MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 23 iulie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.261. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Teleorman, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.262. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.263. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Covasna, în proprietatea acestor organizaţii

 

1.264. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ţara Haţegului din judeţul Hunedoara, în proprietatea acestei organizaţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Teleorman, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.129/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare

nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Teleorman, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluată de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 1.261.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Teleorman

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1

928

86/INVPPS-6498275-2016

 

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii Uda Clocociov - SPP20, judeţul Teleorman Sediul: comuna Uda Clocociov, judeţul Teleorman

înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de îmbunătăţiri Funciare la nr. 571/22 02.2018

CIF 38981365/7.03.2018

Amenajare interioară SPP20

Amenajare interioară - reţea de conducte şi antene în lungime de 23.652 ml, care deservesc suprafaţa de 1,126 ha

UAT Uda Clocociov,

judeţul Teleorman

9,00

928

86/INVPPS-26447682-2018

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Amenajare interioară SPP20

Amenajare interioară reţea de conducte şi antene în lungime de 9.292 ml, care deservesc suprafaţa de 522 ha

UAT Slobozia Mândra,

judeţul Teleorman

6,00

9.2.8.12.

INVPPS 6498835- 2016

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii Aspersorul Nanov

Sediul: Nanov înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de îmbunătăţiri Funciare la nr. 53/10.10.2005

CIF 17683218

Staţie de pompare SAM4/CD5

Construcţie staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare

Suprafaţă construită = 10 mp

Suprafaţă desfăşurată = 10 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

307,09

2

9.1.1.11.

INVPPS 6498833-2016

Teren staţie SAM 4/CD5

Teren curte staţie şi zonă de protecţie = 61 mp

Suprafaţă aferentă lucr. = 41 mp

Suprafaţă zonă protecţie = 10 mp

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

30,50

9.2.8.6.

INVPPS 6498929-2016

Reţea interioară Sector 34 (SAM1-4/CD5)

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 204 ha, aferentă staţiei SAM4/CD5, A 7 şi A 8. Lungime - 3.228 m

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

3,0

9.2.8.12.

INVPPS 6498859-2016

Staţie de pompare SAM7/CD3-4

Construcţie staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare

Suprafaţă construită = 7 mp

Suprafaţă desfăşurată = 7 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

147,4

9.1.1.11.

INVPPS 6498857-2016

Teren staţie SAM 7/CD3-4

Teren curte staţie şi zonă de protecţie = 62 mp

Suprafaţă aferentă lucr. = 42 mp

Suprafaţă zonă protecţie = 20 mp

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

31,00

9.2.8.12.

INVPPS6498863-2016

Staţie de pompare SAM8/CD3-4

Construcţie staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare

Suprafaţă construită = 7 mp

Suprafaţă desfăşurată = 7 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

253,86

9.1.1.11.

INVPPS 6498861-2016

Teren staţie SAM 8/CD3-4

Teren curte staţie şi zona de protecţie = 60 mp

Suprafaţă aferentă lucr. = 41 mp

Suprafaţă zonă protecţie = 19 mp

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

30,00

9.2.8.12.

INVPPS 6498867-2016

Staţie de pompare SAM9/CD3-4

Construcţie staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare.

Suprafaţă construită = 8 mp

Suprafaţă desfăşurată = 8 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

302,99

9.1.1.11.

INVPPS 6498865-2016

Teren staţie SAM 9/CD3-4

Teren curte staţie şi zonă de protecţie = 51 mp

Suprafaţă aferentă lucr. = 34 mp

Suprafaţă zonă protecţie = 17 mp

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

25,50

9.2.8.12.

INVPPS 6498871-2016

Staţie de pompare SÂM10/CD3-4

Construcţie staţie de pompare, instalaţii electrice, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare.

Suprafaţă construită = 7 mp

Suprafaţă desfăşurată = 7 mp

Regim de înălţime - parter

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

335,75

9.1.1.11.

