MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 597         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Vineri, 13 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

707. - Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică/sectorială

 

5.169/2.482. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 351 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publică/sectorială

 

Având în vedere:

- Memorandumul nr. 4.284/14.03.2018//20/4.708/AIL/15.03.2018 privind stabilirea unui mecanism de creștere a competitivității companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție

publică/sectorială:

- Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 575.293 din 31.05.2018, înregistrată la Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. 9.838/ANAP din 4.06,2018;

- Referatul de aprobare nr. 278/DGPPRAL din 3.07.2018,

în baza art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Autoritățile/Entitățile contractante, după publicarea anunțului de participare/simplificat, au obligația de a transmite o invitație către fiecare dintre operatorii economici prevăzuți în anexă, în funcție de domeniul contractului de achiziție publică/sectorială care urmează să fie atribuit.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,

Bogdan Pușcaș

 

 

București, 3 iulie 2018.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

 

LISTA

operatorilor economici cu capital majoritar sau integral de stat pe domenii, subdomenii și activități autorizate prin statut (principale și secundare) - conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN

ordonate după secțiuni, diviziuni, grupe și clase conform clasificării CAEN

 

Denumire Autoritate publică tutelară

Coci de identificare fiscală

întreprindere

publică

Denumire întreprindere publică

(lista include și filiale ale întreprinderilor publice)

SECȚIUNE cf. clasificării CAEN Rev. 2 (Ordin al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007) constă în titluri identificate printr-un cod alfabetic)

DIVIZIUNE Cf. clasificării CAEN Rev. 2 (Ordin al președintelui Institutului Național de Statistica nr. 337/2007) constă în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre

GRUPĂ cf. clasificării CAEN Rev. 2 (Ordin al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007) constă în titluri Identificate printr-un cod numeric de trei cifre

CLASA cf. clasificării CAEN Rev. 2 (Ordii a) președintelui Institutului Național da Statistică nr. 33712007) constă te titluri Identificate printr-un cod numeric de patru cifre - raportata de autoritățile publice tutelare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ministerul Cercetării și Inovării

20302550

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011

Cultivarea plantelor nepermanente

0111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Ministerul Cercetării și Inovării

20302550

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011

Cultivarea plantelor nepermanente

0112

Cultivarea orezului

Ministerul Cercetării și Inovării

2522213

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Biotehnologii în Horticultura Ștefănești - Argeș

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

012

Cultivarea plantelor din culturi permanente

0121

Cultivarea strugurilor

Ministerul Cercetării și Inovării

20302550

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

012

Cultivarea plantelor din culturi permanente

0128

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

Agenția Domeniilor Statului

496401

Agroprodcom Lazarea - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

014

Creșterea animalelor

0141

Creșterea bovinelor de lapte

Agenția Domeniilor Statului

1562147

Sericarom - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

014

Creșterea animalelor

0149

Creșterea altor animale

Ministerul Cercetării și Inovării

13828251

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

014

Creșterea animalelor

0149

Creșterea altor animale

Ministerul Cercetării și Inovării

20302550

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

016

Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0161

Activități auxiliare pentru producția vegetală

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

016

Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0161

Activități auxiliare pentru producția vegetala

Agenția Domeniilor Statului

524277

Agroprodcom Odorheiu Secuiesc -S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

01

Agricultură, vânătoare și servicii anexe

016

Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0162

Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Ministerul Apelor și Pădurilor

1590120

Regia Națională a Pădurilor Romsilvă - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25543282

R.N.P. Romsilvă - Administrația Parcului Național Munții Măcinului - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25614391

R.N.R Romsilvă - Administrația Parcului Național Călimani - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25615427

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Piatra Craiului - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

 

Ministerul Apelor și Pădurilor

25618733

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Cheile Bicazului-Hășmaș - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25629716

R.N.R Romsilva - Administrația Parcului Natural Putna - Vrancea - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25631538

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Cozia - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25636012

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Bucegi - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25641582

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25645525

R.N.P Romsilva - Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25645770

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Vânători Neamț -R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25646725

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural

Balta Mică a Brăilei -R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25649420

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Buila-Vânturarița - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25655839

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național

Semenic - Cheile Carasului - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25655847

R.N.R Romsilva - Administrația Parcului Național Domogled - Valea Cernei - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25655855

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național

Cheile Nerei - Beușnița - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25658983

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiera

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25667302

R.N.R Romsilva - Administrația Parcului Natural Comana - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiera

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25680395

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Defileul Jiului - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiera

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25697630

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Retezat - R.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25713883

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național Munții Rodnei - R.A.

