MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 64/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 64         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 614 din 5 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.595/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

2.323/2017. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

 

2.324/2017. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 614

din 5 octombrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti în Dosarul nr. 10.539/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.423D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.424D/2016, nr. 1.435D/2016, nr. 1.441D/2016, nr. 1.442D/2016, nr. 1.443D/2016, nr. 1.447D/2016, nr. 1.489D/2016, nr. 1.490D/2016, nr. 1.491D/2016. nr. 1.492D/2016, nr. 1.493D/2016, nr. 1.494D/2016, nr. 1.495D/2016, nr. 1.498D/2016, nr. 1.508D/2016, nr. 1.514D/2016, nr. 1.519D/2016, nr. 1.521D/2016, nr. 1.525D/2016, nr. 1.526D/2016, nr. 1.527D/2016, nr. 1.528D/2016, nr. 1.529D/2016, nr. 1.532D/2016, nr. 1.533D/2016, nr. 1.536D/2016, nr. 1.540D/2016, nr. 1.543D/2016, nr. 1 582D/2016-1.587D/2016, nr. 1.599D/2016, nr. 1.601D/2016, nr. 1.604D/2016, nr. 1.731D/2016, nr. 1.733D/2016, nr. 1.734D/2016, nr. 1.742D/2016-1.751D/2016, nr. 1.871D/2016, nr. 1.883D/2016 şi nr. 1.990D/2016, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate parţial identice, ridicate de Societatea Raiffeisen Bank - SA. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.762/277/2016 al Judecătoriei Pătârlagele, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.025/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.022/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A., din Bucureşti în Dosarul nr. 8.479/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti în Dosarul nr. 8.024/180/2016 al judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.830/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.323/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.444/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.218/229/2016 al Judecătoriei Feteşti, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 10.364/233/2016 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, Dosarul nr. 9.794/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă şi în dosarele nr. 17.198/245/2016 şi nr. 17.924/245/2016 ale Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.381/269/2016 al Judecătoriei Olteniţa şi în Dosarul nr. 1.931/289/2016 al Judecătoriei Reghin, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.832/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.620/269/2016 al Judecătoriei Olteniţa, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.237/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 10.384/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.060/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, în Dosarul nr. 841/275/2016 al Judecătoriei Panciu - Mixt, în Dosarul nr. 1.866/229/2016 al Judecătoriei Feteşti, de Societatea Banca Comercială Română - S.A. în Dosarul nr. 8.517/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.077/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 11.619/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.669/232/2016 al Judecătoriei Găeşti, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8,132/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.860/202/2016 al Judecătoriei Călăraşi, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13,838/301/2016 al Judecătoriei Sectorului3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 16.124/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.108/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.591/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.398/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.605/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 1.706/289/2016 al Judecătoriei Reghin – Civil – Penal - CC, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.309/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi Societatea ERB New Europe Funding II B.V. În Dosarul nr. 9.037/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.235/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea EFG New Europe Funding II B.V. în Dosarul nr. 2.815/328/2016 al Judecătoriei Turda, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.593/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 985/249/2016 al Judecătoriei Lehliu-Gară, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 9.189/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.550/305/2016 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi în Dosarul nr. 9.472/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 11.060/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin reprezentant legal Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S A. în Dosarul nr. 12.462/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.246/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.236/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea BRD Groupe Société Générale - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.297/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Raiffeisen Bank-S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.663/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.303/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) - S.A. în Dosarul nr. 12.344/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.658/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă.

4. La apelul nominal răspund, în Dosarul nr. 1.519D/2016, partea Ionuţ Ionescu, personal şi asistat de avocat Dragoş Lipan, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, în Dosarul nr. 1.529D/2016, pentru autoarea excepţiei Banca Comercială Română - S.A., avocat Edgar Jakab, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, în Dosarul nr. 1.584D/2016, avocat Laura Petrescu, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, pentru partea Florin-Dorian Matei, prezent personal, şi în reprezentarea părţii Mihaela-Carmen Matei, în Dosarul nr. 1.586D/2016, partea Gheorghe Nania, prezent personal, şi, în Dosarul nr. 1.601D/2016, pentru autoarea excepţiei Piraeus Bank România - S.A., avocat Ancuţa Pop, iar pentru partea Dan Răzvan Benţia, avocat Petru Florea, ambii apărători cu împuterniciri avocaţiale depuse la dosare. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, în Dosarul nr. 1.442D/2016, partea Dorin Geangalau a depus concluzii scrise, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca nefondată, şi judecarea cauzei şi în lipsă. De asemenea, în Dosarul nr. 1.526D/2016, părţile Florica Mocanu şi Constantin Mocanu au depus un înscris în cuprinsul căruia solicită respingerea sesizării, ca inadmisibilă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 623 din 25 octombrie 2016 şi judecarea cauzei în lipsă. Totodată, în Dosarul nr. 1.751 D/2016, părţile Constantin Veselina şi Luminiţa Veselina au solicitat judecarea cauzei în lipsă.

