.12

4.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6148

W59069002

 

TETRAXIM

SUSP. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

 

SANOFI PASTEUR S.A. - FRANŢA

VACCIN DIFTERIC, TETANIC, PERTUSSIS, POLIO INACTIVAT

Cutie x 1 seringă preumplută (din sticlă tip 1) echipată cu piston cu dop (clorobrombutil sau clorbutil sau brombutil) cu un ac ataşat x 0.5 ml suspensie injectabilă (3 ani)

J07CA02

MI

imunologic

46.48

52.99

67.00

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6149

W61462002

 

TRULICITY 1.5 mg/0.5 ml

SOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT

1.5 mg/ 0.5 ml

ELI LILLY NEDERLAND BV - OLANDA

DULAGLUTIDUM

Ambalaj multiplu: 12 (3 pachete x 4) penuri preumplute cu 0.5 ml soluţie (2 ani)

A10BX14

MI

inovativ

1036.30

1066.30

1200.42

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6150

W13416001

 

VERORAB

PULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ.

 

SANOFI PASTEUR S.A. - FRANŢA

VACCIN RABIC INACTIVAT

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere monodoză şi cutie cu 1 seringă din sticlă incoloră a 0.5 ml solvent pentru suspensie injectabilă (3 ani)

J07BG01

MI

imunologic

78.16

87.54

110.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6151

W64073003

 

VERRIA 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

VORICONAZOLUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani)

J02AC03

MG

generic

997.76

1027.76

1158.41

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6152

W64073005

 

VERRIA 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

VORICONAZOLUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani)

J02AC03

MG

generic

1995.53

2025.53

2245.98

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6153

W64073008

 

VERRIA 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

MEDOCHEMIE LTD - CIPRU

VORICONAZOLUM

Cutie cu blistere PVC/Al x 56 comprimate filmate (3 ani)

J02AC03

MG

generic

3991.06

4021.06

4421.11

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6154

W63736001

 

VESSEL DUE F

SOL. INJ.

600 ULS/ 2 ml

ALFASIGMA SPA - ITALIA

SULODEXIDUM

Cutie x 10 fiole din sticlă galbenă x 2 ml (5 ani)

B01AB11

MI

inovativ

55.85

62.55

79.09

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6155

W63737001

 

VESSEL DUE F 250 ULS

CAPS. MOI

250 ULS

ALFASIGMA SPA - ITALIA

SULODEXIDUM

Cutie cu 2 blistere PVDC-PVC/Al-PVDC x 25 capsule moi (5 ani)

B01AB11

MI

inovativ

72.89

81.64

103.22

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6156

W63737002

 

VESSEL DUE F 250 ULS

CAPS. MOI

250 ULS

ALFASIGMA SPA - ITALIA

SULODEXIDUM

Cutie cu 3 blistere PVDC-PVC/Al-PVDC x 20 capsule moi (5 ani)

B01AB11

MI

inovativ

87.47

97.97

123.87

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6157

W63432001

 

XELJANZ 5 mg

COMPR. FILM.

5 mg

PFIZER LIMITED - MAREA BRITANIE

TOFACITINIB

Cutie cu 4 blistere Al/PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani)

L04AA29

MI

inovativ

3070.34

3100.34

3417.52

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

6158

W56595001

 

ZUTECTRA

SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

500 UI

BIOTEST PHARMA GMBH - GERMANIA

IMUNOGLOBULINĂ ANTI-HEPATITICĂ B

Cutie x 5 seringi preumplute din sticlă a câte 1 ml soluţie injectabilă (500 UI) ambalate în blister (2 ani)

J06BB04

MI

imunologic

4181.97

4211.97

4629.20

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018."

 

2. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 534, 604, 788, 789, 1269, 1270, 1271, 1272, 1418, 1752, 1895, 2717, 2718, 2719, 2720, 3065, 3066, 3067, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3561, 3562, 3563, 3612, 3726, 3729, 3731, 3732, 4017, 4018, 4206, 5316, 5317 şi 5318 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/Ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

stătut_ frm

statut_anm

Preţ producător (lei)

Preţ ridicată maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA (lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

"534

W57938004

!

AVELOX R 400 mg/250 ml

SOL. PERF.

400 mg/250 ml

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

MOXIFLOXACINUM

Cutie x 5 flacoane din sticlă x 250 ml (5 ani)

J01MA14

MI

inovativ

390.84

420.84

496.87

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604

W61580007

!

