MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 601         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 iulie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

514. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

 

515. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat

 

516. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 108.677 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în perioada martie-iulie 2018.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 108.677 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Eventualele sume rămase neutilizate după finalizarea lucrărilor pentru care acestea au fost alocate se restituie la bugetul de stat.

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018,

Nr. 514.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale

 

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1)

Judeţul Alba Total, din care:

 

650

1

Refacere drum judeţean DJ1071: Râmeţ-Ponor - Mogoş, pe raza comunei Ponor, judeţul Alba

Consiliul Judeţean Alba

650

Refacere drum judeţean DJ 750 C: Ponor - Sălciua, pe raza comunei Ponor, judeţul Alba

Refacere drum judeţean DJ 704 G, pe raza oraşului Cugir, judeţul Alba

Refacere drum judeţean DJ 1071: Aiud - Râmeţ-Ponor şi podeţ, pe raza comunei Râmeţ, judeţul Alba

Refacere drum judeţean DJ 750 C: Râmeţ-Valea Mănăstirii, pe raza comunei Râmeţ, judeţul Alba

Refacere drum judeţean DJ 106 E şi rigole, pe raza comunei Şugag, judeţul Alba

2)

Judeţul Bacău Total, din care:

 

3.437

1

Refacere 8,9 km şi 8 podeţe drum judeţean DJ 252 B

Consiliul Judeţean Bacău

3.437

Refacere 6,0 km DJ 123

Refacere 0,7 km DJ 119 E

Refacere 0,25 km şi 1 podeţ DJ 112

Refacere 5,8 km DJ 156 B

Refacere 2,6 km şi 1 podeţ DJ 117

Refacere 0,15 km DJ 116

Refacere 0,5 km DJ 241A

Refacere 0,5 km DJ 207 D

Refacere 8 km şi 2 podeţe DJ 118 B

Refacere 1,8 km DJ 119

Refacere 0,6 km DJ 117 A

Refacere 7 km DJ 252 C

Refacere 0,5 km şi 1 pod DJ 159

Refacere podeţ afectat DJ 116 B

Refacere podeţ afectat DJ 156 A

Refacere 2 podeţe afectate DJ 119 B

Refacere 2,5 km DJ 252 F

Refacere 0,02 km şi 1 podeţ afectat DJ 118

Refacere 0,01 km DJ 252

Refacere 6,5 km DJ 115

Refacere 1 podeţ afectat DJ 252 A

3)

Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care:

 

17

1

Refacere DJ 172G Budacu de Jos 0,5 km

Consiliul judeţean Bistriţa-Năsăud

17

Refacere DJ 173C Budacu de Jos 0,5 km

Refacere DJ 172E Strugureni 0,5 km

Refacere DJ 154C Sebiş 1 km

Refacere DJ 154C Ruştior 0,002 km

4)

Judeţul Botoşani Total, din care:

 

5.766

1

Refacere DJ 291K Lozna - Călineşti, 6,55 km

Consiliul Judeţean Botoşani

5.766

Refacere DJ 293 Mileanca - Coţusca, 14,91 km

Refacere DJ 293ACoţusca - Viişoara, 5,99 km

Refacere DJ 294AAvrămeni - D. Cantemir, 7,8 km

Refacere DJ 294C Borolea - Hăneşti, 5 km

Refacere DJ 298 Baranca, 2,03 km

Refacere DJ 291D Baranca - Bajura, 8,22 km

 

5)

Judeţul Buzău Total, din care:

 

5.800

1

Refacerea carosabilului, terasamentului şi şanţurilor de scurgere a apelor şi desfundarea podeţelor la DJ 203K, între km 96+000-107+000, şi la km 100+300, în punctul Pestriţu, la km 103+200, la km 99+500

Consiliul Judeţean Buzău

5.800

Refacerea DJ 204C, Săruleşti-Bisoca - limită judeţ Vrancea, pe o lungime de 14 km

Refacerea DJ 203L între km 39+200-39+500, km 45+900-46+700

Refacerea şi consolidarea DJ 102F pe următoarele tronsoane: km 16+800-16+920, km 18+000-18+100, km 20+300-^-20+400, km 20+400-20+525, km 20+525-20+625, km 20+700-20+800, km 21+295-21+325, km 21+475-21+550, km 21+640-21+715, km 21+785-21+825, km 21+865-21+930, km 22+075-22+155, km 22+190-22+250, km 22+350-22+515, podeţul de la km 23+160, podeţul de la km 23+094, km 23+281- 23+303, km 23+500-23+580, km 24+053-24+133, podul amplasat la km 24+610, km 24+837-24+900, podeţul existent la km 23+675, km 25+186-25+280

6)

Judeţul Caraş-Severin Total, din care:

 

4.569

1

Refacere corp drum DJ 571,3 km, tronson între Şasea Montană şi Cărbunari (spălare corp drum din piatră spartă pe o suprafaţă de 9000 mp) (comuna Cărbunari)

Consiliul Judeţean Caraş-Severin

4.569

Refacere 11 km DJ 585 avariat pe porţiuni (25%) (comuna Dodin)

Refacere corp drum DJ 586 pe o suprafaţă de 1 mp şi o adâncime de aproximativ 2 m (comuna Ocna de Fier)

Refacere 1 podeţ pe DJ 586, Vârtoape afectat pe 5 m lungime, 0,3 m lăţime şi 3 m înălţime (comuna Ocna de Fier)

Refacere 6,5 km DJ 684, spălare corp drum cca. 45% (comuna Rusca Montană)

Refacere 1 podeţ pe DJ 608C, Valea Seacă pe o lungime de 40 m (drum aflat în perioada de execuţie) (comuna Slatina Timiş)

Refacere 300 ml zid de sprijin din beton la DJ582 Slatina Timiş-Văliug, la ieşirea din Slatina Timiş (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,050 km acostament distrus şi subspălare 10 ml zid de sprijin, DJ 582, la km 58 + 800-58 + 850 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,030 km corp drum distrus, 40 ml zid de sprijin din zidărie de piatră şi 30 mi parapet metalic, DJ 582 la km 58 + 700-58 + 730 (comuna Slatina Timiş)

