MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 596         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.238. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.242. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa, judeţul Botoşani, în proprietatea acestei organizaţii

 

1.243. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Iaşi, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.244. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Olt, în proprietatea acestor organizaţii

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

111. - Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Buzău, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.033/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Buzău, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă, se face la starea f zică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 iulie 2018.

Nr. 1.238.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate În domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

 

Nr.

crt.

Codul de clasificaţia şi nr. MFP

alocat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Desenarea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8.12

INVPPS-6506477-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 16 Ulmeni

Sediul: comuna Merei, satul Dealul Viei, judeţul Buzău, înregistrată în RNOIF la nr. 585/21.05.2018

CIF 39397985

Staţie de pompare de punere subpresiune, SPP 16 Canal Vest

Clădire staţie de pompare - 1 buc. Suprafaţa construită = 20,13 mp Suprafaţa desfăşurată = 20,13 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Merei, judeţul Buzău

28.114

9.2.B.6

INVPPS-6506479-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - reţea conducte cu o lungime de 6.005 m şi antene cu o lungime de 20.135 m (deserveşte suprafaţa brută de 1.132 ha

şi suprafaţa netă de 1.130 ha)

UAT Merei, judeţul Buzău

747.156

9.1.6

INVPPS-6506475-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 16. Canal Vest

Suprafaţă teren = 287 mp

UAT Merei, judeţul Buzău

172

2

9.2.8.12

INVPPS-6506371-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Fundare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii

Bazinul Legumicol Mărăcineni Săpoca

Sediul: comuna Mărăcineni,

Str. Dispensarului nr. 2, judeţul Buzău, înregistrată în RNOIF nr. 580/25.04.2018 CIF 39254349

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 3 Luncă Canal Est

Clădire staţie de pompare - 1 buc. Suprafaţa construită = 22,8 mp Suprafaţa desfăşurată = 22,8 mp Regim de înălţime - parter

UAT Săpoca, judeţul Buzău

72.321

Q.2.8.6

INVPPS-6506373-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - antene

cu o lungime de 1400 m (deservesc suprafaţa brută de 83 ha şi suprafaţa netă de 82 ha)

UAT Săpoca, judeţul Buzău

451.698

9.1.6

INVPPS-6491461-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 3 Luncă Canal Est

Suprafaţă teren = 396 mp

UAT Săpoca, judeţul Buzău

324,72

3

9.2.8.12

INVPPS-6506385-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Verneşti Sediul: comuna Verneşti, judeţul Buzău, înregistrată în RNOIF la nr. 587/31.05.2018

CIF 39529768

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 2 Canal Vest

Clădire staţie de pompare - 1 buc. Suprafaţa construită = 14,62 mp Suprafaţa desfăşurată = 4,62 mp Regim de înălţime - parter

UAT Verneşti, judeţul Buzău

77.827

Q.2.8.6

INVPPS-6506387-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - antene cu o lungime de 7.750 m (deservesc suprafaţa brută de 381 ha şi suprafaţa

netă de 380 ha)

UAT Verneşti, judeţul Buzău

176.206

9.1.6

INVPPS-6506383-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 2, Canal Vest

Suprafaţă teren = 222 mp

UAT Verneşti, judeţul Buzău

151

4

9.2.8.12

INVPPS-6506405-2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Fundare CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 8 Lipia Crâng

Sediul: extravilanul municipiului Buzău, Fermă agricolă, judeţul Buzău, înregistrată în RNOIF la nr. 586/25.05.2018

CIF 39532640

Staţie de pompare de punere sub presiune SPP 8,

Canal Vest

Clădire staţie de pompare - 1 buc. Suprafaţa construită = 15,75 mp Suprafaţa desfăşurată = 15,75 mp Regim de înălţime - parter

UAT Merei, judeţul Buzău

60.861

9.2.S.6

INVPPS-6506407-2016

Reţea conducte îngropate

Amenajare interioară - reţea conducte cu o lungime de 5.558 m şi antene cu o lungime de 18.420 m (deservesc suprafaţa brută de 1.005 ha şi suprafaţa netă de 1.005 ha)

UAT Merei, judeţul Buzău

1.067.497

9.1.6

INVPPS-6491469-2016

Teren staţie de pompare de punere sub presiune SPP 8, Canal Vest

Suprafaţă teren - 490 mp

UAT Merei, judeţul Buzău

421,4

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa, judeţul Botoşani, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 293.032/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa, judeţul Botoşani, în proprietatea acesteia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 iulie 2018.