BETAFERON 250 mcg/ml

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

250 mcg/ml

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

INTERFERONUM BETA 1B

Cutie x 15 ambalaje multiple ce conţin fiecare câte un flacon cu pulbere, 1 seringă preumplută cu solvent + adaptor pentru ac şi 2 tampoane cu alcool (2 ani)

L03AB08

MI

inovativ

2640.82

2670.81

2949.34

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

788

W06665001

 

CANCIDAS 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

MERCK SHARP & DOHME LTD - MAREA BRITANIE

CASPOFUNGINUM

Cutie x 1 flac pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (2 ani la 2-8Ј C)

J02AX04

MI

inovativ

790.67

820.67

932.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

789

W06670001

 

CANCIDAS 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

MERCK SHARP & DOHME LTD - MAREA BRITANIE

CASPOFUNGINUM

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (2 ani la 2-8Ј C)

J02AX04

MI

inovativ

1031.95

1061.95

1195.68

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1269

W62169001

!!

COSENTYX 150 mg

SOL. INJECTABILĂ ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

150 mg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANIE

SECUKINUMABUM

Cutie x 2 seringi preumplute x 1 ml soluţie injectabilă (18 luni)

L04AC10

MI

inovativ

4545.32

4575.32

5025.25

DC

Conform art. 5 alin. (7) din OMS 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni de la data Deciziei FB13651/18.12.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

1270

W62170001

!!

COSENTYX 150 mg

SOL. INJECTABILĂ ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT

150 mg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANIE

SECUKINUMABUM

Cutie x 2 stilouri preumplute (stilou Senso Ready) x 1 ml soluţie injectabilă (18 luni)

L04AC10

MI

inovativ

4545.32

4575.32

5025.25

DC

Conform art. 5 alin. (7) din OMS 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni de la data Deciziei FB13651/18.12.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

1271

W62169002

!!

COSENTYX 150 mg

SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

150 mg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANIE

SECUKINUMABUM

Cutie x 1 seringă preumplută x 1 ml soluţie injectabilă (18 luni)

L04AC10

MI

inovativ

2272.66

2302.66

2548.05

DC

Conform art. 5 alin. (7) din OMS 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni de la data Deciziei FB13651/18.12.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

1272

W62170002

!!

COSENTYX 150 mg

SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT

150 mg/ml

NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - MAREA BRITANIE

SECUKINUMABUM

Cutie x 1 stilou preumplut (stilou SensoReady) x 1 ml soluţie injectabilă (18 luni)

L04AC10

MI

inovativ

2272.66

2302.66

2548.05

DC

Conform art. 5 alin. (7) din OMS 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 12 luni de la data Deciziei FB13651/18.12.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1418

W44020001

!

DICLOREUM 150 mg

CAPS. ELIB. PREL.

150 mg

ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA

DICLOFENACUM

Cutie x 2 blistere din PVC/Al x 10 capsule cu eliberare prelungită (5 ani)

M01AB05

MG

generic

33.19

37.84

49.49

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1752

W61129001

 

ENTYVIO 300 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL PERF.

300 mg

TAKEDA PHARMA A/S - DANEMARCA

VEDOLIZUMABUM

Cutie x 1 flacon x 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (3 ani)

L04AA33

MI

inovativ

5664.00

5693.99

6244.61

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1895

W59598001

!

EYLEA 40 mg/ml

SOL. INJ.

40 mg/ml

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

AFLIBERCEPTUM

Cutie x 1 flacon soluţie injectabilă 4 mg/100 microlitri

S01LA05

MI

inovativ

2655.61

2685.60

2965.46

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2717

W61172001

!

KOGENATE BAYER 1000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

1000 UI

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE RECOMBINAT)

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută (sticlă) x 2.5 ml soluţie + ambalaj suplimentar ce conţine o trusă de administrare (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

2398.13

2428.13

2684.81

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

2718

W61175001

!

KOGENATE BAYER 2000 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

2000 UI

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE RECOMBINAT)

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută (sticlă) x 5 ml soluţie + ambalaj suplimentar ce conţine o trusă de administrare (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

5097.76

5127.75

5627.41

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

2719

W61168001

!

KOGENATE BAYER 250 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

250 UI

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE RECOMBINAT)

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută (sticlă) x 2.5 ml soluţie + ambalaj suplimentar ce conţine o trusă de administrare (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

647.97

677.97

777.14

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

2720

W61170001

!