Agricultura, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

 

Ministerul Apelor și Pădurilor

25741956

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Apuseni - R.A

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alta activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Apelor și Pădurilor

25743884

R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului

Agricultură, silvicultură și

pescuit

02

Silvicultură și exploatare

forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Energiei

14814483

Minprest SERV - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicuitură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

021

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Silvicultură și alte activități forestiere

Ministerul Cercetării și Inovării

34638446

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultur㠄Marin Drăcea”

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

022

Exploatarea forestieră

0220

Exploatarea forestieră

Ministerul Energiei

14814483

Minprest SERV - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

022

Exploatarea forestieră

0220

Exploatarea forestieră

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicuitură și exploatare forestieră

022

Exploatarea forestieră

0220

Exploatarea forestieră

Ministerul Cercetării și Inovării

2795310

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

024

Activități de servicii anexe silviculturii

0240

Activități de servicii anexe silviculturii

Ministerul Cercetării și Inovării

18107639

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie. Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

024

Activități de servicii anexe silviculturii

0240

Activități de servicii anexe silviculturii

Ministerul Energiei

14814483

Minprest SERV - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicultură și exploatare forestieră

024

Activități de servicii anexe silviculturii

0240

Activități de servicii anexe silviculturii

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

02

Silvicuitură și exploatare forestieră

024

Activități de servicii anexe silviculturii

0240

Activități de servicii anexe silviculturii

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

03

Pescuitul și acvacultura

032

Acvacultura

0321

Acvacultura maritimă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

1923799

Piscicola - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

03

Pescuitul și acvacultura

032

Acvacultură

0322

Acvacultură în ape dulci

Ministerul Cercetării și Inovării

34638446

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultur㠄Marin Drăcea”

Agricultură, silvicultură și pescuit

03

Pescuitul și acvacultura

032

Acvacultură

0322

Acvacultură în ape dulci

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Agricultură, silvicultură și pescuit

C3

Pescuitul și acvacultura

032

Acvacultură

0322

Acvacultură în ape dulci

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria extractivă

05

Extracția cărbunelui superior și inferior

051

Extracția cărbunelui superior (PCS=>23.865 kJ/kg)

0510

Extracția cărbunelui superior (PCS=>23.865 kJ/kg)

Ministerul Energiei

30859649

Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

Industria extractivă

05

Extracția cărbunelui superior și inferior

051

Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0510

Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJTkg)

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Industria extractivă

05

Extracția cărbunelui superior și inferior

052

Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0520

Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJTkg)

Ministerul Energiei

14056826

Societatea Regia Națională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A.

Industria extractivă

06

Extracția petrolului brut și a gazelor naturala

062

Extracția gazelor naturale

0620

Extracția gazelor naturale

 

Ministerul Economiei

2117946

Compania Regia Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest - S.A.

Industria extractivă

07

Extracția minereurilor metalifere

072

Extracția minereurilor metalifere neferoase

0729

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Ministerul Economiei

4330648

Compania Regia Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” Deva Filiala „Rosiamin” Roșia Montana - S.A.

industria extractivă

07

Extracția minereurilor metalifere

072

Extracția minereurilor metalifere neferoase

0729

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Ministerul Economiei

11551757

Cupru Min - S.A. Abrud

Industria extractivă

07

Extracția minereurilor metalifere

072

Extracția minereurilor metalifere neferoase

0729

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Ministerul Economiei

14271549

Compania Regia Națională a Cuprului. Aurului și Fierului Minvest - S.A. Deva Filiala Certej - S.A.

Industria extractivă

07

Extracția minereurilor metalifere

072

Extracția minereurilor metalifere neferoase

0729

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Ministerul Economiei

15699870

Compania Regia Naționala a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” - S.A. Deva - Filiala „Servicii Publice” S.R.L.

Industria extractivă

07

Extracția minereurilor metalifere

072

Extracția minereurilor metalifere neferoase

0729

Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Ministerul Economiei

14322197

Societatea Băița - S.A.

Industria extractivă

08

Alte activități extractive

081

Extracția pietrei, nisipului și argilei

0811

Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

Ministerul Economiei

1590430

Societatea Regia Națională a Sării - S.A.

Industria extractiva

08

Alte activități extractive

089

Alte activități extractive n.c.a.