INVPPS 6498869-2016

Teren staţie SAM 1Q/C03-4

Teren staţie şi zona de protecţie = 54 mp

Suprafaţă aferentă lucr. = 37 mp

Suprafaţă zona protecţie = 17 mp

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

27,00

9.2.B.6

INVPPS 26448104-2018

Reţea interioară Sector 16 A

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 107 ha

Lungime -1.714 ml

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

14,0

9.2.8.6.

INVPPS 6498779-2016

Reţea interioară Sector 16A

Reţeaua de conducte şi antene care deservesc suprafaţa de 8 ha

Lungime - 122 ml

UAT Viişoara,

judeţul Teleorman

1,0

9.2.8.6.

INVPPS 26448106-2018

Reţea interioară Sector 16 B

Reţeaua de conducte şi antene aferentă staţiilor SAM 7, SAM 8, SAM 9, SAM 10/CD 3-4, antenele A10, A1, A12, A13, A14, A15, A16 care deservesc suprafaţa de 801 ha

Lungime -12.852 m

UAT Piatra,

judeţul Teleorman

7,00

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.130/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluată de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 1.262.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Constanţa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1

9.2.8/6504333

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii ERAVO Sediul: Fântânele,

judeţul Constanţa înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 551/11.09.2017

CIF RO 38243201

184 - Staţie de pompare SPP 5-8

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă construită = 104 mp

Suprafaţă desfăşurată = 208 mp

Regim de înălţime = P + 1

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

8.493,30

9.1.6/6504331

184 - Teren aferent staţiei de pompare SPP 5-8

Suprafaţă totală = 481 mp

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

707,00

9.2.8/12015037

184 - Amenajare interioară SPP 5-8

Reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa brută de 1.133 ha şi netă 1.122 ha Lungime reţea conducte şi antene 24.144 m

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

11.132,03

9.2.8/6504317

184 - Staţie de pompare SPP 6-0

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă construită = 103 mp

Suprafaţă desfăşurată = 206 mp

Regim de înălţime = P + 1

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

26,96

9.1.6/6504317

184 - Teren aferent staţiei de pompare SPP 6-0

Suprafaţă totală = 534 mp

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

785,00

9.2.8/12016077

184- Amenajare interioară SPP 6-0

Reţea de conducte şi antene cate deservesc suprafaţa brută de 800 ha şi netă 794 ha Lungime reţea conducte şi antene 21.027 m

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

6.884,60

9.2.8/6504313

184 - Staţie de pompare SPP 6-6

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă construită = 111 mp

Suprafaţă desfăşurată = 155 mp

Regim de înălţime = P + 1

UAT Cogealac,

judeţul Constanţa

4.657,56

9.1.6/6504311

184 - Teren aferent staţiei de pompare SPP 6-6

Suprafaţa totală = 464 mp

UAT Cogealac,

judeţul Constanţa

682,00

9.2.8/1201545

184- Amenajare interioară SPP 6-6

Reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa brută de 812 ha şi netă 807 ha Lungime reţea conducte şi antene 7.120 m

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

1.934,78

9.2.8/12015091

184 - Amenajare interioară grav. CA3

Reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa brută de 964 ha şi netă 954 ha din totalul de 1.665 ha

Lungime reţea conducte şi antene 15.740 m

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

931 lei (din valoarea totală 1.625,60 lei)

9.2.8/12015093

184 - Amenajare interioară grav. CA2

Reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa brută de 879 ha şi netă 872 ha din totalul de 5.819 ha

Lungime reţea conducte şi antene 6.815 m

UAT Cogealac,

judeţul Constanţa

5.518 lei (din valoarea totală

30.148,42 lei)

9.2.8/12015075

184 - Amenajare interioară plot grav, CD 2

Reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa brută de 811 ha şi netă 800 ha Lungime reţea conducte şi antene 24.676 m