KOGENATE BAYER 500 UI

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

500 UI

BAYER PHARMA AG - GERMANIA

OCTOCOG ALFA (FACTOR VIII DE COAGULARE RECOMBINAT)

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă + 1 seringă preumplută (sticlă) x 2,5 ml soluţie + ambalaj suplimentar ce conţine o trusă de administrare (30 luni)

B02BD02

MI

inovativ

1277.43

1307.43

1463.25

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3065

W54288001

!

MECLON

CREMĂ VAG.

 

ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 1 tub din aluminiu x 30 g cremă vaginală + 6 aplicatoare din polipropilenă (3 ani)

G01AF20

MG

generic

8.66

9.87

13.34

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3066

W54286002

!

MECLON

OVULE

100 mg/ 500 mg

ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 2 folii PVC-PE x 5 ovule (3 ani)

G01AF20

MG

generic

25.72

29.32

38.35

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3067

W54287001

!

MECLON

SOL. VAGINALĂ

 

ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA

COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM)

Cutie x 5 flacoane PVC-PE (cu aspect de fiolă) x 10 ml soluţie vaginală, 5 flacoane PEJD x 130 ml soluţie vaginală + 5 canule de unică utilizare (3 ani)

G01AF20

MG

generic

14.81

16.88

22.82

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3388

W59247003

!

MST CONTINUS 100 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

100 mg

MUNDIPHARMA GES.M.B.H - AUSTRIA

MORPHYNUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. film. cu elib. mod.

N02AA01

 

inovativ

158.13

173.94

212.35

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1121/28.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3389

W59246003

!

MST CONTINUS 200 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

200 mg

MUNDIPHARMA GES.M.B.H - AUSTRIA

MORPHYNUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. film. cu elib. mod.

N02AA01

 

inovativ

307.64

337.64

406.18

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1121/28.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3390

W59249003

!

MST CONTINUS 30 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

30 mg

MUNDIPHARMA GES.M.B.H - AUSTRIA

MORPHYNUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. film. cu elib. mod.

N02AA01

 

inovativ

46.20

52.67

66.59

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1121/28.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3391

W59248003

!

MST CONTINUS 60 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

60 mg

MUNDIPHARMA GES.M.B.H - AUSTRIA

MORPHYNUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. film. cu elib. mod.

N02AA01

 

inovativ

100.28

110.30

134.66

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1121/28.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3392

W59250003

!

MST CONTINUS 10 mg

COMPR. ELIB. MODIF.

10 mg

MUNDIPHARMA GES.M.B.H - AUSTRIA

MORPHYNUM

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. film. cu elib. mod.

N02AA01

 

inovativ

25.20

28.73

37.58

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1121/28.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3561

W05444001

!

NORMIX 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

ALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIA

RIFAXIMINUM

Cutie cu un blister din PVC-PE-PVDC/Aluminium a 12 comprimate filmate (3 ani)

A07AA11

MI

inovativ

20.45

23.31

31.51

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3562

W05444002

!

NORMIX 200 mg

COMPR. FILM.

200 mg

ALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIA

RIFAXIMINUM

Cutie cu 3 blistere din PVC-PE-PVDC/Aluminium a câte 12 comprimate filmate (3 ani)

A07AA11

MI

inovativ

61.35

68.71

86.88

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3563

W05445001

!

NORMIX 200 mg/10 ml

GRAN. PT. SUSP. ORALĂ

200 mg/ 10 ml

ALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIA

RIFAXIMINUM

Cutie cu un flacon din sticlă brună conţinând granule pentru 60 ml suspensie orală, însoţit de o măsură dozatoare marcată la 5, 10 şi 15 ml (3 ani)

A07AA11

MI

inovativ

12.86

14.66

19.81

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3612

W56901001

!

OLANZAPINA ACTAVIS 10 mg

COMPR. ORODISP.

10 mg

ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA

OLANZAPINUM

Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile

N05AH03

MG

generic

10.17

11.59

15.67

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1118/28.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3726

W60587016

!

OPTIRAY (R) 300

SOL. INJ./PERF.

636 mg/ml

MALLINCKRODT DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 seringi preumplute din PP x 50 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

V08AB07

MI

inovativ

589.59

619.59

713.50

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3729

W60589006

!

OPTIRAY (R) 350

SOL. INJ./PERF.

741 mg/ml

MALLINCKRODT DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 flacoane din sticlă x 100 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

V08AB07

MI

inovativ

1318.60

1348.59

1508.12

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3731

W60589012

!