0893

Extracția sării

Ministerul Economiei

1590040

Soci Etatea Regia Națională a Apelor Minerale - S.A.

Industria extractivă

08

Alte activități extractive

089

Alte activități extractive n.c.a.

0899

Alte activități extractive n.c.a.

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Industria extractivă

08

Alte activități extractive

089

Alte activități extractive n.c.a.

0899

Alte activități extractive n.c.a.

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria extractivă

08

Alte activități extractive

089

Alte activități extractive n.c.a.

0899

Alte activități extractive n.c.a.

Ministerul Turismului

2093294

Germisara - S.A.

Industria extractivă

08

Alte activități extractive

089

Alte activități extractive n.c.a.

0899

Alte activități extractive n.c.a.

Ministerul Economiei

14923006

Conversmin - S.A.

Industria extractivă

09

Activități de servicii anexe extracției

099

Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

0990

Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

Ministerul Economiei

32387844

Minvest Roșia Montană - S.A.

Industria extractivă

09

Activități de servicii anexe extracției

099

Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

0990

Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

Ministerul Economiei

11945506

Societatea Regia Națională Plafar - S.A.

industria prelucrătoare

10

Industria alimentară

108

Fabricarea altor produse alimentare

1083

Prelucrarea ceaiului și cafelei

Ministerul Cercetării și Inovării

2522213

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Ștefănești - Argeș

industria prelucrătoare

11

Fabricarea băuturilor

110

Fabricarea băuturilor

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

17

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

172

Fabricarea articolelor din hârtie și carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1811

Tipărirea ziarelor

Banca Națională a României

361242

Imprimeria Băncii Naționale a României - R.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

 

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei” - IFIN - HH

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

5194978

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - Geoecomar

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

15576142

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive - ICPMRR București

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

18923009

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr - Brașov

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Ministerul Finanțelor Publice

2779625

Compania Regia Național㠄Imprimeria Regia Națională  - S.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Ministerul Transporturilor

14547106

Societatea Comerciala Tipografica Filaret - S.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1812

Alte activități de tipărire n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

2795310

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1813

Servicii pregătitoare pentru pre tipărire

Ministerul Cercetării și Inovării

18923009

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr - Brașov

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1814

Legătorie și servicii conexe

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

181

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi

1814

Legătorie și servicii conexe

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

182

Reproducerea înregistrărilor

1820

Reproducerea înregistrărilor

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Industria prelucrătoare

18

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

182

Reproducerea înregistrărilor

1820

Reproducerea înregistrărilor

Ministerul Cercetării și Inovării

2638104

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

201

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare

2011

Fabricarea gazelor industriale

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

201

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare

2011

Fabricarea gazelor industriale

 

Ministerul Cercetării și Inovării

3008580

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare

Chimico-Farmaceutică - I.C.C.F.

București

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a

produselor chimice

204

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

Ministerul Cercetării și Inovării

3008580

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - I.C.C.F. București

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

204

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie

2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

Ministerul Cercetării și Inovării

3324060

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

204

Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie

2042

Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

Ministerul Economiei

14469423

Pirochim Victoria - S.A.

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

205

Fabricarea altor produse chimice

2051

Fabricarea explozivilor

Ministerul Economiei

21727401

Fabrica de Pulberi - S.A.

Industria prelucrătoare

70

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

205

Fabricarea altor produse chimice

2051

Fabricarea explozivilor

Ministerul Cercetării și Inovării

3008580

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - I.C.C.F. București

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

205

Fabricarea altor produse chimice

2053

Fabricarea uleiurilor esențiale

Ministerul Cercetării și Inovării

3008580

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - I.C.C.F. București

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

205

Fabricarea altor produse chimice

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

3324060

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Industria prelucrătoare

20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

205

Fabricarea altor produse chimice

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

3008580

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - I.C.C.F. București

industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

211

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Ministerul Sănătății

1073095

Antibiotice - S.A.

Industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

211

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Ministerul Sănătății

11653560

Compania Națională Unifarm - S.A.

Industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

211

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Ministerul Cercetării și Inovării

3008580

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - I.C.C.F. București

Industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

212

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei - IFIN  - HH

Industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

212

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Ministerul Cercetării și Inovării

3324060

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

212

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Ministerul Sănătății

11653560

Compania Națională Unifarm - S.A.

Industria prelucrătoare

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

212

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

Ministerul Economiei

11438007

Sistemplast - S.A.