UAT Fântânele,

judeţul Constanţa

7.972.72

2

1.8.12/12013375

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Valu lui Traian Nord

Sediul; localitatea Valu lui Traian, judeţul Constanţa înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 311/30.10.2007

CIF RO 22692999

Clădire Staţie de pompare SPP Valu lui Traian

Clădire staţie de pompare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare

Suprafaţa construită = 216 mp,

Suprafaţa desfăşurată = 216 mp

Regim de înălţime = P

UAT Valu lui Traian,

UAT Basarabi,

judeţul Constanţa

15.240,18

9/12013373

Teren aferent staţiei SPP Valu lui Traian

Suprafaţa totală = 4.721 mp

UAT Valu lui Traian,

UAT Basarabi,

judeţul Constanţa

9.725,00

1.8.6/12014295

Conducte secundare plot SPP

Valu lui Traian

Reţea de conducte care deservesc supraf. brută de 2.637 ha şi netă de 2.598 ha Lungime conducte = 575 m

UAT Valu lui Traian,

judeţul Constanţa

8.600,00

1.8.6/12014297

Conducte principale plot SPP Valu lui Traian

Reţea de conducte care deservesc supraf. brută de 2.637 ha şi netă de 2.598 ha Lungime conducte = 7.550 m

UAT Valu lui Traian,

judeţul Constanţa

16.100,00

1.8.12/12013379

Clădire Staţie de pompare SPP Murtfatlar

Clădire staţie de pompare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare

Suprafaţă construită = 123 mp

Suprafaţă desfăşurată = 123 mp

Regim de înălţime = P

UAT Basarabi,

UAT Poarta Albă,

judeţul Constanţa

10.291,41

9/12013377

Teren aferent staţiei de pompare SPP Murfatlar

Suprafaţa totală = 1,244 mp

UAT Basarabi,

UAT Poarta Albă,

judeţul Constanţa

2.563,00

1.8.6/12014293

Reţea interioară plot SPP Murtfatlar

Reţea de conducte care deservesc supraf. brută de 1.877 ha şi netă de 1.850 ha Lungime conducte = 7.293 m

UAT Basarabi,

judeţul Constanţa

33.174,97

1.8.12/12013383

Clădire Staţie de pompare SPP1 Murtfatlar

Clădire staţie de pompare

Suprafaţă construită = 6 mp

Suprafaţă desfăşurată = 6 mp

Regim de înălţime = P

UAT Poarta Albă,

judeţul Constanţa

335,00

9/12013381

Teren aferent staţiei de pompare SPP 1 Murfatlar

Suprafaţa totală = 404 mp

UAT Poarta Albă,

judeţul Constanţa

832,00

1.8.6/12013981

Reţea interioară plot SPP 1 Murtfatlar + plot SRP 1 Basarabi

Reţeaua de conducte care deservesc suprafaţa brută de 196 ha şi netă de 195 ha Lungime conducte = 6.341 m

UAT Basarabi,

judeţul Constanţa

7.901,90

3

9.2.8/12013889

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii Agigea Sediul: localitatea Agigea, Str. Mangaliei nr. 1, judeţul Constanţa înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 463/1.06.2011 CIF RO 28775260

Reţea conducte plot CD I-7 şi plot CA I Moviliţa aval (conform P4000- reţea interioară Cap Techirghiol/Carasu Moviliţa)

Reţea de conducte şi antene care deservesc plotul CD I-7 suprafaţa brută 341 ha şi netă de 337 ha

Lungime reţea conducte şi antene 3.739 m

Reţea de conducte şt antene care deservesc plotul CA 1 Moviliţa aval suprafaţa brută 271 ha şi netă de 258 ha

Lungime reţea conducte şi antene 3.865 m

UAT Topraisar,

judeţul Constanţa

310,18

4

9.2.8/12015081

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sinoe Sediul: comuna Mihai Viteazu, satul Sinoe,, str. Mihai Viteazu nr. 115, judeţul Constanţa înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 428/20.07.2009 CIF 25919752