Nr. 1.242.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa, judeţul Botoşani

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MFP

alocat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.1.6

INVPPS-6505747-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Manoleasa Sediul: satul Sadoveni, comuna Manoleasa, judeţul Botoşani,

înregistrată în RNOIF la nr. 572/22,02.2018

CIF 39184790

Staţia SPP VI Ripiceni

Clădire staţie de pompare

SPP VI Ripiceni

Suprafaţa construită = 43,22 mp

Suprafaţa desfăşurată = 43,22 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

2.320,45

INVPPS-6505745-2016

Teren aferent SPP VI Ripiceni

Suprafaţa = 268,64 mp

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

269

9.1.6

INVPPS-6505751 -2016

Staţia SPP VII Ripiceni

Clădire staţie de pompare

SPP VII Ripiceni

Suprafaţa construită = 59,3 mp

Suprafaţa desfăşurată = 59,3 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

2.767,25

INVPPS-6505749-2016

Teren aferent SPP VII Ripiceni

Suprafaţa = 296,32

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

296

9.1.6

INVPPS-6505755-2016

Staţia SPP VIII Ripiceni

Clădire staţie de pompare

SPP VIII Ripiceni

Suprafaţa construită = 36,86 mp

Suprafaţa desfăşurată = 36,86 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

2.790,77

INVPPS-6505753-2016

Teren aferent SPP VIII Ripiceni

Suprafaţa = 277,18 mp

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

277

9.1.6

INVPPS 26447084-2018

Reţea conducte

Reţea conducte L = 21.471 ml, din care: (CA+CD)

Lungime -4.992 m

Antene - lungime -16.479 m

UAT Ripiceni,

judeţul Botoşani

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Iaşi, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.049/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Iaşi, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 iulie 2018.

Nr. 1.243.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate În domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Iaşi

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF

alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8.6

INVPPS-6505687-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cârniceni Sediul: localitatea Ţigănaşi. judeţul Iaşi,

înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare nr. 552 din 27.10.2017

CIF 38529883

Conductă CPP + CS Perieni 2d

Conductă CPP+CS Tîg-Perieni

Conductă CS1 în lungime de 5.150 m

Conductă CPP + CS Perieni 2d

Conductă CS1 în lungime de 4.290 m

UAT Ţigănaşi,

judeţul Iaşi

5.098

9.1.1.11/INVPPS - 6505693-2016

Teren SPP 2D

Suprafaţă totală = 498 mp

UAT Probota,

judeţul Iaşi

498,00

2

9.2.8.6

INVPPS-6505685-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ţigănaşi Sediul: localitatea Ţigănaşi. judeţul Iaşi,

înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare nr. 553 din 27.10.2017

CIF 38529913

Reţea CP + CS Plot 3 Ţigănaşi

Reţea CP + CS Plot 3 Ţigănaşi

Lungime reţea, CS1 de 3.674 m Reţea CP + CS Plot 3 Ţigănaşi

Lungime reţea , CS2 de 5.404 m

UAT Ţigănaşi,

judeţul Iaşi

4.060

9.2.8.6

I NVPPS-6505689-2016

Cond. CP + CS Plot 4 Ţigănaşi

Cond. CP + CS Plot 4 Ţigănaşi

Lungime conductă CP1 de 2.330 m

Lungime conductă CP1a de 2.434 m

Lungime conductă CP1b de 666 m

Lungime conductă CS1 de 197 m

Lungime conductă CS2 de 1.930 m

Cond. CP + CS Plot 5 Ţigănaşi

Lungime conductă CP1 de 1.170 m

Reţea antene Plot 5d Ţigănaşi

Lungime reţea, CSI de 2.720 m

UAT Ţigănaşi,

judeţul Iaşi

113

9.2.8.6

INVPPS-6505691-2016

Reţea Antene Plot 5d Ţigănaşi

UAT Ţigănaşi,

judeţul Iaşi

1.759

9.1.1.11/INVPPS - 6505695-2016

Teren SPP 3D

Suprafaţă totală = 423 mp

UAT Ţigănaşi,

judeţul Iaşi

423

9.1.1.11/INVPPS - 6505697-20169

Teren SPP 4D

Suprafaţă totală = 679 mp

UAT Ţigănaşi,

judeţul Iaşi

679

9.1.1.11/INVPPS - 6505699-2016

Teren SPP 5D

Suprafaţă totală = 861 mp

UAT Probota,

judeţul Iaşi

861

3

9.2.8.12/INVPPS -  6505599-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Golăieşti Sediul: localitatea Golăieşti, judeţul Iaşi, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 550/24.08.2017

