MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 61/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 61         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 19 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

66. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

67. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

68. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

69. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.589/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse īn ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.138/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ şi abrogarea ordinelor directorului generai al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ şi nr. 1.198/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 

1.663/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

 

2. - Decizie privind īncetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judeţul Constanţa

 

1.105. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

19. - Ordin privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică īn cogenerare de īnaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, īn cogenerare de īnaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă īn cogenerare de īnaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 116/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.279/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 20 ianuarie 2018, doamna Filofteia Muşetescu, judecător la Tribunalul Buzău, se eliberează din funcţie ca urmare a neacordării avizului anual pentru menţinerea īn funcţia de judecător după īmplinirea vārstei de 65 de ani.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2018.

Nr. 66.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.237/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iosif Morcan, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Hunedoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2018.

Nr. 67.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.282/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lilioara Toporăscu, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2018.

Nr. 68.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.235/2017,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 aprilie 2018, doamna Mihaela Alexandru, judecător dr. la Curtea de Apel Braşov, īn prezent inspector judiciar īn cadrul Inspecţiei Judiciare, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2018.

Nr. 69.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii cuprinse īn ordinele directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.112/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.138/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ şi abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ şi nr. 1.198/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ

 

Īn temeiul art. 3 alin, (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şt funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şl Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţia nr. 14 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 15 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1,112/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 15 unităţi administrativ-teritoriale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 750 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziţia nr. 15 din anexa nr. 1 şi anexa nr. 16 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

c) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I nr. 795 din 10 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.198/2016 privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 794 din 10 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea l.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.589.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea īnceperii lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, īn 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

 

Avānd īn vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă īnceperea lucrărilor de īnregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bulbucata - sectoarele cadastrale nr. 29 şi 30;

b) unitatea administrativ-teritorială Ghimpaţi - sectoarele cadastrale nr. 6, 7 şi 16;

c) unitatea administrativ-teritorială Izvoarele - sectorul cadastral nr. 37;

d) unitatea administrativ-teritorială Mihăileşti - sectorul cadastral nr. 34;

e) unitatea administrativ-teritorială Mārşa - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 şi 14;

f) unitatea administrativ-teritorială Slobozia - sectorul cadastral nr. 12;

g) unitatea administrativ-teritorială Stăneşti - sectoarele cadastrale nr. 3 şi 19;

h) unitatea administrativ-teritorială Toporu - sectoarele cadastrale nr. 23, 24 şi 25.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrările de īnregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută īn anexele nr. 1-8*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 1.663.


*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale īn care se desfăşoară lucrări de īnregistrare sistematică

Judeţ: GIURGIU

UAT: BULBUCATA

Sectoare: 29, 30

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind īncetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judeţul Constanţa

 

Avānd īn vedere:

- art. 34 lit. h) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 302.577 din 14.12.2017 privind verificarea īndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a argilei caolinoase din perimetrul Cuza Vodă, judeţul Constanţa, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.159/2000 īncheiată īntre Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, şi Societatea Comercială MINIERA MEDGIDIA - S.A., īn calitate de concesionar, cu sediul īn Medgidia, Str. Constanţei nr. 10, judeţul Constanţa, īncetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Sorin Gal

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 2.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,

īn temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, Cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2018 este de 14.000.000 lei.

(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se repartizează la nivelul de 1.000 000 lei pentru fiecare extragere lunară şi se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii cāştigului aferent unui bon fiscal, īn condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015

Art. 2. - (1) īn data de 8 aprilie 2018 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.

(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise īn intervalul calendaristic cuprins īntre data de 22 ianuarie şi data de 23 martie 2018, care īndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

Art. 3. - (1) īn data de 23 decembrie 2018 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.

(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise īn intervalul calendaristic cuprins īntre data de 24 martie şi data de 7 decembrie 2018 care īndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

Art. 4. - (1) Fondul de premiere alocat extragerilor prevăzute la art. 2 alin, (1), respectiv la art. 3 alin. (1) este de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere ocazională.