Refacere fundaţie şi elevaţie distrusă zid sprijin gabioane pe 100 m lungime, corp drum lăţime 3,5 m şi acostamente distruse pe 0,7 m lăţime, avariat subtraversare podeţ la DJ 582, la km 58 + 500-58 + 400 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 30 ml corp drum distrus, fundaţie şi elevaţie zid de sprijin distrus şi parapet metalic distrus pe DJ 582 la km 58 + 400 (comuna Slatina Timiş)

Refacere zid de sprijin gabioane, 20 ml parapet metalic, 0,005 km corp drum la DJ 582 - la km 58 + 300 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 30 ml fundaţie zid de sprijin şi elevaţie, 0,045 km avariat corp drum, 100 ml depuneri aluviuni la DJ 582 la km 58 + 200 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 70 ml zid de sprijin din beton (subspălare fundaţie şi acostament) DJ 582 la km 58 + 100 (comuna Slatina Timiş)

Refacere pod pe DJ 582 (subspălare fundaţie culee) la km 58 + 100 (comuna Slatina Timiş)

Refacere acostament şi rambleu, distrus pe 0,050 km DJ 582 la km 57 + 000 (comuna Slatina Timiş)

Refacere corp drum distrus pe 0,035 km DJ582 la km 57 + 200-57 + 300 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 80 ml parapet metalic, DJ 582 la km 57 + 200-57 + 300 (comuna Slatina Timiş)

Refacere pod pe DJ 582 avariat pe o lungime de 6 m (subspălare fundaţie culee) - la km 57 + 390 (comuna Slatina Timiş)

Refacere corp drum avariat pe 0,040 km DJ582,40 ml zid de sprijin (1,5 m) din beton şi elevaţie (2,5 m), subspălare fundaţie; 40 ml parapet metalic - la km 56 + 860-56 + 900 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 50 ml zid de sprijin din beton pe DJ 582 (subspălare fundaţie) - la km 56 + 780, dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 70 ml parapet metalic, DJ 582 - la km 56 + 780, dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere rambleu avariat pe 0,020 km DJ 582 - la km 56 + 730 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere fundaţie zid de sprijin din beton distrus pe 85 ml, DJ 582 - la km 56 + 490-56 + 575 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,002 km corp drum, subspălare; 100 ml zid de sprijin din gabioane, fundaţie şi elevaţie, distrus; 100 ml parapet metalic pe DJ 582 - la km 57 + 770-55 + 870 (comuna Slatina Timiş)

Refacere zid sprijin, corp drum pe 15 ml, decolmatare podeţ la km 55 + 585, DJ 582 - la km 55 + 550-55 + 585 (comuna Slatina Timiş)

Refacere taluz rambleu pe 0,013 km, DJ 58, la km 55 + 525-55 + 555 (comuna Slatina Timiş)

Refacere timpan podeţ, avariat, pe DJ 582 la km 55 + 286 (comuna Slatina Timiş)

Refacere 28 ml zid de sprijin (subspălare fundaţie) DJ 582, la km 55 + 006-55 + 034 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,075 km corp drum distrus; 75 ml zid de sprijin din beton (fundaţie şi elevaţie distruse); 75 ml parapet metalic pe DJ 582, la km 54 + 525-54 + 600, dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 15 ml zid de sprijin din piatră brută (subspălare fundaţie şi distrus), DJ 582 la km 50 + 950-50 + 96 (comuna Slatina Timiş)

 

 

Refacere podeţ şi 10 ml zidărie din piatră brută pe DJ 582, la km 51 +150 (comuna Slatina Timiş)

 

 

Refacere 0,005 km acostament DJ 582, la km 51 + 480 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 22 ml parapet metalic, DJ 582, la km 51 + 810-51 + 832 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,020 km corp drum; 20 ml zid de sprijin; 20 ml parapet metalic la DJ 582 - km 52 + 040-52 + 060, dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 30 ml zid de sprijin din piatră de râu pe DJ 582-km 52 + 200-52 + 230 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 10 ml parapet metalic la DJ 582 km 52 + 375-52 + 387 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,028 km corp drum; 28 ml fundaţie zid de sprijin din piatră de râu; 28 ml parapet metalic la DJ 582, km 52 + 500-52 + 528 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,012 km DJ 582 taluz rambleu, km 52 + 615-52 + 627 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 49 ml fundaţie zid de sprijin din beton pe DJ 582, km 52 + 627-52 + 676 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,020 km DJ 582 taluz rambleu km 52 + 700-52 + 720 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 25 ml fundaţia din zidărie de piatră brută la zidul de sprijin din beton pe DJ 582 km 52 + 720-52 + 745 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 15 ml fundaţie zid de sprijin pe DJ 582 km 52 + 745-52 + 760 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,040 km DJ 582 taluz rambleu km 52 + 785-52 + 825 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere corp drum 0,065 km, 65 ml zid sprijin, 65 ml parapet metalic la DJ 582, km 52 + 825-52 + 890 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,050 km corp drum, 50 ml zid sprijin din zidărie de piatră, 50 ml parapet metalic la DJ 582 km 52 + 910-52 + 960 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,150 km acostament şi corp drum, 70 ml zid sprijin (2 buc.), 150 ml parapet metalic la DJ 582, km 53 + 050-53 + 200 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 50 ml parapet metalic la DJ 582 km 53 + 350-53 + 400 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 20 ml zid sprijin din zidărie de piatră, subspălare fundaţie, pe DJ 582 km 53 + 595-53 + 615 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 55 ml parapet metalic la DJ 582, km 53 + 700-53 + 755 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,030 km rambleu, corp drum pe 30 m lungime, pe DJ 582, km 53 + 720-53 + 750 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,020 km corp drum, 68 ml fundaţie zid sprijin din beton pe DJ582, km 54 + 000-54 + 068 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,020 km corp drum, 50 mi subspălare zid sprijin din beton, 20 ml parapet metalic la DJ 582 km 54 + 350-54 + 400 dreapta (comuna Slatina Timiş)

Refacere 0,010 km DJ 582 taluz debleu, km 54 + 350 - stânga (comuna Slatina Timiş)

Refacere 6 podeţe colmatate pe DJ 582 (comuna Slatina Timiş)

Refacere rigole colmatate pe 12 km, DJ 582 (comuna Slatina Timiş)