Industria prelucrătoare

22

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

222

Fabricarea articolelor din material plastic

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

Ministerul Cercetării și Inovării

5640892

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași

Industria prelucrătoare

23

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

231

Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Industria prelucrătoare

23

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

234

Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

Ministerul Cercetării și Inovării

5640892

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

241

Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2410

Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Ministerul Cercetării și Inovării

5640892

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

243

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

Banca Națională a României

427304

Monetăria Statului - R A.

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

243

Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2434

Trefilarea lirelor la rece

Ministerul Economiei

14531223

Compania Națională Romarm - S.A. Filiala Societatea Comercială Metrom - S.A.

industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

244

Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase

2444

Metalurgia cuprului

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

244

Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoasa

2445

Producția altor metale neferoasa

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

244

Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoasa

2446

Prelucrarea combustibililor nucleari

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgica

245

Turnarea metalelor

2453

Turnarea metalelor neferoase ușoare

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

245

Turnarea metalelor

2454

Turnarea altor metale neferoase

Ministerul Cercetării și Inovării

5640892

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași

Industria prelucrătoare

24

Industria metalurgică

245

Turnarea metalelor

2454

Turnarea altor metale neferoase

Ministerul Economiei

2413593

Șantierul Naval 2 Mai - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

251

Fabricarea de construcții metalice

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Ministerul Economiei

15657042

Uzina Mecanică Orăștie - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

251

Fabricarea de construcții metalice

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

251

Fabricarea de construcții metalice

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Ministerul Energiei

14614483

Minprest Serv - S.A.

industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

252

Producția da rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

 

Ministerul Economiei

1769224

Compania Națională Romarm - S.A. București Filiala Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din

metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și

muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

2978636

Compania Națională Romarm - S.A. - Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și

muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

3180070

Compania Națională Romarm - S.A. - Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Dragomirești - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

13652413

Soci Etatea „Tohan” - S.A. Filială a Companiei Naționale „Romarm”- S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și

muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

13945863

Compania Naționala Romarm - S.A. București Filiala Societatea Comercială Carfil - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și

muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

14361269

Electromecanica Ploiești - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

14366231

Arsenal-Resita - S.A. Filială a Companiei Naționale Romarm - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și

muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

14373832

Soci Etatea „Uzina Mecanică Sadu” - S.A. Filiala a Companiei Naționale „Romarm” - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și

muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

14423850

Compania Național㠄Romarm” Filiala Uzina Mecanică București - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

14531223

Compania Națională Romarm - S.A. Filiala Societatea Comercială Metrom - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Economiei

15657042

Uzina Mecanică Orăștie - S.A.

industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

 

Ministerul Economiei

16368506

Compania Națională Romarm - Sa București Filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

254

Fabricarea armamentului și muniției

2540

Fabricarea armamentului și muniției

Ministerul Cercetării și Inovării

2795310

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

255

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

255

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2550

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2561

Tratarea și acoperirea metalelor

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2561

Tratarea și acoperirea metalelor

Ministerul Cercetării și Inovării

2538104

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni da mecanică generală pe bază de plată sau contract

2562

Operațiuni da mecanică generală

Ministerul Cercetării și Inovării

3193984

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2562

Operațiuni de mecanică generală

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2562

Operațiuni de mecanică generală

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

2562

Operațiuni de mecanică generală

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

256

Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni da mecanică generală pe bază de plată sau contract

2562

Operațiuni da mecanică generală

Banca Naționala a României

427304

Monetăria Statului - R.A.

industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

257

Producția de unelte și articole de fierărie

2571

Fabricarea produselor de tăiat

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

257

Producția de unelte și articole de fierăria

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanica Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalica și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

259

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2591

Fabricarea de recipienți, containere și alte produsa similare din oțel

 

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din

metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

259

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2591

Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanica Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

259

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2592

Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

259

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2593

Fabricarea articolelor din lire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

259

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2594

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

Banca Naționala a României

427304

Monetăria Statului - R.A.

Industria prelucrătoare

25

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

259

Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

3324060

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice

Industria prelucrătoare

26

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

261

Fabricarea componentelor electronice

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom - R.A.

Industria prelucrătoare

26

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

261

Fabricarea componentelor electronice

2612

Fabricarea altor componente electronice

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom - R.A.

industria prelucrătoare

26

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

262

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2620

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom -R.A.