OPTIRAY (R) 350

SOL. INJ./PERF.

741 mg/ml

MALLINCKRODT DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 seringi preumplute din PP x 50 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă

V08AB07

MI

inovativ

688.86

718.86

821.71

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

3732

W60589016

!

OPTIRAY (R) 350

SOL. INJ./PERF.

741 mg/ml

MALLINCKRODT DEUTSCHLAND GMBH - GERMANIA

IOVERSOLUM

Cutie x 10 seringi preumplute din PP x 100 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă pentru injectomat

V08AB07

MI

inovativ

1395.13

1425.13

1591.54

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4017

W56853002

!

PRAMIPEXOL TORRENT 0.18 mg

COMPR.

0.18 mg

TORRENT PHARMA - S.R.L. - ROMÂNIA

PRAMIPEXOLUM

Cutie x blister OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate (3 ani)

N04BC05

MG

generic

11.50

13.11

17.72

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1.107/22.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

4018

W56856002

!

PRAMIPEXOL TORRENT 0.70 mg

COMPR.

0.70 mg

TORRENT PHARMA - S.R.L. - ROMÂNIA

PRAMIPEXOLUM

Cutie x blister OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate (3 ani)

N04BC05

MG

generic

51.65

57.85

73.14

DC

Medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia întrerupere APP nr. 1.107/22.11.2017

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4206

W62918002

 

RASAGILINA DR. REDDY'S 1 mg

COMPR.

1 mg

DR. REDDY'S LABORATOIRES ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIA

RASAGILINUM

Cutie x blistere Al/Al x 30 comprimate (2 ani)

N04BD02

MG

generic

30.00

34.20

44.73

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5316

W05757002

!

VESSEL DUE F

CAPS. MOI

250 ULS

ALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIA

SULODEXIDUM

Cutie cu 2 blistere din PVDC-PVC/Al-PVDC a câte 25 capsule moi (5 ani)

B01AB11

MI

inovativ

72.89

81.64

103.22

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

5317

W05758001

!

VESSEL DUE F

SOL. INJ.

600 ULS/ 2 ml

ALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIA

SULODEXIDUM

Cutie cu 10 fiole din sticlă galbenă a 2 ml soluţie injectabilă (5 ani)

B01AB11

MI

inovativ

55.85

62.55

79.09

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018.

5318

W05757003

!

VESSEL DUE F 250 ULS

CAPS. MOI

250ULS

ALFA WASSERMANN SPA - ITALIA

SULODEXIDUM

Cutie x 3 blistere PVDC -PVC/Al-PVDC x 20 capsule moi (5 ani)

B01AB11

MI

inovativ

87.47

97.97

123.87

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 aprilie 2018."

 

3. În anexa nr. 1, poziţiile nr. 681, 833, 834, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 3064, 3259, 3260, 3261, 3536, 3537, 3539, 4642, 4643, 4644, 4840, 5601, 5602, 5603 şi 5619 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, în Lista B, după poziţia nr. 1355 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1356, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_cim

obs

Denumire produs

forma

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_ frm

statut_ anm

stare

Preţ producător (lei)

Preţ referinţă generic (PRG)

Preţ referinţă generic (PRG)

 = actualizare 2017 =

"1356

W63693001

 

ARQUIST 125 micrograme

SUSP. INHAL. PRESURIZATĂ

125 micrograme

AMRING FARMA - S.R.L. - ROMÂNIA

FLUTICASONUM PROPIONAT

Cutie cu un recipient Al sub presiune prevăzut cu o valvă de măsurare, un dozator din PP cu capac, introdus într-o pungă de Al cu săculeţ de silicagel x 120 doze suspensie de inhalat presurizată (2 ani)

R03BA05

MG

generic

 

29.65

 

29.65”

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 156 din 9.01.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După poziţia nr. 6158 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 6159-6164, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

 

Denumire produs

iarnă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

 

Observaţii

Valabilitate preţ

„6159

W62899001

 

ADENOSINE LIFE MEDICAL

SOL. INJ./ PERF.

5 mg/ml

TORUS PHARMA COMPANY- S.R.L. - ROMANIA

ADENOSI

NUM

Cutie x 10 fiole a 2 ml soluţie injectabilă/ perfuzabilă (5 ani)

C01EB10

MI

 

304,60

334,60

402,86

N

Cant. 25.000 fiole

Preturile sunt valabile până la data de 4 decembrie 2018.