CIF 38562391

Staţie pompare SPP 3 NORD

Clădire staţie de pompare, instalaţie electrică, instalaţie hidromecanică şi de protecţie, agregate de pompare, hidrofor de 30 mc

Clădire staţie de pompare:

Suprafaţa construită = 22,55 mp

Suprafaţa desfăşurată = 35,77 mp

Regim de înălţime P + 1

UAT Golăieşti,

judeţul Iaşi

20.385

9.2.8.6/INVPPS - 6505631-2016

Reţea cond. Plot 3 N

Conducte principale plot 3 N

Conducte principale CP 3 şi CP3A în lungime de 1.765 m

Subtraversare 3N - lungime de 60 ml

Subtraversare CP7 3N cu lungimea de 12 ml

UAT Golăieşti,

judeţul Iaşi

57.381

Reţea conducte plot 3N

Conducte secundare în lungime de 8.323 ml

Antene AZBO cu lungimea de 30.171 ml

 

 

9.1.1.11/INVPPS - 6505647-2016

Teren SPP 3N

Suprafaţa totală = 824 mp

UAT Golăieşti,

judeţul Iaşi

824

4

9.2.8.12/INVPPS - 6505595-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bosia Sediul: localitatea Mânzăteşti, comuna Ungheni, judeţul Iaşi, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 578/23.03.2018

CIF 39107291

Staţie pompare SPP 4N

Clădirea instalaţiilor electrice, instalaţie hidromecanică şi de protecţie, agregate de pompare, hidrofor de 30 mc

Clădirea instalaţiilor electrice pentru staţia de pompare:

Suprafaţa construită = 22,55 mp

Suprafaţa desfăşurată = 35,77 mp

Regim de înălţime P +1

UAT Ungheni,

judeţul Iaşi

808,00

9.2.8.6/INVPPS - 6505633-2016

Reţea inter CP Bosia 4N

Reţea inter CP Bosia 4N

Conducte principale CP4 şi CP5,

Premo în lungime totală de 1.495,0

Irig. Golăieşti Plot 4N

Conducte secundare CS10, CS11, CS8 şi CS9 în lungime totală de 7.042 m

Antene AZBO cu o lungime totală de 22.647 m

UAT Golăieşti,

judeţul Iaşi

4.272,00

9.2.8.6 INVPPS - 26447610-2016

Reţea inter CP Bosia 4N - Ungheni

UAT Ungheni,

judeţul Iaşi

18.211,00

9.1.1.11

INVPPS-6505651-2016

Teren SPP 4N

Suprafaţă totală = 590 mp

UAT Ungheni,

judeţul Iaşi

590,00

5

9.2.812/INVPPS - 6505599-2016

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ţuţora Sediul: localitatea Ţuţora, judeţul Iaşi, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 540/30.05.2017

CIF 37906934

Staţie pompare SPP 6N

Clădire staţie de pompare, instalaţie electrică, instalaţie hidromecanică şi de protecţie, agregate de pompare,

hidrofor de 30 mc

Clădire staţie de pompare:

Suprafaţa construită = 28,05 mp

Suprafaţa desfăşurată = 56,10 mp

Regim de înălţime P +1

UAT Ţuţora,

judeţul Iaşi

22.697,00

9.2.8.6/INVPPS - 6505637-2016

Reţea CP+CS SPP 6 Nord

Reţea CP+CS SPP 6 nord =2.100 ml

Subtraversare Jijia SPP6 nord = 40 ml

Subtraversare CP Plot 6 N = 12 ml

Podeţ tubular plot 6 N = 1 buc.

Reţea CP + CS plot 6 N = 2.082 ml

Conducte principale plot 6 N =1.700 ml

Construcţii hidro plot 6 nord = 12 buc.

Irig. Plot 6N =20.100 ml

88.237,32

9.1.1.11/INVPPS - 6505659-2016

Teren SPP 6N

Suprafaţă totală = 425 mp

425,00

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Olt, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.037/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Olt, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexă, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 11 iulie 2018.

Nr. 1.244.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate În domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Olt

 

Nr. cri.