Industria prelucrătoare

26

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

263

Fabricarea echipamentelor de comunicații

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicații

Ministerul Cercetării și Inovării

9113623

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 INCD

Industria prelucrătoare

26

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

267

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

Ministerul Economiei

340312

IOR - S.A.

Industria prelucrătoare

26

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

267

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2670

Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Industria prelucrătoare

27

Fabricarea echipamentelor electrice

273

Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

2732

Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom - R.A.

Industria prelucrătoare

27

Fabricarea echipamentelor electrice

279

Fabricarea altor echipamente electrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

Ministerul Cercetării și Inovării

2795310

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA

industria prelucrătoare

28

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

283

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

2830

Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

 

Ministerul Economiei

16790682

Prelmec - S.A.

Industria prelucrătoare

26

Fabricarea da mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

284

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte

2841

Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Ministerul Cercetării și Inovării

3193984

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești

Industria prelucrătoare

28

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

289

Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Ministerul Cercetării și Inovării

3193984

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești

industria prelucrătoare

28

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

289

Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifica

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

9113623

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 INCD

industria prelucrătoare

28

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

289

Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifica

2899

Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Industria prelucrătoare

30

Fabricarea altor mijloace de transport

302

Fabricarea materialului rulant

3020

Fabricarea materialului rulant

Ministerul Cercetării și Inovării

434670

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială .Elie Carafoli” - I.N.C.A.S.  București

industria prelucrătoare

30

Fabricarea altor mijloace de transport

303

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Ministerul Economiei

1132930

IAR - S.A.

industria prelucrătoare

30

Fabricarea altor mijloace de transport

303

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Ministerul Economiei

1576401

Romaero - S.A.

Industria prelucrătoare

30

Fabricarea altor mijloace de transport

303

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Ministerul Economiei

2326144

Avioane Craiova - S.A.

Industria prelucrătoare

30

Fabricarea altor mijloace de transport

303

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3030

Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Ministerul Economiei

938970

Compania Naționala Romarm S.A. - Filiala Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A.

Industria prelucrătoare

30

Fabricarea altor mijloace de transport

304

Fabricarea vehiculelor militare de lupta

3040

Fabricarea vehiculelor militare de lupta

Banca Regia Națională a României

427304

Monetăria Statului - R.A.

Industria prelucrătoare

32

Alte activități industriale n.c.a.

321

Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare

3211

Baterea monedelor

Banca Regia Națională a României

427304

Monetăria Statului - R.A.

industria prelucrătoare

32

Alte activități industriale n.c.a.

321

Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și articolelor similare

3212

Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

Ministerul Economiei

15973541

Sanevit 2003 - S.A.

Industria prelucrătoare

32

Alte activități industriale n.c.a.

325

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

Ministerul Sănătății

11653560

Compania Regia Națională Unifarm - S.A.

Industria prelucrătoare

32

Alte activități industriale n.c.a.

325

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

3250

Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

Banca Regia Națională a României

427304

Monetăria Statului - R.A.

Industria prelucrătoare

32

Alte activități industriale n.c.a.

329

Alte activități industriale

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Ministerul Sănătății

11653560

Compania Regia Națională Unifarm - S.A.

Industria prelucrătoare

32

Alte activități industriale n.c.a.

329

Alte activități industriale

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Ministerul Economiei

13741804

Uzina Mecanică Plopeni - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

Ministerul Energiei

14614483

Minprest Serv - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

 

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și

echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Națională a Uraniului - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3312

Repararea mașinilor

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3312

Repararea mașinilor

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3312

Repararea mașinilor

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3312

Repararea mașinilor

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3313

Repararea echipamentelor electronice și optice

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3313

Repararea echipamentelor electronice și optice

Ministerul Economiei

14232728

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” - S.A.

industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3314

Repararea echipamentelor electrice

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia -  S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3314

Repararea echipamentelor electrice

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3314

Repararea echipamentelor electrice

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3314

Repararea echipamentelor electrice

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom - R.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3314

Repararea echipamentelor electrice

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3315

Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

Ministerul Economiei

14325290

Șantierul Naval Mangalia - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3315

Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

Ministerul Cercetării și Inovării

434670

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațial㠄Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. București

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3316

Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

Ministerul Economiei

1576401

Romaero - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3316

Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

 

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3317

Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Națională a Uraniului - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3319

Repararea altor echipamente

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3319

Repararea altor echipamente

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

331

Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor

3319

Repararea altor echipamente

Banca Regia Națională a României

427304

Monetăria Statului - R.A..