Amenajare interioară plot gravitaţional CA Sinoe Nord

Reţea de conducte principale premo şi azbo care deservesc plotul gravitaţional CA Sinoe Nord ce deserveşte suprafaţa brută de 3.363 ha şi suprafaţa netă de 3.293 ha

Lungime conducte = 59.330 ml

UAT Mihai Viteazu,

judeţul Constanţa

115.746,44

5

9.2.8/12013415

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agricola Palazu Mare Sediul: Constanţa, str. Ilarie Voronca nr. 17 Punct de lucru: localitatea Palazu Mare. judeţul Constanţa înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 26/28.07.2005 CIF 17909502

Staţie de pompare SPP 5 Palazu Mare

Staţie de pompare, instalaţii electrice de control şi automatizare, instalaţii hidromecanice şi de protecţie, agregate de pompare Suprafaţa construită = 150 mp

Suprafaţă desfăşurată = 150 mp

Regim de înălţime = P

UAT Constanţa,

judeţul Constanţa

13.023,74

9.2.8/12013413

Teren aferent staţiei de pompare SPP 5 Palazu Mare

Suprafaţa totală = 192 mp

UAT Constanţa,

judeţul Constanţa

605,00

9.2.8/12014307

Reţea interioară plot SPP 5 Palazu Mare

Reţea de conducte şt antene care deservesc o suprafaţă de 567 ha

Lungime reţea conducte şi antene = 12.587 m

UAT Constanţa,

judeţul Constanţa

22.503,99

9.2.8/12014329

Canal pământ - jgheaburi CD I-4 Galeşu - CA2 Galeşu

Canal de pământ - jgheaburi şi reţea de conducte care deservesc suprafaţa boită de 315 ha şi netă de 284 ha

Lungime reţea conducte = 2.845 ml

UAT Ovidiu,

judeţul Constanţa

136,29

9.2.8/12013953

Canal impermeabilizat CD I-5 Galeşu

Canal impermeabilizat şi reţea de conducte şi antene care deservesc suprafaţa brută de 194 ha şi netă de 186 ha

Lungime reţea conducte = 3.986 ml

UAT Constanţa,

judeţul Constanţa

41.242,83

6

9.2.8/12013883

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Lanurile Dobrogei

Sediul: comuna Topraisar, Str. Fermei nr. 7, judeţul Constanţa înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 581/4.05.2018

Amenajare interioară plot CA2 Lanurile

Reţea de conducte distribuitoare de sector şi reţea de jgheaburi care deservesc plotul CA 2 Lanurile pe o suprafaţă brută de 1.475 ha şi suprafaţa netă de 1.454 ha

Lungime reţea conducte şi antene 14.928 m

UAT Bărăganu, Mereni,

judeţul Constanţa

168,22

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Covasna, în proprietatea acestor organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.131/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Covasna, în proprietatea acestor organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin, (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 1.263.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Covasna

 

Nr. crt.

Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1

9.2.8/6494605

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Moacşa Sediul: localitatea Moacşa nr. 128, judeţul Covasna, înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 548/2007

CIF 38049389

SPP Moacşa

Clădire staţie de pompare

Suprafaţa construită clădire, post trafo, anexe

Suprafaţa construită = 795 mp

Suprafaţa desfăşurată = 795 mp

Regim de înălţime parter

UAT Moacşa, judeţul Covasna

25.493,04

9.2.8/6494603

Conductă principală SPP Moacşa

Conductă principală PREMO L = 2.334 ml AZBO L = 792 ml

UAT Moacşa, judeţul Covasna

4.940,00

9.2.8/6494609

Antene irigaţii SPP Moacşa

Antene irigaţii

AZBO lungime = 19.976 ml

PVC lungime = 706 ml

UAT Moacşa, judeţul Covasna

34.490,00

9/6494589

Teren aferent SPP Moacşa

Suprafaţa totală = 1.646 mp

UAT Moacşa, judeţul Covasna

1.325,00

2

9.1.1.12/6494591

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii Ghidfalău

Sediul: localitatea Arcuş, Str. Principală nr. 109A, judeţul Covasna, înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 270/29.06.2007