Refacere corp drum avariat pe 0,148 km, DJ 582A, în 8 locuri diferite (comuna Târnova)

Refacere zid de sprijin avariat pe 15 ml lungime, 0,4 m lăţime, 2 m înălţime în proporţie de 40%, la DJ 582A (comuna Târnova)

Refacere zid de sprijin distrus pe 15 ml lungime, 0,4 m lăţime, 2 m înălţime în proporţie de 100%, la DJ 582A (comuna Târnova)

Refacere corp drum pe o suprafaţă de 300 mp, DJ 582 A Târnova - Reşiţa (comuna Târnova)

Refacere podeţ colmatat pe DJ 582 A pe o lungime de 7 m (comuna Târnova)

Refacere 0,086 km, DJ 683 (degradare dale de beton) (comuna Zăvoi)

Refacere corp drum DJ 571, pe 2 km la ieşirea din satul Şasea Montană până la intrarea în Ştinăpari (comuna Şasea Montană)

Refacere rigolă colmatată pe DJ 571, satul Şasea Montană, zona iazului de decantare al S.C. Conversmin - S.A. (comuna Şasea Montană)

Refacere corp drum DJ 571, satul Slatina Nera, pe o suprafaţă de 2700 mp (comuna Şasea Montană)

Refacere corp drumul judeţean DJ 585 (necesită reabilitare totală), satul Ramna - satul Valeapai, pe o suprafaţă de 8.500 mp (comuna Ramna)

 

 

Refacere podeţ pe DJ 585, satul Ramna (la ieşirea din Ramna spre oraşul Bocşa), dislocare tuburi cu diametrul de 800 mm (comuna Ramna)

Refacere corp drum DJ 587, pe o lungime de 0,5 km, la ieşirea din Rugi spre Păltiniş (spălare corp drum, gropi, denivelări) (comuna Păltiniş)

Refacere corp drum DJ 587, pe o lungime de 2 km, la ieşirea din Rugi spre Ohăbiţa (spălare corp drum, gropi, denivelări) (comuna Păltiniş)

Refacere subtraversare DJ 571 C, la ieşire din satul Zlatiţa, eroziune de maluri (pe 6 m lungime mal drept şi 4 m lungime mal stâng) (comuna Socol)

Refacere corp drum DJ 571 B, pe o lungime de 17 km, la ieşirea din satul Stăncilova spre Cărbunari (spălare corp drum) (comuna Şopotu Nou)

Refacere zid de sprijin pe DJ 571 B (surpare zid de sprijin din piatră, mal drum, pe o lungime de 10 m, satul Stăncilova) (comuna Şopotu Nou)

 

7)

Judeţul Cluj Total, din care:

 

734

1

Refacere DJ 107 P Someşu Rece - Tarniţa - Mărişel (sector 24 + 000-27 + 000), L = 3 km

Consiliul Judeţean Cluj

734

Refacere DJ 107 R Filea Săcel (sector 21 + 350-28 + 650), l = 7,2 km

Refacere DJ 103 G Sănduleşti - Cheile Turzii (sector 21 + 350-28 + 650), L = 7,2 km

Refacere DJ 161 G Chiriş - Sucutard L = 4,5 km,

Desfundări 8 podeţe pe DJ 109 C Chiriş - Sucutard

Refacere DJ 161 C Corneni (sector 13 + 000-15 + 00), L = 2 km

Refacere DJ 103 H Bologa - Săcuieu (sector 21 + 350-15 + 000), L = 7,2 km

Refacere DJ 107 T Mărişel Măguri - Răcătău (sector 0 + 000-11 + 000), L = 11 km

Refacere pod la km 28 + 481 pe DJ 107 N Gura Râşca Plopi

8)

Judeţul Covasna Total, din care:

 

455

1

Refacere DJ 131B pe o porţiune de 1 km

Consiliul Judeţean Covasna

455

Refacere zid sprijin pe DJ 121 A Valea Mare - întorsura Buzăului pe o porţiune de 162 m

Refacere DJ 103B Ozun - Bicfalău

9)

Judeţul Dâmboviţa Total, din care:

 

2.000

1

Refacere DJ 710A la limita satelor Diaconeşti şi Ulmetu

Consiliul Judeţean Dâmboviţa

2.000

Punere în siguranţă DJ 710B în punctul „Stan Stanciu”

10)

Judeţul Galaţi Total, din care:

 

3.620

1

Refacere DJ 252 G Braniştea - Tecucelu Sec (950 m x 6 m x 0,15 m) Vizureşti (100 m x 6 m x 0,15 m) Comuna Ţepu km 11 + 00-11 + 300

Consiliul Judeţean Galaţi

3.626

Refacere DJ 251G Vârlezi - Corni (20 m x 3 m x 6 m)

Refacere DJ 242E Roşcani - Oancea km 13 + 900 (50 m x 10 m x 6 m) Băneasa - Roşcani - Oancea (80 m x 6 m x 0,10 m )

Refacere DJ 240A km 13 + 600 - km 14 + 400 în localitatea Cerţeşti

Refacere DJ 242 C km 18 - km 19 în interiorul satului Şipote km 17 - km 18 (200 m) km 14 - km 15 (50 m

Refacere DJ 251H ieşire localitate Corod spre Valea Mărului, partea stânga (2,5 m lăţime x 10 m x 1,3 m

Refacere DJ 241G Ţepu de Sus - Brăhăşeşti 400 m x 6 m x 0,15 m

Refacere DJ 204N Nămoloasa - Năneşti 650 m x 5 m x 1 m

Refacere DJ 252I Vişina-Buciumeni 500 m x 6 m x 0,15 m; 20 m x 2,5 m x 3 m; Poiana km 12+200-km 12+400

Refacere DJ 251 C Comuna Valea Mărului

Refacere DJ 251A Drăguşeni km 29 + 700 - km 30 + 200

Refacere DJ 252J Fundeanu Adam (zona împădurită)

Refacere DJ 252 G Vizureşti-Tecucelu Sec (2 x 5 m x 4 m x 7,5 m)

 

 

