MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 559         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.074. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Rectificări la:

 - Decizia Curţii Constituţionale nr. 299 din 3 mai 2018

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor

naţionale de sănătate curative

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.573 din 15.06.2018 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 şi 314 bis din 3 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1.8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 1.24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 2.8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 2.25 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

Bucureşti, 19 iunie 2018.

Nr. 1,074.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.8 la Ordinul nr. 299/2017)

 

Unitatea sanitară ...............................................

 

Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

 

Raportare pentru ...............................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

TABEL 1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. proteze auditive implantabile:

TOTAL

bolnavi beneficiari de proteze auditive implantabile

Număr procesoare de sunet

(partea externă)

Număr bolnavi beneficiari de procesoare de sunet (partea externă)

Cheltuieli pentru proteze auditive implantabile:

TOTAL

Cheltuieli pentru procesoare de sunet (partea externă)

Cheltuieli totale program

Implanturi

cohleare

proteze auditive cu ancorare osoasa BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

Implanturi

cohleare

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10 = C7 + C8 + C9

C11

C12 = C10 + C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4 = C1 +C2-C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

 

 

 

proteză implantabilă de ureche medie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

procesor de sunet (partea externă)

 

 

 

 

TOTAL program

 

 

 

 

 

C3 implanturi cohleare = C7 din tabelul 1

C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C8 din tabelul 1

C3 implantabilă de ureche medie = C9 din tabelul 1

C3 TOTAL = C10 din tabelul 1

C3 procesor sunet (partea externă) = C11 din tabelul 1

C3 TOTAL program = C12 din tabelul 1

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.24 la Ordinul nr. 299/2017J

 

Unitatea sanitară ...............................................

 

Raportare pentru ...............................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/Sub program de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

Denumire indicator de eficienţă

Valoare

(lei)

Program naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

 

număr de bolnavi trataţi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride

 

cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride

 

număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, trataţi prin tehnici transcateter

 

cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter

 

număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculară

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculară

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

număr de adulţi cu malformaţii congenitale cardiace trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/adult cu malformaţii congenitale cardiace tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

număr total de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

tarif/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul leucemiei acute

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabile de ureche medie

 

număr de procesoare de sunet (partea externă)

 

cost mediu/procesor de sunet (partea externă)

 

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină

 

Program naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică continuă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală Iară inhibitori/boală von Willebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament „on demand”

 

număr de bolnavi

cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

cost mediu/bolnav

cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip ii (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tube roasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză duioasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

Program naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav/copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Program naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copii

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi trataţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat şi nesplenectomizat tratat

 

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2.81a Ordinul nr. 299/2017J

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............................................

 

Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

 

Raportare pentru ..............................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

TABEL 1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE TRATAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

 

Nr. proteze auditive implantabile:

TOTAL

bolnavi beneficiari de proteze auditive implantabile

Număr procesoare de sunet (partea externă)

Număr bolnavi beneficiari de procesoare de sunet

(partea externă)

Cheltuieli pentru proteze auditive implantabile:

TOTAL

Cheltuieli pentru procesoare de sunet

(partea externă)

Cheltuieli totale program

implanturi

cohleare

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

implanturi

cohleare

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

proteză implantabilă de ureche medie

C1

C2

C3

C4

C5

C5

C7

C8

C9

C10 = C7 + C8 + C9

C11

C12 = C10 + C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)

 

Materiale sanitare

Valoare materiale sanitare în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare materiale sanitare în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

CI

C2

C3

C4 = C1 + C2 -C3

implanturi cohleare

 

 

 

 

proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

 

 

 

proteză implantabilă de ureche medie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

procesor de sunet (partea externă)

 

 

 

 

TOTAL program

 

 

 

 

 

C3 implanturi cohleare = C7 din tabelul 1

C3 proteze cu ancorare osoasă BAHA = C8 din tabelul 1

C3 implantabilă de ureche medie = C9 din tabelul 1

C3 TOTAL = C10 din tabelul 1

C3 procesor sunet (partea externă) = C11 din tabelul 1

C3 TOTAL program = C12 din tabelul 1

 

Întocmit

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 2.25 la Ordinul nr. 299/2017)

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............................................

 

Raportare pentru ..............................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Program/Subprogram de sănătate

Indicatori fizici

Indicatori de eficienţă

Denumire indicator fizic

Valoare

(nr.)

 

Denumire indicator fizic

Program naţional de boli cardiovasculare

număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană

 

număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie

 

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace

 

număr de bolnavi cu aritmii complexe trataţi prin proceduri de ablaţie

 

cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de ablaţie

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne

 

număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă

 

număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie

cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie

cardiovasculară

 

număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară

 

cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie cardiovasculară

 

număr de bolnavi trataţi cu anevrisme aortice trataţi prin tehnici hibride

 

cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride

 

număr de bolnavi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter

 

cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter

 

număr de bolnavi cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal trataţi prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu insuficienţă cardiacă în stadiu terminal tratat prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung

 

număr de bolnavi trataţi prin chirurgie vasculara

 

cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie vasculara

 

număr de copii cu malformaţii cardiace congenitale trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/copil cu malformaţii cardiace congenitale tratat prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

număr de adulţi cu malformaţii congenitale cardiace trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

cost mediu/adult cu malformaţii congenitale cardiace trataţi prin intervenţii de cardiologie intervenţională

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr bolnavi trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

număr de bolnavi cu monitorizare a evoluţiei bolii prin PET-CT

 

cost mediu/investigaţie PET-CT

 

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

număr de bolnave cu reconstrucţie mamară

 

cost mediu/bolnavă cu reconstrucţie mamară

 

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul iniţial al leucemiei acute (medulogramă şi/sau examen citologic al frotiului sanguin, coloraţii citochimice)

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară

 

număr total bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

tarif/bolnav beneficiar de servicii pentru diagnosticul de leucemie acută

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii

minime reziduale prin

imunofenotipare

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii

minime reziduale prin imunofenotipare

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen citogenetic şi/sau FISH

 

număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

tarif/bolnav cu diagnostic de leucemie acută beneficiar de serviciu pentru monitorizarea bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară

 

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru neuroblastom

 

număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

tarif/bolnav beneficiar de serviciu de testare genetică pentru sarcom Ewing

 

 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu ortovoltaj

 

tarif/serviciu de radioterapie cu ortovoltaj

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu cobaltoterapie

 

tarif/serviciu de radioterapie cu cobaltoterapie

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 2D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

tarif/serviciu de radioterapie cu accelerator liniar 3D

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin radioterapie IMRT

 

tarif/serviciu de radioterapie IMRT

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi prin brahiterapie

 

tarif/serviciu de brahiterapie

 

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

număr de implanturi cohleare

 

cost mediu/implant cohlear

 

număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA

 

cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA

 

număr de proteze implantabile de ureche medie

 

cost mediu/proteză implantabile de ureche medie

 

număr procesoare de sunet (partea externă)

 

cost mediu/procesor de sunet (partea externă)

 

Programul naţional de diabet zaharat

număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi

 

cost mediu/bolnav tratat

 

număr bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c

 

număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină

 

cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină

 

număr bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină

 

cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină

 

număr copii cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat

 

număr adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi

 

cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat

 

Program naţional de tratament al bolilor neurologice

număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi

 

cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat

 

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Wiilebrand cu substituţie profilactică continuă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Wiilebrand cu substituţie profilactică continuă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Wiilebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Wiilebrand cu substituţie profilactică intermitentă/de scurtă durată

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Wiilebrand cu tratament „on demand”

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Wiilebrand cu tratament „on demand”

 

număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

cost mediu/bolnav cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor

 

număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Wiilebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu şi fără inhibitori/boală von Wiilebrand, pentru tratamentul de substituţie în cazul intervenţiilor chirurgicale şi ortopedice

 

număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituţie

 

număr de bolnavi cu talasemie

 

cost mediu/bolnav cu talasemie

 