6160

W62899002

 

ADENOSINE LIFE MEDICAL

SOL,

INJ./

PERF.

5 mg/ml

TORUS PHARMA COMPANY- S.R.L. - ROMANIA

ADENOSI

NUM

Cutie x 1 flacon a 10 ml soluţie injectabilă/ perfuzabilă (5 ani)

C01EB10

MI

 

133,09

151,90

185,44

N

Cant. 10.000

flacoane

Preturile sunt valabile până la data de 4 decembrie 2018.

6161

W59712001

 

C0SMEGEN LY0VAC 0.5 mg

PULB. PT, SOL. INJ.

0,5 mg

C.N. UNIFARM - S.A. - ROMANIA

DACTINO

MICINUM

Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru soluţie injectabilă (36 de luni)

L01DA01

MI

 

320,00

350.00

419,65

N

Cant. 536 de cutii

Preturile sunt valabile până la data de 27 martie 2018.

6162

W61063002

 

CUPRSPEN 250 mg

CAPS.

250 mg

C.N. UNIFARM - SA.-ROMANIA

PENICILL

AMINUM

Cutie x 3 blistere x 10 capsule

M01CC01

MI

 

27,68

31,55

41,27

N

Cant. 981 de cutii

Preturile sunt valabile până la data de 21 iulie 2018.

6163

W60493001

 

ERWINASE 10.000 unităţi/flacon

PULB, PT, SOL, INJ.

10.000

unităţi/

flacon

HUMANAE VERITAS - S.R.L. - ROMANIA

ASPARAG

INAZUM

Cutie x 5 flacoane din sticlă incoloră neutră cu 10000 Ul/flacon

L01XX02

MI

 

13888,80

13918,78

15209,64

N

Cant. 181 de cutii

Preturile sunt valabile până la data de 14 mai 2018.

6164

W61784001

 

PABAL100 micrograme/ml

SOL.

INJ.

100

micrograme/

ml

PHARMAFARM – SA - ROMANIA

CARBETO

CINUM

Cutie x 5 flacoane x 1 ml soluţie injectabilă (2 ani)

H01BBO3

MI

 

444,07

474,07

554,69

N

Cant. 5105 flacoane

Preturile sunt valabile până la data de 9 mai 2018.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 18.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind înfiinţarea punctului de informare unic, precum şi pentru stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de transmitere a unor informaţii privind infrastructura fizică a operatorilor de reţea

 

În temeiul art. 5 lit. b), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 alin. (1)-(3), (5) şi (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Obiectul deciziei

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileşte măsurile necesare privind înfiinţarea punctului de informare unic, precum şi condiţiile şi modalităţile prin care operatorii de reţea, precum şi organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuţiilor, deţin în format electronic informaţii privind amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice vor pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, aceste informaţii, împreună cu un punct de contact.

(2) Prin prezenta decizie se stabilesc şi condiţiile în care se asigură de către ANCOM punerea la dispoziţia furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice a informaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, această categorie de operatori de reţea raportând informaţiile conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.644/2014 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.

(4) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,

Art. 2. - (1) Operatorii de reţea, precum şi organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuţiilor, deţin în format electronic oricare din informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite ANCOM aceste informaţii în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca actualizarea acestor informaţii să se realizeze conform dispoziţiilor art. 21 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

(2) în cazul în care aceste informaţii vor fi deţinute de operatorii de reţea ori de organismele din sectorul public după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), aceste entităţi vor transmite respectivele informaţii în termen de 2 luni de la data la care au intrat în posesia acestora, urmând ca actualizarea acestor informaţii să se realizeze conform dispoziţiilor art. 21 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

(3) Raportările prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor realiza în modalităţile, condiţiile şi formatul prevăzute de prezenta decizie, prima transmitere a oricăror din informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) fiind însoţită de transmiterea informaţiilor privind punctul de contact.

(4) Informaţiile privind punctul de contact vor consta în numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care operatorii de reţea şi organismele din sectorul public pot oferi informaţii suplimentare celor transmise conform prezentei decizii.

 

CAPITOLUL II

Punctul de informare unic

 

Art. 3. - (1) în vederea asigurării accesului furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la informaţiile transmise de operatorii de reţea şi de organismele din sectorul public conform dispoziţiilor prezentei decizii, ANCOM pune la dispoziţia furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice un punct de informare unic ce va conţine informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Punctul de informare unic este disponibil în format online web pe pagina de internet a ANCOM, în cadrul unei secţiuni dedicate.