Refacere DJ 242E Băneasa-Roşcani-Oancea pod km 3+900 Băneasa-Roşcani-Oancea (Pod km 3 + 900 surpare drum 2,5 x 5 m x 1,7 m) Băneasa-Roşcani-Oancea pod km 8 + 800)

 

 

Refacere DJ 242 Vârlezi km 42 - km 43 podeţ tubular şi drum aferent 3mx10mx1,2m

Refacere DJ 240 Ghidigeni pod km 21 + 357

Refacere DJ 251B pod Moara Bălăşeşti pod pârâul Hobana

Refacere DJ 252I Poiana km 12 + 500 podeţ tubular Poiana-Vişina (Valea Puţului)

Refacere DJ 252J Fundeanu - Adam

11)

Judeţul Gorj Total, din care:

 

1.680

1

Refacere şi consolidare terasamente DJ 605C la km 14 +120, satul Nistoreşti, comuna Alimpeşti

Consiliul Judeţean Gorj

1.680

12)

Judeţul Harghita Total, din care:

 

3.418

Refacere DJ 131A (2 + 000-10 +150) - 8,150 km

 

3.418

Refacere DJ 174B (10 + 220-14 + 220) - 4 km

Refacere DJ 123A(11 + 900-12 + 000) - 0,1 km

Refacere DJ 125 (2 + 400-2 + 600) - 0,2 km

Refacere DJ 113B (3 + 600) - 0,03 km

Refacere DJ 123 (18 + 591, 22 + 600) - 0,1 km

Refacere pod pe DJ 127A (59 + 067)

Refacere pod pe DJ 123 (18 + 591)

Refacere 4 podeţe pe DJ 127Â (0 + 640, 0 + 800, 1 + 000,1 + 300)

Refacere 4 podeţe pe DJ 1748 (11 + 850, 13 + 700,14 + 500.15 + 050)

Refacere 3 podeţe pe DJ 123 (21 + 600, 21 + 800, 22 + 600)

13)

Judeţul Hunedoara Total, din care:

 

2.244

1

Refacerea drumului judeţean DJ 707 între Vaţa de Sus şi Căzăneşti

Consiliul Judeţean Hunedoara

2.244

Refacerea drumului judeţean DJ 685 în comuna Râu de Mori

Refacerea drumului judeţean DJ 686 şi a 3 podeţe în comuna Râu de Mori

Refacerea drumului judeţean DJ 687E în comuna Bunila

Refacerea drumului judeţean DJ 7Q7A în comuna Burjuc

Refacerea drumului judeţean DJ 705Aşi a unui podeţ în comuna Orăştioara de Sus

Refacerea drumului judeţean DJ 705 şi a 2 podeţe în comuna Balşa

Refacerea drumului judeţean DJ 741 în comuna Balşa

14)

Judeţul laşi Total, din care:

 

2.023

1

Refacere DJ 281, comuna Belceşti, localitatea Belceşti, 0,30 km

Consiliul Judeţean Iaşi

2.023

Refacere DJ 2080, comuna Ciohorăni, localitatea Ciohorăni, 0,50 km

Refacere DJ 208N, comuna Lespezi, localitatea Lespezi, 3,50 km

Refacere DJ 282D. comuna Mădârjac, localitatea Mădârjac, 4 km

Refacere DJ 282E, comuna Mădârjac, localitatea Mădârjac, 1 km

Refacere DJ 281, comuna Sireţel, localitatea Slobozia, 5 km

Refacere DJ 282E, comuna Ţibana, localitatea Poiana de Sus, 1 km

Refacere DJ 246, comuna Ţibăneşti, localitatea Tungujei, 2 km

Refacere DJ 201C, comuna Răchiteni, localitatea Răchiteni, 2,00 km

Refacere DJ 207M, comuna A.I. Cuza, localitatea A.I. Cuza, 1,20 km

Refacere DJ 208G, comuna A.I. Cuza, localitatea Kogălniceanu, 0,40 km

Refacere DJ 208L, comuna Stolniceni-Prăjescu, localitatea Stolniceni-Prăjescu, 2,20 km

Refacere DJ 208L, comuna Mirosloveşti, localitatea Mirosloveşti, 0,30 km

 

 

Refacere DJ 2080, comuna Stolniceni-Prăjescu, localitatea Cozmeşti, 1,00

 

 

Refacere DJ 244G, comuna Gorban, localitatea Gorban, 0,40 km

Refacere DJ 246, comuna Scânteia, localitatea Bodeşti, 1,50

Refacere DJ 246, comuna Şcheia, localitatea Căueşti, 2,00 km

Refacere 2 podeţe pe DJ 248C şi DJ 248F, comuna Mogoşeşti, localitatea

Refacere DJ 248E, comuna Ipatele, localitatea Cuza Vodă, 2,60 km

Refacere DJ 248F, comuna Mogoşeşti, localitatea Mânjeşti, 0,50 km

Refacere DJ 248F, comuna Ipatele, localitatea Bâcu, 4,40 km

Refacere DJ 249C, comuna Roşcani, localitatea Roşcani, 0,30 km

Refacere DJ 280D, comuna Heleşteni, localitatea Heleşteni, 0,40 km

Refacere DJ 281C, comuna Hărmăneşti, localitatea Boldeşti, 0,10 km

Refacere DJ 281C, comuna Hărmăneşti, localitatea Hărmăneştii Vechi, 0,10 km

Refacere DJ 281D, comuna Coarnele Caprei, localitatea Petroşica, 0,40 km

Refacere DJ 282B, comuna Andrieşeni, localitatea Buhăieni, 3,00 km

Refacere DJ 282D, comuna Andrieşeni, localitatea Spineni, 4,70 km

Refacere DJ 282E. comuna Ţibana, localitatea Poiana de Sus, 1,00 km

15)

Judeţul Maramureş Total, din care:

 

2.405

1

Refacere suprastructură drum judeţean DJ 109U Băiuţ, 0,4 km

Consiliul Judeţean Maramureş

2.405

Refacere zid de sprijin, decolmatare şanţuri, degajare alunecări versanţi, desfundări podeţe şi camere de cădere, înlocuire parapeţi, îndepărtare copaci şi aluviuni, împietruire cu piatră spartă pe sectorul de drum judeţean DJ 184B Preluca Nouă-Codru Butesii