Programul naţional de tratament pentru boli rare

număr de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme cronice

 

număr de bolnavi cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme acute

 

cost mediu/bolnav cu boli neurologice

degenerative/inflamator-imune forme acute

 

număr de bolnavi cu boala Fabry

 

cost mediu/bolnav cu boala Fabry

 

număr de bolnavi cu boala Pompe

 

cost mediu/bolnav cu boala Pompe

 

număr de bolnavi cu tirozinemie

 

cost mediu/bolnav cu tirozinemie

 

număr de bolnavi cu

mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

cost mediu/bolnav cu

mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)

 

număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip 1 (sindromul Hurler)

 

număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală

 

cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală

 

număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară

 

număr de bolnavi cu HTPA

 

cost mediu/bolnav cu HTPA

 

număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină

 

număr de bolnavi cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică şi ulcere digitale evolutive

 

purpură trombocitopenică imună cronică la adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat şi nesplenectomizat

 

număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

 

număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă

 

cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - medicamente

 

număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă - materiale sanitare

 

număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă

 

cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză - copii

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză - copil

 

număr de bolnavi cu mucoviscidoză - adulţi

 

cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză - adult

 

număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică

 

cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică

 

număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi

 

cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi

 

număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică

 

cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică

 

număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne

 

cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne

 

număr de bolnavi cu angioedem ereditar

 

cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar

 

număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber

 

cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber

 

 

Programul naţional de sănătate mintală

număr de bolnavi în tratament substitutiv

 

cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie

 

număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor

 

cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urina

 

Programul naţional de boli endocrine

număr de bolnavi cu osteoporoză

 

cost mediu/bolnav cu osteoporoză

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod

 

număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne

 

Programul naţional de ortopedie

număr de bolnavi copii endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav copil endoprotezat

 

număr de bolnavi adulţi endoprotezaţi

 

cost mediu/bolnav adult endoprotezat

 

număr de bolnavi copii cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav copil cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi adulţi cu endoprotezare articulară tumorală

 

cost mediu/bolnav adult cu endoprotezare articulară tumorală

 

număr de bolnavi copii cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar

 

cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană

 

număr de bolnavi adulţi trataţi prin chirurgie spinală

 

cost mediu/bolnav adult tratat prin chirurgie spinală

 

număr de bolnavi copii trataţi prin instrumentaţie specifică

 

cost mediu/bolnav copil tratat prin instrumentaţie specifică

 

număr de adulţi cu instabilitate articulară trataţi prin implanturi de fixare

 

cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare

 

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant

 

cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant

 

număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB

 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională

 

cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională

 

număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă

 

număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată

 

cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată

 

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică

 

cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică

 

Subprogramul de radiologie intervenţională

număr de bolnavi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni cerebrovasculare tratat

 

număr de bolnavi cu stimulatoare cerebrale implantabile

 

cost mediu/bolnav cu stimulator cerebral implantabil

 

număr de bolnavi cu pompe implantabile

 

cost mediu/bolnav cu pompă implantabilă

 

număr de bolnavi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni vasculare periferice tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni ale coloanei vertebrale tratat

 

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu hemoragii acute sau cronice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu hemoragii acute sau cronice tratat

 

număr de pacienţi cu distonii musculare trataţi prin stimulare cerebrală profundă

 

cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă

 

număr de bolnavi cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

cost mediu/bolnav cu servicii prin tratament Gamma-Knife

 

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale

 

număr de bolnavi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag

 

cost mediu/bolnav cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag

 

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

număr de bolnavi copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi

 

cost mediu/bolnav copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat

 

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator

 

cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator

 

Medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum

număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice trataţi

 

cost mediu/bolnav cu afecţiuni oncologice tratat

 

număr de bolnavi cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi trataţi

 

cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat şi nesplenectomizat tratat

 

 

Întocmit,

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia Curţii Constituţionale nr. 299 din 3 mai 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 14 mai 2018, se face următoarea rectificare:

- în dispozitiv, în loc de: Respinge, ca inadmisibilă, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională în raport cu criticile formulate.” se va citi: „Respinge, ca inadmisibilă, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.”