6. Curtea, având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.423D/2016, nr. 1.424D/2016, nr. 1 435D/2016, nr. 1.441 D/2016, nr. 1.442D/2016. nr. 1.443D/2016, nr. 1.447D/2016, nr. 1.489D/2016, nr. 1.490D/2016, nr. 1.491 D/2016, nr. 1.492D/2016, nr. 1 493D/2016, nr. 1.494D/2016, nr. 1.495D/2016, nr. 1.498D/2016, nr. 1.508D/2016, nr. 1.514D/2016, nr. 1.519D/2016, nr. 1.521 D/2016, nr. 1.525D/2016, nr. 1.526D/2016, nr. 1.527D/2016, nr. 1.528D/2016, nr. 1.529D/2016, nr. 1.532D/2016, nr. 1.533D/2016, nr. 1.536D/2016, nr. 1.540D/2016, nr. 1.543D/2016, nr. 1.582D/2016-1.587D/2016, nr. 1.599D/2016, nr. 1.601D/2016, nr. 1.604D/2016, nr. 1.731 D/2016, nr. 1.733D/2016, nr. 1.734D/2016, nr. 1.742D/2016-1.751 D/2016, nr. 1.871D/2016, nr. 1.883D/2016 şi nr. 1.990D/2016 au obiect parţial identic, pune în discuţie, din oficiu, conexarea cauzelor. Reprezentanţii autoarelor excepţiei şi părţile prezente, precum şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.424D/2016, nr. 1.435D/2016, nr. 1.441 D/2016, nr. 1.442D/2016, nr. 1.443D/2016, nr. 1.447D/2016, nr. 1.489D/2016, nr. 1.490D/2016, nr. 1.491 D/2016, nr. 1.492D/2016, nr. 1.493D/2016, nr. 1.494D/2016, nr. 1.495D/2016, nr. 1.498D/2016, nr. 1.508D/2016, nr. 1.514D/2016, nr. 1.519D/2016, nr. 1.521 D/2016, nr. 1.525D/2016, nr. 1.526D/2016, nr. 1.527D/2016, nr. 1.528D/2016, nr. 1.529D/2016, nr. 1.532D/2016, nr. 1.533D/2016, nr. 1.536D/2016, nr. 1.540D/2016, nr. 1.543D/2016, nr. 1.582D/2016-1.587D/2016, nr. 1.599D/2016, nr. 1.601D/2016, nr. 1.604D/2016, nr. 1.731 D/2016, nr. 1.733D/2016, nr. 1.734D/2016, nr. 1.742D/2016-1.751D/2016, nr. 1.871D/2016, nr. 1.883D/2016 şi nr. 1.990D/2016 la Dosarul nr. 1.423D/2016, care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului Dragoş Lipan, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca rămasă fără obiect, având în vedere considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, sens în care depune note scrise. De asemenea, pentru autoarea excepţiei Banca Comercială Română - S.A., avocat Edgar Jakab solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea Constituţională a sancţionat dispoziţiile Legii nr. 77/2016, însă trebuie avut în vedere şi art. 53 din Legea fundamentală care consacră principiul proporţionalităţii, întrucât debitorii au o poziţie privilegiată. În acest sens, susţine că Legea nr. 77/2016 consacră o modalitate de dezdăunare care încalcă drepturile creditorilor dobândite în temeiul contractelor de credit, iar realitatea socială care trebuia avută în vedere la adoptarea acestei măsuri legislative trebuia să vizeze riscurile contractului, în continuare, avocat Laura Petrescu, pentru părţile din Dosarul nr. 1.584D/2016, solicită respingerea excepţiei, ca neîntemeiată, arătând că, faţă de considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, trebuie avut în vedere şi scopul acestei legi, care vine să acopere situaţia excepţională de impreviziune, ce se regăseşte în toate contractele de credit ce fac obiectul Legii nr. 77/2016, iar modalitatea în care acest act normativ dă efectivitate impreviziunii a fost statuată de Curtea Constituţională într-un cadru constituţional. Totodată, în Dosarul nr. 1.586D/2016, partea Gheorghe Nania solicită darea în plată a apartamentului achiziţionat prin contractul de credit încheiat cu Societatea Bancpost - S.A. şi încetarea contractului, având în vedere că a ajuns în imposibilitatea de a mai plăti ratele lunare.

8. Reprezentantul autoarei excepţiei Piraeus Bank România - S.A., invocând Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, susţine că art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016 este neconstituţional. Astfel, consideră, în esenţă, că aplicarea acestui text de lege ar contraveni tocmai scopului pentru care principiul neretroactivităţii legilor a fost consacrat în Constituţie, deoarece s-ar ajunge ca drepturile băncii, astfel cum s-au născut la data încheierii contractului, să fie modificate şi diminuate prin intervenţia unei legi ulterioare şi care nu putea fi prevăzută de niciuna dintre părţi la data încheierii contractului. Prin urmare, acţionând în această manieră, art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016 este de natură să încalce principiul securităţii raporturilor juridice, nicio persoană nemaiputând să aibă încredere în lege. Se afirmă că, prin suspendarea obligaţiilor de plată ale debitorului şi suspendarea oricărei proceduri iniţiate de bancă în vederea valorificării dreptului de proprietate îl goleşte practic de conţinut, deoarece atributele acestuia nu mai pot fi deloc exercitate din momentul primirii notificării de către bancă.

În sensul celor susţinute, depune note scrise. În final, reprezentantul părţii Dan Răzvan Benţia solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate,  având în vedere considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016.

9. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere considerentele Deciziei nr.623 din 25 octombrie 2016, ale Deciziei nr. 15 din 17 ianuarie 2017 şi ale Deciziei nr. 35 din 19 ianuarie 2017, în care Curtea Constituţională a analizat pe articole, dar şi în ansamblu dispoziţiile Legii nr. 77/2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

10. Prin încheierea din 20 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.539/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.423D/2016.

11. Prin încheierea din 26 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.762/277/2016, Judecătoria Pătârlagele a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.424D/2016.

12. Prin încheierea din 26 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.025/310/2016, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (1), (3) şi (5), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.435D/2016,

13. Prin încheierea din 27 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.022/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.441D/2016.

14. Prin încheierea din 13 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.479/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.442D/2016.

15. Prin încheierea din 8 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.024/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.443D/2016.

16. Prin încheierea din 14 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.830/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.447D/2016.

17. Prin încheierea din 19 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.323/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - SA. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.489D/2016.

18. Prin încheierea din 27 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.444/288/2016, Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.490D/2016.

19. Prin încheierea din 20 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.218/229/2016, Judecătoria Feteşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank-S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.491D/2016.

20. Prin încheierea din 25 iulie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 10.364/233/2016, Judecătoria Galaţi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A., din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.492D/2016.

21. Prin încheierea din 3 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.794/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A., din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.493D/2016.

22. Prin încheierea din 25 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.198/245/2016, Judecătoria Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A., din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.494D/2016.

23. Prin încheierea din 25 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.924/245/2016, Judecătoria Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.495D/2016.

24. Prin încheierea din 17 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.381/269/2016, Judecătoria Olteniţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.498D/2016.

25. Prin încheierea din 27 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.931/289/2016, Judecătoria Reghin a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank-S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.508D/2016.

26. Prin încheierea din 29 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.832/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.514D/2016.

27. Prin încheierea din 4 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.620/269/2016, Judecătoria Olteniţa a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.519D/2016.

28. Prin încheierea din 2 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.237/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.521D/2016.

29. Prin încheierea din 3 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.384/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.525D/2016.

30. Prin încheierea din 26 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.060/310/2016, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A., din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.526D/2016.

31. Prin încheierea din 4 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 841/275/2016, Judecătoria Panciu - Mixt a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.527D/2016.

32. Prin încheierea din 26 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.866/229/2016, Judecătoria Feteşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.528D/2016.

33. Prin Sentinţa civilă nr. 5.576 din 13 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8,517/236/2016, Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Comercială Română - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.529D/2016.

34. Prin încheierea din 5 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.077/315/2016, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.532D/2016.

35. Prin încheierea din 20 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.619/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.533D/2016.

36. Prin încheierea din 24 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.669/232/2016, Judecătoria Găeşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.536D/2016.

37. Prin încheierea din 9 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.132/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.540D/2016.

38. Prin încheierea din 3 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.860/202/2016, Judecătoria Călăraşi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.543D/2016.

39. Prin încheierea din 18 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.838/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.582D/2016.

40. Prin încheierea din 18 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.124/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin, (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.583D/2016.

41. Prin încheierea din 18 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.108/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.584D/2016.

42. Prin încheierea din 18 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.591/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.585D/2016.

43. Prin încheierea nr. 703 din 10 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.398/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.586D/2016.

44. Prin încheierea nr. 704 din 10 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.605/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.587D/2016.

45. Prin încheierea din 11 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.706/289/2016, Judecătoria Reghin – Civil – Penal - CC a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.599D/2016.

46. Prin încheierea din 11 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13,309/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Piraeus Bank România - S.A., din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.601D/2016.

47. Prin încheierea din 24 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.037/55/2016, Judecătoria Arad - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi Societatea ERB New Europe Funding II B.V. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.604D/2016,

48. Prin încheierea din 11 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 23.235/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. Salin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A., din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.731D/2016.

49. Prin încheierea din 23 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.815/328/2016, Judecătoria Turda a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea EFG New Europe Funding li B.V, şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.733D/2016.

50. Prin încheierea nr. 12.809 din 7 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.593/212/2016/a1, Judecătoria Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.734D/2016.

51. Prin încheierea din 31 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 985/249/2016, Judecătoria Lehliu-Gară a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.742D/2016.

52. Prin încheierea din 8 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9.189/271/2016, Judecătoria Oradea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.743D/2016.

53. Prin încheierea din 15 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.550/305/2016, Judecătoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.744D/2016.

54. Prin încheierea din 2 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 9 472/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.745D/2016.

55. Prin încheierea din 2 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.060/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Banca Transilvania din Cluj-Napoca şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.746D/2016.

56. Prin încheierea din 2 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.462/280/2016, Judecătoria Piteşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin reprezentant legal Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.747D/2016.

57. Prin încheierea din 14 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.246/310/2016, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.748D/2016.

58. Prin încheierea din 17 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5,236/315/2016, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.749D/2016.

59. Prin încheierea din 17 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.297/315/2016, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea BRD Groupe Société Générale - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.750D/2016.

60. Prin încheierea din 17 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.663/315/2016, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.751D/2016.

61. Prin încheierea din 16 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 11.303/180/2016, Judecătoria Bacău - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Garanţi Bank - S A. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.871 D/2016.

62. Prin încheierea din 23 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 12.344/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) - S.A. şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.883D/2016.

63. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 4.658/190/2016, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016. Excepţia a fost ridicată de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti şi formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.990D/2016.

64. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii arată, în esenţă, că dispoziţiile Legii nr. 77/2016 contravin art. 1 alin. (3) din Constituţie prin consacrarea dreptului debitorilor de a da în plată.

65. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 1 alin. (4) din Constituţie, se arată că legiuitorul a încălcat autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost respinse acţiunile în constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale sau prin care au fost respinse contestaţii la executare formulate în procedura executării silite.

66. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 1 alin. (5) privind securitatea juridica, se arată că dispoziţiile de lege criticate contravin neretroactivităţii, exigenţelor de calitate a legii, stabilităţii juridice şi respectării drepturilor dobândite şi a intereselor legitime. Se arată că modificarea/reaşezarea riscurilor asumate prin contract sau chiar modificarea preţului agreat de părţi nu poate avea loc printr-o ingerinţa a legiuitorului în economia contractului, ci doar în ipoteze excepţionale de rupere a echilibrului contractual ce trebuie cercetate pentru fiecare contract în parte de către instanţa judecătorească. Se apreciază că art. 8 din lege încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, al legalităţii şi al statului de drept. Se mai arată că previzibilitatea impunea menţinerea aceloraşi efecte ale contractului de credit cu cele pe care părţile le-au prevăzut sau ar fi putut în mod rezonabil să le prevadă la momentul încheierii contractului; or, transformarea bunului din garanţie imobiliară în mijloc de plată cu efect liberatoriu pe parcursul derulării contractului de credit, fără acordul creditorului, încalcă accesibilitatea şi previzibilitatea legii.

67. Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 11 şi 20 din Constituţie, se arată că legea criticată nu respectă principiul securităţii juridice şi cerinţele de calitate a legii, astfel cum acestea au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

68. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 15 alin. (2) din Constituţie, se arată că, prin reglementarea cu titlu obligatoriu a mecanismului dării în plată în cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii, legiuitorul a intervenit într-o situaţie juridică ale cărei efecte au fost epuizate încă de la momentul încheierii contractului de credit, drept pentru care dispoziţiile art. 8 alin. (5) şi art. 11 din lege sunt neconstituţionale. În acelaşi sens, se arată că principiul neretroactivităţii legii civile este încălcat atât timp cât se conferă debitorilor executaţi silit posibilitatea de a cere instanţei constatarea ştergerii unor datorii rezultate din contracte de credit declarate scadente anticipat, cu mult înainte de intrarea în vigoare a legii. Mai mult, după darea în plată forţată a bunului imobil, creditorul trebuie să preia toate costurile de administrare, conservare şi valorificare aferente proprietăţii, devenind, în acelaşi timp, şi garant în favoarea debitorului, în situaţia în care acesta a constituit garanţii reale asupra imobilului sau alte sarcini, efecte inexistente la data încheierii contractului de credit. Astfel, legea nu face diferenţa între facta praeterita, facta pendentia şi facta futura.

69. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 16 alin. (1) din Constituţie, se arată că, în urma ştergerii creanţei ipotecare prin darea în plată a bunului imobil, creditorul ipotecar diligent, care şi-a constituit o garanţie, dobândeşte o situaţie juridică inferioară altor creditori care, deşi nu au o garanţie, pot urmări bunuri mobile şi imobile prezente şi viitoare ale debitorilor până la satisfacerea întregii creanţe. Se mai precizează că art. 1, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (4)-(6) din lege au un caracter discriminatoriu, întrucât se aplică numai consumatorilor care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 4 din lege, iar ceilalţi consumatori nu se pot bucura de beneficiile acestui act normativ.

70. Referitor la critica de neconstituţionalitate raportată la art. 21 alin. (1) şi (3) şi art. 24 din Constituţie, se arată că art. 4 şi 7 din lege dau dreptul debitorilor să schimbe obiectul, preţul, riscul contractului după bunul lor plac şi în lipsa verificărilor prealabile privind îndeplinirea condiţiilor obiective şi subiective pentru aplicarea „protecţiei”. Se mai arată că art. 4 şi art. 7 alin. (1) din lege limitează acţiunea creditorului de a contesta starea bunului dat în plată, culpa debitorului în diminuarea valorii bunului ipotecat sau starea de necesitate învederată de debitor, drept pentru care nu se respectă cerinţele accesului liber la justiţie.

71 Cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la ari. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţie, se apreciază că dreptul de proprietate al băncii asupra acestei creanţe este iremediabil afectat, prin efectul liberatoriu, constând în ştergerea creanţei reziduale a băncii formate din diferenţa dintre soldul creditorului la momentul plăţii şi valoarea imobilului, ceea ce duce la concluzia neconstituţionalităţii art. 5 alin. (2) şi art. 10 din lege. De asemenea, pentru aceleaşi motive este neconstituţional şi art. 8 alin. (5) din lege; se mai indică faptul că se încalcă atât dreptul de proprietate al băncii, cât şi al creditorului cesionar, după caz. Se ajunge la pierderea dreptului de creanţă avut împotriva împrumutatului/garanţilor, acesta fiind înlocuit cu un drept real asupra unui imobil care are o valoare incertă. Mai mult, se poate întâmpla ca bunul imobil să nu fie transmis în patrimoniul băncii liber de sarcini, nefiind reglementată nici măcar obligaţia de garantare a debitorului ce apelează la procedura dării în plată a imobilului. Se mai indică faptul că, prin efectul art. 3 din lege, banca este deposedată de un bun actual, respectiv dreptul de creanţă născut în temeiul contractului de credit. Se mai susţine că Legea nr. 77/2016 restrânge dreptul de proprietate privată, fără ca niciuna dintre justificările cuprinse la art. 53 din Constituţie să existe.

72. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 45 din Constituţie, se subliniază că libertatea contractuală a părţilor nu presupune doar libertatea acestora de a-şi asuma obligaţii şi de a dobândi drepturi, ci şi libertatea de a-şi asuma riscuri ale contractului, pe care trebuie să le respecte. Libertatea economică presupune un cadru economic caracterizat prin stabilitate, în care participanţii pot stabili un preţ al contractului prin negociere în funcţie de condiţiile de pe piaţă.

Se susţine că Legea nr. 77/2016 restrânge libertatea contractuală, fără ca niciuna dintre justificările cuprinse la art. 53 din Constituţie să existe.

73. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 53 alin. (2) din Constituţie, se apreciază că art. 3 şi 4 din lege permit hazardul moral al liberării discreţionare de datorie de către debitori aflaţi în situaţii economico-financiare care nu sunt excepţionale. Astfel, se permite modificarea discreţionară a preţului contractului de către debitor, ceea ce reprezintă un stimulent pentru ca acesta să nu îşi execute obligaţiile de plată a datoriilor. Se mai indică faptul că legea nu urmăreşte un scop legitim în sensul că vizează interese pur private, şi nu pe cele generale, că adoptarea acesteia nu a fost necesară, existând la îndemâna părţilor contractante şi alte mecanisme, precum cel al impreviziunii, şi că legea nu asigură un just echilibru între interesele creditorului şi ale debitorului.

74. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie, se arată că, întrucât legea reglementează aspecte referitoare la proprietate, trebuia adoptată ca lege organică, şi nu ordinară. Din moment ce legea criticată reglementează derogări de la Codul civil, lege organică, se subliniază că şi normele derogatorii trebuiau să fie adoptate ca lege organică.

75. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 135 din Constituţie, se apreciază că dispoziţiile de lege criticate aduc atingere principiilor libertăţii contractuale, întrucât procedura dării în plată, deşi ar fi trebuit să aibă un caracter consensual, este lăsată exclusiv la opţiunea debitorului, nefiind astfel necesar consimţământul creditorului. Mai mult, legea în ansamblul său favorizează comportamentul iresponsabil al consumatorilor care, la momentul încheierii contractului de credit, trebuiau să prevadă şi riscurile acestuia cu privire la aprecierea/deprecierea monedei de schimb.

76. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 148 din Constituţie, este invocat caracterul contrar al legii cu referire la Directiva 2014/17/UE şi, în special, art. 43 alin. (1) din aceasta. Se mai arată că legea criticată este contrară Directivei 2014/17/UE, aceasta din urmă reglementând într-un mod proporţional, adecvat şi cu respectarea exigenţelor principiului neretroactivităţii posibilitatea stingerii obligaţiilor rezultate din contractele de credit prin darea în plată a bunului imobil.

77. Judecătoria Piteşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.423D/2016, nr. 1.533D/2016, nr. 1.745D/2016, nr. 1.746D/2016 şi nr. 1.747D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

78. Judecătoria Pătârlagele, în Dosarul nr. 1.424D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

79. Judecătoria Sinaia, în dosarele nr. 1.435D/2016, nr. 1.526D/2016 şi nr. 1.748D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

80. Judecătoria Bacău - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.441D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate. În dosarele nr. 1.442D/2016, nr. 1.443D/2016, nr. 1.525D/2016 şi nr. 1.871D/2016, instanţa apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

81. Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă, în Dosarul nr. 1.447D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

82. Judecătoria Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.489D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În Dosarul nr. 1.490D/2016, instanţa, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

83. Judecătoria Feteşti, în Dosarul nr. 1.491D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

84. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.492D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

85. Judecătoria Oradea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.493D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în ceea ce priveşte art. 11 din Legea nr. 77/2016.

86. Judecătoria Iaşi - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.494D/2016 şi nr. 1.495D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

87. Judecătoria Olteniţa, în dosarele nr. 1.498D/2016 şi nr. 1.519D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

88. Judecătoria Reghin, în Dosarul nr. 1.508D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

89. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.514D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. În dosarele nr. 1.582D/2016-1.585D/2016, nr. 1.601 D/2016 şi nr. 1.883D/2016, instanţa apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

90. Judecătoria Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.521 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

91. Judecătoria Panciu - Mixt, în Dosarul nr. 1.527D/2016, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

92. Judecătoria Feteşti, în Dosarul nr. 1.528D/2016, apreciază că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 44 din Constituţie.

93. Judecătoria Giurgiu - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.529D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

94. Judecătoria Târgovişte, în Dosarul nr. 1.532D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în ceea ce priveşte art. 11 din Legea nr. 77/2016.

95. Judecătoria Găeşti, în Dosarul nr. 1.536D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

96. Judecătoria Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.540D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

97. Judecătoria Călăraşi, în Dosarul nr. 1 543D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

98. Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă, în dosarele nr. 1.586D/2016-1.587D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

99. Judecătoria Reghin, în Dosarul nr. 1.599D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

100. Judecătoria Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.604D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

101. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în Dosarul nr. 1.731 D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

102. Judecătoria Turda, în Dosarul nr. 1.733D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

103. Judecătoria Constanţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.734D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

104. Judecătoria Lehliu-Gară, în Dosarul nr. 1.742D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

105. Judecătoria Oradea - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.743D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în ceea ce priveşte art. 11 din Legea nr. 77/2016.

106. Judecătoria Sfântu Gheorghe, în Dosarul nr. 1.744D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

107. Judecătoria Târgovişte, în dosarele nr. 1.749D/2016, nr. 1.750D/2016 şi nr. 1.751D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

108. Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.990D/2016, apreciază că, în ceea ce priveşte art. 11 din Legea nr. 77/2016, excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată.

109. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

110. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând actele de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise, susţinerile părţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

111. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

112. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie dispoziţiile art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, precum şi ale Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

113. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), (4) şi (6) privind statut de drept, art. 2 teza I referitor la suveranitate, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 privind tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 73 alin. (1) şi alin. (3) lit. m) privind categoriile de legi, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) privind proprietatea, art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană, precum şi prevederilor art. 1 - Protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 6 din Convenţie.

114. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în prezentele cauze, în ceea ce priveşte o parte dintre dispoziţiile legale criticate, nu sunt respectate condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, a căror existenţă rezultă din dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauze [...]”, precum şi din dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale

115. Astfel, Curtea reţine, ca element comun situaţiei de fapt din cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat instanţa de contencios administrativ în prezentele dosare, că toate contractele de credit au fost încheiate înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011. Autoarele excepţiei au invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze în mod distinct la cele două ipoteze ale acestuia, respectiv ipoteza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare”\ şi ipoteza care vizează aplicabilitatea vechiului Cod civil. În aceste condiţii, instanţa de contencios constituţional va respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016.

116. Faptul că toate contractele de credit ce fac obiectul cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care au sesizat Curtea au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil este relevant şi în examinarea admisibilităţii excepţiei având ca obiect neconstituţionalitatea tezei a două a art. 11 din Legea nr. 77/2016. Se reţine că, potrivit primei teze a acestuia, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, iar, potrivit celei de-a două teze a art. 11, Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât acestea vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016.

117. În continuare, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, Curtea a constatat că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016, sunt constituţionale numai în măsura în care instanţa judecătorească are posibilitatea şi obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor impreviziunii pentru fiecare contract de credit în parte. Curtea a mai reţinut că, în cazul în care instanţa judecătorească nu ar avea posibilitatea să verifice îndeplinirea condiţiilor impreviziunii, aceste dispoziţii legale ar încălca dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum şi cele ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei.

118. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, faptul că, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a constatat că prevederile menţionate în prealabil sunt constituţionale numai în măsura în care instanţa judecătorească, în condiţiile manifestării opoziţiei creditorului, poate şi trebuie să facă aplicarea teoriei impreviziunii la contractele în derulare, precum şi faptul că decizia precitată a fost pronunţată anterior datei la care a fost sesizată Curtea Constituţională în dosarele conexate în prezenta cauză, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la prevederile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 va fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

119. Soluţia respingerii ca devenită inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4 şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 este valabilă şi în condiţiile în care, în prezentele cauze, acestea sunt criticate şi din perspectiva altor standarde constituţionale decât cele prin raportare la care Curtea a reţinut neconstituţionalitatea lor, dar avute în vedere de instanţa constituţională în considerentele Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, respectiv dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 44, art. 45, art. 53, art. 135 alin. (2) lit. b) referitor la economie şi în art. 148 din Constituţie. Curtea a reţinut conformitatea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 cu normele fundamentale mai sus menţionate, precum şi lipsa incidenţei dispoziţiilor art. 53 din Constituţie. Plecând de la această constatare şi în urma examinării criticilor formulate de autoarele excepţiei din perspectiva acestor dispoziţii constituţionale, apreciem că se impune menţinerea soluţiei pronunţate în prealabil. De altfel, jurisprudenţa ulterioară a Curţii a confirmat această soluţie, amintim Decizia nr. 696 din 24 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 13 aprilie 2017, Decizia nr. 35 din 19 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 10 mai 2017, sau deciziile nr. 568*) şi nr. 569**) din 19 septembrie 2017, nepublicate la data pronunţării prezentei decizii.

 

*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 568 din 19 septembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 28 noiembrie 2017.

**) Decizia Curţii Constituţionale nr. 569 din 19 septembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 21 decembrie 2017.

 

120. Astfel, în ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, că „Indiferent de textul legal specific în baza căruia au fost încheiate contractele până la data de 1 octombrie 2011, ele se supun reglementarii de drept comun, Codul civil din 1864, care, în mod evident, permitea aplicarea teoriei impreviziunii, în temeiul art. 969 şi art. 970. Având în vedere că Legea nr. 77/2016 reprezintă o aplicare a teoriei impreviziunii la nivelul contractului de credit, prevederile acesteia nu retroactivează.”(paragraful 115).

121. Cu privire la critica raportată la art. 16 din Constituţie referitor la principiul egalităţii, Curtea a reiterat jurisprudenţa sa constantă potrivit căreia noţiunea fundamentală de egalitate în faţa legii nu presupune că stabilirea unui tratament juridic diferenţiat în cazul unor situaţii distincte este discriminatorie. Dimpotrivă, în acest fel se asigură deplina respectare a acestui principiu constituţional fundamental. Astfel, în Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005, Curtea a precizat că „Egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1) din Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament juridic şi deci instituirea aceluiaşi regim juridic. Per a contrarie, când acestea se află în situaţii diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluţie legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunţat”. Cu referire la criticile autoarelor excepţiei, Curtea reţine că deosebirile obiective dintre categoria profesioniştilor şi cea a consumatorilor sunt suficient de relevante şi semnificative încât să justifice opţiunea legiuitorului de a le aplica un regim juridic distinct.

122. Cu referire la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016 formulate din perspectiva art. 45 şi art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, Curtea reţine, în plus faţă de ceea ce reiese din motivarea Curţii din Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, că însuşi textul art. 45 din Constituţie dispune că accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora sunt garantate în condiţiile legii. Or, dispoziţiile criticate din Legea nr. 77/2016 se pot încadra în această categorie - în condiţiile legii - legiuitorul constituant însuşi acordându-i legiuitorului ordinar prerogativa de a stabili condiţiile exercitării accesului liber al persoanei la o activitate economică, precum şi a liberei iniţiative. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit în Decizia nr. 282 din 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014, că „principiul libertăţii economice nu este un drept absolut al persoanei, ci este condiţionat de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.” (paragraful 16).

123. În ceea ce priveşte criticile aduse Legii nr. 77/2016 din perspectiva art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 108, Curtea a statuat că „Legea nr. 77/2016 reglementează situaţii specifice care nu se referă la regimul general al proprietăţii, în sensul că vizează doar o modalitate de executare a unor obligaţii derivate din contractul de credit în ipoteza intervenirii impreviziunii. Chiar dacă aplicarea Legii nr. 77/2016 are drept efect un transfer de proprietate, acest lucru nu semnifică faptul că legea în sine reglementează regimul general al proprietăţii, sintagmă ce vizează cadrul general al proprietăţii în România, şi nu orice transfer al dreptului de proprietate ca urmare a aplicării unor instituţii de drept civil. În concordanţă cu jurisprudenţa sa (Decizia nr. 5 din 14 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1992), Curtea constată că regimul juridic generai al proprietăţii, publică sau privată, vizează, ca esenţă, cele trei elemente ale dreptului de proprietate: posesia, folosinţa, dispoziţia, fiind preponderent un regim de drept privat. Regimul proprietăţii şi al dreptului de proprietate, şi încă la nivel generai, reprezintă o realitate juridică care guvernează raporturile juridice de o valoare socială semnificativă ce reclamă reglementarea printr-o lege organică, pe când regulile specifice pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate reprezintă o altă realitate juridică, de o importanţă mai mică, putând fi stabilită prin legi ordinare sau, după caz, prin ordonanţe. De altfel, legiuitorul a mai adoptat reglementări care au un impact asupra dreptului de proprietate prin intermediul unor legi ordinare, cum ar fi Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015) care în art. 348 reglementează confiscările dispuse potrivit legii. Prin urmare, Curtea constată că această critică de neconstituţionalitate extrinsecă este neîntemeiată”.

124. Prin Decizia nr. 93 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 383 din 22 mai 2017, Curtea constată că, reglementând procedura dării în plată, ca expresie a impreviziunii contractuale, legiuitorul, prin art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, a pus la îndemâna debitorului obligaţiei un mecanism procedural specific, prin efectul căruia are loc o suspendare de drept a executării plăţilor pe care debitorul le-ar datora în temeiul contractului de credit. Curtea a constatat că un asemenea mecanism procedural nu este de natură să afecteze sau să anuleze dreptul de proprietate privată al creditorului, pentru că suspendarea plăţilor este o măsură imediată, care este menită să împiedice ruina iminentă a debitorului, înlăturând efectele negative asupra patrimoniului acestuia în condiţiile în care creditorul decide să demareze o procedură judiciară. Este o măsură provizorie prin natura sa, întrucât, în cazul în care este admisă contestaţia creditorului, debitorul obligaţiei va trebui să execute în continuare contractul de credit, plata sumelor de bani aferente perioadei de suspendare urmând a fi reluată. Mai mult, Curtea a reţinut că, în condiţiile în care instanţa judecătorească admite contestaţia formulată de profesionist, prestaţiile băneşti datorate în temeiul contractului de credit trebuie executate întocmai, creditorul obligaţiei, în acest caz, având dreptul şi la repararea prejudiciului  în măsura în care instanţa judecătorească a constatat reaua-credinţă a debitorului în exercitarea dreptului său la notificarea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 77/2016.

125. Cu privire la invocarea art. 148 din Constituţie, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a reţinut că, în cauzele deduse judecăţii, prevederile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014, nu au legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referindu-se la conversia creditelor în valută. Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 148 nu au incidenţă în cauză.

126. Referitor la critica potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate încalcă autoritatea de lucru judecat a hotărârilor judecătoreşti, prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, paragraful 123, şi Decizia nr. 638 din 27 octombrie 2016, paragraful 20, Curtea a constatat că „darea în plată poate opera şi în faza executării silite, neputându-se reţine încălcarea autorităţii de lucru judecat al hotărârii instanţei judecătoreşti care a încuviinţat executarea silită, întrucât aceasta nu are ca obiect soluţionarea fondului. Chiar şi în această fază instanţa poate aprecia cu privire la îndeplinirea condiţiilor privind existenţa impreviziunii”.