Refacere suprastructură drum, desfundări podeţe şi camere de cădere, decolmatări şanţuri, degajări alunecări versanţi, îndepărtare aluviuni şi vegetaţie pe sectorul de drum judeţean DJ 108P, Oarţa de Sus-Bicaz - limită judeţ Satu Mare, 5 km

Refacere zid de sprijin şi prag de fund, împietruire cu piatră spartă pe sectorul de drum judeţean DJ 186D Poienile Izei

Refacere zid de sprijin cu coloane forate Benotto, refacere suprastructură drum 100 ml, pe sectorul de drum judeţean DJ 184B Ciolt, oraşul Şomcuta Mare

Refacere suprastructură drum, acostamente şi rigole DJ 171 A Suciu de Sus, 0,7 km

16)

Judeţul Mehedinţi Total, din care:

 

1.600

1

Refacere DJ 606B degradat pe 0,7 km în comuna Bâcleş, satele Corzu şi Bâcleş - Podu Grosului

Consiliul Judeţean Mehedinţi

1.600

Refacere DJ 607B degradat pe 0,1 km în comuna Brezniţa Ocol, satul Brezniţa Ocol

17)

Judeţul Mureş Total, din care:

 

3.500

1

Refacere pod lemn pe DJ 135, km 43 + 500 parţial distrus situat pe caza comunei Sărăţeni

Consiliul Judeţean Mureş

3.500

18)

Judeţul Neamţ Total, din care:

 

6.304

1

Refacerea digului de apărare a frontului de captare Preuteşti, comuna Timişeşti, judeţul Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ

6.304

Refacere platformă din balast DJ 159 (km 6 + 400-13 + 300) L = 6.9 km şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta (km 10 + 300-13 + 300) pe L = 6,0 km, satul Izvoare, comuna Bahna

Decolmatare platformă drum şi canal colector DJ 127 A pe L = 0,2 km, DN 12 C-DJ 127 A0 + 000-0 + 200, satul Bicaz-Chei, comuna Bicaz-Chei

Refacere platformă din balast DJ 207 D pe L = 1,0 km (km 26 + 000-27 + 000) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 0,5 km, km 26 + 500-27 + 000, satul Rocna, comuna Icuşeşti

Refacere platformă din balast DJ 159 pe L=0,5 km (km 26 + 900-27 + 400) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 0,5 km, km 26 + 900-27 + 400, satul Bătrâneşti, comuna Icuşeşti

Refacere platformă din balast DJ 159 pe L=0,3 km (km 51 + 500-51 + 800) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 0,3 km, km 51 + 500-51 + 800, satul Mărmureni, comuna Oniceni

Refacere platformă din balast DJ 241C pe L = 2,45 km (km 7 + 000-9 + 450), satul Poiana Humei, comuna Oniceni

 

 

Refacere platformă din balast DJ 157 H pe L = 0,4 km (km 10 + 000-14 + 000) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 2,0 km, km 12 + 000-14 + 000, satul Băluşeşti, comuna Dochia comuna Oniceni

 

 

Decolmatare podeţ tubular pe DJ 157 H pe L = 0,1 km (km 12 + 000 fam Puiu V., satul Băluşeşti, comuna Dochia

Refacere platformă din balast DJ 208P pe L = 5,15 km, km 1 + 850-7 + 000, satul Borniş, comuna Dragomireşti

Decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe DJ 208 P, pe L = 3,0 km, km 3 + 000-6 + 000, satul Borniş, comuna Dragomireşti

Refacere platformă din balast DJ 157 H pe L = 0,2 km (km 14 + 000-14 + 200) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 0,2 km, km 14 + 000-14 + 200, satul Itrineşti, comuna Mărgineni

Refacere platformă din balast DJ 157 H pe L = 0,5 km (km 16 + 500-17 + 000) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 0,5 km, km 16 + 500-17 + 000, satul Itrineşti, comuna Mărgineni

Refacere terasament şi acostament parte stângă drum DJ 155 I pe L = 0,02 km (km 9 + 000-9 + 020) şi şanţ betonat pe L = 0,02 km, km 9 + 000-9 + 020, satul Petricani, comuna Petricani

Refacere platformă din balast DJ 157 A pe L = 1,0 km (km 14 + 000-15 + 000) şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 2,0 km, km 14 + 000-15 + 000, satul Văleni, comuna Văleni

Refacere platformă din balast DJ 159 pe L = 1,5 km (km 35 + 800-37 + 300), reprofilare cu cilindrare zona fam. Carabină pe L = 0,1 km şi refacere acostament partea stângă în pct. intrare satul Bucium - zona cimitir, satul Bucium, comuna Văleni

Refacere platformă din balast DJ 207 A pe L = 0,6 km (km 22 + 000-22 + 600), pe L = 0,6 km, satul Slobozia, comuna Boghicea

Refacere apărare de mal dreapta din gabioane S + 2E pe L = 0,03 km, pe DJ 155, pârâu Almaş, satul Almaş, comuna Gârcina

Refacere platformă din balast DJ 159 pe L = 2,4 km în punctele: intrare satul Bucium - zona cimitir, zona fam. Carabină, limită judeţul Bacău - intrare satul Bucium km 35 + 800^37 + 300 şt refacere podeţ D = 1000 mm cu timpane şi radier, satul Bucium, comuna Valea Ursului

Refacere apărare de mal drept pârâu Dămuc pe DJ 127 A din anrocamente de piatră pe L = 0,05 km pct. Dandu Ioan, satul Ivaneş, comuna Bicaz-Chei

Refacere pod din prefabricate din beton pe pârâu Dămuc pe DJ 127A, pct. Gura Secii, satul Huisurez, comuna Dămuc

Refacere apărare de mal drept pârâu Dămuc pe DJ 127 A pe L = 0,1 km pct. Frăsinaru

Refacere platformă din balast DJ 209 B pe L = 18 km, de la pod Capul dealului până la Mar 7 km şi de la Mar până la limita de judeţ cu Suceava, satul Sabasa comuna Borca

Refacere platformă drum (reprofilare mecanică cu adaos de balast) DJ 159 pe L = 5,0 km, km 6 + 400-13 + 300 şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta DJ 159 pe L = 5 km, km 10 + 300-13 + 300, satul Izvoare, comuna Bahna

Decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe DJ 159 B pct. Platon C-tin până la Ivancuta Ghe km 2 + 000-2 + 500 pe L = 0,5 km, satul Băhnişoara, comuna Bahna

Refacere timpan partea dreapta şi terasament podeţ tip ochelari tuburi Premo, 2 x 800 mm, pe DJ 159 B, km 5 + 300, satul Broşteni, comuna Bahna

Refacere platformă din balast DJ 157 pe L = 3,5 km, km 3 + 500-7 + 000, satul Trifeşti, comuna Trifeşti

Refacere platformă din balast DJ 157H pe L = 0,2 km, km 14 + 000-14 + 200, satul Itrineşti, comuna Mărgineni

Refacere platformă din balast DJ 157H pe L = 0,5 km, km 16 + 500-17 + 000, satul Itrineşti, comuna Mărgineni

Refacere platformă din balast DJ 157H pe L= 1,0 km, km 17 + 500-18 + 500, satul Itrineşti, comuna Mărgineni

Refacere platformă din balast DJ 207D pe L = 1,0 km, ieşire satul Rocna, limita judeţul Bacău, satul Bătrâneşti, comuna Icuşeşti

Refacere platformă din balast DJ 207D pe L = 2,0 km, de la asfalt până la DJ 159 şi decolmatare şanţuri stânga/dreapta pe L = 400 m, satul Rocna, comuna Icuşeşti

Refacere apărări de maluri afectate şi calibrare albie, refacere pile afectate, prag de fund şi dig aval afectat la pod peste râul Moldova, km 34 + 315, satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi

Refacere corp drum DJ 156 A pe L = 0,3 km, satul Poiana, comuna Crăcăoani

Refacere timpan terasament drum DJ 156 A pe L = 0,006 km, satul Poiana, comuna Crăcăoani

Refacere zid apărare mal stânga, pod pe DJ 155 F km 9 + 600, satul Ceahlău, comuna Ceahlău

Refacere culee dr. DJ 155 F, km 7, satul Ceahlău, comuna Ceahlău

 

 

Refacere afuiere fundaţie pilă pod pe DJ 127 A, cătun Pârâul Caprei punct Topliceanu Simion situat pe DJ 127A, satul Telec, comuna Bicazu Ardelean

 

 

Decolmatare şanţ stâng şi carosabil pe DJ 157 G, pe L = 1 km, satul Răuceşti, comuna Răuceşti

Refacere terasament şi acostament parte st. dreapta DJ 1551 pe L=0,005 km, intersecţia cu DC 12, satul Petricani, comuna Petricani

Decolmatare platformă DJ 157 A pe L = 1,0 km, km 1 + 100-12 + 000, satul Văleni, comuna Văleni

Decolmatare şanţ stâng pe DJ 157 A, pe L = 2 km, km 1 +100-12 + 000, satul Văleni, comuna Văleni

Decolmatare platformă DJ 157 Ape L = 1,0 km, km 17 +100-18 + 000, satul David, comuna Văleni

Decolmatare şanţ stâng pe DJ 157 A, pe L = 2 km, km 17 + 100-18 + 000, satul David, comuna Văleni

Recalibrare albie, consolidare culee mal drept, consolidare pile, pod pe DJ 159 C, km 14 + 410, satul Frunzeni, comuna Costişa

Refacere apărări de mal drept din gabioane pe DJ 156 D, pct. Cazaci, satul Piatra Şoimului, comuna Piatra Şoimului

Decolmatare secţiune pod pârâu Calu la DJ 156 D, pct. Cazaci şi recalibrare albie amonte şi aval pod pe L = 150 ml, satul Piatra Şoimului, comuna Piatra Şoimului

Refacere apărare mal stâng pe DJ 156 E, pe L = 0,02 km, satul Luminiş, comuna Piatra Şoimului

Refacere platformă din balast DJ 280 pe L = 2.0 km , km 29 + 400 - 31 + 400, satul Stăniţa, comuna Stăniţa

19)

Judeţul Prahova Total, din care:

 

14.485

1

Apărări de mal pentru protejare DJ 101 T, 0,200 km, trei zone, comuna Bertea

Consiliul Judeţean Prahova

14.485

Consolidare şi refacere DJ 231, 0,040 km, zona km 6 + 850, comuna Gornet

Consolidare şi refacere DJ 102 N, 0,080 km, satul Ţărculeşti, comuna Gornet Cricov

Consolidare şi refacere DJ 235, 0,020 km, zona km 2 + 950, comuna Lapoş

Consolidare şi refacere DJ 219, 0,150 km, pct. Achim, satul Bobiceşti, comuna Predeal Sărau

Apărare mal pentru protejare DJ 230, 0,130 km, zonă Str. Alunilor - rezervoare apă, comuna Drajna

Refacere patru podeţe pe DJ 145, zona prop. 456, 514, 528 şi 848, comuna Măgureni

Consolidare şi refacere DJ 101 S, 0,200 km, pct. „Carieră”, comuna Secăria

Consolidare şi refacere DJ 102 I, 0,040 km, zona km 34 + 150, comuna Valea Doftanei

Consolidare şi refacere DJ 102 I, 0,020 km, zona km 23 + 100, pct. „Podul Puiului”, comuna Valea Doftanei

20)

Judeţul Sibiu Total, din care:

 

1.305

1

Refacerea drumului judeţean DJ 106E km 44 + 400, km 44 + 550, km 46 + 850, km 47 + 450, km 47 + 700

Consiliul Judeţean Sibiu

1.305

21)

Judeţul Suceava Total, din care:

 

5.483

1

Refacere suprastructură din balast a 12,93 km DJ 174E (Păltiniş - Dârmoxa), oraşul Broşteni

Consiliul Judeţean Suceava

5.483

Refacere suprastructură din balast a 6,8 km DJ 174 (Broşteni - Dârmoxa), oraşul Broşteni

Refacere suprastructură din balast pe DJ 209D L = 7 km, I = 6 m, b = 0,15 m

Refacere apărări de maluri aferentă lui DJ 177A km 22 + 00 stânga, km 16 + 00 dreapta pe L = 100 m