(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii cāştigului aferent unui bon fiscal, īn condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2018.

Nr. 1.105.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aplicarea pentru anul 2017 a prevederilor art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică īn cogenerare de īnaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, īn cogenerare de īnaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 114/2013, şi a prevederilor art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă īn cogenerare de īnaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 116/2013

 

Avānd īn vedere prevederile art. 72 şi art. 177 alin. (33) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b), i) şi j) din Hotărārea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de īnaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 15/2015, prevederile art. 15 alin. (2) din Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice īn cogenerare de īnaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul 2017, īn cazul producătorilor de energie electrică şi termică īn cogenerare care utilizează combustibil majoritar gaze naturale, prevederile art. 21 alin. (2) şi art. 27 din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică īn cogenerare de īnaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, īn cogenerare de īnaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 820 şi 820 bis din 21 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică astfel:

a) documentaţia de calificare pentru anul 2017, prevăzută la art. 21 alin. (2), va cuprinde şi anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) decizia anuală de calificare pentru anul 2017, prevăzută la art. 27, va conţine şi Energia electrică ce beneficiază de Schema de Sprijin pentru semestrul I al anului 2017 - EESSsem. I , şi, respectiv, Energia electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru semestrul II al anului 2017 – EESSsem. II, pentru fiecare configuraţie.

Art. 2. - Pentru anul 2017, īn cazul producătorilor de energie electrică şi termică īn cogenerare care utilizează combustibil majoritar gaze naturale, prevederile art. 21-23 din Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de īnaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă īn cogenerare de īnaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 116/2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la regularizarea plăţilor corespunzătoare bonusului de către administratorul schemei, respectiv de către producător, după caz, se aplică pentru fiecare semestru din anul 2017. Contravaloarea cantităţii de energie electrică aferentă anului 2017, pentru care respectivul producător a beneficiat de bonus necuvenit/neacordat şi īn baza căreia se īntocmeşte factura de regularizare, rezultă după īnsumarea algebrică a contravalorilor determinate pentru fiecare semestru al anului 2017.

Art. 3. - (1) Producătorii de energie electrică şi termică īn cogenerare care au accesat schema de sprijin şi utilizează combustibil majoritar gaze naturale şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

Configuraţia de producţie īn cogenerare/rezultat calcul

Configuraţia nr. ..............

Configuraţia nr.

Total configuraţii supuse calificării

Energie electrică livrată (vāndută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configuraţie care a fost vāndută la preţuri mai mici decāt zero (tranzacţionată la preţuri negative), īn anul 2017 - Ev2017 [MWh]

conform datelor de exploatare īnregistrate īn anul 2017 (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia ..............)

conform datelor de exploatare īnregistrate īn anul 2017 (preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia ..............)

Σconfig

Energie electrică livrată (vāndută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configuraţie care a fost vāndută la preţuri mai mici decāt zero (tranzacţionată la preţuri negative), īn semestrul I al anului 2017 - Evsem. I-2017[MWh]

conform datelor de exploatare īnregistrate īn semestrul I al anului 2017

conform datelor de exploatare īnregistrate īn semestrul I al anului 2017

Σconfig

Energie electrică livrată (vāndută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din configuraţie care a fost vāndută la preţuri mai mici decāt zero (tranzacţionată la preţuri negative). Īn semestrul II al anului 2017 - Evsem. II-2017 [MWh]

conform datelor de exploatare īnregistrate īn semestrul II al anului 2017

conform datelor de exploatare īnregistrate īn semestrul II al anului 2017

Σconfig

Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin ESS pentru anul 2017 [MWh]

preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia ..............

preluată din tabelul 6 al anexei nr. 3 la Regulamentul de calificare, pentru configuraţia ..............

Σconfig

Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru semestrul I al anului 2017 - EESSsem. I, [MWh]

Σconfig

Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin pentru semestrul II al anului 2017 - EESSsem. II, [MWh]

Σconfig

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.