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Ministerul Cercetării și Inovării

434670

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospatial㠄Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. București

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Ministerul Cercetării și Inovării

3193984

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiești

industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Secretariatul General al Guvernului

427282

Monitorul Oficial - R.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom - R.A.

Industria prelucrătoare

33

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

332

instalarea mașinilor și echipamentelor industriala

3320

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Ministerul Energiei

10874881

Societatea Regia Național㠄Nuclearelectrica” - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă calda și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511

Producția de energie electrica

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ..Hidroelectrica” - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511

Producția de energie electrică

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511

Producția de energie electrica

Ministerul Energiei

30655230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă calda și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa calda și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511

Producția de energie electrica

 

Ministerul Energiei

31028788

Electrocentrale Grup S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică,

gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică,

gaze, apă caldă și aer

condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511

Producția de energie electrică

Ministerul Energiei

33636420

Electrocentrale Constanța - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3511

Producția de energie electrica

Ministerul Economiei

13328043

Compania Regia Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3512

Transportul energiei electrice

Ministerul Economiei

13945863

Compania Regia Națională Romarm - S.A. București Filiala Societatea Comerciala Carfil - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3513

Distribuția energiei electrice

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3513

Distribuția energiei electrice

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3513

Distribuția energiei electrice

Ministerul Transporturilor

16828396

Electrificare C.F.R. - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3513

Distribuția energiei electrice

Ministerul Cercetării și Inovării

434670

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațial㠄Elie Carafoli” - I.N.C.A.S. București

Producția și furnizarea de

energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

351

Producția, transportul și distribuția energiei electrice

3514

Comercializarea energiei electrice

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termica, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

352

Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte

3522

Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte

 

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Producția și fumizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și fumizanea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

352

Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte

3523

Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte

Ministerul Energiei

1350020

Conpet - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

353

Furnizarea de abur și aer condiționat

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze. apă caldă și aer condiționat

353

Fumizarea de abur și aer condiționat

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

Ministerul Energiei

14325363

Uzina Termoelectrică Midia - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

353

Furnizarea de abur și aer condiționat

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Producția și furnizarea de

energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

353

Furnizarea de abur și aer condiționat

3530

Furnizarea de abur și aer

condiționat

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

353

Furnizarea de abur și aer condiționat

3530

Furnizarea de abur și aer

condiționat

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

35

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

353

Furnizarea de abur și aer condiționat

3530

Furnizarea de abur și aer condiționat

Ministerul Apelor și Pădurilor

18856244

Exploatare Sistem Zonal Prahova - S.A..

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

360

Captarea, tratarea și distribuția apei

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Naționala a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

360

Captarea, tratarea și distribuția apei

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

360

Captarea, tratarea și distribuția apei

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

360

Captarea, tratarea și distribuția apei

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

360

Captarea, tratarea și distribuția apei

3600

Captarea, tratarea și distribuția apei

Ministerul Cercetării și Inovării

34938931

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

37

Colectarea și epurarea apelor uzate

370

Colectarea și epurarea apelor uzate

3700

Colectarea și epurarea apelor uzate

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Naționala a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

37

colectarea și epurarea apelor uzate

370

colectarea și epurarea apelor uzate

3700

Colectarea și epurarea apelor uzate

 

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor,

activități de decontaminare

37

Colectarea și epurarea apelor uzate

370

Colectarea și epurarea apelor uzate

3700

Colectarea și epurarea apelor uzate

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei - IFIN - HH

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381

Colectarea deșeurilor

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Naționala a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381

Colectarea deșeurilor

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor: activități de recuperare a materialelor reciclabile

381

Colectarea deșeurilor

3811

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei - IFIN - HH

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381

Colectarea deșeurilor

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Națională a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381

Colectarea deșeurilor

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

381

Colectarea deșeurilor

3812

Colectarea deșeurilor periculoase

Ministerul Cercetării și Inovării

2538104

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei - IFIN - HH

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Energiei

10254529

Compania Regia Națională a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea

deșeurilor

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3821

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Ministerul Cercetării și Inovării

2538104

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,

activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3822

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

 

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei” - IFIN - HH

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3822

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

382

Tratarea și eliminarea deșeurilor

3822

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3831

Demontarea

(dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor: activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3831

Demontarea

(dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Ministerul Cercetării și Inovării