Refacere apărare de mal şi îmbrăcăminte asfaltică pe podul peste pârâul Magherniţa de pe DJ 209A

Refacere eroziune, apărare de mal a podului peste pârâul Suha Mică, de pe DJ 209A şi a rampei de acces

Refacere apărare de mal a podului peste pârâul Humăriei de pe DJ 209A L = 100 m, h = 1,5 m

Refacere apărare de mal a podului peste pârâul Suvarata de pe DJ 209A L = 100 m, h = 1,5 m

Refacere apărare de mal a podului peste pârâul Valea cu Calea de pe DJ 209A L = 100 m, h = 1,5 m

Decolmatare secţiuni de scurgere pod şi refacere ziduri de sprijin din gabioane pe DJ 177C (centrul satului peste pârâul Isachia)

Refacere DJ 209L pe o lungime de 6,8 km sat Piesa, Mănăstirea Humorului

Decolmatare rigole laterale a DJ 208D pe L = 4 km, I = 0,7 m, h = 0,7 m, comuna Adâncată

Refacere suprastructură din balast şi decolmatare rigole laterale pe DJ 208B Hănţeşti-Bereşti L = 1 km, I = 6 m, h = 0,15 m, comuna Hănţeşti

 

 

Refacere 5 podeţe distruse pe DJ174E (Păltiniş-Dârmoxa) DN = 1.500 mm, oraşul Broşteni

 

 

Refacere 3 podeţe distruse pe DJ 174 (Broşteni-Dârmoxa) DN = 1.500 mm, oraşul Broşteni

Decolmatare secţiune de scurgere la 4 poduri pe DJ 209G peste pâralele Corjeni, Hremetne, Gigolea şi Ulma

Refacere suprastructură din balast pe DJ 208D km 16 + 900-18 + 00, L = 0,6 km, I = 6, h = 0,15 m

Refacere suprastructura din balast pe DJ 208B Km 23 + 00-24 + 700, L = 0,6 km, I = 6, h = 0,15 m

Refacere suprastructură din balast pe DJ 178B în comuna Grăniceşti L = 1,000 m, I = 6 m, h = 0,05

Decolmatare rigole şi îndepărtare material aluvionar depus pe DJ 177C

Decolmatare colector de torenţi pe DJ 209G km 25 + 500, comuna Brodina

Referară apărare din gabioane aferentă podului pe DJ 175 B peste pârâul Izvorul Giumalău L=8 m, zona Raia mal stâng

Decolmatare 3 podeţe tubulare pe DJ 177C

Decolmatare secţiune de scurgere la 3 poduri de DJ 209G peste pâralele Hremetne, Coejeni şi Ulma

Decolmatare şi reprofilare rigolă podeţ pe DJ 177 Mănăstirea Humorului - Poiana Micului

Refacere suprastructură din asfalt pe DJ 208B zona la Vâlcele L = 5 m, I = 6 m, comuna Hănţeşti

Refacere apărare de mal din anrocamente L = 30 m aferentă DJ 175B zona Vasile Raia mal drept

Decolmatare rigole betonate pe DJ 175B zona Porcilescu L = 80 m

Decolmatare 11 podeţe pe DJ 174 (Broşteni-Dârmoxa) DN = 1.500 mm, oraş Broşteni

Decolmatare rigole a drumului judeţean DJ 208 pe o lungime de 50 m, oraşul Dolhasca

22)

Judeţul Teleorman Total, din care:

 

282

1

Refacere DJ 546 km 8 + 800 în comuna Liţa-0,005 km

Consiliul Judeţean Teleorman

282

Refacere DJ 546 km 23+320-24+200 în comuna Uda Ciocociov – 0,88 km

23)

Judeţul Vaslui Total, din care:

 

3.186

1

Refacere km drumuri judeţene - 27,270

Consiliul Judeţean Vaslui

3.186

24)

Judeţul Vâlcea Total, din care:

 

11.700

1

Refacere pod din beton armat şi amenajări hidro amonte şi aval, situat pe DJ 646 E, Bodeşti - Bărbăteşti, peste pârâul Otăsău, comuna Bărbăteşti (pericol întrerupere circulaţie)

Consiliul Judeţean Vâlcea

11.700

Refacere structură rutieră şi lucrări artă distruse, pe drumul judeţean DJ 665, limită judeţul Gorj - Vaideeni, km 60+600, km 62+800, comuna Vaideeni (circulaţie întreruptă)

Refacere fundaţie drum şi structură rutieră, precum şi amenajări hidro pe drumul judeţean DJ 678 D, Galicea - Nicolae Bălcescu, pct. Tupani - Dicu, comuna Nicolae Bălcescu (circulaţie întreruptă)

25)

Judeţul Vrancea Total, din care:

 

22.008

1

Refacere DJ 241F - satul Tăbuceşti

Consiliul Judeţean Vrancea

22.008

Refacere DJ 204L - avariat prin alunecări de teren - satul Seciu

Refacere DJ 204P - afectat prin tasarea transversală - satul Biceştii de Jos

Refacere DJ 205J - avariat prin alunecări de teren - satul Păuleşti

Refacere DJ 205M, satul Podu Şchiopului, punct Vale

Refacere DJ 205M, satul Brădetu, punct Mişina (refacere drum)

Refacere DJ 205M, satul Vetreşti-Herăstrău, punct Rogoz

Refacere DJ 205M, satul Nistoreşti, Bâtcari, Făgetu, Româneşti, Vetreşti-Herăstrău, Podu Şchiopului, Brădetu

Refacere DJ 205M, satul Nistoreşti, (alunecare de teren)

Refacere DJ 205M, satul Nistoreşti, km 4 + 700 (refacere gabion de protecţie)

Refacere DJ 205M, satul Nistoreşti, km 4 + 700 (alunecare de teren)

Refacere DJ 205M, satul Nistoreşti, lângă Primărie

Refacere DJ 205M, satul Bâtcari, km 5 + 900

Refacere DJ 205M, satul Bâtcari, pct. Nistoroiu Adrian (refacere podeţ)

 

 

Refacere DJ 205M, satul Bâtcari, pct. Nistoroiu Adrian (refacere drum)

 

 

Refacere DJ 205M, satul Bâtcari, pct. Şcoala, km 6 + 200

Refacere DJ 205M, satul Făgetu, pct. Tuvene Ion

Refacere DJ 205M, satul Făgetu, pct. Diaconu Ionel

Refacere DJ 205M, satul Făgetu punct Bratie Vasile

Refacere DJ 205M, satul Româneşti, punct Corni

Refacere DJ 205M, satul Româneşti, punct Cojocaru Toader

Refacere DJ 205L, km 0 + 050, Grumaz, reactivare alunecare

Refacere DJ 205L, km 4 + 400, pantă intrare Vrâncioaia

Refacere DJ 205B, satul Budeşti, punct Bănică, punct Patic, Centru Coteşti, punct Troiţa, punct Meriaru, limita Cârligele

Refacere DJ 205R, satul Coteşti, punct Moraru

Refacere pod DJ 205 B, satul Budeşti

Refacere DJ 205N, satul Scânteia , zona Parvu 230 m

Refacere DJ 205B, satul Blidari - punct Zăgan 15 mp, satul Blidari - punct Zăgan 60 mp, satul Bonteşti - punct Daraban 50 mp, satul Dălhăuţi - punct Toaca 100 mp, satul Dălhăuţi - punct Petrea 150 mp, sat Dălhăuţi - punct Pietroasa

Refacere DJ 204P, satul Sotărcari, punct Izlaz, satul Cocoşari, punct Mitrea, Dobrescu, Posta şi Podoloc, satul Dealul Lung, punct La Manela, Peleltic

Refacere podeţ tubular DN 1000 pe DJ 204P, punct Peletic

Refacere podeţ tubular DN 800, pe DJ 204P, punct Podoloc

Refacere DJ 204P, satul Dragosloveni

Refacere DJ 202E. satul Tâmboeşti

Refacere pod DJ 205C, traversare Seaca, satul Vârteşcoiu, limita intravilan - extravilan

Refacere pod DJ 205C, foraj Baba Tecla, satul Vârteşcoiu, pct. Foraj Baba Tecla

Refacere pod DJ 205C, canal ANIF, satul Vârteşcoiu, pct. Canal Anif, graniţa Cârligele

Refacere DJ 204L, tronson Poduri - Cătăuţi, tronson satul Seciu

Refacere DJ 205D, prag de fund, km 15 + 575, DJ 205D

Refacere DJ~ 205D km 13 + 050, pod Prahuda, km 13 + 050 pod Prahuda

Refacere DJ 2Q5D, satul Năruja, punct Ocii, punct aval Petreşti, punct Poieniţa

Refacere DJ 119A. satul Costisa, la şcoală, satul Lespezi

Refacere DJ 252, km 53 + 700-54 + 000, intrare Ploscuteni, km 48 + 800-49+000, intrare Ploscuteni, km 47 + 930-48 + 050, în apropiere Mănăstirea Sihastru, zona grădiniţa Branişte

Refacere DJ 205B, la baza pantei ce urcă în localitatea Ţifeşti dinspre Boloteşti

Refacere strada Ştefan cel Mare

Refacere DJ 205L, limita Negrileşti - limita Soveja

Refacere DJ 205L, satul Păuleşti, punct Preda Ion

Refacere DJ 205L, satul Păuleşti, punct Haliciu Rodica

Refacere DJ 205L, satul Păuleşti, punct Babei Grigore

Refacere DJ 205L, satul Păuleşti, punct Husca Ivan

Refacere DJ 205J, între localităţile Moviliţa şi Panciu

Refacere DJ 205L, satul Tulnici, punct drumul spre Coza

 

TOTAL

 

108.677

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Vâlcea şi Botoşani, pentru modificarea punctului 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de administrare a ajutoarelor umanitare din rezervele de stat

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3, al art. 8 alin. 3, precum şi al art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse petroliere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita suinei de 201.650 lei, exclusiv transportul, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în judeţele Vâlcea şi Botoşani.

(2) Transportul produselor petroliere până la locurile de destinaţie indicate de instituţia prefectului din judeţele Vâlcea şi Botoşani se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale sau de alte structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi prin operatori economici, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

(3) Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie pentru protecţia populaţiei, cantităţile de combustibil necesare se scot din stocurile rezervă de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc.

(4) Cantităţile de produse petroliere pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a cisternelor de transport.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6890100 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele^verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de instituţia prefectului din judeţele Vâlcea şi Botoşani.

Art. 3. - Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Instituţiile prefectului din judeţele Vâlcea şi Botoşani vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la instituţia prefectului din judeţele Vâlcea şi Botoşani în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. - Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat la produsul motorină se efectuează în limita sumei de 201.650 lei din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2018 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Covasna, Dâmboviţa şi Neamţ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 5 iulie 2018, punctul 16 se modifică după cum urmează:

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

„16.

BCA (240X200X625)

BCA (240X300X600)

mc

-

-

-

-

117,798

114,202

-„

 

Art. 7. - Cantităţile de produse scoase din rezerva de stat în cursul anului 2018 care nu au fost consumate rămân la dispoziţia instituţiilor prefectului beneficiare şi urmează a fi folosite pentru protecţia populaţiei afectate, în cazul

apariţiei altor fenomene meteorologice periculoase pe raza judeţului, cu menţinerea destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dorin Sandu Voicu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 515.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor petroliere acordate ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de inundaţii din judeţele Vâlcea şi Botoşani

 

Nr. crt.

Produs

U.M.

Cantitatea

Vâlcea

Botoşani

0

1

2

3

4

1.

Motorină

tone

38,58

22,50

Valoare (lei)

127.400

74.250

201.650

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2018 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2018, în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Cracau la Slobozia, judeţul Neamţ”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 57.159 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ” la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor necesare înlăturării efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie 2018 la obiectivul de investiţii, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 57.159 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.

Art. 3. - Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţională „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţii de forţă majoră şi prevederilor alin. (3)-(5) ale art. 43 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor pe anul 2018.

Art. 5. - Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională „Apele Române” răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 516.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare ale obiectivului de investiţii

 

Nr. crt.

Denumire obiectiv de investiţii

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată - mii lei -

1

„Amenajare râu Cracau la Slobozia, judeţul Neamţ”

comuna Slobozia

57.159