CIF 22229775

Teren aferent staţiei de pompare SPP 1 Ghidfalău

Suprafaţă totală - 364 mp

UAT Ghidfalău, judeţul Covasna

210

3

9.1.1.12/6494595

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Sfântu Gheorghe Sediul: localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Energiei nr. 1, judeţul Covasna, înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare la nr. 259/23.05.2007

CIF 13750985

Teren aferent staţiei de pompare SPP 2 Câmpu Frumos

Suprafaţă totală - 645 mp

UAT Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

1.155

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ţara Haţegului din judeţul Hunedoara, în proprietatea acestei organizaţii

 

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 292.132/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ţara Haţegului din judeţul Hunedoara, în proprietatea acesteia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Patrimoniul Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

Art. 4. - Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Fundare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 1.264.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ţara Haţegului din judeţul Hunedoara

 

Nr. cit.

Codul do clasificare şi nr. mf alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică I a care se transmite imobilul

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

1

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447128-2018

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

CIF 29275212

Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Tara Haţegului, judeţul Hunedoara Sediul: Localitatea Toteşti, nr. 25,

judeţul Hunedoara înregistrată în Registrul Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare cu nr. 559/2017

CIF 38630062

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C9

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din Pârâu de Câmp

L = 652 m

UAT Râu de Mori,

judeţul Hunedoara

54,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447130-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C19

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din Pârâu de Câmp

L = 564 m

UAT Râu de Mori,

judeţul Hunedoara

47,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447132-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C21

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din Pârâu de Câmp

L = 337 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

28,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447134-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C2

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 720 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

60,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447136-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C3

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 620 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

51,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447138-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C4

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 415 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

34,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447140-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C5

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 540 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

45,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447142-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C6

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 380 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

32,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447144-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C7

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 505 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

42,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447146-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C8

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 630 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

52,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447148-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C9

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de distribuţie CD1-L = 1.362 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

113,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447150-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C20

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 628 m

UAT Toteşti,

judeţul Hunedoara

52,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447152-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C12

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal secundar

C9-L = 240 m

UAT Haţeg,

judeţul Hunedoara

20,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447154-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C10

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de distribuţie CD1-L = 320 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

27,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447156-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C11

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de distribuţie CD1-L = 875 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

73,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447158-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C13

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de distribuţie CD1 L = 660 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

55,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447160-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C14

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de distribuţie CD1-L = 640 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

53,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447162-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C15

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 720 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

60,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447164-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C16

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2 L = 915 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

76,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447166-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C17

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 930 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

77,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447168-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C18

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 565 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

47,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447170-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C21

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L= 580 m

UAT General Berthelot,

judeţul Hunedoara

48,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447172-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C1

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA2-L = 575 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

48,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447174-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C22

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L = 780 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

65,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447176-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C23

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L = 640 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

53,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447178-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C24

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L = 578 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

48,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447180-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C25

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L= 505 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

42,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447182-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C26

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L = 540 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

45,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447184-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C27

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L =520 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

43,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447186-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C28

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L = 615 m

UAT Densuş,

judeţ Hunedoara

51,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447188-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C29

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1-L= 508 m

UAT Densuş,

judeţ Hunedoara

42,00

9.2.8.10.1.

INVPPS-26447190-2018

Irigaţii Ostrov Clopotiva - Canal secundar C30

Reţea interioară - canal secundar de irigaţii alimentat din canal de aducţiune CA1 - L = 460 m

UAT Densuş,

judeţul Hunedoara

37,00