(3) Accesarea secţiunii dedicate punctului de informare unic, disponibilă pe pagina de internet a ANCOM, se realizează pe bază de autentificare.

(4) Punctul de informare unic, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, conţine o subsecţiune dedicată transmiterii informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2 de operatorii de reţea şi de organismele din sectorul public şi o subsecţiune dedicată accesării respectivelor informaţii de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice.

(5) ANCOM asigură transmiterea unor informări de interes pentru operatorii de reţea, organismele din sectorul public şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice la adresele de poştă electronică comunicate în temeiul prezentei decizii.

 

CAPITOLUL III

Modalitatea de înregistrare a operatorilor de reţea, a organismelor din sectorul public şi a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice

 

Art. 4. - (1) înregistrarea la ANCOM a operatorilor de reţea, precum şi a organismelor din sectorul public care, în exercitarea atribuţiilor, deţin în format electronic informaţii privind amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, în vederea accesării secţiunii dedicate punctului de informare unic din cadrul paginii de internet a ANCOM, în condiţiile art. 3 alin. (4), se realizează de către reprezentanţii lor legali sau de către persoane împuternicite de aceştia, prin completarea unui formular online de înregistrare cu date de identificare ale acestora (denumire solicitant, CUI/CIF, adresă de poştă electronică, utilizator, parolă), precum şi încărcarea fotocopiilor, sub formă de fişier de tip PDF, a cererii-tip din anexa nr. 1 şi a dovezii calităţii de reprezentant legal, precum şi, în cazul persoanelor împuternicite, a dovezii calităţii de persoană împuternicită.

(2) în cererea-tip prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, corect şi complet, datele de identificare ale operatorului de reţea, respectiv ale organismului din sectorul public, precum şi numele şi prenumele reprezentantului legal sau persoanei împuternicite, după caz.

(3) Cererea-tip prevăzută la alin. (1) conţine, în mod obligatoriu, semnătura olografă a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite.

Art. 5. - (1) După completarea datelor de identificare, transmiterea cererii-tip din anexa nr. 1 şi a dovezii calităţii de reprezentat legal, precum şi, în cazul persoanelor împuternicite, a dovezii calităţii de persoană împuternicită, ANCOM verifică şi validează aceste informaţii, urmând a fi generat un link de validare ce se va transmite împreună cu datele de autentificare la adresa de poştă electronică a operatorului de reţea sau organismului din sectorul public, comunicată în cadrul procesului de înregistrare.

(2) În cazul în care condiţiile prevăzute la art. 4 nu sunt îndeplinite, ANCOM va transmite operatorilor de reţea şi organismelor din sectorul public, la adresa de poştă electronică comunicată prin intermediul cererii-tip din anexa nr. 1, un mesaj privind faptul că înregistrarea nu a fost validată, precum şi motivul refuzului înregistrării.

(3) ANCOM poate solicita operatorilor de reţea şi organismelor din sectorul public, în orice moment, îndreptarea unor erori constatate sau completarea informaţiilor lipsă, cu posibilitatea suspendării contului până la îndeplinirea respectivelor solicitări.

(4) Operatorii de reţea şi organismele din sectorul public au obligaţia de a actualiza adresele de poştă electronică şi celelalte date cuprinse în cererea-tip prevăzută de art. 4 alin. (1), în termen de 10 zile de la data modificării acestora.

Art. 6. - (1) înregistrarea la ANCOM a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, în vederea accesării secţiunii dedicate punctului de informare unic din cadrul paginii de internet a ANCOM, în condiţiile art. 3 alin. (4), se realizează de către reprezentanţii acestora prin completarea unui formular Online de înregistrare cu datele de identificare ale acestora (numele şi prenumele reprezentantului legal şi adresa de poştă electronică principală, ambele declarate conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, utilizator, parolă), precum şi încărcarea fotocopiei, sub formă de fişier de tip PDF a dovezii calităţii de reprezentant.

(2) După completarea datelor de identificare şi transmiterea dovezii calităţii de reprezentant, ANCOM verifică şi validează aceste informaţii, urmând a fi generat un link de validare ce se va transmite împreună cu datele de autentificare la adresa de poştă electronică comunicată ANCOM.