2788151

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor: activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

38

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

383

Recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Ministerul Cercetării și Inovării

2538104

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și izotopice  - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

39

Activități și servicii de decontaminare

390

Activități și servicii de decontaminare

3900

Activități și servicii de decontaminare

Ministerul Cercetării și Inovării

3321234

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nuclear㠄Horia Hulubei”- IFIN - HH

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

39

Activități și servicii de decontaminare

390

Activități și servicii de decontaminare

3900

Activități și servicii de decontaminare

Ministerul Cercetării și Inovării

34938931

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

39

Activități și servicii de decontaminare

390

Activități și servicii de decontaminare

3900

Activități și servicii de decontaminare

Ministerul Energiei

10254529

Compania Naționala a Uraniului - S.A.

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

39

Activități și servicii de decontaminare

390

Activități și servicii de decontaminare

3900

Activități și servicii de decontaminare

 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

31029694

Active Conexe - S.A.

Construcții

41

Construcții de clădiri

411

Dezvoltare (promovare) imobiliară

4110

Dezvoltare (promovare) imobiliară

Ministerul Dezvoltării Regionale

Administrației Publice și Fondurilor Europene

14273221

Compania Națională de Investiții „CNP” - S.A.

Construcții

41

Construcții de clădiri

411

Dezvoltare (promovare) imobiliară

4110

Dezvoltare (promovare) imobiliară

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

41

Construcții de clădiri

412

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4120

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

41

Construcții de clădiri

412

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4120

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

421

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4211

Lucrări de construcții a dramurilor și autostrăzilor

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

421

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4211

Lucrări de construcții a dramurilor și autostrăzilor

Ministerul Transporturilor

36727850

Compania Națională de Investiții Rutiere - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

421

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4211

Lucrări de construcții a dramurilor și autostrăzilor

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

421

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4212

Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane.

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A..

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

421

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4212

Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

421

Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate

4213

Construcția de poduri și tuneluri

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

422

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4221

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

422

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4221

Lucrări de construcții a proiectelor utilitara pentru fluide

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

422

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare

4222

Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Ministerul Energiei

10254529

Compania Naționala a Uraniului - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

429

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

4291

Construcții hidrotehnice

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

429

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

4299

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

42

Lucrări de geniu civil

429

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești

4299

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

 

Ministerul Economiei

18644495

Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere „Econord” - S.A. Baia Mare

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări da demolare și de pregătire a terenului

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A..

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4311

Lucrări de demolare a construcțiilor

Ministerul Energiei

10254529

Compania Naționala a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4312

Lucrări de pregătire a terenului

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4312

Lucrări de pregătire a terenului

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4312

Lucrări de pregătire a terenului

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări de demolare și de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

431

Lucrări da demolare și de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări da instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321

Lucrări de instalații electrice

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321

Lucrări de instalații electrice

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321

Lucrări de instalații electrice

Ministerul Energiei

30855230

Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321

Lucrări de instalații electrice

Serviciul Român de Informații

7061781

Rasirom - R A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4321

Lucrări de instalații electrice

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4322

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

 

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4322

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4329

Alte lucrări de instalații pentru construcții

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4329

Alte lucrări de instalații pentru construcții

Ministerul Energiei

30267310

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

432

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții

4329

Alte lucrări de instalații pentru construcții

Ministerul Energiei

10254529

Compania Naționala a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

433

Lucrări de finisare

4332

Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

433

Lucrări de finisare

4333

Lucrări da pardosiră și placare a pereților

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

433

Lucrări de finisare

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

Ministerul Energiei

10254529

Compania Naționala a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

433

Lucrări de finisare

4339

Alte lucrări de finisare

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

439

Alte lucrări speciale de construcții

4391

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Ministerul Cercetării și Inovării

4282451

Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

439

Alte lucrări speciale de construcții

4399

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Ministerul Energiei

10254529

Compania Națională a Uraniului - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

439

Alte lucrări speciale de construcții

4399

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Ministerul Energiei

13267213

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica”- S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

439

Alte lucrări speciale de construcții

4399

Alte lucrări speciale da construcții n.c.a.

Ministerul Energiei

14814483

Minprest Serv - S.A.

Construcții

43

Lucrări speciale de construcții

439

Alte lucrări speciale de construcții

4399

Alte lucrări speciala da construcții n.c.a.

Secretariatul General al Guvernului

2351555

Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - R.A.

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor