MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 76/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

30. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autorităţii Electorale Permanente

 

31. - Decizie pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Autorităţii Electorale Permanente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.645/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autorităţii Electorale Permanente

 

Având în vedere dispoziţiile art. 101 alin. (11), art. 102 alin. (2) şi (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 64 lit. d), art. 69 şi art. 731 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 153 din 8 ianuarie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/98 din 9 ianuarie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 98 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul, interimar, emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Csaba Tiberiu Kovacs, secretar general al Autorităţii Electorale Permanente, ca urmare a Îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, începând cu data de 18 ianuarie 2018.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru stabilirea unor măsuri privind conducerea Autorităţii Electorale Permanente

 

Având în vedere Adresa nr. 1.530 din 22 ianuarie 2018 a Autorităţii Electorale Permanente, precum şi Cererea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/346 din 25 ianuarie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 101 alin. (6) lit. b) şi alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul, interimar, emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, mandatul domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică, vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente, încetează la cerere.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Constantin-Florin Mituleţu-Buică exercită atribuţiile de secretar general al Autorităţii Electorale Permanente până la ocuparea postului, în condiţiile prevăzute de lege.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 31.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 28 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Almăj - sectoarele cadastrale nr. 1,9, 12, 14 şi 20;

b) unitatea administrativ-teritorială Amărăştii de Jos - sectoarele cadastrale nr. 22, 32, 40, 41,49, 56, 58 şi 59;

c) unitatea administrativ-teritorială Amărăştii de Sus - sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 şi 41;

d) unitatea administrativ-teritorială Apele Vii - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 9, 11, 12 şi 18;

e) unitatea administrativ-teritorială Bechet - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 14, 15, 32 şi 41;

f) unitatea administrativ-teritorială Botoşeşti-Paia - sectorul cadastral nr. 2;

g) unitatea administrativ-teritorială Bratovoeşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 8, 23 şi 40;

h) unitatea administrativ-teritorială Bucovăţ - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 33, 40, 42, 43 şi 45;

i) unitatea administrativ-teritorială Bulzeşti - sectoarele cadastrale nr. 1,7, 21, 25, 30, 44, 46 şi 47;

j) unitatea administrativ-teritorială Carpen - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 5, 16 şi 17;

k) unitatea administrativ-teritorială Călăraşi - sectoarele cadastrale nr. 45, 56, 57, 60, 61, 62 şi 63;

l) unitatea administrativ-teritorială Cioroiaşi - sectoarele cadastrale nr. 1, 15 şi 16;

m) unitatea administrativ-teritorială Daneţi - sectoarele cadastrale nr. 41,42, 43, 44 şi 49;

n) unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 13, 15, 16, 21,28 şi 29;

o) unitatea administrativ-teritorială Desa - sectoarele cadastrale nr. 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 şi 33;

p) unitatea administrativ-teritorială Fărcaş – sectoarele cadastrale nr. 15, 20, 24, 25, 28 şi 34;

q) unitatea administrativ-teritorială Filiaşi - sectoarele cadastrale nr. 60, 61, 62, 63, 66 şi 68;

r) unitatea administrativ-teritorială Galicea Mare - sectoarele cadastrale nr. 5, 25, 28 şi 29;

s) unitatea administrativ-teritorială Gângiova - sectoarele cadastrale nr. 6, 10, 11,18, 19 şi 20;

t) unitatea administrativ-teritorială Gogoşu - sectoarele cadastrale nr. 22, 23, 30, 32, 34, 48. 50 şi 51;

u) unitatea administrativ-teritorială Întorsura - sectoarele cadastrale nr. 3,11,13 şi 15;

v) unitatea administrativ-teritorială Moţăţei - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 10, 11 şi 19;

w) unitatea administrativ-teritorială Seaca de Pădure - sectoarele cadastrale nr. 2 şi 10;

x) unitatea administrativ-teritorială Tălpas - sectoarele cadastrale nr. 21,22, 23, 25, 26, 30, 32, 37, 38, 39, 44, 45, 46 şi 47;

y) unitatea administrativ-teritorială Terpeziţa - sectoarele cadastrale nr. 6, 9, 10, 16, 21,22 şi 40;

z) unitatea administrativ-teritorială Urzicuţa - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 7, 17, 21,25, 26, 27 şi 28;

aa) unitatea administrativ-teritorială Valea Standului - sectoarele cadastrale nr. 24, 44 şi 47;

bb) unitatea administrativ-teritorială Vela - sectoarele cadastrale nr. 4, 10, 11 şi 15.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-28 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-28*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2017.

Nr. 1.645.


*) Anexele nr. 1-28 sunt reproduse în facsimil.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.