127. În fine, referitor la prevederile art. 11 teza întâi prin raportare la celelalte dispoziţii ale Legii nr. 77/2016 criticate în prezenta cauză, respectiv dispoziţiile art. 1, art. 5, art. 6 alin. (1) şi art. 10, Curtea reţine că toate considerentele anterioare sunt aplicabile mutatis mutandis. În plus, reiterează cele reţinute în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 cu privire la criticile aduse din perspectiva art. 44 din Constituţie privind dreptul de proprietate privată: „Curtea reţine că în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 554 din 28 iulie 2014, paragraful 19) a statuat că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate şi atributele acestuia şi se instituie în vederea apărării intereselor sociale şi economice generale sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altor persoane, esenţial fiind ca prin aceasta să nu fie anihilat complet dreptul de proprietate (în acest sens, a se vedea şi Decizia nr. 19 din 8 aprilie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 24 mai 1993). De asemenea, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constituţie, legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind, astfel, nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Aşadar, textul art. 44 din Constituţie cuprinde expres în cadrul alin. (1) o dispoziţie specială în temeiul căreia legiuitorul are competenţa de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate, inclusiv prin introducerea unor limite vizând atributele dreptului de proprietate. În aceste condiţii, Curtea reţine că dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituţie; însă limitele dreptului de proprietate, indiferent de natura lor, nu se confundă cu însăşi suprimarea dreptului de proprietate. Statul protejează dreptul de proprietate în condiţiile exercitării sale cu bună-credinţă (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 20 iulie 2016, paragrafele 59-60). Dreptul de proprietate al instituţiilor de credit nu cunoaşte nicio limitare în condiţiile impreviziunii, adaptarea/încetarea contractelor neînsemnând nici măcar limitarea dreptului de proprietate”. Prin urmare, Curtea va respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016.

128. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele care au fundamentat-o îşi menţin valabilitatea.

129. Totodată, Curtea reiterează faptul că este rolul instanţelor de judecată să interpreteze normele legale şi să facă aplicarea acestora în funcţie de conţinutul normativ, respectiv dacă sunt norme de drept substanţial sau de drept procesual şi dacă sunt de imediată aplicare, precum şi cu privire la prioritatea acestora, în funcţie de caracterul de normă specială sau de drept comun.

130. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, şi cu unanimitate de voturi, cu privire la celelalte dispoziţii legale,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza întâi, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a două din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti în Dosarul nr. 10.539/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.762/277/2016 al Judecătoriei Pătârlagele, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 1.025/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 9.022/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.479/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de BRD - Groupe Société Générale din Bucureşti în Dosarul nr. 8.024/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.830/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.323/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.444/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.218/229/2016 al Judecătoriei Feteşti, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 10.364/233/2016 al Judecătoriei Galaţi – Secţia civilă, în Dosarul nr. 9.794/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă şi în dosarele nr. 17.198/245/2016 şi nr. 17.924/245/2016 ale Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.381/269/2016 al Judecătoriei Olteniţa şi în Dosarul nr. 1.931/289/2016 al Judecătoriei Reghin, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.832/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.620/269/2016 al Judecătoriei Olteniţa, de Societatea Raiffeisen Bank S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.237/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, în Dosarul nr. 10.384/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, în Dosarul nr. 1.060/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, în Dosarul nr. 841/275/2016 al Judecătoriei Panciu - Mixt, în Dosarul nr. 1.866/229/2016 al Judecătoriei Feteşti, de Societatea Banca Comercială Română - S.A. în Dosarul nr. 8.517/236/2016 al Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.077/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 11.619/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 2.669/232/2016 al Judecătoriei Găeşti, de Societatea Raiffeisen Bank-S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 8.132/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.860/202/2016 al Judecătoriei Călăraşi, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.838/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda în Dosarul nr. 16.124/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. din Bucureşti şi Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, în Dosarul nr. 17.108/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank (România) - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.591/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.398/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 12.605/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 1.706/289/2016 al Judecătoriei Reghin – Civil - Penal - CC, de Societatea Piraeus Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.309/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti şi Societatea ERB New Europe Funding II B.V. În Dosarul nr. 9.037/55/2016 al Judecătoriei Arad - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 23.235/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Societatea EFG New Europe Funding II B.V. În Dosarul nr. 2.815/328/2016 al Judecătoriei Turda, de Societatea Bancpost - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 17.593/212/2016/a1 al Judecătoriei Constanţa “Secţia civilă şi în Dosarul nr. 985/249/2016 al Judecătoriei Lehliu-Gară, de Societatea Banca Transilvania - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 9.189/271/2016 al Judecătoriei Oradea - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 3.550/305/2016 al Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi în Dosarul nr. 9.472/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Banca Transilvania din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 11.060/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Credit Europe Bank NV din Amsterdam, Olanda, prin reprezentant legal Societatea Credit Europe Ipotecar IFN - S.A. în Dosarul nr. 12.462/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A., din Bucureşti în Dosarul nr. 1.246/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, de Societatea OTP Bank România - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.236/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea BRD Groupe Société Générale - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.297/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.663/315/2016 al Judecătoriei Târgovişte, de Societatea Garanţi Bank - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 11.303/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxemburg) - S.A. în Dosarul nr. 12.344/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, şi de Societatea Suport Colect - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 4.658/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la dispoziţiile art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(6) şi ale art. 8 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe.

3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la celelalte dispoziţii din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de aceleaşi părţi în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe, şi constată că sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, Judecătoriei Pătârlagele, Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sinaia, Judecătoriei Bacău - Secţia civilă, Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secţia civilă, Judecătoriei Feteşti, Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, Judecătoriei Oradea, Judecătoriei Iaşi - Secţia civilă, Judecătoriei Reghin, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Olteniţa - Secţia civilă, Judecătoriei Arad - Secţia civilă, Judecătoriei Panciu - Mixt, Judecătoriei Giurgiu - Secţia civilă, Judecătoriei Târgovişte, Judecătoriei Găeşti, Judecătoriei Călăraşi, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Turda, Judecătoriei Constanţa - Secţia civilă, Judecătoriei Lehliu-Gară, Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 5 octombrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale şi nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale

din judeţul Bacău

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţia nr. 35 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 36 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 22 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziţiile nr. 8 şi 10 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 9 şi 11 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.111/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 23 septembrie 2016, cu modificările ulterioare:

c) poziţiile nr. 6 şi 7 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 7 şi 8 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 11 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.595.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

 

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru ieşirea din vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 24 iulie 2017 a ieşit din vigoare Acordul dintre România şi Teritoriul de peste mări Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Brades la 1 decembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007.