Codul de clasificare şi nr. MF

alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

9.2.8/6497381

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ianca DIG-CO Sediul: Gura Padinii, judeţul Olt, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 524/31.08.2015

CIF RO 35153201

Staţie 202-SPPW1N2/1

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo.

Suprafaţă construită - 50 mp

UAT Ianca,

judeţul Olt

6.930,07

9.1.6/6497405

Teren aferent Staţiei 202-S PPW1N2/1

Suprafaţa totală = 100 mp

UAT Ianca,

judeţul Olt

41,36

9.2.8/6497383

Staţie 202-5PPW1N2/2

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 50 mp

UAT Ianca,

judeţul Olt

6.550,89

9.1.6/6497407

Teren aferent Staţiei 202-S PPW1N2/2

Suprafaţa totală = 100 mp

UAT Ianca,

judeţul Olt

41,36

2

9.2.8/6497703

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rusăneşti Sediul: Rusăneşti, Judeţul Olt, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 543/08,06.2017

CIF RO 38099689

Staţie 295-SPP3 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită - 6 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

32,2

9.1.6/6497823

Teren aferent Staţiei 295-SPP3

Suprafaţa totală = 26 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

4,09

9.2.8/6497767

295 - Amenajare interioară SPP3 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 1.404 m,

care deservesc suprafaţă brută de 96 ha şi netă 93 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

161,62

9.2.8/6497705

Staţie 295-SPP4 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

33,91

9.1.6/6497827

Teren aferent Staţiei 295-SPP4

Suprafaţa totală = 107 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

16,86

9.2.8/6497769

295 - Amenajare interioară SPP4 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 3.822 m, care deservesc suprafaţa brută de 170 ha şi netă 165 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

184,87

 

 

9.2.8/6497707

 

 

Staţie 295-SPP5 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

34,19

 

9.1.6/6497629

 

 

Teren aferent Staţiei 295-SPP5

Suprafaţa totală = 143 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

22,53

 

9.2.8/6497771

 

 

295 - Amenajare interioară SPP5 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 3.384 m,

care deservesc suprafaţă brută de 216 ha şi netă 209 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

161,51

 

9.2.8/6497709

 

 

Staţie 295-SPP6 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

34,19

 

9.1.6/6497831

 

 

Teren aferent Staţiei 295-SPP6

Suprafaţa totală = 116 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

18,28

 

9.2.8/6497773

 

 

295 - Amenajare interioară SPP6 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 3.384 m,

care deservesc suprafaţă brută de 218 ha şi netă 211 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

175,23

 

9.2.8/6497711

 

 

Staţie 295-SPP7 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

33,54

 

9.1.6/6497833

 

 

Teren aferent Staţiei 295-SPP7

Suprafaţa totală = 116 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

18,28

 

9.2.8/6497775

 

 

295 - Amenajare interioară SPP7 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 3.384 m,

care deservesc suprafaţă brută de 218 ha şi netă 211 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

147,67

 

9.2.8/6497713

 

 

Staţie 295-SPP8 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

33,62

 

9.1.6/6497835

 

 

Teren aferent Staţiei 295-SPP8

Suprafaţa totală = 113 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

17,8

 

9.2.8/6497777

 

 

295 - Amenajare interioară SPP8 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 3.240 m, care deservesc suprafaţă brută de 218 ha şi netă 211 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

216,06

 

 

9.2.8/6497715

 

 

Staţie 295-SPP9 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

33,62

9.1.6/6497639

Teren aferent 295-SPP9

Suprafaţa totală = 135 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

21,27

9.2.8/6497779

295 - Amenajare interioară SPP9 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 3.408 m,

care deservesc suprafaţă brută de 180 ha şi netă 174 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

223,64

9.2.8/6497717

Staţie 295 -SPP10 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

33.66

9.1.6/6497641

Teren aferent 295 Staţiei SPP10

Suprafaţa totală = 26 mp

UAT Rusăneşti

judeţul Olt

4,1

9.2.8/6497781

295 - Amenajare interioară SPP10 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 1.404 m,

care deservesc suprafaţă brută de 91 ha şi netă 88 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

190,36

9.2.8/6497719

Staţie 295-SPP11 Rusăneşti

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 7 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

29,09

9.1.6/6497843

Teren aferent 295 Staţiei SPP11

Suprafaţa totală = 26 mp

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

4,1

9.2.8/6497783

295 - Amenajare interioară SPP11 Rusăneşti

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 1.404 m, care deservesc suprafaţă brută de 53 ha şi netă 51 ha

UAT Rusăneşti,

judeţul Olt

212,57

3.