(3) în cazul încetării calităţii de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice, contul dedicat accesării punctului de informare unic din cadrul paginii de internet a ANCOM va fi şters în mod automat.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de transmitere a informaţiilor către ANCOM

 

Art. 7. - (1) Transmiterea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2 se realizează prin intermediul secţiunii dedicate punctului de informare unic, disponibilă pe pagina de internet a ANCOM.

(2) Modalitatea prin care operatorii de reţea şi organismele din sectorul public transmit ANCOM informaţiile din anexa nr. 2 constă în completarea unui formular online în cadrul secţiunii dedicate punctului de informare unic, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, în condiţiile art. 3 alin. (4).

(3) Informaţiile din anexa nr. 2 de la punctele 3-5 se pot transmite şi prin intermediul unui fişier care va fi pus la dispoziţie de către ANCOM în subsecţiunea dedicată operatorilor de reţea şi organismelor din sectorul public.

(4) Operatorii de reţea ori organismele din sectorul public au posibilitatea, în orice moment, de a interveni asupra informaţiilor transmise conform prevederilor anexei nr. 2.

(5) Actualizarea acestor informaţii se realizează conform prevederilor alin. (2) sau (3), prin transmiterea de informaţii noi sau înlocuirea informaţiilor existente, în termenul prevăzut la art. 21 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

 

CAPITOLUL V

Modalitatea de accesare a informaţiilor

 

Art. 8. - (1) Accesarea subsecţiunii dedicate raportării informaţiilor de către operatorii de reţea şi organismele din sectorul public şi a subsecţiunii dedicate accesării respectivelor informaţii, de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, din cadrul punctului de informare unic, disponibil pe pagina de internet a ANCOM, se realizează pe baza datelor de autentificare obţinute în urma înregistrării la ANCOM în condiţiile prevăzute la art. 4 şi, respectiv, art. 6.

(2) în situaţia pierderii parolei de acces la punctul de informare unic prevăzut la art. 3 alin. (2), reprezentantul legal sau persoana împuternicită a operatorului de reţea ori a organismului din sectorul public, respectiv reprezentantul furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice, va solicita online, prin intermediul funcţionalităţii de recuperare a parolei, disponibilă în pagina de autentificare, generarea unei noi parole ce urmează a fi transmisă pe adresa de poştă electronică declarată în procesul de înregistrare.

(3) în cazul modificării contului de acces la punctul de informare unic, prin intermediul funcţionalităţii de modificare cont, reprezentantul legal sau persoana împuternicită a operatorului de reţea ori organismului din sectorul public va solicita online actualizarea datelor, prin completarea unui formular online cu datele de identificare ale acestuia (denumire solicitant, CUI/CIF, adresă de poştă electronică nouă, utilizator), precum şi încărcarea fotocopiilor, sub formă de fişier de tip PDF, a cererii-tip din anexa nr. 1 şi a dovezii calităţii de reprezentant legal, precum şi, în cazul persoanelor împuternicite, a dovezii calităţii de persoană împuternicită.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 11. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.113.

 

ANEXA Nr. 1

 

Către

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

CERERE

de emitere/modificare a unui cont de acces la punctul de informare unic

 

Solicitantul cu sediul în

(Se vor menţiona, fin mod corect şi complet, denumirea şi adresa operatorului de reţea ori organismului din sectorul public.)

Având cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală

adresă de e-mail

Nume şi prenume al reprezentantului solicitantului

(Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal sau persoanei împuternicite pentru operatorii de reţea ori organismele din sectorul public.)

în calitate de:

 operator de reţea,

 organism din sectorul public,

care, în exercitarea atribuţiilor, deţine în format electronic informaţii privind amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice.

Solicit Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii:

 emiterea unui cont de acces la pagina dedicată de pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru transmiterea electronică a informaţiilor privind amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice;

 actualizarea datelor prin modificarea contului de acces.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind infracţiunea de fals în declaraţii, că am calitatea de reprezentant şi că datele înscrise în cuprinsul prezentei cereri sunt corecte şi complete.