Art. 2. - La data de 24 iulie 2017 a ieşit din vigoare Acordul dintre România şi Insulele Turks şi Caicos privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Grand Turk la 7 decembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 134/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007

Art. 3. - (1) La data de 19 august 2017 a ieşit din vigoare, prin acordul părţilor, cu efecte depline, Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi încheierea acestuia, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 7/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 1995.

(2) Textul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, acord prin schimb de note verbale semnat la Copenhaga la 17 ianuarie 2017 şi, respectiv, la 16 mai 2017, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data de 1 ianuarie 2018 va ieşi din vigoare pentru Antilele Olandeze, respectiv Insulele Bonaire, Sint Eustatius şi Saba, Convenţia dintre România şi Regatul pârilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Willemstad la 20 octombrie 2006, ratificată prin Legea nr. 134/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 7 iunie 2007.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 2.323.

 

ANEXĂ

 

Ministerul Afacerilor Externe

Document nr. 402.E.3

 

Notă verbală*)

 

*) Traducere.

 

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei prezintă salutul său Ambasadei României la Copenhaga şi are onoarea să comunice următoarele:

Guvernul Regatului Danemarcei propune ca Acordul dintre Guvernul Regatului Danemarcei şi Guvernul României privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, să îşi înceteze valabilitatea. De asemenea, Danemarca propune ca prevederile articolului 16 paragraful 2 al acordului menţionat să nu se mai aplice în continuare.

Cu condiţia ca Guvernul României să fie de acord cu această propunere, Danemarca propune ca această notă şi nota de răspuns din partea României să constituie Acordul dintre Guvernul Regatului Danemarcei şi Guvernul României privind amendarea Acordului dintre Guvernul României privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, şi încetarea valabilităţii acestuia.

Prezentul acord face obiectul procedurilor interne din partea părţilor şi părţile se informează reciproc cu privire la finalizarea procedurii lor pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei dintre cele două notificări.

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Copenhaga asigurările Înaltei sale consideraţii.

 

Copenhaga, 17 ianuarie 2017

Ambasada României la Copenhaga

 

Ambasada României la Copenhaga

Nr. 756

 

Ambasada României la Copenhaga prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei, Departamentul legislaţia Uniunea Europeană, şi, cu referire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994, are onoarea de a confirma primirea notei verbale nr. 402 E.3 din 17 ianuarie 2017 privind modificarea propusă a acordului.

Ambasada României la Copenhaga are onoarea de a informa că Guvernul României a fost de acord cu propunerea menţionată şi, în consecinţă, nota verbală daneză împreună cu prezenta nota verbală vor constitui un acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994.

Având în vedere că România a îndeplinit procedura internă necesară, Acordul de încetare a valabilităţii va intra în vigoare în a 30-a zi după primirea notificării prin care partea daneză informează partea română în ceea ce priveşte îndeplinirea procedurilor interne.

Ambasada României la Copenhaga foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei, Departamentul legislaţia Uniunea Europeană, asigurările Înaltei sale consideraţii.

 

Copenhaga, 16 mai 2017

Departamentul legislaţia Uniunea Europeană

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei

 

CC: Departamentul politici europene

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei

 

Consiliul comercial

Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin

Art. 1. - La data de 1 octombrie 2016 a intrat în vigoare Acordul-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012, ratificat prin Legea nr. 58/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 15 mai 2014.

Art. 2. - La data de 29 martie 2017 a intrat în vigoare Acordul încheiat prin schimb de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru a facilita desfăşurarea de activităţi lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2013, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 944/2017 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 iulie 2017.

Art. 3. - La data de 1 aprilie 2017 a intrat în vigoare Acordul de modificare pentru a două oară a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles la 9 septembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 73/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 13 iunie 2012.

Art. 4. - La data de 28 august 2017 a intrat în vigoare înţelegerea dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2 martie 2017 şi la Rockville, Maryland, la 16 martie 2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017.

Art. 5. - La data de 22 septembrie 2017 a intrat în vigoare Programul de cooperare culturală dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru anii 2017-2022, semnat la Hangzhou la 22 septembrie 2017, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.943/2017 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 17 noiembrie 2017.

Art. 6. - La data de 25 septembrie 2017 a intrat în vigoare Convenţia dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale, semnată la Riga la 25 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 28/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 24 martie 2016.

Art. 7. - La data de 25 octombrie 2017 a intrat în vigoare Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012, ratificat prin Legea nr. 202/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 19 octombrie 2017.

Art. 8. - La data de 26 octombrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 19 septembrie 2017.

Art. 9. - La data de 27 octombrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2016, ratificat prin Legea nr. 200/2017, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 839 din 24 octombrie 2017.

Art. 10. - La data de 1 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul-cadru global de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator la 30 aprilie 2013, ratificat prin Legea nr. 60/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 7 mai 2014.

Art. 11. - La data de 6 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2013, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 807 din 19 decembrie 2013.

Art. 12. - La data de 8 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C., ratificat prin Legea nr. 189/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 iulie 2017.

Art. 13. - La data de 13 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016, ratificat prin Legea nr. 201/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 24 octombrie 2017.

Art. 14. - La data de 20 noiembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energia Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 30 mai 2017 şi la Bucureşti la 31 mai 2017, ratificat prin Legea nr. 214/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 noiembrie 2017.

Art. 15. - La data de 1 decembrie 2017 a intrat în vigoare Acordul multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006, ratificat prin Legea nr. 328/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 22 ianuarie 2008.

Art. 16. - La data de 1 ianuarie 2018 va intra în vigoare cel de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia europeană privind extrădarea, deschisă spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 101/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 15 mai 2017.

Art. 17. - Articolul 2 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 945/2017 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 11 iulie 2017, se abrogă.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 2.324.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.