9.2.8/6497543

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Deveselu 1 Romanaţi

Sediul: Deveselu, judeţul Olt, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 558/06.12.2017

CIF RO 38675234

205 - Amenajare interioară plot SPP51

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 33.246 m, care deservesc suprafaţa brută de 1.943 ha şi netă de 1.839 ha

UAT Deveselu,

judeţul Olt

13.558,22

9.2.8/6497491

Staţie 205SPP 51 CD 6 - km 5 + 435

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţi] hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 186 mp

UAT Deveselu,

judeţul Olt

316,64

9.1.6/6497583

205-Teren aferent SPP 51

Suprafaţă = 186 mp

UAT Deveselu,

judeţul Olt

29,31

4.

9.2.8/6497615

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Romanaţi Sud Sediul: Corabia. DN 54, bloc fizic 62, parcela 4, judeţul Olt (în incinta fermei Tudor Vladimirescu), înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare la nr. 570/12.02.2018

CIF 15338086

294 - Amenajare interioară plot 28

Reţeaua de conducte şi antene cu o lungime de 11.464 m, care deservesc suprafaţă brută de 513 ha şi netă de 486 ha

UAT Corabia,

judeţul Olt

7.066,86

9.2.8/6497605

staţie 294-SPP28 CD I-2

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo

Suprafaţă construită 40 mp

UAT Corabia,

judeţul Olt

8.049,26

9.1.6/6497689

294 - Teren aferent SPP 28

Suprafaţă = 200 mp

UAT Corabia,

judeţul Olt

31,51

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

 

Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare În Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii de distribuţie, cu excepţia operatorilor de distribuţie concesionari, emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numai după obţinerea de la operatorul reţelei electrice din amonte fie a avizelor tehnice de racordare proprii ce conţin condiţiile tehnico-economice de racordare suplimentare, fie a comunicării prevăzute la art. 62 alin. (1), ca urmare a solicitării de actualizare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) şi b), În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau alin. (2) lit. b).”

2. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.

(2) Cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria prevăzută la art. 41 lit. b) cu un anumit proiectant/constructor atestat, în condiţiile art. 44 alin. (4), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare.”

3. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. a) cu personal propriu sau încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectare/ executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.”

4. La articolul 44, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la ari. 41 lit. b), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.”

5. La articolul 44, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.”

6. La articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) în situaţia prevăzută la alin. (4), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare.”

7. În anexa nr. 1 la regulament, definiţia instalaţiei de racordare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului, excluzând contorul de energie electrică;”,

8. În anexa nr. 1 la regulament, definiţia tarifului de racordare se modifică şi va avea următorul cuprins:

„tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea lucrărilor de racordare a unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile aferente contorului de energie electrică;”.

9. În anexa nr. 3 la regulament, după punctul 2.1 se introduce un nou punct, punctul 2.11, cu următorul cuprins:

„2.11 Emiterea avizului tehnic de racordare a organizării de şantier pentru construirea ansamblului de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale este condiţionată de constituirea de către dezvoltator a unei garanţii de tip depozit escrow, pentru finanţarea integrală a realizării reţelei electrice prevăzute la pct. 2.1.”

10. În anexa nr. 3 la regulament, după punctul 4.4 se Introduce un nou punct, punctul 4.41, cu următorul cuprins:

„4.41. În situaţia prevăzută la pct. 4.4, contractul de lucrări pentru execuţia reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu se încheie de către operatorul de distribuţie concesionar cu un anumit constructor atestat, ales de către dezvoltator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire a reţelei respective.”

11. În anexa nr. 3 la regulament, punctul 6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6.1. Operatorul de distribuţie concesionar restituie dezvoltatorului o cotă din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevăzut la pct. 4.1, numai după ce numărul cererilor de racordare individuale înregistrate la operatorul de distribuţie concesionar, din partea viitorilor clienţi din ansamblu, utilizatori ai reţelei, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al locurilor de consum din ansamblu, pentru alimentarea cărora s-a realizat reţeaua respectivă.”

12. În anexa nr. 3 la regulament, după punctul 6.1 se introduce un punct nou, punctul 6.11, cu următorul cuprins:

„6.11. Operatorul de distribuţie concesionar restituie cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public, în maximum 30 de zile de la data îndeplinirii condiţiei prevăzute la pct. 6.1.”

Art. II. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2018.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Henorel-Florin Soreaţă

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 111.