 

Semnătura reprezentantului,

 

ANEXA Nr. 2

 

Informaţiile necesare de completat în pagina punctului de informare unic de către operatorii de reţea, precum şi de organismele din sectorul public

 

1. Punct de contact

- numărul de telefon

- adresă de poştă electronică

2. Traseul infrastructurii fizice - hyperlink (în cazul în care operatorii de reţea sau organismele din sectorul public deţin informaţii privind traseul infrastructurii fizice disponibile Online web)

3. Amplasarea infrastructurii fizice

- judeţ/sector

- unitate administrativ-teritorială (municipiu, oraş, comună)

4. Tipul infrastructurii fizice la nivel de localitate

- aeriană

- supraterană

- subterană

5. Utilizarea actuală a infrastructurii fizice la nivel de localitate, completându-se toate tipurile de reţele operate

- instalare de reţele de comunicaţii electronice

- transport energie electrică

- distribuţie energie electrică

- iluminat public

- transport gaze naturale

- distribuţie gaze naturale

- alimentare cu energie termică

- canalizare

- căi ferate

- transport public rutier

- drumuri

- porturi

- aeroporturi

- altele.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 13.12.2017, a Notei nr. P/DSI/1194.5 din 6.12.2017 de aprobare a propunerii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., număr de ordine în registrul comerţului: J22/2065/2011, atribuit în data de

15.11.2011, cod unic de înregistrare: 26157930, cu sediul în municipiul laşi, str. Costache Negri nr. 43, bloc TI, parter, judeţul laşi, reprezentată legal de domnul Munteanu Constantin, conducător executiv, doamna Paladi Mihaela, conducător executiv, Cabinetul Individual de Insolvenţă Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul laşi în Dosarul nr. 7.468/99/2014, cu sediul în municipiul laşi, Str. Străpungerii Silvestru nr. 18, bl. T1, sc. B, ap. 8, judeţul laşi, a constatat următoarele:

1. Prin Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 87/2015 privind sancţionarea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2015, s-a constatat că nu au fost transmise raportările contabile aferente semestrului 1/2314 şi raportările aferente trimestrului 11/2014, în format letric şi electronic.

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 87/2015, Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. avea obligaţia de a transmise integral raportările restante şi de a solicita A.S.F. reluarea activităţii.

Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară, până la data prezentei, reluarea activităţii după transmiterea raportărilor restante, drept urmare nu s-a conformat solicitărilor Autorităţii de Supraveghere Financiară în ceea ce priveşte raportările şi nu a respectat Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 87/2015.

Astfel au fost încălcate dispoziţiile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 din Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 87/2015 privind sancţionarea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

2. Prin Adresa înregistrată cu nr. SA/DSI/1.194 din 16.10.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost sesizată cu privire la înscrisul denumit poliţa de asigurare obligatorie RCA seria RO/02/X1/SP nr. 009086123, emisă la data de 28.06.2017. În conţinutul acestui înscris se menţionează că poliţa este emisă de Societatea Asigurare Reasigurare ASTRA - S.A., prin intermediarul Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., având perioada de valabilitate: 28.06,2017-27.12.2017.

Prin Adresa nr. SA/DSI/1.194.2 din 17.10.2017 Autoritatea de Supraveghere Financiară a solicitat brokerului să comunice informaţii şi înscrisuri cu privire la împrejurările emiterii Contractului de asigurare obligatorie RCA mai sus menţionat.

Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a refuzat primirea notificării nr. SA/DSI/1.194.2 din 17.10.2017, astfel cum rezultă din menţiunile indicate de oficiul poştal pe plic şi pe CP, iar Cabinetul Individual de Insolvenţă Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul laşi în Dosarul nr. 7.468/99/2014, nu a transmis niciun răspuns.

Drept urmare. Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a pus la dispoziţia Autorităţii de Supraveghere Financiară înscrisurile şi informaţiile asupra contractelor de asigurare şi nu s-a conformat solicitărilor Autorităţii de Supraveghere Financiară în ceea ce priveşte activităţile pe care le desfăşoară.

Astfel au fost încălcate dispoziţiile art. 35 alin. (5) lit. e) şi f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) lit. b) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., număr de ordine în registrul comerţului: J22/2065/2011, atribuit în data de 15.11.2011, cod unic de înregistrare: 26157930, cu sediul în municipiul laşi, str. Costache Negri nr. 43, bloc T1, parter, judeţul laşi, reprezentată legal de domnul Munteanu Constantin, conducător executiv, doamna Paladi Mihaela, conducător executiv, Cabinetul Individual de Insolvenţă Ionela Pohrib, lichidator judiciar desemnat de Tribunalul laşi în Dosarul nr. 7.468/99/2014, cu sediul în municipiul laşi, Str. Străpungerii Silvestru nr. 18, bl. T1, sc. B, ap. 8, judeţul laşi, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare.

Art. 2. - Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să înregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei „broker de asigurare-reasigurare”.

Art. 3. - Împotriva prezentei decizii Societatea PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.859.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.